Free Essay

Ikea

In: Historical Events

Submitted By chelseafc464
Words 4574
Pages 19
------------------------------------------------- Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
-------------------------------------------------
Predmet: Poslovodenje v mednarodnem okolju
-------------------------------------------------
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Maja Makovec Brenčič
-------------------------------------------------
Izvajalec vaj: doc. dr. Matevž Rašković
-------------------------------------------------
Študijski progam: VPŠ
-------------------------------------------------
Študijsko leto: 2012/2013

Seminarska naloga pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju

IKEA

-------------------------------------------------
Študenti: Vpisne številke:
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
1. Žiga Slapnik 19502547
-------------------------------------------------
2. Miha Majetič 19501188
-------------------------------------------------

------------------------------------------------- Ljubljana, 24.5.2013

Kazalo vsebine 1. UVOD 3 1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 3 1.2. NAMEN 3 1.3. CILJ 3 1.4. METODOLOGIJA DELA 4 3. PREDSTAVITEV PODJETJA 6 3.1. Poslanstvo 7 3.2. Vizija 7 3.3. Poslovni rezultati 8 4. ANALIZA TIPA MEDNARODNEGA PODJETJA 9 5. KLJUČNI VIRI KONKURENČNIH PREDNOSTI PODJETJA 11 6. Opredelitev organizacijske strukture 12 6.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA IKEA 12 7. POTEK NABAVE 13 8. PREDNOST GLOBALNEGA POSLOVANJA 15 9. IKEIne NAJVEČJE PRODAJALNE PO SVETU 15 10. NAČIN VODENJA 16 11. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN NJIHOVE SLABOSTI 17 11.1. Pomankljivosti decentralizirane organizacijske strukture: 17 11.2. Funkcionalna organizacijska struktura 17 12. IKEINE TEŽAVE 18 13. SWOT ANALIZA 19

KAZALO TABEL Tabela 1; Štirje tipi mednarodnih podjetij 8

KAZALO SLIK Slika 1; Ustanovitelj IKEE Ingvar Kamparad pred enim od trgovinskih centrov 5 Slika 2; Poslanstvo podjetja IKEA 6 Slika 3; Finančni podatki IKEE po letih 7 Slika 4; Organizacijska struktura podjetja IKEA 12 Slika 5; IKEIna kuhinja 13

1. UVOD

1.1. OPREDELITEV PROBLEMA

Pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju, sva si za seminarsko nalogo izbrala podjetje IKEA. Po pregledu večih potencialno možnih podjetij sva se odločila prav za to švedsko podjetje ker naju je zanimalo kakšna je njihova strategija poslovanja, saj podjetje konstantno raste po višini prihodkov in navsezadnje tudi zaradi ustanovitelja samega, saj je to mednarodno podjetje ustanovil pri svojih rosnih sedemnajstih letih.
Začela bova z predstavitvjo podjetja na splošno, nadaljevala pa z analizo in opisom tipov mednarodnih podjetij, ki sta jo razvila Bartlett in Ghoshal in IKEO uvrstila po najinem mnenju v ustrezen tip mednarodne organizacije. Sledili bodo ključni viri konkurenčne prednosti IKEE in strategije katere uporablja švedsko podjetje na mednarodnih trgih. Predstavila bova tudi organizacijsko strukturo podjetja in analizo odnosa med »mamo« in podružnicami. Zaključila bova z opredelitvjo slabosti obstoječe organizacijske strukture in oblik poslovodenja. Povsem na koncu pa sva pripravila še nekaj predlogov za izboljšave katere bova podkrepila z argumenti.

1.2. NAMEN

Namen najine seminarske naloge je da na konkretnem primeru raziščeva in se dodatno podučiva o temi in oblikah mednarodnih podjetij, katero smo obravnavali že na predavanjih na Ekonomski fakulteti.

1.3. CILJ

Najin cilj je da uspešnost podjetja oceniva skozi analizo različnih ekonomskih parametrov in na koncu tudi ugotoviva, zakaj ta gigant iz severa Evrope ni prisoten v Sloveniji.
1.4. METODOLOGIJA DELA

Za izdelavo te seminarske naloge sva si v večini pomagala s podatki pridobljenimi iz spleta in prosojnic katere smo predelali pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju.
2. POVZETEK

Podjetje IKEA je švedsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo pohištva, gostinskimi storitvami, izdelavo mobilnih hišic... Trgovinske centre tega giganta najdemo po celem svetu, saj si lastijo več kot 330 centrov.
S to izdelavo seminarske naloge pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju sva utrdila znanje, ki sva ga pridobila na predavanjih, s primerom IKEE pa sva še sama raziskovala in na koncu opredelila v kakšen tip organizacije lahko uvrstimo to švedsko podjetje.
Skozi celotno seminarsko nalogo sva prišla tudi do ugotovitve da ima IKEA decentraliziran način odločanja, oz. bolj poglobljeno funkcionalnega s strategijo svetovnega trga. Hkrati pa se bo zaradi zelo hitrega širjena v tujini pomen centralizirane usmeritve povečal.
Prešla sva tudi na sam potek nabave v samih trgovinskih centrih, vse od vstopa v trgovino do prevzema blaga. Pregled imate tudi na države z največjimi trgovskimi centri IKEE, ter kako distribucijski potek rešuje Ikea v državah izven Evrope. Nudiva vam tudi lep primer karizmatičnega voditellja Ingvarja Kamprada oz. na splošno način njegovega vodenja.
V samem zaključku pa sva vam postregla s SWOT analizo ali drugače povedano katere napake mora samo podjetje odpraviti, na kaj morajo biti pazljivi ter v čem lahko vidijo priložnost za doseganje boljših rezultatov.

3. PREDSTAVITEV PODJETJA

Podjetje Ikea je bilo ustanovljeno leta 1943 na švedskem. Njen ustanovitelj je bil Ingvar Kamprad s komaj sedemnajstimi leti. Ime IKEA izhaja iz začetnic štirih besed. Prva in druga začetnica predstavljata ustanoviteljevo ime in priimek, tretja kmetijo na kateri je odraščal (Elmtaryd), zadnja četrta pa je ime kraja kjer je odraščal (Agunnaryd). Podjetje IKEA je znano po svojih modernih dizajnih pohištva katerega izdelujejo v velikih in okolju prijaznih različnih primerkih. Manj znano je tudi, da se IKEA ukvarja s prehrambeno industrijo, saj v svojih trgovskih centrih ponuja hitre prigrizke in pa celo glavne obroke v restavracijah. Med drugim so aktivni tudi na področju izdelave majhnih hiš in od leta 2008 naprej tudi mobilne telefonije v Združenem Kraljestvu saj so lastniki signala z imenom Family Mobile.
Slika 1; Ustanovitelj IKEE Ingvar Kamparad pred enim od trgovinskih centrov
Slika [ 1 ]; Ustanovitelj IKEE Ingvar Kamparad pred enim od trgovinskih centrov

(Vir: spletna stran http://mybrandman.wordpress.com/tag/ingvar-kamprad/, 15.3.2013)

