Free Essay

Genel

In: Computers and Technology

Submitted By ugurram
Words 316
Pages 2
STUDENT | ARTIST | ARTWORK | Adnan Uzunlulu | Matt Collishaw | - | Alp Koku | Hatice Güleryüz | Adjusting to the Stiuation | Amor Mounia | Sophie Calle | La Vue de ma Vie | Aslı İncekol | Cindy Sherman | Diane | Batu Kankavi | Sophie Calle | La Vue de ma vie | Bengü Ayaz | Taner Ceylan | Yeni Dünya | Birgül Sağır | Hera Büyüktaşçıyan | The Invisible | Burcu Çömelek | Mehmet Gün | Orgazmik Ruh | Burcu Yurtseven | Volkan Aslan | Otoportre | Buse Ertarman | Julian Schnable | Harold’s Always Saying Goodbye | Cansu Tekbaş | Erinç Seymen | Untitled | Ceren Soytürk | Taner Ceylan | Yeni Dünya | Dilara Deniz Sevinç | Danielle Kwaaital | Diane | Ece Metin | Barbara Kruger | Fate | Ecem Uslu | Azade Köker | Asmalımescit Houses | Egemen Çelen | Taner Ceylan | New World | Fahri Emir Çak | Markus Oehlen | - | Ferhat S. Kurtoğlu | Ali Taptık | Trans-Kript | Furkan Tekin | Ahmet Oran | Soyut Kompozisyon | Gamze Canbaz | Robert Montogomery | İstanbul için Şiirin Maketi | Gökçe Ece | Haluk Akakçe | Garden | Görkem Kesimahano. | Mat Collishaw | Venal Muses | Hayri Korkut Yıldız | Taner Ceylan | Yeni Dünya | Hümeyra Yücel Özvar | Erinç Seymen | Untitled | Hussam Rifai | Garth Weiser | - | İzel Bostancı | Ramazan Bayrakoğlu | İsimsiz | Kaan Alıncak | Elke Krystufek | Moai | Kaan Öztoptak | Taner Ceylan | Yeni Dünya | Muammer Nuray | Erinç Seymen | Untitled | Muazzez Dolmacı | Cindy Sherman | Untitled no. 184 | Mustafa Gündoğdu | Ardan Özmenoğlu | Cuma’ya gittim Gelicem | Naz Kayaş | Sophie Calle | La Vue de ma Vie | Ömer Öztosun | Emin Ansen Atilla | Stone | Onur Can Rodop | Julian Schnabel | The Yellow Baron | Orhan Özalp | Susan Hefuna | Attention | Oytun Demircan | Emin Ansen Atilla | Stone | Ozan Parlar | Necla Rüzgar | Cennet Provası | Pelin Kılıç | Elke Krystufek | - | Pelin Soyer | Azade Köker | Asmalımescit Houses | Seçil Eda Karbo | Danielle Buetti | Do you really believe you have choices? | Semra Özcan | Hera Büyüktaşçıyan | Silent Witnessing | Serkan Kaya | Darren Almond | Fullmoon @ Petter | Soukina Debbagh | Tamer Ceylan | New World | Turgut Say | Jonathan Meese | The Yellow Baron | Uğur Olcay Tarçın | Sol Le Witt | Irregular Grid | Umut Subaşı | Ahmet Oran | Soyut Kompozisyon | V. Uygar Yazanoğlu | Bedri Baykam | Stephanie’nin Bizden Ayrılma Kararı | Veysel Burak S.A. | Fausto Gilberti | Öğretmen | Zeynep Şeker | Marcus Oehlen | Banyoda Banyo |

