Free Essay

Kia Motors Review

In: Business and Management

Submitted By maryinfinity
Words 4512
Pages 19
КУРСАЧЕЛЛА
Виконав
Эдуард Рабинович

ПЛАН
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
РОЗДІЛ 2. Проведення структурного аналізу галузі в глобальному масштабі:
2.1. Опис сприятливих та негативних факторів розвитку галузі.
2.2. Динаміка індикаторів кон’юнктури вітчизняного та світового ринку впродовж останніх років.
2.3. Аналіз міжнародного маркетингового середовища за моделлю Майкла Портера.
РОЗДІЛ 3. Ранжування та вибір закордонних ринків
РОЗДІЛ 4. Оцінювання маркетингової привабливості обраного закордонного ринку з допомогою методу експертних оцінок.
РОЗДІЛ 5. Результати сегментування ринку та здійснення позиціонування товару на цільовому ринку. Опис маркетингової концепції товару.
РОЗДІЛ 6. Коротка характеристика складових комплексу маркетингу підприємства для цільового ринку.

ВСТУП
Тема курсової актуальна, оскільки маркетингова стратегія є найважливішою стратегією, оскільки вона забезпечує ринкову спрямованість підприємства.
На сьогоднішній день роль маркетингу в діяльності будь-якої комерційної організації надзвичайно велика. Від правильності ведення маркетингової діяльності залежать такі важливі показники як рівень продажів, рентабельність, прибутковість та інші.
Розробка заходів щодо вдосконалення маркетингової діяльності для автомобільної компанії сьогодні є невід'ємною частиною підприємницької діяльності.
Метою курсової роботи є розробка маркетингової стратегії / проектних рішень з просування компанії КІА Моторз на закордонні ринки. Це найстаріше автомобільне підприємство в Кореї.
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
• проаналізувати теоретичні аспекти маркетингової діяльності підприємства;
• дати загальну характеристику підприємству КІА Моторз;
• провести аналіз мікро- і макросередовища КІА Моторз;
• виявити слабкі і сильні сторони, можливості та загрози підприємства за допомогою SWOT-аналізу;
• запропонувати проектні рішення з просування КІА Моторз на міжнародні ринки;
• розрахувати бюджет і провести оцінку економічної ефективності запропонованих заходів.
Об'єктом дослідження є маркетингова діяльність КІА Моторз. Предметом дослідження в курсовій роботі є розробка проектних рішень по просуванню бренду / компанії.
У процесі написання роботи використовувалися такі методи дослідження як порівняльний, статичний, аналітичний, вивчення публікацій і статей, узагальнення, SWOT-аналіз.

РОЗДІЛ 1. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства КІА Моторз – корейська автомобілебудівна компанія, другий автовиробник в Південної Кореї, і сьомий у світі. Офіційний слоган компанії – «The Power to Surprise». Таким чином, компанія формулює своє зобов'язання перед клієнтами - постійно перевершувати очікування споживача своїми новинками. Заснована в 1944 році, входила до групи KІА Group, з якого була виділена в 2003 році. Спочатку компанія називалася KyungSung Precision Industry, і тільки в 1951 році отримала найменування KIA Industries. Основним напрямком діяльності було створення індивідуальних засобів пересування - велосипедів і мотоциклів. Випуск вантажних і легкових машин був налагоджений тільки в 70-х. Мільйонний автомобіль зійшов з конвеєра в 1988 році. У 1990 році компанія отримала нову назву - KIA Motors Ink.
В 1998 році компанія занурилася у фінансову кризу, викликаний різким скороченням продажів. Результатом цього стала втрата самостійності: KІА Motors була придбана корейської автомобілебудівної компанією Hyundai Motor. У 1999 році була створена група Hyundai KІА Automotive Group.
Назва KIA розшифровується як «Вийти з Азії на весь світ»
Компанії належить ряд автозаводів у Південній Кореї (в тому числі найбільший у світі автоскладальний завод у Ульсані), Туреччини,Північній Америці, Китаї , Індії та ін У грудні 2006 року розпочав роботу автомобільний завод в Словаччини (Жиліна) - «Kia Motors Slovakia». У 2009 році був запущений завод в США (Уест-Пойнт, Джорджія) потужністю 300 000 автомобілів на рік.
Автомобілі компанії продаються в 5000 автосалонів по всьому світу. Дистриб'юторська мережа KIA Моторз охоплює більше 190 країн. В 2012 у обсяг продажів компанії склав 1286299 легкових автомобілів і 81 040 легких комерційних вантажівок. Виручка за 2012 рік – 26 млрд. дол. США(у 2010 році - 23,4 млрд. дол. США). Сьогодні КІА Моторз – одна з найбільш динамічно зростаючих автомобілебудівних компаній у світі. Як частина Автомобільної Групи Hyundai-KІА, KІА прагне опинитися серед найпопулярніших автомобільних марок. Щорічно на 12 виробничих підприємствах KІА у восьми країнах світу виготовляється більше 1.4 мільйона транспортних засобів, які продаються і обслуговуються в дистриб'юторській і дилерській мережі компанії в 165 країнах. На сьогоднішній день у всьому світі в КІА Моторз працює 33 000 чоловік, а щорічний дохід компанії становить 17 мільярдів доларів США. KІА бере активну участь у спортивних заходах – виступає головним спонсором Відкритого чемпіонату з тенісу в Австралії і спонсором Кубка Девіса у всьому світі. SWOT-аналіз підприємства КІА Моторз Внутрішні сильні сторони (S) | Внутрішні слабкості (W) | * високий рівень популярності компанії КІА; * можливість замовлення автомобілів на замовлення; * ефективна система логістики; * широкий набір комплектації дозволяє варіювати ціну від мінімальної до максимальної в своєму класі; * широкий вибір кредитних програм і страхових компаній; * високий рівень сервісу КІА Моторз; * проведення маркетингових досліджень; * ефективна система управління; * висока кваліфікація персоналу; * великий термін роботи на ринку | * є недоліки в маркетинговій діяльності; * потрібне вдосконалення системи навчання персоналу; * необхідно розширити спектр проведених акцій і пропонованих знижок; * потрібна розробка програми з підвищення задоволеності та формуванню лояльності клієнтів | Зовнішні можливості (О) | Зовнішні загрози (T) | * довіра до марки КІА; * збереження доходів у частини населення в умовах кризи і поступовий вихід підприємств із кризи; * прагнення українців до купівлі імпортних автомобілів; * наявність у компанії КІА виробництва в Україні; * для українців автомобіль - ознака престижності і статусу; * прагнення споживачів до купівлі більш дорогих автомобілів | * насичення автомобільного ринку; * вплив кризи на доходи населення; * зростання популярності інших автомобільних марок; * підтримка Уряду продажів автомобілів економ-сегмента; * підвищення мит на імпортні автомобілі; * коливання курсів валют; * спад на ринку автокредитування; * посилення конкуренції з боку дилерів КІА, дилерів інших підприємств і ринку старих автомобілів |
Однією з сильних загроз можна назвати вплив кризи. Обійти її КІА Моторз не може, але може зосередитися на активному просуванні і залученні споживачів, які найменше постраждали від кризи.
Вибір будь-яких рекламних носіїв для рекламної кампанії компанії КІА Моторз, яка проводиться в регіонах, повинен бути обґрунтований кінцевими цілями, завданнями та бажаним результатом. Практично недоцільно користуватися послугами регіонального телебачення, тому на центральному телебаченні реклама марки КІА представлена в повному обсязі. А ось радіо варто віддати перевагу регіональним дилерам компанії КІА Моторз. Зовнішня реклама, радіо в певних випадках, реклама в журналах для компанії будуть найбільш ефективні. Директ-мейл, різні PR-заходи теж мають велике значення і вельми ефективні, як показує практика рекламної діяльності різних автовиробників.
Говорячи про рекламну політику компанії КІА Моторз, вона повинна бути ненав'язливою, в деякому розумінні іміджевою.
Якщо під спеціалізованими ЗМІ для компанії КІА Моторз розуміти регіональні ЗМІ тільки з явно вираженою автомобільною спрямованістю, то відсоток вкладення в них рекламних засобів має бути невеликий - порядку 10-30% (експертна оцінка), що обумовлено специфікою ринку рекламних пропозицій та особливостями цільової аудиторії. Інша, значна частина рекламних витрат повинна припадати на інші засоби комунікацій, в тому числі і на «неспеціалізовані» ЗМІ. До останніх відносяться суспільно-політичні та популярні друковані видання, інші ЗМІ та їх продукти, які працюють поза автомобільної теми. Більша частина їх аудиторії може бути потенційними клієнтами компанії КІА Моторз. Крім того, доцільно частину коштів витрачати на видання своєї власної корпоративної газети, яка підвищує лояльність до компанії і підвищує її статус в очах клієнтів і співробітників.
В цілому по ринку, як показують опитування, витрати на маркетингові комунікації становлять від 1,5% до 2,5% від обороту компанії (дані за місяць). На цю цифру впливають як сезонність, так і інтенсивність промо-акцій.
Крім того, велику увагу потрібно приділити просуванню компанії КІА Моторз в мережі Інтернет. Основний акцент потрібно зробити на власний сайт, метою створення якого є просування брендового автосалону компанії КІА Моторз та супутніх послуг (продаж і обслуговування автомобілів КІА). Основні завдання, які виконує сайт компанії: інформування про статус компанії КІА Моторз; інформування про автомобілі з позиції актуальності модельного ряду, комплектацій та цін на поточний період часу; інформування про програми ПО; інформування про умови обслуговування.
Таким чином, у 2 розділі на основі проведеного теоретичного дослідження та аналізу зовнішнього і внутрішнього маркетингового середовища компанії КІА Моторз буде розроблена програма маркетингових комунікацій, що використовує наступні інструменти: реклама в ЗМІ (спеціалізованих і неспеціалізованих); реклама на радіо; реклама в мережі Інтернет і просування власного сайту; акції зі стимулювання збуту; зовнішня реклама.

