Premium Essay

Geni

In: Business and Management

Submitted By genious143kotha
Words 23337
Pages 94
An
Built
heydays. nearly as avid in creating
Nxxx,2012-01-22,A,001,Bs-BK,E3 all of the Abroad of
Almost Empire Almost all millionnotheydays. heydays.
Almost
the 70 in America. Today, few are. mous companies were in theirall of 70 million the 70 million
Apple employsApple employs 43,000
43,000 peoAmerican jobs as other faiPhones, 30 million iPads iPads andiPadsApple employs 43,000 peoand iPhones, 30 million30 million iPhones, and
Almost all of the 70 million heydays. plemous companies were in their and inple inUnited States and the the United States
59 43,000 other other products Apin America. products other products Ap- ple in the United States
59 million million ApApple employs million peo- 59 Today, few are. iPhones, 30 million iPads and overseas, a Late Edition small fracple sold last year year manu- were manu- 20,000 a small fracAlmost last sold were manu-heydays. ple and of the last year ple in the United Statessoldallplewere 70 million20,00020,000 overseas, overseas, a small
59 million other products ApAppleof Timesover 400,000 Ameri-YOR the employs 43,000 over
Today, clouds the peotion over 400,000 Ameri- high iPhones, 30 million iPads andtion ofNew York thetion of and sunshine, 400,000 Am facturedNo. 55,658 overseas. VOL. CLXI .factured factured
.
© 2012 The
NEW
ple sold last year were manu- 20,000 overseas, a small .frac-overseas. overseas. © 2012 The New York Tonight, cloudy, a bitand NEW YO of in workers StatesMoVOL. CLXI . No. 55,658 come can workers United workers drizzle, at General Tomorrow,
59 Why can’t New York Times comeplecan the 37. Times late, General General million at especially that
. . of the over Why can’t2012other products Ap- work NEW canaat low frac- Mo© thatWhy can’t
YORK, SUNDAY, factured overseas. VOL. CLXItionNo. 55,658400,000 Ameri- The work workthattors in come JANUARY 35.fog, high 51....

Similar Documents

Free Essay

Forensic

...psychologist can be called in to testify. Main roles of a forensic psychologist in the USA includes, acting as a consultant to law enforcement, acting as trial consultants (jury selection, case preparation and pre-trial publicity), presenting psychology to appeal courts, doing forensic assessment and acting as an expert witness (insanity defense, competence to stand trial, sentencing, eyewitness identification and child custody etc.) Expert witness as a role in legal psychologist A major role for forensic psychologist is to serve as an expert witness in both the criminal and civil court. They are more commonly involve at the pretrial and post-trial proceedings, but may also serve as an expert witness at trial (Bartol & Bartol, 2012:151). Genis (2008) defines an expert witness as...

Words: 1988 - Pages: 8

Free Essay

Turkey Geography

...yedi coğrafi bölgesinden dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir, diğer üç bölge de Anadolu bütünü içindeki konumlarına göre adlandırılmışlardır. Akdeniz Bölgesi %16, Doğu Anadolu Bölgesi %21, Ege Bölgesi %12, Güneydoğu Anadolu Bölgesi %7.5, İç Anadolu Bölgesi %18, Karadeniz Bölgesi %18, Marmara Bölgesi %8.5, yer tutar. Ülkenin yarısından fazlası, yükseltisi 1.000 metreyi aşan yüksek alanlardan oluşur.Yaklaşık üçte biri orta yükseklikteki ovalar, yaylalar ve dağlar, yüzde 10'u da alçak alanlarla kaplıdır.En yüksek ve dağlık alanlar doğu kesimde yer alır.Kuzey kesimini Kuzey Anadolu Dağları, güney, doğu ve güneydoğu kesimlerini de Toroslar engebelendirir.Ülkenin en yüksek noktası, Ağrı Dağı'nın 5.166 metreye erişen doruğudur.Başlıca geniş düzlükler Çukurova, Konya Ovası ve Harran ovalarıdır. Kaynağı ve denize döküldüğü yer ülke sınırları içinde olan en uzun akarsu 1.355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'tır. En büyük doğal göl, 3.713 km² alan kaplayan Van Gölü'dür. 817 km²'lik alana yayılan Atatürk Baraj Gölü ise ülkenin en büyük yapay gölüdür. Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada'nın yüzölçümü 279 km²'dir.Kara parçalarının toplam alanı...

