Free Essay

Inwestycje Zagraniczne W Kolumbii

In: Business and Management

Submitted By Chudy
Words 594
Pages 3
Mateusz Chudziaszek

I N W E S T Y C J E Z A G R A N I C Z N E W KO L U M B I I
Przez ostatnie dekady Kolumbia była pomijana przez inwestorów zagranicznych, nie tylko z powodów regulowanej gospodarki, ale również niestabilnej sytuacji politycznej oraz niskiego poziomu bezpieczeństwa wewnątrz kraju. Dla wielu osób Kolumbia to jedno z najbardziej niebezpiecznych państw świata, jednak mimo tych skojarzeń szybko staje się gorącym punktem na mapie inwestycji zagranicznych. W ostatnich 5 latach, dzięki realizacji silnej, Bezpośrednie inwestycje zagranicznie w 2011 konsekwentnej polityki wewnętrznej, przez obecnego • roku wyniosły 13 miliardów dolarów (Juan Manuel Santos) i poprzednich prezydentów • Eksport paliw, kawy, niklu i węgla wyniósł w 2010 Kolumbia stała się państwem bezpiecznym, stabilnym 42.2 miliardy dolarów • PKB(parytet siły nabywczej) w 2011 roku politycznie, z wolnym rynkiem a dzięki zmianom wyniosło 472 miliardy dolarów przy wzroście prawnym udało się ograniczyć korupcję i stać państwem 5.9% przyjaznym dla inwestorów. Świadczą o tym notowania • Inflacja na koniec 2011 roku wyniosła 3.7% trzech czołowych agencji zajmujących się oceną ryzyka inwestycyjnego, Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch, które wystawiły pozytywne oceny dla Kolumbii. Nie mniej jednak, Kolumbijska gospodarka jest mocno zależna od eksportu ropy naftowej, co czyni ją wrażliwą na wahania cen tego surowca. Zagraniczne inwestycje w Kolumbii wzrosły o ponad 500% od 2001, głównie dzięki gwałtownemu rozwojowi przemysłu naftowego i wydobywczego. Juan Manuel Santos przed Radą Ameryk zadeklarował, że kluczowe dla Kolumbii jest zachęcenie zagranicznych inwestorów do inwestowania, w celu poprawy infrastruktury. Głowa państwa pokłada wielkie nadzieje w umowach wolnego handlu między innymi z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi jako przykładach stosunków, jakich Kolumbia potrzebuje do rozwoju. Do tej pory Kolumbia podpisała 10 umów wolnego handlu z 47 państwami, zapewniając dostęp do 1,5 miliarda konsumentów. Największym źródłem nowych inwestycji • Kolumbia podpisała 10 umów wolnego handlu z 47 państwami. w Kolumbii są Stany Zjednoczone • W 2011 roku Bank Światowy umieścił Kolumbię na piątym miejscu w rankingu krajów chroniących inwestorów p o p r ze z p r o j e k t y w y d o by w c ze i • Kolumbia posiada dostęp do 8 pełnomorskich portów na Pacyfiku i węglowodorowe. Jednym z największych oceanie atlantyckim. a m e r y k a ń s k i c h i n w e s t o r ó w j e s t • Inwestycje w Kolumbii są zabezpieczone przez największe światowe banki jak Deutsche Bank. JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland, pochodząca z Kalifornii spółka notowana Barclays i BNP Paribas. Przekazując w ostatnich 5 latach łącznie 15 na giełdzie „Columbia Clean Power & miliardów Euro na inwestycje. Fuels”, która na początku 2012 roku, rozpoczęła wydobycie węgla. Przedsiębiorstwo posiada 6 koncesji na wydobycie węgla, z tego trzy w północnej części kraju. Według agencji Standard & Poor, region północny - w pobliżu Santander - został wybrany ze względu na duże pokłady węgla, możliwość transportu rzeką Magdaleną oraz położenia w pobliżu z głównego rurociągu Kolumbijskiego. Pozostałe trzy koncesje dotyczą wydobycia w dystrykcie Boyaca. Posiadane koncesje pokrywają obszar 10,000 hektarów, z oszacowanymi na 150 milionów ton pokładami węgla. Dzięki inwestycjom zagranicznym Kolumbia stała się piątym światowym eksporterem węgla na świecie oraz głównym światowym dostawcą koksu. Głównymi odbiorcami kolumbijskiego węgla są Stany Zjednoczone i Europa, nie mniej jednak eksport do Chin wzrasta gwałtownie z każdym rokiem.

Bibliografia:
I. New Age Exploration Limited - „Colombian Coal, Investor Presentation” 2011 II. US Commercial Service - „Trade Regulations and Standards in Colombia” 2012 III. http://www.investincolombia.com.co IV. http://bogota.usembassy.gov/ V. http://www.sourcewatch.org VI. CIA - „The World Factbook”

Similar Documents