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ ГАЛУЗІ В ГЛОБАЛЬНОМУ МАСШТАБІ 2.1. Опис сприятливих та негативних факторів розвитку галузі
Автомобілебудування в Україні представлено виробництвом вантажних, легкових автомобілів і автобусів.
Забезпеченість населення України автомобілями становить лише 60 машин на 1000 жителів, тоді як у країнах з високо розвинутою ринковою економікою більше як 500. Недостатній випуск автомобілів в країні, їх поки що невисока якість та низька купівельна спроможність населення сприяють завозу із-за меж країни в середньому 200 тис. легкових автомобілів за рік, 80% з яких уже були у використанні і термін використання яких уже вичерпаний. Це значно впливає на погіршення повітряного басейну і потребуватиме значних витрат на ремонти та на переведення таких машин на новий вид моторного палива - природний газ.
Головні завдання розвитку автомобілебудування визначені концепцією Державної промислової політики України, якою передбачено довести щорічний випуск легкових автомобілів до 120 тис., вантажних автомобілів – 15-20 тис. і автобусів – до 5 тис. шт. Розвиток автомобілебудування в Україні не задовольняє потреби держави у власній продукції. Якщо виробництво легкових автомобілів дещо оживилось, то заводи по випуску вантажних автомобілів та автобусів працюють в межах 10-15% своєї можливості. У 2004 р. власниками цих заводів-гігантів стали російські підприємці. Розпочалася реконструкція цих підприємств і переорієнтація їх на випуск нових марок машин. На Кременчуцькому автозаводі передбачається виробництво як великовантажних автомобілів, так і машин вантажопідйомністю від 2 до 5 тон.
На Львівському автобусному заводі розпочато випуск міських автобусів нових видів – середніх, великих і надвеликих – відповідно на 70, 120 і 180 пасажирів. Річна потреба України в автобусах великої місткості (на 120 пасажирів) – 4 тис., а особливо великих (на 180 пасажирів) – 500 шт. У зв'язку з проблемою фінансування внутрішній споживач поки що не має можливості купувати львівські автобуси, і 90% вироблених машин реалізуються в Російську Федерацію та інші країни СНД.
Пріоритетність розвитку автомобілебудування як наукоємної галузі, що дає змогу швидко окупити вкладені кошти, виправдала себе в багатьох країнах і значною мірою сприяла їхньому переходу в розряд високорозвинених. Необхідність пріоритетного розвитку цієї галузі донедавна визнавали й у нас. Ухвалення ряду законодавчо-нормативних актів створило сприятливі умови для залучення інвестицій у вітчизняне автомобілебудування. Кабінет міністрів затвердив інвестиційні програми розвитку таких провідних підприємств галузі, як Запорізький, Луцький і Львівський автомобілебудівні заводи та Кременчуцький автоскладальний. Тимчасове послаблення податкового тиску та створення умов для залучення інвестицій дозволили збільшити випуск автомобілів 2004 року порівняно з 2000-м у 5,6 разу, а частку вітчизняних транспортних засобів на ринку України — до 56%. Лише від ЗАТ «ЗАЗ» і його підприємств-суміжників торік державний бюджет одержав 1,17 млрд. грн. А загалом від діяльності автомобільного ринку відповідно до чинної на той час законодавчої бази бюджет отримав 4 млрд. 971 млн. грн. [1].
Автомобілебудування вважається однією з основних галузей промисловості світу. Воно безпосередньо працевлаштовує 4 млн. чол. Ще 8 млн. чол. працюють у галузях, які постачають для автомобілебудування матеріали і компоненти. Ця галузь лідирує за кількістю транснаціональних компаній — близько десяти провідних компаній випускають 80 % світової продукції автомобілебудування.
Зараз в автомобільній промисловості існує ряд тенденцій, які свідчать про важливість та значення її, а також суміжних з нею галузей в економіці промислово розвинутих країн. Спостерігається абсолютно новий підхід у технічному розвитку автомобіля, організації і технології його виробництва.
Науково-технічні тенденції полягають у зменшенні витрат палива і зниженні шкідливих викидів, розробці надлегкого автомобіля, підвищення безпеки, якості, надійності та довговічності, а також у розвитку інтелектуальних автомобільно-дорожніх систем.
У сучасних умовах зазнали істотних змін чинники розміщення і автомобільної промисловості. Раніше підприємства автомобільної промисловості явно тяжіли до центрів виробництва металу, гуми, зручних транспортних комунікацій тощо. Завдяки цьому виникли центри, наприклад, у Детройті (США), у Турині (Італія), на острові Хонсю (Японія). Сьогодні спеціалізовані заводи з випуску окремих деталей, вузлів і агрегатів усе частіше виникають там, де є робоча сила і попит.
За результатами статистики останні кілька років лідерами з виробництва автомобілів є: Китай – 14 485 326 шт., Японія – 7 158 525 шт., Німеччина – 5 871 918 шт., Південна Корея – 4 221 617 шт., Індія – 3 038 332 шт., США – 2 966 133 шт. [2].

