Free Essay

Hi Im Emily

In: English and Literature

Submitted By emilyliang
Words 4609
Pages 19
Trang 1 |
Civitas: Viện Nghiên cứu Xã hội dân sự
Lửng, Elizabeth House, 39 York Road, London SE1 7NQ số điện thoại: 020 7401 5470 fax: 020 7401 5471 www.civitas.org.uk
1
Gia đình đã thay đổi trong vài thập kỷ qua. Thay vì nhận được lập gia đình, nhiều người đang sống chung với nhau hoặc 'sống chung'. Một số những cặp vợ chồng sống chung cuối cùng kết hôn. Nhiều người trong số họ chia tay. Rất ít ở bên nhau như sống thử trong thời gian dài.
Là sống chung một lựa chọn tốt cho hôn nhân? Nó là một cách tốt để
'Kiểm tra' mối quan hệ? Nhiều nhà nghiên cứu đã nhìn vào những câu hỏi. Trong cuốn sách của mình Hôn nhân-Lite Patricia Morgan đánh giá việc nghiên cứu các kết quả của chung sống, so với hôn nhân, và thấy rằng hôn nhân là nhiều hơn "chỉ là một mảnh giấy.
Hôn nhân cơ bản làm thay đổi bản chất của mối quan hệ, dẫn đến nhiều sự khác biệt nổi bật.
Làm thế nào sống chung khác Hôn nhân-Sự kiện:
Sống với nhau dẫn đến sống một mình
Vào giữa những năm 1960, chỉ có năm phần trăm của đơn phụ nữ sống với một người đàn ông trước khi kết hôn. Qua những năm 1990, khoảng 70 phần trăm đã làm như vậy.
1
Một số người nghĩ rằng sống với nhau sẽ dẫn đến tự động hôn nhân, nhưng thường không phải là trường hợp. Nhiều cohabitations chia tay. Đối với nhiều cặp vợ chồng khác, sống chung được xem như là một thay thế cho hôn nhân chứ không phải là một sự chuẩn bị cho nó. Tuy nhiên, điều này thay thế ít có khả năng hơn hôn nhân để dẫn đến một cam kết ổn định lâu dài.
Ổn định
Mối quan hệ sống chung là mong manh. Họ luôn nhiều khả năng phá vỡ cuộc hôn nhân hơn nhập vào cùng một lúc, bất kể tuổi tác hoặc thu nhập. Trên trung bình, cohabitations cuối cùng ít hơn hai năm trước phá vỡ hoặc chuyển sang hôn nhân. Chưa đầy bốn phần trăm cohabitations cuối cùng trong mười năm hoặc nhiều hơn.
2
Sống thử cũng ảnh hưởng đến sau hôn nhân. Hơn thường xuyên và lâu hơn những người đàn ông và phụ nữ sống chung, nhiều khả năng họ là ly hôn sau đó.
3
Gian lận
Cả đàn ông và phụ nữ trong các mối quan hệ sống chung có nhiều khả năng là không chung thủy với bạn tình của mình hơn những người kết hôn.
4
Hôn nhân-Lite: Sự nổi lên của Sống chung và của nó
Hậu quả của Patricia Morgan
Có sẵn từ Civitas. Giá 7,20 £ hoặc tải về miễn phí tại www.civitas.org.uk
Các phiên bản của tờ thông tin này có thể thu được từ
Civitas (giá số lượng lớn theo yêu cầu), hoặc tải về miễn phí tại www.civitas.org.uk Kinh tế
Ở tất cả các cấp độ kinh tế-xã hội, các cặp vợ chồng sống chung tích lũy tài sản ít hơn các cặp vợ chồng.
5
Những người đàn ông đã lập gia đình kiếm được hơn 10 đến 40 phần trăm so với đàn ông độc thân hoặc sống chung, và họ có nhiều thành công trong sự nghiệp của họ, đặc biệt là khi họ trở thành những người cha.
6
Phụ nữ có chồng mà không trẻ em kiếm được về giống như không có con duy nhất hoặc sống chung phụ nữ. Tất cả phụ nữ dành thời gian việc làm đã mất một số trẻ em thu năng lượng cho dù họ đã lập gia đình hay không.
7
Tuy nhiên, sống chung và bà mẹ đơn độc thường thiếu truy cập vào thu nhập của cha, làm cho nó thêm khó khăn để cân bằng trách nhiệm chăm sóc của họ với sự nghiệp của họ.
Sức khỏe
Sống thử có vấn đề sức khỏe hơn người đã lập gia đình, có lẽ vì sống thử đặt với hành vi trong các đối tác của họ mà vợ chồng sẽ không khuyến khích, đặc biệt là liên quan đến thuốc lá, rượu và lạm dụng thuốc.
8
Sống thử cũng có nhiều hơn nữa có khả năng bị trầm cảm hơn so với kết hôn người. 9
Bạo lực gia đình
Phụ nữ trong các mối quan hệ sống thử có nhiều khả năng hơn người vợ bị lạm dụng. Trong một nghiên cứu, tình trạng hôn nhân là yếu tố dự báo mạnh nhất của lạm dụng trước chủng tộc, tuổi tác, giáo dục, nhà ở điều kiện.
10
BEHIND THE FACTS
Sống chung nhau

