Free Essay

Haremad

In: Science

Submitted By wdjdj
Words 701
Pages 3
Haremad og Glat vejbred

Vi var i en biologi time ude for at finde planter, vi kunne sammenligne og fremlægge om for klassen. Vi fandt en Haremad langs vejen, op ad en mur, midt i solen. Vi fandt også en glat vejbred langs vejen, mellem en masse andet ukrudt.
Vi kunne godt tænke os at vide hvor de to planter lever bedst, hvordan deres rødder ser ud, hvordan de formere sig og hvad de er for nogle planter?
For at finde resultaterne på vores problemstilling, læste vi i en bog, jeg er ikke helt sikker på hvad den hedder men tror det er ”Flora i farver” og vi søgte på nogle forskellige hjemmesider, som kan findes under Kilder
Haremad - Lapsana communis
Vi fandt ud af at Haremad er en tokimbladede plante og den hører til kurvblomstfamilien. Dens kendetegn er at den er ret spinkel og det er en etårig kurvplante, hvis stængel er ret og forgrenet. Stænglen er stivhåret forneden og glat foroven. Den kan blive op til en meter høj. Bladende på planten sidder ret spredt. De nederste blade er fjersnitdelte med stort endeafsnit og få små sidelapper, de øverste blade er æglanchetformede med uregelmæssigt takket rand.
Blomsterne er gule og små. Planten har kun mellem 8 – 12 blomster som alle har tungformede kroner.

Roden på en Haremad er en pælerod. Det er meget praktisk hvis den står på en mark omringet af andre planter, så kan den stikke roden længere ned og få vand. Det er også grunden til at den er så høj. Den kan nå op over andre planter og få sollys.
Haremad er som sagt en enårig plante som, både kan spire vinter og sommer, altså spire både om efteråret før den egentlige vækstsæson, og i foråret.
Blomsten bestøves af pollensamlende insekter og sprede ved vindslyngspredning, da de mangler fnok
Levestedet for Haremad er typisk fugtig og næringsrig jord i løvskove, haver, i kornmarker, langs vejkanter osv.
Haremad findes mest på Bornholm, i øst og Sydøstjylland og mindre mod vest og nord.
Glat vejbred - Plantago major ssp. major
Den blomstrer fra juli til oktober.
Glat vejbred er også en tokimbladet plante. Den hører til vejbredfamilien.
Bladende sidder i en roset og der er 8 – 12 cm lange og ret langstilkede. Planten er mørke grøn, næsten glat og ret tyk. Bladende har 5 – 9 strenge.
Blomster skaftet er bladløst, ret og med tætblomsteret endestillet aks. Blomsterne er 4-tallige med gulbrun krone, der har ca. 1 mm. lange flige, og 4 først violette, siden mørkegule ret langstilkede støvknapper. Frugten er en kapsel som indeholder 6 -10 lysebrune frø.
Roden på glat vejbred er en trevelrod, planten lever som sagt i hård jord, og kræver ikke så meget vand, så det er nok for den ikke at stikke så dybt i jorden. Den er heller ikke så høj, fordi den ikke kræver så meget sollys, og den kan holde til at blive trampet på.
Glat vejbred er en flerårig plante. Blomsten bestøves af vinden, og frøene spredes med vinden.
Glat vejbred lever typisk på åben, nedtrampet bund, som for eksempel, vejkanter, hjulspor osv. Glat vejbred vokser i hele landet, Og den at blomstre fra juni til september.

Der er stor forskel på Haremad og glatvejbred. Haremad har brug for mere sol og vand end glat vejbred og glatvejbred kan sagtens holde til at blive trampet på. Der er også forskel på deres levesteder. Haremad vokser typisk i fugtig og næringsrigt jord, hvor glat vejbred vokser i hård tør jord. Både Haremad og Glat vejbred blomstre i tre måneder, men glat vejbred blomstre en måned senere end Haremad. Begge planter er også til tokimbladede planter men de hører til forskellige familier.
Jeg vil sige at glat vejbred er mere hårdfør end Haremad, fordi Glat vejbred ikke kræver så meget lys og vand og kan holde til at blive trampet på, oh Haremad kræver en del sol og meget vand, og på grund af den lange lige stængel knækker Haremad nemt.

Kilder http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=2946 http://danmarksflora.dk/0302.php?planteid=304&side=4 http://da.wikipedia.org/wiki/Glat_Vejbred http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=4179
Flora i farver af Politikens forlag

Similar Documents

Free Essay

Haremad Og Glatvejbred

...Haremad er som sagt en enårig plante som, både kan spire vinter og sommer, altså spire både om efteråret før den egentlige vækstsæson, og i foråret. Blomsten bestøves af pollensamlende insekter og sprede ved vindslyngspredning, da de mangler fnok Levestedet for Haremad er typisk fugtig og næringsrig jord i løvskove, haver, i kornmarker, langs vejkanter osv. Haremad findes mest på Bornholm, i øst og Sydøstjylland...

Words: 700 - Pages: 3