Premium Essay

Florante at Laura

In: Film and Music

Submitted By mf0817
Words 2224
Pages 9
Florante at Laura
Ang Florante at Laura ni Francisco Baltasar (na kilala din bilang Balagtas) ay isang obra-maestra sa panitikang Pilipino. Daglat lamang ang katawagangFlorante at Laura sapagkat binigyan ito ng aktuwal at buong pamagat na:
“ Pinagdaanang búhay ni Florante at ni Laura sa kahariáng Albanya: Kinuhà sa madláng cuadro histórico o pinturang nagsasabi sa mg̃á nangyari nang unang panahón sa imperyo ng̃ Gresya, at tinulâ ng̃ isáng matuwaín sa bersong Tagálog.

Isa itong mahabang tulang itinuturing na pinakamahalaga sa lahat ng mga korido[1] (corridos[2]) sa Pilipinas noong ika-19 dantaon, ayon kay Fray Toribio Minguella, isang paring Rekolekto[3] at pilologo[4][5]
Kasaysayan
Ayon sa kay Epifanio de los Santos (isang historian), nalimbag ang unang edisyon ng “Florante at Laura” noong 1838. May 50 taong gulang na si Francisco Baltasar ng panahong iyon. Noong 1906, nalimbag naman ang “Kung Sino ang Kumatha ng ‘Florante’” ni dalubhasang sa Tagalog na si Hermenegildo Cruz, sa tulong ni Victor Baltasar, anak ni Francisco Baltasar, at ng iba pang kasapi sa mag-anak ng huli.[5]
Unang Paglimbag
Maraming lumabas na mga edisyon ng Florante at Laura na nasa wikang Tagalog at Ingles, subalit natupok ang mga ito noong 1945, nang magwakas ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sapagkat kabilang nga ito sa mga korido noong ika-19 dantaon, nalimbag lamang ang mga kopya ng akda ni Baltasar sa mga mumurahing klase ng papel (papel de arroz ayon kay Epifanio de los Santos) na yari sa palay na ipinagbibili tuwing may misa at mga kapistahan sa halagang 10 centavo bawat isa. Natatanging ang Aklatang Newberry ng Chicago, Estados Unidos lamang ang nakapagtabi ng mga kopya nalimbag noong 1870 at 1875, kabilang sa tinatawag na Koleksiyong Ayer. Nabanggit ang mga kopyang ito sa Biblioteca Filipina ni T. H. Pardo de Tavera. Magkatulad na magkatulad ang kopyang pang-1870 at ang gawa...

Similar Documents

Free Essay

Florante at Laura( Kaligirang Kasaysayan)

...KALIGIRANG KASAYSAYAN NG FLORANTE AT LAURA  Ang Florante at Laura ni Francisco Baltasar (na kilala din bilang Balagtas) ay isang obra-maestra sa panitikang Pilipino. Daglat lamang ang katawagang Florante at Laura sapagkat binigyan ito ng aktuwal at buong pamagat na: “ | Pinagdaanang búhay ni Florante at ni Laura sa kahariáng Albanya: Kinuhà sa madláng cuadro histórico o pinturang nagsasabi sa mg̃á nangyari nang unang panahón sa imperyo ng̃ Gresya, at tinulâ ng̃ isáng matuwaín sa bersong Tagálog. | ” | Isa itong mahabang tulang itinuturing na pinakamahalaga sa lahat ng mga korido (corridos) sa Pilipinas noong ika-19 dantaon, ayon kay Fray Toribio Minguella, isang paring Rekolekto at pilologo Kasaysayan Ayon sa kay Epifanio de los Santos (isang historian), nalimbag ang unang edisyon ng “Florante at Laura” noong 1838. May 50 taong gulang na si Francisco Baltasar ng panahong iyon. Noong 1906, nalimbag naman ang “Kung Sino ang Kumatha ng ‘Florante’” ni dalubhasang sa Tagalog na si Hermenegildo Cruz, sa tulong ni Victor Baltasar, anak ni Francisco Baltasar, at ng iba pang kasapi sa mag-anak ng huli. Unang Paglimbag Maraming lumabas na mga edisyon ng Florante at Laura na nasa wikang Tagalog at Ingles, subalit natupok ang mga ito noong 1945, nang magwakas ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Sapagkat kabilang nga ito sa mga korido noong ika-19 dantaon, nalimbag lamang ang mga kopya ng akda ni Baltasar sa mga mumurahing klase ng papel (papel de arroz ayon kay Epifanio de los......