Words: 880 - Pages: 4

Free Essay

M Performance Catalogue

...BMW M Performance BMW  Serisi BMW  Serisi BMW  Serisi BMW  Serisi Sheer Driving Pleasure www.bmw.com.tr SPORTİF GÜÇ GÖSTERİSİ. BMW M PERFORMANCE AKSESUARLARI. BMW  SERİSİ. BMW  SERİSİ. BMW  SERİSİ. BMW  SERİSİ. / BMW Performance Aksesuarları satışının BMW  Serisi (/’den itibaren) ile başlaması. / BMW Performance Aksesuarları’nın BMW  Serisi (/’den itibaren) için satışa sunulması. / BMW Performance Aksesuarları’nın BMW  Serisi (/’den itibaren) için satışa sunulması. / BMW Performance Aksesuarları’nın BMW X (/’dan itibaren) ve BMW X (/’den itibaren) için satışa sunulması. / M araçlar için sunulan BMW M Performance Aksesuarları’nın satışının başlaması, BMW M (/’den itibaren) için BMW M Performance. / BMW M Performance Aksesuarları’nın BMW  Serisi M Coupé (/’den itibaren) için sunulması. / BMW Performance Aksesuarları’nın BMW X M (/’dan itibaren) ve BMW X M (/’dan itibaren) için sunulması. / BMW M Performance Aksesuarları’nın satışının BMW  Serisi (/’den itibaren), BMW  Serisi (/’den itibaren), BMW  Serisi (/’dan itibaren) ve BMW  Serisi (/’dan itibaren) ile başlaması. / BMW M Performance Aksesuarları  kapılı BMW  Serisi ve BMW  Serisi Touring için ilk defa sunuluyor. / Aerodinamik, yürüyen aksam, aktarım organı ve kokpit konularında ürün portföyünün kullanıcı odaklı olarak......

Words: 4565 - Pages: 19

Free Essay

Şarapçılık

...aracıların ortadan kaldırılması önemli maliyet avantajı sağlamıştır. Bu sayede eski dünya ülkelerindeki üreticilerin veremeyeceği fiyatları teklif ederek büyük pazarlara girme imkanı buldular. Rakiplerin müşterilerini çekmek için yeni özellikler ekleme: Meyveli şarap çeşitleri sunmak, lezzeti yıllara göre farklılık göstermeyen şaraplar üretme imkanları yeni dünya ülkelerine rekabet avantajı sağlamaktadır. Zayıf pazarlama gücü olan rakiplere saldırmak: Rakibin az temsilcisinin bulunduğu yerlerde daha fazla temsilci ile daha yoğun iletişimde bulunmak. Yeni nesil teknolojiler kullanmak: Yeni üretim teknikleri ile üretim maliyetlerini düşürmek, daha geniş üretim alanları ile talebe karşılık verebilmek yeni dünya ülkelerinin rakebet avantajı oldu. Bu sayede büyük zincir mağazaların tedarikçisi konumuna yükseldiler ve geniş kitlelere ulaşma imkanı bulabildiler. 3-Türk şarap üreticileri bu rekabet içinde yer edinmek için nasıl bir strateji kullanmalılar ? Türk üreticilerin pazardaki gelişmeleri dikkate alarak izlenebilecek stratejileri aşağıdaki gibi öngörüyorum; 1. Rakiplerin daha az hizmet verebildiği ve rekabetin yoğunlaşmadığı pazarlara yönelmek. Örneğin bu yazıdaki verilere göre henüz gelişme aşamasındaki uzakdoğu pazarları uygun olabilir. Aynı zamandaki...

Words: 361 - Pages: 2

Premium Essay

Ford Motor Company

...Smith 1 Background Ford Motor Company is one among three of the largest auto manufacturers in the United States. The “Big Three,” as they are referred to are General Motors (GM), Ford, and Chrysler. Since the 1970’s the “Big Three”, felt encroached upon by foreign-based auto manufacturers. Ford created a Worldwide Web Organization (WWWO) in May 1996 as an internal resource of web technologies. July 4, 1997, Mike Ledford, Director of Process Reengineering released a progress report of internal use of web technologies and future web use policies as the second anniversary of the release of the company’s public web site (1). Since the inception of Ford’s WWWO, their web group grew to approximately 80, supporting an internal user base of more than 80,000 and eventually greater than 120,000. Ford’s “Web Farm” supported over 300 departments with an augment rate of about one per day. Ford had Ninety-two web applications with an average project life cycle of eight weeks (1). “Ford was in the business of designing, building, selling and servicing automobiles.” Additionally web technologies were viewed as a contributor of significant value to Ford’s core business. Ford had a financial services subsidiary that acquired significant revenues and profits, but their core business was the design and manufacturing of automobiles for the consumer market. While web technologies contributed greatly to Fords success, maintaining focus was imperative. Ford Motor Company based in Dearborn,......

