Free Essay

Гроші Це Не Ціль - Це Інструмент

In: Other Topics

Submitted By antonskrypnyk
Words 430
Pages 2
(с) Антон Скрипник 2014

Спочатку думки, потім практичні поради. Гроші це не ціль - це інструмент. Але щоб мати гарний інструмент треба над ним працювати.
Про гроші треба думати як в коротко-тривалій перспективі так і в довго тривалій. І те і інше ОДНАКОВО важливо. Більше Грошей має не той хто їх більше заробляє хоч я і не буду радити менше заробляти, а той хто розумно їх витрачає. Я за гармонійний баланс. Що це означає з точки зору життя кожен день? Це означає порядок в голові і гаманці.
Гроші дуже кармічно відносяться до тебе, так само як і ти до них. Це означає що коли в тебе є навіть мізерні борги твоя фінансова система не здорова - розрив ліквідності. Що можна зробити щоб покращити своє фінансове здоров'я?
1. Веди облік витрат та приходів. Плануй витрати. Завжди знай скільки і де в тебе грошей.
2. Відкладай. Накопичуй. Звивикай відкладати.
3. Заведи собі грошове дерево на роботі. Так ти завжди будеш пам'ятати що твої фінанси мають бути в порядку.
4. Гроші мають приносити гроші, хай невеликі але вони мають розмножуватися і примножувати твоє благо, відкрий рахунок в надійному банку з гарним відсотком і гарною ліквідністю банку.
5. Ти принципово не маєш мати боргів. Якщо так не є то ти маєш знати кому і скільки ти винен, коли плануешь віддати. І вони теж мають бути проінформовані про це. Віддавай вчасно.
6. Ти маєш знати хто і скільки винен тобі і коли віддасть. Гроші не люблять недбалості у відношенні до них.
7. В гаманці має бути порядок. Ти завжди маєш знати скільки в тебе в гаманці і скільки в тебе на рахунках. Скільки на картках.
8. Роби по меше імпульсивних витрат. Купуй необхідне. Велике плануй заздалегідь по найменшій ціні.
9. Одну і ту саму річ можна придбати по ДУЖЕ різних цінах. Зроби найкращій вибір. Із врахуванням твоїх можливостей і потреб.
10. Не дивись рекламу. Не Вір рекламі. Перевіряй інформацію про товари. Купуй якісне.
11. Якщо тобі річ не потрібна, продай її на аукціоні.
12. Якщо не важливо чи річ нова можливо можна її купити на вторинному ринку дешевше? Роби так. Це не стидно це розумно.

Якось так. Згадаю щось ще додам.
Для запамятовуваня витрат купив аплікацію на телефон
Я отримавши ЗП йду і кладу в банк на депозит 70%. Хоч тобі ще це не актуально але потім буде.
3и роки в мене такій підхід до витрат. За 9ть місяців при такому підході добудовую будинок і перед тим його купив.
Свого часу я теж того не знав і жив в постійних боргах. Тому Це з власного набутого досвіду багато що завдяки дружині.

(с) Антон Скрипник 2014

Similar Documents

Free Essay

4wtw544w

...головної суперечності митно-тарифної політики: з одного боку, вона повинна сприяти розвитку конкуренції, розв'язанню завдяки імпорту проблеми монополізації ринку підприємствами-монополістами, тобто реалізації наступальної функції, і забезпечити захист національного товаровиробника від непосильної іноземної конкуренції, тобто виконання захисної функції — з другого. Важливим методологічним аспектом дослідження митно-тарифної політики є формулювання її основних засад. Прийняття ефективних рішень у сфері митно-тарифних відносин неможливе без визначення концептуальних положень, тобто загальних принципів митно-тарифної політики. Принципи мають об'єктивний характер і відбивають певні закономірності функціонування даної системи. Отже, митні принципи — це загальні закономірності, у рамках яких реалізуються зв'язки між різними об'єктами і суб'єктами митної політики, що виявляються при реалізації практичних завдань функціонування митної системи. Оскільки система митного регулювання є однією з основних функцій державного управління, то на нього розповсюджуються як загальні (або основні) принципи, що притаманні державному управлінню в цілому, так і специфічні принципи, на яких базується митна політика країни. До основних належать такі принципи: виключної юрисдикції України на її митній території; виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи; законності; єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; системності;......