Words: 633 - Pages: 3

Free Essay

Aaaaaaaaa

...Banghay-Gawain sa Florante at Laura 2-Xavier: Pangkat 3: Capulong, Bernadette Labagala, Lea Leyson, Michael Ochoa, Jomar Aralin 7: Ang Pagluha Niya Kung Ako’y May Hapis Nagiging Ligaya Yaring Madlang Sakit I. Layunin: A. Nagagamit ng mga mag-aaral sa sariling pangungusap ang mga talasalitaan na inilalahad ng pangkat. B. Nailalahad ang mga daloy ng pangyayari sa pamamagitan ng estratehiyang Pakikipanayam o Interbyu. C. Naiuugnay ang isyung panlipunan at pagpapahalagang Pilipino sa mga isyu na napapaloob sa Aralin. II. Talasalitaan: Gagamitin ng mga pangkat ang isa sa mga salitang ibinigay at gagamitin ito sa isang pangungusap. Isang kasapi lamang mula sa isang pangkat ang maaaring sumali rito. Mga Salita: 1. gunamgunam - alaala 2. apuhapin - nagilap;hanapin 3. bumalisbis - biglang umagos 4. panibugho - pagseselos 5. hahapisin - pahihirapan (hapos-hirap) III. Buod ng Nakaraang Aralin: Sa loob ng mapanganib na gubat matutunghayan ang pagtangis ni Florante. Kinausap at itinanong niya ang Diyos kung bakit namamayani ang kasamaan sa Albania. Lahat ng ito ay resulta ng paghahangad ni Adolfo sa trono ni Haring Linseo at kayamanan ni Duke Briseo. IV. Trivia: Ito’y ilalahad kasama sa pagtatanghal ng pangyayari gamit ang istratehiyang Talk Show. Mga Trivia: ➢ Nahihimatay ang mga tao dahil sa sobrang pagod na nararamdaman nila o sa Ingles ay......

Words: 1068 - Pages: 5

Premium Essay

Jbjb

...FLORANTE AT LAURA John Ruiz M. Paala To: Bb Kathlyn Garcia 8-St Benedict Kaligirang kasaysayan ng Florante at Laura Ayon sa kay Epifanio de los Santos .nalimbag ang unang edisyon ng "Florante at Laura" noong 1838. May 50 taong gulang na si Francisco "Balagtas" Baltazar ng panahong iyon. Noong 1906, nalimbag naman ang "Kung Sino ang Kumatha ng ‘”Florante”’ ni dalubhasang sa Tagalog na si Hermenegildo Cruz, sa tulong ni Victor Baltasar, anak ni Francisco Baltasar, at ng iba pang kasapi sa mag-anak ng huli. * Pagsasanib ng tula at kasaysayan ng pilipinas sa pamamahala ng Kastila. * Nalimbag sa mga mumurahing klase ng papel(Papel de Arroz) * Isinulat ni balagtas habang siya ay nasa piitan mula sa kanyang mga karanasan sa kalupitan ng mga kastila. Tauhan ng Istorya * Florante - tagapagtanggol ng Albanya at isang mabuting anak ni Duke Briseo. Umibig at pinakasalan kay Laura. * Laura - anak na babae ni Haring Linseo ng Albanya; iniibig ni Florante. Nag iisang anak ni Haring Linceo. Siya ay mahinhin. * Aladin – Anak ni Sultan Ali-Adab. Siya ay mula sa Persia. Kasintahan ni Flerida. * Konde Adolfo – Anak ni Konde Sileno. 2 taon ang tanda kay florante. Nakilala si florante sa Atenas. Tinangkan gahasain si laura. Pumugot ng ulo sa ama ni florante. * Menandro – Matalik na kaibigan ni florante. Sumama kay Florante pabalik ng Albanya. * Antenor – Isa sa mga pantas ng Gresya. Guro ni Florante sa Atenas. * Haring Linceo – Hari......

