Free Essay

Gejala Sosial

In: Social Issues

Submitted By hemanantini1008
Words 417
Pages 2
PENGENALAN KERUNTUHAN AKHLAK MORAL
Keruntuhan akhlak di kalangan belia remaja semakin menjadi-jadi di negara kita ini terutamanya belia remaja Islam Melayu.Seks bebas, mat rempit, pembuangan bayi, penagihan dadah dan sebagainya lagi cukup sinonim dengan anak-anak muda zaman sekarang bahkan remaja bawah umur juga seringkali dikaitkan bersama.Ianya terbukti di dada-dada akhbar yang sentiasa melaporkan berkaitan dengan isu belia remaja ini.
Apabila masalah keruntuhan akhlak remaja ini dibincangkan secara umum, persoalan yang sering kali menimbulkan tanda tanya kepada seluruh individu yang terlibat ialah siapa yang harus dipersalahkan dan mengapa perkara ini berlaku??
Masalah gejala sosial timbul kerana longgarnya ikatan akidah Islamiah remaja Islam zaman sekarang. Kelonggaran ini berpunca daripada ketidakfahaman mereka terhadap hakikat akidah Islamiah atau tidak mempunyai kesedaran akan tuntutan akidah Islamiah dan keimanan yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan mereka melakukan amal ma’ruf nahi mungkar.
Adalah menjadi perkara biasa seseorang itu mempunyai perasaan ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu perkara yang baru.Perasaan sebegitu sebenarnya adalah baik jika mengikut syariat, namun yang menjadi masalah apabila mereka tiada panduan daripada orang-orang yang sepatutnya seperti ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan mereka. Jadi perasaan ini akan membuatkan mereka akan lakukan apa sahaja yang diinginkan tanpa memikirkan baik atau buruknya perkara tersebut.
Boleh juga dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan, didikan dan bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Selain itu, tekanan hidup, sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap, berbincang dan berdamping antara satu sama lain. Malah ada yang jarang bersua muka. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa.
Seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Kawan yang baik boleh membimbing mereka kepada kebaikan, namun jika tersalah memilih kawan, akan mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang negatif. Selain itu, sikap remaja turut menyumbang kepada gejala sosial ini, di mana mereka ini kadangkala terlalu mudah mempercayai orang lain. Contohnya, jika mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan lebih memahami, dengan mudah mereka akan mengikut apa yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka.
Pengaruh persekitaran, luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilaku para remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkan melalui persekitaran ini yang seterusnya menyebabkan mereka terikut-ikut dengan pengaruh ini. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini, mereka merayau-rayau di pusat-pusat membeli-belah, pusat permainan video dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas.

Similar Documents

Free Essay

Gejala Sosial

...Gejala sosial “black metal” bukan lagi perkara baru dikalangan pelajar dan remaja di Malaysia. Bahkan gejala ini semakin menjadi-jadi umpama “cendawan tumbuh selepas hujan”. Black metal dapat didefinisikan sebagai kumpulan yang bersendikan kepada pemujaan syaitan yang telah diasaskan di barat dan terkenal dengan muzik berentak keras, bingit serta liriknya kasar, menjerit dan tidak jelas sebutannya. Mesej yang dibawa dalam setiap lagu mereka pula menolak kewujudan tuhan, menggalakkan seks rambang dan keganasan. Kumpulan black metal juga menggalakkan bunuh diri dan berfahaman bebas. Malah lagu-lagu mereka bukan sahaja pelik bahkan tidak merdu langsung mengikut definisi muzik. Oleh sebab itu, tidak hairanlah ada pihak menggatakan inilah “bunyi syaitan” tetapi dianggap indah oleh pengikutnya. Kesimpulan kecil yang dapat dibuat mengenai black metal, mereka mahukan kebebasan dan benci peraturan. Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial black metal kian meningkat. Jika ditinjau sepintas lalu, gejala sosial ini seolah-olah epidemik atau wabak yang menjangkiti pelajar dan remaja terutama remaja melayu. Masalah sosial black metal ini sebenarnya masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan diri sendiri. Selain itu, gejala black metal ini merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. Kjegiatan black ini metal adalah satu kegiatan yang berunsurkan pemujaan...