Similar Documents

Free Essay

Warren Buffett

...HALKEVLERİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM TEMEL HÜKÜMLER A.DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1 Adı “Halkevleri Derneği” olan kuruluşun kısa adı “Halkevi” dir. Kuruluşun şubeleri ayrıca “Halkevleri Derneği (bulundukları yerin adı) Şubesi” ve kısaca “(bulundukları yerin adı) Halkevi” olarak; temsilcilikleri ise “Halkevleri Derneği (bulundukları yerin adı) Temsilciliği” ve kısaca “(bulundukları yerin adı) Halkodası” olarak adlandırılır. Halkevleri Derneğinin merkezi Ankara'dır. B.HALKEVLERİ DERNEĞİNİN GENEL POLİTİKASI VE HALKEVCİLERİN GENEL İNANÇLARI Madde 2 Halkevleri Derneği tüzel kişilik olarak hiçbir siyasi partiye bağlanamaz. Bütün vatandaşlar Halkevleri Derneğine üye olabilirler. Ancak, Halkevleri Derneğinin kesinlikle ve tam bir inançla bağlı olduğu Atatürkçü düşünceye ve Atatürkçü Devrim anlayışına aykırı düşen herhangi bir felsefi düşünceye, ideolojiye, politik inanca veya doktrine veya bunlara bağlı davranışlara Halkevleri Derneğinde yer verilmez. Halkevcilik çalışmaları, bütün yönleri ile bu politikaya ve bu temel inançlara göre düzenlenip uygulanır. Bunlara ters düşen herhangi bir çalışma içerisine girilemez. C. HALKEVLERİ DERNEĞİNİN AMACI Madde 3 Halkevleri Derneği Atatürkçü düşüncenin ve devrimlerin ışığında olarak; halkın eğitimine, Türk kültürüne ve sanatına hizmet eder. Bu konudaki çalışmalarını; Atatürkçü düşüncenin ve Kemalist Devrim anlayışının düşünsel ve ideolojik temeli olan ulusalcılık açısından yorumlayarak, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik ve çağdaşlaşma...

Words: 7769 - Pages: 32

Free Essay

Quality

...-Süreç İyileştirme- Süreç Ø Süreç– belirli bir amaç doğrultusunda yerine getirilen bir dizi adım (IEEE-Elektrik Elektronik Mühendisliği Kurumu) Ø Süreç– belirli bir son ürün/sonuç meydana getirmek amacıyla kişilerin, materyallerin, enerji, ekipman ve prosedürlerin iş faaliyetleri olarak tasarlanması (Alıntı: Pall, Gabriel A. Quality Process Management. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1987.) Ø Süreç– bir modele ait uygulamaların gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetler bütünü (CMMI sözlüğü) Süreç Yönetimi Görevler arasındaki ilişkiyi tanımlayan prosedür ve yöntemler Beceri, eğitim ve Aletler Motivasyon ve sahibi ekipman kişiler Süreç Yönetimi Bir sistemin kalitesi, o sistemin ◦ Elde edilmesi, ◦ Geliştirilmesi, ◦ Bakımına ilişkin süreçlerin kalitesinden etkilenir. Yetkin Olmayan Süreçler  Süreçler geçicidir ve bu süreçleri uygulayanlar tarafından anlık olarak yönetilirler.  Süreç tanımlarına tam olarak uyulmaz veya hayata geçirilmez.  Performans mevcut uygulayıcılara bağımlıdır.  Projenin mevcut durumu limitli olarak anlaşılabilir.  Olgunlaşmamış süreçler yangınla savaşmaya benzer: İyileştirme yapacak zaman yoktur – bunun yerine uygulayıcılar hep reaktif durumdadır.  Yangınla savaşmaya çalışanlar yanar.  Közler sonradan yeniden alev alabilir. İyileştirilmiş Süreçler  Süreç tanımları fiilen yapılan iş ile tutarlıdır.  Tanımlı, belgelenmiş ve sürekli iyileştirilmektedir.  Yönetim ve diğer......

