Free Essay

Innlevering

In: Film and Music

Submitted By vibe2804
Words 609
Pages 3
Oppgaver 26/01/16
Oppgave 1,3)

Aerob utholdenhet er evnen til å gjennomføre et arbeid med høy intensitet over lengre tid. Luften vi puster inn, innholder jo oksygen. Ved aerob energifrigjøring i kroppen, blir oksygenet vi puster inn tatt opp i blodet i lungene våre. De arbeidende muskelcellene i kroppen vår trenger oksygen til å frobrenne fett og krabohydrater. Dette gir oss energi slik at vi kan utføre arbeidet. De røde blodcellene i kroppen vår, hjelper å transportere oksygenet ut til muskelcellene. Når denne forbrenningsprossesen gjennomføres oppstår det enkelte avfallsstoffer som vann og karbondioksid(CO2). Disse avfallstoffene blir fraktet via blodet i musklene våre og ut av kroppen våre gjennom lungene. I den aerobe energifrigjøringen er det aerobe enzymer som sørger for at næringstoffene brytes ned og forbrennes i mitokondriene.

Anaerob utholdenhet er evnen du har for å utføre kortvarig arbeid med svært høy intensitet. Frigjøringen av energi i kroppen under anaerobt arbeid foregår først ved at tilførselen av oksygen til musklene våre ikke blir stor nok. Derfor frigjøres det energi ved spalting av lagrede karbohydrater. Karbohydratene ligger blant annet lagret i musklene i kroppen vår. Slik får vi frigjort energi og samtidig produseres det et avfallsstoff som, som sagt kalles melkesyre. Det melkesyren sørger for er at musklene våre stivner fordi melkesyren hoper seg opp i musklene våre. Den eneste måten vi kan få melkesyren ut av musklene er at vi må redusere intensiteten og innsatsen ned til aerobt nivå.

Oppgave 2,3)

For en langrennsløper vil aerob utholdenhet være den viktigste egenskapen for å utføre et godt arbeid. Aerob utholdenhet kan måles ved O2-opptak eller ved anaerob terskel. For å trene opp utholdenheten din til et godt utgangspunkt for å kunne prestere i langrenn kan du for eksempel utføre intervaller. Intervalltrening foregår ved at man veksler mellom høy og moderat intensitet. Det finnes mange forskjellige intervall former, den mest omfattende er kanskje naturlige intervaller hvor man utnytter terrenget man løper i. Her kan du for eksempel bruke bakkene for å få opp pulsen mens du går rolig ned. Pulsfrekvensen din bør være på mellom 160-180 mens man utfører arbeidet. Dette kan også gjennomføres som anaerobt, forskjellen mellom dette handler om intensiteten og innsatsen vår.

Oppgave 3,3)

Oksygenets vei i fra luften og inn i kroppen starter med at vi puster det inn gjennom luften som består av O2=Oksygen. Derfra, trekker musklene våre i mellomgulvet (muskel som skiller brysthulen vår fra bukhulen) seg sammen slik at brystet vårt utvides og vi får plass til oksygenrik luft i lungene våre. Luften vi puster inn kommer inn gjennom luftveien som er nese og munn. Vi drar luften ned i luftrøret i halsen hvor luftrøret så deler seg i to deler/mindre rør som vi kaller for bronkiene som deretter fører med seg oksygenet ned i hver sin lunge. Når bronkiene når lungene formeres de der til små grener som vi kaller bronkioler, på enden av disse finner vi noe som kalles alveoler. Alveolene gir fra seg luften til alveoleveggen og deretter inn i de tynneste blodårene i kroppen, kapillærene. Her tas oksygenet opp av blodet og fraktes videre til hjertet hvor hjertet pumper blod med oksygen ut til msuklene i kroppen. Sirkulasjonssystemet i kroppen vår kalles også for det store og lille kretsløpet. Blodet vårt sirkulerer i kroppen i to kretsløp, det store og det lille. Det store kretsløpet går fra hjertets venstre hjertekammer til resten av kroppen med oksygenrikt blod og tilbake til hjertets høyre forkammer med oksygenfattig blod. Blodets vei fra hjertets høyre hjertekammer til lungene med oksygenfattig blog og tilbake til hjertets venstre forkammer med oksygenrikt blod kaller vi for det lille kretsløpet.