Podjetje je še vedno v privatnem lastništvu, čeprav se je sedež podjetja iz švedske pred leti preselil v nizozemsko mesto Delft zaradi finančnega in davčno bolj konkurenčnega okolja. Danes ima IKEA 332 trgovinskih centrov v 38 državah po vsem svetu. Največ jih je v Nemčiji kjer jih najdemo 46, sledijo ZDA z 38 centri in Francija z 29. Poleg vseh največjih svetovnih držav so prisotni tudi na trgu Savdske Arabije, Kuvajta, Bolgarije in Tajske. Leta 2015 imajo namen vstopiti tudi na trg Srbije in Hrvaške, kjer planirajo, da bi v glavnih mestih odprli novi poslovalnici. Žal nimajo namena odpreti poslovalnice v Sloveniji, po neuradnih podatkih zaradi izjemno dragih zemljiščih, premajhnem trgu in navsezadnje tudi zaradi tega ker najdemo njene trgovinske centre v bližnji okolici, takorekoč za mejo v Avstriji.
(Vir: spletna stran http://en.wikipedia.org/wiki/IKEA#Sm.C3.A5land)

3.1. Poslanstvo
Poslanstvo podejtja IKEA je da ponujajo široko paleto izdelkov v zvezi z notranjo opremo dobre zasnove in kakovosti visoke funkcionalnosti kot tudi trajnosti. Vse to želijo dosegati po nizkih cenah, tako nizkih da si jih lahko večina populacije lahko privošči.

Slika 2; Poslanstvo podjetja IKEA
(Vir: spletna stran http://www.specimentemplates.org/mission-statements/ikea-mission-statement.htm)
3.2. Vizija
Vizija podjetja Ikea je ustavjati boljše vsakdanje življenje za veliko ljudi. Zato IKEA izdeluje dobre in funkcionalne produkte za dom. Na področju posla želi IKEA ponuditi v prihodnje izdelke, ki bi bili cenovno dostopni veliki večini svetovne populacije. Na področju človeških virov pa bi radi s pomočjo svojih produktov da ljudje osebnostno rastejo. Tako naj bi kot skupnost tudi bili bolj zavzeti, da bi gradili na temeljih za boljši jutri tako za nas kot tudi za stranke in naše potomce.
(Vir: spletna stran http://www.ikea.com/ms/en_CA/the_ikea_story/working_at_ikea/our_vision.html)

3.3. Poslovni rezultati
IKEA skozi leta posluje zelo uspešno in dobičkonosno. Leto 2012 so zaključili z 27,6 milijardami € prihodkov oziroma kar 10% več kot v preteklem letu. Leta 2012 so bili prihodki višji skoraj za trikrat v primerjavi s poslovanjem samo 10 let nazaj. Navkljub krizi konstantno rastejo. Manjša rast je bila vidna samo leta 2009, ko je kriza prizadela tudi pohištveno industrijo.
Prihodki iz poslovanja so leta 2012 znašali 3,4 milijarde €, čisti prihodki pa 3,2 milijard €. Sredstva tega švedskega podjetja so bila istega leta ocenjena na 44,8 milijard €, kapital pa na 29 milijard €. IKEA konstantno povečuje tudi število zaposlenih in tako leta 2012 na svetovni ravni zaposluje že 139.000 ljudi.

Slika 3; Finančni podatki IKEE po letih
(Vir: internetna stran http://m.ikea.com/ms/en_JP/pdf/yearly_summary/ys_welcome_inside_2012.pdf)
Uspešno poslovanje IKEE izhaja iz zelo dobro preučenega trga še preden nanj vstopi. Na podlagi izbranega trga nato izberejo v katerem mestu in v kakšnem številu bodo trgovinski centri. Te so večinoma enako veliki, saj ni opaziti velikih odstopanj od velikosti posameznih trgovinskih centrov in tako merijo v povprečju nekaj manj kot 27.000 m2 Tudi tukaj lahko vidimo smernice konstantne reasti, saj se število obiskovalcev in kupcev njenih trgovinskih centrih veča. Če jih je bilo leta 2003 nekaj več kot 300 milijonov jih je leta 2011 že blizu 700 milijonov.
(Vir: internetna stran http://www.asymco.com/2012/05/04/measuring-retail-disruption-apple-vs-ikea/)
4. ANALIZA TIPA MEDNARODNEGA PODJETJA
Literatura Bartlett-a in Ghoshal-a iz leta 1989 deli mednarodna podjetja v štiri različne tipe, katere bova naštela in v tabeli na kratko opisala:
- Internacionalna podjetja
- Multinacionalna podjetja
- Globalna podjetja
- Transnacionalna podjetja

Tabela 1; Štirje tipi mednarodnih podjetij | Internacionalna | Multinacionalna | Globalna | Transnacionalna | MEHANIZMI ZA USTVARJANJE PREDNOSTI | Ekonomija obsega | Lokalna odzivnost | Ekonomija dejavnosti | Ekonomija obsega in ekonomija dejavnosti ter odgovornost | STOPNJA SORODNOSTI MED DRŽAVAMI | Srednja | Nizka | Visoka | Različno | VIRI ZA KONKURENČNO PREDNOST | Prenos spretnosti in znanja | Upravljanje portfelja | Prenašanje virov | Prestrukturiranje, deljenje, prenos in soustvarjanje | GLAVNI TIP DIVERZIFIKACIJE | Sorodna- povezana | Nesorodno | Omejeno povezovani | Izravnava med povezovanji in nepovezovanji |

(Vir: Rašković M., Poslovodenje v mednarodnem okolju; prosojnice šestih predavanj, 2013)

S pomočjo tabele in vprašanj kako določiti vrsto mednarodnega podjetja katere smo dobili na predavanjih bova karseda natančno preučila in na koncu opredelila v kateri tip mednarodne organizacije lahko štejemo podjetje IKEA.
IKEA je kot že rečeno zelo učinkovito podjetje, saj se ji iz leta v leto povečujejo celotni prihodki, kot tudi dobički. Eden od pomembnih dejavnikov uspešnega poslovanja je tudi uspešen vstop na večino tujih trgov. Sedaj IKEA večino prihodkov ustvari v tujini in ne na domačih tleh.
Iz tujih trgov to švedsko podjetje pridobiva informacije iz njihovih podružnic in jih zbira na sedežu podjetja, le-te pa kasneje izkorišča pri vstopu na nove trge, kot tudi pri optimizaciji trgovinskih centrov v že obstoječih državah.
Ko govorimo o lokalni odzivnosti za podjetje IKEA lahko rečemo, da se v večini primerov ne prilagaja okolju v katerem poslujejo. 90% vseh produktov katere ponujajo so si identični v vseh državah. Samo okoli 10% izdelkov spremenijo oz. modificirajo tako, da zadovoljujejo specifične potrebe posameznega trga. Samo za zanimivost, IKEA v večini držav v svojih restavracijah servira švedsko hrano, kot so naprimer mesne kroglice.
Tudi trženje je standardizirano saj je razvito na sedežu podjetja, na nizozemskem. Posameznim trgom se prilagajajo samo z jezikom oglaševanja in v redkih primerih z nekaterimi lokalnimi prilagoditvami. Vse to izvajajo prav zaradi nižanja stroškov in poslednično tudi nižje cene končnih izdelkov.
IKEA diverzificira svoje dejavnosti tudi na nesorodne panoge, kot so restavracije, gradnja hiš, planirajo tudi odprtje hotelskih verig. Vse to pa želi dosegati na ekološki, vzdržen in trajnostni način.
(Vir: spletna stran http://bytelevel.com/news/IKEA_article.pdf)

