Free Essay

Fordøjelse, Næringsstoffer Og Blodsukker

In:

Submitted By aheju
Words 288
Pages 2
: Fordøjelse, næringsstoffer og blodsukker

Fordøjelsen:
1. Hvor i fordøjelseskanalen sker optagelsen af næringsstoffer?
De optages gennem tyndtarmvæggen og via blodet ud til cellerne.
2. Hvad kaldes de små enheder, som kulhydrat, fedt og protein skal spaltes til, før de kan optages gennem tarmvæggen?
Først disakkarider og derefter monosakkarider.
3. Hvilke stoffer optages af tyktarmen?
Vand og salte, da de flest næringsstoffer allerede er optaget i tyndtarmen.
4. Hvad er mavesyrens funktion?
Mavesyren holder miljøet i maven ved den pH, hvor mange af fordøjelsesenzymerne fungerer bedst. Dræber også bakterierne.

Kulhydrater:

5. Hvad hedder enzymet, som spalter stivelse?
Amylase.
6. Hvilket disakkarid fremkommer når stivelse spaltes af dette enzym?
Maltose.

7. Hvorfor er det nødvendigt at tilsætte enzymet amylase to forskellige steder i fordøjelseskanalen?
Så næringsstofferne nedbrydes helt. (først i munden → videre til mavesækken → og så igen i bugspytkirtlen.

Proteiner:

8. Hvor i fordøjelseskanalen sker spaltningen af proteiner?
I maven. Pepsin enzymer fra bugespytkirtlen (pepsilase)

9. Hvad er fordelen ved, at enzymer, som spalter større proteiner, ikke findes overalt i fordøjelseskanalen?
Hvis de fandtes i hele kroppen, ville de nedbryde kroppen (proteiner).

Fedtstoffer:

10. Hvilke stoffer hjælper med til fedtfordøjelsen?
Lipase. (galde)

Blodsukker:

11. Hvad hedder hormonet, som udskilles efter et måltid?
Insulin.
12. Hvilken effekt har dette hormon i forhold til blodsukkerniveauet? Hvorfor?
Det udskilles i bugspytkirtlen → sørger for at glukose kan optages i cellerne (overskud af glukose).
13. Hvor i kroppen kan næringsstofferne oplagres efter et måltid?
Leveren i glykogen-lageret.
Muskler glykogen fedtdepoter 14. Hvad sker der, hvis kroppen ikke kan producere insulin?
Så sker der det, at cellerne så ikke kan optage glukose → fordi der skal være insulin til stede for at det kan optages. → så derfor vil man være nødt til at tage insulin (

Similar Documents

Free Essay

Biologi Noter

...Biologi Eksamen Noter HVAD ER LIV? 3 Virus 3 Livets forudsætninger 3 Energi 3 Flydende vand 4 Cellen 4 Den prokaryote celle 4 Den eukaryote celle 5 Cellemembranen og transportprocesser 7 Passiv transport 7 Aktiv transport 7 ØKOSYSTMERNE OG OS 8 Energi i økosystemet 8 Fotosyntese 8 Fødekæde 8 Respiration 8 Økologiske fodaftryk 9 Nedbrydning og stofkredsløb 9 Carbons kredsløb 9 Nitrogens kredsløb 9 ÅER OG VANDLØB 10 Det naturlige vandløb og det regulerede 10 Abiotiske faktorer 10 Liv i vandløbene 10 Tilpasning af strøm 11 Niche 11 Iltoptagelse 11 Andre dyr 12 Bestemmelse af vandløbskvalitet 12 KOST OG SUNDHED 12 Kulhydrater 12 Monosakkarider 12 Disakkarider 13 Polysakkarider 14 Kostfibre 15 Proteiner 15 Fordøjelsen 16 Enzymer 17 Fordøjelsesenzymer 17 Næringsstoffernes optagelse 18 Hurtige og langsomme kulhydrater (INSULIN) 18 KROP OG TRÆNING 19 Blodkredløbet 19 Det store kredsløb og lungekredsløbet 19 Hjertets opbygning og funktion 20 Blodtryk 21 Hvornår er blodtrykket for højt? 21 Årsager til for højt blodtryk 21 SEX, HORMONER OG ØNSKEBØRN 21 Drømmen og det perfekte barn 21 PÅ OPDAGELSE I GENERNE 23 DNA 23 Proteinsyntesen 24 Transskription og splejsning 24 Translation 25 HVAD ER LIV? Der er ingen definition på hvad liv er, men en række forskere har opstillet nogle kriterier for hvad mange levende organismer har tilfældes. * De består af celler * Deres celler er afgrænset fra resten af verden ved hjælp af cellemembraner * De er i stand...

Words: 4500 - Pages: 18

Free Essay

.Djjs

...Mad, krop og sundhed Vejledning til undervisningsmaterialet Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge og er tilgængeligt på spisebogen.dk. Indhold Forord ...................................................................................................................... 4 Indledning ................................................................................................................ 4 Målgruppe ................................................................................................................. 5 Materialets opbygning ................................................................................................ 6 Samarbejde med andre fag ........................................................................................... 6 Skole/hjem samarbejde ............................................................................................... 6 Organisering af undervisningen.................................................................................... 8 Problemorienteret undervisning ................................................................................... 9 En dialogbaseret undervisningsform ............................................................................14 En interaktiv undervisningsform ved hjælp af det interaktive whiteboard ........................14 Vejledning og ideer til...

Words: 35335 - Pages: 142