2.2. Динаміка індикаторів кон’юнктури вітчизняного та світового ринку впродовж останніх років
Український автомобільний ринок, який динамічно розвивався упродовж 2001–2007 років, зазнав нищівного впливу економічної кризи у 2009–2010 рр. (рисунок).

Рис. 2.2. (1) Динаміка обсягів продажу нових легкових автомобілів на українському ринку (* прогноз)
Джерело: власне опрацювання на основі [3, 4, 5].
Найбільший приріст обсягів реалізації нових легкових автомобілів (171,3 тис. штук, або 46,2 %) відбувся у 2007 р. Різке падіння обсягів реалізації почалось з листопада 2008 р. під впливом кризи банківської системи, зниження купівельної спроможності населення, занепаду системи автокредитування, скорочення кількості дилерських мереж. У 2009 р. порівняно з до кризовим періодом обсяги реалізації автомобілів скоротились майже у чотири рази.
Ситуація на автомобільному ринку почала покращуватись у 2011 році. За даними інформаційно-аналітичної групи “AUTO-Consulting”, на ринку було реалізовано 220,6 тис. нових легкових автомобілів, що на 35,7 % більше, ніж у 2010 р. [4]. Відновлення автокредитування, відкладений у попередні кризові роки попит, високий рівень зношеності автопарку призвели до збільшення обсягів реалізації продукції.
Крім ринкових чинників, на зростання реалізації нових автомобілів вплинула ініціатива вітчизняних виробників щодо підвищення ввізного мита на імпортні машини, яка прискорила процес задоволення відкладеного попиту частиною споживачів.
За прогнозами фахівців, у 2012 році авторинок України і далі демонструватиме тенденцію до зростання і може досягнути обсягу 280 тисяч автомобілів [3, с. 38]. При цьому прогнозується подальше загострення конкуренції і певні зміни у структурі попиту, які намітились ще у 2011 р.
Ці зміни стосуються як позицій окремих автомобільних брендів, так і коливань попиту на автомобілі певних класів. У таблиці наведено дані про зміни обсягів реалізації легкових автомобілів окремих торгових марок у 2011 р. порівняно з 2010 р. [4].
Попри те, що у 2011 р. кількість проданих автомобілів переважної більшості торгових марок збільшилась, частка деяких брендів у загальному обсязі реалізації зменшилась за рахунок зміцнення позицій автомобілів інших марок. Передусім ці зміни торкнулись машин марки ВАЗ, які протягом усіх років існування незалежної України були беззаперечним лідером на вітчизняному ринку, однак у 2011 р. зменшили свою ринкову частку з 15,31 до 13,16 %, а у травні 2011 р. їх навіть обійшов за обсягом реалізації корейський бренд Hyundai, який стрімко зміцнює конкурентні позиції на українському ринку [6, с. 112-113].
На сьогоднішній день існує серйозна диспропорція між розвиненими ринками та ринками країн, що розвиваються. Наприклад, на ринках країн ЄС-15 щорічні темпи зростання легкових автомобілів у період з 2000 року по 2007 року становили близько 0.93%, у той час як у 10 нових членів ЄС ріст становив 8.56% протягом того ж самого періоду. Подібна динаміка була характерна і для Японії (-1.59%) і Сполучених Штатів (-0.84%) порівняно з мексиканським ринком (+2.97%).
З огляду на цю диспропорцію, автобудівники виробляють діаметрально протилежні стратегії завоювання ринків. На розвинених ринках вони «маневрують» в умовах статичного попиту; на ринках, що розвиваються, – прагнуть до динамічного розвитку та вилучення вигоди з усіх можливостей росту [7].
Для автомобільної промисловості 2014 рік став випробуванням на міцність. Такі фактори як зростання цін на нафту і наполеглива необхідність економії палива; посилення екологічних вимог та дестабілізація на фінансових ринках; зміни в споживчих перевагах і проблеми з ліквідністю стали проблемними іспитами для визначення найсильнішого. 95% зростання ринку легкових транспортних засобів припаде саме на ринки, що розвиваються. Серед цих ринків країни BRIC (Бразилія, Росія, Індія й Китай) є найперспективнішими. Більше 58% прогнозованого приросту припадає на них. З країн BRIC лідерами виробництва легкових автомобілів стануть Китай та Індія. Споживчий попит тут оцінюється в більш як 2 млрд. авто. Менш густонаселені – але все ще стратегічно важливі Росія і Бразилія – будуть рости не такими швидкими темпами. Дешеві транспортні засоби і надалі будуть мати велике значення для світових автобудівників, оскільки для глобальної конкурентоспроможності їм потрібно зміцнити свою присутність на ринках, що розвиваються. Для того, щоб у такий спосіб компенсувати зниження продажів на високо конкурентних зрілих ринках.