Words: 5319 - Pages: 22

Free Essay

Творчість Райнер Марії Рільке

...Тернопіль - 2012 Темою і метою будь-якого мистецтва і примирення індивідууму із Всесвітом. Р. М. Рільке. Р. М. Рільке — один із найвитонченіших поетів початку XX ст. Здібність і сприймати культурні цінності різних епох і народів, духовна широта, гостроти світовідчуття, якими він був обдарований від природи і розвивав у собі протягом усього свого життя, дали змогу йому не лише продовжувати традиції великої європейської літератури, а й сказати в ній своє неповторне слово. Рільке прагнув силою поезії протидіяти ненависті, відчуженості, бездуховності, які заполонили сучасний йому світ. Болісно сприймаючи втрату гармонії з Космосом, поет вважав, що відродити її можна за допомогою мистецтва. Тому тема митця і мистецтва була однією з провідних у його творчості. 1923 р. Рільке завершив збірку «Сонети до Орфея», яка вважається вершиною його творчості. За давньогрецькими міфами, Орфей — співак, музикант, наділений магічною силою. Його музика і спів підкорюють людей, звірів і навіть богів. Володар світу померлих Аїд, теж зачарований мистецтвом співака, обіцяє повернути його кохану зі світу померлих, але за однієї умови: Орфей не повинен озиратися на дружину, яка йшла за ним. Та Орфей озирнувся — і втратив Евридіку назавжди. Надаючи силі поетичного слова величезного значення у духовному житті людини, саме постать Орфея обрав Рільке для віршів, у яких найповніше відобразив свої мистецькі ідеали. Збірка «Сонети до Орфея» складається з п’ятдесяти творів. У першій частині «Сонетів» автор......

Words: 832 - Pages: 4

Free Essay

Article

...найбільш динамічно розвиваються. Насправді, назвати їх «економіками, що розвиваються», означає не надати їм належного значення. Індія є найбільшою округою світу, Китай – найбільшим виробником, Бразилія – найяскравішою економікою, що розширяється на західній півкулі (Росія, карлик цієї групи, страждає від жахливого стану демографічної ситуації та слабкого приватного сектору поза її природних ресурсів). Як інвестори та економічні аналітики шукають наступну партію високо розвинутих ринків, зупинимося та згадаємо уроки БРІК: 1) робота над планом переходу до середнього рівня доходу; 2) торгівля і ще раз торгівля; 3) державний капіталізм може бути дієвим; 4) вбивча корупція; 5) нагальні проблеми громадянського суспільства. (1) Зростання середнього класу Мабуть, найголовніший урок з процесу еволюції БРІК полягає в тому, що ніяке економічне зростання неможливе без перемоги середнього класу. Звіт про ці чотири країни є винятковим, проте все ще є значні можливості для зростання. В 2008 році, що був найважчим роком Великої рецесії, у Бразилії баланси кредитних карток підвищились до колосальних 30 %, що відображає значний попит у даній країні на споживчий кредит. Навіть в Росії, реальні доходи населення зросли до 142% у період з 1999 – 2009 роки. В Китаї та Індії, середній клас був підтриманий Великою промисловою революцією 21-ого століття. До 2050 року половина світового середнього класу, як це визначила ОЕСР (організація економічного співробітництва та розвитку), буде проживати......

Words: 3655 - Pages: 15

Free Essay

Інтернет Як Інструмент Маркетингових Комунікацій

...АКАДЕМІЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ РА “AD-WORLD”)» Студента денної форми навчання економічного факультету, спеціальності 7.050108 ”Маркетинг” Миколюка Олександра Андрійовича Науковий керівник: к.е.н., доцент Бабічева Олена Іванівна Робота допущена до захисту перед Державною екзаменаційною комісією рішенням кафедри від “_____” ____________________ 2010 р., протокол № ____________. Завідувач кафедри маркетингу ___________________________ Київ 2010 РЕФЕРАТ Дана випускна робота написана на тему: «Інтернет як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ РА “AD-WORLD”)». Дипломна робота присвячена вдосконаленню розвитку інтернет-комунікацій на ринку рекламних послуг на підприємстві ТОВ РА «AD-WORLD» на основі дослідження науково-дослідної літератури. Основна частина роботи складається з трьох розділів. У першому розділі розглядається особливості інтернет-комунікацій в сучасному маркетингу, планування маркетингових комунікацій та впровадження інтернет-технологій як метод підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємстві. Другий розділ......

