Free Essay

Homework

In: Business and Management

Submitted By Nielsssjee
Words 2808
Pages 12
Theorie Accountmanagement

Hoofdstuk 1
Vraag 1 Beantwoord de volgende vragen over de casus.

A) Ze komen goedkoper uit. Klanten zijn wantrouwig en als het postorderbedrijf een fout in hun voordeel heeft gemaakt dan hebben ze daar vaak geen enkele moeite mee.

A) Nee, daar ben ik niet mee eens. De zakenlieden zijn ook niet altijd eerlijk over wat ze verkopen en voor de prijs, maar ik ben er

A) Nee, ik ben niet altijd eerlijk.

B) Als je gelogen hebt dan wil je jezelf niet voorschut zetten, dat je gelogen hebt. Dus je houd het bij je en je zegt niks. Maar dan naar een lange tijd komt het er toch uit.

C) Dan weet je je hoe je met je klanten om moet gaan.

D) Informatiefase, transactiefase, afsluitfase, relatiefase.

E) Ik vind het eerlijk, het was een foutje en die hebben ze uiteindelijk herstelt.

Vraag 2

A) Zo kan je beter een product verkopen.

B) Voorbereidingsfase Openingsfase Informatiefase Transformatiefase Afsluitfase Relatiefase

C) Afsluitfase

Vraag 3

A) Handig voor de verkoop is productkennis.

D) Relatiepoteniteel is lastig te meten. Onjuist

E) In de transformatiemethode zorg je ervoor dat de klant zoveel mogelijk informatie krijgt. Onjuist

Vraag 4

A) In de voorbereidingsfase bereid je jezelf zo goed mogelijk voor op de ontmoeting van de klant.

F) Luisteren, samenvatten en doorvragen

G) Wat wil je weten over het product ik heb hier het antwoord en open vragen.

H) De klant maakt een besluit als hij je mag of niet. Nee niet altijd klopt een eerste i Opdracht checklist verkopereigenschappen | | | | Naam | Niels de Bruin | | | Groep | 58A | | | | 1= zeer eens, 2= eens, 3= oneens, 4= zeer oneens | | | Nummer | Competentie | Score (1-4) | Ontwikkelpunt? | 1 | Ik vind het leuk om met mensen te werken | 1 | | 2 | Ik kan me goed inleven in iemand anders | 2 | | 3 | Ik kan goed met cijfers werken | 3 | | 4 | Ik kan goed luisteren | 2 | | 5 | Ik ben een goede prater | 2 | | 6 | Ik kan goed uitleggen | 2 | | 7 | Ik ben een echte probleem oplosser | 1 | | 8 | Ik kan mensen overtuigen | 3 | | 9 | Ik ben ondernemend | 1 | | 10 | Ik denk snel en overzichtelijk | 1 | | 11 | Ik ben niet bang voor nieuwe dingen | 2 | | 12 | Ik werk graag met een computer | 1 | | 13 | Ik ben commercieel | 3 | | Opdracht checklist verkopereigenschappen | | | | Naam | Niels de Bruin | | | Groep | 58A | | | | 1= zeer eens, 2= eens, 3= oneens, 4= zeer oneens | | | Nummer | Competentie | Score (1-4) | Ontwikkelpunt? | 1 | Ik vind het leuk om met mensen te werken | 1 | | 2 | Ik kan me goed inleven in iemand anders | 2 | | 3 | Ik kan goed met cijfers werken | 3 | | 4 | Ik kan goed luisteren | 2 | | 5 | Ik ben een goede prater | 2 | | 6 | Ik kan goed uitleggen | 2 | | 7 | Ik ben een echte probleem oplosser | 1 | | 8 | Ik kan mensen overtuigen | 3 | | 9 | Ik ben ondernemend | 1 | | 10 | Ik denk snel en overzichtelijk | 1 | | 11 | Ik ben niet bang voor nieuwe dingen | 2 | | 12 | Ik werk graag met een computer | 1 | | 13 | Ik ben commercieel | 3 | | ndruk. I) Als je geen relatie met de klant heb dan kan je ook bijna geen product verkopen, dat lukt niet, maar heb je een hele goede relatie met een klant dan kan je dus heel makkelijk producten verkopen.

J) Ik heb geen voorbeeld.

