Free Essay

Hadis

In: Other Topics

Submitted By aryie
Words 1847
Pages 8
TEPUNG TAWAR,MEMUJA PANTAI DAN MANDI SAFAR

Tidak ada kepercayaan adanya jangkitan , tidak ada kesialan , tidak ada hal - hal tak baik kerana burung hantu , dan kesialan bulan safar

( Riwayat Bukhari dan Muslim )

BERDOA UNTUK ORANG KAFIR

Daripada Abi Hurairah Ra bahawa Rasullullah SAW bersabda : Jangalah kamu memulakan salam kepada orang yahudi dan nasrani.
Apabila kamu berjumpa dengan salah seorang dari mereka di jalanan , tolaklah mereka ketepi

( Riwayat Turmuzi - Hasan Sahih )

PAHALA MENDOAKAN ORANG LAIN

Daripada Abi Al Dardak RA bahawasanya Rasullulah SAW bersabda : Sesiapa yang berdoa bagi saudara islamnya dengan tidak setahu saudaranya tersebut, berkatalah malaikat yang bertugas itu Amin..dan engkau pula akan beroleh seperti itu juga.

(Daripada Abi Al Dardak RA)

DOA DALAM BAHASA MALAYSIA

Berdoalah kepada Ku , Nesaya aku akan perkenanankan bagi kamu

( Al Mukminun )

PEGANG TANGAN PASANGAN KEKASIH SEBELUM NIKAH

Sabda Rasullullah SAW : Sesungguhnya kepala seseorang di antara kamu ditusuk dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya.

LELAKI MEMAKAI BARANG PEREMPUAN

Dari Ibnu Abbas RA katanya : Rasullullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyeruai lelaki.

( Riwayat Bukhari )

JANGAN DUDUK DI JAMUAN YANG MENGHIDANGKAN ARAK

Sabda Rasullullah SAW : Barang siapa yang beriman kepada Allah SWT , janganlah duduk pada perjamuaan yang dihidangkan arak.

LAMBANG ALLAH DI BAJU TIDAK BOLEH DIBAWA KE TANDAS

Daripada Anas RA bahawasanya Rasullullah SAW apabila ia masuk ke tandas dicabut cincinya.
Dan adalah cincin itu diukir 3 baris.Muhammad satu baris , Rasul satu baris dan Allah satu baris

(Riwayat ibnu Hibban )

ADAB BERKHATAM AL - QURAN

Daripada Amr bin Syuib , Rasullullah SAW Bersabda : Apabila seseorang hamba Allah itu berkhatam Al - Quran , diselawatkan ke atasnya 6000 malaikat .

WASIAT MENDERMA MATA

Sabda Rasullullah SAW : Membedah mayat itu sama seperti membedahnya semasa ia masih hidup .

( Rawayat Abu Daud dengan sanad mengikut syarat muslim dan ditambah oleh Ibunu Majah )

GADIS MERAMPAS SUAMI ORANG

Sabda Rasullullah SAW : Bukanlah dari golongan kami seseorang yang merosakkan hubungan seseorang perempuan dari suaminya

KAHWIN SETELAH HAMIL

Sabda Rasullullah SAW : Barang siapa menasabkan seorang anak kepada bukan ayahnya yang sah , sedangkan diketahuinya bukan ayahnya , haramlah ia ke syurga.

ISTERI PAKSA SUAMI CERAIKAN DIA

Sabda Rasullullah SAW: mana mana perempuan yang menuntut cerai dari suaminya tanpa sebab yang munasabah , makaharamlah ia mencium bau syurga.

" Dari Amirul Mukminin Umar Al-Khattab r.a katanya : " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : - ' Hanyasanya amalan-amalan itu adalah ( bergantung ) kepada niat, dan hanyasanya bagi setiap manusia itu apa ( balasan ) yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin ia memperolehinya atau kerana seorang perempuan yang ingin ia menikahinya, maka hijrahnya itu adalah atas apa yang ia berhijrah kerananya.'

" Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Umar r.a, berkata : Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Islam itu didirikan atas lima ( pekara ) - Menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, naik haji ke Baitullah dan puasa sebulan Ramadhan. "
" Dari Abu Abdul Rahman, Abdullah bin Mas'ud r.a, katanya Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami, sedangkan baginda seorang yang benar dan dibenarkan kata-katanya, sabdanya : ' Sesungguhnya sesaorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setitik air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian seketul daging seperti yand demikian itu juga, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh kepadanya dan diperintahkan menulis empat pekara : rezekinya, ajalnya, amalannya, celaka dan bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadaNya, sesungguhnya sesaorang kamu itu tetap akan beramal dengan amalan ahli syurga sehinggalah di antaranya dengan syurga itu jaraknya cuma sehasta sahaja. Tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya ( suratan takdir ) sehingga dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Dan sesungguhnya sesaorang kamu tetap akan beramal dengan amalan ahli neraka sehinggalah di antara dirinya dengan neraka cuma sehasta saja. Tiba-tiba dia telah didahului oleh tulisannya sehingga dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka akhirnya masuklah dia ke dalam syurga itu. "
Hadis Kelima
" Daripada Ummul Mukminin, Ummi Abdullah Aisyah r.a. katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam agama yang bukan darinya adalah tertolak ', ~ diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat yang lain oleh Imam Muslim : " Barangsiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak dari perintah kami, maka ia adalah tertolak. "
Hadis Keenam
"Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir r.a. katanya : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Sesungguhnya yang halal itu terang ( jelas ) dan yang haram itu terang, dan di antara keduanya pula terdapat pekara-pekara yang syubahat ( tidak terang halal atau haramnya ) yang tiada diketahui oleh orang ramai. Orang yang memelihara dirinya dari pekara-pekara yang syubahat itu adalah seperti orang yang melindungi agama dan kehormatan dirinya. Orang yang tergelincir ke dalam pekara syubahat itu akan tergelincir masuk ke dalam pekara haram. Laksana seorang pengembala di pinggir sebuah tempat larangan, yang akhirnya lalai dan masuk ia ke dalam tempat larangan itu. Adapun bagi setiap raja sebuah tempat larangan, dan tempat larangan Allah itu adalah pekara-pekara yang diharamkanNya. dan ketahuilah pada setiap jasad itu seketul daging. Andainya ia baik, baiklah seluruh jasad itu dan sekiranya ia rosak maka rosaklah seluruh jasad itu. Itulah hati. '
Hadis Ketujuh
Dari Abu Ruqayah Tamim bin Aus Ad-Dhari r.a, bahawasanya Nabi SAW bersabda : ' Agama itu adalah nasihat. ' Kami sekelian bertanya : ' Untuk siapa ? ' Maka jawab Rasulullah SAW : ' Bagi Allah, kitabNya, RasulNya dan bagi penganjur-penganjur kaum Muslimin dan orang awamnya. '
Hadis Kelapan
Dari Ibn Umar r.a, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bersabda : ' Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengaku tiada tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sembahyang, memberi zakat, maka jika mereka melakukan semua itu akan terselamatlah darah dan harata benda mereka dariku, kecuali yang mana ada hak Islam padanya dan perkiraan mereka terserahlah kepada Allah Ta'ala. '
Hadis Kesembilan
Dari Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhar r.a : " Bahawa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : ' Apa yang aku larang kamu lakukan maka hendaklah kamu tinggalkannya, dan apa yang aku perintahkan kamu lakukan hendaklah kamu lakukan sekadar kemampuan kamu. Sesungguhnya telah binasa umat-umat yang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak bertanya serta pertelingkahan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka.
Hadis Kesepuluh
Dari Abu Hurairah r.a : Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, dia tidak akan menerima melainkan yang baik sahaja. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kaum Mukminin sama sebagaimana Dia memerintahkan para Mursalin ( para Rasul ). Allah berfirman : ' Wahai para Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. ' Dan Allah berfirman lagi : ' Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik yang Kami berikan kepada kamu. ' Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan tentang seorang lelaki yang telah belayar jauh. Rambutnya kusut, berdebu, mengangkat kedua belah tapak tangannya ke langit serta memohon : Ya Tuhanku ! Ya Tuhanku ! Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram dan pakaiannya dari yang haram, dan dia telah dikenyangkan dari sumber yang haram. Alangkah jauhnya dia ( doanya ) untuk dikabulkan. '
Hadis Kesebelas
