Free Essay

Heeelooo

In: Other Topics

Submitted By jsk123
Words 584
Pages 3
Rapport om befolknings udvikling

Teori
Fase 1: Både dødsraten og fødselsraten var begge relativt høje i et førindustrielt samfund.
Fase 2: Dødsraten for mindskes og fødselsraten vokser.
Fase 3: Fødselsraten bliver stabiliseret fordi befolkningen bliver formindsket.
Fase 4: Fødselsraten og dødsraten blev lavere nu, så nu kunne det begynde at blive en relativ stabil vækst.
I gennem de fire faser ser man fremskridt ved at der hele vejen igennem bliver forbedringer ved dødstallet går stille og roligt ned ad som årene går, det skyldes at der bliver lavet mere medicin til at helbrede og i det hele taget bliver mennesker klogere med tiden og sygdomme bliver mildere og nemmere at forhindre samt helbrede
Fødselstallet bliver først højere og derefter går det ned ad, da der bliver født mindre børn når nu der dør færre mennesker.

Formål
De 3 erhverv betyder
Primærerhverv er erhverv, hvor man frembringer noget af naturen, altså ud vending af vand, træ osv. (altså skal vi bruge en skovhugger til at fælle vores træer.)
Sekundære erhverv er erhverv, hvor man bearbejder råstoffer, altså hvor man bygger ting ud af det man laver i primærerhverv. (F.eks. et bord består primært af to råstoffer: træ og metal, som hver især bliver ”gjort klar” i det primære erhverv.
Tertiære erhverv er erhverv, hvor man hverken fremstiller eller bearbejder produkter, her er det nærmere menneskerne som er placeret i stillinger som f.eks. skolelærer, revisorer osv. (dette fungere kun hvis der kan laves nok mad i det sekundære samfund, til at der er nok mad til dem der arbejder i det tertiære erhverv.)
Erhvervs udviklingen fra 1920 til 1945 i det primære erhverv falder med 23 %, det vil sige at der bliver færre personer som er skovhugger. Det sekundære erhverv stiger med 5 % det vil sige at der er flere som kommer til at arbejde med at lave borde. Det tertiære erhverv stiger med 18 % det vil sige at der er mange som vælger at gå over og være lærer, revisor eller en helt anden stilling.
Erhvervs udviklingen fra 1975 til 2012 i det primære erhverv falder drægtigt med 40 % Det sekundære erhverv stiger med 18 % og det tertiære erhverv stiger med 22 % men det skyldes nok mere at der bliver bedre balance i væksten af mennesker i forhold til hvor ustabilt det har været førhen.

Hypotese
Vores statistik ligner meget den oprindelige statistik i Danmark (som kan ses på bilag 1.) det eneste som virkelig skiller sig ud er det tertiære erhverv, hvor det stiger i Danmarks statistik omkring år 1970 og i vores klasses statistik falder indtil 2012. Ellers ser de meget ens ud.

Udregninger i klassen
Erhvervs udvikling
[pic]
S = Sekundære erhverv
T = Tertiære erhverv
P = Primære erhverv

|Årstal |1920 |1945 |1975 |2012 | |
| |I alt |% |I alt |% |I alt |% |I alt |
|Primær |19 |73 % |17 |50 % |19 |53 % |4 |
|Sekunder |5 |19 % |8 |24 % |8 |19 % |11 |
|Tertiære |2 |8 % |9 |26 % |9 |28 % |15 |
|I alt: |26 |100 % |34 |100 % |36 |100 % |34 |

Ifølge klassens statistik var det i 20’erne mest primær erhverv, som både kan aflæses på grafen, men også på tabellen. Men som der også kan ses på grafen og tabellen er der mest tertiære erhverv i 2012.
Hvis man kigger på Fourastie’s diagram, så ligner vores diagram ret meget i hvordan udviklingen udvikler sig.

Hvordan passer klassens resultater til de gennemsnitlige i Danmark?

Som nævnt tidligere passer statistikkerne godt sammen, der er dog enkelte forskelle ved tertiære erhverv som er nævnt i hypotesen.

Bilag (1)

[pic]

Similar Documents