2.3. Аналіз міжнародного маркетингового середовища за моделлю Майкла Портера.
Розглядаючи конкурентне середовище діяльності на ринку автомобілебудування за моделлю 5 сил конкуренції М. Портера, слід проаналізувати наступне: внутрішньогалузеві конкуренти, потенційні конкуренти, товари-замінники, постачальники, споживачі.
За підсумками глобального рейтингу, проведеного найбільшим бренд-консалтинговим агентством Interbrand, КІА Моторз піднялася з 87-го на 83-е місце серед найбільших корпорацій світу [8]. Конкуренти KІА виводять на ринки недорогі автомобілі, розраховані на масового покупця. Нещодавно з'явилася ще одна така модель – Nissan Almera. Бюджетна продукція KІА починає програвати їм в ціні. Це знижує її привабливість.
KIA розробляє абсолютно новий кросовер з гібридною силовою установкою, який повинен стати конкурентом популярного Prius. Концептуальна версія новинки буде представлена орієнтовно в 2016-2017 рр. У майбутньому нова платформа стане основою для цілого покоління нових моделей [9].
Серед основних конкурентів автомобілів компанії КІА слід виділити Hyundai ix35, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan.
Брат близнюк фірми KIA, корейська корпорація Hyundai істотно відірвалася від своїх співвітчизників. Її місце в рейтингу 43-е. Компанія, незважаючи на всі розмови про кризу, за рік отримала 20% зростання. Її капіталізація на даний момент оцінюється в 9 мільярдів доларів.
На ринку автомобільної промисловості не існує багато товарів, які можуть замінити авто. Це, скажімо, – велосипеди, електричні велосипеди, мотоцикли, мопеди. Або ж, внаслідок зростання цін на бензин, багато людей намагаються зменшити регулярність поїздок, але обсяг спожитого бензину зменшується незначно. Однак з часом, автовласники купують більш економічні автомобілі, шукають житло ближче до місця праці чи частіше використовують послуги муніципального транспорту.
Схильність до купівлі товарів-замінників виникає внаслідок зміни моральних переконань споживачів, бажання зберегти навколишнє середовище, перехід на здоровий спосіб життя, кризова ситуація в країні, внаслідок якої виникає неспроможність витрачати кошти на паливо, і т.д.
Ще однією силою, що може суттєво впливати на рівень конкуренції певного ринку є постачальники.
Компанія Michelin співпрацює з корейським автовиробником достатньо давно. Вона була ексклюзивним постачальником первинних шин на перші моделі Сee’d, що зійшли з конвеєра в 2006 році. Відкриваючи нову сторінку в історії співпраці компаній, оновлена модель Cee’d отримала нові шини, які економлять пальне, Michelin Energy третього покоління.
Нові шини, які постачатимуть для KІА Cee’d, є частиною сімейства шин, які почали проводиться з 1992 року. Всі вони мали фірмову мітку "Green X" та, з початку виробництва, допомогли заощадити більш ніж 11 млрд. літрів пального, знизивши викиди СО2 на 29 млн. тонн.
Спільна робота Michelin та KІА продемонструвала їх здатність реалізувати прості, практичні рішення, для підвищення безпеки і економічності автомобілів, що зробило їх більш дружніми до довкілля. Як відомо, на сучасному етапі споживачі в країнах світу піддались тенденції до збереження довкілля [10].
Не менш важливим фактором впливу на рівень конкуренції певного ринку є споживачі. Компанія КІА Моторз орієнтована на споживачів, що належать до різних соціальних класів, з різними смаками та вподобаннями, варіюється рівнем доходу. Так наприклад, КІА Моторз вважається по праву одним з дорогих і якісних автомобілів. А про таку машину, як КІА Моторз, мріє будь-яка сучасна дівчина.
Компанія КІА повідомила, що цільовою аудиторією автомобіля КІА Моторз є молоді люди у віці близько 30 років, які вже одружилися, але ще не мають дітей.
Також автомобіль орієнтований на чоловіків віком близько 50 років, які вже відправили своїх дітей у вільне плавання. Автомобіль, за словами представників компанії, призначений для вільно мислячих молодих людей, які вже визначилися у виборі своїх цінностей. Автомобіль «заточений» під молоді пари, які живуть у місті і ведуть активне життя. Об'єм двигуна та кузов довжиною в 1880 мм ідеально вписуються в умови міських доріг і стоянок.

