Free Essay

Imperialismen Og Afrika

In: Historical Events

Submitted By esme0053
Words 950
Pages 4
Imperialismen og Afrika

IMPERIALISME:

1. Nævn nogle af de lande der tog kolonier i Afrika.

I det 19. århundrede blev Afrika et kontinent der næsten helt blev koloniseret. Undtagen Etiopien og Liberia

• Frankrig besætte områder i vest, nord og Madagaskar.

• Storbritannien besætte områder i syd, øst, langs Nilen og Nigeria.

• Tyskland fik kolonier i Østafrika, Sydvestafrika og Cameroon.

• Portugal fik kolonier i Guinea-Bissau, Angola og Mozambique.

• Belgien fik en koloni i Congo.

• Italien fik en koloni i Libyen og Eritrea

• Spanien fik en koloni i Vestsahara.

2. Hvorfor tog europæiske stormagter kolonier i Afrika?

I begyndelsen af 1800-tallet blev slavehandelen forbudt. Afrikanerne blev behandlet for grov og for dårligt, så derfor vil man nu hjælpe dem ud af de mørke hændelser, der var sket med dem. De skulle lære at være gode kristne, men man skulle først finde ud af hvordan Afrika så ud. Derfor blev der sendt opdagelsesrejsende og missionærer af sted til Afrika. I løbet af 50 år blev størstedelen af Afrika kortlagt.

Men med at Afrika blev kortlagt, fandt man ud af at jorden kunne opdyrkes og klimaet ikke var så slemt til, at europæerne kunne leve der. Så sendte Tyskland folk af sted for, at kolonisere nogle lande, men det gad Frankrig og England ikke finde sig i, derfor begyndte kampløbet om Afrika. På mindre end 30 år havde europæerne delt Afrika i mellem sig. Man havde helt glemt, at lave Afrika til et bedre sted. Man skulle nu ikke kun opdyrke deres jord, fordi man fandt guld, diamanter, kobber og andre mineraler. Med disse råvarer blev sendt hjem til Europa.

3. Forklar, hvorfor europæerne for 150-100 år siden syntes, det var i orden at tage kolonier i Afrika.

De fleste europæere mente, at det var en hjælp, at de koloniserede deres lande. De mente, at de civiliserede deres land og fik system i det, så der var kontrol og love, man skulle overholde. At de gjorde Afrika en tjeneste.

Jeg synes selv, at de var mere interesseret i råvarerne end i at hjælpe afrikanerne og Afrika. Og jeg synes, at det er imod menneskerettighederne, at man behandlede afrikanerne på dette måde.

4. I dag er Afrika verdens fattigste verdensdel. Tror du, at europæernes erobring af Afrika sidste i 1800-tallet har haft betydning for denne fattigdom. Du skal begrunde svaret med din historieske viden.

Jeg tror, at europæernes erobring har haft betydningen for denne fattigdom, fordi Afrika har engang været et meget rigt kontinent, hvis det ikke have været for de lande, der har koloniseret landene i Afrika, havde Afrika måske været et rigere kontinent. For hvis Afrika havde lært at stå på sine egne ben, havde de måske ikke været så bag ud med industrialiseringen.

Congo:

1. Beskriv hvad europæerne (belgierne)gjorde i Congo. Husk at kommentere med dine egne synspunkter på deres handlinger.

Den belgiske konge, Leopold 2. ville have sin hel egen koloni. Og det fik han også. han grundlagde fristaten Congo som sin hel egen koloni. I første omgang, så det ikke ud til at han kunne få de penge ind, han investerede på oprettelsen af Den Demokratiske Republik Congo. Men da man opfandt det oppustelige cykeldæk, blev gummi meget hurtigt nødvendigt. På den måde kunne kongen udnytte sin egen koloni. Gummi var vejen til udviklingen til biler og penge væltede ind i det belgiske skatkammer. Så kongen havde brug for at skaffe gummi fra congoleserne, men hvis congoleserne ikke afleverede en vis mængde gummi blev de udsat for piskning, tortur og henrettelser.