Trang 2 |
Civitas: Viện Nghiên cứu Xã hội dân sự
Lửng, Elizabeth House, 39 York Road, London SE1 7NQ số điện thoại: 020 7401 5470 fax: 020 7401 5471 www.civitas.org.uk
2
Điều gì xảy ra cho trẻ em sinh ra để sống chung cha mẹ?
Một số người tin rằng nếu một cặp vợ chồng sống thử có con với nhau, sau đó họ phải cam kết và ổn định. Tuy nhiên, cohabitations với trẻ em thậm chí còn nhiều khả năng phá vỡ hơn những người không có con.
11
Về
15 phần trăm của các gia đình một mẹ được tạo ra thông qua sự tan rã của các đoàn thể sống thử. Một nghiên cứu tìm thấy mà ít hơn mười phần trăm của những người phụ nữ có họ đứa con đầu lòng trong một mối quan hệ sống thử vẫn còn sống chung mười năm sau. Khoảng 40 phần trăm sẽ đã kết hôn, nhưng 50 phần trăm sẽ là duy nhất chưa lập gia đình bà mẹ bởi vì mối quan hệ của họ đã chia tay.
12
Hôm nay, hơn 20% trẻ em được sinh ra sống chung cặp vợ chồng. Tuy nhiên, chỉ có khoảng một phần ba những trẻ em sẽ ở lại với cả hai cha mẹ suốt thời thơ ấu của họ. Đó một phần là do sống chung cặp vợ chồng có con thậm chí còn hơn có khả năng phá vỡ các cặp vợ chồng không có con hơn, và một phần vì sống chung cặp vợ chồng sau đó kết hôn có nhiều khả năng ly hôn, và ly dị trước đó.
13
Tất cả điều này có nghĩa là trẻ em sinh ra để sống thử cha mẹ có nhiều khả năng để trải nghiệm một loạt các sự gián đoạn trong cuộc sống gia đình của họ, có thể có hậu quả tiêu cực cho cảm xúc của họ và phát triển giáo dục. Trẻ em sống với sống chung cặp vợ chồng làm ít cũng ở trường và nhiều khả năng bị các vấn đề về tình cảm hơn con của các cặp vợ chồng.
14
Tài chính, con cái của sống thử ít cũng tắt so với trẻ em có cha mẹ là vợ chồng. Kết hôn tổ tiên có nhiều khả năng hơn để sống chung cha hỗ trợ con cái của họ. Ngay cả sau khi chia tay của họ mối quan hệ của cha mẹ, con cái của cha mẹ ly dị là nhiều khả năng hơn con cái của những cặp vợ chồng sống chung đã chia tay để nhận được sự hỗ trợ từ người cha của họ
.
15
Cha chưa lập gia đình, ngay cả những người sống chung với họ mẹ của trẻ em, không tự động có quyền của cha mẹ giống như người cha kết hôn hoặc ly dị. Nếu cha mẹ chia tay, con cái sinh ra để sống thử các cặp vợ chồng ít có khả năng hơn con của ly dị cha mẹ để duy trì liên lạc với cha của mình.
16
Tỷ lệ trẻ em sinh ra vào năm 1997 có khả năng sống toàn bộ thời thơ ấu của họ với cả hai cha mẹ tự nhiên
70%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Kết hôn
Sống chung
Tình trạng mẹ lúc sinh của trẻ
Nguồn: Berthoud, R. và Gershuny, J., biên tập viên, Seven
Năm trong cuộc đời của gia đình Anh, London: Chính sách
Press, 2000, p. 40.
Sống thử là "bước mẹ
Khi kết hôn hoặc sống chung với các cặp vợ chồng trẻ ly hôn, hoặc chia tay, một phụ huynh đôi khi tái hôn hoặc di chuyển với một người mới. Một học giả ước tính rằng, trước ngày sinh nhật thứ mười bảy của họ, nhiều hơn một trong hai mươi trẻ em sẽ sống trong một chính thức bước gia đình mà cha hoặc mẹ (thường là mẹ của họ) có tái hôn, và hơn một trong mười bốn đứa con sẽ sống trong một không chính thức 'bước của gia đình mà mẹ là sống chung với một người có phải là một sinh học cũng không cà vạt pháp lý để đứa con của mình.
17
Nói về mặt thống kê, các thức sống thử bước gia đình là không an toàn nhất môi trường cho trẻ em. Trẻ em sống trong sống chung bước gia đình đang ở cao hơn đáng kể nguy cơ lạm dụng trẻ em. Sống trong và thăm bạn trai rất có khả năng hơn người cha sinh học hoặc kết hôn bố dượng gây lạm dụng thể chất nghiêm trọng, lạm dụng tình dục và giết hại trẻ em.
18
Sống trong một bước gia đình đặt ra những rủi ro khác để trẻ người. Trong một nghiên cứu, những người đàn ông trẻ sống trong bước gia đình là 1,4 lần nhiều khả năng là nghiêm trọng hoặc người phạm tội liên tục. Phụ nữ trẻ trong bước gia đình là 2,25 lần khả năng là người phạm tội nghiêm trọng.
19
Hơn một phần năm những người trẻ tuổi sống ở bước gia đình bỏ nhà ra đi.
20