Words: 2545 - Pages: 11

Free Essay

Aysaysaysays

...azami sayı da gösterilmiştir; LTD en fazla 50 kişi ile kurulur, AŞ’de üst sınır yok ama sayının 500 üzerine çıkması şirketin paylarının halka açık sayılmasına ve halka acık şirket hükmüne tabi tutulmasına yol açar.Ortaklar gerçek veya tüzel olabilir.Kollektif ort. tüm,komandit ort. ise komandite ortakların gerçek kişi olması gerekir.Bazı meslekleri icra eden kişiler için belli sınırlamalar vardır; memur , avukat,hakim vs için ticaretle uğraşma yasağı olan özel hükümler vardır.Ancak AŞ LTD ve kooperatife ortak olabilirler ya da komandit şrketlerde komanditer olabilirler. * Sözleşme unsuru:Ort. temelinde sözleşme ilişkisi olduğu kabul edilir.BK genel hükümlerinde sözleşme, iki tarafın irade beyanı ile kurulan ve çoğunlukla iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.Uygun düştüğü ölçüde ve aksine bir özel hüküm olmadığı taktirde BK genel hükümleri ort. sözleşmesinde uygulanabilir.Ortaklık sözleşmelerinde taraf sayısında iki sınırlaması yoktur,genellikle ortak sayısı ikiden daha fazladır.Ortak bir amaç vardır ve çıkarlar bu amaç doğrultusunda birbirine paraleldir.Ort sözleşmesi sürekli ve uzun sürelidir.TTK’da ort söz. resmi onaya bağlı yazılı şekle bağlamıştır. * Sermaye unsuru:Ort söz. ortakların şirkete sermaye koymaları gerekir.Kural olarak...

Words: 11434 - Pages: 46

Free Essay

Mudurnu

...elveren, onlara yabancı bir güç biçiminde ortaya çıkar. Çalışma ile bilimin böylece birbirinden koparılıp uzlaşmaz bir şekilde karşı karşıya gelmesi, ancak sosyalist toplumda üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin son bulmasıyla ortadan kalkar. Sosyalist toplumda bir yandan çalışma ile bilim, öbür yandan teorik ve pratik faaliyet ile bilim gitgide birbirine yakınlaşır ve aralarındaki uzlaşmazlık son bulur ve bilim, işçi sınıfının çalışmasında üretkenliğini artıran, bireyleri geliştiren ve sosyalist toplumun planlı olarak kurulmasını sağlayan bir manivela haline gelir. Teorik faaliyetin, insan faaliyetinin diğer özel biçimlerine kıyasla en önemli farkı, genel çalışma (genel verilere dayalı bir çalışma) olmasıdır. Bu özelliğiyle de, diğer çalışma biçimlerinden ayrılır. «Her bilimsel çalışma, her keşif, her icat, genel çalışmadır. Bu çalışma kısmen, yaşayanlarla yapılan kooperasyonla, kısmen de, daha öncekilerin...

Words: 1905 - Pages: 8

Free Essay

Dwqdqwdqdw

...TÜRMOB-TESMER-25.06.2005-103-A A 4. I. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTÝ 1-20. SORUL AR Çocuk elindeki tostu kapan köpeğin arkasından bakakaldı. II. Bir kez okuduğunu hemen anlatabiliyor. III. Yaşlı adam korkudan öleyazdı. IV. Anneme de bir paket sigara alıver. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki kurallı birleşik fiillerin hiçbirisiyle ilgili değildir? A) B) C) D) E) Tezlik Yaklaşma Yeterlilik Sürerlilik İstekleme 1. Arkadaşımın çektiği sıkıntıları dinlerken içim burkuldu. Bu cümledeki "burkuldu" sözcüğünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Önem verme Bunaltı hissetme Sıkıntı duyma Üzüntü duyma Tasasız dinleme 5. "Sanat eserinde konunun esas değil, sadece bir 2. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde altı çizili vesile olduğunu birçok şairin aynı konuları almaları da gösterir. Leylâ ile Mecnun konusu üzerinde birçok şairimiz eser vermiştir. Ama bunlardan ancak Fuzuli'ninki yaşamakta ve gerçek bir değer taşımaktadır." Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A) Her sanat eseri bize bir dünya, bir yaşantı sunar. B) Konunun kendisi bir yazınsal metni değerli ya da değersiz kılmaz. C) Sanat eserinde konu esas değil, sadece bir vesiledir. D) Şairin yaratma gücü konunun değerini belirler. E) Bir sanat eserinde konunun yansıtılış ve kurgulanış biçimi oldukça önemlidir. sözcüğün karşıt anlamlısı kullanılırsa yine anlamlı bir deyim elde edilir? A) B) C) D) E) Yüzü ak İçi sızlamak Kalın kafalı Kara......