Hele samfundet blev ødelagt, og de traditionelle mønstre i samfundet gik i stykker i jagten på gummi. Den brutale kolonisering, sygdomme og tvangsarbejde betød samtidig, at befolkningstallet faldt fra 20 millioner i 1885 til 8,5 millioner i 1911. Hænderne blev hugget af dem, der ikke afleverede den nødvendige mængde gummi, som belgierne ville have. Til sidst gav Leopold efter, og i 1908 blev Congo til en belgisk koloni. Det var ikke længere kongens personlige ejendom, men den belgiske stat, som havde ansvaret for kolonien, som betød, at de værste grusomheder mod befolkningen sluttede..

2. Hvorfor tror du, at man ændrede navnet på landets hovedstad og fjernede statuen af den belgiske kong Leopold 2., da landet blev selvstændigt.

Jeg tror, at hvis man har haft sådan en forfærdelig leder, vil man ikke have en statue af en sådan grusom leder. Kong Leopold 2. var ikke en særlig rar mand, og han behandlede dem ikke retfærdigt, så derfor fjernede de statuen af ham. Og jeg vil sige at den samme grund til landets hovedstads navn.

3. Hvad hedder Congo i dag og hvad kalder de deres hovedstad?

Før hed Congo Belgisk Congo, men den blev skiftet om til Demokratiske Republik Congo og hovedstaden hed før Léopold og den ændrede til Kinshasa.

4. Beskriv landets aktuelle problemer i dag?

Congo var under belgisk overherredømme i perioden 1885-1960. Siden har Congo været selvstændig, men selvstændighede har været plaget af etniske uroligheder, raceoptøjer og magtkampe mellem regeringen og oprørsgrupper. Fra 1965-1997 blev landet ledet af en diktator Joseph Desiré Mobutu. Der blev stjålet værdier fra Congo. Mobutu blev afsat fra magten af Laurent-Désiré Kabila. Han gav landet navnet Den demokratiske republik Congo, men blev dræbt. I dag er det hans søn Joseph Kabila, der styrer landet.

Situationen i Congo er stadig meget kritisk og dårligt. Væbnet sammenstød mellem etniske grupper, menneskerettighedskrænkelser og seksuel vold mod kvinder er en hverdag i Congo. Mere end 1 mio. congolesere er blevet fordrevnet fra deres jord og mange er flygtet til nabolandene. Omkring 1200 mennesker dør hver dag. Konflikten i Congo betegnes som verdens blodigste.

-----------------------
Kortet her viser de europæiske krav til det afrikanske kontinent af begyndelsen af 1. verdens krig..

Similar Documents

Free Essay

Bobo

.... © Forfatterne og Systime A/S 2008. Misbrug vil blive retsforfulgt. Grundbog til Danmarkshistorien © 2006 Peter Frederiksen, Knud Ryg Olsen, Olaf Søndberg og Systime A/S Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet. Ekstern redaktion: Knud Ryg Olsen Omslag: Merete Troelsen Omslagsillustration: De sammensvorne rider fra Finderup Lade efter mordet på Erik Glipping 1286. Udsnit af et maleri af Otto Bache, 1882. Frederiksborg. Sat med New Century Schoolbook 10,4/13 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Systime A/S 1. e-bogudgave 2006 ISBN 87-616-1553-6 (ISBN-13: 978-87-616-1553-4) Trykt udgave: Trykt hos Nørhaven Book, Viborg Printed in Denmark 2006 1. udgave, 2. oplag ISBN 87-616-1123-9 (ISBN-13: 978-87-616-1123-9) Skt. Pauls Gade 25 DK-8000 Århus C Tlf.: 70 12 11 00 www.systime.dk © 2006 Forfatterne og Systime A/S Dette materiale tilhører Chuck Norris, paedritr@guerrillamail.org. © Forfatterne og Systime A/S 2008. Misbrug vil blive retsforfulgt. INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Om nutidsnytten af historiestudier 1. OLDTIDEN INDTIL 800 2. VIKINGETIDEN 800-1050 FRA ODIN TIL KRISTUS 1. Rigs Vandring 2. Widukind om Haralds overgang til kristendommen 3. Adam af Bremen om Haralds overgang til kristendommen VIKINGERNES VIDE VERDEN 4. En arabisk købmand i Hedeby 5. Vikingerne ved Volga 6. Sven Tveskægs erobring af England 7 9 13 27 38 38 44 44 45 45 45 47 3....

Words: 124666 - Pages: 499