РОЗДІЛ 3. Ранжування та вибір закордонних ринків
Сьогодні заводи компанії КІА Моторз, що виробляють автомобілі, розташовані в 12 країнах, офіційні продажі здійснюються в 165 країнах світу.
Робити ставку тільки на ринок США, найбільший у світі, зараз недоцільно. Адже від американського ринку залежить майже половина прибутку КІА, але продажі автомобілів тут стрімко падають. Через це минулий фінансовий рік (закінчився в березні 2007 року) КІА закінчив не дуже добре. Концерн оголосив про 11%-м зниження прибутку через відсутність нової моделі в США. Також КІА став ще одним автовиробником, що оголосив про падіння продажів в Європі - у червні реалізація автомобілів корейської марки знизилася на 1,6% до 57196 машин. Продажі КІА впали майже на 30% в Італії та Іспанії, де тривалий економічний спад викликав зниження попиту на ринку нових автомобілів. За даними КІА, у Великобританії реалізація компанії впала порядку на 10%.
Як і більшість автоконцернів, КІА намагається компенсувати свої проблеми за рахунок посилення продажів на нових ринках, таких як Росія, Китай та Індія. Саме завдяки продажам авто в цих країнах автоконцерн КІА розраховує досягти раніше поставлених цілей на 2008 фінансовий рік (закінчується в кінці березня цього року): досягти обсягу продажів у 3,7 млн. автомобілів і отримати чистий дохід в 480 млрд. йен (на 4,3% більше, ніж у минулому фінансовому році) [11].
Згідно з даними глобальної дослідницької компанії CSM, протягом найближчих шести років на ринки, що розвиваються припадає близько 76% всіх світових продажів автомобілів. Ринок США виріс в 2014 року всього на 1,5% до 17,9 млн. автомобілів. У країнах BRIC (Китаї, Індії, Росії і Бразилії) зростання значно вище - до 16%. У Китаї продажі зростуть на 7,3%, в Індії - на 15,5%, у Росії - на 6,2%, в Бразилії - на 5,7%, за даними CSM [12]. Тому Росія вважається однією з найбільш привабливих країн для просування марки КІА.
Обсяг автомобільного ринку Росії виріс за 2010 рік на 57% і склав понад 50 млрд. доларів США. За обсягами продажів російський ринок легкових автомобілів займає шосте місце у світі і третє в Європі. Такі результати щорічного огляду автомобільної галузі за 2007 рік, проведеного «Ернст енд Янг», провідною міжнародною аудиторською і консультаційною компанією [13].
«До 2012 року Росія обжене Німеччину та Італію і стане найбільшим ринком в Європі за продажами автомобілів», - заявив Іван Бончев, старший менеджер «Ернст енд Янг», керівник групи з обслуговування підприємств автомобільної промисловості.
Згідно з прогнозом розвитку російського ринку, до 2012 року в Росії буде 5,2 млн. автомобілів, з них 4,6 млн. припадатиме на нові іномарки. Прогноз зростання заснований на планах виробників, порівняльних даних про щільність автомобільного парку, підвищення добробуту населення і розвитку кредитних продуктів.
Російські учасники автомобільного ринку проводять реструктуризацію своїх підприємств, а також створюють нові стратегічні партнерства. Відбувається подальший регіональний зростання дилерських компаній та фондів прямих інвестицій.
Громадяни Росії у свою чергу, згідно з анкетуванням, виявляють все більше бажання купувати більш дорогі, високотехнологічні, безпечні автомобілі. Попит на іноземну продукцію зростає з кожним роком.
«Ми спостерігаємо рекордні інвестиції в автомобільну промисловість. Більше десяти гравців міжнародного автомобільного ринку укладають угоду про створення в Росії до 2012 року виробничих підрозділів загальною потужністю близько 1,5 млн. одиниць », - продовжив Іван Бончев [14].
За минулі 10 років (2005-2015) ємність російського ринку легкових автомобілів (у доларовому еквіваленті) виросла майже в два рази - з 12,8 млрд. до 34 млрд. дол. США. У минулому році ринок виріс на 44% по відношенню до попереднього року. У тому числі на частку LADA довелося 14,4% (4,9 млрд. дол. США) від загальних витрат покупців. Значно збільшили свою ринкову частку нові іномарки. Зараз вони займають вже 69% ( 23,5 млрд. дол. США) від загальної ємності російського ринку. Частка старих іномарок скоротилася з 20 до 14% (4,9 млрд. дол. США).
На російському ринку протягом останніх чотирьох років спостерігається стійке зростання обсягів продажів нових легкових автомобілів. При цьому 2015 рік став рекордним як з точки зору відносних значень (+22,9%) так і абсолютних - ринок виріс більш ніж на 330 тисяч машин. Всього в Росії було продано 1 млн. 772,5 тисячі легкових автомобілів.
Основним підсумком минулого року став факт перевищення продажів нових іномарок над вітчизняними автомобілями. Якщо в першому кварталі мінімальна перевага була за російськими моделями, то у всіх наступних перерозподіл часток на користь іномарок становило стійку тенденцію (33,6 на 66,4% у четвертому кварталі).
Таким чином, до кінця року іномарки займали вже майже дві третини ринку, а щомісячний обсяг їх реалізації перевищив позначку 100 тисяч машин. Взагалі четвертий квартал став рекордним для ринку. У Росії було реалізовано більше 500 тисяч нових легкових автомобілів, що дозволяє говорити про подолання вже наступного року позначки в 2 млн. машин.
Це ще раз підтверджує, що Росія одна з найбільш привабливих країн для продажу автомобілів КІА.
Серед основних конкурентів автомобілів компанії КІА слід виділити Hyundai ix35, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan.
Hyundai ix35. Дебютант російського ринку побудований на загальній платформі з новим «Kia Sportage», але відрізняється від нього повністю оригінальним кузовом і трохи іншою гамою двигунів. «Ix35» оснащується дволітровим бензиновим мотором потужністю 150 к.с. і турбодизелями такого ж робочого об'єму віддачею 136 або 184 к.с. Коробки передач - п'яти-і шестиступінчаста "механіка", а також шестиступеневий "автомат".
Ford Kuga. Нещодавно пройшов модернізацію, яка дала машині нові двигуни і трансмісії. Тепер "Kuga" доступний з дволітровим турбодизелем потужністю 140 або 164 к.с., також з бензиновим 2,5-літровим мотором з турбонаддувом. Коробки передач - механічні, п'яти- і шестиступінчасті, традиційний "автомат" і роботизована трансмісія «PowerShift» з двома зчепленнями. Повний привід з багатодисковою муфтою підключення задніх коліс пропонується тільки за доплату.
Volkswagen Tiguan. Цікавий тим, що доступний в двох варіантах оформлення кузова: звичайному «Sport & Style» і позашляховому «Track & Field», що збільшує кути в'їзду й з'їзду. Трансмісія - передньо- або повнопривідна. Лінійка двигунів включає в себе дволітровий турбодизель, що розвиває 140 к.с., а також бензинові двигуни об'ємом 2 л з турбонаддувом (170 к.с.) і 1,4 л з подвійним наддувом (150 к.с.). Коробки передач - тільки шестиступінчаста, механічна та автоматична.
Компанія КІА Моторз володіє найбільшою дилерською мережею в Росії серед корейських компаній. Дилери компанії є найближчою до споживача ланкою всієї організації, вони забезпечують продаж і здійснюють після продажну підтримку та сервіс автомобілів.
Для поліпшення ефективності роботи дилерів і, як наслідок, збільшення продажів автомобілів на російському ринку компанією КІА Моторз були зроблені наступні кроки: 1. Проведено чітке сегментування всього модельного ряду, встановлені конкурентоспроможні ціни відповідно з кожним сегментом; створена чітка логістична схема, яка дозволяє постійно підтримувати оптимальну кількість автомобілів на складі на території РФ, мінімізовані терміни доставки транспортних засобів до кінцевого покупця. 2. Введено європейські стандарти системи післяпродажного обслуговування автомобілів, а також європейська система роздрібного продажу (культура спілкування з кінцевим споживачем, система «Тест-драйв», «Trade in», наявність повного спектра послуг, таких як: система роздрібного кредитування, страхування автомобілів і т. д.). 3. Інвестуються великі кошти на розміщення реклами в ЗМІ, в Інтернеті, в зовнішню рекламу, а також широко використовується проведення PR-компаній і презентацій. 4. Введено в систему роботи з дилером такий фінансовий інструмент, як товарний кредит. На території РФ створено єдиний склад запасних частин, що дозволяє в найкоротші терміни надавати необхідні запчастини дилерам. З дилерським персоналом постійно проводяться семінари, навчання та тренінги по продукту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Автомобільна промисловість в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Автомобільна_промисловість_в_Україні 2. Тенденції розвитку та лідери автопрому: зарубіжні та вітчизняні реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conference.spkneu.org/2013/04/tendentsiyi-rozvitku-ta-lideri-avtopro/ 3. Авторинок України: Прогноз на 2012 р. // Маркетинг в Україні. – 2011. – №5-6. – с. 34-38. 4. Бек Ш. Авто настрой / Шавкат Бек // Бизнес. – 2012. – №5. – с.136-138. 5. Длігач А.О. Стратегічне маркетингове управління: монографія / А.О. Длігач. –К.: Алеута, 2012. – 272 с. 6. Велигорский В.Ф. Темпы просто / В.Ф. Велигорский // Бізнес. – 2011. – №27. – с. 112-113. 7. Світова економіка: Підручник / Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. – К.: Либідь, 2011. – 582 с. 8. Бренд KIA Моторз за год стал дороже на 15% и в рейтинге обогнал Ferrari [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probeg.com/2013/brend-kia-motors-za-god-stal-dorozhe-na-15-i-v-rejtinge-obognal-ferrari/ 9. KІА выпустит конкурента Toyota Prius к 2017 году [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://autonews.autoua.net/novosti/8660-kia-vypustit-konkurenta-toyota-prius-k-2017-godu.html 10. Michelin обрано постачальником первинних шин для оновленого KІА Cee’d [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://autosvit.auto.ria.com/news/ityres/156831/michelin-obrano-postachalnikom-pervinnikh-shin-dlya-onovlenogo-kia-cee.html 11. «КІА Моторз доведеться переглянути глобальну стратегію розвитку» 24.03.2008; Ольга Самофалова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rb.ru 12. KIA Motors Corporation. Official Web-page [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kia-motors.infocar.com 13. Маркетингові дослідження «Автомобільний Ринок Росії» проводить компанія «Автомобільна статистика»; 20.06.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.autostat.ru 14. «Огляд російського автомобільного ринку за 2009 рік»; портал «Інтерфакс»; 06.03.2010.