Dari Abu Muhammad, Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib, cucu Rasulullah SAW dan kesayangannya r.a yang berkata : " Aku menghafal dari Rasulullah SAW : ' Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tiada meragukanmu. "
Hadis Keduabelas
Dari Abu Hurairah r.a katanya: " Telah bersabda Rasulullah SAW : " Sebaik-baik Islam sesaorang itu adalah peninggalannya tentang apa yang tiada kena mengena dengannya. "
Hadis Ketigabelas
Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik r.a, khadam kepada Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW : Tiada beriman sesaorang kamu, sehinggalah ia mencintai saudaranya sama seperti ia menyintai dirinya sendiri.
Hadis Keempatbelas
Dari Ibnu Mas'ud r.a, katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Tiada dihalalkan darah seorang Muslim, kecuali atas satu dari tiga sebab ; janda yang berzina, jiwa dengan jiwa ( membunuh tanpa hak ) dan orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jemaah.'
Hadis Kelimabelas
Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda : " Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah berkata yang baik atau berdiam diri. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah berbuat baik kepada jiran tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah menghormati tetamunya. "
Hadis Keenambelas
Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya ada seorang telah berkata kepada Nabi SAW : " Nasihatilah kepadaku ! " Dijawab oleh Nabi SAW : " Jangan marah! " Orang itu berulangkali meminta supaya dirinya dinasihati, maka tetap Rasulullah SAW mengatakan : " Jangan marah ! "
Hadis Ketujuhbelas
Dari Abi Ya'la Syaddad bin Aus r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda : " Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berihsan ( menyempurnakan sesuatu dengan baik ) terhadap semua pekara. Seandainya kamu membunuh, maka bunuhlah secara sempurna, dan apabila menyembelih maka elukkanlah penyembelihan. Hendaklah sesaorang kamu menajamkan mata pisaunya dan merehatkan penyembelihannya. "
Hadis Kelapanbelas
Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdul Rahman, Muaz bin Jabal r.a, dari Rasulullah SAW, sabdanya : " Bertaqwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringkanlah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, mudah-mudahan yang baik itu akan memadam yang jahat. Dan berperangai kepada manusia dengan dengan perangai yang bagus. "
Hadis Kesembilanbelas
Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas r.a : " Bahawa pada suatu hari saya sedang berada di belakang Rasulullah SAW ( di atas binatang tunggangannya ), lalu sabda baginda : ' Wahai anak kecil, sesungguhnya aku telah mengajar kamu beberapa perkataan. Peliharalah ( perintah ) Allah, nescaya Dia akan memelihara kamu, peliharalah ( kehormatan ) Allah, nescaya engkau akan merasakan Dia berada bersama-samamu. Jika engkau memohon, pohonlah kepada Allah semata-mata. Jika engkau meminta pertolongan mintalah kepada Allah semata-mata. Ketahuilah bahawa jika semua umat manusia berkumpul untuk memberikan kepadamu sesuatu menafaat, nescaya mereka tidak akan mampu memberi menafaat itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditaqdirkan oleh Allah. Begitu juga sekiranya mereka berkumpul untuk menentukan suatu mudharat untuk kamu, nescaya mereka tidak akan mampu menentukannya, melainkan dengan suatu yang telah ditentukan Allah ke atas kamu. Telah diangkat kalam ( tulisan ) dan telah kering ( tinta ) buku catitan. '
Hadis Keduapuluh
Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amru Al-Anshari Al-Badri r.a, katanya : " Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Di antara sabda para Nabi yang terdahulu yang masih dipakai untuk orang ramai ( sehingga kini ) ialah : Jika engkau tiada malu, buatlah sesuka hati kamu. '
Hadis Keduapuluh Satu
Dari Abu Amru dan dikatakan pula dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah r.a, katanya : " Saya pernah bertanya Rasulullah SAW : Ajarkanlah kepadaku suatu ajaran mengenai Islam, yang tidak akan aku tanyakan lagi daripadanya akan seorang yang selain daripada engkau. Sabda Rasulullah SAW : ' Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau beristiqamah.' "
Hadis Keduapuluh Dua
Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Anshari r.a, bahawasanya telah bertanya seorang lelaki kepada Rasulullah SAW : " Apa pendapatmu jika saya menunaikan semua sembahyang fardhu, dan aku berpuasa sebulan Ramadhan, dan aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, dan aku tidak menambahkan suatu atas demikian itu, adakah aku masuk syurga? Jawab Rasulullah SAW : Ya. "
Hadis Keduapuluh Tiga
Dari Abu Malik Al-Hariths bin Ashim Al-Ashya'ri r.a, katanya : Telah bersabda Rasulullah SAW : ' Suci itu sebahagian daripada iman, dan Alhamdullilah memenuhi timbangan, dan Subhanallah Wal-Hamdullilah pula akan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan sembahyang itu cahaya, dan sedekah itu bukti, dan sabar itu sinaran dan Al-Quran itu dalil bagimu atau atasmu. Setiap manusia berusaha, ada yang menjual dirinya, ada yang memeliharanya dan ada yang membinasakannya. '

