Free Essay

Having a Problem Mate?

In: Computers and Technology

Submitted By caswell024
Words 749
Pages 3
Concept: ‘Highway to innovate’’

‘Op de snelweg, zicht vanuit de chauffeur van een auto, die rijdt over de ‘highway to innovate’.”

Hieronder volgt voorbeeld copy voor de voice over van het filmpje! Tevens als input voor de visuals

Schets 1: Omgeving is een weg met de ingang van de tunnel. Point of view vanuit bestuurder. Op de tunnel staat: Highway to innovate

Voice over:
Highway to innovate

Schets 2: Omgeving is in de tunnel. Lampen zijkant en boven (in perspectief). Point of view vanuit bestuurder. Inspringende teksten die aangegeven zijn op de schetsen)

Voice over:
“Door technologische ontwikkelingen, globalisering en de start-up economie veranderd de wereld sneller dan ooit te voren. Het aanpassing vermogen van bestaande en nieuwe bedrijven is steeds belangrijker. Door op uiteenlopende manieren te innoveren spelen deze bedrijven hierop in. “

Schets 3: Omgeving donkere tunnel idem met logo’s (op de weg en lichtgevend) van Uber en Kodak.

Voice over: “Uber en kodak”
Een goed voorbeeld is de huidige taxi industrie. De taxi industrie was voor kort een conservatieve en logge industrie met weinig innovatie en te hoge prijzen. Uber speelde hierop in middels een disprupte innovatie. Zij zijn in staat geweest om aanbieders van taxi ritten en vragers bij elkaar te brengen middels een brokerage model. (Uber is een voorbeeld, er kan ook een ander bedrijf worden genomen dat meer aansluit bij het desbetreffende bedrijf).

Wat gebeurt er als er niet wordt geïnnoveerd? Kodak is een lange tijd marktleider geweest binnen de foto industrie. Waar het echter mis ging was het feit dat er niet intern geïnnoveerd werd, waardoor zij niet mee konden komen met de digitalisering van de fotografie. Dit leidde tot een faillissement van Kodak. (Kodak is een voorbeeld, er kan ook een ander bedrijf worden genomen dat meer aansluit bij het desbetreffende bedrijf)

Schets 4: Omgeving is in de tunnel. Lampen zijkant en boven (in perspectief). Point of view vanuit bestuurder. Inspringende teksten die aangegeven zijn op de schetsen)

Voice over:
“Innovatievormen: er kan op verschillende manieren worden geïnnoveerd. Denk hierbij aan product innovatie, business modellen en services.

Schets 5: Omgeving is in de tunnel. Lampen zijkant en boven (in perspectief). Point of view vanuit bestuurder. Inspringende teksten die aangegeven zijn op de schetsen). Op het laatste ‘Innovatie’ in het groot.

Voice over:
“Als je kort op de klanten zit, focus je op hun visie en ontwikkel je een tunnelvisie.
“Wij werken niet in een tunnelvisie. Wij zijn onafhankelijk, zonder briefing, zonder interviews of documentatie. Hier ontstaat innovatie.”

Schets 6: Omgeving uit de tunnel, welkomstboord met COZ Logo. Waarop staat ‘welkom bij COZ’. Links vier bordjes achterelkaar met tekst zoals aangegeven in de schets.

Voice over
“ COZ staat voor: snelle ontwikkeling, vloeiend leerproces, hoog adaptief vermogen en snelle implementatie. Experimenteel en flexibel, om snel op veranderingen vooruit te lopen.”

Schets 7. De omgeving is de snelweg met een reclamebord met een afbeelding van een pakketje en daar staat het begrip ‘strategische rationale naast’.

Voice over
“Wij doen grondig ons eigen onafhankelijke research en waar nodig haken wel zelf experts aan.”
”Elke twee maanden ontwikkelen wij 2 strategische innovaties. Dit bieden wij in een pakket aan. * een strategische rationale/richting: Welke richting gaan we op? * Een creatief concept: Een combinatie van uitgewerkte ideeën. * Een business model: Hoe gaan we er aan verdienen? Wat levert het op en wat is de waard propositie? * Design: Het visualiseren van het idee * Budget indicatie: Wat gaat het kosten? * Rapid prototyping strategie: Het snel uitrollen van het innovatieadvies en snel reageren op veranderingen.