Words: 7747 - Pages: 31

Free Essay

Ertyu

..."Людська комедія" — було знайдено пізніше — під впливом бесіди з приятелем про "Божественну комедію" Дайте. Але у слово "комедія" Бальзак вкладає не такий зміст, як Дайте. Вже в самій назві письменник підкреслює іронічне ставлення до суспільства, яке він змалював у своїх творах. Задум Бальзака був грандіозним. Він хотів написати "історію звичаїв" сучасної йому Франції. "Людська комедія", — писав Бальзак, — повинна дати всю соціальну дійсність, не обійти жодного положення людського життя, жодного чоловічого чи жіночого характеру, жодної професії, жодної соціальної групи, жодного французького краю, ні дитинства, ні старості, ні зрілого віку, ні політики, ні права, ні воєнного життя. Головне — історія людського життя, історія соціальних відносин, — не вигадані факти, і те, що скрізь відбуваються". У "Передмові" до "Людської комедії" автор пише: "Ідея цього твору народилася внаслідок порівняння людства із тваринним світом" — все живе за єдиним законом: "кожний для себе". Історичні межі творчості Оноре де Бальзака — цё кінець Реставрації та, головним чином, період липневої монархії (1830—1848). Монархія Луї Орлеанського — це час панування буржуазії, фінансової аристократії в усіх сферах життя. У "Людській комедії" Бальзак показав, як буржуазні відносини проникають скрізь, як об'єктом купівлі-продажу стають совість, людська гідність. Це історія соціальних характерів буржуазного суспільства, серед шейх на перше місце поставлено нових "героїв" — банкіра, що знайшов......

Words: 373 - Pages: 2

Free Essay

Role and Functions of Law

...§ 1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем § 2. Основні риси звичаєвого права § 3. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки § 4. Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару Глава 1. ПОНЯТТЯ І СИСТЕМА ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ § 1. Поняття та ознаки юридичної науки Юриспруденція, або правознавство — спеціалізована галузь знань у сфері суспільствознавства. Якщо суспільствознавство — це наука про суспільство взагалі, то правознавство — система знань у галузі права і держави. Термін «правознавство» тотожний терміну «юриспруденція». Термін «юриспруденція» виник у Стародавньому Римі наприкінці IV — на початку III століття до н.е. (лат. jurisprudentia — знання права) і зараз вживається у значеннях: - науки про право і державу, тобто юридичної науки, інакше — теоретичної діяльності у галузі права; -  професійної практичної діяльності юриста (суддя, прокурор, слідчий, нотаріус, адвокат тощо). Юридична наука — це система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування-цержави і права в їх структурній багатоманітності. Основні риси (ознаки) юридичної науки: 1.  Суспільна наука, що має прикладний характер. Вона покликана обслуговувати потреби громадського життя, юридичної практики, юридичної освіти, забезпечувати юридичних робітників необхідними даними про......

Words: 165743 - Pages: 663

Free Essay

Валютные Операции

...Історичні передумови виникнення кредитних карток Батьківщиною пластикових карток є США. Однак перші картки були не пластикові, а паперовими. В 1914 році крупні американські магазини почали видавати своїм постійним, заслуговуючим на довіру клієнтам кредитні картки. В 1928 році випустили металічні картки з видавленим іменем і адресою клієнта. Це дозволило продавцям швидко за допомогою копіювального паперу фіксувати відомості про клієнта визнавши, що сукупна мережа обслуговування підвищить клієнтуру кожного торгівельного підприємства. В 1936 році близько тисячі магазинів і інших торгівельних пунктів згодились кредитувати спільних клієнтів. Подальше просування кредитної картки відбулось в галузі “громадського харчування” - в 1950 році з”явилась ресторанна картка Diners Club , яку почали приймати більшість ресторанів Нью-Йорка. Успіх цих карток був настільки великим, що і решта американських банків почала випуск кредитних карток, які вже обслуговувались в магазинах, ресторанах... Першу банківську кредитну картку випустив в 1951 році Franklin National Bank. За ним послідували і інші. В другій половині 50-х років ряд крупних банків: Bank of America, Chase Manhattan і Marine Midland Trust, ввели в обіг власні кредитні картки. Bank of America, використовуючи мережу своїх відділень, зміг забезпечити умови найбільш широкого прийому своїх кредитних карток. Невеликі банки, які не витримали конкуренції на ринку пластикових карток, приєднались до його системи. В 1966 році Bank of......