Trang 3 |
Civitas: Viện Nghiên cứu Xã hội dân sự
Lửng, Elizabeth House, 39 York Road, London SE1 7NQ số điện thoại: 020 7401 5470 fax: 020 7401 5471 www.civitas.org.uk
3
Miễn phí để lựa chọn?
Một số người mô tả chung sống như một cuộc nổi loạn chống lại các hình thức gia đình truyền thống, nổi bật một đòn cho tự do và độc lập. Trong khi một số người làm làm cho một sự lựa chọn có ý thức để tránh hôn nhân, những người khác chỉ đơn giản là 'trôi dạt vào "chung sống. Nhiều người khác sống với nhau vì có vẻ như lựa chọn tốt nhất có sẵn vào thời điểm đó, mặc dù họ nhìn thấy nó như xa từ lý tưởng.
Tài chính có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người dân. Đối với nhiều người mọi người, đặc biệt là ở mức lương thấp hoặc không thường xuyên làm việc, lập gia đình có thể dường như quá đắt. Các phân biệt đối xử chống lại hôn nhân trong và thuế hệ thống lợi ích có nghĩa là một số người tốt hơn tắt bằng cách giữ cho mối quan hệ của họ ra khỏi sổ sách.
Một số người cũng lo sợ rằng kết hôn là một cao nguy cơ canh bạc bởi vì luật ly hôn không có lỗi làm cho nó dễ dàng hơn cho một người bạn đời để đi bộ từ của họ cam kết.
Hơn "chỉ là một mảnh giấy '
Theo truyền thống, hôn nhân đã có một vị thế đặc biệt trong
Luật pháp Anh và xã hội. Hôn nhân phát triển như một cách để cung cấp ổn định cho gia đình và cho tất cả xã hội. Hôn nhân là một tuyên bố cam kết trong đó có cộng đồng cũng như hậu quả tư nhân. Nó là một tổ chức mà không chỉ cung cấp lợi ích cho các cặp vợ chồng mình nhưng đối với xã hội nói chung. Khi người kết hôn, họ cam kết không chỉ để là đối tác tình cảm và tình dục, mà còn để chăm sóc lẫn nhau-cho phong phú hơn hoặc nghèo hơn, trong bệnh tật và sức khỏe. Họ hứa hẹn sẽ gắn bó của mỗi khác thông qua những thăng trầm xảy ra trong cuộc sống của mọi người. Lời hứa này và sự tin tưởng nó được xây dựng khuyến khích các đối tác để hy sinh vì lợi ích của gia đình. Theo truyền thống, chính phủ và Anh xã hội đã hỗ trợ thể chế hôn nhân bởi cho nó những đặc quyền và trách nhiệm nhất định, và bằng cách thi hành những hậu quả đối với vi phạm hôn nhân thề. Việc giảm số lượng các cuộc hôn nhân và một tăng chung sống cả hai đã đến trong sự trỗi dậy của một sự gia tăng lớn trong ly hôn trong ba mươi năm qua.
Một số người cho rằng những xu hướng này là do người là ít sẵn sàng để thực hiện các cam kết, hoặc có lẽ là đáng sợ hơn những người khác sẽ phá vỡ lời hứa của họ.
Vai trò của Nhà nước
Mặc dù một lượng bằng chứng cho thấy rằng mối quan hệ sống chung có rủi ro cao hơn của người nghèo kết quả, cơ quan chính thức của chính phủ và các tiếp tục điều trị chung sống và hôn nhân như về cơ bản giống nhau. Ví dụ, Chúa
Bộ phận tướng đã phát biểu rằng "phát triển chấp nhận chung sống lâu dài như một sơ bộ hoặc thay thế cho hôn nhân 'có nghĩa là' nhiều như vậy mối quan hệ phải có ít nhất là ổn định như hôn nhân.
21
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ, ông Jack Straw mất xem chúng ta 'không nên dùng trong một lúa về suy giảm của hôn nhân chính thức 'và' nhiều nhất
Điều quan trọng là chất lượng của các mối quan hệ, không tổ chức của riêng mình.
22
Một số người cho rằng hôn nhân không nên được bất kỳ công nhận đặc biệt của nhà nước. Họ cho rằng sống thử nên có quyền pháp lý như nhau và trách nhiệm vốn được dành cho hôn nhân, từ quyền sở hữu với quyền tham quyết định về cuộc sống của trẻ em.
Hiện nay, khi một cặp vợ chồng ly dị chồng, một tòa án quyết định làm thế nào để phân chia tài sản của họ, dựa trên nhu cầu của cả hai vợ chồng và con cái họ có.
Tuy nhiên, khi một cặp vợ chồng sống chung chia tay, mỗi người giữ quyền sở hữu tài sản của mình. Này hệ thống đảm bảo rằng các cá nhân có hành tự thể chế hôn nhân có một số pháp luật bảo vệ. Nó cũng bảo vệ sự tự do của những người chọn để sống với nhau bên ngoài giới hạn của hôn nhân.
Hiệp hội Luật Solicitors gia đình và một số các nhóm khác đã kêu gọi mở rộng cùng quyền hôn nhân để sống chung các cặp vợ chồng khi họ nghỉ lên. 23
Tuy nhiên, hành động này có thể tước đi của người quyền được sống chung với nhau theo cách riêng của họ.
Hơn nữa, nó sẽ làm mờ đã mờ phân biệt giữa sự sống chung và hôn nhân.
Phá hoại tình trạng đặc biệt của hôn nhân sẽ làm suy yếu một lựa chọn cho những người muốn làm cho cả hai một riêng và cam kết công khai.
Mặc dù một cuộc hôn nhân luôn đòi hỏi hai người, một ly hôn đôi khi đòi hỏi phải chỉ một người, để lại khác trong lạnh. Nhà nước có thể giúp tăng cường thể chế hôn nhân kết thúc bằng 'không có lỗi', không ly hôn đồng thuận hoặc đơn phương, và bằng cách giới thiệu khu định cư ly hôn phạt, chứ không phải là ủng hộ, người phối ngẫu người lá hoặc cư xử xấu.