H1.03. Nulmeting Verkoopvaardigheden 2

H1.04. Nulmeting Verkoopvaardigheden 3

* Voor verkoper moet je echt in de wieg zijn gelegd: je kunt het niet leren. Onjuist

* Een goede verkoper kan goed luisteren. Juist

* Bij verkopen gaat het er vooral om, om zoveel mogelijk aan de klant aan te smeren. Onjuist

* Bij het begin van een verkoopgesprek is het goed om direct ter zake te komen. Onjuist

* Als een klant bezwaren heeft tegen jouw product of dienst, betekent dat dat hij niet geïnteresseerd is. Onjuist

* Een verkoopgesprek gaat vaak volgens een vast stramien. Onjuist

* Hoewel er verschillende klanttypen bestaan, hoef je daar geen rekening mee te houden tijdens je verkoopgesprek. Onjuist

* Een verkoopgesprek kun je voorbereiden. Juist

* Als je klant niet koopt na je gesprek, is deze klant in de toekomst niet interessant. Juist

* Als je over een goede babbel beschikt, ben je al voor 90% een goede verkoper. Onjuist

* Soms moet je als verkoper proberen de klant over de streep te trekken. Juist

* Een goede verkoper probeert altijd de duurste dienst of het duurste product te verkopen. Onjuist

* Het initiatief tijdens een verkoopgesprek ligt meestal bij de klant. Onjuist

* Het is onbeleefd of tijdens een verkoopgesprek meer proberen te verkopen dan wat de klant aanvankelijk aangaf te willen. Onjuist

* Tijdens een verkoopgesprek mag je best liegen of overdrijven. Onjuist

H2.01. Gespreksethiek 1

* Niet netjes gekleed, ook een zonnebril, die moet je niet dragen dat is niet zo netjes. Lichaamshouding is heel erg slordig, hij heeft geen mooie houding. De houding straalt uit dat hij er helemaal geen zin in heeft. Nonchalante houding. Hij zit gewoon maar onzin te praten en legt niet goed uit wat het product nou echt doet en hij spreekt de klant aan met schatje. Hij gedraagt zich niet heel erg goed, hij noemt de klant een schatje en praat niet respectvol tegen haar.

* Hij is voor mij heel slordig, lomp en nonchalant en niet netjes overgekomen.

* Nee, ik zou zeker niet iets kopen bij hem.

* De klant niet netjes aanspreken en wanneer ze gingen zitten, hij ging gelijk naar de informatiefase.

Vraag 5

* Sales funnel is de pijplijn van verkoopactiviteiten waarmee met behulp van verkoopstadia wordt aangegeven wat de mate van waarschijnlijkheid is dat de order daadwerkelijk zal worden afgesloten.

* Om te kijken welke klanten potentiële kopers zijn en welke niet.

* Suspect (heeft de direct mail ontvangen, maar reageert niet) Lead (heeft de direct mail ontvangen en reageert) Prospect (heeft niet alleen gereageerd, maar wil ook graag een folder/nadere uitleg/gesprek) Hot prospect (wil het product/de dienst kopen) Order (de hot prospect heeft het product/de dienst gekocht)

Vraag 6

* Als je wilt vaststellen, of leads daadwerkelijk overgaan tot de aankoop.

* Suspect

* Prospect

* Hot prospect

* Prospect

* Suspect

Vraag 7

A) De periode tussen het eerste moment dat een klant een potentiële klant is geworden totdat er een positieve uitkomst is.

B) Bestaande leveranciersrelaties: Een klant kan al andere leverlanciers hebben. Bestedingspatroon: Een patroon van een klant waarin je zijn bestedingen ziet. Bestellen: Het aantal bestellingen die de klant wil maken. Beslissingsbevoegdheid: Bij sommige klanten moeten ook nog andere mensen beslissen, bijvoorbeeld bij de gemeente of grote bedrijven, daardoor gaat het proces niet snel.

C) Een lead is een persoon of een organisatie die interesse heeft in wat je verkoopt en wilt misschien klant worden.

D) Sales lead time is de tijd van dat de klant interesse heeft vertoond tot er een positieve uitkomst is. Je zit dan te wachten tot de klant een move maakt, maar bij conversieratio ga jij wat doen en activiteiten opschrijven die jij moet doen om de klant van prospect tot hot prospect te maken.

Vraag 8

* Een prospect is een klant die nog zit na te denken of die moet wachten op een beslissing van iemand die hoger is. Een hot prospect is een klant die jouw producten koopt.

* Afnemer voordeel moet kunnen halen uit het aanbod Accountmanager en klant tot overeenstemming kunnen komen. De lead moet het product waar hij interesse heeft kunnen betalen. De lead moet gemachtigd zijn of in staat zijn om te betalen of toestemming te geven. De lead moet openstaan voor contact met de verkoper.

* Toestemming krijgen om producten te kopen van de accountmanager.

* Bij grote bedrijven, de gemeente en provincies.

Vraag 9

* Zeggen dat hij moet weg gaan, omdat hij geen geld heeft. De consument matsen en toch een soort van iets geven aan de klant.

* De hot prospect kan het toch opeens niet betalen. De aankoop gaat niet door.

H2.02 Gespreksethiek 2 B

A) Wat betekent de naam van uw bedrijf? Nee heb je niks aan. B) Waarom hebben jullie voor deze locatie gekozen? Ja, kan je iets aan hebben. * Wat trekt u aan in uw huidige leverancier? Ja, kan je iets aan hebben. * Ik wil graag een relatie met u. Ja, heb je zeker wel iets aan. C) Wat doet jullie bedrijf eigenlijk? Ja, heb je ook iets aan. D) Kent u ons bedrijf? Ja, heb je ook iets aan.