Words: 2878 - Pages: 12

Free Essay

Middle East Politics

...Isid tarafindan tehdit altinda olan suriye sehri kobaniye daha fazla yardim etmesi icin avrupa parlementosu uyeleri turkiyeye cagrida bulunyor 22 ekimde bir muzakerede bir cok avrupa parlementosu uyesi isid tehdidi altinda olan kobani deki kurt savascilarina turkiyenin yardim etmesi gerektigini soyledi.ve ayrica isidi siddetle kinayip bu terorist grubun bi an once ele alinip bitirilmesi ve kurbanlarinada yardim edilmesi gerektiginide soylediler.ve bazilarida ortadoguya genis bi stratejinin gerekli oldugunu soyleyip tehdit potansiyeli olan kimyasal silahlarinda kaldirilmalidir dediler. Benedetto Della Vedova, avrupa birligi yabancilardan sorumlu chaterin ashten'a kobanenin terorist grubu isid tarafindan artik bir teror kurali sembolu haline geldigini ve bunun ne avrupa birligi ne de uyeleri icin tamamen kabullenemez bir sey oldugunu dile getirmistir.ve ayrica isidi nasil kararli bi sekilde yenilgiye ugratmanin zamaninin geldiginide dile getirmistir. fransiz demokrat hristiyanlar uyesi Arnaud Danjean,turkiyenin avrupa birligine aday bir ulke oldugunu vurgulayarak bu baglamda turkiyenin avrupayla zorunlu bir dis politika yapmasi gerektigini soyleyerek bunun sadece bugune indirgenmesinin kabul edilemez olduguna da dile getirdi.ayrica turkiyenin bi nato uyesi oldugunu hatirlatarak turkiyeyinin kobanideki durumunu ya da isidle durumunu gozlemledigimizde bir cok soru isareti ortaya cikiyor dedi. Victor Boştinaru, bir avrupa birligi adayi ve nato uyesi olan turkiyenin hizlica...

Words: 408 - Pages: 2

Free Essay

Teacher

...KƏND TƏSƏRRÜFATINDA TORPAQ EHTİYATLARININ SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİNİN SOSİAL-İQTİSADİ, EKOLOJİ ƏSASLARI MÜNDƏRİCAT: GİRİŞ--------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1. Azərbaycanın torpaq örtüyü və onun mühafizəsi tədbirləri--------------------------- 4 2. Azərbaycanın torpaq kadastrının ekoloji xüsusiyyətləri-------------------------------- 8 3. Azərbaycanın torpaq örtüyü strukturunun və tərkibinin bioekoloji xüsusiyyətləri--13 4. Azərbaycanın vahid torpaq fondu, onun mülkiyyət növləri üzrə bölgü strukturu və müasir istifadəçilik vəziyyəti -----------------------------------------------------------------18 5. İqtisadi-coğrafi bölgələrin torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları ------------------------------------------------------------------------------22 NƏTİCƏ ----------------------------------------------------------------------------------------28 İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT-----------------------------------------------------29 GİRİŞ SSRI-nin dağılması və Azərbaycan Respublikasının 1991-ci ildə yenidən dövlət müstəqilliyini əldə etməsi ölkənin ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi həyatının bütün sahələrində köklü dəyişikliklərə səbəb oldu. Bu sırada istər müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, istər ölkə vətəndaşlarının işlə təmin edilməsi və eyni zamanda əhalinin ərzaqla təmin edilməsi baxımından aqrar sahədə...

Words: 6777 - Pages: 28

Free Essay

El Cartel de Medlin

...El Cartel de Medellin Organized crime has been a problem since the early 1900s and has grown to become a major problem for law enforcement. The start of organized crime is known to be part of the prohibition from the early 1920s. In the 1920s organized crime groups were first known to society members as gangs. Most gangs were known to be immigrants from the same group that gather together to commit illegal crimes on other society members or the government. In the United States, organized crime is also known as racketeering. In 1970, congress passed an act known as the RICO act. RICO stands for "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act” (Organized crime, 2003). This act made it easier for law enforcement officials to prosecute individuals who have not committed a crime but has been found guilty of being the head person in charge of an organized crime group. In order for a organized crime group to succeed in a committing crime, history proves that blackmail, bribery, and other forms of manipulation have been used by gang members to gain what they want form society members. One of the best ways that organized crime groups have continued to succeed in the United States is because they have been known to have connections with many different levels of law enforcement and within the government. Organized criminal groups are known to be the main contributors of drug trafficking. Today the types of crimes committed by organized crime groups have grown. As organized......