Words: 5540 - Pages: 23

Free Essay

Econmy

...31 Mart Salı fırtınası Türkiye gündemi bir günde pek çok sıcak olaya şahitlik etti.  Van hariç tüm yurtta elektrikler kesildi. Büyük illerde metro, tramvay ve Marmaray seferleri durdu.  Yeniden görülen Balyoz Davası'nda mahkeme tüm sanıklar için beraat kararı verirken, Beşiktaşlı iki eski yıldız Sergen Yalçın ve Ahmet Dursun babalarını kaybetti.  Emekliye zam müjdesi geldi, Tüm Türkiye'nin beklediği hayati rakam açıklandı.  Ve daha neler neler... İşte Türkiye'nin baş döndüren 31 Mart fırtınası... Türkiye'nin neredeyse tamamında elektrikler kesildi Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu bir çok ilde aynı anda elektrikler kesildi. Metro, tramvay, Marmaray seferleri yapılamadı. TEİAŞ, elektrik nakil hatlarında saat 10.36'da yaşanan sorun nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi meydana geldiğini bildirdi.  Elektrik kesildi, ulaşım durdu  Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok ilde metro ve tramvay seferleri yapılamadı. İstanbul'da elektriğin saat 10.40'da kesilmesi ile raylı sistemler adeta felç oldu. Kesinti sonrası duraklardaki yolculara biletleri iade edildi. Metro, tramvay ve Marmaray duraklarında yolcuların bir kısmının bekleyişi sürerken bazı duraklarda yoğunluk oluştuğu gözlendi.  İSTANBUL'DA TRAFİK IŞIKLARI SÖNDÜ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şehrin bazı noktalarında trafik ışıklarının çalışmadığı duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi: "İstanbul genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle trafik......

Words: 1027 - Pages: 5

Free Essay

I Am from Azerbaijan and I Am 21

...3. Öğrenme hedefi Örnek olay incelemesi aşamasında bir verimlilik iyileştirme programının uygulama aşaması , şirketimiz için adım adım yaklaşımı seçilmiştir . Tüm uygulama projesi 5 alt projede düzenlenmiştir . Bu uygulama aşamasında Kolay uygulamanın takipi ile bu çeşit bir projede karar alıcıların yönlendirme komitesinde, Genel müdürümüzün ihtiyaclarının karşılanmasında ve aynı zamanda proje organizasyonunda yer almalarının sağlanması çok önemli olmuştur. Proje organizasyonunun yapısı Tablo’da gösterilmiştir. Şemada verilen isimler şirketimizin üst yönetimini temsil etmektedir: Altay Haqverdiyev – Genel müdür Reşadet Şerifzade – Sekreter (genel müdürümüzün ihtiyaclarını karşılıyo) Angelina Jolie – Dış yönetim danışmanlığı şirketinin yönetici ortağı Jennifer Lopez – Kıdemli danışman , şirket dışı proje yöneticisi Scarlett Johansson – Satış müdürü Jennifer Lawrence - Finans müdürü Çalışma kolu ekip üyeleri bölüm yöneticilerinden ve şirket içerisinde yüksek deneyime sahip kişilerden oluşmakta, ekiplere dış danışmanlar tarafından her hangı bir destek verilmemektedir. Şirketimizin yeteri kadar deneyime sahip olan çalışanları olduğu için her hangi bir harcama yapılmamıştır . Yönlendirme komitesi ve proje kontrol kurulu Alt Projelerı deneklemek için kurulmuştur . Alt projelerimize Organizasyon , Ürün özellikleri , Planlama ve Kontrol sistemleri , Planlama ve Sağlanan hizmetler , Pazar Araştırma ve Sipariş İdaresi dahildir. Alt projeler çalışma günleri......

