Free Essay

Ikea

In: Historical Events

Submitted By chelseafc464
Words 4574
Pages 19
------------------------------------------------- Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
-------------------------------------------------
Predmet: Poslovodenje v mednarodnem okolju
-------------------------------------------------
Nosilec predmeta: red. prof. dr. Maja Makovec Brenčič
-------------------------------------------------
Izvajalec vaj: doc. dr. Matevž Rašković
-------------------------------------------------
Študijski progam: VPŠ
-------------------------------------------------
Študijsko leto: 2012/2013

Seminarska naloga pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju

IKEA

-------------------------------------------------
Študenti: Vpisne številke:
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
1. Žiga Slapnik 19502547
-------------------------------------------------
2. Miha Majetič 19501188
-------------------------------------------------

------------------------------------------------- Ljubljana, 24.5.2013

Kazalo vsebine 1. UVOD 3 1.1. OPREDELITEV PROBLEMA 3 1.2. NAMEN 3 1.3. CILJ 3 1.4. METODOLOGIJA DELA 4 3. PREDSTAVITEV PODJETJA 6 3.1. Poslanstvo 7 3.2. Vizija 7 3.3. Poslovni rezultati 8 4. ANALIZA TIPA MEDNARODNEGA PODJETJA 9 5. KLJUČNI VIRI KONKURENČNIH PREDNOSTI PODJETJA 11 6. Opredelitev organizacijske strukture 12 6.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA IKEA 12 7. POTEK NABAVE 13 8. PREDNOST GLOBALNEGA POSLOVANJA 15 9. IKEIne NAJVEČJE PRODAJALNE PO SVETU 15 10. NAČIN VODENJA 16 11. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN NJIHOVE SLABOSTI 17 11.1. Pomankljivosti decentralizirane organizacijske strukture: 17 11.2. Funkcionalna organizacijska struktura 17 12. IKEINE TEŽAVE 18 13. SWOT ANALIZA 19

KAZALO TABEL Tabela 1; Štirje tipi mednarodnih podjetij 8

KAZALO SLIK Slika 1; Ustanovitelj IKEE Ingvar Kamparad pred enim od trgovinskih centrov 5 Slika 2; Poslanstvo podjetja IKEA 6 Slika 3; Finančni podatki IKEE po letih 7 Slika 4; Organizacijska struktura podjetja IKEA 12 Slika 5; IKEIna kuhinja 13

1. UVOD

1.1. OPREDELITEV PROBLEMA

Pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju, sva si za seminarsko nalogo izbrala podjetje IKEA. Po pregledu večih potencialno možnih podjetij sva se odločila prav za to švedsko podjetje ker naju je zanimalo kakšna je njihova strategija poslovanja, saj podjetje konstantno raste po višini prihodkov in navsezadnje tudi zaradi ustanovitelja samega, saj je to mednarodno podjetje ustanovil pri svojih rosnih sedemnajstih letih.
Začela bova z predstavitvjo podjetja na splošno, nadaljevala pa z analizo in opisom tipov mednarodnih podjetij, ki sta jo razvila Bartlett in Ghoshal in IKEO uvrstila po najinem mnenju v ustrezen tip mednarodne organizacije. Sledili bodo ključni viri konkurenčne prednosti IKEE in strategije katere uporablja švedsko podjetje na mednarodnih trgih. Predstavila bova tudi organizacijsko strukturo podjetja in analizo odnosa med »mamo« in podružnicami. Zaključila bova z opredelitvjo slabosti obstoječe organizacijske strukture in oblik poslovodenja. Povsem na koncu pa sva pripravila še nekaj predlogov za izboljšave katere bova podkrepila z argumenti.

1.2. NAMEN

Namen najine seminarske naloge je da na konkretnem primeru raziščeva in se dodatno podučiva o temi in oblikah mednarodnih podjetij, katero smo obravnavali že na predavanjih na Ekonomski fakulteti.

1.3. CILJ

Najin cilj je da uspešnost podjetja oceniva skozi analizo različnih ekonomskih parametrov in na koncu tudi ugotoviva, zakaj ta gigant iz severa Evrope ni prisoten v Sloveniji.
1.4. METODOLOGIJA DELA

Za izdelavo te seminarske naloge sva si v večini pomagala s podatki pridobljenimi iz spleta in prosojnic katere smo predelali pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju.
2. POVZETEK

Podjetje IKEA je švedsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo pohištva, gostinskimi storitvami, izdelavo mobilnih hišic... Trgovinske centre tega giganta najdemo po celem svetu, saj si lastijo več kot 330 centrov.
S to izdelavo seminarske naloge pri predmetu Poslovodenje v mednarodnem okolju sva utrdila znanje, ki sva ga pridobila na predavanjih, s primerom IKEE pa sva še sama raziskovala in na koncu opredelila v kakšen tip organizacije lahko uvrstimo to švedsko podjetje.
Skozi celotno seminarsko nalogo sva prišla tudi do ugotovitve da ima IKEA decentraliziran način odločanja, oz. bolj poglobljeno funkcionalnega s strategijo svetovnega trga. Hkrati pa se bo zaradi zelo hitrega širjena v tujini pomen centralizirane usmeritve povečal.
Prešla sva tudi na sam potek nabave v samih trgovinskih centrih, vse od vstopa v trgovino do prevzema blaga. Pregled imate tudi na države z največjimi trgovskimi centri IKEE, ter kako distribucijski potek rešuje Ikea v državah izven Evrope. Nudiva vam tudi lep primer karizmatičnega voditellja Ingvarja Kamprada oz. na splošno način njegovega vodenja.
V samem zaključku pa sva vam postregla s SWOT analizo ali drugače povedano katere napake mora samo podjetje odpraviti, na kaj morajo biti pazljivi ter v čem lahko vidijo priložnost za doseganje boljših rezultatov.

3. PREDSTAVITEV PODJETJA

Podjetje Ikea je bilo ustanovljeno leta 1943 na švedskem. Njen ustanovitelj je bil Ingvar Kamprad s komaj sedemnajstimi leti. Ime IKEA izhaja iz začetnic štirih besed. Prva in druga začetnica predstavljata ustanoviteljevo ime in priimek, tretja kmetijo na kateri je odraščal (Elmtaryd), zadnja četrta pa je ime kraja kjer je odraščal (Agunnaryd). Podjetje IKEA je znano po svojih modernih dizajnih pohištva katerega izdelujejo v velikih in okolju prijaznih različnih primerkih. Manj znano je tudi, da se IKEA ukvarja s prehrambeno industrijo, saj v svojih trgovskih centrih ponuja hitre prigrizke in pa celo glavne obroke v restavracijah. Med drugim so aktivni tudi na področju izdelave majhnih hiš in od leta 2008 naprej tudi mobilne telefonije v Združenem Kraljestvu saj so lastniki signala z imenom Family Mobile.
Slika 1; Ustanovitelj IKEE Ingvar Kamparad pred enim od trgovinskih centrov
Slika [ 1 ]; Ustanovitelj IKEE Ingvar Kamparad pred enim od trgovinskih centrov

(Vir: spletna stran http://mybrandman.wordpress.com/tag/ingvar-kamprad/, 15.3.2013)

