Free Essay

Hadis

In: Other Topics

Submitted By aryie
Words 1847
Pages 8
TEPUNG TAWAR,MEMUJA PANTAI DAN MANDI SAFAR

Tidak ada kepercayaan adanya jangkitan , tidak ada kesialan , tidak ada hal - hal tak baik kerana burung hantu , dan kesialan bulan safar

( Riwayat Bukhari dan Muslim )

BERDOA UNTUK ORANG KAFIR

Daripada Abi Hurairah Ra bahawa Rasullullah SAW bersabda : Jangalah kamu memulakan salam kepada orang yahudi dan nasrani.
Apabila kamu berjumpa dengan salah seorang dari mereka di jalanan , tolaklah mereka ketepi

( Riwayat Turmuzi - Hasan Sahih )

PAHALA MENDOAKAN ORANG LAIN

Daripada Abi Al Dardak RA bahawasanya Rasullulah SAW bersabda : Sesiapa yang berdoa bagi saudara islamnya dengan tidak setahu saudaranya tersebut, berkatalah malaikat yang bertugas itu Amin..dan engkau pula akan beroleh seperti itu juga.

(Daripada Abi Al Dardak RA)

DOA DALAM BAHASA MALAYSIA

Berdoalah kepada Ku , Nesaya aku akan perkenanankan bagi kamu

( Al Mukminun )

PEGANG TANGAN PASANGAN KEKASIH SEBELUM NIKAH

Sabda Rasullullah SAW : Sesungguhnya kepala seseorang di antara kamu ditusuk dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya.

LELAKI MEMAKAI BARANG PEREMPUAN

Dari Ibnu Abbas RA katanya : Rasullullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyeruai lelaki.

( Riwayat Bukhari )

JANGAN DUDUK DI JAMUAN YANG MENGHIDANGKAN ARAK

Sabda Rasullullah SAW : Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT , janganlah duduk pada perjamuaan yang dihidangkan arak.

LAMBANG ALLAH DI BAJU TIDAK BOLEH DIBAWA KE TANDAS

Daripada Anas RA bahawasanya Rasullullah SAW apabila ia masuk ke tandas dicabut cincinya.
Dan adalah cincin itu diukir 3 baris.Muhammad satu baris , Rasul satu baris dan Allah satu baris

(Riwayat ibnu Hibban )

ADAB BERKHATAM AL - QURAN

Daripada Amr bin Syuib , Rasullullah SAW Bersabda : Apabila seseorang hamba Allah itu berkhatam Al - Quran , diselawatkan ke atasnya 6000 malaikat .

WASIAT MENDERMA MATA

Sabda Rasullullah SAW : Membedah mayat itu sama seperti membedahnya semasa ia masih hidup .

( Rawayat Abu Daud dengan sanad mengikut syarat muslim dan ditambah oleh Ibunu Majah )

GADIS MERAMPAS SUAMI ORANG

Sabda Rasullullah SAW : Bukanlah dari golongan kami seseorang yang merosakkan hubungan seseorang perempuan dari suaminya

KAHWIN SETELAH HAMIL

Sabda Rasullullah SAW : Barang siapa menasabkan seorang anak kepada bukan ayahnya yang sah , sedangkan diketahuinya bukan ayahnya , haramlah ia ke syurga.

ISTERI PAKSA SUAMI CERAIKAN DIA

Sabda Rasullullah SAW: mana mana perempuan yang menuntut cerai dari suaminya tanpa sebab yang munasabah , makaharamlah ia mencium bau syurga.

" Dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab r.a katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : - ' Hanyasanya amalan-amalan itu adalah ( bergantung ) kepada niat, dan hanyasanya bagi setiap manusia itu apa ( balasan ) yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin ia memperolehinya atau kerana seorang perempuan yang ingin ia menikahinya, maka hijrahnya itu adalah atas apa yang ia berhijrah kerananya.'

" Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Umar r.a, berkata : Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Islam itu didirikan atas lima ( pekara ) - Menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, naik haji ke Baitullah dan puasa sebulan Ramadhan. "
" Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Mas'ud r.a, katanya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, sedangkan baginda seorang yang benar dan dibenarkan kata-katanya, sabdanya : ' Sesungguhnya sesaorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setitik air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian seketul daging seperti yand demikian itu juga, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan menulis empat pekara : rezekinya, ajalnya, amalannya, celaka dan bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadaNya, sesungguhnya sesaorang kamu itu tetap akan beramal dengan amalan ahli syurga sehinggalah di antaranya dengan syurga itu jaraknya cuma sehasta sahaja. Tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya ( suratan takdir ) sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya sesaorang kamu tetap akan beramal dengan amalan ahli neraka sehinggalah di antara dirinya dengan neraka cuma sehasta saja. Tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya sehingga dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka akhirnya masuklah dia ke dalam syurga itu. "
Hadis Kelima
" Daripada Ummul Mukminin, Ummi Abdullah Aisyah r.a. katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama yang bukan darinya adalah tertolak ', ~ diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat yang lain oleh Imam Muslim : " Barangsiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak dari perintah kami, maka ia adalah tertolak. "
Hadis Keenam
"Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir r.a. katanya : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Sesungguhnya yang halal itu terang ( jelas ) dan yang haram itu terang, dan di antara keduanya pula terdapat pekara-pekara yang syubahat ( tidak terang halal atau haramnya ) yang tiada diketahui oleh orang ramai. Orang yang memelihara dirinya dari pekara-pekara yang syubahat itu adalah seperti orang yang melindungi agama dan kehormatan dirinya. Orang yang tergelincir ke dalam pekara syubahat itu akan tergelincir masuk ke dalam pekara haram. Laksana seorang pengembala di pinggir sebuah tempat larangan, yang akhirnya lalai dan masuk ia ke dalam tempat larangan itu. Adapun bagi setiap raja sebuah tempat larangan, dan tempat larangan Allah itu adalah pekara-pekara yang diharamkanNya. dan ketahuilah pada setiap jasad itu seketul daging. Andainya ia baik, baiklah seluruh jasad itu dan sekiranya ia rosak maka rosaklah seluruh jasad itu. Itulah hati. '
Hadis Ketujuh
Dari Abu Ruqayah Tamim bin Aus Ad-Dhari r.a, bahawasanya Nabi SAW bersabda : ' Agama itu adalah nasihat. ' Kami sekelian bertanya : ' Untuk siapa ? ' Maka jawab Rasulullah SAW : ' Bagi Allah, kitabNya, RasulNya dan bagi penganjur-penganjur kaum Muslimin dan orang awamnya. '
Hadis Kelapan
Dari Ibn Umar r.a, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : ' Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengaku tiada tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sembahyang, memberi zakat, maka jika mereka melakukan semua itu akan terselamatlah darah dan harata benda mereka dariku, kecuali yang mana ada hak Islam padanya dan perkiraan mereka terserahlah kepada Allah Ta'ala. '
Hadis Kesembilan
Dari Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar r.a : " Bahawa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Apa yang aku larang kamu lakukan maka hendaklah kamu tinggalkannya, dan apa yang aku perintahkan kamu lakukan hendaklah kamu lakukan sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya telah binasa umat-umat yang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak bertanya serta pertelingkahan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka.
Hadis Kesepuluh
Dari Abu Hurairah r.a : Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, dia tidak akan menerima melainkan yang baik sahaja. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum Mukminin sama sebagaimana Dia memerintahkan para Mursalin ( para Rasul ). Allah berfirman : ' Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. ' Dan Allah berfirman lagi : ' Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang Kami berikan kepada kamu. ' Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan tentang seorang lelaki yang telah belayar jauh. Rambutnya kusut, berdebu, mengangkat kedua belah tapak tangannya ke langit serta memohon : Ya Tuhanku ! Ya Tuhanku ! Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram, dan dia telah dikenyangkan dari sumber yang haram. Alangkah jauhnya dia ( doanya ) untuk dikabulkan. '
Hadis Kesebelas
Dari Abu Muhammad, Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya r.a yang berkata : " Aku menghafal dari Rasulullah SAW : ' Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tiada meragukanmu. "