Words: 933 - Pages: 4

Free Essay

Gejala Sosial

...Gejala Sosial 1.0. Pengenalan Persis peribahasa Melayu, ‘Pemuda harapan bangsa , pemudi tiang negara’. Remaja memainkan peranan mustahak dalam pembentukan negara. Remaja merupakan tonggak negara yang menggalas harapan. Tetapi, pada era globalisasi ini, golongan muda terjerumus ke kancah maksiat dan menyebabkan berlaku gejala sosial. Laporan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2003 dan statistik daripada Polis DiRaja Malaysia (PDRM) menunjukkan penglibatan dalam gejala sosial bermula seawal umur 10 tahun. Menurut perangkaan yang dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Polis DiRaja Malaysia (PDRM), sebanyak 76,403 kes jenayah yang dilaporkan pada tahun tersebut di seluruh Malaysia iaitu melibatkan jenayah berbentuk kekerasandan jenayah harta benda. Isu ini sangat hangat dibincangkan oleh masyarakat dan telah menjadi paparan utama media. Isu ini telah mendatangkan banyak kesan negatif. Jika tidak menyelesaikan isu ini secepat mungkin, ia akan menjejaskan imej negara dan pelabur tidak berani melabur. Dengan ini, ia juga akan menyebabkan kemelesetan ekonomi yang disebabkan oleh pelabur tidak berani melabur di negara kita. Isu ini memberikan impak yong serius dari sudut moral, sosial dan politik. Oleh itu, semua pihak termasuk kementerian-kementerian dan masyarakat harus berganding bahu untuk mengurangkan gejala sosial serta mengutamakan dan membendung masalah ini dengan membincang faktor menyebabkan berlaku dan cara untuk mengatasinya....

Words: 1066 - Pages: 5

Free Essay

Kemerosotan Disiplin Asas. Kenapa Dan Apa Tindakan Perlu Diambil

...antarabangsa untuk mendukung dasar luar negara dengan penglibatan dibawah pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Sehubungan itu, ATM memerlukan anggota yang tidak berkaliber untuk melaksanakan tugas negara. 2. Namun sejak akhir-akhir ini ATM telah dicemari dengan gejala-gejala yang boleh merosakkan imej pasukan-pasukan dan secara tidak langsung insiden-insiden ini menjadi salah satu persepsi negatif masyarakat terhadap ATM. 3. Justeru semua peringkat anggota didalam pasukan perlu lebih peka dan prihatin dalam situasi ini dan memainkan peranan masing-masing agar gejala-gejala yang tidak sihat tidak menjadi diri dalam dagingdemi menjaga imej dan dan keupayaan sesebuah pasukan. Peranan serta kesedaran individu dan instalasi perlu agar gejala-gejala ini dapat di atasi dengan berkesan oleh setiap lapisan pemimpin. TUJUAN 4. Kertas kerja ini dibentangkan bertujuan bagi membincangkan berkenaan kemerosotan disiplin asas yang berlaku di pasukan dan bagaimanakah tindakan yang perlu diambil bagi menanganinya. SKOP 5. Skop perbincangan kertas ini merangkumi seperti berikut: a. FAKTOR-FAKTOR KEMEROSAKAN DISIPLIN * Tidak Hadir Tanpa Cuti (THTC). * Penyalahgunaan Dadah. * Pengaruh Sosial. b. TINDAKAN BAGI MENGELAKAN KEMEROSATAN DISIPLIN c. RUMUSAN d. PENUTUP A. FAKTOR-FAKTOR KEMEROSOTAN DISIPLIN *Tidak Hadir Tanpa Cuti (THTC)...

Words: 737 - Pages: 3

Free Essay

Wrong

... Amalanrasuah yang sudah lama wujud dalam kalangan masyarakat bukan sahaja di Malaysia malah, diseluruh dunia ini perlu ditangani dengan segera. Justeru, demi melahirkan masyarakat Malaysia berintegriti, semua pihak perlu mengambil beberapa inisiatif untuk menangani gejala ini. Penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Oleh itu, para pelajar haruslah menerapkan nilai kepercayaan kepada Tuhan perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. Semua konsep yang baik dijelaskan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. Ringkasnya, pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begitu mudah dan berkesan. Tambahan pula, kita sebagai seorang yang beragama Islam perlu memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri kita untuk mengelakkan diri daripada gejala rasuah ini. Keimanan dan keperibadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Selain itu, kerajaan juga memperlihatkan kesungguhan untuk membanteras gejala rasuah ini. Kerajaan telah mewujudkan sebuah badan untuk membanteras masalah rasuah ini yang dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM) bagi membuat siasatan yang lebih mendalam atau membanteras masalah ini hingga ke akar umbi. Kakaitangan......