Podjetje je še vedno v privatnem lastništvu, čeprav se je sedež podjetja iz švedske pred leti preselil v nizozemsko mesto Delft zaradi finančnega in davčno bolj konkurenčnega okolja. Danes ima IKEA 332 trgovinskih centrov v 38 državah po vsem svetu. Največ jih je v Nemčiji kjer jih najdemo 46, sledijo ZDA z 38 centri in Francija z 29. Poleg vseh največjih svetovnih držav so prisotni tudi na trgu Savdske Arabije, Kuvajta, Bolgarije in Tajske. Leta 2015 imajo namen vstopiti tudi na trg Srbije in Hrvaške, kjer planirajo, da bi v glavnih mestih odprli novi poslovalnici. Žal nimajo namena odpreti poslovalnice v Sloveniji, po neuradnih podatkih zaradi izjemno dragih zemljiščih, premajhnem trgu in navsezadnje tudi zaradi tega ker najdemo njene trgovinske centre v bližnji okolici, takorekoč za mejo v Avstriji.
(Vir: spletna stran http://en.wikipedia.org/wiki/IKEA#Sm.C3.A5land)

3.1. Poslanstvo
Poslanstvo podejtja IKEA je da ponujajo široko paleto izdelkov v zvezi z notranjo opremo dobre zasnove in kakovosti visoke funkcionalnosti kot tudi trajnosti. Vse to želijo dosegati po nizkih cenah, tako nizkih da si jih lahko večina populacije lahko privošči.

Slika 2; Poslanstvo podjetja IKEA
(Vir: spletna stran http://www.specimentemplates.org/mission-statements/ikea-mission-statement.htm)
3.2. Vizija
Vizija podjetja Ikea je ustavjati boljše vsakdanje življenje za veliko ljudi. Zato IKEA izdeluje dobre in funkcionalne produkte za dom. Na področju posla želi IKEA ponuditi v prihodnje izdelke, ki bi bili cenovno dostopni veliki večini svetovne populacije. Na področju človeških virov pa bi radi s pomočjo svojih produktov da ljudje osebnostno rastejo. Tako naj bi kot skupnost tudi bili bolj zavzeti, da bi gradili na temeljih za boljši jutri tako za nas kot tudi za stranke in naše potomce.
(Vir: spletna stran http://www.ikea.com/ms/en_CA/the_ikea_story/working_at_ikea/our_vision.html)

3.3. Poslovni rezultati
IKEA skozi leta posluje zelo uspešno in dobičkonosno. Leto 2012 so zaključili z 27,6 milijardami € prihodkov oziroma kar 10% več kot v preteklem letu. Leta 2012 so bili prihodki višji skoraj za trikrat v primerjavi s poslovanjem samo 10 let nazaj. Navkljub krizi konstantno rastejo. Manjša rast je bila vidna samo leta 2009, ko je kriza prizadela tudi pohištveno industrijo.
Prihodki iz poslovanja so leta 2012 znašali 3,4 milijarde €, čisti prihodki pa 3,2 milijard €. Sredstva tega švedskega podjetja so bila istega leta ocenjena na 44,8 milijard €, kapital pa na 29 milijard €. IKEA konstantno povečuje tudi število zaposlenih in tako leta 2012 na svetovni ravni zaposluje že 139.000 ljudi.

Slika 3; Finančni podatki IKEE po letih
(Vir: internetna stran http://m.ikea.com/ms/en_JP/pdf/yearly_summary/ys_welcome_inside_2012.pdf)
Uspešno poslovanje IKEE izhaja iz zelo dobro preučenega trga še preden nanj vstopi. Na podlagi izbranega trga nato izberejo v katerem mestu in v kakšnem številu bodo trgovinski centri. Te so večinoma enako veliki, saj ni opaziti velikih odstopanj od velikosti posameznih trgovinskih centrov in tako merijo v povprečju nekaj manj kot 27.000 m2 Tudi tukaj lahko vidimo smernice konstantne reasti, saj se število obiskovalcev in kupcev njenih trgovinskih centrih veča. Če jih je bilo leta 2003 nekaj več kot 300 milijonov jih je leta 2011 že blizu 700 milijonov.
(Vir: internetna stran http://www.asymco.com/2012/05/04/measuring-retail-disruption-apple-vs-ikea/)
4. ANALIZA TIPA MEDNARODNEGA PODJETJA
Literatura Bartlett-a in Ghoshal-a iz leta 1989 deli mednarodna podjetja v štiri različne tipe, katere bova naštela in v tabeli na kratko opisala:
- Internacionalna podjetja
- Multinacionalna podjetja
- Globalna podjetja
- Transnacionalna podjetja

Tabela 1; Štirje tipi mednarodnih podjetij | Internacionalna | Multinacionalna | Globalna | Transnacionalna | MEHANIZMI ZA USTVARJANJE PREDNOSTI | Ekonomija obsega | Lokalna odzivnost | Ekonomija dejavnosti | Ekonomija obsega in ekonomija dejavnosti ter odgovornost | STOPNJA SORODNOSTI MED DRŽAVAMI | Srednja | Nizka | Visoka | Različno | VIRI ZA KONKURENČNO PREDNOST | Prenos spretnosti in znanja | Upravljanje portfelja | Prenašanje virov | Prestrukturiranje, deljenje, prenos in soustvarjanje | GLAVNI TIP DIVERZIFIKACIJE | Sorodna- povezana | Nesorodno | Omejeno povezovani | Izravnava med povezovanji in nepovezovanji |

(Vir: Rašković M., Poslovodenje v mednarodnem okolju; prosojnice šestih predavanj, 2013)

S pomočjo tabele in vprašanj kako določiti vrsto mednarodnega podjetja katere smo dobili na predavanjih bova karseda natančno preučila in na koncu opredelila v kateri tip mednarodne organizacije lahko štejemo podjetje IKEA.
IKEA je kot že rečeno zelo učinkovito podjetje, saj se ji iz leta v leto povečujejo celotni prihodki, kot tudi dobički. Eden od pomembnih dejavnikov uspešnega poslovanja je tudi uspešen vstop na večino tujih trgov. Sedaj IKEA večino prihodkov ustvari v tujini in ne na domačih tleh.
Iz tujih trgov to švedsko podjetje pridobiva informacije iz njihovih podružnic in jih zbira na sedežu podjetja, le-te pa kasneje izkorišča pri vstopu na nove trge, kot tudi pri optimizaciji trgovinskih centrov v že obstoječih državah.
Ko govorimo o lokalni odzivnosti za podjetje IKEA lahko rečemo, da se v večini primerov ne prilagaja okolju v katerem poslujejo. 90% vseh produktov katere ponujajo so si identični v vseh državah. Samo okoli 10% izdelkov spremenijo oz. modificirajo tako, da zadovoljujejo specifične potrebe posameznega trga. Samo za zanimivost, IKEA v večini držav v svojih restavracijah servira švedsko hrano, kot so naprimer mesne kroglice.
Tudi trženje je standardizirano saj je razvito na sedežu podjetja, na nizozemskem. Posameznim trgom se prilagajajo samo z jezikom oglaševanja in v redkih primerih z nekaterimi lokalnimi prilagoditvami. Vse to izvajajo prav zaradi nižanja stroškov in poslednično tudi nižje cene končnih izdelkov.
IKEA diverzificira svoje dejavnosti tudi na nesorodne panoge, kot so restavracije, gradnja hiš, planirajo tudi odprtje hotelskih verig. Vse to pa želi dosegati na ekološki, vzdržen in trajnostni način.
(Vir: spletna stran http://bytelevel.com/news/IKEA_article.pdf)