Hadis Keduabelas
Dari Abu Hurairah r.a katanya: " Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sebaik-baik Islam sesaorang itu adalah peninggalannya tentang apa yang tiada kena mengena dengannya. "
Hadis Ketigabelas
Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik r.a, khadam kepada Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW : Tiada beriman sesaorang kamu, sehinggalah ia mencintai saudaranya sama seperti ia menyintai dirinya sendiri.
Hadis Keempatbelas
Dari Ibnu Mas'ud r.a, katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Tiada dihalalkan darah seorang Muslim, kecuali atas satu dari tiga sebab ; janda yang berzina, jiwa dengan jiwa ( membunuh tanpa hak ) dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jemaah.'
Hadis Kelimabelas
Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda : " Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah berkata yang baik atau berdiam diri. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah berbuat baik kepada jiran tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah menghormati tetamunya. "
Hadis Keenambelas
Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya ada seorang telah berkata kepada Nabi SAW : " Nasihatilah kepadaku ! " Dijawab oleh Nabi SAW : " Jangan marah! " Orang itu berulangkali meminta supaya dirinya dinasihati, maka tetap Rasulullah SAW mengatakan : " Jangan marah ! "
Hadis Ketujuhbelas
Dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda : " Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berihsan ( menyempurnakan sesuatu dengan baik ) terhadap semua pekara. Seandainya kamu membunuh, maka bunuhlah secara sempurna, dan apabila menyembelih maka elukkanlah penyembelihan. Hendaklah sesaorang kamu menajamkan mata pisaunya dan merehatkan penyembelihannya. "
Hadis Kelapanbelas
Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdul Rahman, Muaz bin Jabal r.a, dari Rasulullah SAW, sabdanya : " Bertaqwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringkanlah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, mudah-mudahan yang baik itu akan memadam yang jahat. Dan berperangai kepada manusia dengan dengan perangai yang bagus. "
Hadis Kesembilanbelas
Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas r.a : " Bahawa pada suatu hari saya sedang berada di belakang Rasulullah SAW ( di atas binatang tunggangannya ), lalu sabda baginda : ' Wahai anak kecil, sesungguhnya aku telah mengajar kamu beberapa perkataan. Peliharalah ( perintah ) Allah, nescaya Dia akan memelihara kamu, peliharalah ( kehormatan ) Allah, nescaya engkau akan merasakan Dia berada bersama-samamu. Jika engkau memohon, pohonlah kepada Allah semata-mata. Jika engkau meminta pertolongan mintalah kepada Allah semata-mata. Ketahuilah bahawa jika semua umat manusia berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu menafaat, nescaya mereka tidak akan mampu memberi menafaat itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditaqdirkan oleh Allah. Begitu juga sekiranya mereka berkumpul untuk menentukan suatu mudharat untuk kamu, nescaya mereka tidak akan mampu menentukannya, melainkan dengan suatu yang telah ditentukan Allah ke atas kamu. Telah diangkat kalam ( tulisan ) dan telah kering ( tinta ) buku catitan. '
Hadis Keduapuluh
Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amru Al-Anshari Al-Badri r.a, katanya : " Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Di antara sabda para Nabi yang terdahulu yang masih dipakai untuk orang ramai ( sehingga kini ) ialah : Jika engkau tiada malu, buatlah sesuka hati kamu. '
Hadis Keduapuluh Satu
Dari Abu Amru dan dikatakan pula dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah r.a, katanya : " Saya pernah bertanya Rasulullah SAW : Ajarkanlah kepadaku suatu ajaran mengenai Islam, yang tidak akan aku tanyakan lagi daripadanya akan seorang yang selain daripada engkau. Sabda Rasulullah SAW : ' Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah.' "
Hadis Keduapuluh Dua
Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Anshari r.a, bahawasanya telah bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah SAW : " Apa pendapatmu jika saya menunaikan semua sembahyang fardhu, dan aku berpuasa sebulan Ramadhan, dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, dan aku tidak menambahkan suatu atas demikian itu, adakah aku masuk syurga? Jawab Rasulullah SAW : Ya. "
Hadis Keduapuluh Tiga
Dari Abu Malik Al-Hariths bin Ashim Al-Ashya'ri r.a, katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Suci itu sebahagian daripada iman, dan Alhamdullilah memenuhi timbangan, dan Subhanallah Wal-Hamdullilah pula akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan sembahyang itu cahaya, dan sedekah itu bukti, dan sabar itu sinaran dan Al-Quran itu dalil bagimu atau atasmu. Setiap manusia berusaha, ada yang menjual dirinya, ada yang memeliharanya dan ada yang membinasakannya. '

