Premium Essay

Floder

In: Business and Management

Submitted By shirley12125
Words 1145
Pages 5
Energy Solution Faces Economic Obstacles
By STANLEY REED
Published: November 28, 2012
LONDON — Until last month, the Don Valley Power Project in northeast England looked like a winner. In July it topped a shortlist for a share of as much as €1.5 billion in E.U. funding for innovative low-carbon electricity schemes.

But then came a blow. When the British government published its own selection of potential recipients of a slice of £1 billion, or $1.6 billion, in funding in a national competition for carbon capture and storage projects Oct. 30, Don Valley was left off. That means it is not eligible for a share of the E.U. money — equivalent to $2 billion — either.
The government is not commenting on why Don Valley lost out, but a key reason appears to be its hefty £5 billion capital cost.
Don Valley looked well conceived. The plant would burn coal — normally a huge polluter — but 90 percent of the carbon dioxide would be removed and piped 250 miles, or 400 kilometers, to the North Sea. There the company would inject the gas into two oil fields to assist recovery of oil, helping to offset the expense. But the program cannot go ahead without the support of the British government, the project’s sponsor, 2CO Energy said.
Carbon capture and storage could be a boon for the gas and power industry because — if plants could be built economically — it offers a way to use fossil fuels like coal and gas to generate electricity for decades while also meeting greenhouse gas targets. But today, building a gas or coal-fired power station equipped with carbon capture apparatus roughly doubles the cost. That is a big problem now, especially in Europe, which is paring back its commitment to green energy.
“I think it is very difficult to see how currently governments can make a firm enough commitment financially to allow these things to go ahead,” said Howard V. Rogers,...

Similar Documents

Premium Essay

Marketing Plan for "Multi-Functional Plastic Floder"

...Marketing plan for “Multi-functional plastic folder” TABLE OF CONTENTS 1.0 INTRODUCTION…………………………………………………………................................3 2.0 THE COMPANY.…………………………………………………………………………………….4 3.1 Concept 3.2 Products 3.0 CURRENT SITUATION......…………………………………………………………………......4 3.1 Competition 3.2 Market Trend 3.3 Opportunity and Issue Analysis 3.31 Strengths 3.32 Weaknesses 3.33 Opportunities 3.34 Threats 3.35 Other Issues 4.0 FINANCIAL AND MARKETING OBJECTIVES……………………………………………7 4.3 Financial Objective 4.2 Marketing Objectives 5.0 MARKETING STRATEGY………………………………………………………………………..7 5.1Target Markets 5.2 Segmentation 5.3 Positioning 5.4 Promotion 5.5 Pricing 5.6 place 5.7 products 6.0 COMMUNCATION....……………………………………………………………………………..9 7.0 MARKET RESERCH……………………………………………………………………………….9 8.0 ACTION PROGRAMS…………………………………………………………………………….10 8.1 project plan 8.2 budget plan 9.0 CONCLUSION ……………………………………………………………………………………….11 10 REFERANCES..................................................................................................................12 1.0 INTRODUCTION The Multi-functional plastic folder made out of from a malleable......

Words: 2644 - Pages: 11

Free Essay

Ffbdf

...løber fra nord Aralsøen til Syd Aralsøen. Med denne omlægning regner man med at syd Aralsøen er helt udtørre i løbet af 15 år. i dag betegnes Aralsøen som en, af verden største miljøkatastrofer, for udover at vandstanden er sunket, er søen skært forurenet. Det siges at hvis det stormer omkring Aralsøen, vil stormen betegnes som giftig, på grund af de kemiske miljøgifte, der ligger i den udtørret landskab, også vil det kemiske miljøgifte bliver blæst rundt af vinden og ende alle mulig stedet og gøre stade. På grund af søen er den levealderen for befolkningen der bor omkring søen, blevet en del mindre. Forklar hvorfor søen er skrumpet. Søen er skrumpet på grund af befolkning begyndte at bruge kunstvanding, så de vendte de tilstrømmende floder, som hed Syr Darya og Amu Darya. Dette gjorde de så kunne bruge kunstvanding og så blev bomuldsdyrkning...

Words: 616 - Pages: 3

Free Essay

I Dont Know

...Holland og Byudvikling i Amsterdam Før 1500tallet var Amsterdam den største by i Nederland men allievel kun en lille handelsplads med 25000 indbygger som lavede fiskeri og handel. Dengang var Nederland ikke et selvstændig land. Det hørte under det Spanske krone. Men på grund af reformation og krig mellem katolikker og protestanter erklærede Nederland et selvstændig protestantisk land efter 1518 og hørte ikke længere under det spanske krone som var katolsk. 130 km længere mod syd lå Antwerpen som på det tidspunkt var Europas handels centrum. Der boede ca. 100.000 indbygger. Da Nederland erklærede sig selvstædig belejrede Spanien Antwerpen og belejringen ender med at indbygger må vælger mellem at være katolikker eller flygter. Mere end halvdelen flygtede til Amsterdam. Mange af de flygtede var rig købmænd som tog deres forretning er ned til Amsterdam. Det betød så at Amsterdam i begyndelse af 1600tallet havde så mange indbygger som der slet ikke var plads til. Amsterdam stadstømrer Henrik Jacopbsz Staet fik i 1610 opgaven at tegne en plan for en kæmpe udvidelse af byen Amsterdam. Nu var Amsterdam blevet en ad Europas vigtigste handelsplads fordi det nystiftede østindiske handelskompagni (VOC) lå her. Varerne kom fra hele verden til byen nu, derfor var udvidelse meget nødvendig. Men stedet havde en lille by/handelsplads som var beskyttet af en vold. Området inden for volden var alt for lille til de pakhuse og boliger der var brug for. Uden for volden var der slum og......