Similar Documents

Free Essay

Islamic Management

...turunnya titisan air dari langit… – Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Sunannya, Kitab al-Fitan, no: 4009 Justeru itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengajar umatnya agar mengerjakan solat Istisqa’, memperbanyakan doa serta istighfar (memohon keampunan) agar Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menurunkan hujan dan mengembalikan nikmat rezeki kepada para hamba-Nya. Hukum solat Istisqa’ ini adalah sunat dan tidak wujud satu dalilpun yang mewajibkannya. v TATACARA PERLAKSANAAN SOLAT ISTISQA’ q Penampilan Fizikal Dan Mental Untuk Bersolat Istisqa’ Mereka yang mengerjakan solat Istisqa’ ini hendaklah menuju ke tempat perlaksanaan solat tersebut dengan penampilan sederhana, tawadhu’ (merendah hati), tadharru’ (bersungguh-sungguh dalam memohon) dan tamaskun (menunjukkan benar-benar perlukan permintaan tersebut) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. Maksudnya: Daripada Ibnu ‘Abbas radhiallahu’ anh, dia berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (keluar untuk bersolat Istisqa’) dan mengenakan pakaian biasa (bukan pakaian yang indah-indah seperti solat sunat pada Hari Raya-pen) dengan penuh harapan. Baginda bersolat dua rakaat sebagaimana solat Hari Raya, tetapi tidak berkhutbah seperti khutbah yang biasa itu. - Hadis riwayat Imam......

Words: 1825 - Pages: 8

Free Essay

Ipk Poster

...Rahman. MODEL PIAWAIN PENGURUSAN INFORMASI DISIPLIN SAINS PENGURUSAN AL HADIS (ULUM HADIS) Ilmu Rijal Al Hadis Membahaskan tentang pengkajisan para perawi sesebuah hadis dari aspek kapasiti, kualiti, dan ability seseorang sumber perawi bagi tujuan ditentukan hadis tersebut. Ilmu Fann Al Mubhamat Menyelidiki peranan atau tokoh yang meriwayatkan hadis secara tersembunyi atau tidak disebutkan dalam sanad sesuatu hadis. Ilmu Gharib Al Hadis Meneliti seta mengkaji istilah-istilah yang nadir dan sukar difahami menurut kefahaman biasa, lalu dibincangkan secara mendalam bagi memudahkan untuk memahami sesuatu hadis. Ilmu Nasikh Wal Mansukh Memfokuskan terhadap pengkajian aspek naskh melibatkan penyelidikan terhadap peranan sesebuah hadis itu sebagai nasikh (informasi pembatal)atau mansukh (informasi terbatal) sama ada dari sudut teks, hokum atau kedua-duanya. Ilmu Talfiq Al Hadis Membincangkan tentang ilmu kompromi hadis yang melibatkan secara zahirnya seperti bertembungan tetapi mempunyai sesuatu maksud maksud yang selari. Ilmu Asbab Al Wurud Membincangkan tentang factor dan latar belakang (Asbab Sudur Al Hadis) tercetusnya sesuatu hadis yang boleh dijadikan hujah secara konteksual bagi huraian maksud yang lebih tepat. Ilmu Mustalah Al Hadis Mengkaji tentang istilah-istilah yang digunakan oleh ulama’ pengkajian Al Hadis (Ulum Al Hadis). Cth : sanad, musnad, isnad PRINSIP MODEL ULUM AL QURAN DAN AL HADIS Prinsip pengurusan informasi secara umum.               ......

Words: 726 - Pages: 3

Free Essay

Goal Programming

...Goal Programming (Programasi Tujuan Ganda) Riset Operasi 2 Jur. Manajemen FE UNEJ 11/5/2010 hadi paramu metode kuantitatif 1 Ruang Lingkup ► PL yang dibahas sejauh ini berkaitan dengan optimasi(memaksimumkan profit / meminimumkan biaya). ► Persoalan PL merupakan permasalahan yang dipecahkan atau diukur dengan satu dimensi, yaitu maksimisasi atau minimisasi. ► Seorang manajer bisa dihadapkan pada situasi dimana ia harus mencapai beberapa tujuan sekaligus (tujuan ganda atau multiple goals): Efisensi dan efektivitas 11/5/2010 hadi paramu metode kuantitatif 2 Ruang Lingkup ► Charnes dan Coopers (1961) dan Lee dan Ignazio (1970an) mengembangkan Goal Programming ► Teknik GP merupakan salah satu teknik dalam pemrograman matematik yang tidak bekerja atas dasar “optimasi” tetapi “pemuasan” atau “pemenuhan” tujuan. 11/5/2010 hadi paramu metode kuantitatif 3 Karakteristik Formulasi Dalam GP ► Fungsi tujuan selalu diekspresikan dalam bentuk minimisasi: meminimumkan penyimpangan dari target (tujuan). ► Ada dua variabel deviasional:  d1- = underachievement (penyimpangan dibawah) target profit  d1+ =overachievement (penyimpangan diatas) target profit 11/5/2010 hadi paramu metode kuantitatif 4 Karakteristik Formulasi Dalam GP ► Fungsi kendala dapat diklasifikasikan menjadi:  Fungsi kendala teknik (technical constraint function): kendala yang berkaitan dengan kapasitas teknis  Fungsi kendala tujuan (goal constraint function):......