Similar Documents

Free Essay

Un Arranged Marriage

...Vurderingskriterier brosjyre – Engelsk fordypning 9. trinn Navn:_____________________________________________________________________________ Delstat: ___________________________ Under middels måloppnåelse | Elev | Lærer | Middelsmåloppnåelse | Elev | Lærer | Over middels måloppnåelse | Elev | Lærer | Brosjyrens layout/utseende virker tilfeldig. | | | Brosjyrens layout/utseende er oversiktlig og gjennomtenkt. | | | Brosjyrens layout/utseende er pen, og elementene er plassert slik at leseren lett kan finne all viktig informasjon. | | | Brosjyren mangler en gjennomført stil. Det er for mange forskjellige skrifttyper og skriftstørrelser. | | | Brosjyren har en ganske gjennomført stil, men enkelte deler bryter med denne stilen. | | | Brosjyren har en tydelig stil, og har de samme skrifttypene og skriftstørrelsene i alle deler. Fargevalgene i brosjyren er gjennomtenkt. | | | Bildene i brosjyren henger for lite sammen med teksten. | | | Bildene i brosjyren har med teksten å gjøre. | | | Bilder/illustrasjoner passer naturlig til teksten, og understreker eller illustrerer innholdet. | | | Teksten er ikke delt inn i tydelige deler eller avsnitt. | | | Teksten er delt inn i deler eller avsnitt. | | | Teksten er delt inn i tydelige deler eller avsnitt med gode overskrifter. Det er en naturlig sammenheng mellom delene. | | | Språket har mange stavefeil eller grammatiske feil. | | | Språket har noen stavefeil eller grammatiske feil. | | |......

Words: 544 - Pages: 3

Free Essay

Pestel Bunnpris

...ID-nummer: 0XXXXXX Dersom flere skriver sammen: 0XXXXXX Dersom flere skriver sammen: 0XXXXXX NB! Dette er kun en veiledende mal. Studenten(e) skal forholde seg til oppgavesidens instruksjoner. Digital innlevering? Skal du levere besvarelsen digitalt; kan du gjerne benytte denne malen – eller DigiEx-malen du laster ned sammen med besvarelsen. Benytter du denne; husk at du ikke skal lage forside (forside genereres i DigiEx, du kan mao slette denne siden). Du skal heller ikke legge inn topptekst (DigiEx vil overskrive denne, med eks.kode og id-nummer). Leverer du før 15. oktober, kan du heller ikke ha tekst i bunnteksten. Leverer du etter 15. oktober, kan du selv legge inn bunntekst, med. f.eks. sidetall. Fag-/prosjektoppgave/hjemmeeksamen (stryk det som ikke passer) ved Handelshøyskolen BI - Tittel på oppgaven - Eksamenskode og navn: Eks. ORG 12341 – Organisasjon og Ledelse Utleveringsdato: DD.MM.ÅÅÅÅ Innleveringsdato: DD.MM.ÅÅÅÅ Studiested: BI XXX (eks. Stavanger/ Bergen) Innholdsfortegnelse Sammendrag Bakgrunn Iver Knudsen Lykke etablerte i 1830 I.K Lykke AS og er en av Trondheims eldste handelsbedrifter. Han starter sin bedrift med å selge kvernstein og møllestein. Betalingen på den tiden ble utført i form av landbruksprodukter, i 1840 årene etablerte han ny bedrift med fokus på salg av smør. Da Iver døde i 1865 tok hans sønn Peder over bedriften. Peder sluttet med å selge kvern og møllestein og fokuserte......

Words: 1081 - Pages: 5

Free Essay

Marketing Communication (No)

...1. Kapittel 1. Intrigert markedskommunikasjon Give a brief overview of the instruments of the communications mix a. Annonsering: er en form for ikke-personlig /enveis kommunikasjon en type masse kommunikasjon, for eksempel tv, aviser, radio b. Salgskampanjer: er salgsstimulerende kampanjer, kan være pris avslag, kuponger, lojalitetsprogrammer, konkurranse og gratis smaksprøve c. Sponsing: Den sponsete organisasjonen eller personen vil være med på å skape en synagieffekt mellom personen og organisasjonen som for eksempel Petter Notrug og red bull. Dette er med på å bygge/forsterke merket. d. PR – kommunikasjon som kommer ut fra bedriften vi media, alt fra pressemeldinger til konferanser. Ofte gratis, men faren for at ”pressen skriver noe negativt er alltid til stede” e. Kjøpssted: inkluderer flere ”verktøy” som for eksempel displayer, reklame i butikken, salgsfremende tiltak som vareplassering, merchandising, (selg av egen merkevare) mekanisk informasjon, butikk oppbygging.. ect f. Messer og utstillinger, viktig i ”B2B” markedet g. Direkte markedskommunikasjon: er en personlig og direkte måte å kommunisere til kunder, (med muligheter for 2 veis kommunikasjon) kan være direkte e-post, telefonsalg, etc. h. Personlig salg. Er en personlig kontakt mellom en ansatt i en bedrift og en kunde i. E-kommunikasjon, tilbyr en ny måte å kommunisere på, via annonser på nettet etc. 2. To what extent do......

Words: 7466 - Pages: 30