Premium Essay

Hej Med Dig

In: Other Topics

Submitted By MarcusDahl
Words 1199
Pages 5
Studieportalen.dk

The Red Line
The Red Line is a short story written by Charles Higson in 1993. It takes place in the centre of London. We are following three different points of views, from three completely different people.

In the beginning of the story we are in Oval where we meet this cherub looking guy. His skin is white as milk, he is plumb and he has got golden curly locks on his head. He is very vain and does not tolerate any body hair. He is also very obsessed about being clean and washes himself twice a day to be so. His biggest interest is karaoke. Every Friday night he goes to The Brunswick to sing songs by Bob Seger, his big hero. He studies the music videos to do the dance moves perfectly, and when he is singing karaoke, he feels superior. We are also told that he is a racist. It seems very important to him to be as white and as clean as possible. Also, when The Brunswick is being made into a dance club instead of a karaoke club, he talks about “black disco music” being something disgusting. Later on he also talks about the Italian man, Berto, and that he looks like a monkey with all his body hair. He feels that people like Berto, visitors as well as immigrants, are ruining London.

Berto is an Italian guy who comes to London to visit Cathy, an English girl he met in Venice. They had a holiday relationship and spend a lot of time together, especially in bed. Berto does not understand a lot of English, and little does he speak it, but he did understand to come visit her in Hackney. When Berto finally comes to London, longing for what he had with Cathy, nothing is what he thought it would be. Cathy has an open relationship with another man, and the fact that the three of them spend a lot of time together confuses Berto even more. On their way home from a party Cathy gets angry at Berto, not knowing what he said to upset her, and leaves him in the...

Similar Documents

Free Essay

Hej Hej Med Dig

...Frankenstein - A Sudden Light Broke in Upon Me 1. What was Victor's attention attracted by? The structure of the human frame. (The human body) and generally living things such as animals. 2. What, according to Victor, had stopped people from understanding the mystery of life? Stupidity and carelessness 3. Which areas of study did Victor dedicate himself to? The science of anatomy (the structure of living things) philosophy 4. What made Victor persevere in studies which for most people would have been 'irksome and almost intolerable'? He describes himself as being "animated with an almost supernatural enthusiasm" 5. What childhood experience made Victor unafraid of supernatural horrors? His father had taken great precaution, through education, of him not being afraid of horrors. 6. Where did Victory carry out his research? In Vaults (basement like environment) and Charnel houses (storage place for dead people) 7. What did Victor Witness while carrying out his research? He is watching how the worms are decomposing the dead human bodies 8. Did Victor make his discovery without much effort? No, he worked for days examining, observing and analyzing 9. What did Victor discover? He creates life from lifeless matter The Accomplishment Of My Toils 1. How did Victor feel just before giving life to the monster? Just before giving life to the monster he felt with anxiety that almost amounted to agony After the creation of the monster he was filled......

Words: 298 - Pages: 2

Free Essay

Hej Med Dig

...Metode Vi har brugt forskellige metoder og teorier indenfor de to pågældende fag mediefag og samfundsfag. I den redegørende del af synopsen har vi benyttet den samfundsfaglige kvilitative metode til at gå i dyben med en tekst, som består af deskriptiv teori. Dette har vi herefter undersøgt med den deduktive metode, hvor vi tog udgangspunkt i teori og undersøgte efterfølgende om det passede med emperien. Vi har især taget udgangspunkt i Giddns, Ziehe, Beck og Whithes teorier om det senmoderne samfund. Vi har i den analyserende del brugt shot-to-shot analysen inden for humaniora til at analysere et afsnit af Paradise Hotel. Hvordan kobles konceptet af PH sammen med teorierne om det senmoderne samfund? De tre kendte sociologer Giddens, Beck og Ziehe og psykoterapeuten Michael Whites teorier kan sættes i realtion til, hvorfor deltagerne vælger at melde sig til realityprogrammer som Paradise Hotel. Alle fire teoretikere mener, at vi lever i det senmoderne samfund, hvor det er vigtigt for unge at skabe sig en individuel identitet. De mener, der er sket en aftraditionalisering. Med det mener de, at identitetsdannelsen førhen skete hos den nære familie til at det i dag i langt højere grad er medier, venner og instututioner, der former unges identitet. Den tyske sociolog Thomas Ziehe benytter begrebet ”kulturel frisættelse” til at forklare hvordan individet i dag kan være hvem de har lyst til, men at man stadig vil mangle stabilitet og tryghed fra familien. Hvor...