Schets 8: Omgeving op de snelweg. Op de weg staat ‘de voortgang bepaal je zelf’ op een verkeersbord boven de weg staat ‘elke twee maanden een nieuw concept’. Voortgang
“ De voortgang bepaal je zelf!”
“ Concepten worden elke twee maanden overgedragen, en wij ontwikkelen nieuwe concepten. We blijven constant door ontwikkelen. Door snelle ontwikkeling en snel te leren, passen wij snel aan en implementeren wij dit. Allemaal onder onze begeleiding.

Oplevering
Schets 9: Omgeving op de parkeerplaats met 3 parkeerplaatsen. En een parkeerbord. Met tekst zoals aangegeven op schets.

Voice over:

ZELF INVOEGEN(te weinig info uit de powerpoint:
“ – Soort innovatie * De kans of probleem * Beschrijving van het concept * De resultaten”

Voor (klant 1) hebben wij {soort innovatie} toegepast. De bedreiging/kans van {klant 1} was als volgt: {kans/probleem beschrijven}. COZ innovation heeft voor dit bedrijf het volgende innovatie advies geleverd: {beschrijving van het concept}. Met het volgende resultaat: {resultaat} voor het bedrijf en de klanten

NATUURLIJK MAG JE OOK EIGEN CREATIEVE INBRENG HEBBEN!

Similar Documents

Premium Essay

Sexual Strategiestheory

...the effects on long-term relationships and how these types of relationships, compares to the short term, which are known to be called brief affairs, one stand, or temporary liaison time lengths. “Long temporal durations, however, mating relationships can last for a few months, a few days, a few hours, or even a few minutes” (Buss & Schmitt, 1993). The article described key hypotheses and predictions that give an outlined summary on theories that were empirically tested that identify sensitive problem in relations with sexual accessibility fertility, commitment seeking and avoidance, paternity certainty, male and females value, and parental investment. In comparison to the homosexual relationships when children were involved there is no stable paternity or parental investments. According to Sutton and Douglas one key difference between homosexuals and heterosexuals is the presence of children (2013). Unlike the past strategies studies on heterosexual mating, the modern article, Mate Retention Behavior of Men and Women in Heterosexual and Homosexual...

Words: 3302 - Pages: 14

Premium Essay

Marriage and Divorce

...longer a dependable family tie. Today’s society looks at divorce lightly but there are cases where one should divorce and where one should omit divorce. Couples divorce for many reasons, some matters are solvable other are not. People now a days divorce for dissatisfaction in sexual life, lack of communication, or are having financial problems. These kinds of problems may be solved by going to a marriage council. There are much stronger reasons to why a spouse should divorce. One should divorce if there are emotional or physical abuse, marital infidelity, drug or alcohol addiction and, contradictory differences. As humans, we are not perfect. We make mistakes, and usually learn from them but there are other cases where humans cannot control their behavior. Some bad actions and behaviors are really difficult to change. It takes a lot of time, and strength to overcome. There are problems that one cannot solve. First problem that some couples face is emotional and physical abuse. Couples who are physically or emotionally abused should divorce right away. According to Cathy Meyer, a journal writer from about.com, if he or she hits, slaps, shove or punches their mate, their behavior will continue. The spouse will repeat his or her action. The person who is being abused should know that it is not their fault that no one deserves to be hit, slapped, shove, or punched no matter what the issue is. As a personal experience, I have been a victim of an emotional and physical......

Words: 1233 - Pages: 5

Premium Essay

Reasons of Addiction

...In “Embraced by the Needle” Gabor Mate uses a scientific approach to help persuade the reader to agree with his argument, which is that addiction is not bred from the drug itself, but from the feeling of abandonment or neglect. Mate also uses personal anecdotes from people he has met that have issues with drug abuse. The mixture of the scientific statistics, and personal anecdotes validate his argument, and make the reader agree with what he is saying. In “Embraced by the Needle” Mate discusses the ways in which addiction is bred and how it can eventually take over someones life. Gabor states “No drugs, in itself, are addictive.” This means that it is not the drug that causes the addiction, it is why the people are doing the drugs in the first place, and the way it makes them feel. If people grow up in an abusive household and have never experienced a “warm, soft hug”(305), they turn to drugs because it will give them that feeling. Although some may agree with Mate’s argument, the ways in which he gives his evidence and examples lacks all the necessary information needed in order to make a decision on whether you agree or disagree with his argument. In paragraph four Mate uses a scientific example saying, “Only about 8 per cent to 15 per cent of people who try, say alcohol or marijuana, go on to addictive use.” (305) While this statistic may be true, it is difficult to report on how many of those people of that eight to fifteen per cent are using it because they simply have...