S preučitvijo tipov mednarodnih podjetij in poslovanjem IKEE, se težko odločiva v kateri tip bi opredelila švedsko podjetje. Meniva, da gre za uspešen »mix« vseh štirih tipov katere opisujeta Bartlett in Ghoshal. Najbližje sva opredelelitvi podejtja IKEA v tip transnacionalnih in globalnih podjetij, saj so globalno učinkoviti sorazmerno dovolj lokalno odzivni in fleksibilni, uspešno prenašajo znanje oz. se “svetovno učijo”, svoje konkurenčne prednosti pa gradijo tudi na nizkih stroških, visoko pogajalsko močjo in ostalimi silnicami profesorja Porterja.

5. KLJUČNI VIRI KONKURENČNIH PREDNOSTI PODJETJA

Konkurenčna prednost IKEE izhaja z izdelki iz modnih in kakovostnih materialov po nizki ceni, ki si jih lahko večina ljudi privošči. IKEino pohištvo, je izdelano na stroškovno učinkovit način, z natančnim oblikovanjem pogodb z dobavitelji pa dosežejo, da se vsi držijo dogovorov. Svoje izdelke naj bi prodajala tudi do 65% ceneje v primerjavi z izdelki svojih konkurentov.
IKEjine trgovine se običajno nahajajo na obrobju mesta, kar pomeni, da je do trgovine več dostopnih cest ter možnost »normalnega« parkiranja, saj nudijo velika in dobra parkirišča za stranke.
Po počasnem razvijanju podjetja v Veliki Britaniji, zaradi lokalnega tekmeca z imenom Habitat (ki je bil njim podoben v marsičem), se je IKEA odločila za selitev v Severno Ameriko. Najpomebnejši nauk, ki se ga je naučila iz svojih izkušenj v Severni Ameriki je, da je za uspeh na ameriškem trgu potrebna prilagoditev in adaptacija proizvodov. Tudi oglaševalske akcije so prilagojene in namenjene predvsem mlajši populaciji.
Pred širitvijo v Severno Ameriki, je IKEA uporabljala samo eno strategijo (one style fits all). Ta strategija je na podlagi nizkih stroškov zagotavljala modne modele po nizkih cenah za stranke. Sedaj se je IKEA naučila kako tekmovati v tujih državah. Danes je prilagodila svoje strategije na podlagi dobavitelja in regionalnih nastavitev. Npr. za mladoporočene pare, študente in samske ljudi starostne skupine 20-30 let. Ko pa izdelek ni več v fazi ''modne muhe'' se lotijo proizvodnje novega.
IKEA daje velik pomen za določitev ustreznega dobavitelja za vsakega od svojih izdelkov. Cilj je opredeliti ustrezne dobavitelje in najti nacenejše materiale, ki bi še vedno zagotavljali željeno kvaliteto. Velik povdarek dajejo iskanju dobaviteljev, ki enako kot IKEA posluje z nizkimi stroški in vzpostavljanju dolgoročnih odnosov s takimi dobavitelji. IKEino vodilo je da poizkuša pridobiti dobavitelja na lokalnem (velikem) trgu, saj bi si tako v največji meri znižali stroške. V takih primerih jim nebi bilo potrebno plačevati visokih stroškov prevoza in logistike.
(Vir: spletni strani http://www.efbl.org/upload/7730963-Strategijski-menadzment-Studija-slucaja-IKEA-2010-12-16.pdf in http://ikea-way-marketingblog.blogspot.com/2012/09/chapter-2-strategic-planning-for.html)
6. Opredelitev organizacijske strukture

V strokovni literaturi je organizacijska struktura tako kot pojem organizacija, opredeljena na več načinov. Organizacijsko strukturo definirajo kot izoblikovan vzorec odnosov med sestavinami ali deli organizacije. Opredeljena pa je tudi kot načrt organizacije, ki omogoča njeno upravljanje. Načrtovanje se nanaša na proces sestavljanja organizacije, načrt pa na rezultat tega sestavljanja. Načrt organizacije vsebuje strukturo organizacije in procese, ki se odvijajo v organizaciji. Ti procesi so predvsem: odločanje, procesi moči, kontrole, planiranja, formalnega vedenja (Kavčič, 1991, str. 177)

6.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA IKEA

V IKEI si z motivacijsko organizacijsko kulturo prizadevajo za podeljevanje moči vodjem trgovin in prodajalcem. Decentraliziran način odločanja je osnova vodenja v IKEI, s čimer naj bi dosegli bolj plosko obliko organizacijske strukture in manjše število stopenj vodenja. Bolj odprto vodenje učinkuje v prenašanju odgovornosti na zaposlene in njihovi večji zavzetosti pri opravljanju svojega dela.
(Vir:magister – Zdešar)
Za sedanjo organizacijsko strukturo pa lahko povemo, da je opredeljena kot zelo funkcionalna s strategijo svetovnega trga. Na ta račun je IKEA sposobna vzdrževati centraliziran nadzor nad funkcionalnimi in hkrati izkoristiti nizke cene in večjo kakovost od mednarodnih ponudnikov. Na vrhu, imajo nadzor nad strateško usmeritvijo, ko pa je govora o funkcionalnosti pa imajo v mislih da je znotraj podjetja odpuščanj čim manj. Da bi zagotovili učinkovitost logističnega procesa je organizacija vključila nakupne in distribucijske procese pod eno streho. IKEA se v tujini zelo hitro širi in prav zaradi tega se bo pomen centralizirane usmeritve povečala. Hitra internacionalizacija sproži vrsto izzivov, naloženih na sedežu na Švedskem. Težavo sprožijo hitri odzivi na nacionalne potrebe, vpliv novih demografskih trendov silijo IKEo razširiti svojo osredotočenost za odziv na različne skupine narodov. Te spremembe lahko vplivajo na ohranjanje globalne organizacijske strukture Ikea.