Words: 1283 - Pages: 6

Premium Essay

Hej Med Dig

...Pre-reading: 1. She feels big and clumsy, she compares herself to Godzilla. It is hard for her to figure out all of the different shoes they wear. 2. Problems with the shoes. She makes a lot of fails in the bath, and puts the soap in the basket, which is for the clothes. She clean herself with soap in the bathtub which is like peeing in the pool and drinking milk from the carton. 3. the thing with the different shoes. she thinks that Japanese people take more care, and the americans just ruins it. 4. When the narrator takes a bath, the proprietress looked bemused at her, and just sat down the tray. they also looked at her in a despairing way. she is hopeless. 5. She fells embarrassed that she doesn’t know all the rules, and keeps breaking them. Everything that can be done wrong, she had done. 6. she is despaired but although she is positive, because from now on she can only do better. 7. it’s like a diary, but not really. Because it’s not written day after day. maybe it’s more like a memory (erindring), because she talk about her feelings and thoughts. 8. the one who is speaking is a woman that have been travelling, maybe around the world, but we only here about japan and the Ryokan. i think she is telling to everyone who hasn’t been in japan, she tells about the traditions. 9. feeling like a monster, when you visit another country not knowing about the culture and traditions. 10. Post-reading 1. she is making fun of herself, she is self-ironic, and i think it’s quite funny......

Words: 335 - Pages: 2

Free Essay

Hej Med Dig

...Grød. ) sammenligning. Beskriver naturen med positive ord. Han var en lille koboldagtig Skikkelse, bredskuldret og tyndbenet, med stridt, graat Haar, et stort, gulblegt, skægløst Ansigt og store runde Briller, hvorigennem hans Øjne, naar Solen lyste paa dem, viste sig som to lodrette Streger og mindede om en Natugle, en Kat eller en Tiger. (sammenligning) beskriver Manden som en der er på vagt. Alene og klog. Skiller sig ud, og gør hvad han selv vil. Naar man forlod ham, havde man en Fornemmelse, som om Ens eget Blod flammede. Ophidser og provokere folk, Jesus som eksempel. Han var en smuk kraftig Skikkelse, der med sit lange sorte Skæg og alvorsfulde Blik mindede om Profeterne i de gamle Billedbibler. (sammenligning) en gammel vis man der er rig på livet. Overhoved, leder, overblik. Fællesskab. Alle var draget med af den vilde Stormhvirvel, der et Øjeblik truede med for bestandig at oprive og splitte det hele Folk. Han er utilfreds med situationen. . Alle var draget med af den vilde Stormhvirvel, der et Øjeblik truede med for bestandig at oprive og splitte det hele Folk. * Med høj, profetisk Røst, der gav Genlyd som af himmelske Stemmer under det høje Bjælkeloft, udslyngede han Forbandelsen over den Spottens, Grinets og Frækhedens Aand, der som et giftigt Ormekryb havde snyltet sig ind i det danske Folkelivs friske Træ. Under Forsamlingens stigende Bifald manede han alle gode Kræfter til Kamp mod ”Lokeynglen”, der med sit Rænkespil vilde baste Thorguden,......

Words: 335 - Pages: 2

Free Essay

Hej Med Dig

...statue.
 Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
 Dans son oeil, ciel livide (ligbleg) où germe l'ouragan,
 La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Han ser den ligblege himmel i hendes øjne Bag øjnene er raser en orkan En facineret sødme og englæde der kan dræbe Un éclair... puis la nuit! — Fugitive (flygtende) beauté 
 Dont le regard m'a fait soudainement renaître (genfødes),
 Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Metafor : Et lyn midt om natten (hun er lynet, og bagefter er der mørkt) Ailleurs, bien loin d'ici! trop tard! jamais peut-être!
 Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
 Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais! Han snakker til hende « toit » - åårh du som vidste det, dig kunne jeg har elsket - Jeg ved jo ikke hvor du flygter hen, du ved ikke hvor jeg flygter hen — Charles Baudelaire Les yeux des Pauvres.  Ah! vous voulez savoir pourquoi je vous hais aujourd'hui. Il vous sera sans doute moins facile de le comprendre qu'à moi de vous l'expliquer; car vous êtes, je crois, le plus bel exemple d'imperméabilité féminine qui se puisse...