Words: 1011 - Pages: 5

Free Essay

Doc, Docx

...Republica de Colombia Republica de Colombia eller Colombia som vi kallar det kortfattat är ett u-land. Som ligger i Sydamerikas nordvästra hörn och har kust mot både Stilla havet och Karibiska havet. Den gränsar till Venezuela, Ecuador, Peru och Brasilien. Landet är 1,14 miljonerkvadratkilometer ungefär dubbelt så stort som Sverige. Colombia är en republik där Juan Manuel Santos är president. Klimat, Natur och växtlighet Colombia har ett tropiskt klimat med Löv- och regnskog där temperaturen är jämn året runt. Bogotás klimat liknar en svall svensk sommar. Men höjdskillnaden skapar stora kontraster. Man har delat upp Colombia i tre klimatzoner i Tierra caliente (0-1000 m.ö.h) är medeltemperaturen 25-30 grader. I Tierra templada (1000-2000 m.ö.h) är det i snitt 18-25 grader. I Tierra fria (2000, trädgränsen till 3000 m.ö.h) är det i snitt 12-18 grader och temperaturskillnaden mellan dag och natt är stora. Högsta berget är Cristobal Colon 5775 mö.h. Från 4500 meters höjd är det evigt snö. Colombias längsta flod heter Magdalenafloden och är 1550 km lång. Glaciärerna har börjat smälta pga klimatförändringarna. Colombia ligger nära två av jordens kontinentalplattor och dessutom i en vulkanisk aktiv region. Samma process som en gång skapade Anderna pågår en idag. 2010 dödades minst 280 liv på grund av en rad svåra skyfall och flera tvingades lämna sina hem och söka nödhjälp. Växtligheten är ganska varierat. Vid Karibiska havet är växterna torra och man kan se buskar som...

Words: 1523 - Pages: 7

Free Essay

Engelsk Grammatik

...Indholdsfortegnelse Engelsk Grammatik 3 Bindeord engelsk 3 Biord engelsk 4 Ejefald engelsk 5 Bestemt artikel og ubestemt artikel engelsk 7 Dato på engelsk 8 Forholdsord engelsk 10 Forkortelser på engelsk 11 Navneord engelsk 13 Ordstilling engelsk 15 Omvendt ordstilling engelsk 15 Ligefrem ordstilling engelsk 16 Stedord engelsk 18 Henførende stedord engelsk 20 Spørgende stedord engelsk 21 Tillægsord engelsk 22 Udsagnsord engelsk 24 Uregelmæssige udsagnsord engelsk 27 Mådeudsagnsord engelsk 29 Førnutid engelsk 30 Engelsk grammatik øvelser 31 Udvidet tid engelsk 32 Datid engelsk 33 Førdatid engelsk 34 Fremtid engelsk 35 Tegnsætning engelsk 36 Komma på engelsk 38 2 / 31 Engelsk Grammatik Bliv bedre til engelsk grammatik og scor højere karakterer i engelsk med vores guide! Der er mange ting at være opmærksom på i skriftlig engelsk. Stavning er én ting, men særligt opmærksom skal man være, når det gælder engelsk grammatik. Hvordan bøjer man fx uregelmæssige verber, og hvad er forskellen på artiklerne ’a’ og ’an’? Denne guide til engelsk grammatik giver dig en oversigt over de vigtigste grammatikregler, så du på en let og overskuelig måde får hjælp til at skrive en grammatisk korrekt engelsk tekst. Guiden fokuserer på de områder inden for engelsk grammatik, som danske skoleelever har størst problemer med. Komp...

Words: 8075 - Pages: 33

Free Essay

Alex

...Indhold Indhold  Vejledning 1. Artikler 1.1 Ubestemt artikel  1.2 Bestemt artikel  1.2.1 Forbindelsen de + bestemt artikel  1.2.2 Forbindelsen à + bestemt artikel    1.3 Artsartikel 1.4 Delingsartikel 1.4.1 Reduceret delingsartikel efter angivelse af mængde/antal  1.4.2 Reduceret delingsartikel efter nægtelse 1.5 Artiklernes brug 1.5.1 Bestemt artikel bruges i modsætning til dansk  1.5.2 Ubestemt artikel i særlige tilfælde  1.5.3 Faste udtryk uden artikel 2. Substantiver 2.1 Køn 2.1.1 Regler for køn  2.1.2 Substantiver m/f  2.1.3 Substantiver med/uden hunkønsform 2.2 Flertal 2.2.1 Uregelmæssigheder  2.2.2 Substantiver, som er ental  2.2.3 Substantiver, som er flertal 2.3 Genitiv og dativ 2.3.1 Genitiv, ejendoms- og tilhørsforhold  2.3.2 Dativ, hensynsled 2.4 Egennavne 2.4.1 Geografiske navne  2.4.2 Menneskeskabte ting  2.4.3 Forkortelsesord 2.5 Substantiver med konsonantisk h 3. Adjektiver 3.1 Bøjning i køn og tal 3.1.1 Uregelmæssigheder (adj. og sb) mht. køn og tal 3.2 Adjektivernes gradbøjning 3.2.1 Uregelmæssig gradbøjning 3.3 Adjektivernes placering 3.3.1 Elementære adjektiver  3.3.2 Adjektiver med forskellig betydning 3.4 Substantiverede adjektiver  3.5 Sprog og nationalitet 4. Adverbier 4.1 Dannelse af adverbier 4.1.1 Uregelmæssig adverbiumsdannelse 4.2 Adverbiernes gradbøjning 4.2.1 Uregelmæssig gradbøjning 4.3 Fødte adverbier 4.3.1 Gradsadverbier og......

Words: 45370 - Pages: 182