Words: 2797 - Pages: 12

Free Essay

Text

...mühüm tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bank bu piramidanın zirvəsində yerləşir. Ehtimal olunur ki, bank marketinqinə çoxsaylı təriflərin verilməsi marketinqin təkamülü və bu təkamül prosesində marketinqin məzmununun, onun yönümünün və istinad etdiyi elementin dəyişməsi ilə əlaqədardır. F. Kotler marketinqin təkamülünün aşağıdakı 5 mərhələsini qeyd edir: 1. İstehsalın təkmilləşdirilməsi konsepsiyası və ya istehsal yönümlü marketinq. Bu konsepsiyaya görə bankın məhsul və xidmətlərindən istifadə edən fiziki və hüquqi şəxslər geniş yayılmış və münasib qiymətli məhsul və xidmətlərdən istifadə etməyə meyllidirlər və bankın fəaliyyəti bu cür məhsul və xidmətlərin hazırlanmasına və realizə edilməsinə əsaslanır. 2. Məhsulların təkmilləşdirilməsi konsepsiyası və ya məhsul yönümlü marketinq. Bu konsepsiya bankın xidmətlərindən istifadə edən fiziki və hüquqi şəxslərin yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətlərdən istifadə edilməsinə üstünlük verdiyini nəzərdə tutur və bank onlara geniş çeşiddə yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərməyə çalışır. 3. Kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi konsepsiyası və ya satış yönümlü marketinq. Bu konsepsiyanın mahiyyəti və xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, istehsalçılar ilk dəfə rəqabət mübarizəsində və satışın həcminin artırılmasında istehsaldan kənar və qeyri-qiymət amillərindən: məhsulların reklamından, satı- şın həvəsləndirilməsindən və istehlakçılara təsiretmənin digər formalarından istifadə etməyə başladılar. Başqa sözlə desək, bu......

Words: 2133 - Pages: 9

Free Essay

Hgyucv

...AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ Kafedra: Iqtisadiyyat Fakultə: İqtisadiyyat və idarəetmə İxtisas: İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Diplom işi Mövzu: “” Kurs : IV Qrup: 168 Tələbə: Əliyeva Mehriban İlqar Qızı Elmi rəhbər: Eldar Qəhrəmanov Kafedra müdiri: BAKI - 2010 Valyutanın Tənzimlənməsi Plan Giriş............................................................... Fəsil 1 Valyuta tənzimlənməsinin nəzəri əsasları 1. Beynəlxalq valyuta sistemləri ( Genuya, Paris, Bretton-Vuds, Yamayka sistemləri, Avropa Valyuta Sistemi (regional) )..................................... 2. Valyuta məzənnəsi və ona təsir edən amillər............................................. 3. Valyuta kurslarının tənzimlənməsinin Qərb nəzəriyyələri..................................... Fəsil 2 Azərbaycan Valyuta bazarının tənzimlənməsi 2.1 Azərrbaycan Respublikasının valyuta və pul kredit siyasəti................................................... 2.2 Azərbaycanın valyuta bazarına təzyiq amilləri................. 2.3 Müasir qlobal maliyyə böhranı, əlamətləri və Azərbaycan özəllikləri........................................................................... NƏTİCƏ Ədəbiyyat......