Words: 4320 - Pages: 18

Free Essay

Epithets

...глави консульської установи – тільки коли це пов’язано з виконанням службових обов’язків. (+ в ч.1 – Державний Прапор, Державний Герб, Державний гімн – державні символи України, ст. 20 Конституції) Якщо неофіційно встановлений – хуліганство 2. У чому полягає публічність наруги над державними символами України? Об’єктивні ознаки наруги: в присутності сторонніх осіб, або за їх відсутності, однак це стане їм відомо Суб’єктивні ознаки наруги – особа усвідомлює, що принижує і усвідомлює публічність. Під публічністю треба розуміти, по-перше, наругу над державними символами у присутності сторонніх осіб (тобто тих, які не є виконавцями чи співучасниками цих злочинів), наприклад, під час демонстрації мітингів, зборів, походів, культурно-масових заходів (концертів, гулянок), на вулиці перед перехожими. По-друге, вчинення зазначених дій у відсутності інших осіб (таємно), але за умови, що вони стануть відомими невизначеній кількості осіб. Іншими словами, таємний спосіб наруги тільки тоді буде ознакою розглядуваного злочину, коли наслідки таких дій стають очевидними. 3. Назвіть ознаки предмета складу «Наруга над державними символами». Які предмети не визнаються державними символами у чому? Ознаки державних символів: 1) фізична – форма і вигляд 2) юридична – закріплені в КУ, ЗУ 3) цільова – офіційно встановлені Не є вітчизняними символами: 1) штандарт президента (згідно п.1 Указу Президента України це офіційний символ глави держави, а не самої держави; відсутня юридична......

Words: 3660 - Pages: 15

Free Essay

Project Work

...належне | |firefighters |пожежники, вогнеборці | |to take bittersweet pride in someone |пишатися одночасно з відчуттям жалю та гордості | |the war on terror |війна проти терору | |to cradle someone in one’s arms |колисати дитину, пестувати | |to seek one’s lasting memorial |звести пам’ятник, ніколи не забути | |the enemy |супротивник, ворог | |perverted vision of Islam |спотворення розуміння ісламу | |to despise all dissent |незгода у поглядах. відхід від поглядів церкви, що панує | |to have (gain) a safe haven |надійний притулок | |to launch attacks on someone |нападати на когось ......

Words: 2355 - Pages: 10

Free Essay

Asdasd

...«ПАТ „Оболонь”, м. Київ», «Кондитерська корпорація ROSHEN», «Компанія „Миронівський хлібопродукт”», «Київський завод безалкогольних напоїв „Росинка”», «Компанія „Рудь”», «Компанія „Сандора”», «Компанія „Чумак”», «Від концерну „Європродукт” до RedHead Family Corporation: історія компанії, яка постійно в русі», «Страхова компанія „БРОКБІЗНЕС”», «Компанія „Лукойл” — вдалий гравець на перспективному ринку», «Розробка стратегії підприємства „Прибор”»). 4. Презентація студентами мікрогруп результатів аналізу формування бізнес-набору підприємств, на матеріалах яких виконується аналітична групова робота, за допомогою основних моделей портфельного аналізу. Питання, які виносяться на обговорення: 1. Матричний метод як основний аналітичний інструмент формування бізнес-набору. 2. Характеристика основних моделей портфельного аналізу: 2.1. Матриця Бостонської консалтинґової групи, перша. 2.2. Матриця Бостонської консалтинґової групи, друга. 2.3. Матриця консалтинґової групи «Артур Д. Літтл». 2.4. Матриця консалтинґової групи МакКінсі. 2.5. Матриця Г. Хемела та К. Прахалада. У результаті студенти мають уміти: Виконувати аналіз формування бізнес-набору підприємства за допомогою основних моделей портфельного аналізу: — матриці Бостонської консалтинґової групи, першої версії; — матриці Бостонської консалтинґової групи, другої версії; — матриці консалтинґової групи «Артур Д. Літтл»; — матриці консалтинґової групи МакКінсі; — матриці Г. Хемела та К. Прахалада. Теми......