Similar Documents

Premium Essay

Hadis

...1. Introduction Assalamualaikum warahmatullah hi Wabarakatuh, although I’m spent considerable time together writing and researching for this task, it never ceases to amaze me about the hadis that connect to my field as an accountancy student. In this hadis, it related to Ar-Rahnu and at the same time, this hadis also related to bad debts. It gives me some guide to make a loan with whom and how to make it easy according to Islamic Shariah. In Ar-Rahnu matter, its show to us clearly about the differentiation between the Islamic and Conventional according to its characteristic and how to settle it up if have some problem within the period. 2. Hadis That Related That Related To Accountancy عن عائشة رضي الله عنها قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهو نة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير 3. Biography Of The First Narrator1 3.1 Who is she? Marriage Particulars: Name : Aisya Siddiq Binti Abu Bakr as-Siddiq. Tribe Name : Quraysh. Status Before The Marriage : Bachelor Girl (She was the only Bachelor girl among the wives of the Rasulullah). Year of her marriage with Rasulullah : 10 Nubuwwat (10th Year of Prophesy) (Contradiction in Year). Rasulullah Paid Her Mahar : 500 Dirhams. Years With The Rasulullah : 9 Years. Date......

Words: 2681 - Pages: 11

Premium Essay

Hadi

...Internet Speed In USM Internet Speed In USM MUHAMMAD NURHADI B. MOHD HANAFIAH (115076) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MUHAMMAD NURHADI B. MOHD HANAFIAH (115076) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Contents Introduction 1 Cases Related to Internet In USM 3 Factors Affecting Internet Speed and Proposed Solutions 4 Conclusion 8 References 9 Introduction What is internet? Internet is a global network connecting millions of computers. More than 100 countries are linked into exchanges of data, news and opinions. According to Internet World Stats, as of December 31, 2011 there was an estimated 2,267,233,742 Internet users worldwide. The number of Internet users represents 32.7 percent of the world's population. Unlike online services, which are centrally controlled, the Internet is decentralized by design. Each Internet computer, called a host, is independent. Its operators can choose which Internet services to use and which local services to make available to the global Internet community. Remarkably, this anarchy by design works exceedingly well. There are a variety of ways to access the Internet. Most online services offer access to some Internet services.. Malaysia was listed among the slowest countries in the world for loading Web pages on desktop computers as well as mobile computers, according to a 2012 report by Google. Malaysia, with an average Web page loading speed on desktops of 14.3 seconds, was named the world’s fifth slowest, even more plodding than......

Words: 1426 - Pages: 6

Free Essay

Hadi

....   Why is CSX interested in acquiring Consolidated Rail Corporation (Conrail)? Describe thearguments for the offer being motivated by synergies, as well as arguments for the motivationto pre-empt a bid by Norfolk. The 1999 acquisition of Conrail, jointly split with CSX, was perhaps the most important and critical time in the company’s history. If CSX had been allowed to purchase Conrail outright, not only would NS have been entirely surrounded but also it could never againeffectively compete with CSX, even if it was able to run a railroad much more efficientlyand effectively than CSX. NS had been interested in Conrail for some time because itwould add an important addition the railroad needed, direct lines to the markets of NewYork City and Philadelphia which Conrail had been effective in developing and exploitingby becoming a intermodal (i.e., the movement of ship containers which can be movedvia over-the-road trucks as well) juggernaut moving containers between Chicago andthe Northeast.Not only was intermodal the wave of the future but NS also did not contain an effectivebusiness in such and had CSX gained complete control of the Northeast it would onlyhave been a matter of time before NS was gobbled up as well, mostly likely by aWestern road (by rules of competition, CSX would not have been allowed to purchaseNS and control the entire Eastern rail market).So, thus began the battle for Conrail in the mid-1990s when CSX announced itsintentions of purchasing the......