Words: 10303 - Pages: 42

Free Essay

Case St

...Markalar Evi İnşa Etmek: Whirlpool Şirketi’nin Başarı Planı Whirlpool’un dijital değer yönetim mimarisi, marka değerini korumasını ve genişletmesini sağlıyor. Leonor Ciarlone Uzman Editör, The Gilbane Report Ağustos 2005 Çeviri, CyanGate, 2009 Whirlpool şirketi (NYSE: WHR), 13 milyar $’ın üzerindeki yıllık satışları, 68,000 çalışanı ve tüm dünyada 50 adet üretim ve teknoloji araştırma merkezi ile dünyanın önde gelen temel ev aletleri üreticisi ve satıcısıdır. Whirlpool’un temel markaları -KitchenAid, Roper, Bauknecht, Inglis, Brastemp, Consul ve küresel Whirlpool markası- tüm dünyada 170’den fazla doğrudan satış bürosu aracılığıyla pazarlanmakta ve satılmaktadır. Piyasadaki konumunu korumak için Whirlpool; iş stratejisi, teknoloji ve çalışanların oluşturduğu olağanüstü müesseseden esinlenir. Yenilikçi tasarım ve gelişim, sürekli marka yönetimi ve ileriye dönük müşteri ilişkileri yönetiminden destek alarak Whirlpool, küresel bir markalar evini yürütmek için gerekli zemini kurmuştur. Content Technology Works: Whirlpool Corporation İÇİNDEKİLER Giriş Örnek Olay Analizine Genel Bakış Teşekkürler Bu Örnek Olay Analizi Kullanmak Kendi Deyişleriyle: Whirlpool Perspektifi Problemi Teşhis Etmek Fırsat Ürün Seçimi Başarıyı Ölçmek Whirlpool Grubu – Firma Geçmişi Kurumsal Markayı Oluşturmak Markalar Evinin Kurulması Markalar Evi ile Küreselleşmek Problem: Küresel Pazarda Marka Değerini Sürdürmek İhtiyaç: Markaları “Varlıklar” Olarak Yönetmek Başarı Kriteri:......

Words: 7794 - Pages: 32

Free Essay

Essay

...Estetik sözcüğü, günlük kullanımda neredeyse güzellik ve yakışmışlık kavramları ile eşanlamlı bir hale gelmiştir.      Buna ‘Estetik açıdan nasıl buluyorsunuz, Çok estetik olmuş’ gibi birçok örnek vermek mümkündür.      Bu kullanımı sanırım iki neden besliyor. Birincisi, ‘güzel’ yerine daha akademik bir kavramı kullanma ihtiyacı, ikincisi, estetik eşittir güzel kavrayışı. Ancak bizim konumuza giren estetik, bilimsel bir disiplin olarak hem daha farklı bir içeriğe sahiptir, hem de daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu bilimsel disiplinin doğru tanımlanması bizi rahatlatacaktır. Ancak bu tanımlama ileride görüleceği gibi bizi bazı teorik problemlerle karşı karşıya bırakacaktır, özellikle bu teorik problemler, estetik tanımının başka terimlerle yan yana anılması durumunda iyice karmaşıklaşacaktır. Örneğin; Gotik estetiği, Hristiyan estetiği, İslam estetiği vb. tanımlamalar titizlik ve dikkatle analiz edilmesi gereken kavramlardır. Doğru anlama ve kavramsallaştırma problemlerine girebilmemiz için önce bu bilimin ortaya çıkış nedenlerine ve anlamına değinmemiz yerinde olacaktır.      Kelime anlamı itibariyle ‘estetik’, Grekçe ‘aisthesis’ ya da ‘aisthanesthai’ sözünden gelir. Bu kelimelerin sözlük anlamı; duymak ve algılamaktır. “Kelime kökü bakımından estetik, sadece duyarlık ve algının incelenmesini akla getirir; bu bir algılama biçimidir. 18.yy.’ın ikinci yarısından bu yana estetik, beğeni yargısı, özellikle güzel karşısındaki beğeni yargısıyla ilgili olan......

Words: 308 - Pages: 2

Free Essay

Yüz Okuma Sanatı

...• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © www.MaximumBilgi.com • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ARAŞTIRMA SERİSİ No.26 Yüz Okuma Sanatı Araştırma Serisi No.26 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1 Yüz Okuma Sanatı ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 1. BÖLÜM YÜZ YAPISI & İNSAN KARAKTERİ İLİŞKİSİ (TARİHTEN GÜNÜMÜZE GELİŞİM SÜRECİ) 1. FİZYOGNOMİNİN MEYDANA ÇIKMASI VE GELİŞİMİ 1.1. Kavram "Fizyognomi" terimi, Yunanca physis -doğa ve gnomon- yorum kelimelerinin birleşimidir. Giovanni Battista Della Por-ta (1535-1615)'ya göre gnomon, aynı zamanda yasa, kural anlamına gelmektedir; yani, fizyognomi "doğa yasası" demektir. Della Porta'ya göre, doğanın belli kurallarına uyarak "belli vücut biçimlerine göre belli ruh hallerini" öğrenebiliriz. Çok eski dönemlerden başlayarak, bilginler insanın yüz yapısı ile karakteri arasında bir ilişki kurmağa çalışmışlardı. Bu yöntemin temelinde insanın beden yapısı ve psikolojisi arasında doğal bir bağlantının olduğu inancı yatmaktaydı. Bilimsel temelden yoksun olmasına rağmen fizyognomi, karakter özelliklerinin tipolojisi için önayak olmuştur. 1.2. Gelişimi Fizyognomi, sistemli bir şekilde ilk kez Çin'de gelişmiştir. Çinliler, insanların yüz biçimlerine göre insanların karakter özelliklerini okuma yöntemini kullanmış,......