S preučitvijo tipov mednarodnih podjetij in poslovanjem IKEE, se težko odločiva v kateri tip bi opredelila švedsko podjetje. Meniva, da gre za uspešen »mix« vseh štirih tipov katere opisujeta Bartlett in Ghoshal. Najbližje sva opredelelitvi podejtja IKEA v tip transnacionalnih in globalnih podjetij, saj so globalno učinkoviti sorazmerno dovolj lokalno odzivni in fleksibilni, uspešno prenašajo znanje oz. se “svetovno učijo”, svoje konkurenčne prednosti pa gradijo tudi na nizkih stroških, visoko pogajalsko močjo in ostalimi silnicami profesorja Porterja.

5. KLJUČNI VIRI KONKURENČNIH PREDNOSTI PODJETJA

Konkurenčna prednost IKEE izhaja z izdelki iz modnih in kakovostnih materialov po nizki ceni, ki si jih lahko večina ljudi privošči. IKEino pohištvo, je izdelano na stroškovno učinkovit način, z natančnim oblikovanjem pogodb z dobavitelji pa dosežejo, da se vsi držijo dogovorov. Svoje izdelke naj bi prodajala tudi do 65% ceneje v primerjavi z izdelki svojih konkurentov.
IKEjine trgovine se običajno nahajajo na obrobju mesta, kar pomeni, da je do trgovine več dostopnih cest ter možnost »normalnega« parkiranja, saj nudijo velika in dobra parkirišča za stranke.
Po počasnem razvijanju podjetja v Veliki Britaniji, zaradi lokalnega tekmeca z imenom Habitat (ki je bil njim podoben v marsičem), se je IKEA odločila za selitev v Severno Ameriko. Najpomebnejši nauk, ki se ga je naučila iz svojih izkušenj v Severni Ameriki je, da je za uspeh na ameriškem trgu potrebna prilagoditev in adaptacija proizvodov. Tudi oglaševalske akcije so prilagojene in namenjene predvsem mlajši populaciji.
Pred širitvijo v Severno Ameriki, je IKEA uporabljala samo eno strategijo (one style fits all). Ta strategija je na podlagi nizkih stroškov zagotavljala modne modele po nizkih cenah za stranke. Sedaj se je IKEA naučila kako tekmovati v tujih državah. Danes je prilagodila svoje strategije na podlagi dobavitelja in regionalnih nastavitev. Npr. za mladoporočene pare, študente in samske ljudi starostne skupine 20-30 let. Ko pa izdelek ni več v fazi ''modne muhe'' se lotijo proizvodnje novega.
IKEA daje velik pomen za določitev ustreznega dobavitelja za vsakega od svojih izdelkov. Cilj je opredeliti ustrezne dobavitelje in najti nacenejše materiale, ki bi še vedno zagotavljali željeno kvaliteto. Velik povdarek dajejo iskanju dobaviteljev, ki enako kot IKEA posluje z nizkimi stroški in vzpostavljanju dolgoročnih odnosov s takimi dobavitelji. IKEino vodilo je da poizkuša pridobiti dobavitelja na lokalnem (velikem) trgu, saj bi si tako v največji meri znižali stroške. V takih primerih jim nebi bilo potrebno plačevati visokih stroškov prevoza in logistike.
(Vir: spletni strani http://www.efbl.org/upload/7730963-Strategijski-menadzment-Studija-slucaja-IKEA-2010-12-16.pdf in http://ikea-way-marketingblog.blogspot.com/2012/09/chapter-2-strategic-planning-for.html)
6. Opredelitev organizacijske strukture

V strokovni literaturi je organizacijska struktura tako kot pojem organizacija, opredeljena na več načinov. Organizacijsko strukturo definirajo kot izoblikovan vzorec odnosov med sestavinami ali deli organizacije. Opredeljena pa je tudi kot načrt organizacije, ki omogoča njeno upravljanje. Načrtovanje se nanaša na proces sestavljanja organizacije, načrt pa na rezultat tega sestavljanja. Načrt organizacije vsebuje strukturo organizacije in procese, ki se odvijajo v organizaciji. Ti procesi so predvsem: odločanje, procesi moči, kontrole, planiranja, formalnega vedenja (Kavčič, 1991, str. 177)

6.1. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PODJETJA IKEA

V IKEI si z motivacijsko organizacijsko kulturo prizadevajo za podeljevanje moči vodjem trgovin in prodajalcem. Decentraliziran način odločanja je osnova vodenja v IKEI, s čimer naj bi dosegli bolj plosko obliko organizacijske strukture in manjše število stopenj vodenja. Bolj odprto vodenje učinkuje v prenašanju odgovornosti na zaposlene in njihovi večji zavzetosti pri opravljanju svojega dela.
(Vir:magister – Zdešar)
Za sedanjo organizacijsko strukturo pa lahko povemo, da je opredeljena kot zelo funkcionalna s strategijo svetovnega trga. Na ta račun je IKEA sposobna vzdrževati centraliziran nadzor nad funkcionalnimi in hkrati izkoristiti nizke cene in večjo kakovost od mednarodnih ponudnikov. Na vrhu, imajo nadzor nad strateško usmeritvijo, ko pa je govora o funkcionalnosti pa imajo v mislih da je znotraj podjetja odpuščanj čim manj. Da bi zagotovili učinkovitost logističnega procesa je organizacija vključila nakupne in distribucijske procese pod eno streho. IKEA se v tujini zelo hitro širi in prav zaradi tega se bo pomen centralizirane usmeritve povečala. Hitra internacionalizacija sproži vrsto izzivov, naloženih na sedežu na Švedskem. Težavo sprožijo hitri odzivi na nacionalne potrebe, vpliv novih demografskih trendov silijo IKEo razširiti svojo osredotočenost za odziv na različne skupine narodov. Te spremembe lahko vplivajo na ohranjanje globalne organizacijske strukture Ikea.

