Gruppearbeid

In: Business and Management

Submitted By mimimimi
Words 327
Pages 2
GRUPPEARBEID OM POLITISKE PARTIER

Jobb i makkergruppene. Hver gruppe skal jobbe med et av de politiske partiene. Arbeidet skal resultere i en pp-presentasjon og et skriftlig dokument.

I arbeidet bruker dere læreboka kapittel 7 og arbeidsheftet om valget, i tillegg til andre kilder.

PRESENTASJONEN SKAL INNEHOLDE:

A) Partiets navn, logo og partiprogram (generelt) B) Plassering av partiet (rødt, blått, grønt, høyre, venstre, sentrum, borgerlig, sosialistisk, ideologi) C) Kjente politikere D) Partiets hjertesaker E) Partiets meninger om: Skolepolitikk Helse og omsorg Miljø Gruppas sak F) Personlig kommentar til partiets holdninger (Ville du ha stemt på dette på dette partiet? Hvorfor? Hvorfor ikke?)

Presentasjonens rammer: • Oppgaven skal være ferdig: • Lever et dokument på maks 10 sider (inkludert forside og kildeliste. Husk også gruppemedlemmenes navn!) som skal presenteres muntlig for resten av klassen. • Presentasjonen skal vare i 5-10 minutter (maks. 10 minutter!) • Både powerpointen/preezien og dokumentet skal leveres på ITL

TID
26.08 Presentasjon av gruppearbeidet
02.09 Jobbe med gruppearbeid
07.09 Dere får jobbe med gruppearbeidet frem til kl. 10.00. Deretter er gruppene klare til å presentere sine partier. Fremføring frem til kl. 11.30.

VURDERING
Kjennetegn på måloppnåelse, gruppearbeid om politisk parti
(Hvordan blir dette arbeidet vurdert?)

| |For karakternivå 2 |For karakternivå 3 og 4 |For karakternivå 5 og 6 |
| |Lav kompetanse |Nokså god eller god kompetanse |Svært god kompetanse |
|Innhold: |Eleven…...

Similar Documents

Hellomyfriends

...29 – | | | | | |47. | | | | | | | | | | | | |Tys | | | | | |Fre |Lekse Test deg sjølv 1-6 s.47. | | | | | |Gruppearbeid diskusjon om normer, sanksjoner | | | | | |og ulike familieformer. | | |Samfunnsfag |TEMA 1 |Man |Vi jobber med oppgaver om Sosialisering og | | |1ST2 |Identitet, sosialisering, | |normer. | | |DCR |samlivsformer | |Lekse: Les kap. 2, svar på test deg selv s. | | | | | |47. ......

Words: 758 - Pages: 4