Words: 498 - Pages: 2

Free Essay

Pendidikan Islam

...Nama Sekolah: Sekolah Menengah Sains Alam Shah Tajuk Utama : Tokoh-Tokoh Islam Tingkatan 4 Nama Pelajar: Muhammad Faiz bin Adznir Nama Kelas: 4 Bestari Nama Guru: Puan Badariah TOKOH-TOKOH ISLAM TAJUK 22: IMAM ABU HANIFAH R.H TAJUK 23: IMAM MALIK R.H TAJUK 24: IMAM SYAFIE R.H TAJUK 25: IMAM AHMAD BIN HANBAL R.H TAJUK 26: IMAM BUKHARI R.H TAJUK 27: IMAM AL-GHAZALI R.H ISI KANDUNGAN (A)- LATAR BELAKANG ….--(B) - PENDIDIKAN (C) – SUMBANGAN (D)- NAMA KITAB ATAU KARYA YANG TERKENAL TAJUK 22: IMAM ABU HANIFAH R.H LATAR BELAKANG 1.Nama beliau ialah Nukman bin Thabit. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 hijrah bersamaan 699 Masihi. 2.Dikenali sebagai Abu Hanifah kerana salah seorang anaknya bernama Hanifah 3.Beliau berketurunan Parsi dan ayahnya ialah seorang peniaga kain. 4.Kemewahan yang dinikmati oleh keluarganya membolehkan beliau belajar ke peringkat tinggi tanpa halangan 5. Beliau berpegang teguh dengan hukum Allah SWT dan merupakan seorang saudagar yan berpendidikan tinggi. 6. Abu Hanifah juga berakhlak mulia, pemurah,ikhlas dan berani. PENDIDIKAN 1. Beliau mempelajari pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutama ilmu undang-undang Islam......

Words: 1049 - Pages: 5

Free Essay

Ipk Poster

...DISIPLIN SAINS PENGURUSAN AL-QURAN(ULUM AL QURAN) Ilmu Tafsir Al Quran 1. Tafsir Bil Ma’thur : pentafsiran kandungan ayat Al-Quran berpandukan hadith dan riwayat Rasullullah,para sahabat. Cth: Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Jarir, Tafsir As Samarqandi 2. Ilmu Asbab Nuzul AlQuran Ilmu An Nasikh Wa Al Mansukh Tafsir Bir Ra’yi : pentafsiran secara logik menurut kefahaman akal. Cth : Tafsir Az Zamakhsyari, Tafsir Al Baidhawi, Tafsir Al Fakh Ar Razi Sebab-sebab atau faKtor turunnya sesuatu ayat. Tokoh yang melopori ilmu ini adalah Ali Al Madiniy. Ilmu Penterjemahan Al Quran Ilmu Pengkelasan Informasi Al Quran Ilmu Pengindeksan Al Quran Pengkajian ilmu berkaitan ayat yang menghapuskan sesuatu ayat yang lain. Tokoh yang melopori ilmu ini adalah Abu Ubaid Al Qasim bin Salam. Kategori mansukh :1) Pemansukhan ayat sahaja, tetapi hukumnya masih berjalan. 2) Pemansuhan hokum sahaja, tetapi ayatnya masih ada. 3) Pemansuhan ayat dan hukumkedua-duanya sekali. Terjemahan ayat Al Quran kepada pelbagai bahasa. Penterjemahan pertama dilakukan pada bahasa Latin (1135 M), bahasa Jerman (1616 M), bahasa Perancis, bahasa Inggeris (1649 M). Antara penterjemah yang terlibat : A.Rodwell (1861), A. J. Arberry (1955), Muhammad M. Picktal (1930), Dawood (1956), A. Yusof Ali(1937),Al Maududi, Haji Muhammad Said Omar  Pada asasnya Al Quran dibahagikan kepada dua kelas ayat iaitu Makiyyah dan Madaniyyah (30 juzik, 114 surah, 60 hizb).  Pembahagian menggunakan istilah seperti ruku’, rubu’, nisf...