Hoofdstuk 6

Vraag 1

* Walter en Fred, die vroegen gewoon stom weg, hebt u knijpers nodig, maar Richte ging eerst het probleem opzoeken en die hadden de klanten. Zo kan hij die probleem oplossen voor hun.

* Gesloten vraag.

* Spontaan verkooptechniek/ techniek en behoeftegericht verkoop.

* Nee.

* Gesloten vraag.

* Dat je de behoefte van de klant ontdekt.

* Zoek de begeerten, probeer de financiële grenzen vast te stellen, vervolgens aanbieden en bijna altijd volgt de order/opdracht vanzelf.

* Geen enkele ervaring.

Vraag 2

* Een verkoopgesprek is een gesprek waarin de verkoper iets probeert te verkopen aan de potentiële klant. * Je denkt actief mee met de klant. Je hebt productkennis. Je kunt goed communiceren, zowel verbaal als non-verbaal. Je stelt je voor iedere klant volledig beschikbaar. Je respecteert de mening en de beslissingen van de klant.

Vraag 3

* Het gedrag dat jij als verkoper vertoont tegen de klant.

* Goede verkopers vertonen de volgende rolgedrag: * Informatieverzamelaar, luisteraar; * Informatieverstrekker, prater; * Enthousiast, vriendelijk; * Zelfverzekerd, positief; * Meedenker.

Minder goede verkopers zullen het volgende rolgedrag vertonen: * Bescheidenheid (onderworpenheid); * Negativiteit, angst, weifelende houding; * Dominantie, agressiviteit; * Impulsiviteit.

Vraag 4

* Je ziet de reacties van de klant en kunt daarop inspelen. Jouw klant ziet het gesprek minder snel als vrijblijvend. De klant kan niet weglopen of de verbinding verbreken. Je kunt tijdens het gesprek je aanbod aanpassen aan de behoefte van de klant. Je kunt je goed voorbereiden op het gesprek: de sterke punten van jouw product en eventuele weerstanden die de klant kan hebben. * Je moet goed kunnen communiceren zowel verbaal als non-verbaal. Je moet een goede productkennis hebben. De klant kan met allerlei vragen komen Je kunt je laten beïnvloeden door de klant en daardoor bijvoorbeeld meer korting geven. A) Acquisitie: Je gaat actief op zoek naar nieuwe klanten. Afspraken maken: Je maakt een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Relatieonderhoud: Je gaat een aantal keer per jaar bij de klant langs om te horen of er nog nieuwe wensen en behoeften zijn. Verkopen aan bestaande klanten: Je nadert je bestaande klanten met aanbiedingen voor nieuwe of bestaande producten. Accountmanagement: Je verkoopt producten en diensten die zoveel mogelijk voldoen aan de wensen en behoeften van de klant. Service merchandising: Als vertegenwoordiger ga je langs de winkels van detaillisten.

Vraag 5

Als je nieuwe prospects zoekt en bij die prospects vraag je namen en adressen van andere mogelijke prospects. Dan ga je langs die prospects en daar doe je weer hetzelfde en dan bij die andere prospects doe je weer hetzelfde en zo kan het eindeloos door gaan, dat is een hele lange chain die endless door gaat.

Vraag 6

Service merchandising is dat als een vertegenwoordiger langs detailwinkels gaat en die hebben mensen nodig die veel product kennis hebben. Die alles af weten van hoe de schappen moeten worden ingericht en wat de prijsklasse zijn van de producten. Die vertegenwoordigers worden meestal ingeschakeld als er onvoldoende gespecialiseerd is in de productgroep. Nee ik ken geen voorbeeld bij mij uit de buurt.

Vraag 7

Cold canvassing is een manier van verkopen. Die meestal gebruikt word bij het verkopen van dure producten. De verkopers die krijgen een lijst van een database met mensen, zonder dat jij weet of ze wel interesse hebben. Je neemt dan onaangekondigd contact met hun op. Je weet niet niet van deze mensen of ze een prospect zijn.

Vraag 12

E) Een gesloten antwoord is een antwoord, waarop hij een aantal mogelijkheden krijgt om op te antwoorden. F) Ja/nee vragen = Eenvoudige manier van vragen stellen. Gedwongen keuzevragen = De klant moet een keuze maken. Meerkeuzevragen = Een vraag met twee, drier of vier antwoordmogelijkheden. Contrastvragen = Ook wel eens/oneens-vragen genoemd. G) Als het gesprek een beetje stil valt, dan juist gebruiken, maar niet te veel gebruiken, waardoor het gesprek helemaal stil valt.

Vraag 13

Bij een trechterbenadering is een methode, waar je begint met algemene vragen en steeds specifiekere vragen gaat stellen.

Vraag 14

Je speelt in op de koopmotieven van de klant. De koopmotieven zijn de drijfveren tot kopen.