Trang 4 |
Civitas: Viện Nghiên cứu Xã hội dân sự
Lửng, Elizabeth House, 39 York Road, London SE1 7NQ số điện thoại: 020 7401 5470 fax: 020 7401 5471 www.civitas.org.uk
4
An ninh:
Brian:
Các mối quan hệ tốt nhất có thể được thực hiện bởi những người không thực sự cần chúng, chỉ muốn họ.
Sống chung Đối tác Lauren Brian:
Nếu bạn cần tôi, chúng ta sẽ gặp rắc rối.
Thánh Phaolô:
Bạn không biết bao lâu nó sẽ kéo dài, thậm chí nếu bạn làm tốt nhất của bạn để làm hài lòng anh ta. Bạn không thể chắc chắn liệu sẽ có một ngày mai với đối tác của bạn trong nơi đầu tiên ... Nhưng bạn phải chấp nhận những điều như họ là, tôi cho rằng ... nó ảnh hưởng đến bạn theo nhiều cách. Bạn có thể không lập kế hoạch cho tương lai, bạn không thể nghĩ đến việc mua một chiếc xe hơi với nhau hoặc một ngôi nhà, có một đứa con, hoặc thậm chí để yêu anh ấy đầy đủ, nếu bạn biết rằng ngày mai anh có thể không có ...
Wendy:
Tôi đã sai và tôi biết điều đó. Tất cả những thứ về tự do và độc lập là những từ trống rỗng ... nó đã làm cung cấp sự tiện lợi và tự do rồi, nhưng chỉ cho
Jim. Quan hệ trên thực tế de như một sự sắp xếp làm việc cho nam giới và không cho chúng ta ... Sau sáu tháng, tôi có thể nhận ra như thế nào mối quan hệ này đã được đưa tôi sâu hơn vào an ninh và khai thác. Tôi đã đầu tư thời gian của tôi và nỗ lực tìm kiếm sau khi anh ta, tôi đã bỏ qua sự nghiệp của tôi, và không có gì bù lại, ngoại trừ việc tôi có thể để anh ta ở bất cứ lúc nào, mà đối với tôi là xa một đặc ân ... Đây là không phải là một phần thưởng cho những đóng góp của chúng tôi cho các gia đình của chúng tôi nhưng một dễ dàng thoát cho nam giới ... Sống trong sự sắp xếp này cung cấp rất nhiều tự do để một đối tác để khai thác khác
.
24
Hoặc theo cách nói của một người phụ nữ:
Nó có thể đi trên vô thời hạn. Rất nhiều người sẽ nói rằng chúng ta sẽ thấy nó như thế nào đi và một năm biến thành năm năm và bạn thấy người với năm đứa con và vẫn không cam kết.
25
Trên tiền
Adrienne:
Chúng tôi luôn luôn làm cho mọi thứ vô cùng bình đẳng.
Nhưng ông đã làm cho khoảng hai lần càng nhiều tiền như tôi.
Stewart:
Tôi sẽ không chi tiền mà tôi kiếm được cho một cái gì đó Adrienne muốn, trừ khi tôi muốn nó quá.
Jane:
Morton đã không đặc biệt vui mừng khi tôi mất tiền thưởng và giao dịch trên Volvo cho Alfa. Vâng, quá xấu. Tôi để anh ta một mình và tôi hy vọng anh ta để tôi yên.
Morton:
Tôi sẽ không luôn luôn đưa ra quyết định tương tự cô ấy. Tôi sẽ tiết kiệm và đầu tư nhiều hơn. Nhưng đó là cô ấy tiền và tôi không dám can thiệp.
26
Đối với trẻ em
Ông nói:
Đó là cô đã ngã xuống mang thai ... Tôi nghĩ cô ấy bắt tôi, bạn biết những gì tôi có ý nghĩa, vì vậy tôi chỉ chống lại cô có nữa-chỉ cần thêm hơn [trách nhiệm] vào tôi. [Các đứa con thứ hai] không đồng ý không. Cô giảm mang thai và cô được sinh ra .. . . .
Cô nói:
Ông đã khá miễn cưỡng, anh không muốn trẻ em, ông đã rất rõ ràng về điều đó, anh không muốn bất kỳ trẻ em. Vì vậy, cả hai chúng tôi loại thực sự cố gắng trong một rất tình hình khó khăn, nhưng nó sẽ không làm việc. Đó là sẽ không bao giờ làm việc
.
Một người mẹ sống thử cho biết:
Ông đã mang về như anh đã có thể làm, và bất kể trẻ em có hay không. Ông là con thứ ba
.
27
Tài liệu tham khảo:
1
Haskey, J., "Xu hướng kết hôn và chung sống: Sự suy giảm trong hôn nhân và sự thay đổi mô hình sống trong quan hệ đối tác, xu hướng dân số, Vol. 80, 1995, tr 421-29.
2
Ermisch, J. và Francesconi, M., sống chung trong Vương quốc Anh: Không cho dài, nhưng đây để
Ở lại, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và, Đại học Essex, 1998; Ermisch, J., Pre-
Sống chung trong hôn nhân, sinh đẻ và việc tạo ra các gia đình Một phụ huynh, nghiên cứu ESRC
Trung tâm về biến đổi Micro-xã hội, giấy Số 95-17, năm 1995, từ hộ gia đình Bảng điều chỉnh học Anh.
3
Waite, L. và Gallagher, M., Trường hợp đối với hôn nhân: Tại sao người kết hôn là hạnh phúc hơn,
Khỏe mạnh, và tốt hơn Tắt mặt tài chính, New York: Doubleday, 2000, p. 46.
4
Wellings, K., Dòng, J., Johnson, và A., Wadsworth, J., hành vi tình dục ở Anh:
Khảo sát quốc gia về thái độ tình dục và Phong cách sống, London: Penguin Books, 1994, p. 116;
Steinhaiser, J., "Không có cuộc hôn nhân, không có lời xin lỗi", New York Times, ngày 06 tháng bảy 1995.
5
Waite và Gallagher, trường hợp cho hôn nhân, năm 2000, tr 111-14.
6
Kiernan, K. và Mueller, G., The Ly hôn và ly hôn Ai?, CASEpaper CASE / 7, năm 1998,
Trung tâm Phân tích loại trừ xã hội, tháng 5 năm 1998; Waite, LJ, '? Có vấn đề hôn nhân,
Nhân khẩu học, Vol. 32, số 4, 1995, tr 483-507; Daniel, K., 'Phí bảo hiểm hôn nhân ", trong
Tommasi, M. và Ierulli, K. (chủ biên), Kinh tế mới của Human Behaviour, Cambridge Vương quốc Anh:
Cambridge University Press, 1996; Korenman, SD và Neumark, D., Liệu Hôn nhân Really
Làm cho người đàn ông năng suất cao hơn?, Tài chính và Kinh tế Diễn Series, số 29, Washington
DC: Phòng Nghiên cứu và Thống kê, Ban Dự trữ Liên bang, tháng 5 năm 1988; và Sarantakos, S.,
Cùng sống ở Úc, Melbourne: Longman Cheshire, năm 1984.
7
Joshi, H., Paci, P., và Waldfogel, J., "Tiền công của mẹ: tốt hơn hoặc tồi tệ hơn,
Tạp chí Kinh tế Cambridge, vol. 23, 1999, trang 543-64.
8
Sarantakos, S., sống cùng nhau tại Úc, 1984, p. 138; Horwitz, AV và trắng, nhân sự, "The mối quan hệ chung sống và sức khỏe tâm thần: một nghiên cứu của một nhóm thanh niên người lớn ', Tạp chí hôn nhân và gia đình, Vol. 60, 1998, trang 505-14. Sarantakos, S., sống cùng nhau tại Úc, năm 1984.
9
Mastekaasa, A., "Tình trạng hôn nhân, đau khổ và hạnh phúc: một so sánh quốc tế, Tạp chí của nghiên cứu so sánh gia đình, Vol. 25, số 2, 1994, tr. 183; Kurdek, LA, "Các mối quan hệ giữa báo cáo hạnh phúc và lịch sử ly hôn, sẵn có của một người lớn ở gần nhau, và giới tính ", Tạp chí
Hôn nhân và gia đình, Vol. 53, tháng 2 năm 1991, trang 71-78; Robins, L. và Reiger, D.,
Rối loạn tâm thần ở Mỹ, New York: Free Press, 1990; Horwitz và trắng, 'Các mối quan hệ chung sống và sức khỏe tâm thần ", năm 1998.
10
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Bệnh, bệnh tật và tử vong Bản tin tuần 43, số
8, Washington DC: Văn phòng in ấn chính phủ Mỹ, ngày 4 tháng 3 năm 1994.
11
Ermisch và Francesconi, sống chung trong Vương quốc Anh: Không cho Long, nhưng Sống ở đây, năm 1998.
12
Ermisch, sống chung trước hôn nhân, sinh đẻ và việc tạo ra một gia đình cha mẹ, năm 1995.
13
Ermisch, sống chung trước hôn nhân, sinh đẻ và việc tạo ra một gia đình cha mẹ, năm 1995.
14
Sarantakos, S., "Trẻ em trong ba bối cảnh: gia đình, giáo dục và phát triển xã hội, trẻ em
Úc, Vol. 21, số 3, 1996;. Meltzer, H. và cộng sự, sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên trong
Vương quốc Anh, Văn phòng thống kê quốc gia, London: Văn phòng Văn phòng phẩm năm 2000.
15
McClean, M. và Eekelaar, J., Nghĩa vụ của cha mẹ, Oxford: Hart xuất bản năm 1997;
Seltzer, JA, "mối quan hệ giữa cha và con người sống ngoài: Vai trò của cha sau khi tách ', Tạp chí Hôn nhân và gia đình, Vol. 53, 1991, trang 79-101; Beller, AH và
Graham, JW, 'giải thưởng hỗ trợ trẻ em: Sự khác biệt và xu hướng theo chủng tộc và tình trạng hôn nhân,
Nhân khẩu học, Vol. 23, 1986, trang 231-45.
16
Burghes, L., Clarke, L, và Cronin, N., cha và làm cha ở Anh, London: Gia đinh
Trung tâm Nghiên cứu chính sách, năm 1997.
17
Haskey, J., "gia đình hỗn hợp và con riêng của chồng ở Anh, xu hướng dân số, vol. 76, 1994.
18
Daly, M. và Wilson, M., Sự thật về Cô bé Lọ Lem: A View Darwin của Parental Love,
London: Weidenfeld và Nicholson, năm 1998; Malkin, CM và Lamb, ME, 'ngược đãi trẻ em: Một kiểm tra lý thuyết sociobiological ', Tạp chí Nghiên cứu So sánh gia đình, Vol. 25, 1994, tr 121-30;
Smith, C. và Thornberry, TP, 'Mối quan hệ giữa ngược đãi trẻ em và vị thành niên tham gia trong phạm pháp ', Tội Phạm, Vol. 33, 1995, tr 451-79.
19
Lũ lụt Trang, C., tội phạm thanh thiếu niên: Những phát hiện từ 1998-1999 Lối sống thanh niên điều tra, đình Văn phòng
Nghiên cứu, phát triển và Thống kê Tổng cục, tội phạm hình sự và đơn vị Tư pháp, năm 2000, tr 31-3.
20
Loại trừ xã hội đơn vị, Tư vấn trẻ Runaways, March 2001, p. 11.
21
1. Thủ tục tòa án xác định các quan hệ cha con 2. Luật Trách nhiệm của cha mẹ cho cha chưa lập gia đình, Sở Chưởng của, tháng 3 năm 1998, p. 15.
22
Báo cáo, tờ Daily Mail, 16 Tháng Sáu 1999.
23
Hiệp hội luật sư Luật Gia Đình, Công bằng cho các gia đình: Đề xuất cải cách trên
Pháp luật về sống chung, mùa thu năm 2000.
24
Sarantakos, sống cùng nhau tại Úc, năm 1984, trang 105, 144.
25
Whitehead, BD và Popenoe, D., "Sex không dây, các mối quan hệ mà không có nhẫn ', The
Nhà nước của Công đoàn của chúng tôi, Y tế xã hội của hôn nhân ở Mỹ, Dự án Hôn nhân Quốc gia,
Rutgers, Đại học bang New Jersey, 2000, p. 13.
26
Waite và Gallagher, trường hợp cho kết hôn năm 2000, trang 40, 116.
27
Thông minh, C. và Stevens, P., sống chung Breakdown, London: Nghiên cứu chính sách gia đình
Trung tâm, năm 2000, tr 33, 23.