Slika 4; Organizacijska struktura podjetja IKEA

Pri tem problemu je potrebno najti pravo ravnotežje med stopnjo avtonomije države in centralizirano posredovanje preko večjih hčerinskih družb in franšizne avtonomije. Z logističnih zapletov, je IKEA prisiljena vzdrževati visoko raven nadzora suverenosti svojih dobaviteljev. Dolgoročne odnose z dobavitelji zagotavljajo visoko kakovost, prenose tehnologije in ekonomije obsega.
(vir: http://www.scribd.com/doc/60917979/IKEA-s-Strategic-Management)

Njena organizacijska struktura je zapletena in obsega več med seboj povezanih podjetij in dobrodelno organizacijo. V preteklosti so se že večkrat pojavili sumi, da se na takšen način izogiba plačilu dajatev, česar pa Ikea nikoli ni zanikala.
IKEA daje pri proizvodnji velik poudarek na varovanju okolja. Po letu 1990 so v proizvodnjo vpeljali veliko sprememb, katerih glavni učinek je bila zamenjava okoljsko spornih materialov s takšnimi, ki so do okolja in uporabnikov bolj prijazni, ali pa so uporabljene količine zmanjšali na najnižjo možno raven. Del prihodka IKEA vsako leto nameni tudi v dobrodelne namene.
7. POTEK NABAVE
Pri prvem obisku je obiskovalec lahko nekoliko zmeden. Večina novejših trgovin (velja tudi za nam najbližji trgovini) ima svojevrsten koncept, ki ga je treba najprej razumeti. Prostor je razdeljen na tri dele. V prvem, razstavnem delu, si je mogoče ogledati vse pohištvo iz ponudbe. Pa ne gre zgolj za razstavo, temveč lahko vsak kos primemo v roke, otipamo, preizkusimo predale, vrata, sedemo, ležemo itd. Če potrebujemo pomoč prodajalcev, se lahko Slika 5; IKEIna kuhinja
Slika [ 5 ]; IKEIna kuhinja nanje obrnemo, sicer pa lahko velik del pohištva kupimo brez pomoči, izjema so le kompleksnejši kosi. Na posebnih stojalih dobimo beležnice, svinčnike in merske trakove. V beležnico si zapišemo podatke o lokaciji posameznega kosa pohištva v skladišču, kar je označeno na vsakem izdelku posebej skupaj s ceno in z vsemi

uporabljenimi materiali. Velik del lesenega pohištva je furniranega (osnova je iverka, nanjo pa je nalepljen furnir), le posamezni kosi so namesto furnirja oblepljeni s plastično folijo v barvi lesa, najti pa je mogoče tudi masivno pohištvo. To je v nasprotju s prakso v naših velikih trgovinah, kjer je pogosto tudi dražje pohištvo zgolj oblepljeno s plastično folijo v barvi lesa. Pot skozi razstavni del je zavita, obstajajo pa prehodi med posameznimi oddelki, ki nam skrajšajo pot. Pot je lahko za ljudi s slabšimi orientacijskimi sposobnostmi, problematična, zato je najbolj smiselno, da že na začetku vzamemo s seboj zemljevid trgovine.
Drugi del je namenjen stanovanjski opremi, svetilom, kuhinjski opremi in drugim drobnejšim artiklom. Artikli so razporejeni v skupinah, izbrane artikle pa sproti nalagamo v voziček. Pot je ravno tako zavita kot v prvem delu, zato je pomoč v obliki zemljevida vedno dobrodošla.
Tretji del je skladišče. Tu naložimo na voziček pohištvo, ki smo ga izbrali v prvem delu. Zloženo je na velikih oštevilčenih regalih. Na osnovi podatkov, ki smo jih napisali v beležnico, poiščemo ustrezno vrsto in polico, kjer je shranjeno želeno pohištvo. Običajno je pakirano v kartonske škatle. Pakiranje je racionalno, tako da ne zaseda veliko prostora in ga je mogoče peljati v avtomobilu. Ker so nekateri kosi (predvsem večje omare in postelje) daljši, je treba pred nakupom na internetu preveriti velikosti pakiranja, da že vnaprej vemo ali bomo lahko peljali z lastnim avtom. Večino pohištva je mogoče peljati v karavanu ali enoprostorcu, le za nekatere izjeme je treba imeti kombi. Načeloma pa je najdaljša stranica pakiranja dolga toliko, kot najdaljša stranica pohištva.
Skladišču sledijo blagajne. V zgradbi je tudi otroški vrtec, kjer lahko starši pustijo otroke med časom nakupa in restavracija, kjer obiskovalci lahko kaj pojejo.

8. PREDNOST GLOBALNEGA POSLOVANJA

Razširjenost poslovanja po mnogih trgih omogoča priložnost standardizacije načina, na katerega so izdelki in storitve predstavljeni potrošnikom. Podjetje IKEA in mnoga druga, so razvila svoje izdelke in storitve, ki imajo univerzalno podobo po vseh globalnih trgih. To jim omogoča bolj standardiziran marketing in distribucijo strategije za izdelke in storitve. Druga prednost je možnost zniževanja stroškov zaradi uporabe enotnega marketinškega meteriala na različnih trgih. Z globalnim poslovanjem so se spremenili tudi logistični procesi. Zniževanje stroškov, krajši rok dobave izdelkov in tehnološki razvoj v procesu transporta so skupaj ustvarili mednarodni trg za vse tiste vrste blaga, ki so predhodno bile odvisne od lokalnega območja.
(vir: Diplomska naloga-Svrznjak Maja)

9. IKEIne NAJVEČJE PRODAJALNE PO SVETU

Prve trgovine zunaj Švedske so se začele odpirati na Norveškem (1963) in na Danskem (1969). Leta 1970, so se trgovine razširile na druge dele Evrope, s prvo trgovino izven Skandinavije oprto v Švici (1973), sledila je Nemčija (1974). V istem desetletju, so bile odprte prodajalne v drugih delih sveta, vključno z Japonsko (1974), Avstralijo, Hong Kong (1975), Kanado (1976), na Nizozemskem in v Singapurju (1978). Odprtih trgovin imajo največ v Nemčiji 45, sledijo ji ZDA s 38. Vendar pa družba doslej ni pokazala veliko prisotnost v državah v razvoju, prav zaradi tega ker je lokacija za trgovino zelo pomembna.
Germany: (46)
IKEIN največji trg. Sam Berlin ima štiri trgovine. Berlinova ''Landsberger Allee'' trgovina je 2. največja trgovina v Evropi s 43.000 kvadratnih metrov.
United States: (38)
Prvotna stavba IKEE je bila že porušena in je sedaj tam Foods Market. Leta 1992 je Ikea v Californii pridobila skladišče verig in tamkajšnim 4 dodala še 3 verige. Texas lokacija, ki je delovovala v okviru franšiznega sporazuma je postala eden od le nekaj neodvisnih franžiznih IKEA lokacij po svetu. Nedavno odprte trgovine v ZDA po letu 2008 so Tampa, Florida, Charlotte, North Carolina, Brooklyn, New York, Centennial, Colorado. Nove prodajalne pa naj bi odprli v Miami-ju ter Kansas City-ju.