Words: 726 - Pages: 3

Free Essay

Goal Programming

...Goal Programming (Programasi Tujuan Ganda) Riset Operasi 2 Jur. Manajemen FE UNEJ 11/5/2010 hadi paramu metode kuantitatif 1 Ruang Lingkup ► PL yang dibahas sejauh ini berkaitan dengan optimasi(memaksimumkan profit / meminimumkan biaya). ► Persoalan PL merupakan permasalahan yang dipecahkan atau diukur dengan satu dimensi, yaitu maksimisasi atau minimisasi. ► Seorang manajer bisa dihadapkan pada situasi dimana ia harus mencapai beberapa tujuan sekaligus (tujuan ganda atau multiple goals): Efisensi dan efektivitas 11/5/2010 hadi paramu metode kuantitatif 2 Ruang Lingkup ► Charnes dan Coopers (1961) dan Lee dan Ignazio (1970an) mengembangkan Goal Programming ► Teknik GP merupakan salah satu teknik dalam pemrograman matematik yang tidak bekerja atas dasar “optimasi” tetapi “pemuasan” atau “pemenuhan” tujuan. 11/5/2010 hadi paramu metode kuantitatif 3 Karakteristik Formulasi Dalam GP ► Fungsi tujuan selalu diekspresikan dalam bentuk minimisasi: meminimumkan penyimpangan dari target (tujuan). ► Ada dua variabel deviasional:  d1- = underachievement (penyimpangan dibawah) target profit  d1+ =overachievement (penyimpangan diatas) target profit 11/5/2010 hadi paramu metode kuantitatif 4 Karakteristik Formulasi Dalam GP ► Fungsi kendala dapat diklasifikasikan menjadi:  Fungsi kendala teknik (technical constraint function): kendala yang berkaitan dengan kapasitas teknis  Fungsi kendala tujuan (goal constraint function):......

Words: 667 - Pages: 3

Free Essay

Syariah Card

...dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 3. QS Al-Furqan: 67 Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian. 4. Al Isra’: 26-27 Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 5. Al-Baqarah: 280 Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui b. Hadits Nabi SAW 1. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang...

Words: 728 - Pages: 3

Free Essay

Sumbangan Pendidikan Dalam Memperkasakan Tamadun Bangsa : Perspektif Islam

...holistik, dan tidak sememangnya tegar atau sempit ajarannya yang difahami oleh sesetengah orang. Tambahan pula, pengajaran pendidikan Islam juga bertujuan untuk memantapkan pemikiran dan pandangan seseorang individu terhadap ajarannya serta akhlak masyarakat berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jika umat Islam gagal menerapkan pendidikan Islam berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka umat Islam tersebut mampu terjebak dalam lembah kehinaan. Jurnal ini juga telah memberi beberapa konsep,falsafah dan objektif pendidikan Islam. Antaranya ialah, pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dan tujuan serta teori-teorinya dibangun untuk melaksanakan praktik pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis Nabi (H.M Chabib Thoha, 1996:3). Jika ditelusuri, Al-Quran dan Al-Sunnah telah memainkan peranannya dalam memperkasakan tamadun ummah. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing dan menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat, umumnya umat Islam. Melalui pembelajaran dan penyelidikan yang berterusan sahaja, sesebuah tamadun mampu berkembang dengan maju dan melahirkan insan yang berilmu. Di samping itu,...

Words: 743 - Pages: 3

Premium Essay

Gladiator School

...themselves. Private prisons such as CCA and others are exempt from public disclosure of records unlike their state and federally run counter-parts3. Citizen for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) recently released a report calling for private prisons to face the same requirement to disclose as public prisons4. With regard to legal issues, in this case they parallel ethical issues. Private prisons have the same obligations to provide the basic necessities of life, food, clothing, shelter, safety and medical care as their public run counter-parts. Corporations, guards and administrators can face both civil and criminal liability when they fail in their basic mission to provide the necessities. Incidents such as that of Hadi Elabed5 cast...

Words: 688 - Pages: 3

Premium Essay

Investment Climate

...KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants Investment in Pakistan Investment in Pakistan An Introduction Investment in Pakistan is a publication prepared by KPMG Pakistan to provide information on a number of subjects relevant for investment planning or doing business in Pakistan. The guide includes an overview of the economy and a summary of various investment opportunities in identified sectors which could be of interest for investors. This guide provides a summary of the rules, regulations and tax laws applicable in Pakistan. Although covering many relevant areas, it should not be considered as exhaustive since it has not been designed to provide complex and detailed information required for decision-making in relation to investments. This publication incorporates the regulations effective as of 31 August 2013. For our latest publications please browse our web site; www.kpmg.com.pk. © 2013 KPMG Taseer Hadi & Co., a Partnership firm registered in Pakistan and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Glossary BOI CY FCY FDI FY GDP GoP KSE PKR SBP SECP USD Board of Investment Calendar year Foreign Currency Foreign Direct Investment Fiscal year ended 30 June Gross Domestic Product Government of Pakistan Karachi Stock Exchange Pakistan Rupee State Bank of Pakistan Securities & Exchange Commission of Pakistan United States......