Words: 848 - Pages: 4

Free Essay

Hej Med Dig

...SE sså UOE: “ÆUGE § CU gab? CEÉU2 H svL>EU_vU_EäU2£mEGwBM%â> Eå _uU“go UDE EHN__ë mmm %:bmwmE39_ häg “U Wa svâg JUE HUBmg _ GUmov_æ5_ UP,H_U_ëä “ugeÉUOEEHU ÉHNW Uw=8E> :Z CNæ GUHEÄ HU_gm __Uñ_s :om 5: gå _FBUWESS u äwäm EE ud UÉUUD væ äav måge H; woc E_vEæ=E`ådngE__ä>_:u_ 2mdu üwüë gem “Um`_U _wE”Wëcå JëS_ EO EU æM Haha E wflwñv E HUEVE =lä EE m ØUUGU: §“N __;man Uwfimæ Uwwnä “UU Som Bgbmo __U:Z HQUEÆ WEâ> _wmEEw “Um 5HUVEB “væg HU sååå “mc “E _ EE UHäâwg HUBREv_=ñ_U_& UE>w “N UU “UU “Væg wåb_m “RådñÖH=w_ 8É> EUng%_EëmwHUwcU= w_Æ_u_ UmM“VEmm WEmU%ä gaa “Um BE ëHmUc%Em lä äw_ såEvwficeg Bwæflvfig HUU dëflå “N w:_wmE HU_=% HUU “LEEQHN Us “UGæb_w dåsw SU GE Cdå 9 'Siæ maHW:_ Gem “EE Eg, HU__vvE> Iat Uv_ UE_U mm E_ëÉæ> w _Uóuæë _:W“m :ämäa Cam sv HUEE9_ U>HQ Uwgm e“än HU__Um__^ C02 UCUUEÖH doa %_ `ÉCm _mU_u Hw=ü komJED e E_UEUwE=wmgä__5=9_ Eæ JBs_ BEU>Ugaw M UN mawom gu SE HU “UU Uw_& “Bwgm Uwuwc HUZEAH HUBmg EnëMUEÆ Uwga VED UsEE swâä HN Bmgw :L EE_wmEW_Bu>æ_Qm`U_§_3 WE E dvs:_UV_8æ _? WWÉE _U_U___U mm bwä áüwaga HNäeggwoa :W _wo UØEUB äaasgu öwflm:U Hwgao HN HUä> UEEE CHEmgmo U “EE Ha BEAHUVÉÉ 6:;gw HE; Jäeä bwgm “Bi_ 5vE>vH _: HU_BUSsw 325oEñäzwao bvëä mo_:EEæ U_Eæ> U> _ EED :H “gas düåmwg moUUEE “WC V_5_>É Mägå E__U_ä2_^_ n_ Hmmbg UE5:Bw_ HW: H JægwUbæm&8E> MN_% EE __Um_^_ UGUEQ UH;_HwUMBwU_......

Words: 2755 - Pages: 12

Free Essay

Hello

...Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog sgjosjdgsg Hej med dig iuhojodjf fojdojfodf dgpkdjsgnsog......