Words: 1865 - Pages: 8

Premium Essay

The Causes of Heartbreak; the Truth About Divorce

...beginning of time people all across the world have been determined to find something called love, to begin a family of their own and enter into a sacred and wild adventure called marriage. Living together and depending on one another for mutual love, support and essential necessities is no easy task. For some the responsibilities of marriage become overwhelming or the problems within a marriage become so serious they cannot be solved, and couples all across the nation are choosing to end their marriage in a divorce. It is sad to say but although most people take their whole lives to decide to enter into marriage, most only take a few moments to consider ending one. Divorce rates continue to rise and rise in modern times and it could easily be said that divorce is the instant gratification married couples are turning to in order to cope in today’s society. There are many factors that go into the decision of ending one’s marriage but some factors that are changing the marriage game today are woman’s growing roles in society as self efficient individuals, economic and financial problems and a lack of communication or proper problem solving efforts and the effects of divorce and even more damaging than the divorce itself. With the edition of the nineteenth amendment to constitution giving women the right to vote in America, it began the journey for women across the nation to transform into the power house individuals that are just as much a part of running this country as men......

Words: 2616 - Pages: 11

Premium Essay

Infidelity and the Psychological Mechanism of Jealousy in Reproductive Relationships

...protecting their reproductive interests. Female jealousy guards resources. Male jealousy guards wombs” (2006, p. 162). Jealousy is created when a human being believes there is a potential threat to a valuable relationship. It can occur in any relationship, but most notably, romantic ones. Men and women experience jealousy differently because it is believed they faced different reproductive obstacles during early human evolution. Men are more likely to exhibit jealousy in response to sexual infidelity, while women are more likely to exhibit jealousy in response to emotional infidelity. Male sexual infidelity stems from the evolutionary reproductive strategy of having as many mates as possible to increase the chances of passing on genes to the next generation. While this tactic may have elevated the need for multiple mates in early human mating, today’s society has enforced a strict relationship between a man and a woman, known as monogamy. In a study conducted by Jeff Ward and Martin Voracek of the School of Psychology at the Australian National University, it was found that of the 268 participants involved, men (44%) were more likely than women (20%) to select sexual intercourse as the most distressing. Also, men (28%) were more likely to find their partner trying different sexual positions more distressing than were women (5%) (2001, p.168). Of these findings, it’s apparent that men and women experience different jealous reactions when it involves romantic relationships.......

Words: 1298 - Pages: 6

Free Essay

Team Building

...team? Within the team we have found that due to our similar back grounds in the military we approach learning in a lot of the same ways. As a group we brain storm and analyze every aspect of the problem to come up with the solution. Although some of us are easier to persuade to one idea to another, all of us require justification in order to allow it to pass the group. Alberto, Marvin, and Mike all use the no non sense approach to problems and class while Tracy tends to look at it more as a 3D more than one way to skin a cat type of out look. It seems that we feed off of one another in a group environment. When one of the team members doesn’t understand the others try to explain it in the easiest way possible. Through the discovery wheel and intelligences exercises we found that the team pretty much has the same learning style and curve. It isn’t hard for any of the members to get their input in or speak up to the other members if there is a difference of opinion. With the exercises so far we have had no problem coming together as a team. 2. What are the advantages of having diversity on a team? What challenges might the team face because of diversity? The advantage of having diversity in a team is having more than one opinion or out look on a subject or project. If everyone were exactly the same, we would be robots will no free will or options. Diversity such as nationality and social up bringing can also......

Words: 1600 - Pages: 7

Premium Essay

Social Motivation

...others were gentle and the children were then allowed to do whatever they wanted with the doll the children who saw the adults aggressive with the doll mimicked such * Greitemeyer and mugged (2014) meta analysis of 98 studies of 37,000 people, found significant, positive relationship between violent video games and aggressive behaviour Social learning problems * Doesn’t explain the origins of human violence * Why have humans behaved aggressively throughout history and across cultures? * Why are humans attracted to violence, even though they fear it * Is human aggression learned (social learning) or instinctive or both? “instinctive” accounts * Aggression as instinct: * Darwin-aggression functions to assert power and dominance * Threat and appeasement displays Freud and Lorenz * Freud the ‘death’ instinct hurt people they love * Lorenz- “on aggression” proposed a “fighting instinct” * Aggression is a healthy, adaptive instinct but needs appropriate channelling * Catharsis- purifying discharge, gets rid of aggressive ‘energies’ Instinct theories: problems * No evidence for aggressive energy reservoirs inside people * Catharsis doesn’t work violence breeds violence Current thinking...