Vraag 16

* Explicatietechniek * Boemerangtechniek * Identificatietechniek * Referentietechniek * Verzachtende tegenspraaktechniek * Voorwaardelijke instemmingstechniek * Transformatietechniek * Compensatietechniek * Buffertechniek * Isolatietechniek

Vraag 17

Explicatietechniek en de Boemerangtechniek

Vraag 18

* Je kunt bijvoorbeeld laten zien dat jouw bedrijf de kosten laag houdt door te bezuinigen op personeel, grondstoffen of apparatuur. * Te laten zien hoe wij het in het weekend doen.

Vraag 19

Het antwoorden van de vragen en het ingaan vol de weerstanden van de klant.

Vraag 20

* Vraag rechtstreeks aan de klant op hij het product wil kopen. * Een vergrendelingsvraag * Laat de klant kiezen uit twee alternatieven. * Doe de klant een speciale aanbieding die alleen geldt als hij de order nu plaats.

Vraag 21 A) * Goed oogcontact, knikt, oor naar jou gericht. * Wenkbrauwen omhoog, pen in zijn mond, wijsvinger op de lippen. * Armen gekruist * Onderuitgezakt * Friemelen met de handen.

H) * Eentoning * Steeds lagere stem * Stemverheffing * Spreekt snel * Trommelen van vingers of pen op de tafel.

Vraag 22

De stadia zijn: aandacht (Attention), belangstelling (Interest), verlangen (Desire) en actie (Action).

Vraag 23

De volgende woorden vormen hier de stappen: verkenning, omschrijving, confrontatie, argumentatie, tegenwerpingen, instemming, order.

Hoofdstuk 2

Vraag 1

* De meeste verkoopondersteunende systemen zijn gericht op de vraag hoe er verkocht wordt.

* De verkopers hebben nodig wat er verkocht word en niet hoe er verkocht word.

* Het inventariseren van klantbehoeften en het maken van offertes en contracten gaan sneller.

* Van het verkopen van producten naar het verkopen van oplossingen.

* Een andere manier van verkopen en stelt hoge eisen aan de kennis en vaardigheden van de verkoper.

* Guided selling

* De Guided selling software helpt een verkoper de juiste vragen te stellen.

* De behoeften van de klant systematisch in kaart brengen.

* Dat is een leerzaam proces.

* Wat is de beste oplossing bij een specifieke klantvraag? Kunnen wij deze oplossing leveren? Willen we deze oplossing leveren? Onder welke voorwaarden willen we deze oplossing leveren? En hoeveel marge gaan we maken bij deze prijs?

* Het is een doodlopende weg, omdat het een te grote afhankelijkheid van IT oplevert.

* De offertedoorlooptijd van een complexe machine loopt terug van 1,5 week tot 1,5 minuut. Hetzelfde werk wordt gedaan met 50 procent van de oorspronkelijke capaciteit. Het aantal offertes en orders met fouten loopt terug naar vrijwel 0 procent. Onze klanten kunnen met Guided selling ook hun eigen dealers of klanten in staat stellen om zelf offertes en ouders te maken. De concurrentiepositie wordt sterk verbeterd

* Bij grotere, multinationale implementaties bij ondernemingen die zeer kennisintensieve producten en diensten verkopen.

Vraag 2

* Passieve telefoon Actieve telefoon Missionair Promotiegericht Actiegericht Actie-reactie Trial and error

* De Actieve telefoon

Vraag 3

Bij de passieve telefoonmethode bel je de klant niet, maar wacht je af totdat de klant terug belt. Bij een actieve telefoonmethode bel je juist de klant op.

Vraag 4

* Cold canvassing is een methode om prospects te vinden, maar daarbij is er nog geen contact opgelegd en weet je niet in hoe verre ze interesse hebben of of ze überhaupt interesse hebben.

* Advertenties

Vraag 5

Actiegerichte methode is op de korte termijn. Een actie/reactie-verkoopmethode is een langere methoden die voor de langere termijn gaat.

Vraag 6

* Het kan maar zo zijn dat ze je product niet willen kopen, alleen maar informatie erover willen hebben. Dus je hebt kans dat je hem niet verkoopt.

* Door positief je product te presenteren en echt voor de verkoop gaan.

Vraag 7

* Promotiegericht verkoopmethode is een methode om gegevens van potentiële klanten te verkrijgen.

* Ik heb geen verbeeld.

Vraag 8

* Deze methode kan worden ingezet als een organisatie geen inzicht heeft in de markt en de tijd en/of de middelen ontbreken om via marktonderzoek of langs een andere weg de markt te verkennen.

* Het is belangrijk dit goed terug te koppelen naar de verkoopleiding.

Vraag 9

* Behoeftegericht Procesgericht Sandwich Probleemoplossend Mentale fase Verkoopfase Gedifferentieerd

* Geen een toegepast.

Vraag 10

* Dat je open vragen kan stellen.

* Heel veel open vragen stellen.