Words: 291 - Pages: 2

Free Essay

Jeppe På Bjerget

...Gram, fordi han saa naturligt spillede en sjællandsk Bonde. Holberg henviser desuden til Kilden for den Historie, som han - med saa stort Mesterskab - har dramatiseret. Det er den tyske Jesuit Jacob Bidermanns fingerede Rejsebeskrivelse paa Latin, Utopia (1640). I den Morale, som Holberg afslutter Komedien med, lyder det: Af dette Eventyr vi, kiære Børn, maa lære - Ordet Eventyr sigter her til de mærkelige Hændelser, som Jeppe i Komediens Løb kommer ud for. Det er nu morsomt, at de virkelig hører hjemme i de klassiske Eventyrs Verden, en vidt udbredt Fortælling om en Hersker, som for en Stund sætter en Undersaat i sit Sted, uden at denne véd hvordan. I Tusind og én Nat fortæller Eventyrfortællersken Scheherezade, fra 622.-653. Nat om en ung og lystig Mand, Abul-Hassan, som en Dag inviterer en tilfældig Mand hjem til sig, uden at vide, at det er den forklædte Kalif Harun Al-Raschid. Da den Fremmede spørger, om Abul-Hassan har et Ønske, siger Værten, at han gerne vilde afstraffe Distriktsforstanderen og nogle andre gamle og onde Folk. Ved Hjælp af et Sovepulver faar Kaliffen Abul-Hassan i dyb Søvn; han vaagner op i Kaliffens Seng. Efter denne Opvaagnens klassiske Forvirring føres Abul-Hassan til Tronsalen for at holde Rettergang, og skønt han aldrig havde haft Lejlighed til at høre om saadanne Sager, var han ikke et Øjeblik i Forlegenhed, men udtalte sig med saa megen Takt og Retfærdighed, at Kaliffen, der var skjult til Stede, var fuld af Beundring og Forbavselse.......

Words: 3975 - Pages: 16

Free Essay

Hjklæ

...Når han keder sig danser han en irsk dans eller tænker på mærkelige ting Harry gav Niall en kop, med et billede hvor Niall sad på toilettet. Nialls yndlingssang er Viva La Vida af Coldplay (http://www.youtube.com/watch?v=dvgZkm1xWPE) Man plejer at høre ham før man ser ham. Han elsker grønne øjne. Han vågnede en gang op grædende, fordi han havde drømt at al mad på jorden var væk. Hans yndlingsfarve er grøn Han ville gøre alt for at bo i Nandos. Harry Styles: Hvis du glatter Harrys hår græder han Han har engang sovet nøgen med Louis. Han elsker piger som smiler. Han sover altid nøgen. Hans yndlingsfarve er pink. Harry har altid bløde hænder. Harry forstår ikke hvorfor pigerne kan lide ham. Hans yndlingssang er ”Shine on you crazy diamond” af Pink Floyd. Han sagde engang ”indtil jeg finder den rigtige pige, har jeg Louis”. Han er et rengøringsmenneske. Han vil ikke date nogle under 14 eller over 44. Zayn Malik: Zayn ryger Han er vildt god til at tegne! Han dater ikke nogle under 16 Yndlingsfarve er blå Når han gemmer noget eller er nervøs bider han sig selv i læben Hans yndlingssang er ”Thriller”, med Michael Jackson. Han danser sjovt når han er fuld Hvis han var en fan ville han være fangirle over Louis. Hvis han var strandet på en øde ø, var det Louis han ville tage med. Louis Tomlison: Han ville elske at date en fan. Hvis han var en fan ville han fangirle......

Words: 8575 - Pages: 35

Free Essay

Marketing

...Liya Tesfaya2013-09-17 Till:lina.alw@hotmail.com Från: liya.tesfaya@hotmail.com (liya.tesfaya@hotmail.com) Skickat: den 17 september 2013 23:11:48 Till: lina.alw@hotmail.com Hej Lina, Jag har faktiskt försökt minska fråga 2 men fråga 1 är omöjlig att förkorta för att man måste svara på många del frågor så det gick inte. Jag har tackat ja till att jobba de här 3 dagarna så tyvärr kmr jag inte. Men säg bara vad jag ska prata om på presentationen så gör jag det. ps. Jag kmr adda dig på facebook imorgon :) Mvh Liya Skickat från min Samsung Mobil -------- Ursprungligt meddelande -------- Ämne:RE: Case 4.7 Från:Karolina Alw Till:liya.tesfaya@hotmail.com Kopia: Hej! Men vilket jobb du har gjort!! Grymt! Du stör inte alls, ingen fara. Orkar inte kolla på detta ikväll dock. :) Har du försökt förkorta nånting lite själv, eller är det svårt? Jag får försöka kolla på detta imorgon efter klassens studiebesök på Ericsson. Skulle du på det? :) Jag kunde inte hitta dig på Facebook förut idag, men jag föreslog till de andra att vi kan börja med att ses kl 9 på torsdag istället och försöka göra klart det sista, så får vi se om vi behöver ses på fredag överhuvudtaget? Vi ska ju ha en gästföreläsare på torsdag förmiddag men han skulle inte komma till skolan förrän kl 10, därför tänkte jag att vi i gruppen kan ses kl 9 och se hur klara vi hinner bli. Vad tycker du? De andra i gruppen har inte svarat än dock, så vet inte vad dom tycker.......