Words: 1214 - Pages: 5

Free Essay

Customer Preference of Private Label Brands of Food Bazaar

...1. EXECUTIVE SUMMARY As competition is becoming stiff, retailers are working on new marketing strategies to sustain in the market, one such strategy being private branding adopted by most of the retailer. Private brand is one of the strategies decisions for most of the retail organizations in recent years and hence many retailers’ have introduced varieties of private label in different categories like apparel, food and grocery, health care, personal care, consumer durables, lifestyle etc. Major driving force behind introducing store brand is to ensure the customer store loyalty. This can be accomplished as brand is available only in specific stores. The study aims to analyze the Consumer Perception towards Private Label Brands on Big Bazaar, Patia. This project report provides analysis and evaluation of customer perception towards store brands of Food Bazaar. The objective of the study is to understand the possibility of success when retailers introduce private brands. The research is aimed to explore if buying choices are made based on brand loyalty and to analyze whether customers actively seek for new brands or strict to the old brands. Methods of analysis include pie charts and graphs which chalk out the customer profile and how they make decisions with regards to brands. The project kicked off on the 2nd week at Big Bazaar,Patiawhen I got my topic. The 1st week went primarily studying retail store operation such as shelving, racking, selling and visual merchandising.......

Words: 6495 - Pages: 26

Premium Essay

Financial Stability and Health in Determining Relationship Commitment

...relationship. Financial Stability and Health in Determining Relationship Commitment The years of Late Adolescence, what Arnett (2000) terms Emerging Adulthood, can be characterized as people between the ages of 18-24 who are past high school, possibly in college, but not quite into adulthood. This time in a person’s life is typically when young adults start looking towards their future and everything that may be involved in it. This may include future careers, traveling endeavors, or selecting future mates. For those who may be currently thinking about who their future mate is going to be and for those who are assessing what characteristics they would like their mate to have, it would be interesting to test whether financial stability or health is considered more when selecting a life-long partner. Background Theory Psychologists have researched many aspects of how a person chooses a mate. In several studies (Buunk at al, 2002, Feingold, 1992, & Buss & Schmitt, 1993) researchers have compared choices of males to that of females and the...

Words: 3022 - Pages: 13

Premium Essay

Sensation, Perception, and Attention

...the future to accommodate these differences is also discussed. Auditory Stimuli Each team member has his or her own threshold of auditory stimulus. John has a very sensitive threshold and can hear every little noise. He tries not to let it bother him, but sometimes the noise is so loud he needs to leave the room. Deanna also has a low tolerance for loud noises and people speaking loudly. Deanna states “this was not a problem I had when I was younger, just something I’ve notices in the last 3 or 4 years” (D.Danley, personal communication, June 14, 2012). Eliz and Shannon, however, are not bothered by auditory stimuli. Eliz says that “noise, kids, and even loud talking” (E, Jones, personal communication, June 14, 2012) does not bother her. Shannon does not “care about loud noises or annoying tones” (S. Hollock, personal communication, June 14, 2012), but can hear many noises. The team is divided as two team mates have a low threshold for auditory stimuli and two team mates have a high threshold. Dichotic Listenting and “The Cocktail Party” The team mates also experiences mixed results with dichotic listening or the “cocktail party” phenomenon. The team found out that they are either focused or are easily distracted from another conversation or event going on. John has a hard time being involved with the...

Words: 1511 - Pages: 7

Premium Essay

Reaserch

...major keys to a successful team. Within these skills are the need to recognize the abilities, strengths and weaknesses of others such as learning styles and personality types of which we shall touch on briefly in this writing. Team A, of which I am a proud member, is our example victim for this discussion. According to our team charter rough draft we have three members who show strong Interpersonal learning style traits, and coincidently show the same lack of strength in the Musical style. Team A also has a member who shows strong tendencies toward the Visual-Spatial learning style and weaker Logical-Mathematical traits. Now that we know some of our learning styles we need to identify our Personality types. The team divided unevenly again having three Organizers and one Adventurer. For grading purposes I will add a thinker to the group. In order to put these styles and types together we need to know the basic characteristics of them. The learning style basic traits are, Interpersonal * Seeing things from others perspective. * Cooperating within a group. * Communicating verbally and nonverbally. * Creating and maintaining relationships. Visual-Spatial * Perceiving and forming objects accurately. * Recognizing relationships between objects. * Representing something graphically. * Manipulating images. * Finding one’s way in space. Musical * Sensing tonal qualities. * Creating or enjoying melodies or rhythms. * Being......