Words: 667 - Pages: 3

Premium Essay

Hadi

...Internet Speed In USM Internet Speed In USM MUHAMMAD NURHADI B. MOHD HANAFIAH (115076) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA MUHAMMAD NURHADI B. MOHD HANAFIAH (115076) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Contents Introduction 1 Cases Related to Internet In USM 3 Factors Affecting Internet Speed and Proposed Solutions 4 Conclusion 8 References 9 Introduction What is internet? Internet is a global network connecting millions of computers. More than 100 countries are linked into exchanges of data, news and opinions. According to Internet World Stats, as of December 31, 2011 there was an estimated 2,267,233,742 Internet users worldwide. The number of Internet users represents 32.7 percent of the world's population. Unlike online services, which are centrally controlled, the Internet is decentralized by design. Each Internet computer, called a host, is independent. Its operators can choose which Internet services to use and which local services to make available to the global Internet community. Remarkably, this anarchy by design works exceedingly well. There are a variety of ways to access the Internet. Most online services offer access to some Internet services.. Malaysia was listed among the slowest countries in the world for loading Web pages on desktop computers as well as mobile computers, according to a 2012 report by Google. Malaysia, with an average Web page loading speed on desktops of 14.3 seconds, was named the world’s fifth slowest, even more plodding than......

Words: 1426 - Pages: 6

Free Essay

Halaqah

...Setelah berakhirnya zaman para sahabat, puak-puak islam telah berpecah kepada beberapa puak dan fahaman. Maka wujudnya 90 ijtihad yang mempunyai ilmu yang kuat tentang feqah tetapi telah dikecilkan sehingga 4. Maka berkembang disisi umat satu prinsip dan harakah keilmuan yang dinamakan “talaggi bil qabul”. Ketika itu suasana ilmu wujud diserata tempat. Talaqi bil Kabul maknanya mereka yang menyibukkan diri dan pakar-pakar dan specialis dalam ilmu hadis di timur dan barat yang dmana keilmuan mereka dalam bidang hadis tidak kurang dari Bukhari dan Muslim iaitu pandangan kitab-kitab yang tersusun dan boleh diguna pakai. Maka jadilah kitab ini diterima pakai oleh ummat dan dipanggil “mutalaqqa bil qabul”. Talaqqi bil qabul tidak hanya kepada hadis nabi shaja bahkan masalah iktiqad, fiqh, hukum hakam, cabangnya. Setelah mengamati setiap cabang dan juga asal usul mazhab 4 dari 90 mazhab telah diguna pakai serta bagaimana cara mereka mengeluarkan hukum dari dalil-dalil. Kemudian muncul pada kurun kedua Imam besar Abu Hasan al-Asyaari. Beliau bersungguh mengeluarkan dalil akal dan syarie dan memepertahankan ajaran Nabi Muhammad dan berdebat kepada sesiapa yang menginkarinya. Muktazulah dan Sima hilang kerana tiada talaqi bilqabul serta khawarij. Situasi talaqi bilqabul adalah wajib. Kemudian ditubuhkan manhaj azhar yang terdapat lebih 90 bidang ilmu. Azhar telah menjadi manhaj akademik seluruh umat menerimanya “talaqqah bilqabul”, maka jadilah azhar syarif sebahagian syiar kepada......

Words: 253 - Pages: 2

Premium Essay

Investment Climate

...KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants Investment in Pakistan Investment in Pakistan An Introduction Investment in Pakistan is a publication prepared by KPMG Pakistan to provide information on a number of subjects relevant for investment planning or doing business in Pakistan. The guide includes an overview of the economy and a summary of various investment opportunities in identified sectors which could be of interest for investors. This guide provides a summary of the rules, regulations and tax laws applicable in Pakistan. Although covering many relevant areas, it should not be considered as exhaustive since it has not been designed to provide complex and detailed information required for decision-making in relation to investments. This publication incorporates the regulations effective as of 31 August 2013. For our latest publications please browse our web site; www.kpmg.com.pk. © 2013 KPMG Taseer Hadi & Co., a Partnership firm registered in Pakistan and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Glossary BOI CY FCY FDI FY GDP GoP KSE PKR SBP SECP USD Board of Investment Calendar year Foreign Currency Foreign Direct Investment Fiscal year ended 30 June Gross Domestic Product Government of Pakistan Karachi Stock Exchange Pakistan Rupee State Bank of Pakistan Securities & Exchange Commission of Pakistan United States......