Words: 1838 - Pages: 8

Free Essay

React

...Reaction Paper Sa Filipino Isinumite ni: Isinumite kay: I.Pamagat : FLORANTE AT LAURA II.Tauhan: Florante- Anak ni Duke Briseo Laura - Anak ni Hring Lancao Aladin - Morong kasintahan ni Flerida Flerida – Kasinthan ni Aladin Duke Briseo – Ama ni Florante at punong tagapayo ni Haring Lincao Antenor o – Guro ni Florante sa Atenas Menandro – Kaeskwela at kaibigan ni Florante Adolfo - Mortal ng kaaway ni Florante III. Buod Sa simula ng awit ay makikita ang isang binatang nakagapos sa isang puno ng higera sa gitna ng malawak na gubat sa labas ng kahariang Albanya na pinamumugaran ng mababangis na hayop, nakalulunos na huni ng mga ibon, naglalakihang mga punong-kahoy na may masasangsang na amoy. Ang binatang ito ay si Florante, anak ng mag-asawang Duke Briseo at Prinsesa Floresca na kapwa taga-Albanya. Nagkataon namang sa gubat ding yaon ay napadako ang isang Morong taga-Persya na anak ni Sultan Ali-Adab na dahil sa sama ng loob sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan ay umalis sa sariling bayan. Ang mga panaghoy ng nakagapos ay tungkol sa mga kasamaang nangyari sa kanyang bayan, ang pagkawala ng kanilang mga karapatan, ang pangingibabaw ng katiwalian laban sa kabutihan, ang akala niyang pagtataksil ni Laura, ang pagkapatay sa hari at mga kabig nito kasama na ang kanyang ama ay narinig na lahat ni Aladin kaya tinunton niya ang boses na......

Words: 1230 - Pages: 5

Free Essay

Tweet Ni Florante

...Ang Tweet ni Florante kay Laura Kritik Paper Ang Tweet ni Florante kay Laura ay isang indie film ng Sinehan Advocacy Media Projects Inc. at ito ay nabuo sa direksyon ni Crisaldo Vicente Pablo. Ang mga pangunahing tauhan dito ay si Florante na ginagampanan ni Ervic Vijandre at si Laura na ginagampanan ni Venus Raj. Ang pelikula na ito ay tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Flo (na ginagampanan ni Ralph dela Paz) na isang ampon galing sa probinsya na pumunta sa lungsod upang mag-aral sa kolehiyo. Si Flo ay kakaibang bata dahil nakakausap nya ang mga hindi totoong karakter sa mga libro at babasahin na parang ito ay totoo. Ang pangunahing paksa sa pelikula ay ang paghahambing ng awit na Florante at Laura sa buhay pag-ibig ng mga kabataan. Sa pelikula, si Flo ay inihambing kay Florante. Dati ay hindi pa kilala at takot na takot pa itong si Flo sa mga tao. Nagbago iyon ng nakilala niya si Dolfo (na ginampanan ni Teejay Marquez) na inihambing ng pelikula bilang si Adolfo. Si Dolfo ay isang sikat na mag-aaral sa kolehiyo. Mayaman, matalino at makisig, madali niyang nakukumbinsi ang mga tao sa kanyang mga ginagawa. Nakilala din ni Flo si Laurie (na ginampanan ni Cheska Carillo) na isang mahirap na estudyante na mahilig rumaket para lang magkapera. Isa sa mga raket niya ay ang pagiging artista sa mga bidyo ni Cath. Si Cath ay tumatakbo bilang Editor-in-Chief. Para siya ay makakuha ng boto, siya ay nagpapabango ng pangalan sa harap ng kamera. Kumukuha siya ng mga aktor......

Words: 685 - Pages: 3

Free Essay

Docx

...Sino ba si Francisco Baltazar? Si Francisco 'Balagtas' Baltazar (Abril 2,1788 - Pebrero 20,1862), kilala rin bilang Francisco Balagtas na siyang tunay na pangalan, ay isang kilalang makata sa wikang Tagalog at may-akda ng Florante at Laura. Tinaguriang “Hari ng Makatang Tagalog," siya ay nagsulat ng mga tula, awit, komedya, at korido na siyang nagdala sa kaniya sa pinakamataas na bahagdan sa dambana ng mga makatang Tagalog. Ang Buhay ni Francisco Baltazar * Manunulat Taong 1836, nang manirahan si Kiko sa Pandacan, Maynila. Dito niya nakilala si Maria Asuncion Rivera. Ang marilag na dalaga ang nagsilbing inspirasyon ng makata. Siya ang tinawag na "Selya" at tinaguriang M.A.R. ni Balagtas sa kanyang awit Florante at Laura. Naging karibal niya si Mariano "Nanong" Kapule sa panliligaw kay Selya, isang taong ubod ng yaman at malakas sa pamahalaan. Dahil sa ginawa niya sa pagligaw kay Selya, ipinakulong siya ni Nanong Kapule para hindi na siya muling makita ni Selya. Habang nasa kulungan siya, pinakasalan ni Nanong Kapule si Selya kahit walang pag-ibig na nadarama si Selya para kay Nanong Kapule. Doon sa kulungan, isinulat niya ang Florante at Laura sa papel ng De Arroz para kay Selya. Kabataan Si Francisco Balagtas Baltazar ay ipinanganak noong Abril 02, 1788 sa Panginay, Bigaa (ngayon ay Balagtas), Bulacan. Tinatawag rin siyang Kiko at Balagtas. Ang mga magulang niya ay sina Juana dela Cruz at Juan Baltazar at ang mga kapatid rin niya ay sina Felipe, Concha at......