Vraag 11

* Alles Navragen Niks Aannemen

* Slechts 7 pro cent van de klanten koopt op prijs.

Vraag 12

* Je verpakt bij deze methode het lastige verkooppunt, de prijs.

* Ik heb geen voorbeeld.

Vraag 13

* De klant moet zijn probleem of behoefte onderkennen. De klant moet zijn probleem of behoefte onder woorden kunnen brengen. De klant moet zijn probleem of behoefte willen bespreken met een aanbidder van een oplossing.

* Vertrouwen is het sleutelwoord.

* Ik heb geen voorbeelden.

Vraag 14

Onbekendheid met het product of de leverancier.
Bekendheid met het product of de leverancier.
Begrip
Overtuiging
Actie

Vraag 15

* Voorbereidingsfase Openingsfase Informatiefase Transformatiefase Afsluitfase Relatiefase * Informatie zoeken one het bedrijf Hobby’s van je klant opzoeken. Meer informatie over je klant opzoeken. Goed alles in orde hebben. Alles van af weten van je product.

Vraag 16

De indeling van de afnemers/prospects.…...

Similar Documents

Free Essay

Homework

...CMIS102 Homework Assignment 1 (Worth 13% of your grade) Student Name: Class/Section:CMIS102 / Data-type, input/output Professor Name: Assignment due date: 11/4/2012 Program Analysis In this program the overall goal is to obtain the overall square feet in a four bedroom house. In order to calculate the correct output we will need the correct input. I will obtain the required output from the given input by multiplying length x width to find the number of square feet in each room and then add the amount of the four rooms together. • Room1 = Room1Length * Room1Width • Room2 = Room2Length * Room2Width • Room3 = Room3Length * Room3Width • Room4 = Room4Length * Room4Width • TotalSquareFeet = Room1 + Room2 + Room3 + Room4 Input data: Input the variable Room1Length, Room1Width, Room2Length, Room2Width, Room3Length, Room3Width, Room4Length and Room4Width Calculations: TotalSquareFeet = Room1 + Room2 + Room3 + Room4 Program Design Main Module Declare Room1 As Float Declare Room2 As Float Declare Room3 As Float Declare Room4 As Float Write “Total Square feet Program” Call Input Data module Call Perform Calculations module Call Output results module End Program Input Data Module //Get the value of the dimensions Write “What is the length......

Words: 421 - Pages: 2

Free Essay

Homework

...HOMEWORK 2 Avoiding Permanent Damage from Temporary Help Dated: 08/01/2012 Keller Graduate School of New York Course MGMT 520 Business: Its Legal, Ethical, and Global Environment In nowadays, background check of hiring employee is practicing by almost all agencies. Point is that, the skills of the applicant can be, somehow, figured out. It is much more difficult to assess the level of trust, honesty, mental toughness, and loyalty. Reading through chapter 9, and conducting a slight research, my answers to the questions of the given scenario are as follows: 1. Do temporary agencies have a “duty” to run background checks? If so, did Robert half “breach that duty?” Why or Why not? According to the law of negligence, temporary agencies should follow the duty policy on background check on pre-employment, in order not to satisfy an element of negligence. In case of Robert Half International Inc., and Fox Associates, Inc., I don’t think, that duty was breached, the company trusted to provided information by Ms. Ross about herself, and she got good recommendations from her former employers. At some extend, it is a background check. 2. The court ruled against Fox Associates. Was the court correct? Do you think Fox should have done its own background check? Why or Why not? I agree with the court decision, that it was determined that duty is not breached, because it happened unknowingly. Even though the company recommended the employee, Fox could do its own......

Words: 500 - Pages: 2

Premium Essay

Homework

...Homework and Testing 1 Homework and Testing Assigning Homework How much is too much? As with classroom assignments, homework should never be given as busy work. It should have a purpose with a goal. And as I mentioned in the Behavioral Approach to Learning, homework should NEVER be given as punishment. The kid will associate homework with punishment. This may interest you. Harris Cooper (1998) analyzed more than 100 research studies on homework in American schools. He found that homework had a very small connection with test scores at the elementary level. If anything, the more homework an elementary school student had, the more negative their attitude was toward school. Plus it takes away from their social time, which is an important part of growing up. Kids need to learn social skills. Too much homework causes stress, as you probably know very well by now. Kids need to have down time too! Why does homework have such a small effect at the elementary level? One reason is that young children have limited attention spans and are very distractible. It is difficult to do homework in a house that has many distractions. Teachers need to work with parents and help students find a quiet space to do homework. Most professional organization in education agrees that homework should never exceed 10 - 20 minutes per day in grades K - 2. In grades 3 - 6 homework should never exceed 30 - 60 minutes per day. Another reason elementary school children do not benefit much from homework is...