Words: 74582 - Pages: 299

Free Essay

Hihi

...Внаслідок цього в парламенті Зімбабве домінує одна партія, яка унеможливлює конфронтацію інтересів, тому будь-який вияв опору влади або не має жодного впливу, або піддається жорсткій репресії. Більше того, Роберт Мугабе являється і президентом, і керівником домінуючої партії одночасно – у 1987 році він скасував посаду прем’єр-міністра і став виконавчим президентом Зімбабве. Тому всі закони, що стосуються економіки, не можуть бути оскаржені, і це є вигідно для правлячої еліти - ігнорується принцип поділу влади, глава держави, виконавча влада домінують, роль представницьких органів обмежена, тобто лідер керує у слабовизначених інституційних рамках, а це є ще одною ознакою авторитарного політичного режиму. Якщо розглядати типологію авторитарного режиму, що існував на території держави, то можна зробити висновок, що це вияв тиранії – наявні репресії, та відсутність дистрибуцій. Прибуток не розподілявся серед простого населення, а переходив до правлячих еліт. Дійсніть цього ми можемо побачити на прикладі того, що дружина Роберта Мугабе збудувала великий маєток в Харарі, збудований за державні кошти. Міністрів звинувачували в незаконному привласненні фондів. Проте, будь-який прояв недовольства придушувався репресіями з боку влади та відсутністю опозиції, про яку згадувалося вище. Також важливу роль відіграли етнічні конфлікти між 3 етносами. Етнонаціоналізм - це стратегія політичного конфлікту, бажання захопити певну територію та винищити панівний на цій території етнос для......

Words: 1197 - Pages: 5

Free Essay

Kyrsova

...виробляє життєву програму собі сама, усвідомлюючи при цьому сою складнісьт (смертність). Все це заставляє думати, а як втаких випадках людина повина поводитись. Необхідно вибрати такі орінтири,які неприведуть в прірву в безвихідь. Таким чином, спираючись на людський життєвий досвіт, досвіт її діяльності, постає питання співвідношення людина і світ. Це привело до формування світогляду загально-широкого уявлення про своє місце в світі, своє призначення, засоби свого буття. Світогляд-це своєрідна цілістність знання і ціностей, розуму і чуття, інтелекту і дії, критичного сумніву і свідомої переконливості. Світогляд виникає історично стихійно : - інвидуальний і груповий ; - своєї нації і народу ; - впорядкований, структорований ; - систематизований і несистематизований ; - навязаний і стихійний ; - свідомий, що формується через само вдосконалення. історично першою формою світогляду є міфологія. Але з розвитком діяльності людини свідомість стає все більш впорядкованою, структорованою, зосередженою. і філософія виникає в наслідок розпаду міфології, як результат появи нової свідомості. Філософія є теоретична форма світогляду, яка спрямована на критичний аналіз світоглядних знань з метою збільшення ступеню їх досто-вірності. Те що з’являється пізніше, може бути більш сутевою, ніж те що з’явилося раніше. Коли людина починає замислюватись, то вона обов’язково підходить до філософії. Філософія не віднімає світогляд, вона з ним взаємодіє, але частобере у нього новий зміст. 2 Філософія є......