Similar Documents

Free Essay

The Acquisition of Kia Motors by Hyundai Motors

...operate, ensure a consistent pool of resources that are required for the business to perform its functions, and to generate profits. The Acquisition of Kia Motors by Hyundai Motors Fikre Y. Wondimu CalUniversity Author Note Fikre Y. Wondimu is a student at California Intercontinental University. Special thanks to Dr. Troy Roland and Dr. Fathiah Inserto for providing suggestions to improve this document format and content. Correspondence concerning this thesis should be addressed to Fikre Y. Wondimu, CalUniversity, 1470 Valley Vista Drive #150, Diamond Bar, CA 91765. Contact: fikre_y@yahoo.com Abstract The last decade demonstrated decreased revenue and higher value of development costs, which led the automobile industry to engage in domestic and international mergers and acquisition (M&A). This case analyis examines one of the largest M&As in the Korean automobile industry in recent years, the acquisition of Kia Motors (Kia) by Hyundai Motors (Hyundai). The case study briefly analyses the conditions of the acquisition, the integration and stabilization processes undertaken by both companies. By acquiring Kia, Hyundai enhanced its competitive position in both domestic and global markets, achieving economies of scale, scope and strengthened its local and global market. The M&A process of Hyundai/Kia did not come easy. The Post-acquisition and restructuring process faced several challenges of synergy effects prompting for strategy change in order to align...

Words: 1041 - Pages: 5

Free Essay

2011 Kia Annual Report

...2011 영업보고서 C o n t e n t s 06 Chairman’s message 08 ViCe Chairman’s message 10 FinanCial reView 기아자동차는 2011년 쉽지 않은 국내외 경영환경에도 불구하고 전년 대비 19% 성장하며 역대 최고의 성과를 달성하였습니다. 글로벌 경영, 디자인 경영, 그리고 지속가능경영으로 기아자동차는 새로운 미래, 더 나은 내일을 향해 질주하고 있습니다. 2010년에 이어 다시 한번 세계 10대 자동차 메이커 반열에 합류하며 진정한 글로벌 기업으로 도약하고 있는 기아자동차. 재무성과에서 뿐만 아니라 국내외 유수의 디자인 어워드 수상, 브랜드 가치 상승 등을 통해 지속성장의 기반을 다져가고 있습니다. 추후에도 기아자동차는 빠르게 변화하는 시장을 선도하며 고객의 기대를 뛰어넘는 새로운 가치를 지속적으로 창출하며 활력과 즐거움을 제공하는 기업으로 거듭나기 위해 최선을 다할 것입니다. 2011 영업보고서 Chairman’s Message 세계적인 자동차 메이커이자 모범적인 기업시민으로서 지속가능한 성장을 이루어 나가겠습니다. 06 Kia motors Chairman’s message 지난 2011년은 현대자동차 그룹의 위상을 더욱 공고히 하는 매우 의미있는 한 해였습니다. 현대 기아차는 세계 시 장에서 5대 자동차 메이커로서의 위상을 더욱 확고히 하였습니다. 그러나 2012년은 유럽 재정위기와 세계 경기 침체로 인해 자동차 산업의 성장세는 둔화되고, 업체간 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다. 따라서, 올해는 보다 내실 있는 경영활동을 통해 글로벌 일류 기업으로 도약하기 위한 기반을 다지고자 합니다. 이 를 위해서 그 동안 꾸준히 추진해 온 품질경영을 더욱 강화해야 하며, 이를 통해 고객에게 만족과 감동을 주는 품질 의 고급화에 더욱 주력해 나갈 것입니다. 아울러, 현대자동차 그룹은 소외된 계층을 보살피는 사회공헌과 협력업체와 공생발전을 위한 활동을 더욱 강화하 여, 국가 경제와 사회발전에 공헌하는 모범적인 기업이 되도록 최선의 노력을 다할 것 입니다. 또한, 우리 기아자동차는 금년 한해 사업목표 달성과 함께, 미래를 대비하는 마음으로 중장기전략인 “기아비전 2016”을 수립하였으며, 차질없이 진행해 나갈 것입니다. 기아자동차는 위기를 기회로 만드는 불굴의 도전정신과 무한한 잠재력이 있습니다. 미래를 향한 꿈과 열정으로 모 든 임직원이 한마음 한 뜻으로 다시 한번 도약하는 뜻깊은 한 해를 만들어 나가겠습니다. 감사합니다. 회장 정몽구 07 2011 영업보고서 Vice Chairman’s Message 존경하는 주주 여러분 제68기 정기 주주총회를 맞아 지난 한 해 동안 기아자동차에 성원을 아끼지 않으신 주주 여 러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 주주 여러분! 2011년은 일본 대지진, 아중동 민주화 시위, 유럽발 경제 위기 등 유난히 큰 사건 사고가 많았던...

Words: 4508 - Pages: 19

Premium Essay

Kia Motor Fraud

...Executive Summary This report would provide a thorough application of Accounting Information System concepts, accompanied with thorough findings on Kia Motors, South Korea’s second largest automobile manufacturer. The findings were based on mainly secondary data through research obtained from web-based sources such as online articles, analyst reports, financial reports, academic journals and academic databases. The report aims to present the detailed findings of Kia Motors and the fraud that occurred in 2002 through a Balanced Scorecard (“BSC”), Document Flowchart Diagram (“DFD”), as well as the facts and role of the accountant, Cecile Campbell in the fraud committed on Kia Motors in 2002. The report consists of mainly three components. Firstly, a BSC that was developed using Kia Motors’ mission, vision and strategies that were identified and inferred from online research and Kia Motors’ financial statements and sustainability reports. Key information that was included in the BSC were Kia Motors’ performance and risk-based goals, initiatives, measures and their performance target. Secondly, a DFD was created to reflect one of Kia Motors’ key operations. The diagram that was drawn up was based on Kia Motors’ expenditure cycle. It showcased a detailed description of the relevant source documents involved, as well as their flow throughout the business process. The report further highlighted the key internal control strengths, the risk of material misstatements they serve...