Slika 4; Organizacijska struktura podjetja IKEA

Pri tem problemu je potrebno najti pravo ravnotežje med stopnjo avtonomije države in centralizirano posredovanje preko večjih hčerinskih družb in franšizne avtonomije. Z logističnih zapletov, je IKEA prisiljena vzdrževati visoko raven nadzora suverenosti svojih dobaviteljev. Dolgoročne odnose z dobavitelji zagotavljajo visoko kakovost, prenose tehnologije in ekonomije obsega.
(vir: http://www.scribd.com/doc/60917979/IKEA-s-Strategic-Management)

Njena organizacijska struktura je zapletena in obsega več med seboj povezanih podjetij in dobrodelno organizacijo. V preteklosti so se že večkrat pojavili sumi, da se na takšen način izogiba plačilu dajatev, česar pa Ikea nikoli ni zanikala.
IKEA daje pri proizvodnji velik poudarek na varovanju okolja. Po letu 1990 so v proizvodnjo vpeljali veliko sprememb, katerih glavni učinek je bila zamenjava okoljsko spornih materialov s takšnimi, ki so do okolja in uporabnikov bolj prijazni, ali pa so uporabljene količine zmanjšali na najnižjo možno raven. Del prihodka IKEA vsako leto nameni tudi v dobrodelne namene.
7. POTEK NABAVE
Pri prvem obisku je obiskovalec lahko nekoliko zmeden. Večina novejših trgovin (velja tudi za nam najbližji trgovini) ima svojevrsten koncept, ki ga je treba najprej razumeti. Prostor je razdeljen na tri dele. V prvem, razstavnem delu, si je mogoče ogledati vse pohištvo iz ponudbe. Pa ne gre zgolj za razstavo, temveč lahko vsak kos primemo v roke, otipamo, preizkusimo predale, vrata, sedemo, ležemo itd. Če potrebujemo pomoč prodajalcev, se lahko Slika 5; IKEIna kuhinja
Slika [ 5 ]; IKEIna kuhinja nanje obrnemo, sicer pa lahko velik del pohištva kupimo brez pomoči, izjema so le kompleksnejši kosi. Na posebnih stojalih dobimo beležnice, svinčnike in merske trakove. V beležnico si zapišemo podatke o lokaciji posameznega kosa pohištva v skladišču, kar je označeno na vsakem izdelku posebej skupaj s ceno in z vsemi

uporabljenimi materiali. Velik del lesenega pohištva je furniranega (osnova je iverka, nanjo pa je nalepljen furnir), le posamezni kosi so namesto furnirja oblepljeni s plastično folijo v barvi lesa, najti pa je mogoče tudi masivno pohištvo. To je v nasprotju s prakso v naših velikih trgovinah, kjer je pogosto tudi dražje pohištvo zgolj oblepljeno s plastično folijo v barvi lesa. Pot skozi razstavni del je zavita, obstajajo pa prehodi med posameznimi oddelki, ki nam skrajšajo pot. Pot je lahko za ljudi s slabšimi orientacijskimi sposobnostmi, problematična, zato je najbolj smiselno, da že na začetku vzamemo s seboj zemljevid trgovine.
Drugi del je namenjen stanovanjski opremi, svetilom, kuhinjski opremi in drugim drobnejšim artiklom. Artikli so razporejeni v skupinah, izbrane artikle pa sproti nalagamo v voziček. Pot je ravno tako zavita kot v prvem delu, zato je pomoč v obliki zemljevida vedno dobrodošla.
Tretji del je skladišče. Tu naložimo na voziček pohištvo, ki smo ga izbrali v prvem delu. Zloženo je na velikih oštevilčenih regalih. Na osnovi podatkov, ki smo jih napisali v beležnico, poiščemo ustrezno vrsto in polico, kjer je shranjeno želeno pohištvo. Običajno je pakirano v kartonske škatle. Pakiranje je racionalno, tako da ne zaseda veliko prostora in ga je mogoče peljati v avtomobilu. Ker so nekateri kosi (predvsem večje omare in postelje) daljši, je treba pred nakupom na internetu preveriti velikosti pakiranja, da že vnaprej vemo ali bomo lahko peljali z lastnim avtom. Večino pohištva je mogoče peljati v karavanu ali enoprostorcu, le za nekatere izjeme je treba imeti kombi. Načeloma pa je najdaljša stranica pakiranja dolga toliko, kot najdaljša stranica pohištva.
Skladišču sledijo blagajne. V zgradbi je tudi otroški vrtec, kjer lahko starši pustijo otroke med časom nakupa in restavracija, kjer obiskovalci lahko kaj pojejo.

8. PREDNOST GLOBALNEGA POSLOVANJA

Razširjenost poslovanja po mnogih trgih omogoča priložnost standardizacije načina, na katerega so izdelki in storitve predstavljeni potrošnikom. Podjetje IKEA in mnoga druga, so razvila svoje izdelke in storitve, ki imajo univerzalno podobo po vseh globalnih trgih. To jim omogoča bolj standardiziran marketing in distribucijo strategije za izdelke in storitve. Druga prednost je možnost zniževanja stroškov zaradi uporabe enotnega marketinškega meteriala na različnih trgih. Z globalnim poslovanjem so se spremenili tudi logistični procesi. Zniževanje stroškov, krajši rok dobave izdelkov in tehnološki razvoj v procesu transporta so skupaj ustvarili mednarodni trg za vse tiste vrste blaga, ki so predhodno bile odvisne od lokalnega območja.
(vir: Diplomska naloga-Svrznjak Maja)

9. IKEIne NAJVEČJE PRODAJALNE PO SVETU

Prve trgovine zunaj Švedske so se začele odpirati na Norveškem (1963) in na Danskem (1969). Leta 1970, so se trgovine razširile na druge dele Evrope, s prvo trgovino izven Skandinavije oprto v Švici (1973), sledila je Nemčija (1974). V istem desetletju, so bile odprte prodajalne v drugih delih sveta, vključno z Japonsko (1974), Avstralijo, Hong Kong (1975), Kanado (1976), na Nizozemskem in v Singapurju (1978). Odprtih trgovin imajo največ v Nemčiji 45, sledijo ji ZDA s 38. Vendar pa družba doslej ni pokazala veliko prisotnost v državah v razvoju, prav zaradi tega ker je lokacija za trgovino zelo pomembna.
Germany: (46)
IKEIN največji trg. Sam Berlin ima štiri trgovine. Berlinova ''Landsberger Allee'' trgovina je 2. največja trgovina v Evropi s 43.000 kvadratnih metrov.
United States: (38)
Prvotna stavba IKEE je bila že porušena in je sedaj tam Foods Market. Leta 1992 je Ikea v Californii pridobila skladišče verig in tamkajšnim 4 dodala še 3 verige. Texas lokacija, ki je delovovala v okviru franšiznega sporazuma je postala eden od le nekaj neodvisnih franžiznih IKEA lokacij po svetu. Nedavno odprte trgovine v ZDA po letu 2008 so Tampa, Florida, Charlotte, North Carolina, Brooklyn, New York, Centennial, Colorado. Nove prodajalne pa naj bi odprli v Miami-ju ter Kansas City-ju.