Words: 588 - Pages: 3

Free Essay

Nido

...Mid Finals I. Age of Exploration The Age of Exploration or Age of Discovery as it is sometimes called, officially began in the early 15th century and lasted until the 17th century. The period is characterized as a time when Europeans began exploring the world by sea in search of trading partners, new goods, and new trade routes. In addition, some explorers set sail to simply learn more about the world. Whatever their reasons though, the information gained during the Age of Exploration significantly helped in the advancement of geographic knowledge. Reasons for Exploration and Key Voyages Though the desire to simply explore the unknown and discover new knowledge is a typical human trait, the world's famous explorers often lacked the funding needed for a ship, supplies, and a crew to get underway on their journeys. As a result, many turned to their respective governments which had their own desires for the exploration of new areas. Many nations were looking for goods such as silver and gold but one of the biggest reasons for exploration was the desire to find a new route for the spice and silk trades. When the Ottoman Empire took control of Constantinople in 1453, it blocked European access to the area, severely limiting trade. In addition, it also blocked access to North Africa and the Red Sea -- two very important trade routes to the Far East. The first of the journeys associated with the Age of Discovery were conducted by the Portuguese under Prince Henry the......

Words: 13648 - Pages: 55

Free Essay

Wilfredo

...A Brief History of Philippine Literature in English I.                    Pre-Colonial Period -          Consisted of early Filipino literature passed down orally; oral pieces have a communal authorship – it was difficult to trace the original author of the piece since oral literature did not focus on ownership or copyright, rather on the act of storytelling itself; -          Many oral pieces became lost in the wave of the new literary influence brought about by the Spanish colonization; however, according to the Philippine Literature: A History & Anthology, English Edition (Lumbera, B. & Lumbera C.), the pre-colonial period of Philippine literature is considered the longest in the country’s history; -          Literature in this period is based on tradition, reflecting daily life activities such as housework, farming, fishing, hunting, and taking care of the children as well; -          Oral pieces told stories which explained heroes and their adventures; they attempted to explain certain natural phenomena, and, at the same time, served as entertainment purposes; -          Pre-colonial literature showed certain elements that linked the Filipino culture to other Southeast Asian countries (e.g. oral pieces which were performed through a tribal dance have certain similarities to the Malay dance); -          This period in Philippine literature history represented the ethos of the people before the arrival of a huge cultural influence – literature as...

Words: 2082 - Pages: 9

Free Essay

Filipino

...bilang lalawigan ng Bulakan. Pinaniniwalaang mula sa salitang "bulak" (kapok) o tinipil na salitang "bulaklak". Maaaring tumutukoy noon ang "Bulakan" sa pook na may maraming tanim na bulak o bulaklak. Ang paglagda sa kasunduan sa Biyak-na-Bato ang isa sa mga mahahalagang bahagi ng kasaysayan ng Bulakan. Ang lalawigang ito ay isa sa mga lalawigang nag-alsa sa mga Kastila. Ang Simbahan ng Malolos at Simbahan ng Barasoain ang isa sa mga naging punong himpilan ni Pangulong Emilio Aguinaldo at ng kanyang batasan. KILALANG MANUNULAT SA BULACAN AT KANILANG AKDA Francisco Balagtas Orosman at Zafira, Mahomet at Constanza, Almanzor y Rosalina, Clara Belmori, Abdol y Miserena, Auredato y Astrone, Bayaseto at Dorsalica, Rodolfo at Rosamunda, Florante at Laura, Nudo...