Words: 29730 - Pages: 119

Premium Essay

Investment Climate

...KPMG Taseer Hadi & Co. Chartered Accountants Investment in Pakistan Investment in Pakistan An Introduction Investment in Pakistan is a publication prepared by KPMG Pakistan to provide information on a number of subjects relevant for investment planning or doing business in Pakistan. The guide includes an overview of the economy and a summary of various investment opportunities in identified sectors which could be of interest for investors. This guide provides a summary of the rules, regulations and tax laws applicable in Pakistan. Although covering many relevant areas, it should not be considered as exhaustive since it has not been designed to provide complex and detailed information required for decision-making in relation to investments. This publication incorporates the regulations effective as of 31 August 2013. For our latest publications please browse our web site; www.kpmg.com.pk. © 2013 KPMG Taseer Hadi & Co., a Partnership firm registered in Pakistan and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Glossary BOI CY FCY FDI FY GDP GoP KSE PKR SBP SECP USD Board of Investment Calendar year Foreign Currency Foreign Direct Investment Fiscal year ended 30 June Gross Domestic Product Government of Pakistan Karachi Stock Exchange Pakistan Rupee State Bank of Pakistan Securities & Exchange Commission of Pakistan United States......

Words: 29730 - Pages: 119

Free Essay

Syariah Card

...dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui b. Hadits Nabi SAW 1. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 2. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata: “Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” 3. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” 4. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” 5. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: “Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” 1. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’: “Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan.......

Words: 728 - Pages: 3

Free Essay

Hadi

....   Why is CSX interested in acquiring Consolidated Rail Corporation (Conrail)? Describe thearguments for the offer being motivated by synergies, as well as arguments for the motivationto pre-empt a bid by Norfolk. The 1999 acquisition of Conrail, jointly split with CSX, was perhaps the most important and critical time in the company’s history. If CSX had been allowed to purchase Conrail outright, not only would NS have been entirely surrounded but also it could never againeffectively compete with CSX, even if it was able to run a railroad much more efficientlyand effectively than CSX. NS had been interested in Conrail for some time because itwould add an important addition the railroad needed, direct lines to the markets of NewYork City and Philadelphia which Conrail had been effective in developing and exploitingby becoming a intermodal (i.e., the movement of ship containers which can be movedvia over-the-road trucks as well) juggernaut moving containers between Chicago andthe Northeast.Not only was intermodal the wave of the future but NS also did not contain an effectivebusiness in such and had CSX gained complete control of the Northeast it would onlyhave been a matter of time before NS was gobbled up as well, mostly likely by aWestern road (by rules of competition, CSX would not have been allowed to purchaseNS and control the entire Eastern rail market).So, thus began the battle for Conrail in the mid-1990s when CSX announced itsintentions of purchasing the......

Words: 498 - Pages: 2

Premium Essay

Sexism in Politics

...Pan-Malaysian Islamic Party’s (PAS) President, Awang Hadi for being ‘unqualified’ to be Selangor’s next Chief Minister in the Selangor Chief Minister nominations which took place on 2014. Other than Wan Azizah’s gender being an issue with Awang Hadi, he also felt that main criteria for a Chief Minister was ability and confidence to lead — qualities he claimed the Wan Azizah did not possess. Hadi, on the Selangor Chief Minister nominations, submitted his own list of nominees for the Chief Minister post to the Selangor palace, containing only PAS candidates (The Malay Mail, 2014). It is from this particular example that we can see the Social Dominance Theory having an effect on Malaysian politics. In this example, the gender system can be seen by how Hadi segregates Wan Azizah from the rest not only be her ‘lack of ability to lead’ and her ‘lack of confidence’ but due to the fact that Wan Azizah is a woman. In a study conducted by Wan Azizah on women in politics, it states that women representatives in parliament or in state assemblies face sexual harassment, offensive jokes and criticism. Not only that, Malaysian women have a tendency to consider politics as a male realm, and are often daunted by the hypocrisy and "dirty game" of politics (Azizah, 2002). Not only is the Social Domination theory applied, the hierarchy-enhancing attitude is also present. Instead of choosing nominees from different political parties, Hadi submitted a list which contained those within the PAS...