France: (29)
Pariz z 7 trgovinami prevladuje pred katerim koli mestom na svetu.
Italy: (20)
Zadnja prodajalna je bila odprta v Chieti. Največja trgovina pa je odprta v Milanu.
United Kingdom: (18)
Največji trgovini sta odprti v Croydonu v Londonu in Lakeside Shopping Center v Essexu, vsaka z zmogljivostjo 37.000 kvadratnih metrov. Najnovejši trgovini sta bile zaključene deecembra 2007 v centru mesta Coventry in na Holywoodski borzi v Belfastu. Prihodnje lokacije UK naj bi bile Portsmouth in Slough, načrte za izgradnjo trgovine v Sheffieldu pa so umaknili. Dobila pa je tudi dovoljenje za gradnjo nove 38.000 kvadratnih metrov velike trgovine v Calcot-u Reading.
(Vir: Wikipedia)

10. NAČIN VODENJA

Ingvar Kamprad je odličen primer karizmatičnega voditelja. IKEA pa je odličen primer uspešnega družinskega podjetja. IKEA je bila ustanovljena kot čisto družinsko podjetje, in vse do danes IKEA temelji na poslovnem konceptu družine. Družinsko podjetje ima posebne lastnosti, ki jasno opisujejo svoj poslovni model in kulturo, v primerjavi z drugimi poslovnimi modeli. Lastnik družinskega podjetja je ponavadi nekdo z močnim podjetniškim značajem, ki določa cilje družbe in operativne strategije in želi, da se pri nadzoru odločajo (večina) vsa poslovna področja. To ima velik vpliv na kulturo, strateški razvoj in uspeh.
Pomembno je omeniti, da je ena od značilnosti družinskega podjetja, kot je IKEA, delovna sila, ki je kot del družine in ima občutek identificiranosti, ki je storjeno z organizacijo in veliki predanosti delu v izražanju njihove uspešnosti. Kamprad je bil vedno vidni vodja organizacije. Zato ima za IKEo, kot družinsko podjetje v različnih kulturah bistveno vlogo še vedno Kamprad.
Kot oče in vodja družine, stil vodenja Ingvar-da Kamprada temelji na pojmu družine, za vse namene. Kot je javno dejal Kamprad "Če obstaja kašna druga stvar, kot dobro vodstvo in dati dober zgled'' pomeni ''da moram to storiti za vse zaposlene IKEA".
Kamprad je kmalu spoznal, da je najboljši način dobiti najboljše in njihove zaposlene za zgled s spodbujanjem trdega dela, pomešano s strogo poslovno etiko.
Vir: http://testervn.hubpages.com/hub/Ingvar-Kamprads-leadership-style

11. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN NJIHOVE SLABOSTI

11.1. Pomankljivosti decentralizirane organizacijske strukture: * Potreba po ponovni združitvi posameznih organizacijskih enot pri prizadevanju za dosego skupnih ciljev * Vodje poslovnih enot, pod pritiskom odgovornosti za dosego planiranih poslovnih rezultatov, postavljajo v ospredje kratkoročne interese enot in zanemarjajo dolgoročno vizijo razvoja podjetja * Notranja nepovezanost med organizacijskimi enotami * Integracija med poslovnimi enotami je težavna * Zmogljivost poslovnih funkcij je slabo izkoriščena * Osamosvajanje poslovnih enot
(Vir: diploma – Mavsar)

11.2. Funkcionalna organizacijska struktura

Delavca je potrebno rešiti zastarelih delovnih metod, ki niso več v skladu z zahtevami sodobne tehnike. Rešitev je v specializaciji dela in funkcionalni podlagi. Funkcionalni sistem vodenja se v določeni meri uporablja v vsaki dobri organizirani organizaciji. V vsaki organizaciji imamo določene število specialistov za tehnična in administrativna dela, ki so v neposrednem stiku z delavci po določenih vidikih njihovega dela. Osnovna značilnost funkcionalne organizacijske strukture je, da se odločitve in razna navodila ne prenašajo po hierarhični lestvici od izvajalcev nalog, temveč imajo vodilni strokovnjaki neposreden vpliv nanje na delovnih mestih. Piramida vodenja se tako vidno zniža in pot odločanja je krajša. Specializirani strokovnjaki imajo v funkcionalni strukturi precej več pristojnosti, ker odločajo brez posrednika.

Vendar pa ima to vrsto pomanjkljivosti: * prepletanje vplivov vodilnih strokovnjakov na izvršilnih delovnih mestih, * neracionalna izraba strokovnih in vodstvenih delovnih mest, * enoličnost dela vodilnih in izvajalnih delavcev.
Funkcionalni sistem vodenja povzroča težave pri organiziranju, saj je treba natanko razmejiti delovne dolžnosti in odgovornosti funkcionalnih ravnalcev, za kar so potrebna pisna navodila.
12. IKEINE TEŽAVE

Ikea je predstavila svoje težave, zato si jih želijo izboljšati z razvojem novih strategij in določanju novih ciljev. * Velikost in obseg globalnega poslovanja – to bi lahko bila slabost, zaradi pretežkega nadzora nad samim poslovanjem. V nekaterih državah, kjer se Ikeini izdelki ne izvajajo z zakonodajo delovnih pogojev, bi lahko predstavljalo šibki člen v dobavni verigi Ikee. Koda IWAY je podprta in inšpektorju na obisku tovarne je potrebno zagotoviti, da dobavitelji izpolnjujejo njihove zahteve. * Potreba po nizko cenovnih proizvodov mora biti uravnotežena pred izdelavo proizvodov določene kakovosti. Ikea se mora ''potruditi'' da svoje izdelke dovolj dobro razlikujejo od svojih konkurentov. Morajo se držati tudi kompromisa, da ne morejo vedno nuditi kakovostne izdelke vzporedno z nizko ceno. * Ikea mora ohraniti tudi dobre komunikacije s svojimi potrošniki in drugimi zainteresiranimi strankami. Zelo težka naloga se pojavi tudi pri samem obsegu poslovanja. Ikea mora opravljati pomembne televizijske in radijske kampanje, ki omogočajo poslovno komunikacijo z različnim ciljnim občistvom.
Vir: http://businesscasestudies.co.uk/ikea/swot-analysis-and-sustainable-business-planning/weaknesses-and-threats.html#axzz2U8BWaUA4

Negativni vidiki kupovanja pohištva v Ikei: * vse pohištvo ima podoben stil, * pohištvo moramo sami sestaviti, * omejena ponudba, * pohištvo je iz masovne proizvodnje.

13. SWOT ANALIZA

Prednosti: * IKEA ima močno znano mednarodno blagovno znamko s katerim lahko pritegne ključne skupine kupcev * Poslovni model IKEA je edinstven v svoji konstrukciji in izvedbi z malo neposredne konkurence * Uspeh je posledica nizkih cen, ki ponujajo v inovativnih izdelkov vrednost za kupca, ter hkrati funkcionalnost

Slabosti: * Medtem ko je to mednarodna blagovna znamka je stopnja odvisnoti od evropskih trgov 90% s sedežem v Evropi. * Čeprav uporabljajo model spodbujanja nizkih cen je bilo ugotovljeno, da je potrebno graditi na storitvah in s tem zagotoviti popolno nakupovalno izkušnjo in zagotoviti posel v okviru obstoječih strank
Priložnosti:
* IKEA se prek razvijanja Azijskih in Vzhodnoevropskih modelov iz multinacionalnega spreminja v globalno podjetje. * Tradicionalni produkti IKEE so kvalitetnejši od cene, za katere jih podjetje prodaja. Vseeno pa se s dodajanjem produktov srednjih in visokih plačilnih razredov odpirajo priložnosti za preboj iz demografske baze in povečanje povprečne vrednosti košarice z manj zanašanja na omejeno demografsko skupino. * Vseeno pa ima razvoj IKEA Ecommerca tudi negativne asociacije. Kljub temu pa hkrati obstaja nova priložnost za rast in izboljšanje potrošniških storitev, saj transakcijska sposobnost do neke mere omogoča znižanje pritiska na trgovine.
Nevarnosti:
Če se podjetje zaveda možnih zunanjih groženj, lahko načrtuje, da jih odpravijo. Z ustvarjanjem novih idej, lahko Ikea uporabi posebno moč za obrambo pred grožnjami na trgu. * Družbena gibanja, kot je upočasnitev v času prvih kupcev, ki vstopajo na stanovanjskem trgu. To je temeljni tržni segment za IKEine izdelke. * Ikea mora okrepiti svoje edinstvene lastnosti in tekmovati z njimi kot so ekonomski dejavniki – recesija. * V rastočih konkurenčnih maloprodajnih trgov so trgovci začeli izražati model nizkocenovne vrednosti ravno na pohištvu, ki bo kasneje vplivalo na vzpon IKEE.