Words: 553 - Pages: 3

Premium Essay

Psychology Critical Review

...A critical review: Chickens prefer beautiful humans by Ghirlanda, Jansson, and Enquist (2002) Ghirlanda, Jansson, and Enquist (2002) used both humans and chickens as participants. With the assumption that similar processes can develop in any nervous system, a comparison of these two species’ preferences to human faces was made, with the aim of determining whether human preferences arise from general properties of the nervous systems, or from face-specific adaptations. However, several methodological issues have been encountered and are discussed below. In their design, they used a set of seven faces as stimuli. These were increasing in femininity, ranging from exaggerated male traits to exaggerated female traits. Figure 1: Set of seven faces as stimuli (Ghirlanda et al., 2002) The experiment consisted of one training period and one testing period. During training, chickens were presented with, on a screen, only the average male and female faces for 10 seconds, or until these were pecked. Hens had to peck male faces, and cocks had to peck female faces in order to be rewarded with food, so the animals were taught to prefer the opposite sex. The training period lasted until the animals learned choice preference for the opposite sex faces, more specifically, when 75% of the total pecks were directed towards the rewarded face. Human participants, on the other hand, did not receive training, but were shown the set of faces, in a random order, once, before the testing......

Words: 1871 - Pages: 8

Free Essay

Papers

... Cognitive Psychology 1. Actions are caused by mental processes. 2. The mind is a computer. 3. Humans descended from an ape like ancestor. Heredity 1. Makes offspring look like parents. 2. Genes are written in a molecule called DNA. 3. Children obtain 50 % of their genetic make-up from each parent. Mutations: 1. Mutations occur when a gene inside a cell changes. The evolution of the mind: Cognitive psychology and evolutionary biology meet when we begin discussing the mind evolving through the process of natural selection. What were the adaptive problems faced by our hominid ancestors? 1. Shelter 2. Food The Savannah Principal 1. The savannah principle holds that the human brain has undergone virtually little or no change in the last 10,000, years. Sugars and fats contain calories for survival. Week # 2 Sexual Selection Choosing a mate or mates is one of the most important decisions that one will make in one’s lifetime and one of Darwin’s main components of sexual selection. Female Choice (pretty male strategy) Peahens (females) choose peacocks (male) who have long, attractive trains. Only the peacocks with the healthiest genes can grow long and attractive trains. Male Choice: Voluptuous...

Words: 1928 - Pages: 8

Premium Essay

The Forgotten Group Member

...Christine and her group which is composed of her classmates in accounting , their goal is to generate a well-written analysis in reviewing a 7-page case . This 5-member group is a dynamic bunch because of the mix of different personalities . Since there is diversity within the group , it cannot be prevented that a variety of perceptions and work attitudes affect the group processes and development . This is where the “understanding of the stages of group development ‘ can help Christine as a team coordinator to keep the group united and productive as well . In the first place , Christine was not aware of the “stages of group development ‘ which if she knew could have gave her a clue on how to handle the different circumstances of her team mates . Through “orientation (forming , dissatisfaction (storming ,resolution (norming , production (performing ) and termination (adjourning ‘ Christine can help in re-assimilating Mike back into the group to make positive contributions as a group member in an effort to produce a high-quality group output . Orientation is the phase wherein the members get to know one another and build a working relationship . In the dissatisfaction stage , group members address their differences while at the resolution stage , these differences are acknowledged and resolved . The production stage is when members work as a team and their skills and values are developed which are...

Words: 506 - Pages: 3

Premium Essay

Mateselection

...The divorce rate in America is extremely high and a serious cause for concern. According to the Centers for Disease Control and Prevention, divorce will affect nearly half of those who marry. Hence, a divorce rate of 3.4 per 1,000 population will affect the 6.8 per 1,000 population who get married (CDC 2009). This high divorce rate can be attributed to financial, emotional, and/or physical problems of consenting partners. However, socioeconomic factors such as income, education, and social status seem to contribute greatly to the rates of divorce. Therefore, In order to formulate the problems of divorce we must address the institution of marriage. Marriage is a sacred institution that has been around for many centuries and the reasons for marriage are all but clear and concise. Pre-industrial revolution, people married for reasons such as financial, political, or social gains (Coontz 2005). Traditional gender roles were emplaced whereas, women were in charge of the domestic and emotional duties of the household and men were in charge of the financial duties of the relationship. Women did not have many options pre-industrial revolution and were forced to marry to gain economical support. External gains and non-emotional reasons were a major component in the selection of a marriage partner in this era, not much emphasis was placed on love and emotions. Today however, people marry for a variety of reasons including emotional and non-emotional reasons. In a study......

Words: 2641 - Pages: 11