Similar Documents

Premium Essay

Should Student Be Allowed to Have Cellphones in Elementary and High Schools

...BECAUSE U COULD NOT STOP FOR DEATH BY EMILY DICKINSON…. Type of Work “Because I Could Not Stop for Death” is a lyric poem on the theme of death. The contains six stanzas, each with four lines. A four-line stanza is called a quatrain. The poem was first published in 1890 in Poems, Series 1, a collection of Miss Dickinson's poems that was edited by two of her friends, Mabel Loomis Todd and Thomas Wentworth Higginson. The editors titled the poem "Chariot." Commentary and Theme “Because I Could Not Stop for Death” reveals Emily Dickinson’s calm acceptance of death. It is surprising that she presents the experience as being no more frightening than receiving a gentleman caller—in this case, her fiancé (Death personified).  The journey to the grave begins in Stanza 1, when Death comes calling in a carriage in which Immortality is also a passenger. As the trip continues in Stanza 2, the carriage trundles along at an easy, unhurried pace, perhaps suggesting that death has arrived in the form of a disease or debility that takes its time to kill. Then, in Stanza 3, the author appears to review the stages of her life: childhood (the recess scene), maturity (the ripe, hence, “gazing” grain), and the descent into death (the setting sun)–as she passes to the other side. There, she experiences a chill because she is not warmly dressed. In fact, her garments are more appropriate for a wedding, representing a new beginning, than for a funeral, representing an end.  Her description of the......