Vir: http://www.essay.uk.com/business-resources/swot-analysis-database/ikea-swot-analysis.php

LITERATURA
- RAŠKOVIĆ, M. (2013). Poslovodenje v mednarodnem okolju- prosojnice predavanj
VIRI
Spletne strani:
-http://en.wikipedia.org/wiki/IKEA#Sm.C3.A5land
-http://www.specimentemplates.org/mission-statements/ikea-mission-statement.htm
-http://www.ikea.com/ms/en_CA/the_ikea_story/working_at_ikea/our_vision.html
-http://m.ikea.com/ms/en_JP/pdf/yearly_summary/ys_welcome_inside_2012.pdf)
-http://www.asymco.com/2012/05/04/measuring-retail-disruption-apple-vs-ikea/
-http://bytelevel.com/news/IKEA_article.pdf
-http://www.efbl.org/upload/7730963-Strategijski-menadzment-Studija-slucaja-IKEA-2010-12-16.pdf
-http://ikea-way-marketingblog.blogspot.com/2012/09/chapter-2-strategic-planning-for.html

-http://www.scribd.com/doc/60917979/IKEA-s-Strategic-Management
-http://testervn.hubpages.com/hub/Ingvar-Kamprads-leadership-style
-http://businesscasestudies.co.uk/ikea/swot-analysis-and-sustainable-business-planning/weaknesses-and-threats.html#axzz2U8BWaUA4
-http://www.essay.uk.com/business-resources/swot-analysis-database/ikea-swot-analysis.php

-Diplomska naloga-Svrznjak Maja

-Diplomska naloga– Mavsar

Similar Documents

Premium Essay

Ikea

...click on the "print" button in your browser to print this page. The IKEA Concept The IKEA Concept is founded on a low-price offer in home furnishings. Concept The IKEA Concept is based on offering a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them. Rather than selling expensive home furnishings that only a few can buy, the IKEA Concept makes it possible to serve the many by providing low-priced products that contribute to helping more people live a better life at home. The IKEA Concept guides the way IKEA products are designed, manufactured, transported, sold and assembled. All of these factors contribute to transforming the IKEA Concept into a reality. How the IKEA Concept Began The IKEA Concept began when Ingvar Kamprad, an entrepreneur from the Småland province in southern Sweden, had an innovative idea. In Småland, although the soil is thin and poor, the people have a reputation for working hard, living frugally and making the most out of limited resources. So when Ingvar started his furniture business in the late 1940s, he applied the lessons he learned in Småland to the home furnishings market. Ingvar's innovative idea was to offer home furnishing products of good function and design at prices much lower than competitors by using simple cost-cutting solutions that did not affect the quality of products. Ingvar used every opportunity to reduce costs, and he......

Words: 1028 - Pages: 5

Free Essay

Ikea

...10 Keys to IKEA's Low Prices Just how does IKEA manage to offer such consistently low prices? Many people think that it's because the furniture is made cheaply, which isn't exactly true. Read on to find out about some of IKEA's less obvious cost-saving strategies. 1 Recycling The Recovery Department (of which, the AS-IS room is part) is responsible for sorting and recycling all recyclable materials, including packaging broken down in-store as well as materials collected from customers at recycling donation bins where available. 2 AS-IS Products not suitable for sale at the full retail price (floor samples, returns, items damaged in shipment, etc.) are placed for sale in AS-IS, generating revenues that might otherwise be lost to waste. The Recovery department also recoups parts from damaged items, making spares available to customers who need them. 3 Waste Reduction IKEA's designers and engineers strive to reduce the amount of material used and wasted in production. Additionally, many waste products are then used to make new products, further reducing overall costs both to the pocketbook as well as to the environment. 4 Automatic selling Despite the showrooms showcasing IKEA furniture in real living arrangements (typically located upstairs), IKEA is a warehouse store designed to maximize customer self-sufficiency with minimal reliance on staff assistance. Cost savings stem from reduced wages, training costs and lower design, maintenance and......

Words: 629 - Pages: 3

Premium Essay

Ikea

...Ikea offers a wide range of products like furniture (e.g chairs, tables, bedroom sets, cabinets), appliances (taps and sinks), textile (mattress, rugs, towels) and food. According to general manager, Erik Donker Duyvis, Ikea products are made out of high quality materials (Bani, 1998, Jan 02). Besides being a store solely selling furniture, Ikea also offers a restaurant right in the heart of the store. Duyvis also mentioned that Ikea offers furniture and household goods at a reasonable price (Bani, 1998, Jan 02). So how does Ikea promote their products and services? Ikea has its official website which keeps customers up to date on their current and upcoming products. Besides that, Ikea also promotes its products on various social media platform like Facebook and Twitter. With the advance of technology, Ikea also has its own mobile application which is available for smart phone users (Ikea, n.d.). Ikea also promotes their products through their annual catalogues (Ikea, n.d). The employees in Ikea are helpful and friendly. They are well-trained in providing information for their customers and also help them in looking for products that they want. For example, every product in Ikea has its own code so employees can search for it on the computer and help customers locate the desired item. Ikea is also a company that values its employees by providing perks and benefits like health insurance and discount to them.(Ikea, n.d.) People recognize Ikea by its huge words......

Words: 364 - Pages: 2

Premium Essay

Ikea

...IKEA Analysis Report Your Name Argosy University IKEA’s Marketing IKEA has a unique perspective with the approach they use in marketing. The starting point begins with customers’ needs (IKEA, 2013). The focus is on local marketing versus mass marketing and competitors. This differentiates IKEA from other home good suppliers by anticipating what consumers are seeking and many times providing exactly they desire before they realize they need it. The marketing task is simple, “To build the IKEA brand and inspire people to come to the stores” (IKEA, 2013). The marketing mix is a combination of items that work together; it is often referred to as the four p’s in marketing. Price, Promotion, People, and Process are the four p’s that IKEA has embraced. Price is within their controls, they offer quality home goods at low affordable costs. They are able to keep costs low with designing from within, sourcing raw materials for production, and selling in their own stores. Promotion is achieved with iconic bold blue and yellow colors signifying a brand with value. IKEA uses many forms of media in their promotional marketing strategy; the annual catalogue is the most popular. The catalogue highlights many new home goods and accessories with interior suggestions that are attention grabbing and captivating. The catalogue has become a staple of what is new and trending in the homes of many customers. IKEA’s website is another interactive way it reaches a distinct local market,......