Words: 1343 - Pages: 6

Free Essay

Forbudt Kærlighed

...- Ja, min ven! Hvad er det, du må? Det var et dårligt tidspunkt nu. Aftenen havde været så hyggelig, og de snakkede godt sammen. Hans blik mødte hendes. - Jeg må gå nu. Hun slog øjnene ned. De klare blå øjne, som altid strålede og bekræftede livets værd. Hendes blik gled langsomt ned ad hans spraglede slips og endte ved hans sorte sko. - Ses vi i morgen, Peter? Hun pillede et fnug af hans jakke. Hvordan kunne han dog sige nej? Hun var som et lykkeligt eventyr, som måske endte ulykkeligt. - Det var en dejlig middag, Ellen. Jeg ringer! Døren lukkede sig med et lille klik. Han gik hen mod sin BMW, idet hans hoved summede af forvirret lykke og mismod. Nej, det ville aldrig kunne gå... * * * Mørke skyer hang tungt over København, da han næste dag svingede ind på parkeringspladsen ved Rigshospitalet. Han var kommet her dagligt det sidste års tid og kendte stedet godt. Da han stod foran elevatorerne, var det med blandede følelser, at han trykkede på knappen. Personale i hvide...

Words: 2036 - Pages: 9

Free Essay

Jeg Var Lonely

...valentinsdag. Da jeg boede med min mor plejede hun, at pynte huset, da det var valentinsdag. Min mor er spanier, de havde mange vidunderlig traditioner f.eks. de pyntet husene da det var valentinsdag, for at føle kærligheden i huset. Min mor har lært mig altid at smile, selvom jeg har det dårligt. Nogen gange er det svært, at smile når jeg altid er alene. Min mor bor i Spanien nu, med hendes ny kæreste Andreo. Andreo er meget sød, men han tror, at han kan tage min fars plads, fordi han er død, men nej det kan han ikke. Jeg har været alene uden en kæreste til valentinsdag i tre år, men jeg har valgt at gøre noget nyt i år. Jeg skal pynte huset, og spise hos den spanske restaurant i København. Min mor og jeg plejede altid at spise derover sammen. Hun elskede den restaurant. Jeg kan desværre ikke finde en kæreste på en dag, så vi kan fejre valentinsdag sammen, men jeg vil prøve at lave noget nyt i år. Jeg har to veninder, men de skal begge fejre valentinsdag sammen med deres kærester, de skal på dobbeltdate. Og jeg er selvfølgelig alene. Jeg kan høre lyd i haven, det var mine to katte, de legede. Amora og Arrio , de har begge spanske navne, som min har mor valgt for dem. I dag er det valentinsdag. Jeg har valgt at ringe til min mor og sige til hende, at jeg skal pynte huset, så hun kan være stolt. Jeg skulle lige finde hendes hjemnummer, men lige pludselig ringer hjemtelefonen for første gang i al den tid ringer hjemme telefonen. ” Det er hos Alicia ” siger jeg. ” Hej......

Words: 1247 - Pages: 5

Free Essay

Landevejen

...fået småskrammer, et par rifter her og der, men alt i alt var sluppet billigt fra ulykken? Han gik hen ad vejen, og 50 meter henne fandt han to aflange sømmåtter, som lå med 10 meters mellemrum, var der nogen der bevidst havde prøvet på at få nogen til at køre galt? Jens gik tilbage til bilen, for at finde sin mobil. Han fandt den, men skærmen var blevet knust da han kørte ind i træet. Shit hvad skulle han nu gøre, han var strandet i midten af ingenting og hans mobil var gået i stykker. Han besluttede sig for, at se om han kunne finde noget henne af vejen. Lige da han skulle gå væk fra bilen, fik han øje på noget, inde mellem træerne. Inde mellem træerne var der en lille rydning med et lillebitte hus plantet i midten, Jens besluttede sig for, at gå hen til huset. Han gik langsomt hen til huset, da han kom hen til det, lød der et dunk og alt blev sort. Da han kom til sig selv, var hans hænder bundet på ryggen og hans sad i noget der lignede en kælder. Han havde en dunkende smerte i hovedet, men han fik ikke lang tid, til at tænke over det, for nu kom der en mand ned i kælderen. Manden var høj og muskuløs, han havde en masse tatoveringer på hans arme. Manden sagde til Jens, at han skulle rejse sig op, han gjorde som manden sagde og manden trak ham op ad en trappe, og placerede ham foran en stol, og sagde ”sæt dig”. Han gjorde som manden sagde og satte sig, manden spurgte hvad jens lavede ved hans hytte og Jens svarede, at nogen havde...