Words: 1172 - Pages: 5

Free Essay

City of Glass

...THE MORTAL INSTRUMENTS Book Three City of Glass Margaret K. McElderry Books An imprint of Simon & Schuster Children​s Publishing Division 1230 Avenue of the Americas, New York, New York 10020 This book is a work of fiction. Any references to historical events, real people, or real locales are used fictitiously. Other names, characters, places, and incidents are products of the author​s imagination, and any resemblance to actual events or locales or persons, living or dead, is entirely coincidental. Copyright Š 2009 by Cassandra Claire, LLC All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Library of Congress Cataloging-inPublication Data Clare, Cassandra. City of glass / Cassandra Clare.​1st ed. p. cm.​(The mortal instruments; bk. 3) Summary: Still pursuing a cure for her mother​s enchantment, Clary uses all her powers and ingenuity to get into Idris, the forbidden country of the secretive Shadowhunters, and to its capital, the City of Glass, where with the help of a newfound friend, Sebastian, she uncovers important truths about her family​s past that will help save not only her mother but all those that she holds most dear. ISBN-13: 978-1-4391-5842-5 ISBN-10: 1-4391-5842-8 [1. Supernatural​Fiction. 2. Demonology​Fiction. 3. Magic​Fiction. 4. Vampires​Fiction. 5. New York (N.Y.)​Fiction.] I. Title. PZ7.C5265Ckg 2009 [Fic]​dc22 2008039065 Visit us on the World Wide......

Words: 152069 - Pages: 609

Premium Essay

Social Networking

...Text Messaging: The Effects on Our Society A Report By: Blake Hogan, Emily Gilbert, Megan Leckington, and Chris Morris 1 Abstract: In today’s day and age, most everyone in our society has and uses a cell phone. Most of those who use cell phones also use the SMS text messaging that these phones feature. This study takes a look at some of the effects and potential problems arising from the use of this text messaging. A survey of students and instructors at Lane Community College found that 70% of those surveyed believed that texting had harmful effects on students writing skills. However, studies that were analyzed found that texting is actually beneficial. While 54% of teenagers text others on a daily basis only 33% of teenagers talk to others face-to-face, yet it is too early in research to draw a conclusion on whether texting is harmful to their social skills. Most people know that text messaging while driving is very dangerous, yet the studies analyzed as well as the surveys conducted show that some people are still willing to take that risk. Table of Contents: Abstract…………………………………………………………………………………….1 Table of Contents………………………………………………………………………….1 List of Figures……………………………………………………………………………...1 Introduction………………………………………………………………………………..2 ......

Words: 8499 - Pages: 34

Free Essay

Edmundson

...with Chinese characters in white. Over his shoulder he carried his laptop. We asked each other the usual question: What did you do over the summer? What he did, as I recall, was a brief internship at a well-regarded Internet publication, a six-country swing though Europe, then back to enjoy his family and home, reconnect with high-school friends, and work on recording a rock CD. What had I done? I had written five drafts of a chapter for a book on the last two years of Sigmund Freud's life. I had traveled to Crozet, a few miles away, to get pizza. I'd sojourned overnight in Virginia Beach, the day after I woke up distressed because I couldn't figure out how to begin my chapter. I'd driven to the beach, figured it out (I thought), and then I'd come home. My young friend looked at me with a mixture of awe and compassion. I felt a little like one of those aged men of the earth who populate Wordsworth's poetry. One of them, the Old Cumberland Beggar, goes so slowly that you never actually see him move, but if you return to the spot where you first encountered him two hours past, lo, he has gone a little way down the road. The footprints are there to prove it. I headed back to my office for draft No. 6, or something comparably glamorous. Where was my student going? He was no doubt heading into a more turbocharged version of his summer, a life of supreme intensity created in collaboration with the laptop slung over his shoulder. For his...

Words: 6575 - Pages: 27

Free Essay

Bush

...Conversion 20. The Skeleton in W.’s Closet 21. Shock and . . . Oil? 22. Deflection for Reelection 23. Domestic Disturbance 24. Conclusion Afterword Author’s Note Acknowledgments Notes Foreword When a governor or any state official seeks elective national office, his (or her) reputation and what the country knows about the candidate’s background is initially determined by the work of local and regional media. Generally, those journalists do a competent job of reporting on the prospect’s record. In the case of Governor George W. Bush, Texas reporters had written numerous stories about his failed businesses in the oil patch, the dubious land grab and questionable funding behind a new stadium for Bush’s baseball team, the Texas Rangers, and his various political contradictions and hypocrisies while serving in Austin. I was one of those Texas journalists. I spent about a decade trying to find accurate information on Bush’s record in the Texas National Guard. My curiosity had been prompted by his failure to adequately answer a question I had asked him as a panelist in a televised debate with Ann Richards during the 1994 gubernatorial campaign. Eventually I published three books on Bush and his political consigliere, Karl Rove. During Bush’s presidency, many other...

Words: 249168 - Pages: 997

Premium Essay

Bibliography

...Bibliography for Social Network Sites related thesis Aaltonen, S,, Kakderi, C,, Hausmann, V, and Heinze, A. (2013). Social media in Europe: Lessons from an online survey. In proceedings of the 18th UKAIS Annual Conference: Social Information Systems. (pp. Availalable online). USIR. , and 2013, , in: , 19-20 March 2013, Worcester College, Oxford, UK. (conference paper) Acquisti, Alessandro, and Gross, Ralph. (2006). Imagined Communities: Awareness, Information Sharing, and Privacy on the Facebook.In Golle, P. and Danezis, G. (Eds.), Proceedings of 6th Workshop on Privacy Enhancing Technologies. (pp. 36--58).Cambridge, U.K. Robinson College. June 28-30. (conference paper) Acquisti, Alessandro, and Gross, Ralph. (2009). Predicting Social Security numbers from public data. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106 (27), 10975-10980. (journal article) Adamic, Lada, Buyukkokten,Orkut, and Eytan Adar. (2003). A social network caught in the Web. First Monday, 8 (6). (journal article) Adrien Guille, Hakim Hacid, Cécile Favre, and Djamel A. Zighed. (2013). Information diffusion in online social networks: a survey. SIGMOD Record, 42 (2). (journal article) Agarwal, S., and Mital, M.. (2009). Focus on Business Practices: An Exploratory Study of Indian University Students' Use of Social Networking Web Sites: Implications for the Workplace. Business Communication Quarterly. (journal article) Ahmed OH, Sullivan SJ, Schneiders AG, and McCrory P. (2010).......