Words: 3022 - Pages: 13

Free Essay

Tanzania Budget

...ya Fedha kwa kazi nzuri waliofanya katika kuandaa Bajeti hii. 6. Mheshimiwa Spika, Bajeti ya mwaka 2015/16 ni ya kipekee kwa sababu kadhaa. Kwanza ni Bajeti ya mwaka wa Uchaguzi Mkuu ambapo Serikali ya Awamu ya Nne inamaliza muda wake na Serikali mpya ya Awamu ya Tano inatarajiwa kuingia madarakani. Kwa mantiki hiyo, hii ni Bajeti ya mwisho katika utekelezaji wa Ilani ya Uchaguzi ya CCM ya mwaka 2010. Pili, utekelezaji wa MKUKUTA II ulipangwa kufikia tamati Juni, 2015. Hata hivyo, Serikali imeamua kuongeza muda wa kutekeleza MKUKUTA II hadi Juni 2016, ili utekelezaji wake ukamilike sawia na kumalizika kwa utekelezaji wa Mpango wa Kwanza wa Maendeleo wa Miaka Mitano. 6 7. Mheshimiwa Spika, lengo la kufanya hivyo ni kutumia fursa hii kufanya tathmini ya kina ya MKUKUTA II na Mpango wa Maendeleo, na kutumia matokeo ya tathmini hizo katika kupanga mpango wa pili wa miaka mitano utakaoanza Juni 2016 hadi Juni 2021. Ni azma ya Serikali kuhakikisha kuwa mpango mpya wa maendeleo wa miaka mitano utakaozinduliwa Juni 2016 utaunganisha mambo yote yanayohusu kukuza uchumi hasa katika nyanja ya viwanda pamoja na kupunguza umasikini, mambo ambayo yamekuwa yakishughulikiwa kupitia MKUKUTA. 8. Mheshimiwa Spika, Bajeti hii ina vipaumbele vichache vifuatavyo. Kwanza, kugharamia shughuli za Uchaguzi Mkuu ikiwa ni pamoja na gharama zote za shughuli za Bunge lijalo, Mabaraza ya Madiwani na shughuli za Serikali awamu ya nne na......

Words: 13308 - Pages: 54

Free Essay

Pendidikan Islam

...martabat hadis dan menggunakan kaedah tertentu. 5.Beliau hanya menerima hadis sahih dan sanad yang kuat sahaja dalam menentukan hukum. NAMA KITAB ATAU KARYA YANG TERKENAL 1.Karya beliau ialah al-Fikh al-Akbar TAJUK 23: IMAM MALIK R.H LATAR BELAKANG 1.Imam Malik Rahimahullah atau nama sebenar beliau Malik bin Anas bin Malik Amir Al-Harith 2. Dilahirkan di Kota Madinah pada 93 Hijrah bersamaan dengan tahun 713 Masihi, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umaiyah. 3. Beliau berasal dari keturunan Arab yang terhormat dan dimuliakan oleh masyarakat kerana datuknya Amir bin Al- Harith banyak berkorban bersama Nabi Muhammad s.a.w. dalam menegakkan agama Islam. 4. Kehidupan keluarganya yang susah tidak memadamkan cita-citanya untuk menjadi orang yang berilmu 5. Berkat usahanya yang gigih dan bersungguh-sungguh, akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama hartawan, dermawan, dan berjaya memegang jawatan Mufti Besar diMadinah. 6.Beliau mempunyai pandangan bernas dan berpendirian teguh dan tegas. 7.Selain itu, Imam Malik lemah lembut dan suka menziarahi orang sakit serta mengiringi jenazah. PENDIDIKAN 1. Hafaz seluruh al Quran sebelum baligh 2. Pelajari hadis, menjadi tokoh hadis dan ahli hukum terkenal 3. Dalami ilmu pengajian fiqh dengan mengkaji pendapat ulama berlainan aliran 4. Tinggal dengan gurunya beberapa tahun mempelajari ilmu agama SUMBANGAN 1. Penulisan Kitan al Muwatta’. Sumber rujukan bidang hadis......

Words: 1049 - Pages: 5

Premium Essay

Hadis

...1. Introduction Assalamualaikum warahmatullah hi Wabarakatuh, although I’m spent considerable time together writing and researching for this task, it never ceases to amaze me about the hadis that connect to my field as an accountancy student. In this hadis, it related to Ar-Rahnu and at the same time, this hadis also related to bad debts. It gives me some guide to make a loan with whom and how to make it easy according to Islamic Shariah. In Ar-Rahnu matter, its show to us clearly about the differentiation between the Islamic and Conventional according to its characteristic and how to settle it up if have some problem within the period. 2. Hadis That Related That Related To Accountancy عن عائشة رضي الله عنها قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهو نة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير 3. Biography Of The First Narrator1 3.1 Who is she? Marriage Particulars: Name : Aisya Siddiq Binti Abu Bakr as-Siddiq. Tribe Name : Quraysh. Status Before The Marriage : Bachelor Girl (She was the only Bachelor girl among the wives of the Rasulullah). Year of her marriage with Rasulullah : 10 Nubuwwat (10th Year of Prophesy) (Contradiction in Year). Rasulullah Paid Her Mahar : 500 Dirhams. Years With The Rasulullah : 9 Years. Date......