Words: 328 - Pages: 2

Free Essay

Economy

...TÜRKİYE EKONOMİSİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Türkiye’nin , ekonomik ve sosyokültürel kalkınmasını sağlamak amacıyla; Devlet Planlama Teşkilatı adı altında , 1960 yılında kurulan bu kuruluş ,hükümete danışmanlık yapmak üzere yapılandırılmıştır.Hükümetin amaçları doğrultusunda yaptığı çalışmaları ve kuruluşunda ki tarihsel periyotları ana başlıklar altında incelemek istersek ; kurumun 1960 öncesi ve sonrası durumu ,görevleri birimleri ve her beş yılda bir hazırladığı (1-9 )yıllık kalkınma planlamaları olarak adlandırabiliriz. Birinci dünya savaşından sonra Türkiye’yi genel bir bakış açısıyla incelememiz gerekirse; Osmanlı devletinin bıraktığı borçları ve sorunları devralan alan Türkiye, o yıllardaki ekonomisini tarıma dayandırmaktaydı. Kişi basına düşen gelirin yetersiz olduğu ülkede, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek için devletin özel sektöre, sermaye açısından teşvik edici bir rol oynaması gerektiği inancı hakim olmuştur. 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde alınan karara göre özel sektörün maddi olanaklarının yetersiz kaldığı anlarda ,devletin bu tür işletmelere maddi kaynak sağlaması gerektiği kararı alınmış ve cumhuriyetin ilk yıllından 1933 yılına kadar liberal bir ekonomik politika izlenmiştir.Fakat 1929 yılında patlak veren ve tüm gelişmiş dünya ülkelerini etkileyen ekonomik kriz, toparlanmakta zorluk çeken Türkiye’yi bir kez daha dara sokmuştur. O yıllara......

Words: 3003 - Pages: 13

Free Essay

Bbba

...Öncelikle ben İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden geliyorum. İsmim Aslı Sosyoloji bölümü öğrencisiyim. Turizmin esnaf üzerindeki etkisi hakkında bir araştırma yapıyorum. Kısaca biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Ali 22 yaşındayım bende öğrenciyim Samsun 19 Mayıs üniversitesinde. Sizde 93 lüsünüz? Evet. Soy isim neydi? Altay. Evet devam edin siz. Burada abimin yanında yardımcı oluyorum. Şu anda okulunuz yok mu? Okulum var ama dondurdum ileriki yıl devam edeceğim. Biraz hocalarla sorunum oldu. Bölüm neydi? Bölüm bilgisayar programcılığı. Evet. Başka bir şey yok anlatacağım. Abiniz buranın sahibi. Evet. Buralı mısınız? Hayır Selçukluyum. Eviniz burada değil o zaman Selçuk’ta. Evet Selçuk’ta. Abiniz buradan farklı bir işle mi uğraşıyor peki? Yok, abim de burayı işletiyor oda Selçuk ta oturuyor buraya gidip geliyoruz işte sabah açıyoruz akşam kapatıyoruz. Aile iş yeri galiba? Aile işyeri evet. Kiracısınız? Kiracıyız. Zaten bizim 3 tane şubemiz var Şirince’ de. Kaplan Kır olarak. Şirince’ nin tek ailevi üreticisi ve satıcısı biziz. Diğerleri belli fabrikaların ürünlerini satıyorlar. Hatta tüm ürünlerimizin patenti bize ait. Başka yerde bulamayacakları bir ürün. Anladım. Şirince’ de esnaflık yapmaya nasıl karar verdiniz peki? Ben abimin yardımıyla burada başladım. Normalde ben okuyordum işte sporla uğraşıyordum. Ailecek böyle bir şeye karar vermenizdeki sebep? Neden Şirince ya da sonuçta Selçuk tada yapılabilirdi. Turizme daha elverişli olduğu için. Turizmin içindeyiz. Yani...