Words: 2093 - Pages: 9

Premium Essay

Ikea

...IKEA was founded by Ingvar Kamprad. He was born in Småland in southern Sweden. In 1943, when Ingvar Kamprad was 17, he registered his company. The name IKEA is formed from his name’s initials (I- Ingvar & K- Kamprad) plus the first letters of Elmtaryd (E) & Agunnaryd (A), the farm and the village where he grew up. This IKEA originally sold typical general store goods. Five years later, in 1948, IKEA introduced furniture into the range. After 10 years, the first IKEA store on 6700 square meters was opened in Älmhult, Sweden. In 1963 IKEA’s first store outside Sweden opened in Oslo, Norway. 325 IKEA stores are located in more than 38 countries all over the world. IKEA supplies a broad range of home furnishing products in a great variety of styles. IKEA products are identified by single word names referring to places, rivers, and lakes in Scandinavia or common things in everyday life. Most of the names are of Swedish origin. IKEA stores are built usually very large with many displays inspired by realistic room settings or real-life homes. IKEA stores include also restaurants serving traditional Swedish food, grocery stores selling Swedish-made items and usually there is a play area named Småland for children from the age of 3 to 10. Low prices are the “cornerstone of the IKEA vision” and the most important thing for their business idea. The “flat-packs” are really useful to reduce labor-, shipping-, and storage costs. IKEA publishes an annual catalogue in 38 different...

Words: 448 - Pages: 2

Premium Essay

Ikea

...IKEA Christopher A. Bartlett and Ashish Nanda With a 1988 turnover of 14.5 billion Swedish kronor (U.S. $1 SKr6 in 1988) and 75 outlets in 19 countries; IKEA had become the world's largest home furnishings retailer. As the company approached the 1990s, however, its managers faced a number of major challenges. Changes in demographics were causing some to question IKEA's historical product line policy. Others wondered if the company had not bitten off too much by attempting major new market entries simultaneously in two European countries (United Kingdom and Italy), the United States, and several Eastern bloc countries. Finally, there was widespread concern about the future of the company without its founder, strategic architect, and cultural guru, Ingvar Kamprad. IKEA BACKGROUND AND HISTORY In 1989, furniture retailing worldwide was a fragmented industry in which small manufacturers and distributors catered to the demands of their local markets. Consumer preferences varied by region, and there were few retailers whose operations extended beyond a single country. IKEA, however, had repeatedly bucked market trends and industry norms. Over three and a half decades, it had built a highly profitable worldwide network of furniture stores (see Exhibit 1). COMPANY ORIGINS IKEA is an acronym for the initials of the founder, Ingvar Kamprad, his farm Elmtaryd, and his county, Agunnaryd, in Smäland, South Sweden. In 1943, at the age of 17, Kamprad began......

Words: 3535 - Pages: 15

Premium Essay

Ikea

...• Week 2 Mini Case: IKEA List IKEA’s external and internal challenges. Looking at IKEA’s challenges, which ones do you think pose the greatest threat? Why? How would you address the challenges? IKEA’s external challenges are mainly Target and K-Mart. Target has recently recruited top designers and launched a wide range of low priced furnishings. On the other hand, K-Mart has done much of the same thing and enrolled Martha Stewart to help with the design of its home furnishings. IKEA’s main internal challenge is since the company’s inception (1943) no strategic decisions have been made without Mr. Ingvar Kamprad, the founder. Since he has stepped down in 2013, his three sons have taken over leadership of IKEA. Another internal challenge has been that IKEA is privately held through a complicated network of foundations which creates constraints in accessing large sums of capital that is needed for rapid global expansion. Walmart entered a period of difficulties after Sam Walton stepped down. Do you anticipate IKEA having the same leadership transition challenges? Why or why not? In my opinion, any company that’s founder is involved from inception until he/she is not physically/mentally capable any longer and then transitions to different leadership will be problematic. When Mr. Kamprad stepped down from IKEA in 2013, his three sons took over leadership. More than likely, they will never value and commit to the company like their father did. Hopefully Mr.......

Words: 470 - Pages: 2

Premium Essay

Ikea

...Background IKEA is a privately held, international home products company that designs and sells ready-to-assemble furniture such as beds, chairs, desks, appliances and home accessories. The company is the world's largest furniture retailer1. Founded in Sweden in 1943 by Ingvar Kamprad, who later became one of the richest people in the world, 2 The Company is known for its modern architectural designs on various types of appliance and furniture, often associated with a simplified eco-friendly interior design3. In addition, the firm is known for the attention it gives to cost control, operational details and continuous product development, allowing it to lower its prices by an average of two to three percent over the decade to 2010, while continuing its global expansion.4 As of October 2011, IKEA has 332 stores in 38 countries. In fiscal year 2010, it sold $23.1 billion worth of goods, a 7.7 percent increase over 2009.5 On February 17, 2011, IKEA announced its plans for a wind farm in Dalarna County, Sweden, furthering the furniture giant's goal of running on 100 percent renewable energy.6 The IKEA website contains about 12,000 products and is the closest representation of the entire IKEA range. There were over 470 million visitors to the IKEA websites in the year from September 2007 to September 20087. IKEA is the world's third-largest consumer of wood, behind The Home Depot and Lowe's.8 Things were going so well for the company, that in 1973, the company's German......

Words: 1054 - Pages: 5

Premium Essay

Ikea

...Management IKEA Case Study Sharleen Suwaris-SUSND11 Sharleen Suwaris Executive Summary The following is an analysis of the IKEA case study found in the Strategic Management Text book. This analyses the strategies used by IKEA to gain competitive advantage in markets outside its original area. The report begins by providing a background into IKEA. It studies International Business Level Strategy and the three international corporate level strategies. The case study goes into informing its target market and pricing strategy, which is already discussed. This case study further says how different people in different parts of the world thinks about IKEA, how elegant their designs are and how affordable for them to purchase IKEA products. Some of IKEA’s main markets are in three of the fastest growing markets such as Russia, US and China. IKEA store bring out products such as furniture to small product like a scented candle. IKEA has over 1300 suppliers in about 53 countries. They further have 12 full time in- house designers with 80 free lancers and other production workers to identify the correct raw materials and produce products efficiently and cost effectively. Primarily, IKEA produced standardized products however; this international strategy did not work for one of its vital markets that is, US. Therefore, they had to emphasize on taking corrective actions. The report also analyses the entry methods used by IKEA and its sustainability. IKEA Case......