Words: 2681 - Pages: 11

Free Essay

Isu Biah Dan Jemaah

...1 Kefahaman Erti Jemaah Dari Hadis & Isu Bai’ah Oleh Dr. Zaharuddin Abd Rahman Presiden MURSHID Sebelum kita memahami isu bai’ah, tuntutan dan kesannya, kita perlu memahami bai’ah itu diberi kepada siapa, iaitu Jemaah apa dan apa pula peruntukan syara’ terhadapnya. Memang benar, terdapat banyak hadis menyebut berkenaan keperluan melazimi Jemaah. Berikut adalah antara yang paling utama:1. Nabi bersabda :- ‫ً، أن ﺗﻌﺒﺪوﻩ وﻻ ﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎً، وأن ﺗﻌﺘﺼﻤﻮا ﲝﺒﻞ ﷲ ﲨﻴﻌﺎً وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا، وأن ﺗُﻨﺎﺻﺤﻮا ﻣﻦ وﻻﻩ ﷲ ﻛﻢ‬ʬ‫إن ﷲ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻜﻢ ﺛﻼ‬ ‫أﻣﺮ‬ ‫ﺗﺸﺮ‬ Ertinya : Sesungguhnya Allah redha tentang kamu pada tiga keadaan iaitu a) kamu tidak mensyirikan Allah swt dengan satu apapun. b) kamu berpegang dengan tali Allah dan tidak bercerai berai c) kamu menasihti mereka yang diangkat Allah menguruskan urusan kamu (pemimpin). ( Riwayat Muslim) Imam Al-Nawawi berkata:‫ﻟﻒ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ، وﻫﺬﻩ إﺣﺪى ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼم‬ϖ‫ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: "وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا" ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﺑﻠﺰوم ﲨﺎﻋﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ، و‬ Ertinya : Kata-kata baginda “jangan berpecah” membawa erti suatu perintah melazimi jamaah muslimin, jinak hati satu antara lain dan ia merupakan salah satu dari tunjang asasi bagi Islam.1 Namun apakah maksud Jemaah yang dimaskudkan oleh Imam Al-Nawawi itu? Perkara ini akan dibincangkan selepas ini. Insha Allah 2. Diriwayat dari Umar al-Khattab bahawa baginda bersabda : ‫ﻛﻢ واﻟﻔﺮﻗﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﻊ اﻟﻮاﺣﺪ أﻗﺮب، وﻫﻮ ﻣﻦ اﻻﺛﻨﲔ أﺑﻌﺪ، ﻣﻦ أراد ﲝﺒﻮﺣﺔ اﳉﻨﺔ ﻓﻠﻴﻠﺰم اﳉﻤﺎﻋﺔ‬ʮ‫ﳉﻤﺎﻋﺔ وإ‬ʪ ‫ﻋﻠﻴﻜﻢ‬ Ertinya : Mestilah kamu menyertai......

Words: 8380 - Pages: 34

Free Essay

Auxili

...AUXILIARY VERBS (KATA KERJA BANTU) | | | | | | PRESENT | PAST | MEANING | | BE | IS – AM -ARE | WAS - WERE | - | ING-PASSIVE | MODAL | WILLSHALLCANMAYMUSTOUGHT TONEED( SEMI)DARE (SEMI) | WOULDSHOULDCOULDMIGHT--USED TO | AKAN, MAU..AKAN, SEHRSDAPAT,BOLEH, ...BOLEH, MUNGKIN...HARUS, PASTI,....SEHRSNYA....DULU BIASA.PERLUBERANI | | HAVE | HAVE – HAS | HAD | TELAH, SUDAH | PERFECT | | | | | | DO | DO - DOES | DID | - | | KEGUNAAN 1. MEMBUAT KALIMAT 2. BERTANYA (YES, NO) 3. SHORT RESPONSES Mr. Hadi is a doctor 1. Rian : Mr. Hadi is a doctor Pipiun : Yes, he is (+agreement) 2. Iwan : Mr. Hadi is a farmer Wandi : No, he isn’t (disagreement) 3. Tegar : Mr. Hadi is not a doctor Pian : (but), he is (disagreement) 4. Wiwit : Mr. Hadi is not a farmer Pian : No, he isn’t (- agreement) Rian can speak English well, so can...... we We ....can.. too Aux non aux We must come early, and so must...... they They.must....too They like music and so .does..... he, so.....do . I He does too I do too non aux (do,does,did) 1. We can make our plan soon, so..... you 2. I need a bag, so ...... he. He needs go 3. He didn’t enter the house, and I .didn’t...... either Neither did I Nor did I She can help you, can’t she? They will come, won’t they She went out last night, didn’t she 1. She is waiting for my sister, and so..am.... I So is he So are ...

Words: 251 - Pages: 2