Words: 6818 - Pages: 28

Premium Essay

Homework

...HOMEWORK ASSIGNEMENT #1 Well, where to start. Ive never been asked to write about myself for a school assignment, and I definetly wasn’t expecting it from a Biology class. My name is …, which is a very common name in Mexico and in the United States. I am an avid outdoorsman and I have a wide range of hobbies. I love to surf, Kayak and occationally go fishing. I also enjoy Hiking, offroading and camping. Especially with friends and loved ones. I even enjoy working on cars, from engine rebuilds to the simplest of fluid changes. I come from a divorced family, and I was able to accept the outcome of my parents. My brother however resented it and to this day still holds a grudge against my father. I embraced my new step mother and my step father and considered them my parents and in a way was raides by a four parents. I think this is what made the well balanced person you see today. I am very family oriented and I go out of my way each week to see them all. I just wish I had more time to do so. To be honest this is my first Biology class, and I know you don’t like to hear this, but im taking this class because it is a requirement to transfer. Im not saying I wont enjoy this class, and I can see how you are so passionet about Marine Biology. I have taken Biology in High school before but to be hoinest I just coasted through and I don’t remember much from when I took that class. I just hope I can get the same inspiration you have about that......

Words: 296 - Pages: 2

Free Essay

Homework

...Week 5 homework 11/24/2013 1. One category of birth control is Fertility Awareness-Based Methods. What are the different methods involved and how effective is this category. Temperature Method — You will take your temperature in the morning every day before you get out of bed. Cervical Mucus Method — You will check the changes in your cervical mucus every day for the first part of your cycle until you are sure you have ovulated. Calendar Method — You will chart your cycles on a calendar. The best way is to combine all these methods. When they are combined they are called the symptothermal method 2. 'Birth control' is any thing that stop a woman or girl from becoming pregnant, or giving birth. Birth control can mean a wide range of things – from 'contraceptives' (used to reduce the chances of a woman becoming pregnant) to other ways of avoiding pregnancy, like not having sex. Contraceptives work by preventing a man’s sperm from fertilizing a woman’s egg, and can be done in several different ways. Students typically have a problem in distinguishing the difference between these two. Describe at least two methods of each and then explain why these are so easily confused. Two main types of contraception: Depo Provera which causes the woman to not have a cycle for three months and block the sperm from getting to the egg and another method is the birth control patch which is changed weekly. . Other types of contraception’s are surgical procedures like......

Words: 425 - Pages: 2

Free Essay

Homework

...Homework 1 On the 19th of September on the year 1991 in a very small city hospital in Brazil a very handsome boy was born, and that boy is me. My name is ________, I grew up playing soccer and running around on the streets of Brazil. When I was about 16 years old I came to visit United States and it was love at first visit, and I decided to make this place my new home. I lived in Florida for the most part, my parents were always relocating due to their work. I went to four different high schools, and the last one of them was in Boston, MA where I graduated. After high school I took a 6 month brake from school to decide what profession I wanted to follow. After a long time contemplating my decision I chose Civil Engineering as my major and started at FIU. I started working at the age of 17 at a fast food restaurant (Pizza Hut), I worked there for quite some time until I had to leave because my parents were moving to Boston. Once in Boston I found a pizza hut very close to my house and I applied there. Needless to say I got the job. After that I moved back to Florida where I started working at a 4 star restaurant, then another restaurant. After some time working in the restaurant business I wanted to get experience in some other area, maybe in an area that would be related to civil engineering and help me in the future. Then I started working at a Hotel in Miami Beach as an ‘engineer’. Yes the tittle is very misleading because all I did was maintenance work, still it was......

Words: 537 - Pages: 3

Premium Essay

Homework

... 16 June 2014 GS1140 2.1. Which characteristics listed in the tables on pages 14 and 15 do you feel you now possess? Which characteristics do you feel you need to improve? I have the knowledge and believe every problem has a solution. I can honestly work on the rest I get frustrated easily and want to quit to soon. After I get the answer I do not tend to recheck it ever. 2.2. Choose three of the Seven Habits of Highly Effective People and explain how you will practice them during the coming weeks. Be Proactive. Main thing for me is to ask questions, I already know I am going to need a lot of help in math. Think Win/Win. Got to stay positive… enough said there Practice Renewal. class homework revisit a lot. I have to commit things to memory so I can learn them. 2.4. What other examples of recent paradigm shifts can you identify? Paradigm shifts in recent years Just to talk about a few 1 the creation of the World Wide Web changed how we communicated with friends and .Family around the world. 2 Facebook changing the Social Media scene is becoming the normal now. 3 The electric car a cleaner alternative to fuel. 2.6. Identify a group of people with whom you frequently interact. Make a list of things you can do to become a better team member and to establish a creative environment. Amgard BOD, listen better, be more open to new ideas, Allow others to be heard and myself to be understood....