France: (29)
Pariz z 7 trgovinami prevladuje pred katerim koli mestom na svetu.
Italy: (20)
Zadnja prodajalna je bila odprta v Chieti. Največja trgovina pa je odprta v Milanu.
United Kingdom: (18)
Največji trgovini sta odprti v Croydonu v Londonu in Lakeside Shopping Center v Essexu, vsaka z zmogljivostjo 37.000 kvadratnih metrov. Najnovejši trgovini sta bile zaključene deecembra 2007 v centru mesta Coventry in na Holywoodski borzi v Belfastu. Prihodnje lokacije UK naj bi bile Portsmouth in Slough, načrte za izgradnjo trgovine v Sheffieldu pa so umaknili. Dobila pa je tudi dovoljenje za gradnjo nove 38.000 kvadratnih metrov velike trgovine v Calcot-u Reading.
(Vir: Wikipedia)

10. NAČIN VODENJA

Ingvar Kamprad je odličen primer karizmatičnega voditelja. IKEA pa je odličen primer uspešnega družinskega podjetja. IKEA je bila ustanovljena kot čisto družinsko podjetje, in vse do danes IKEA temelji na poslovnem konceptu družine. Družinsko podjetje ima posebne lastnosti, ki jasno opisujejo svoj poslovni model in kulturo, v primerjavi z drugimi poslovnimi modeli. Lastnik družinskega podjetja je ponavadi nekdo z močnim podjetniškim značajem, ki določa cilje družbe in operativne strategije in želi, da se pri nadzoru odločajo (večina) vsa poslovna področja. To ima velik vpliv na kulturo, strateški razvoj in uspeh.
Pomembno je omeniti, da je ena od značilnosti družinskega podjetja, kot je IKEA, delovna sila, ki je kot del družine in ima občutek identificiranosti, ki je storjeno z organizacijo in veliki predanosti delu v izražanju njihove uspešnosti. Kamprad je bil vedno vidni vodja organizacije. Zato ima za IKEo, kot družinsko podjetje v različnih kulturah bistveno vlogo še vedno Kamprad.
Kot oče in vodja družine, stil vodenja Ingvar-da Kamprada temelji na pojmu družine, za vse namene. Kot je javno dejal Kamprad "Če obstaja kašna druga stvar, kot dobro vodstvo in dati dober zgled'' pomeni ''da moram to storiti za vse zaposlene IKEA".
Kamprad je kmalu spoznal, da je najboljši način dobiti najboljše in njihove zaposlene za zgled s spodbujanjem trdega dela, pomešano s strogo poslovno etiko.
Vir: http://testervn.hubpages.com/hub/Ingvar-Kamprads-leadership-style

11. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN NJIHOVE SLABOSTI

11.1. Pomankljivosti decentralizirane organizacijske strukture: * Potreba po ponovni združitvi posameznih organizacijskih enot pri prizadevanju za dosego skupnih ciljev * Vodje poslovnih enot, pod pritiskom odgovornosti za dosego planiranih poslovnih rezultatov, postavljajo v ospredje kratkoročne interese enot in zanemarjajo dolgoročno vizijo razvoja podjetja * Notranja nepovezanost med organizacijskimi enotami * Integracija med poslovnimi enotami je težavna * Zmogljivost poslovnih funkcij je slabo izkoriščena * Osamosvajanje poslovnih enot
(Vir: diploma – Mavsar)

11.2. Funkcionalna organizacijska struktura

Delavca je potrebno rešiti zastarelih delovnih metod, ki niso več v skladu z zahtevami sodobne tehnike. Rešitev je v specializaciji dela in funkcionalni podlagi. Funkcionalni sistem vodenja se v določeni meri uporablja v vsaki dobri organizirani organizaciji. V vsaki organizaciji imamo določene število specialistov za tehnična in administrativna dela, ki so v neposrednem stiku z delavci po določenih vidikih njihovega dela. Osnovna značilnost funkcionalne organizacijske strukture je, da se odločitve in razna navodila ne prenašajo po hierarhični lestvici od izvajalcev nalog, temveč imajo vodilni strokovnjaki neposreden vpliv nanje na delovnih mestih. Piramida vodenja se tako vidno zniža in pot odločanja je krajša. Specializirani strokovnjaki imajo v funkcionalni strukturi precej več pristojnosti, ker odločajo brez posrednika.

Vendar pa ima to vrsto pomanjkljivosti: * prepletanje vplivov vodilnih strokovnjakov na izvršilnih delovnih mestih, * neracionalna izraba strokovnih in vodstvenih delovnih mest, * enoličnost dela vodilnih in izvajalnih delavcev.
Funkcionalni sistem vodenja povzroča težave pri organiziranju, saj je treba natanko razmejiti delovne dolžnosti in odgovornosti funkcionalnih ravnalcev, za kar so potrebna pisna navodila.
12. IKEINE TEŽAVE

Ikea je predstavila svoje težave, zato si jih želijo izboljšati z razvojem novih strategij in določanju novih ciljev. * Velikost in obseg globalnega poslovanja – to bi lahko bila slabost, zaradi pretežkega nadzora nad samim poslovanjem. V nekaterih državah, kjer se Ikeini izdelki ne izvajajo z zakonodajo delovnih pogojev, bi lahko predstavljalo šibki člen v dobavni verigi Ikee. Koda IWAY je podprta in inšpektorju na obisku tovarne je potrebno zagotoviti, da dobavitelji izpolnjujejo njihove zahteve. * Potreba po nizko cenovnih proizvodov mora biti uravnotežena pred izdelavo proizvodov določene kakovosti. Ikea se mora ''potruditi'' da svoje izdelke dovolj dobro razlikujejo od svojih konkurentov. Morajo se držati tudi kompromisa, da ne morejo vedno nuditi kakovostne izdelke vzporedno z nizko ceno. * Ikea mora ohraniti tudi dobre komunikacije s svojimi potrošniki in drugimi zainteresiranimi strankami. Zelo težka naloga se pojavi tudi pri samem obsegu poslovanja. Ikea mora opravljati pomembne televizijske in radijske kampanje, ki omogočajo poslovno komunikacijo z različnim ciljnim občistvom.
Vir: http://businesscasestudies.co.uk/ikea/swot-analysis-and-sustainable-business-planning/weaknesses-and-threats.html#axzz2U8BWaUA4

Negativni vidiki kupovanja pohištva v Ikei: * vse pohištvo ima podoben stil, * pohištvo moramo sami sestaviti, * omejena ponudba, * pohištvo je iz masovne proizvodnje.