Words: 18938 - Pages: 76

Premium Essay

Student

...The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm? Douglas W. Arner* Jànos Barberis** Ross P. Buckley*** Abstract: “Financial technology” or “FinTech” refers to technology enabled financial solutions. FinTech is often seen today as the new marriage of financial services and information technology. However, the interlinkage of finance and technology has a long history and has evolved over three distinct eras. FinTech 1.0, from 1866 to 1987, was the first period of financial globalization supported by technological infrastructure such as transatlantic transmission cables. This was followed by FinTech 2.0, from 1987-2008, during which financial services firms increasingly digitized their processes. Since 2008 a new era of FinTech has emerged in both the developed and developing world. This era is defined not by the financial products or services delivered but by who delivers them. This latest evolution of FinTech, led by start-ups, poses challenges for regulators and market participants alike, particularly in balancing the potential benefits of innovation with the possible risks of new approaches. * Professor, Co-Director, Duke-HKU Asia America Institute in Transnational Law, and Member, Board of Management, Asian Institute of International Financial Law, Faculty of Law, University of Hong Kong. ** Senior Research Fellow, Asian Institute of International Financial Law, Faculty of Law, University of Hong Kong; and Founder, FinTech HK. *** CIFR......

Words: 8582 - Pages: 35

Premium Essay

Kuharenko

...Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови: Підручник. – Вінниця. «Нова книга», 2000 - 160 с. CONTENTS FOREWORD...............................................................................…………………………………………... 2 PRELIMINARY REMARKS.....................................................………………………………………….. 3 CHAPTER I. PHONO-GRAPHICAL LEVEL. MORPHOLOGICAL LEVEL…............................... 13 Sound Instrumenting. Craphon. Graphical Means…………………………………………………………...6 Morphemic Repetition. Extension of Morphemic Valency………………………………………………….11 CHAPTER II. LEXICAL LEVEL..............................................……………………………………….…14 Word and its Semantic Structure…………………………………………………………………………….14 Connotational Meanings of a Word………………………………………………………………………….14 The Role of the Context in the Actualization of Meaning…………………………………………………….14 Stylistic Differentiation of the Vocabulary…………………………………………………………………..16 Literary Stratum of Words. Colloquial Words…..…………………………………………………………..16 Lexical Stylistic Devices…………………………………………………………………………………….23 Metaphor. Metonymy. Synecdoche. Play on Words. Irony. Epithet…………………………………………23 Hyperbole. Understatement. Oxymoron. ……………………………………………………………………23 CHAPTER III. SYNTACTICAL LEVEL..................................…………………………………………38 Main Characteristics of the Sentence. Syntactical SDs. Sentence Length…………………………………..38 One-Word Sentences. Sentence Structure. Punctuation.......

Words: 57354 - Pages: 230

Premium Essay

A Book of Practice in Stylistics

...Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови: Підручник. — Вінниця: Нова книга, 2000. — 160 с. Кухаренко Валерия Андреевна, д.ф.н., проф., кафедра лексикологии и стилистики английского языка факультетеа РГФ ОНУ им. И. И. Мечникова CONTENTS FOREWORD...............................................................................…………………………………………... 2 PRELIMINARY REMARKS.....................................................………………………………………….. 3 CHAPTER I. PHONO-GRAPHICAL LEVEL. MORPHOLOGICAL LEVEL…............................... 13 Sound Instrumenting. Graphon. Graphical Means…………………………………………………………...6 Morphemic Repetition. Extension of Morphemic Valency………………………………………………….11 CHAPTER II. LEXICAL LEVEL..............................................……………………………………….…14 Word and its Semantic Structure…………………………………………………………………………….14 Connotational Meanings of a Word………………………………………………………………………….14 The Role of the Context in the Actualization of Meaning…………………………………………………….14 Stylistic Differentiation of the Vocabulary…………………………………………………………………..16 Literary Stratum of Words. Colloquial Words…..…………………………………………………………..16 Lexical Stylistic Devices…………………………………………………………………………………….23 Metaphor. Metonymy. Synecdoche. Play on Words. Irony. Epithet…………………………………………23 Hyperbole. Understatement. Oxymoron. ……………………………………………………………………23 CHAPTER III. SYNTACTICAL LEVEL..................................…………………………………………38 Main......

Words: 56594 - Pages: 227

Premium Essay

Dell

...Lisa Mojsin, M.A. Director, Accurate English, Inc. Los Angeles, CA Acknowledgments This book is dedicated to my accent reduction students who came to the United States from all parts of the globe. Their drive to excel, passion for learning, amazing work ethic, and belief in the American dream have inspired me to write this book. In the words of Henry David Thoreau, “Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined.” Thanks to all of the supportive and extremely professional people at Barron’s: Dimitry Popow, my editor; Wayne Barr for seeking me out to write this book; and Veronica Douglas for her support. I am enormously grateful to Lou Savage, “The Voice.” His is the beautiful male voice on the recordings. He was also responsible for all of the expert audio engineering and audio editing. Thank you, Lou, for being such a perfectionist with the sound and insisting on fixing the audio “mistakes” I couldn’t hear anyway. I am also grateful for the contributions of Maryam Meghan, Jack Cumming, Katarina Matolek, Mauricio Sanchez, Sabrina Stoll, Sonya Kahn, Jennie Lo, Yvette Basica, Marc Basica, and Laura Tien. © Copyright 2009 by Barron’s Educational Series, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means without the written permission of the copyright owner. Address all inquiries to: Barron’s Educational Series, Inc. 250 Wireless Boulevard Hauppauge, NY 11788......