Words: 1187 - Pages: 5

Premium Essay

Ikea

...Implementation | 06 | 9. Conclusion | 06 | Abstract The IKEA Group, one of the world’s top furniture retailers, has emerged as the fastest-growing furniture retailer in the US. To become one of the leading furniture retailers in such huge and promising market, it has set an ambitious goal to have 50 stores around the US by 2013. IKEA has 4 branches in Los Angeles alone. From 1997 to 2001, the revenues of IKEA doubled from $66 million to $1.27 billion in five years. Looking at the growth rate over the past decade, it seems possible for IKEA to reach this goal. However, IKEA faced several challenges: American’s mind-set, competition from established furniture retailer and different customer’s preference. To address to these challenges, IKEA needs to apply market leader strategy expanding total market size, defending and developing its market share to achieve this goal. . Thus, brand awareness gives IKEA a great power in the US market. However, IKEA’s motto is “low price with meaning”. “With meaning” for US market is different from the other markets. If IKEA cannot capture what US customers want, its offerings will become “low price and no meaning”. Introduction IKEA, the world’s largest furniture retailer was founded in 1943 by Kamprad. Its first showroom was opened in Almhult and for the first time the customers could see and touch their furnishings before ordering. By 2002, Ikea was the world’s most prominent furniture retailer. Though the company was...

Words: 1123 - Pages: 5

Premium Essay

The Ikea

...1.The IKEA is famous for providing a vast range of home furnishing products to its customers across the globe. It manufacturers highly designed, modern, and functional furnishing items at a very low cost. The IKEA story begins in 1943 when founder Ingvar Kamprad is born in Småland in southern Sweden. He is raised on 'Elmtaryd', a farm near the small village of Agunnaryd. IKEA products are identified by single word names. Most of the names are Swedish in origin. Although there are some notable exceptions, most product names are based on a special naming system developed by IKEA. Ikea offers furniture, coffee tables, rattan furniture, bookshelves, media storage, doorknobs, Beds, wardrobes, hall furniture,Dining tables and chairs Bookcase ranges, Bathroom articles,Kitchens, Chairs, Fabrics, curtains, Garden furniture, Carpets Lighting, Curtain accessories, wall decoration, pictures and frames, clocks and so on. 2.The giant furniture superstore Ikea is known in many parts of the world. This is mainly due to the various stores that can be found in the different continents. Most of the different Ikea stores are currently found in Europe, Asia, Canada, Australia and the US. The Ikea chain of stores also has Ikea locations found in the Middle East as well as in Israel. These many different Ikea stores which are located in these different places has lots of products for the home at low prices. !3.Acronym consists of the first letters of the name and the names, titles of......

Words: 1018 - Pages: 5

Premium Essay

Ikea

...Management Close-UP: IKEA IKEA innovative idea began by offering stylish functional furniture with good quality at lower prices in Småland, Sweden in 1943. The concept was presented by an entrepreneur Ingvar Kamprad. Since 1943, the company left behind its competitors in the furniture industry because of using the cost-cutting solution. Today, the IKEA trademark is known as a leader in retail home furniture and the brand is recognized globally. It has more than 235 stores and operates in more than 35 countries. The company’s long-term direction or strategic vision is to “create a better everyday life for the many people”. The factors such as strategic well-organized planning, innovative ideas, competence in furniture market, orientation on customers’ preferences and the modern functional furniture are emphasized by IKEA managers. The management target to keep the prices down is not the easy one. There are many major strategic goals and plans that Ikea tries to implement in order to succeed in furniture industry and surpass its competitors. The Ikea identifies its growth opportunities in the expansion of the brand around the globe. One of the goals for Ikea is to expand its business in U.S. market, because it constitutes the larger market in the world. Currently, there are approximately 12 Ikea stores in USA, especially in the big cities such as Washington, DC, Houston, Baltimore, MD, New York, etc. and its business is growing rapidly. Also, Ikea expanded its operations...

Words: 713 - Pages: 3

Premium Essay

Ikea

...Ikea is an international business that was founded in 1943 by a Swedish boy at the young age of 17. At the time, his father had given him a reward for excelling in his studies which he then used to establish his own business. Ikeas current organizational structure however is much more complicated. It is now owned ultimately by a Dutch trust, and controlled by the Kamprad family. Various holding companies also handle several different aspect of Ikea’s operation, such as franchising, manufacturing, and distribution. These activities are separated into two groups that are based out of the Netherlands. The first group is the INGKA Foundation that owns the IKEA group. Second is the INGKA Holding B.V. this is the parent company for all IKEA group companies. Other key people involved in Ikea are the founder Ingvar Kamprad, the group president and CEO Anders Dahlvig, and Hans Gydell who is the President of Inter Ikea group. The name Ikea comes from the first two letters of the boy’s name, which is Ingvar Kamprad along with the first letters in his farms name and the village in Sweden that he grew up in. Ikea originally sold pens, picture frames, table runners, jewelry, wallets and nylon stockings with the idea of meeting consumer needs with products at reduced prices. Today Ikea is now a major retail experience with 128,000 workers in 253 stores spanning across 24 countries while generating annual sales of more than 21.1 billion euros with their top five sales in Germany,......

Words: 964 - Pages: 4

Premium Essay

Ikea

...Ikeas questions 1. Are you aware of the sustainability strategy of IKEA? Yes, I am. 2. What comes to your mind when you get asked about the sustainability strategy of IKEA? That IKEA is companies that really prioritize the sustainability issue. IKEA works in many ways to be as environment-friendly as possible. From the sustainable products to the ambition that every warehouse have a goal to be self-sufficient. But also by helping local and global charity organisations. 3. When did IKEA start to put a major effort into sustainability and why? - 4. What part of IKEAs sustainability strategy (environmental, social, economical) would you say is most important in your daily working life with the customers or are they equally important? For me I think the most important strategy is the environmental. It is so easy to follow up and everyone can contribute in the everyday life. But of course the other strategies are also very important but I don’t feel that I communicate that strategy with the costumers. 5. Is there any difference in awareness in the different work positions? No not what I have experienced. IKEA has goals and visions that the whole company works towards no matter if you are a worker or manager. 6. How do/did you as a co-worker become aware of your sustainability strategy? * leaflets, reports * training days * dialogue * formal course (ousourced?) (Take whatever fits and provide a detailed answer to that question please) I think that it is a mix of......

Words: 606 - Pages: 3

Premium Essay

Ikea

...------------------------------------------------- INGVAR KAMPRAD: AN OVERVIEW OF HIS LEADERSHIP Ingvar Feodor Kamprad (born on 30 March 1926) is a Swedish business magnate. IKEA was established in 1943 by a 17-year-old Ingvar Kamprad in Sweden. In 1948, Kamprad diversified his portfolio, adding furniture. The acronym IKEA is made up of the initials of his name (Ingvar Kamprad) plus those of Elmtaryd, the family farm where he was born, and the nearby village Agunnaryd. Mr. Kamprad started off by buying matches in bulk from Stockholm and further selling them at a fair price, but with a good profit. He reinvested his profits and expanded the business to include fish seeds, Christmas tree decorations and pens and pencils, with these experiences, he founded IKEA with the reward money that he received from his father, for doing well in academics. IKEA is a privately held, international home products company that designs and sells ready-to-assemble furniture such as beds and desks, appliances and home accessories, and is the world's largest furniture retailer. In 2010, Mr. Kampard was named the 11th richest person with an estimated wealth of U.S. $23 billion by Forbes magazine Ingvar Kamprad is the perfect example of a charismatic and democratic leader. IKEA was founded as a pure family business, and till today IKEA’s values are based on the family business concept. A family business has special features that clearly depict its business model and culture, when compared to......

Words: 520 - Pages: 3