Words: 1122 - Pages: 5

Free Essay

Engineer

...ÇEVİRİBİLİM ODAKLI YAKLAŞIMLAR VE KURAMLAR 6.1.ÇOĞUL DİZGE KURAMI Çoğul dizge kuramı,çeviri yazınını ekinsel bir bağlam içinde ele alıp ,erek dizgeye ait yazınsal dizgede ona özel önem veren bir kuramdır.Bu kuram 1970’li yıllarda Even Zohar tarafından öne sürülmüş.Çeviri kuramını devingen bir sistem içerisinde ele alan ilk kuram olması açısından çeviribilimde özel bir yeri vardır.Even Zohar ,diğer yazın tarihçilerinin aksine,çeviri yazının ulusal yazındaki yerini ve işlevsel rolünü yadsımaz.Ona göre ekin,’’yapısallaşmanın’’tetikleyicisi olarak bir yandan toplumda sistemli bir dizge yaratan ,toplumu harekete geçiren bir öğedir.Bir başka deyişle,ekinsel dizelge(repertuvar),durağanlık ve devingenliğin çatışması sonucu ortaya çıkar.Bu dizelge,toplumun ya gerçekten bilinmeyen ya da kasıtlı olarak bildirilmeyen üyeleri tarafından oluşturulduğu gibi ,bilinçli ve açıkça toplumun kurumları tarafından da oluşturulabilir. Bir dizelgeye giren ürünlerden bir kısmı erek ekin dizelgesiyle bütünleşip ,onun kopmaz bir parçası olur.Aktarma işlemi de, işte böyle bir sürecin sonucunda gerçekleşir.Zohar’ın özellikle ‘’aktarılmış ürünler’’e deyimini kullanması ,dikkati erek dizelgede ‘’kabul görmüş ürünler’’e çeker.Zohar’ın dikkat çektiği başka bir nokta ise çeviri yöntemiyle alakalıdır.Zohar ‘’karşılaştırmalı çözümlemenin ‘’ öneminide vurgulamıştır. Karşılaştırma,Zohar’ın öne sürdüğü kuram içerisinde çok yönlü olarak yapılır.buna göre ulusal yazını hem kendi içerisinde ,hem de çeviri yazınla...

Words: 934 - Pages: 4

Free Essay

Matlab Ders Notu

...MATLAB Giriş Mehmet Siraç ÖZERDEM EEM - Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programlama MATLAB TANITIM MATLAB NEDİR? MATLAB®(MATrix LABoratory – Matris Laboratuarı), temel olarak teknik ve bilimsel hesaplamalar için yazılmış yüksek performansa sahip bir yazılımdır. 1970’lerin sonunda Cleve Moler tarafından yazılan Matlab programının tipik kullanım alanları: – Matematiksel (nümerik ve sembolik) hesaplama işlemleri – Algoritma geliştirme ve kod yazma yani programlama – Lineer cebir,istatistik,Fourier analizi,filtreleme,optimizasyon,sayısal integrasyon vb. konularda matematik fonksiyonlar – 2D ve 3D grafiklerinin çizimi – Modelleme ve simülasyon (benzetim) – Grafiksel arayüz oluşturma – Veri analizi ve kontrolü – Gerçek dünya şartlarında uygulama geliştirme şeklinde özetlenebilir. 2 1 MATLAB TANITIM - Matlab, ABD menşeli The Mathworks Inc. şirketinin tescilli adıdır. Web adresi: http://www.mathworks.com - Matlab’in Türkiye temsilcisi Bursa merkezli Figes firmasıdır. Web adresi: http://www.figes.com.tr 3 MATLAB TANITIM MATLAB, matematik-istatistik, optimizasyon, neural network, fuzzy, işaret ve görüntü işleme, kontrol tasarımları, yöneylem çalışmaları, tıbbi araştırmalar, finans ve uzay araştırmaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. MATLAB, kullanıcıya hızlı bir analiz ve tasarım ortamı sağlar. • Matlab programını C/C++ diline dönüştürebilir, • 20. dereceden bir denklemin köklerini bulabilir, • 100x100 boyutlu bir......

