Free Essay

Konseptong Papel

In: English and Literature

Submitted By klydearce29
Words 593
Pages 3
Konseptong Papel

Pamagat: Mga Salik na Nakakaapekto sa Paglipat ng Kurso ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
Abstrak
Ang pag- aaral na ito ay tumutukoy sa mga Dahilan ng paglipat ng kurso ng mga estudyante sa kolehiyo mula sa mga kursong Accounting Technology, Communication Arts at Tourism Management. Napapansin naman natin na ang pagpili ng kurso ngayon ay isang mahalagang desisyon na ginagawa ng bawat mag- aaral. Kaya naman dapat ay habang nasa high school pa lamang ay pinagiisipan na ito upang magkaroon ng mahabang panahon ng pagpili at maisaalang- alang ang lahat ng salik sa gagawing pag pili. Napakaraming salik na nakakaapekto sa paggawa ng desisyong ito. Hindi rin ito basta basta dahil ditto nakasalalay ang ating kinabukasan.
Panimula
Rasyunal: Ang aming napiling paksa ay ang “Dahilan ng Paglipat ng Kurso ng mga magaaral sa Colegio de San Juan de Letran”. Ito ang aming napiling paksa dahil sa aming pagkakaiba iba ng kurso at naisip naming na ang paksang ito ay may kaugnayan sa aming lahat dahil lahat kami sa aming grupo ay mga lumipat sa aming kanya kanyang kurso. Napansin rin ng aming pangkot na ang bilang ng mga lumilipat ng kurso ay patuloy na tumataas taun- taon. Suliranin: Ang mga suliraning maaring kaharapin ng mga magaaral ay ang: * Desisyon ng mga magulang * Peer pressure * Bullying * Suportang Pinansyal * Mga interes * Mga taong nakapaligid na nakaiimpluwensya ditto Layunin: * Matukoy ang pangunahing dahilan ng paglipat ng kurso ng mga estudyante mula sa ACTECH, CA, at TM. * Malaman ang mga magandang at masamang epekto ng paglipat ng kurso * Maibigay ang mga salik na nakakaapekto sa pagdedesisyon *
Pamamaraan

Isasagawa naming ito sa pamamagitan ng pakikipanayam sa mga magaaral na lumipat ng kurso. Aalamin namin ang pananaw ng bawat isa at alamin ang kanilang mga naging basehan ng paglipat ng kurso base sa sariling karanasan. Makikipanayam rin kami sa mhga may awtoridad sa ganitong larangan katulad na lamang ng ating guidance counsilor ng Kolehiyo de San Juan de Letran.

Budget:
100 - Print, Questionare
100- Renta ng Computer P 200.00

FIL102- OM1A
Macabalitao, Regina Marielle
Lozano, Allyssa Dawn
Juarez, Arianne Dennise
Tongo, Marylene
Violago, Myra
Gabriel, Arvin James
Arce, Klyde Ryan

Tentatibong Talasanggunuan

* Steinberg, Laurence.1999.Adolescence.United States of America: Mc Graw- Hill College Inc. * Potterfield, Jason,2013.How to Beat Social Allientation. NewYork: The Rosen Publishing Group Inc. * Landau, Jennifer.2013.How to Beat Psychological Bullying. NewYork: The Rosen Publishing Group Inc. * Juvonen, Jaana at Graham, Sandra.2001.Peer Harassment in School. New York: The Guilford Pres. * Langrehr, Kimberly.2011.Social Connectedness, Discrimination, and Social Status as Mediators of Acculturation/Enculturation and Well- being.Journal Of Counseling Psychology.Vol. 58 no. 1.pahina 86-95 * Lazaro, Mikaela.Personal na Pakikipanayam.14 Marso 2015 * Sanco, Jillian.Personal na Pakikipanayam.14 Marso 2015 * Elizon, Janine.Personal na Pakikipanayam.14 Marso 2015 * Sonza, Richelle Ann.Personal na Pakikipanayam.14 Marso 2015 * Macabalitao, Rosemarie.Personal na Pakikipanayam.14 Marso 2015 * Molina, Adrian Paolo. https://prezi.com/thi0-vfwjmc8/pagpapalit-ng-kursodahilan-layunin-at-epekto-nito-sa-mga-e/.8 Oktubre 2013 * Pagpili ng Kurso sa Kolehiyo.https://www.google.com.ph/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=0CE4QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fxa.yimg.com%2Fkq%2Fgroups%2F25358484%2F341891449%2Fname%2FKABANATA&ei=ZY39VP5XhOnwBeerguAE&usg=AFQjCNES_Oi0x_budq1wbw6wkcJWG6UlYw * Changing Course at University. http://www.thestudentroom.co.uk/wiki/Changing_Course * http://www.termpaperwarehouse.com/essay-on/Reasons-For-Shifting-Courses-Of-College/273872 * Abing,Athena Abigail. http://www.academia.edu/6739246/filipino_sarbey