Words: 373 - Pages: 2

Free Essay

Social

...MASALAH GEJALA SOSIAL Antara gejala sosial yang berlaku dalam kalangan remaja adalah ponteng sekolah dan kelas, merosakkan harta benda sekolah dan awam, merokok, mencuri, buli, gangsterisme, penyalahgunaan dadah, rempit, pergaulan bebas, melihat atau menonton bahan lucah, seks luar nikah, pelacuran, pembuangan bayi dan telah sampai ke peringkat membunuh. Di samping itu terdapat juga gejala sosial dalam aspek meninggalkan atau tidak memahami ajaran agama seperti tidak solat, tidak berpuasa, tidak tahu mengangkat hadas besar, tidak tahu membaca al-Quran dan sebagainya. A. Latar Belakang Gejala Sosial di Malaysia Pada tahun 1960-an, negara dikatakan masih baru menerima kemerdekaan dan isu-isu sosial remaja sangat jarang diperkatakan. Namun, perhimpunan golongan “hipi” di Woodstock, Amerika Syarikat sekitar tahun 1969 secara tidak langsung memulakan satu lembaran baru dalam episod kehidupan remaja di Malaysia dan isu pergolakan sosial remaja mula muncul di negara ini pada tahun tersebut. Pengaliran budaya tersebut ke negara ini telah memberi impak yang negatif kepada masyarakat Malaysia kerana kehidupan mereka sering kali dikaitkan dengan masalah dadah. Ini disebabkan pengikut budaya “hipi” dan penagihan dadah dikatakan agak sinonim kemunculan kumpulan muzik yang memuja dadah dalam nyanyian mereka seperti Rolling Stone merangsangkan lagi pertumbuhan masalah dadah di kalangan remaja di Malaysia. Malah, salah satu nama simbolik untuk dadah yang selalu digunakan oleh remaja...

Words: 1659 - Pages: 7

Free Essay

Sejarah

...[pic] Soalan: Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terrhadap masyarakat Malaysia. Bincangkan. |Format |Aspek |Perincian |Markah Penuh | |Pengenalan |Memahami latar belakang pembentukan|Pengenalan |5 markah | | |masyarakat jahiliah | | | | | |Jelaskan secara ringkas tentang: | | | | |-Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di | | | | |Makkah. | | |Isi |Memahami maksud dan ciri-ciri |Maksud dan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah |30 markah | |Dan |masyarakat Jahiliah | | | |Huraian | |-Terangkan maksud Jahiliah dan mengapa dianggap | | | | |Zaman Kegelapan. (10m) | | | ...

Words: 708 - Pages: 3

Free Essay

Kssr Pk

...DRAF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN EMPAT BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN......

Words: 3879 - Pages: 16

Free Essay

Academic Performance, Child Psychology and Development

...Bab I Pendahuluan I.A. The Nature of Anxiety Rasa takut merupakan emosi normal individu terhadap ancaman dari lingkungan. Anak usia pra-sekolah biasanya takut akan perpisahan, gelap, orang asing, imaginery beings, dan binatang sedangkan anak usia sekolah biasanya takut akan kemunkinan terluka, kesendirian, gelap, dan binatang. Dalam proses perkembangan normal, anak dapat mengatasi rasa takut itu dengan menggunakan adaptive defense mechanism. Misalnya, setelah mimpi buruk seorang anak mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah mimpi dan bukan sesuatu yang nyata. Anak juga dapat menilai besaran rasa takutnya terhadap sebuah stimulus tertentu. Misalnya, seorang anak dapat menilai bahwa saat ini stimulus itu terlalu menyebabkan kecemassan sehingga untuk sementara dia tidak akan pergi ke arah stimulus itu. (Wenar & Kerig, 2005) Seorang anak dikatakan memiliki gangguan kecemasan apabila rasa takut tersebut berlebihan dan anak gagal menggunakan defense mechanism untuk mengatasi rasa takut itu. Perbedaan gangguan kecemasan dan rasa takut yang normal teletak pada intensitas situasi, perilaku maladaptif, persistence, di luar kontrol anak, dan tidak dapat dijelaskan ataupun diselesaikan. (Wenar & Kerig, 2005) I.B. Anxiety Disorders Dalam dua puluh tahun terakhir ini, pemahaman mengenai psikopatologi, course, dan ketidakmampuan berkaitan dengan gangguan kecemasan mengalami kemajuan. Sebelumnya, kecemasan dianggap sebagai bagian yang normal dalam......