Words: 29730 - Pages: 119

Premium Essay

Thinking Sk

...FAH 0033 THINKING SKILLS 2. INTELLIGENCE, THINKING AND KNOWLEDGE Intelligence? Thinking? Knowledge? I have aced the definition of thinking, but now this! Gosh! Thinking vs Intelligence The belief that intelligence and thinking are the same has led to 2 unfortunate conclusions in education: 1. That nothing is to be done for students with a high intelligence because they will automatically be good thinkers. 2. That nothing can be done for students without a high intelligence because they cannot ever be good thinkers. Thinking vs Intelligence • de Bono found that by developing thinking abilities, it is possible to transform one’s aggressive tendencies, bad temper and other negative tendencies creatively and constructively. when school students were taught to think effectively, their ill-temper and aggressive tendencies reduced significantly. • Thinking vs Intelligence • Clinical Psychologists have also found that those who have neuroses are poor thinkers as compared to normal people. Neurotics scored significantly lower scores in decision making, problem-solving and creative thinking. Interestingly, when neurotics were taught to think effectively, they showed a remarkable reduction in their neurosis. • Intelligence, Thinking & Knowledge A car analogy: • Intelligence is like the horsepower of a car. • Thinking is like the skill of the car driver. • Knowledge is like the fuel of the car. Intelligence, Thinking & Knowledge • Driving......

Words: 755 - Pages: 4

Premium Essay

Origin of Islam

...Introduction:-From the viewpoint of the application of the particular branch of law upon the person, laws may be either territorial or personal. A personal law is that branch of civil law which applies upon the person of the particular religious community. Thus the Mohammedan Law applies upon the Muslims. Muslim Law in India means “that portion of Islamic Civil Law which is applied to Muslims as a personal Law”. It consist of the injunctions of Quran, of the traditional introduced by the ‘practice’ of the Prophet ,of the common opinion of the jurist ,of the analogical deduction of these three,and of the pre –Islamic custom not abrogated by the Prophet Mohammed. Further, it has been supplemented by the juristic preference, precedents Quran the foundation of Mohummedan Law:- Muslim Law is the founded upon ‘Al-Quran (The word “Quran”, derived from the verb “Qara”(together to read) signified properly reading) which is believed by the musalmans to have existed from eternity, subsisting in the very essence of God. The Prophet Mohammad himself that it was revealed to him by the angel “Gabriel” in various portions and at different times.Its texts are held by Muslims to be decisive as being the word of God (Kalam allah),transmitted to man through the Prophet. Besides inculcating religious and theology, the ‘Quran’ contain also passage which applicable to jurisprudence, which form the principal basis of the ‘sharia’. The Quran is, Al-furqan, i.e., one showing truth......

Words: 1723 - Pages: 7

Free Essay

Kurdistan

...DOĞAN CÜCELOĞLU'NDAN BÜTÜN ANNE BABALARIN VE ÖĞRETMENLERİN OKUMASI GEREKEN BİR HİKAYE Bir gün seminere başlamadan önce kısa boylu güler yüzlü birisi geldi, Hocam elinizi öpmek istiyorum, dedi. Ben el öptürmekten pek hoşlanmadığım için, yanaktan öpüşelim, dedim, öpüştük. Aramızda şöyle bir konuşma yer aldı: - Hayrola, neden elimi öpmek istedin? - Hocam, üç yıl önce sizin bir seminerinize katıldım. Hayatım değişti. O seminerden sonra daha mutlu bir ailem var ve size teşekkür etmek istiyorum; onun için elinizi öpmek istedim. - Ne oldu, nasıl oldu? - Üç yıl önce şirketimizin organize ettiği iki günlük bir seminerde bizimle beraberdiniz. O seminerin bitişine doğru dediniz ki, "Bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın mutlu olması çok zordur. Bir annenin, bir babanın en önemli görevi, çocuklarının çocukluğunu doya doya yaşamasına olanaklar yaratmaktır."Bir süre sustu, bir şey hatırlamak ister gibi düşündü, sonra konuşmaya devam etti: - Hatta daha da ilerisi için söylediniz; dediniz ki, "Bir ulusun en önemli görevi çocuklarının çocukluğunu doya doya yaşamasına olanaklar yaratmaktır." Ben bir baba olarak sizi duyduğum zaman kendi kendime düşündüm: Ben bir baba olarak çocuğumun çocukluğunu doya doya yaşamasına fırsatlar yaratıyor muyum? Böyle bir sorunun o zamana kadar hiç aklıma gelmediğini fark ettim. Ben ne yapıyorum, diye düşündüm. Benim yaptığım sanırım birçok babanın yaptığının aynısıydı. Dokuz yaşındaki oğlum ben işten eve......