Words: 267 - Pages: 2

Premium Essay

Homework

...Kathryn Blink Week 2 Homework Exercise 3-13 A. Calculate the cost per equivalent unit for materials and conversion costs. Labor: $8.97 Cost: $9.59 Total: $18.56 B. Calculate the cost of items completed during November. $37,584,000,000 C. Calculate the cost of ending Work in Process. $55,680.00 (Material $47,328, Labor $25,056) Exercise 3-14 A. Prepare a reconciliation of units and a computation of equivalent units for June for the Cleaning Department. 40 @ 50 | 20 | 20 | 500 @ - | +500 | 470 (total units finished in the month) | 50 @ 75 | | 30 (add remaining) | | 520 | = | | | 520 | Problem 3-11 Prepare a production report for the Blending Department for May. Production Cost ReportBlending DepartmentMay | Unit Reconciliation | | Units in Beg. WIP | 7,500 | Units started during May | 97,000 | Units to account for | 104,500 | Units completed and transferred to packaging | 92,500 | Units in ending WIP | 12,000 | Units accounted for | 104,500 | Cost per Equivalent Unit Calculation | Material | Conversion | Overhead | Total | Cost | Beginning WIP | $7,000 | $8,000 | | $15,000 | Cost incurred during May | $106,473 | $143,632 | | $250,105 | Total | $113,473 | $151,632 | | $265,105 | Units | Units completed | 92,500 | 92,500 | | | Equivalents units, ending WIP | 7,800 | 2,400 | | | Total | 100,300 | 94,900 | | | Cost per......

Words: 257 - Pages: 2

Premium Essay

Homework

...Homework Assignment 3 1. Current price in US dollars? (1924/98) $19.63 USD The price in July 2012? (1924/123) $15.64 USD 2. The percentage price change since January? (1924/114) = $16.88 USD ($19.63-$16.88) = $2.75 ($2.75/16.88) = 16.29% increase. Since last July? 19.63-15.64 = 3.99 3.99/15.64 = 25.51% increase 3. What other factors does Dennis need to consider in calculating total landed cost? Cost of the item, brokerage fees, shipping costs, currency conversion, shipping costs, handling fees, customs duties, tariffs and taxed 4. What do each of these terms mean to Dennis? a. Ex works, Seoul, Korea, SKw 12,100 (12,100/806)=$15.01 USD. This is the price of the unit once it is made accessible at the factory. There are still costs that need to be added such as, transportation costs, insurance cost, brokerage fees and applicable duties/taxes. b. CIF Baltimore, $15.50 USD. This means that the cost includes transportation and insurance to the port in Baltimore. Here are still costs that need to be added which are, brokerage, duties/taxes, and inland freight costs. c. DDP New York, $16.50 USD. This means that the cost has already been figured in and it includes transportation, insurance and duties/taxes. The cost that needs to be added is inland freight and brokerage fees. 5. What other pieces of information might Dennis require in order to make an informed decision? a. For choice A, with Ex works, how much......

Words: 520 - Pages: 3

Premium Essay

Homework

...HOMEWORK WEEK Chapter 5, Review Question R3 What are some of the possible services that a link layer protocol can offer to the network layer? Which of these link layer services have corresponding services in IP? In TCP. Asides the basic service provided by the link layer which is to move a datagram from one node to an adjacent node over a single communication link, there are other services provided by the link layer protocols. These services are as follows; * Framing: network layer datagram are enclosed by link layer protocols within a link layer frame before transmission over the link. * Reliable Delivery: The protocols provides reliable delivery service by guaranteeing to move each network layer datagram across the link without error. * Error detection and Correction: The link layer protocols provide a mechanism to detect and correct error that are incorrectly decided in the link layer hardware. * Link Access: The media access control protocol specifies the rules by which a frame is transmitted onto the link. The reliable delivery service also have corresponding services in TCP. Chapter 5, Review Question 4 Suppose two nodes start to transmit at the same time a packet of length L over a broadcast channel of rate R. Denote the propagation delay between the two nodes as dprop. Will there be a collision if dprop < L/R? Why or why not? No, there will be no collision. This is because the transmission time is less than the propagation delay; so the......

Words: 305 - Pages: 2

Premium Essay

Homework

...The University of Texas at Dallas Special Homework #1- Lifecycle Management Process Swapnili Jadhao 02/25/2015 SYSM 6301 Spring 2015 General “Case Study” Analysis Questions: 1. What was the general “subject” of the article? The general subject of this article is analysis of the ISO/IEC 24748 systems and software lifecycle management guide against other standards and academic material, and proposes additions to make to the standard for it to properly promote and support software quality engineering. The article explains the results of a term research project focused on the analysis guide for life cycle management a software quality engineering perspective. 2. What lifecycle stages were primarily focused on that needs to be improved? The lifecycle stages those were primarily focused on and needs to be improved are as listed below: • Concept – In this stage the stakeholder’s requirements trigger the project and drive the whole engineering effort. • Development – In this stage the stakeholder’s requirements are refined with the perspective of quality and are ‘baselined’. • Production – In this stage considering the quality model selected and the baseline accumulated from previous stages quality activities will be performed according to the plans. • Utilization – In this stage, the monitoring of performance and identifying, classifying and reporting of anomalies, deficiencies, and failures occurs. • Support – In this stage, the system-of-interest is deployed and logistics......