Words: 8434 - Pages: 34

Free Essay

Tawuran Pelajar Di Indonesia

...ANALISIS TAWURAN PELAJAR DI INDONESIA Disusun Oleh: Ivan Wahyu Ramadhan NIM K7515027 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015 Tawuran Pelajar di Indonesia I. PENDAHULUAN Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang sering terjadi masyarakat di Indonesia. Bahkan ada sebuah pendapat yang menganggap bahwa tawuran merupakan hal yang tidak dapat lepas dari pelajar yang menginjak usia remaja. Tawuran antar pelajar sering terjadi di kota-kota besar yang seharusnya memiliki masyarakat dengan peradaban yang lebih maju. Para pelajar remaja yang sering melakukan aksi tawuran tersebut lebih senang melakukan perkelahian di luar sekolah daripada masuk kelas pada kegiatan belajar mengajar. Tawuran tersebut telah menjadi kegiatan yang turun temurun pada sekolah tersebut. Sehingga tidak heran apabila ada yang berpendapat bahwa tawuran sudah kebiasaan atau sudah menjadi tradisi pada sekolah tertentu. Kerugian yang disebabkan oleh tawuran tidak hanya menimpa korban dari tawuran saja, tetapi juga mengakibatkan kerusakan di tempat mereka melakukan aksi tersebut. Tentunya kebanyakan dari para pelaku tawuran tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan. Biasanya mereka hanya lari setelah puas melakukan tawuran. Akibatnya masyarakat menjadi resah terhadap kegiatan pelajar remaja. Keresahan tersebut sendiri merupakan kerugian dari tawuran yang bersifat psikis. Keresahan ini......

Words: 1632 - Pages: 7

Free Essay

Fgdhghd

...CIKGUJANA IBRAHIM - ESEI-ESEI TERBAIK PELAJAR-PELAJAR BAHASA MELAYU SPM Wednesday, July 1, 2009 PERANAN IBU BAPA Soalan : Peranan keluarga dalam pembangunan modal insan. Dalam era globalisasi tanpa limitasi ini, negara Malaysia kini sedang pesat membangun dari sehari ke sehari. Persoalannya, apakah faktor yang mendorong pembangunan ini? Sebenarnya, pembangunan negara adalah sejajar dengan pembangunan modal insan kelas pertama yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran tinggi. Modal insan ini lahir daripada generasi muda kita yang berwawasan tinggi. Generasi yang berwawasan memiliki sikap-sikap positif seperti dinamik, proaktif, beriltizam dan berdaya saing. Tetapi apakah pula rahsia pembentukan generasi berwawasan yang mendukung pembangunan modal insan di negara ini? Dalam hal ini, keluarga memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat penting untuk dipikul demi merealisasikan hasrat negara untuk melahirkan lebih ramai modal insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek.Generasi hari ini merupakan pemimpin masa hadapan. Mereka mesti menyediakan diri dengan ciri-ciri kepimpinan dan memantapkan ilmu serta kemahiran. Di sini jugalah keluarga khususnya ibu bapa memainkan peranan untuk memimpin tangan dan membantu anak mereka dalam mengharungi kehidupan dengan cara yang paling efektif sekali. Hal ini demikian kerana keluarga merupakan pihak yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu bapa seharusnya menunjukkan teladan yang baik terhadap anak-anak kerana segala perbuatan dan......