Words: 1059 - Pages: 5

Free Essay

Culture of Muslim

...i. PENDAHULUAN Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat ALLAH SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita Salawat dan taslim kita tujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang dengan segala kesabaran serta kesungguhan Baginda yang telah membimbing dan menganngkat derajat kita semua dari lembah yang penuh dengan kezaliman menuju kejalan yang penuh kebenaran dan nescaya mendapatkannya. Tujuan laporan ini ditulis adalah untuk membincangkan dan mengulas tulisan karya Dr. Abu Ameenah Bilal Philips dalam buku tulisan Beliau The Moral Foundation Of Islamic Culture. Laporan ini hasil kerja bekumpulan mahasiswi UiTM Ijazah Pengajian Pengurusan Perniagaan Antarabangsa kelas BM246 4M. Ahli-ahli kumpulan terdiri daripada 4 orang iaitu _______________,_______________, Fatin Atiqah Binti Razali, ______________. Antara topik yang akan dibincangkan di dalam laporan ini adalah, Budaya Islam dari segi definisi, kepentingan dan moraliti dalam kebudayaan Islam. Kedua adalah penerangan tentang asas rukun-rukun Islam iaitu mengucap dua kalimah syahadah, solat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasan pada bulan Ramadhan dan menunaikan haji. 2.0 RUKUN-RUKUN ISLAM Memahami 5 rukun Islam adalah penting untuk membawa kepada kehidupan yang benar dan bermoralistik. Rukun-rukun Islam dapat membangunkan nilai-nilai moral, memperkukuhkan watak seseorang dan hubungan seseorang dengan Allah S.W.T. 2.1 MENGUCAP DUA KALIMAH...

Words: 1673 - Pages: 7

Free Essay

History Management

...History banks Part 1 changes in executive mgt and shariah advisory board Qualification of top mgt and mgt team Part 2 changes in banking philosophy or principles Mision vision obj corporate strategy Part 3 changes in banking practices and practical application of islamic bank Implement islamic or not Trading activities Product Annual reports Donation Sponsorship Part 4 problem Effect Solution Financial statement PART ONE Board of Directors | |   Mr. Salah Mohd I Al Jaidah Chairman | |   Dr. Saleh Jameel Malaikah Deputy Chairman | | |   | Dr. Fouad Hayel Saeed Director | | Mr. Shahzad Shahbaz Director | | |   | Mr. Subrata Kumar Mitra Director | | Mr. Syed Maqbul Quader Director | | | | | |   | |   | Dato’ Dr Md Khir Bin Abdul Rahman Independent Non Executive Director | | Dato’ Noorazman Bin Abd Aziz Independent Non Executive Director | | |   | Dato' Sri Dr. Muhammad Shafee Bin Muhammad Abdullah Independent Non Executive Director | |   | | Management Team |   | | Datuk Mohamed Azahari Kamil Chief Executive Officer | | | |   | | Roslan Hj Shafiei Chief Operating Officer | | | Abdul Latif Bujang Masli Chief Financial Officer | | |   | | | Sharifah Normah Acting Head, Risk Management | | | Azidy Bin Daud Treasurer | | |   | | | Faris Yahya Head, Investment Banking | | | Zamri Shariff Head, Asset...

Words: 850 - Pages: 4