13. SWOT ANALIZA

Prednosti: * IKEA ima močno znano mednarodno blagovno znamko s katerim lahko pritegne ključne skupine kupcev * Poslovni model IKEA je edinstven v svoji konstrukciji in izvedbi z malo neposredne konkurence * Uspeh je posledica nizkih cen, ki ponujajo v inovativnih izdelkov vrednost za kupca, ter hkrati funkcionalnost

Slabosti: * Medtem ko je to mednarodna blagovna znamka je stopnja odvisnoti od evropskih trgov 90% s sedežem v Evropi. * Čeprav uporabljajo model spodbujanja nizkih cen je bilo ugotovljeno, da je potrebno graditi na storitvah in s tem zagotoviti popolno nakupovalno izkušnjo in zagotoviti posel v okviru obstoječih strank
Priložnosti:
* IKEA se prek razvijanja Azijskih in Vzhodnoevropskih modelov iz multinacionalnega spreminja v globalno podjetje. * Tradicionalni produkti IKEE so kvalitetnejši od cene, za katere jih podjetje prodaja. Vseeno pa se s dodajanjem produktov srednjih in visokih plačilnih razredov odpirajo priložnosti za preboj iz demografske baze in povečanje povprečne vrednosti košarice z manj zanašanja na omejeno demografsko skupino. * Vseeno pa ima razvoj IKEA Ecommerca tudi negativne asociacije. Kljub temu pa hkrati obstaja nova priložnost za rast in izboljšanje potrošniških storitev, saj transakcijska sposobnost do neke mere omogoča znižanje pritiska na trgovine.
Nevarnosti:
Če se podjetje zaveda možnih zunanjih groženj, lahko načrtuje, da jih odpravijo. Z ustvarjanjem novih idej, lahko Ikea uporabi posebno moč za obrambo pred grožnjami na trgu. * Družbena gibanja, kot je upočasnitev v času prvih kupcev, ki vstopajo na stanovanjskem trgu. To je temeljni tržni segment za IKEine izdelke. * Ikea mora okrepiti svoje edinstvene lastnosti in tekmovati z njimi kot so ekonomski dejavniki – recesija. * V rastočih konkurenčnih maloprodajnih trgov so trgovci začeli izražati model nizkocenovne vrednosti ravno na pohištvu, ki bo kasneje vplivalo na vzpon IKEE.

Vir: http://www.essay.uk.com/business-resources/swot-analysis-database/ikea-swot-analysis.php

LITERATURA
- RAŠKOVIĆ, M. (2013). Poslovodenje v mednarodnem okolju- prosojnice predavanj
VIRI
Spletne strani:
-http://en.wikipedia.org/wiki/IKEA#Sm.C3.A5land
-http://www.specimentemplates.org/mission-statements/ikea-mission-statement.htm
-http://www.ikea.com/ms/en_CA/the_ikea_story/working_at_ikea/our_vision.html
-http://m.ikea.com/ms/en_JP/pdf/yearly_summary/ys_welcome_inside_2012.pdf)
-http://www.asymco.com/2012/05/04/measuring-retail-disruption-apple-vs-ikea/
-http://bytelevel.com/news/IKEA_article.pdf
-http://www.efbl.org/upload/7730963-Strategijski-menadzment-Studija-slucaja-IKEA-2010-12-16.pdf
-http://ikea-way-marketingblog.blogspot.com/2012/09/chapter-2-strategic-planning-for.html

-http://www.scribd.com/doc/60917979/IKEA-s-Strategic-Management
-http://testervn.hubpages.com/hub/Ingvar-Kamprads-leadership-style
-http://businesscasestudies.co.uk/ikea/swot-analysis-and-sustainable-business-planning/weaknesses-and-threats.html#axzz2U8BWaUA4
-http://www.essay.uk.com/business-resources/swot-analysis-database/ikea-swot-analysis.php

-Diplomska naloga-Svrznjak Maja

-Diplomska naloga– Mavsar

Similar Documents

Free Essay

Ikea

...why IKEA decided to procure from India are due to cheap labor and high quality. Before entering India, IKEA felt that strategically, India would put them at an advantage compared to its competitors. The question Barner faces in this case is weather it is strategic for IKEA to stay in India. Leaving India If IKEA were to leave India it would need to find a supplier that is comparable to the suppliers in India. The new location must be statically located, where IKEA could capture transportation value. Suppliers in this new geographic location must be able to produce at the level of production, quality, and reliability as the ones in India. There was no mentioned of the performances in India, but it would be safe to assume that rug making was a specialized handicraft that India encompassed. IKEA would need to find suppliers that has or would be able to meet that skill level. Leaving India would mean that IKEA in away is “giving up” on India. Large companies like IKEA, find India attractive to source from because of its cheap labor and skilled labor. If IKEA were to leave India that would demonstrate that they do not support India’s child labor laws. If IKEA were to do so, consumers would look at other companies currently sourcing from India to do the same. That would in turn affect the economy of India; cause the labor force to loose jobs and income. What IKEA think is a positive move to address the child labor situation could possibly make it worst. Not only is IKEA......

Words: 1143 - Pages: 5

Premium Essay

Ikea

...Ikea offers a wide range of products like furniture (e.g chairs, tables, bedroom sets, cabinets), appliances (taps and sinks), textile (mattress, rugs, towels) and food. According to general manager, Erik Donker Duyvis, Ikea products are made out of high quality materials (Bani, 1998, Jan 02). Besides being a store solely selling furniture, Ikea also offers a restaurant right in the heart of the store. Duyvis also mentioned that Ikea offers furniture and household goods at a reasonable price (Bani, 1998, Jan 02). So how does Ikea promote their products and services? Ikea has its official website which keeps customers up to date on their current and upcoming products. Besides that, Ikea also promotes its products on various social media platform like Facebook and Twitter. With the advance of technology, Ikea also has its own mobile application which is available for smart phone users (Ikea, n.d.). Ikea also promotes their products through their annual catalogues (Ikea, n.d). The employees in Ikea are helpful and friendly. They are well-trained in providing information for their customers and also help them in looking for products that they want. For example, every product in Ikea has its own code so employees can search for it on the computer and help customers locate the desired item. Ikea is also a company that values its employees by providing perks and benefits like health insurance and discount to them.(Ikea, n.d.) People recognize Ikea by its huge words......

Words: 364 - Pages: 2

Premium Essay

Ikea

...click on the "print" button in your browser to print this page. The IKEA Concept The IKEA Concept is founded on a low-price offer in home furnishings. Concept The IKEA Concept is based on offering a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them. Rather than selling expensive home furnishings that only a few can buy, the IKEA Concept makes it possible to serve the many by providing low-priced products that contribute to helping more people live a better life at home. The IKEA Concept guides the way IKEA products are designed, manufactured, transported, sold and assembled. All of these factors contribute to transforming the IKEA Concept into a reality. How the IKEA Concept Began The IKEA Concept began when Ingvar Kamprad, an entrepreneur from the Småland province in southern Sweden, had an innovative idea. In Småland, although the soil is thin and poor, the people have a reputation for working hard, living frugally and making the most out of limited resources. So when Ingvar started his furniture business in the late 1940s, he applied the lessons he learned in Småland to the home furnishings market. Ingvar's innovative idea was to offer home furnishing products of good function and design at prices much lower than competitors by using simple cost-cutting solutions that did not affect the quality of products. Ingvar used every opportunity to reduce costs, and he......