Words: 1263 - Pages: 6

Free Essay

Engelsk

...hverdag. Jeg har nogle eksempler jeg gerne vil komme med, taget ud fra min hverdag. Eksempelvis med hensyn til om morgenen. Vækkeuret på min telefon ringer, Argh ikke allerede nu tænker jeg i halvt søvne. Udsætter med 5-10 minutter. Dum ide, for jeg føler mig ikke just mere udhvilet på grund af de par minutter ekstra. Dette er en klassisk betingning for mig. Jeg reagerer ( R ) på at mit vækkeur på telefonen ringer, jeg bliver påvirket af det, og udsætter derefter vækkeuret. Mine ydre og indre sanser bliver påvirket ( S ) . Dette er blevet en indgroet vane (desværre). For den gavner mig ikke just. Endnu en klassisk betingning kunne være angående vores kat. Min kæreste og jeg bor sammen, og vi har som sagt en lille kat. Vi syntes at eftersom hun er en indekat, så skal hun alligevel have lov til at komme ud engang i mellem og dufte til den friske natur. Så vi har en snor til hende, og hver gang en af os finder den frem, så er hun straks ved døren, hun ved udmærket godt hvad der skal til at ske. Lige lidt ”viften” med snoren, det er nok til at hun kommer løbende med det samme hun hører os ser snoren. Den lyd snoren giver fra sig og synet af den, er blevet en klassisk betingning for hende. Hun reagerer ved lyden, forbinder den lyd med noget godt der skal til at ske, og hun får påvirket hendes ydre og indre sanser. En klassisk betingning for mig, kan også være i forbindelse med en gyser/horror film. En klassisk betingning bliver fremkaldt med det samme filmen starter. Det dystre......

Words: 1721 - Pages: 7

Free Essay

Guldnoter Til Biotek

...Gamere designer enzymer | Videnskab.dk http://videnskab.dk/blog/gamere-designer-enzymer ANNONCEINFO Om Videnskab.dk Log ind UNDERVISNING UNDERVISNING Gamere designer enzymer Af: Magnus Kjærgaard (/node/14304) , Postdoc ved iNANO og DANDRITE, Aarhus Universitet 3. februar 2012 kl. 22:27 0 kommentarer (http://videnskab.dk/node/14549#disqus_thread) Send (http://videnskab.dk/printmail/14549) PDF (http://videnskab.dk/printpdf/14549) Print (http://videnskab.dk/print/14549) Enzymer er de proteiner der sørger for at næsten alle kemiske reaktioner i levende væsener forløber glat. Derudover kan de bruges til et væld af andre formål, og der er gode penge at tjene hvis man kan skæddersy enzymer til f.eks. industrielle formål. Spørg bare Novozymes. Derfor er det mange proteinforskeres hedeste drøm selv at kunne designe enzymer. I praksis har det dog vist sig at være utroligt vanskeligt, da vi ikke forstår hvad der bestemmer proteiner rumlige form i tilstrækkelig grad. Forskere fra University of Washington har valgt en meget utraditionel angrebsvinkel: De har designet et computerspil ved navn FoldIt (http://fold.it) , hvor spillerne konkurrerer om at folde proteiner. Tidligere har forskerne vist, at de bedste spillere er cirka lige så gode til at forudsige proteiners rumlige strukturer (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC2956414/) som de bedste computer programmer. Ved at studere de bedste spilleres strategi (http://www.pnas.org/content/108/47/18949.long)......

Words: 1733 - Pages: 7