Words: 8683 - Pages: 35

Free Essay

Mat Rempit

...UTAMA | Antara langkah untuk mengatasi masalah merempit adalah menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas. | Hal ini demikian kerana undang-undang ini dapat menakutkan golongan remaja daripada terjebak ke dalam gejala yang tidak berfaedah ini. | Tamsilnya, hukuman sebatan mampu menakutkan mereka untuk menyertai perlumbaan haram. | Sesungguhnya hukuman yang lebih berat amat penting untuk mengatasi masalah ini. | Selain itu, peranan ibu bapa juga amat penting untuk mengatasi masalah ini. | Hal ini demikian kerana ibu bapa mempunyai kuasa untuk mengawal pergerakan anak-anak mereka. Oleh itu, mereka tidak akan mudah untuk bergaul dengan rakan-rakan yang merempit. | Sebagai contoh, ibu bapa perlu sentiasa memastikan yang anak-anak mereka berada di tempat-tempat yang sepatutnya mengikut masa yang ditentukan. | Sememangnya perhatian dan kerjasama daripada ibu bapa amat diperlukan bagi menangani gejala yang tidak sihat ini. | Di samping itu, para remaja juga perlulah mengawal diri masing-masing. | Hal ini demikian kerana kawalan diri amat penting untuk mengelakkan diri dari terjebak dalam situasi ini. Pengawalan diri dapat memberi kesan yang mendalam terhadap penentangan gejala ‘merempit’. | Sebagai contoh, seseorang yang mengawal diri mereka dari terjebak dalam gejala merempit dapat menjalani kehidupan yang normal dan selamat. | Kawalan dan jati diri yang tinggi amat penting untuk mengatasi masalah rempit ini. | kerajaan perlu mengadakan kempen dan program tentang akibat......

Words: 736 - Pages: 3

Free Essay

Bahasa

...Faktor-faktor persekitaran sosial boleh mempengaruhi atau menjadi sumber pembelajaran kepada proses pembentukan tingkah laku seseorang melalui pelbagai corak pembelajaran sosial seperti permodelan, maklum balas, dorongan dan halangan (Azhar 2006). Faktor persekitaran sosial yang dimaksudkan termasuklah elemen-elemen kemanusiaan, seperti pengaruh ibu ibapa, pengaruh guru-guru, pengaruh rakan sebaya dan pengaruh masyarakat, atau juga elemen-elemen bukan kemanusiaan seperti pengaruh pelbagai jenis media yang diterima oleh seseorang semasa menjalani proses kehidupan mereka. Cabaran zaman moden yang melanda masyarakat kita hari ini seperti pengaruh media cetak dan elektronik serta kemajuan sains dan teknologi dalam era dunia tanpa sempadan, telah memburukkan lagi keadaan kerana telah menjadikan sejumlah anggota masyarakat kita hilang jati diri. Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar, majalah, iklan, filem, radio, televisyen dan komputer. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan sosialnya. Sebaliknya, kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan, kuning atau kezaliman, akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak......

Words: 442 - Pages: 2

Free Essay

Asdasds

...Surlyanti /0131141165 Kelas Menengah di Indonesia I. Pandangan para ahli Analisa kelas modern pada dasarnya bersumber dari dua tradisi pemikiran, Karl Marx dan Max Weber. Berikut akan dikupas padangan tentang kelas modern menurut masing-masing tokoh. A. Karl Marx Karl Marx dengan konsepsi “Marxisme” membuat suatu pendapat sendiri mengenai konsep kelas sosial. Ia berpendapat bahawa konsep kelas hanyalah alat analisa untuk melihat mekanisme penghisapan dari satu golongan atas golongan lain. Kelas sosial diukur dari seberapa seseorang memiliki faktor produksi, dan digambarkan sebagai gambaran seperti “kasta”. Ada beberapa unsur dalam teori kelas Karl Marx yang perlu diperhatikan. Pertama, tampak betapa besarnya peran segi struktural dibandingkan segi kesadaran dan moralitas. Pertentangan antar buruh dengan majikan bersifat objektif karena berdasarkan kepentingan objektif yang didasarkan kedudukan mereka masing-masing dalam proses produksi. Kedua, karena kepentingan kelas pemilik dengan kelas buruh secara objektif bertentangan, mereka juga akan mengambil sikap dasar yang berbeda terhadap perubahan sosial. Kelas pemilik, dan kelas-kelas atas pada umumnya mesti bersikap konserfatif, sedangkan kelas buruh, dan kelas-kelas bawah pada umumnya, akan besikap progresif dan revolusioner. Ketiga, dengan demikian menjadi jelas mengapa bagi Marx setiap kemajuan dalam susunan masyarakat hanya dapat tercapai melalui revolusi. Begitu kepentingan kelas bawah yang sudah lama......