Words: 4866 - Pages: 20

Free Essay

Personality and Behavior

...Hyundai Motor Company Question 1 Hyundai is a Korean Motor company which is a part of Hyundai Group. It has been established 29th December 1967. It has achieved a high success domestically and internally. In this question we will highlight the difficulties faced Hyundai including its competitors, how they overcome these problems domestically and internally and the strategies adapted to compete effectively . HMC has faced some of the difficulties & problems that affect its market position & brand image. Their problems is going around three main problems which are "Sales, rate & quality". HMC rates was so cheap which made the product is undervalued by the customers. In fact, the cheap price of their cars reflect its quality as some customers are needed for expensive cars. Therefore, Hyundai goal in US only to maintain its share not to gain more profits & sales in one had. On the other hand, segmenting low level –moderate level people and focus on cost saving cars rather than high quality oriented cars affected it's brand image & identity. Moreover, Hyundai is caring only to save money by having cheap labor which also affect its quality of working and having lots of workers strikes. In addition, we can't forget that inherited Chairmanships that gave the priority to the family to run the business rather than the qualified professional from management. These family chairmens' never listen to the experts inside organization and never take their advice. As well as they had a problem...

Words: 3507 - Pages: 15

Free Essay

A Kia Motors Case Study

...Using sports marketing to engage with consumers: A Kia Motors case study Introduction Today’s consumers have higher expectations than ever before. Dramatic improvements in media, communication and transport have made the world’s economy more connected. Products developed in one country have become increasingly attractive in other parts of the world. However, entering markets in other parts of the world is not an easy task. Entrants face many different challenges as they try to develop their brand profile. This is especially evident in mature markets like the UK car market. This market has a number of long established brands. The awareness and brand loyalty that exists for established brands form a barrier to entry for new organisations. This case study illustrates how Kia , a South Korean motor company, has used sports marketing to develop its brand identity in the European motor market. The Kia Motors Corporation, based in South Korea, has 12 manufacturing and assembly plants and subsidiaries in 165 countries around the world. Globally the Hyundai Kia Group is now the fourth largest car company in the world. Kia Motors UK has more than 166 dealerships. It also has plans to grow the network to support the increasing demand. Kia is a relatively new entrant to the UK car market. However, it has become more well known in recent years. Kia does not have the same level of brand heritage in the UK as it does elsewhere in the world. Kia aims to overcome this through its massive ambition...

Words: 1867 - Pages: 8

Premium Essay

The Affects Quality Management

...management are Kia and Chrysler. Both car companies have been around for well over 60 years, both are major car dealers and have established a huge name for themselves in the United States. These two companies have one major difference though; Kia competes within the global market, and Chrysler competes in the domestic market. Even though Kia and Chrysler compete in different markets, they both have the same similarities concerning their systems of prevention of problems, and quality products. Kia was established first in Korea in 1944, and launched into America in 1996. The name Kia translates into Rising out from Asia (NA, 2010). Kia has had difficulties through the years; however, they always have had the same problem prevention and quality of products. Kia starts with reviewing the parts that come from overseas. After reviewing the parts several times over, Kia then has the personnel tests the parts before making the car. These steps are taken to test each part that goes into making the cars. For Kia’s car safety, there is training for local and overseas personnel on new testing and procedures. This training consists of three parts. The first stage will be done by the manufacturer of the parts. The second stage will be for the research and development team and the purchasing department. When parts have successfully passed the first and second stages of testing, those parts will then be sent to the personnel that assemble the modules of the Kia...

Words: 887 - Pages: 4

Premium Essay

Swot Analyis Kia Motors

...SWOT analysis and it’s importance in market segmentation. SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Treat) Analysis is one of the management tools which provides management an overview on the Strengthen, Weakness, Opportunities and Treat that points out the core issues about the company’s position on it’s operation. It “serves as a catalyst to facilitate and guide the creation of marketing strategies that will produce desired result” O.C. Ferrell, Michael D.,George h and David l (1999) using the SWOT analysis organizations can examine the various factors both internally (Strength and Weakness) and Externally (opportunities and treats) to improve business performance. The analysis will be used to “quickly overview the business strategy” Jobber and Ellis-Chadwick, (2013). Swot Analysis provides a core information on the business organization not only the marketing aspect but also other components that contribute and affects the success of it’s business operation, Management can prepare itself for taking proper course of action in identifying marketing objectives and designing core strategies and gain competitive advantage in breaking the market. Marketing Audit Organizations develop a plan of action through which they proceed with their business operation, in order to assess their past performance, current position in the market as well as where they want to be in future operations. One of the tool that can answear these issues are to have an internal and external audit...

Words: 1035 - Pages: 5

Premium Essay

The Acquistion and Restructuing of Kia Motors

...The Acquisition and Restructuring of Kia Motors by Hyundai Motors 1. Since the mid-1990s, the global automobile industry was characterized by oversupply and a production capacity well in excess of demand. There were, and still are, many competitors in the industry. Advances in technology have allowed for rapid growth within the industry. Research and development costs increased due to consumer environmental and safety concerns. With this social consciousness, automobile producers were forced to develop new types of automobiles to meet demand. This allowed bargaining power in the buyer’s hands. This caused automobile companies to increase their production efficiency, restructure, and enter strategic alliances (mergers and acquisitions) to realize the economies of scale and scope. The Korean automobile industry was characterized by weak domestic demand, which resulted in continuous oversupply. The market was also completely dependent on Japanese technology to produce automobiles. Korean automobiles were cheap but subpar in quality. Many manufacturers did not run their facilities to full capacity, increasing unit costs. Through the acquisition of Kia, Hyundai hoped to influence the economies of scale, influence the economies of scope, and develop a superior global network. The merger with Kia could potentially improve competitiveness by allowing the use of common parts, integrated quality control and shared functional improvements, as well as reduce costs through the purchase...

Words: 635 - Pages: 3

Free Essay

Adam Silver's Verdict

...damage and my personal outrage.” He also personally apologized to former and present NBA players, the Clippers organization, and the fans. Silver addressed in the press conference that he urges all NBA owners to stand by him in forcing Donald Sterling to sale the Clippers franchise. In order for Silver’s wishes to happen he would have to cast a vote amongst NBA owners and 75 percent of the owners have to agree with forcing the sale. Silver stated he was optimistic that he’ll get the support he needs to move forward. Unfortunately as a result of Sterling’s racist rant sponsors have quickly dis associated themselves from Clippers organization. In rapid succession, the mass exodus included used car seller CarMax, State Farm Insurance, Kia Motors America, airline Virgin America, P. Diddy's water brand, AQUA Hydrate, Red Bull, Yokohama tires and Mercedes-Benz. It doesn’t stop there some NBA corporate sponsors Amtrak and Corona beer have also threatened to pull...

Words: 268 - Pages: 2

Premium Essay

Kia Marketing

...This is especially evident in mature markets like the UK car market. This market has a number of long established brands. The awareness and brand loyalty that exists for established brands form a barrier to entry for new organisations. This case study illustrates how Kia, a South Korean motor company, has used sports marketing to develop its brand identity in the European motor market. The Kia Motors Corporation, based in South Korea, has 12 manufacturing and assembly plants and subsidiaries in 165 countries around the world. Globally the Hyundai Kia Group is now the fourth largest car company in the world. Kia Motors UK has more than 166 dealerships. It also has plans to grow the network to support the increasing demand. Kia is a relatively new entrant to the UK car market. However, it has become well known in recent years. Kia does not have the same level of brand heritage in the UK as it does elsewhere in the world. Kia aims to overcome this through its massive ambition and plans for growth in the European market. Developing brand identity To support this growth plan, Kia has to develop its brand identity. In the past Kia has competed mainly on price, using a competitive pricing strategy. The challenge for Kia has been to increase awareness of its brand within European markets. Alongside this it has created positive perceptions of its products through high profile sponsorship deals. It wants consumers to view the brand as a...