Words: 51710 - Pages: 207

Premium Essay

Comparison Between Pnb & Sbi

...COMPARATIVE STUDY OF HOME LOANS OF PNB AND SBI BANK. A dissertation submitted to Department of Management in partial fulfillment of the requirement for the award of degree of BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS.) Submitted by: KOMAL MARWAHA 7020070003 Supervisor: Miss Monika Kanali (lect,lpu) LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY PHAGWARA 2010 1 TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN This is to certify that the project report titled “Comparative study of home loans of PNB and SBI” carried out by Miss KOMAL MARWAHA, D/o RAJESH MARWAHA has been accomplished under my guidance & supervision as a duly registered BBA(Hons) student of the Department of Management, Lovely Professional University, Phagwara. This project is being submitted by him/her in the partial fulfillment of the requirements for the award of the BBA(Hons) from Lovely Professional University. Her dissertation represents her original work and is worthy of consideration for the award of the degree of BBA(Hons) ___________________________________ (Name & Signature of the Faculty Advisor) Title: ______________________________ Dare: ______________________________ 2 DECLARATION I KOMAL MARWAHA, hereby declare that the work presented herein is genuine work done originally by me and has not been published or submitted elsewhere for the requirement of a degree programme. Any literature, data or works done by others and cited within this dissertation has been given due acknowledgement and listed......

Words: 15791 - Pages: 64

Premium Essay

Church

...biblical Church Discipline 1 Mark Dever Mark Dever is pastor of Capitol Hill Baptist Church in Washington, D.C. A graduate of Cambridge Universit y, Cambridge, England, he is the author of Nine Marks of a Healthy Church and a recent book on Richard Sibbes. He is a contributing editor to The Founders Journal. Emily Sullivan Oakey was born, educated, and then taught in Albany, New York. As with many other women of the mid-nineteenth century, she spent a good bit of time writing down her thoughts—sometimes as part of a journal, other times as part of articles, very often in poetry. She published many of her articles and poems in daily newspapers and in magazines. As a young woman of twenty-one, perhaps inspired by Jesus’ Parable of the Sower, she wrote a poem about sowing and harvesting. Some twenty-five years later, in 1875, the poem was set to music by Philip Bliss and appeared in print for the first time under the title “What Shall the Harvest Be?”2 The little group of Christians who formed what would become Capitol Hill Baptist Church selected that very song as the first song to be sung in their meetings together, in February of 1878: Sowing the seed by the daylight fair, Sowing the seed by the noonday glare, Sowing the seed by the fading light, Sowing the seed in the solemn night. O, what shall the harvest be? O, what shall the harvest be? Very appropriate words to ring off the bare walls and bare floorboards of the building they......

Words: 9213 - Pages: 37

Free Essay

Ihrm

...M A G A Z I N E FA L L 2 0 0 2 Volume 20 Number 2 SPANNING THE GLOBE Duke Leads the Way in International Law Teaching and Scholarship inside plus Duke admits smaller, exceptionally well-qualified class Duke’s Global Capital Markets Center to launch new Directors’ Education Institute from the dean Dear Alumni and Friends, It is not possible, these days, for a top law school to be anything other than an international one. At Duke Law, we no longer think of “international” as a separate category. Virtually everything we do has some international dimension, whether it concerns international treaties and protocols, commercial transactions across national borders, international child custody disputes, criminal behavior that violates international human rights law, international sports competitions, global environmental regulation, international terrorism, or any number of other topics. And, of course, there is little that we do at Duke that does not involve scholars and students from other countries, who are entirely integrated with U.S. scholars and students. Students enrolled in our joint JD/LLM program in international and comparative law receive an in-depth education in both the public and private aspects of international and comparative law, enriched by the ubiquitous presence of foreign students; likewise, the foreign lawyers who enroll in our one-year LLM program in American law enroll in the same courses, attend the same......

Words: 58370 - Pages: 234

Free Essay

Spanning Globe

...M A G A Z I N E FA L L 2 0 0 2 Volume 20 Number 2 SPANNING THE GLOBE Duke Leads the Way in International Law Teaching and Scholarship inside plus Duke admits smaller, exceptionally well-qualified class Duke’s Global Capital Markets Center to launch new Directors’ Education Institute from the dean Dear Alumni and Friends, It is not possible, these days, for a top law school to be anything other than an international one. At Duke Law, we no longer think of “international” as a separate category. Virtually everything we do has some international dimension, whether it concerns international treaties and protocols, commercial transactions across national borders, international child custody disputes, criminal behavior that violates international human rights law, international sports competitions, global environmental regulation, international terrorism, or any number of other topics. And, of course, there is little that we do at Duke that does not involve scholars and students from other countries, who are entirely integrated with U.S. scholars and students. Students enrolled in our joint JD/LLM program in international and comparative law receive an in-depth education in both the public and private aspects of international and comparative law, enriched by the ubiquitous presence of foreign students; likewise, the foreign lawyers who enroll in our one-year LLM program in American law enroll in the same courses, attend the same......

Words: 58047 - Pages: 233

Free Essay

Cakes and Ale

...told by Miss Fellows, my landlady, that Mr. Alroy Kear wished me to ring him up at once, I felt that I could safely ignore his request. “Is that the writer?” she asked me. “It is.” She gave the telephone a friendly glance. “Shall I get him?” “No, thank you.” “What shall I say if he rings again?” “Ask him to leave a message.” “Very good, sir.” She pursed her lips. She took the empty siphon, swept the room with a look to see that it was tidy, and went out. Miss Fellows was a great novel reader. I was sure that she had read all Roy’s books. Her disapproval of my casualness suggested that she had read them with admiration. When I got home again, I found a note in her bold, legible writing on the sideboard. Mr. Kear rang up twice. Can you lunch with him to-morrow? If not what day will suit you? I raised my eyebrows. I had not seen Roy for three months and then only for a few minutes at a party; he had been very friendly, he always was, and when we separated he had expressed his hearty regret that we met so seldom. “London’s awful,” he said. “One never has time to see any of the people one wants to. Let’s lunch together one day next week, shall we?” “I’d like to,” I replied. “I’ll look at my book when I get home and ring you up.” “All right.” I had not known Roy for twenty years without learning that he always kept in the upper left-hand pocket of his waistcoat...

Words: 69946 - Pages: 280