Words: 1728 - Pages: 7

Free Essay

M Performance Catalogue

...BMW M Performance BMW  Serisi BMW  Serisi BMW  Serisi BMW  Serisi Sheer Driving Pleasure www.bmw.com.tr SPORTİF GÜÇ GÖSTERİSİ. BMW M PERFORMANCE AKSESUARLARI. BMW  SERİSİ. BMW  SERİSİ. BMW  SERİSİ. BMW  SERİSİ. / BMW Performance Aksesuarları satışının BMW  Serisi (/’den itibaren) ile başlaması. / BMW Performance Aksesuarları’nın BMW  Serisi (/’den itibaren) için satışa sunulması. / BMW Performance Aksesuarları’nın BMW  Serisi (/’den itibaren) için satışa sunulması. / BMW Performance Aksesuarları’nın BMW X (/’dan itibaren) ve BMW X (/’den itibaren) için satışa sunulması. / M araçlar için sunulan BMW M Performance Aksesuarları’nın satışının başlaması, BMW M (/’den itibaren) için BMW M Performance. / BMW M Performance Aksesuarları’nın BMW  Serisi M Coupé (/’den itibaren) için sunulması. / BMW Performance Aksesuarları’nın BMW X M (/’dan itibaren) ve BMW X M (/’dan itibaren) için sunulması. / BMW M Performance Aksesuarları’nın satışının BMW  Serisi (/’den itibaren), BMW  Serisi (/’den itibaren), BMW  Serisi (/’dan itibaren) ve BMW  Serisi (/’dan itibaren) ile başlaması. / BMW M Performance Aksesuarları  kapılı BMW  Serisi ve BMW  Serisi Touring için ilk defa sunuluyor. / Aerodinamik, yürüyen aksam, aktarım organı ve kokpit konularında ürün portföyünün kullanıcı odaklı olarak......

Words: 4565 - Pages: 19

Free Essay

Student

...​unpopular ​tax.The retention of ​old ​technology has ​slowed the company's ​growth.​water/​heat retention Particularly(adv) Especially(adv) Deter(v) to make someone less likely to do something, or to make something less likely to happen caydırmak, vazgeçirmek, yıldırmak Perception(n) BELIEF [C]› what you think or believe about someone or something algılama, sezgi, görme The public perception of him as a hero is surprising. NOTICE [U] the ability to notice something fark etme, farkına varma, tanıma, görme Alcohol reduces your perception of pain. Conationimpulse Unanimous agreed by everyoneoy birliği ile üzerinde uzlaşılan; herkesçe kabul edilen; genel kabul görenThe jury was unanimous in finding him guilty. unanimity     /ˌjuːnəˈnɪməti/ noun [U]› when everyone agrees about somethinggenel/toplumsal uzlaşı; oy birliği ile anlaşma; genel kabul; fikir birliğiunanimously adverb›oy birliği ile kabul edilmişThe members unanimously agreed to the proposal. dissonancenoun [U]  UK   /ˈdɪs.ən.əns/  US   /ˈdɪs.ə.nəns/      › specialized music a ​combination of ​sounds or ​musical ​notes that are not ​pleasant when ​heard together:the ​jarring dissonance of Klein's ​musical ​score› formal ​disagreement dissonant adjective UK   /ˈdɪs.ən.ənt/  US   /ˈdɪs.ə.nənt/ specializedor formal ›a dissonant ​combination of ​sounds Infrastructure (n)......