Words: 2029 - Pages: 9

Free Essay

Article

...Experience Que: Match the following sphere 1. Public Sphere 2. Social Sphere 3. Trival Sphere 4. Psychological Sphere With the examples. a. Charmin pop-up dacilities b. Nike’s “Just do it” c. Louis Vuitton Bags d. Walmart Shopycat a. 1+a, 2+d, 3+c, 4+b b. 1+a, 2+b, 3+c, 4+d c. 1+d, 2+c, 3+b, 4+a d. 1+c, 2+b, 3+a, 4+d Article 46: Creative That Cracks the code Match the following codes----- 1. A new social movement 2. Ads that “go native” 3. Just Enough Humor 4. The Ad as a game 5. Collaborating with the Crowd 6. Variations on the Meme ---- with the organization that correctly references it. a) Wonderful Pistachios b) OREO Cookies c) COCA-COLA China d) KIA Motors America e) Target and Neiman Marcus f) Marks and Spencer a. 1+a, 2+b, 3+c, 4+d, 5+e, 6+f b. 1+f, 2+e, 3+d, 4+c, 5+b, 6+a c. 1+b, 2+d, 3+c, 4+e, 5+a, 6+f d. 1+f, 2+e, 3+d, 4+c, 5+b, 6+a e. None is correctly matched Article 47: The Rise of Experiential Marketing Which quote is MISMATCHED with the person who expressed it? a. Brian Martin -“An experience’ has much more important than an ‘exposure’” b. Lenderman- “Experiential marketing lessens the distance between the consumer and the brand” c. Rick Condos – “We always used to have to push messages out and we used to tell stories. We still tell stories, but now we ask our consumers to be a part of those stories.” d. Jon Hayes – “There are lot...

Words: 674 - Pages: 3

Premium Essay

Justification Report

...The auto industry suffered many hardships, enough that the government stepped in to offer bailout financing in order to keep operations and employment continuing. While the Ford Motor Company choose to restructure its own operations without accepting government assistance, General Motors Company had accepted the government funded bailout. This bailout encompassed numerous stipulations including changes in financial structure of operation and management. The end goal to stabilize the company, return from bankruptcy and back to providing affordable and dependable vehicles to its consumers. Reviewing past reports from various financial institutions, union employees and GMC’s annual reports I will discuss the change strategies since filing of bankruptcy and the government bailout. The second corporation I would like to research, for personal as well as scholastic purposes, is KIA Motors. During the time just prior to GMC’s financial crisis, KIA also had a change of management. This was working towards expansion, increase in profits, sales and producing award winning vehicles for the market. With the restructure of GMC and the difficulty of market finance, KIA had the opportunity to take market shares in America and further boost its standing as a solid competitor in the automotive market. KIA, being a new investment of ours, and GMC one of the alternatives to purchase, the vehicle was not the only factor regarding this recent purchase. History of financial difficulty,...

Words: 403 - Pages: 2

Free Essay

Article About Montoney

...significant relationship with the demand for automobiles in each of the markets. An interesting finding of the research is that the factors apparently driving demand are different in the two markets suggesting the structure of automobile demand in South Korea differs significantly from the demand for that country’s vehicles in the United States. A major challenge facing the South Korean automobile industry is how to utilize its capacity when confronted with slowing growth in sales in both the domestic and United States markets. Key words: Economics of Korea; Automobile Industry; United States Markets; Domestic Markets The Republic of South Korea (RSK) produced 23,000 motor vehicles in 1971, which was 0.06 percent of world output. In 2005, South Korea produced nearly 3.7 million motor vehicles or 5.6 percent of the world output...

Words: 6529 - Pages: 27

Premium Essay

Interactive Session:

...INTERACTIVE SESSION: ORGANIZATIONS INFORMATION SYSTEMS HELP KIA SOLVE ITS QUALITY PROBLEMS Korean car manufacturer Kia Motors started selling in the North American market, promising high-quality vehicles at prices well below the competition. In 1994, Kia sold 12,000 cars, and by 2004, Kia had sold 270,000 cars. From a marketing end standpoint, Kia has been a phenomenal success. But until 2002 Kia ranked at the bottom of J. D. Power and Associates’ annual initial-quality survey of new vehicle owners. In 1997 when the average North American car had 1.1 defects per vehicle, Kia had 2.75. In 2002 Kia had improved to 2.12 defects per vehicle, but the industry average was 1.33. Kia had a long way to go, and it was affecting its ability to sell cars, retain customers, and keep operational costs down. Like all manufacturers of vehicles sold in North America, Kia had to create a system by December 1, 2003 to report any defects, accidents, or injuries involving its vehicles to the U.S. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Kia Motors uses a manufacturing and production system to help in identifying sources of defects in their automobiles. Kia uses the information from the system to improve its production processes to eliminate or reduce defects. Improving vehicle quality lowers Kia’s costs for warranty repairs while increasing customer satisfaction. CASE STUDY QUESTIONS 1. Why was it so difficult for Kia to identify sources of defects in the cars it produced...

Words: 1610 - Pages: 7

Premium Essay

Kia 2011 Annual Report

...responded the way smart companies should in the face of the continuing global economic crisis by aligning our resources to meet the evolving needs of our customers and lead market changes. As a result, we achieved excellent results despite the challenging business environment by recording 2.478 million units in global retail sales, which is an 18.6% increase from the previous year. Kia Motors has consistently driven toward a better future through global management, design management and sustainable management. And now we are paving the way toward the future of mobility and greater value for all of our stakeholders. Contents 02~08 16~25 26~37 financial Highlights 02 & 2011 at a Glance Chairman’s message 06 Vice Chairman’s message 08 our PerformanCe Domestic Business Performance 18 overseas Business Performance 20 Global awards List 24 our strenGtHs Design management 28 Branding 32 marketing 34 2011 new models 36 38~47 48~121 our future research & Development 40 Global r&D network 44 eco-friendly models 46 & Concept Cars financial review 48 Product Line-up 114 Company History 116 Board of Directors 118 Global network 120 finanCiaL HiGHLiGHts 2011 2010 2009 2008 2007 30,255,179 26,275,144 25,962,876 25,583,550 19,461,002 3,934,169 2,914,146 2,792,286 1,408,847 1,156,943 Current assets 11,075,187 9,763,671 11,208,990 11,709,967 8,369,696 total liabilities ...

Words: 36900 - Pages: 148