Words: 2404 - Pages: 10

Free Essay

Add to Travel Network

...Nilai murni yang diperolehi dari novel ini ialah bertanggungjawab, contohnya, Badri melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah dan sanggup berhadapan dengan pelbagai cabaran demi memastikan tugasnya dapat dilaksanakan walaupun diugut atau difitnah oleh musuh. Nilai seterusnya ialah keberanian, dimana Badri begitu berani menyiasat aktiviti Meng Kong , Kumar, Shahrul sewaktu mereka berbincang di taman dan Badri berjaya mengalahkan mereka kerana dia mahir bersilat. Nilai seterusnya ialah kesyukuran, contohnya Badri bersyukur masih ada rakan yang menyebelahinya walaupun dia difitnah. Nilai seterusnya ialah setia kawan, contoh, Siew Mei dan Taufiq masih setia berkawan dengan Badri, walaupun Badri menghadapi tuduhan membawa telefon ke sekolah. Nilai seterusnya ialah kesabaran, di mana Badri sentiasa bersabar menghadapi cabaran sebagai pengawas sekolah walaupun terpaksa menghadapi pelbagai dugaan seperti diugut dan difitnah. Nilai seterusnya ialah sayang, iaitu Badri amat menyayangi keluarganya, sebab itu dia menumpukan perhatian kepada pelajaran dengan harapan dapat membahagiakan keluarganya. Akhir sekali nilaik kerjasama, di mana pengawas sekolah saling bekerja sama membantu pihak sekolah dalam membanteras salah laku di sekolah. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 - Nilai Kasih Sayang Badri tetap meneruskan hasrat untuk menceritakan perihal Shahrul kepada Nadira walaupun...

Words: 363 - Pages: 2

Free Essay

Business

...CONTOH AYAT-AYAT DALAM PENDAHULUAN Bahagian/Ayat | Struktur | Contoh ayat | | | | | | 1 | Penyataan Isu | Kita tidak dapat dinafikan bahawa kes kemalanagan jalan raya sejak akhir-akhir ini semakin meningkat khususnya pada musim perayaan. | | 2 | Penjelasan isu |       Kemalangan ini berlaku secara tidak sengeja dan tidak        diduga. | | | Contoh | Misalnya kemalangan yang membabitkan sebuah bas syarikat pengangkutan awam baru-baru ini bukanlah sesuatu yang dingini oleh semua pihak. | | 3 | Ulasan isu | Namun begitu, kemalangan itu tetap berlaku dan menyebabkan banyak nyawa yang terkorban. Hal sedemikian pastinya menyebabkan kesedihan kepada pelbagai pihak, terutamanya ibu bapa, adik-beradik dan keluarga terdekat  mangsa. | | 4 | Ulasan isu | | | 5 | Ulasan isu | | | 6 | Kehendak soalan | Oleh sebab itu, pihak bertanggungjawab perlu mengenal pasti punca berlakunya kemalangan ini agar langkah pencegahan dapat dilaksanakan. | | SENARAI SEMAK STRUKTUR ISI SOKONGAN KARANGAN STPM Bahagian/Ayat | Struktur | Contoh ayat | | | | | | 1 | Ayat Judul | Salah satu faktor berlakunya kemalangan jalan raya ialah kecuaian pemandu itu sendiri. | | 2 | Ayat sokongan 1 | Ada dalam kalangan pemandu yang tidak memberikan tumpuan terhadap pemanduannya semasa berada di jalan raya. Terdapat dalam kalangan mereka yang berbual-bual dan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Perkara sedemikian menyebabkan mereka tidak dapat memberikan......

Words: 6576 - Pages: 27