Words: 12915 - Pages: 52

Free Essay

The Anatolia

...DÜNYAMIZA YAŞATTIKLARIMIZ İnsanoğlunun dünyada yaşayan en zeki canlı türüdür. İnsanlar her ne kadar farklı olsalar da hepimizin ortak özellikleri var bunlardan bazıları temel ihtiyaçlarımızdır. Bunlar yemek yemek ya da cinsel ihtiyaçlarımızdır. Bizi hayvanlardan ayıran en belirgin özellik ise elimizdekilerin her zaman daha fazlasını istemek ve daha rahat bir yaşam sürebilmeyi istemektir. Bildiğimiz bi dünyamız 13.5 milyar yaşında ve dünyadaki ne ilk ne de tek canlı türü biz değiliz. Dünyamızda 1.5 milyon insan yaşamaktadır. Bunu vurgulamamın sebebiyse insanların çoğu zaman çevresinde bulunan canlı türleri olmadan da yaşayabilecekleri duygusuna kapılmıları. Ne kadar dünyamızın kurucusu olarak kendimizi ilan etsek de insanoğlunun dünayaya gelişi 100 milyon yıl öncesine dayanıyor. Her sene nüfusumuz artmaktadır. Su anda dünyada 6.6 milyar kişi yaşamaktadır. Sanayi devriminden sonra yaşadğımız çevreyi ve soluduğumuz havayı gittikçe kirletmeye başladık. Bu olaydan en çok etkilenen canlılar ise bitkilerdir. Bugün dünyada 36 milyar hektar orman alanı vardır. Her yıl bunların 14 milyon hektarı yok olmaktadır.Bununla da kalmayıpdenizlere her sene 7 milyar kg çöp döküyoruz. Göz yumduğumuz diğer gerçeklerden bazıları da şunlardır; 1952 yılında İngiltere'de hava kirliliği nedeniyle 4 bin kişi hayatını kaybetti. 1950lerde birçok fabrika faaliyete geçmişti. 1984 yılında ucuz iş gücü bulunduran Hindistan'da ıhmaller yüzünden tarım ilacı üreten fabrikada meydana......

Words: 337 - Pages: 2

Free Essay

Knowledge Management

...Bilgi Yönetiminin Kavramsal Çerçevesi ve Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mustafa SAĞSAN∗ Öz Bu araştırma, bilgi yönetiminin kavramsal çerçevesini çizme ve bilgi yönetiminin kavramsal çerçevesinin Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisans ders programıyla birebir örtüştüğünü ortaya koyma amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışma, bilgi yönetimini disiplinler arası bir dal olarak ele almakta ve bilgi yönetiminin araştırma ve uygulama alanlarını vermektedir. Sözü geçen lisans ders programını tanıtıcı yönde bilgiler sunması, bilgi yönetiminin disiplinler arası olduğunu vurgulaması açısından önem taşımaktadır. Giriş Bu çalışma iki amaca yönelik olarak hazırlanmıştır. Birincisi, geleneksel kütüphanecilik bilimi ile bilgi yönetimi disiplinleri arasındaki farklılıkları açıklamak suretiyle; her iki disiplinin dayandığı bilim dalı adının “bilgi bilimi” olduğunu ileri sürmek ve birbirleri ile karıştırılmaması gerektiğini açıklamaktır. Bu bağlamda bilgi yönetimi ile geleneksel kütüphanecilik ve bilgi işleri araştırma ve uygulama alanları içerisinde, bu faaliyetleri gerçekleştiren insan gücü olgusunun öneminden ötürü bilgi yöneticileri ile bilgi profesyonellerinin görev tanımları yeniden ele alınıp değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci amacı ise, Başkent Üniversitesinde yeni kurulan “Bilgi ve Belge Yönetimi” bölümüne ait ders programının, bilgi yönetiminin kavramsal çerçevesine bağlı kalınarak tutarlı......

Words: 5610 - Pages: 23