Words: 1028 - Pages: 5

Premium Essay

Ikea

...IKEA was founded by Ingvar Kamprad. He was born in Småland in southern Sweden. In 1943, when Ingvar Kamprad was 17, he registered his company. The name IKEA is formed from his name’s initials (I- Ingvar & K- Kamprad) plus the first letters of Elmtaryd (E) & Agunnaryd (A), the farm and the village where he grew up. This IKEA originally sold typical general store goods. Five years later, in 1948, IKEA introduced furniture into the range. After 10 years, the first IKEA store on 6700 square meters was opened in Älmhult, Sweden. In 1963 IKEA’s first store outside Sweden opened in Oslo, Norway. 325 IKEA stores are located in more than 38 countries all over the world. IKEA supplies a broad range of home furnishing products in a great variety of styles. IKEA products are identified by single word names referring to places, rivers, and lakes in Scandinavia or common things in everyday life. Most of the names are of Swedish origin. IKEA stores are built usually very large with many displays inspired by realistic room settings or real-life homes. IKEA stores include also restaurants serving traditional Swedish food, grocery stores selling Swedish-made items and usually there is a play area named Småland for children from the age of 3 to 10. Low prices are the “cornerstone of the IKEA vision” and the most important thing for their business idea. The “flat-packs” are really useful to reduce labor-, shipping-, and storage costs. IKEA publishes an annual catalogue in 38 different...

Words: 448 - Pages: 2

Premium Essay

Ikea

...IKEA Analysis Report Your Name Argosy University IKEA’s Marketing IKEA has a unique perspective with the approach they use in marketing. The starting point begins with customers’ needs (IKEA, 2013). The focus is on local marketing versus mass marketing and competitors. This differentiates IKEA from other home good suppliers by anticipating what consumers are seeking and many times providing exactly they desire before they realize they need it. The marketing task is simple, “To build the IKEA brand and inspire people to come to the stores” (IKEA, 2013). The marketing mix is a combination of items that work together; it is often referred to as the four p’s in marketing. Price, Promotion, People, and Process are the four p’s that IKEA has embraced. Price is within their controls, they offer quality home goods at low affordable costs. They are able to keep costs low with designing from within, sourcing raw materials for production, and selling in their own stores. Promotion is achieved with iconic bold blue and yellow colors signifying a brand with value. IKEA uses many forms of media in their promotional marketing strategy; the annual catalogue is the most popular. The catalogue highlights many new home goods and accessories with interior suggestions that are attention grabbing and captivating. The catalogue has become a staple of what is new and trending in the homes of many customers. IKEA’s website is another interactive way it reaches a distinct local market,......

Words: 2093 - Pages: 9

Free Essay

Ikea

...Strategy adopted? http://www.oppapers.com/essays/The-Strategy-Adopted-By-Ikea/740556 1 Explain, in details, the strategy adopted by IKEA, and how it successfully did the positioning.  *** At business level strategy Focus Strategies By implementing a cost leadership or differentiation strategy, IKEA choose to compete by exploiting their core competencies on an industry-wide basis and adopt a broad competitive scope.   Alternatively, IKEA can choose to follow a focus strategy by seeking to use their core competencies to serve the needs of a particular customer group in an industry. In other words, IKEA focus on specific, smaller segments (or niches) of customers rather than across the entire market.   Focused Business Level Strategies involve the same basic approaches as Broad Market Strategies.    Focus strategies can be based either on cost leadership or differentiation. Focused Cost Leadership Strategy IKEA that compete by following cost leadership strategies to serve narrow market niches generally target the smallest buyers in an industry (those who purchase in such small quantities those industry-wide competitors cannot serve them at the same low cost).   Global furniture retailer IKEA provide customers with “affordable solutions for better living” through use of the focused cost leadership strategy.   The company offers home furnishings that combine good design, function, and quality with low prices.   IKEA does this by offering low-cost, modular furniture......

Words: 1820 - Pages: 8

Premium Essay

Ikea

...IKEA Christopher A. Bartlett and Ashish Nanda With a 1988 turnover of 14.5 billion Swedish kronor (U.S. $1 SKr6 in 1988) and 75 outlets in 19 countries; IKEA had become the world's largest home furnishings retailer. As the company approached the 1990s, however, its managers faced a number of major challenges. Changes in demographics were causing some to question IKEA's historical product line policy. Others wondered if the company had not bitten off too much by attempting major new market entries simultaneously in two European countries (United Kingdom and Italy), the United States, and several Eastern bloc countries. Finally, there was widespread concern about the future of the company without its founder, strategic architect, and cultural guru, Ingvar Kamprad. IKEA BACKGROUND AND HISTORY In 1989, furniture retailing worldwide was a fragmented industry in which small manufacturers and distributors catered to the demands of their local markets. Consumer preferences varied by region, and there were few retailers whose operations extended beyond a single country. IKEA, however, had repeatedly bucked market trends and industry norms. Over three and a half decades, it had built a highly profitable worldwide network of furniture stores (see Exhibit 1). COMPANY ORIGINS IKEA is an acronym for the initials of the founder, Ingvar Kamprad, his farm Elmtaryd, and his county, Agunnaryd, in Smäland, South Sweden. In 1943, at the age of 17, Kamprad began......

Words: 3535 - Pages: 15

Free Essay

Ikea

...pose the greatest threat? Why? While Ikea is moving from an international strategy to a global-standardization strategy, there is the threat of possible limited resources and the change in consumer taste. Recently there has been an increasing awareness of preserving the forests and a concern for global warming. As a result, Ikea needs to develop an alternative to wood as a source of furniture and goods. The problem is the uncertainty of when that shift will take place. It could be within the next 10 years or maybe the next 100 years. Regardless, Ikea needs to consider these external factors. Currently, they need to focus on how to meet the demands of the customers so they’re able to keep up with competition. From this point the debate could be whether Ikea should look into alternative resources for wood so not only are they able to keep up with the competition, they’re also prepared for future changes. Or, rather put those expenses into finding a new supplier to add onto their current supply to keep up with the expansion. Ikea alone uses almost 1% of all wood used commercially around the world. The company said it plans on becoming “forest positive” by 2020, meaning that, despite its continuing high demand for timber, it intends its business to have overall positive effect on the world’s forest. What does this mean? The commitment of this approach means it will be growing at least as many trees as it uses to make products by 2020. Ikea also intend to become of the biggest......

Words: 707 - Pages: 3

Premium Essay

Ikea

...• Week 2 Mini Case: IKEA List IKEA’s external and internal challenges. Looking at IKEA’s challenges, which ones do you think pose the greatest threat? Why? How would you address the challenges? IKEA’s external challenges are mainly Target and K-Mart. Target has recently recruited top designers and launched a wide range of low priced furnishings. On the other hand, K-Mart has done much of the same thing and enrolled Martha Stewart to help with the design of its home furnishings. IKEA’s main internal challenge is since the company’s inception (1943) no strategic decisions have been made without Mr. Ingvar Kamprad, the founder. Since he has stepped down in 2013, his three sons have taken over leadership of IKEA. Another internal challenge has been that IKEA is privately held through a complicated network of foundations which creates constraints in accessing large sums of capital that is needed for rapid global expansion. Walmart entered a period of difficulties after Sam Walton stepped down. Do you anticipate IKEA having the same leadership transition challenges? Why or why not? In my opinion, any company that’s founder is involved from inception until he/she is not physically/mentally capable any longer and then transitions to different leadership will be problematic. When Mr. Kamprad stepped down from IKEA in 2013, his three sons took over leadership. More than likely, they will never value and commit to the company like their father did. Hopefully Mr.......