Words: 39085 - Pages: 157

Free Essay

Фінанси організації

...Сутність фінансів організації Фінанси підприємств - найважливіша складова частина єдиної системи фінансів держави. Це зумовлюється, перш за все, тим, що вони обслуговують сферу матеріального виробництва, в якому створюються валовий внутрішній продукт, національний дохід і національне багатство. За своєю сутністю фінанси підприємств є специфічною частиною фінансової системи. Їх відмінність від державних фінансів зумовлено функціонуванням в різних сферах суспільного виробництва. Наявність фінансів підприємств обумовлено існуванням товарно-грошових відносин і дією законів вартості та попиту і пропозиції. Реалізація продукції і послуг здійснюється шляхом купівлі та продажу за гроші за цінами, що відображає вартість товару. Але самі гроші не є фінансами. Це особливий товар, за допомогою якого визначається і виражається вартість усіх інших товарів і відбувається їх звернення. Фінанси - це економічні відносини, які здійснюються за допомогою обігу грошей, тобто грошові відносини. Фінанси підприємств характеризуються тими ж рисами, що в цілому і категорія фінансів. Разом з тим їм притаманні особливості, зумовлені їхнім функціонуванням у сфері матеріального виробництва, де органічно пов'язані всі сфери відтворювального процесу: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Головне призначення фінансів полягає в тому, щоб шляхом створення грошових доходів і фондів забезпечити не тільки потреби держави і підприємств в грошових коштах, але і забезпечити контроль над витрачанням......

Words: 1931 - Pages: 8

Free Essay

Sdfsdf

...1. Архітектура БД.Фізична і логічна незалежгість. 2. Процес проходження користувацького запиту. Термінологія в СКБД, та й самі терміни "база даних" і "банк даних" частково запозичені з фінансової діяльності. Це запозичення - не випадково і пояснюється тим, що робота з інформацією і робота з грошовими масами в чому схожі, оскільки і там і там відсутня персоніфікація об'єкта обробки: дві банкноти номіналом в сто рублів настільки ж відрізняються і взаємозамінні, як два однакових байта (природно , за винятком серійних номерів). Ви можете покласти гроші на деякий рахунок і надати можливість вашим родичам або колегам використовувати їх для інших цілей. Ви можете доручити банку оплачувати ваші витрати з вашого рахунку або отримати їх готівкою в іншому банку, і це будуть вже інші грошові купюри, але їх цінність буде еквівалентна тій, яку ви мали, коли клали їх на ваш рахунок. У процесі наукових досліджень, присвячених тому, як саме повинна бути влаштована СКБД пропонувалися різні способи реалізації. Самим життєздатним з них виявилася запропонована американським комітетом по стандартизації ANSI (American National Standards Institute) трирівнева система організації БД, зображена на рис.2.1 Зовнішня модель даних Зовнішня модель даних Зовнішня модель даних Концептуальний рівень БД Рис. 2.1. Трирівнева модель системи управління базою даних, запропонована ANSI 1. Рівень зовнішніх моделей - самий верхній рівень, де кожна модель має своє "бачення" даних...

Words: 5970 - Pages: 24

Free Essay

Tude

...у XX столітті, адже з плином часу з’вляється все більше припущень щодо вбивства Кеннеді, нових, більш чи менш вірогідних, гіпотез. Це вбивство стало об’єктом досліджень багатьох істориків, журналістів, юристів, але сьогодні навряд чи хтось може з великою долею достовірності стверджувати, що та чи інша версія є дійсно правильною. Офіційно вбивство розслідувала так звана „комісія Уоррена”, очолювана головою верховного суду США Ерлом Уорреном. Ця комісія складалася переважно з тих людей, які тим чи іншим чином були пов’язані з ЦРУ. Наприкінці вересня 1964 року було закінчено звіт, який складався з 900 сторінок та 26 томів „Додатків”. Комісія прийшла до такого висновку: Джона Кеннеді вбив 24-річний Лі Харві Освальд, який діяв самостійно, тож немає підстав говорити про якусь змову. Комісія провела грандіозну роботу зі збору інформації та фактів, втім деякі з них прямо суперечать або просто не відповідають зробленому висновку. Це пов’язують з тим, що діяльність комісії не мала на меті стільки з’ясувати, хто вбив Кеннеді, скільки виконати „державне замовлення”, заспокоївши громадську думку і переконавши всіх у тому, що Освальд є вбивцею-одинаком. Але більшість американців не повірили і сьогодні не вірять „комісії Уоррена”, саме тому у 1979 році спеціальний комітет американського конгресу після дворічного розслідування визнав, що Освальд, вірогідно, був не єдиним учасником вбивства, і що проти Кеннеді існувала змова, до якої, можливо, причетні представники організованої......

Words: 2575 - Pages: 11