Words: 364 - Pages: 2

Premium Essay

Spanish Period

...1. Philippine Literature During the Spanish Period 2. Objective: • To be able to understand how Literature started during the Spanish Period. 3. Spanish colonization of the Philippines started in 1565 during the time of Miguel Lopez de Legazpi, the first Spanish governor-general in the Philippines. Literature started to flourish during his time. The spurt continued unabated until the Cavite Revolt in 1872. 4. SPANISH INFLUENCES ON THE PHILIPPINE LITERATURE 5. 1. ALIBATA 2. Christian Doctrine 3. Spanish language became the literary language this time 4. European legends and traditions 5. Ancient literature was collected and translated to Tagalog 6. Grammar books were printed in Filipino 7. Religious tone 6. ALIBATA 7. THE FIRST BOOKS 8. 1.Ang Doctrina Cristiana (The Christian Doctrine) 2.Nuestra Senora del Rosario 3.Libro de los Cuatro Postprimeras de Hombre 4.Ang Barlaan at Josephat 5.The Pasion 6.Urbana at Felisa 7.Ang mga Dalit kay Maria (Psalms for Mary) 9. LITERARY COMPOSITIONS 10. 1. Arte y Reglas de la Lengua Tagala (Art and Rules of the Tagalog language) 2. Compendio de la Lengua Tagala (Understanding the Tagalog language) 3. Vocabulario de la Lengua Tagala (Tagalog vocabulary) 4. Vocabulario de la Lengua Pampanga (Pampango vocabulary) 5. Vocabulario de la Lengua Bisaya (Bisayan vocabulary) 6. Arte de la Lengua Ilokana (The Art of the Ilocano language) 7. Arte de la Lengua Bicolana (The Art of the Bicol Language) 11.......

Words: 616 - Pages: 3

Free Essay

Panitik

...MMAPROJ2 De La Salle-College of Saint Benilde Panitik Trading Card Game EXECUTIVE BRIEF Carlos P. Depante AB-MMA 10452451 PROJECT DESCRIPTION The project is a Trading Game (TCG) based on Philippine Literature particularly during the Hispanic period which includes classics like Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Me Tangere, and El Filibusterismo. This project seeks to encourage the youth’s appreciation of both the literature and the language through the use of a medium that is appealing to them. It can serve as an aid in understanding these classics and renewing the interest of the Filipino youth in their own literature. RATIONALE The proponent observed that most of his classmates love to read English pocket books and novels. The proponent also read this kind of literature, in a way they are magnificent and interesting, but nothing can replace literature written in one’s native tongue and representing one’s native values. When he entered college he was little bit disappointed because only a few of his classmates appreciated Philippine literature. Most of them are into graphic novels, poetry, stories and novels in English. They view Philippine literature as old, boring, and uninteresting compared to foreign-made literature. Upon browsing on game titles, most of them were inspired by children’s stories, literature, myth, fiction and history. Most of these games are top hits in the......

Words: 848 - Pages: 4

Free Essay

Phil Literature

...PHILIPPINE LITERATURE Philippine literature is the body of works, both oral and written, that Filipinos, whether native, naturalized, or foreign born, have created about the experience of people living in or relating to Philippine society. It is composed or written in any of the Philippine languages, in Spanish and in English, and in Chinese as well. Philippine literature may be produced in the capital city of Manila and in the different urban centers and rural outposts, even in foreign lands where descendants of Filipino migrants use English or any of the languages of the Philippines to create works that tell about their lives and aspirations. The forms used by Filipino authors may be indigenous or borrowed from other cultures, and these may range from popular pieces addressed to mass audiences to highly sophisticated works intended for the intellectual elite. Having gone through two colonial regimes, the Philippines has manifested the cultural influences of the Spanish and American colonial powers in its literary production. Works may be grouped according to the dominant tradition or traditions operative in them. The first grouping belongs to the ethnic tradition, which comprises oral lore identifiably precolonial in provenance and works that circulate within contemporary communities of tribal Filipinos, or among lowland Filipinos that have maintained their links with the culture of their non-Islamic or non-Christian ancestors. The second grouping consists of works that......