Words: 968 - Pages: 4

Premium Essay

Homework

...ACC 2302 – Chapter 2 Homework Solutions (Not necessarily in the order assigned) Exercise 2-4 (page 55) 1. | | Cups of Coffee Served in a Week | | | 2,000 | 2,100 | 2,200 | | Fixed cost | $1,200 | $1,200 | $1,200 | | Variable cost |     440 |     462 |     484 | | Total cost | $1,640 | $1,662 | $1,684 | | Average cost per cup served * | $0.820 | $0.791 | $0.765 | * Total cost ÷ cups of coffee served in a week 2. The average cost of a cup of coffee declines as the number of cups of coffee served increases because the fixed cost is spread over more cups of coffee. Exercise 2-5 (page 55) 1. | | OccupancyDays | Electrical Costs | | High activity level (August) | 2,406 | $5,148 | | Low activity level (October) |   124 |  1,588 | | Change | 2,282 | $3,560 | Variable cost = Change in cost ÷ Change in activity = $3,560 ÷ 2,282 occupancy-days = $1.56 per occupancy-day | Total cost (August) | $5,148 | | Variable cost element ($1.56 per occupancy-day × 2,406 occupancy-days) |  3,753 | | Fixed cost element | $1,395 | 2. Electrical costs may reflect seasonal factors other than just the variation in occupancy days. For example, common areas such as the reception area must be lighted for longer periods during the winter than in the summer. This will result in seasonal fluctuations in the fixed electrical costs. Additionally, fixed costs will be affected by the number......

Words: 1247 - Pages: 5

Premium Essay

Homework

...friends in the heavy accented English. Ultimately, learning a language is important to any person so that he or she will have a better understanding of others. For example, when Brian first came to the Philippines at the age of two, he was made fun of by Filipino kids because of his New Jersey accent. After accomplishing the Tagalog language, Brian became accepted and treated like any other child would. In relationship to Espritu’s section on language, many sons and daughters of immigrants felt as if they are not even considered a Filipino because they only know how to speak in English. For example, when my little brother Brice was first attending school, my parents would always ask me to help him when he needed the assistance with his homework. Both my mother and father know they have a strong Filipino accent and they think that the best thing to do is to have someone else aid him with problems, especially in the English subject, so that Brice does not catch on with the incorrect enunciations. All in all, Filipino and Filipino Americans should learn any Filipino language so that he or she will widen their circle of friends so that socializing will become easier....

Words: 1277 - Pages: 6

Premium Essay

Homework

...HSMG 699 Assigniment 1 (Submit via SAKAI by Friday, Feb. 5 midnight) Right on homework Corrected on homework Multiple Choice Questions: 1. Which of the following statements about finance, accounting, and financial management is most correct? a. Accounting is of no value in decision making. b. Accounting provides the theory and concepts necessary to help managers make better decisions. c. Financial management involves the measurement, in financial terms, of operational events that affect the resources and financing of an organization. d. The primary role of finance is to plan for, acquire, and use resources to maximize the efficiency and value of the enterprise. Pp slide 22 (Gapenski 2012) e. Financial management is of no value in decision making. 2. Which of the following statements about the role of finance in healthcare organizations is incorrect? a. Over time, the finance function has become increasingly focused on strategic issues, such as joint venture decisions. b. Today, the most critical finance function is cost identification. Should say cost containment pg. 8-9 c. The finance function often supports cost containment efforts and third-party payer contract negotiations. d. The primary activities of the finance function can be summarized by the four Cs: costs, cash, capital, and control. e. In times of high profitability and abundant financial resources, the finance function tends to decline in importance. 3. Which of the following......

Words: 1231 - Pages: 5

Free Essay

Homework

...Homework Week 1 Misunderstanding #1 Last weekend my wife and I threw my father his 76 Birthday party at our home while family and friends attended. When my younger sister and her family arrived, my wife greeted her by saying “hello stranger”, which is a proper greeting when two people haven’t seen each other in awhile. My sister received this greeting as a disrespectful greeting and stated to my wife she was offended and if you can’t greet me as “hello Gloria” do not greet me at all. a. Who was the sender? (My Wife) b. Who was the receiver? (My Sister) c. What was the message? A simple greeting d. What channel was used to send the message? Face to Face Communication e. What was the misunderstanding that occurred? A simple greeting was misinterpret as a personal attack. How could the misunderstanding been avoided. a. By not inviting here b. By not greeting her at all c. By greeting her by her name. Misunderstanding #2 Once I retired from the Marine Corps a year later I went back to work for a defense contractor as an instructor for the Marine Corps. During my time as a Marine the term “WM” stands for Woman Marines. I was not aware that terms was no longer used to refer to woman Marines. During my introduction I let the class know where the “WM’s” and the male marines restroom was. After the first class a female marine approach me to let me know that the term “WM’s” was no longer appropriate to refer to female......

Words: 364 - Pages: 2