Words: 335 - Pages: 2

Free Essay

Blackheat Imalat şIrketi

...Direk Maddeler | Elektrik | Fabrika Sigortası | Diğer Genel Üretim Giderleri | Toplam | Birim Başına ürün maliyeti | 400 | 300 | 500 | 180 | 300 | 115 | 125 | 310 | 1830 | 4.58 | 500 | 375 | 625 | 200 | 300 | 125 | 125 | 360 | 2110 | 4.22 | 600 | 450 | 750 | 220 | 300 | 135 | 125 | 410 | 2390 | 3.98 | Tabloyu incelediğimiz zaman Değişken giderlerden Direk maddeler çıktı başına 0.75 USD, Direk İş gücü çıktı başına 1.25 USD maliyet oluşturuyor. Diğer maliyet kalemleri ise üretim miktarına göre değişiklik göstermektedir. En direk işgücü 100 birimlik değişimde 20 USD, Elektrik giderleri 10 USD, Diğer GÜM ise 50 USD değişim göstermektedirler. En direk maddeler ve fabrika sigortası ise çıktı miktarından bağımsız olarak sırası ile 300 ve 125 USDdir. Lee High Karar kurallarını koyarken bu değişimi saptayamamış ve 500 adetlik ortalama satışa göre maliyetlerini belirlemeye çalışmış ve iki adet başa baş noktası belirlemiştir. Bu yaklaşım hatalıdır. Leenin birm başına katkı payını hesaplayıp buradan bir başabaş noktası tesbit etmesi daha doğru olacaktır. Değişken giderler birim başına toplam 2 USD lik bir maliyet oluşturuyor. 7 dolarlık bir satış fiyatı ile Great Heat ürünü firmaya 5 dolarlık bir katkı oluşturuyor. Çıktı birimlerine göre yeni bir tablo yaparsak Çıktı Birimleri | Direkt Maddeler | Direk İş gücü | En Direk İş gücü | En Direk Maddeler | Elektrik | Fabrika Sigortası | Diğer Genel Üretim Giderleri | Toplam | Birim Başına......

Words: 542 - Pages: 3

Free Essay

Asasasa

...GİRİŞ Bu stajda, Arçelik Bulaşık Makinesi İşletmesi’nin genel işleyişinin kavranması, organizasyon şemasının oluşturulması, her birimin birbiriyle olan koordinasyonunun gözlenmesi, işletmenin içinde bulunduğu sektör ve yan sanayilerle ilişkileri konusunda çalışmalar yaptım. Bu genel amaç çerçevesinde yeterli inceleme yaptıktan sonra işletmenin üretim faaliyetleri, kapasitesi, maliyet muhasebesi bilgileri ışığında kalite anlayışının üretime etkilerini rapor ettim. İşletmede bir ürünün hammadde aşamasından fabrikadan ayrılana kadar geçirdiği işlemleri gösteren bir süreç diyagramı hazırladım. Bu araştırmalarla birlikte işletme işleyişinin kavranması ve analizinde endüstri mühendisliği bakış açısını görmeyi amaçladım. 1.KURULUŞA AİT GENEL BİLGİLER 1.1 Adı Arçelik A.Ş. Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi 1.2 Kuruluş Tarihi Ocak 1992 yılında proje çalışmalarına başlanan Ankara Bulaşık Marinası İşletmesinin temeli, 22.09.1992 tarihinde atılmıştır. İşletme 1 yıldan daha az sürede imalata başlayarak 15.09.1993 tarihinde montaj bandında ilk deneme üretiminden sonra Çayırova işletmesinde bulunan Bulaşık Makinesi ile ilgili teçhizatın da Ankara işletmesine transfer edilmesi ile birlikte 20.10.1993 tarihinde seri üretime başlamıştır. Böylece bulaşık marinalarının tamamı Ankara işletmesinde üretilir hale getirilmiştir. 1.3 Kuruluşun Tarihçesi Arçelik, 1955 yılında Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından Sütlüce’de kurulmuştur. Türk Beyaz Eşya Sektöründe ilklerin öncüsü......

Words: 853 - Pages: 4