Words: 17320 - Pages: 70

Premium Essay

Literature

...LITERATURE Literature is a term used to describe written or spoken material. Broadly speaking, "literature" is used to describe anything from creative writing to more technical or scientific works, but the term is most commonly used to refer to works of the creative imagination, including works of poetry, drama, fiction, and nonfiction.  Literature, in its broadest sense, is any written work; etymologically the term derives from Latinliteratura/litteratura "writing formed with letters", although some definitions include spoken or sung texts. More restrictively, it is writing that possesses literary merit, and language that foregrounds literariness, as opposed toordinary language. Literature can be classified according to whether it is fiction or non-fiction and whether it ispoetry or prose; it can be further distinguished according to major forms such as the novel, short story or drama; and works are often categorised according to historical periods or their adherence to certain aesthetic features or expectations (genre). IMPORTANCE OF LITERATURE It also encourages students to think critically, specifically for the discussing and thinking components. Those people studying literature look at poems, plays, essays, stories and novels. Reading and learning about these helps people to sympathize with others and see how complex humans truly are. It aids in broadening a person's intellectual horizons and it stimulates a more active imagination. Literature explores different......

Words: 1459 - Pages: 6

Premium Essay

Art Is the Product of Its Time and Place

...– play | Severino Reyes | 10. A RIZAL (To Rizal) – poem | Cecilio Apostol | 11. CRISALIDAS – book of poems 12.1. INVOCACION A RIZAL (Call to Rizal) – poem | Fernando Ma. Guerrero | 12. REMEMBRANCE AND FORGETFULNESS – debate | Jesus Balmori (Batikuling) | 13. OLVIDO (Forgetfulness) – debate | Manuel Bernabe | 14. BAJO LOS COCOTEROS (Under the Coconut Trees) – book of poems 15.2. ANTE EL MARTIR (Before the Martyr) – poem | Claro M. Recto | 15. EL NIDO (The Nest) – song | Adelina Guerrea | 16. AROMAS DE ENSUEÑO (Scents of Dreams) – book | Isidro Marpori | 17. LA PUNTA DE SALTO (The Place of Origin) – legend | Macario Adriatico | 18. DECALOGO DE PROTECCIONISMO | Pedro Aunario | 19. FLORANTE AT LAURA | Francisco Balagtas | 20. URBANA AT FELISA | Modesto de Castro | 21. BANAAG AT SIKAT | Lope K. Santos | 22. ANG ISANG PUNONG KAHOY (A Tree) – elegy | Jose Corazon de Jesus | 23. ISANG DIPANG LANGIT (A Stretch of Heaven) 24. BAYANG MALAYA (A Free Nation) 25. ANG PANDAY (The Blacksmith) 26. ANG MUNTING LUPA (A Small Lot) | Amado V. Hernandez | 27. NENA AT NENENG | Valeriano Hernandez...

Words: 1218 - Pages: 5

Free Essay

Pag- Uulat

...ng Paglalahad: * Kalinawan – nauunawaan ng nakikinig o bumabasa ang anumang pahayag * Katiyakan – nakatuon lamang sa paksang tinatalakay * Kaugnayan – may kaugnayan lahat ng bahagi ng talata o pangungusap. * Diin – may wastong paliwanag sa pagtatalakay. Binibigyang diin ang bawat bahagi nang ayon sa kahalagahan Bahagi ng Paglalahad: * Panimula – kailangang may magandang panimula, na makatatawag- pansin sa mambabasa Paraan upang makabuo ng maayos na panimula a. Magsimula sa pamamagitan ng tanong Hal: Gaano kahalaga ang pag-ibig? b. Magsimula sa pangungusap ng makakatawag-pansin Hal: Pag-ibig! Pag-ibig! Pag-ibig! c. Magsimula sa pamamagitan ng isang kuwento Hal: Hindi matatawaran ang naging pag-ibig nina Florante at Laura. d. Magsimula sa isang diyalogo Hal: “Alam mo, gusto kong makita ang crush ko.” e. Maaaring gumamit ng tuwirang sipi Hal: “O pagsintang labis ng kapangyarihan sampung mag-aama’y iyong nasasaklaw, pag ikaw ang nasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat masunod ka lamang.” f. Gumamit nang malalim na pangungusap na taglay ang kaisipan at daan sa pagbukas ng paliwanag Hal: Pag-big, nagsisilbing salamin sa buhay ng tao. g. Magsimula sa tuwirang paksa. Hal: Pagibig, isang bagay na mahalaga sa bawat tao. * Gitna/Katawan – nagbibigay detalye ng isang paksa. * Pangwakas – paliwanag tungkol sa paksa o kaisipan. Uri ng Ekspositori: * Pagbibigay-Kahulugan – Ito’y paglalahad na kung ano ang isang bagay o isang......

Words: 1152 - Pages: 5