Words: 470 - Pages: 2

Free Essay

Ikea

...10 Keys to IKEA's Low Prices Just how does IKEA manage to offer such consistently low prices? Many people think that it's because the furniture is made cheaply, which isn't exactly true. Read on to find out about some of IKEA's less obvious cost-saving strategies. 1 Recycling The Recovery Department (of which, the AS-IS room is part) is responsible for sorting and recycling all recyclable materials, including packaging broken down in-store as well as materials collected from customers at recycling donation bins where available. 2 AS-IS Products not suitable for sale at the full retail price (floor samples, returns, items damaged in shipment, etc.) are placed for sale in AS-IS, generating revenues that might otherwise be lost to waste. The Recovery department also recoups parts from damaged items, making spares available to customers who need them. 3 Waste Reduction IKEA's designers and engineers strive to reduce the amount of material used and wasted in production. Additionally, many waste products are then used to make new products, further reducing overall costs both to the pocketbook as well as to the environment. 4 Automatic selling Despite the showrooms showcasing IKEA furniture in real living arrangements (typically located upstairs), IKEA is a warehouse store designed to maximize customer self-sufficiency with minimal reliance on staff assistance. Cost savings stem from reduced wages, training costs and lower design, maintenance and......

Words: 629 - Pages: 3

Premium Essay

Ikea

...IKEA in India: An Opportunity for Success James Baskerville, Irina Damianoff, Jacquelynn Mantel, and Teressa Paulus Indiana Wesleyan University Assignment ADM510 Team Project Paper Team Project Paper Rubric: The Team Project report was graded according to the rubric below |Criteria |Points Possible |Point Achieved | |Spelling, grammar and mechanics - Excellent |15 | | |Description of the Organization – good detail |20 | | | Opportunities for Global Expansion – great research |30 | | |Challenges to Global Expansion |30 | | |Expansion Options and Recommendations – team did a great job with the analysis and support |30 | | |APA citations & references page |15 | | |TOTAL |140 | | ...

Words: 3790 - Pages: 16

Premium Essay

Ikea

...Key Partner IKEA cannot do everything alone so they needs partners. Swedwood is a manufacturing group within the IKEA Group.The primary function is to manufacture and distribute furniture.It supplies IKEA with all its materials.Besides,Swedpan is an industrial supplier.IKEA have a strategic alliance with the kitchen distributors such as whirpool and AEG that enables them to present a complete kitchen layout for their showrooms. Also,they have joint ventures with electronic producers to sell furniture with integrated electronics.For example a television cupboard with an integrated television. IKEA also has a buyer-supplier relationship with food production companies. IKEA foundation has partnerships with UNICEF and save the children from a social perspective.UNICEF is a United Nations Program headquatered in New York City that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children & mothers from a social perspective. Key Activities One of the key activities IKEA do is production. IKEA has to maintain building new products and selling them to the world.To keep up designers design new products,factories build them and they are being transported to the stores where they are sold.To keep customers coming IKEA does marketing and promotion as well. Cost Structures We know how IKEA gets their money,but how do they spend it? IKEA’s cost structure is in between cost and value driven.IKEA produces furniture with low quality materials,but present it in a......

Words: 312 - Pages: 2

Premium Essay

Ikea

... | Table of contents 1. Introduction.......................................................................................3 2. Executive Summery………………………………………………..4 3. Crisis Management………………………………………………...5 4. Effective Management of information………….…………..…6&7 4. Communication Strategy………………………………..…...…8&9 5. Effective Crisis Management…………………………….………10 6. Public Relations steps…………………………………….………11 7. Product Recall…………………………………………………….12 8. Ikea Questionnaire………………………………………………...13 9. Conclusion…………………………………………………….…..14 10. Bibliography……………………………………………………...15 11. Appendices………………………………………………………...16 Introduction This report aims to investigate that public relations is an important business function to an organization. The research will examine public relations as an essential function of crisis management. The purpose of this report is to investigate that major organizations such as Johnson and Johnson, Ford and Firestone and IKEA, would use the corrective public relations strategies, to have a positive outcome on a crisis situation. The author will examine the different public relation strategies each company used to handle their individual crisis. In examining these strategies the report will analyze the impact these strategies had on the crisis. Executive Summary The report provides a study of the crisis management handling of four major organizations. The report also discusses......

Words: 3085 - Pages: 13

Premium Essay

Ikea

...Casestudy: IKEA FAMILY: OLD ENOUGH TO WORK? Socialist Party (SP) versus IKEA At the end of 1998, furniture giant Ikea became the target of protest campaigns throughout Europe. The campaign in the Netherlands was led by the political Socialist Party (SP) and a number of NGOs. The actions against and pressure on Ikea were prompted by a television documentary on working conditions at Indian factories that manufactured clothing, chairs and rugs for Ikea which made allegations of child labour and unsafe working conditions. The SP and other societal organisations demanded that Ikea adopt, comply with and monitor a code which addresses child labour and unacceptable working conditions at the factories of suppliers. Societal Interface Management Challenges PUBLIC - PRIVATE PROFIT NON-PROFIT Is the eradication of Unlisted company child labour the and business responsibility of the community Indian government? involvement: consumers and/or Observing international suppliers? conventions (ILO) and cooperating with Family atmosphere organisations? in a family business? Quality mark/not? Inadequate regulations in host countries? EFFICIENCY Affordable furniture for consumers at lower end of market High margins on goods purchased from suppliers Owns most of the franchises ETHICS/EQUITY Working conditions (child labour and hazardous substances) Education and training policy of company? Low prices at all costs? The issue of cultural relativism/universalism . Would you find it acceptable...

Words: 3805 - Pages: 16

Premium Essay

Ikea

...IKEA Research Paper Team Members: Kevin Agbulos Chandni Shah Francis Mendo Raymond Cheng Ting Yu Course: International Business Professor Alex Settles Date: December 5th, 2013 Table of Contents: I. Introduction (pgs. 1-3) II. International Expansion (pgs. 3-5) III. The IKEA Concept and Business Model (pgs. 5-7) IV. Organization and Management (pgs. 7-8) V. SWOT Analysis (pgs. 9-10) I. Introduction In 1943 Sweden, a Swedish 17-year-old man named Ingvar Kamprad established IKEA. IKEA stands for Ingvar Kamprad Elmtaryd and Agunnaryd. Elmtaryd is the family farm’s name and Agunnaryd is the name of the village where the farm is located. It started off as being a retailer for selling matches, seeds and fish and Kamprad slowly added items such as ballpoint pens, furniture and other household designs. As he started expanding his product portfolio, Kamprad started adopting business strategies such as selling his products via mail order, using a milk truck as transportation, making a furniture catalog and hiring a furniture designer. This designer was Gillis Lundgren who also came up with the self-assembly, flat-packaging technique. This flat-packaging design allowed for more efficient transportation as it cut down on unnecessary space and prevented product damage. The self-assembly technique Lundgren had developed allowed IKEA to essentially forward integrate, cutting out outside retailers. Big retailers responded by turning manufacturers against IKEA...

Words: 3387 - Pages: 14