Similar Documents

Free Essay

Bangkang Papel

...Kung iisipin... Meron pa bang mas dadaming sinayang na papel kaysa sa papel na ginawang bangka? Diba wala na? Kung batang kalye ka,imposibleng hindi mo naitupi ang iyong mga papel at ginawang bangkang papel matapos mong matutunang gawin ang eroplanong papel. Kapag maganda ng klase ng papel at di dyaryo lang,malamang lulutang hanggang finish line sa kanal habang kasunud ang mga bangka ng kalaro mo. Tapos magagalit iyong kapitbahay ninyo dahil nababarahan na naman ang kanal nila. Gagamit ka pa ng straw,hihipan ang bangkang papel mauna ka lang sa kalaro mo. At madalas, mas maulan mas masaya, magiging survival na ang labanan. Patibayan na lang ng pagsalo ng mga patak ng ulan at sa lakas ng agos. Pero pag may nanalo, pustahan! sabay sabay ang mga natalo sisigaw ng... MADUGA KA! tapos uulitin muli ang labanan... Naalala ko nga minsan, isa rin ako sa nakahiligan ang mag laro ng bangkang papel. Na sa pagdaloy ng agos ng tubig, unti unti din na nababasa,peo di mawawala sa paningin ko ang bangka. At sa isang hampas ng malaking alon,bigla na lang lulubog ito. Ngunit gagawa at gagawa parin ako ng bangkang papel kahit alam ko naman na ganun pa rin ang kahihinatnan. 2010. Lumaki na ako,bagamat may pagkaisip bata (minsan lang) at ngayon ko lang din napagtanto na may kahalagahan din pala ang bangkang papel sa buhay ko. Na minsan naisakay ko doon ang munting pangarap ko. Ngunit dahil sa mga hampas ng along ng buhay,lumulubog ang bangka, kasama ang...

Words: 474 - Pages: 2

Free Essay

Pamanahong Papel

...ANG PAMANAHONG PAPEL Kahulugan Pamanahong Papel – isang uri ng papel-pampananaliksik na karaniwang ipinagagawa sa mga estudyante sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang larangang akademiko.  Ito ay kadalasang kulminasyon ng mga pasulat na Gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa. Tinatawag din itong term paper. BAHAGI NG PAMANAHONG PAPEL MGA PAHINANG PRELIMINARI O FRONT MATTERS a)      Fly Leaf 1 – ang pinakaunang pahina ng pamanahong papel.  Walang nakasulat sa pahinang ito sa madaling salita blangkong papel ito. b)      Pamagating Pahina -  ito ay nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong papel.  Nakasaad din dito kung kanino iniharap o ipnasa ang papel, kung saang asignatura ito pangagailangan, kung sino ang gumawa at komplesyon.  Nagmukhang inverted pyramid ang pagkakaayos nito. c)       Dahong Pagpapatibay – ang tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamanahong-papel. d)      Pasasalamat o Pagkilala -  tinutukoy rito ang sinumang nakatulong ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pananaliksik gayo’y nararapat na pasalamatan. e)      Talaan ng Nilalaman -  nakaayos ang pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pamanahong papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. f)       Talaan ng Talahanayan o graf -  nakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/o graf na nasa loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang......

Words: 898 - Pages: 4

Free Essay

Pamanahong Papel

...as soon as they experience this kind of situation. Talk about your daughter carefully. Teach them how to nurture a child. Mother’s will be the one to teach their daughter on how to raise a child at a young age. It is difficult to become pregnant when you’re young. Some teenagers get psychological problem with this kind of situation.” (http://teenagepregnancyinformationwordpress.com/) Ayon sa pahayag sa itaas: Napakahalaga ang patnubay ng mga magulang nang kung sa gayon ay mailayo sila sa ganitong sitwasyon. O king nangyari man, na napasubok sila sa maagang pagbubuntis mas importante na gabayan sila ng magulang kaysa halip na itulak palayo para maiwasan ang pagpapalaglag ng sanggol. II. Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay ng mga impormasyon tungo sa pag-aaral ng mga mananaliksik na nag-aaral sa Father Saturnino Urios University at ang mga katanungan ay ang sumusunod: a. Ano ang mga pangunahing dahilan bakit ang mga kababaihan ay maagang nabubuntis? b. Ano ang epekto nito sa kanilang relasyong pampamilya? c. Anu-ano ang mga disadbentahe at adbentahe na kanilang makukuha dito? III. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang mga mananaliksik ay buong pusong naniniwala na ang pag-aaral na ito ay napakahalaga. Ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa maging epekto ng maagang pagbubuntis sa mga na sa hayskul.Sa henerasyon ngayon, ang maagang pagbubuntis ay ang pinakakilalang problema ng mga kabataan. Ang pagbubuntis ang......

Words: 3892 - Pages: 16

Free Essay

Tartaruga de Papel

...peças corpo e casco 80 ELIMINAR 81 estruturas de papelão já cortadas 82 "Para o casco: junte as ""pregas"" e prenda com fita crepe" 83 """" 84 """" 85 ELIMINAR 86 Estrutura do casco 87 ELIMINAR 88 ELIMINAR 89 Para o corpo: comece pela cabeça 90 Faça uma bolinha com jornal, aperte sobre a base de papelão 91 Prenda com fita crepe 92 Divida o papelão na ponta da cabeça para formar a boca 93 Prenda com fita crepe 94 Estrutura da cabeça 95 Faça duas bolinhas de jornal para os olhos 96 Estrutura da cabeça com os olhos 97 Prenda com fita crepe sobre a cabeça 98 Prenda uma bolinha de papelão na nadadeira, achadando-a 99 Repita nas outras nadadeiras 100 estruturas de papelão já cortadas 101 Faça um circulo com o canudinho de papel 102 Prenda na base do corpo a um centimetro da borda (aproximadamente) 103 Faça o mesmo com o outro canudinho 104 Molhe as tiras de jornal (rasgadas) na cola de farinha e retire o excesso 105 Cole as tiras ao longo das bases 106 """" 107 """" 108 ELIMINAR 109 Passe uma camada de tinta branca para dar fundo. 110 ELIMINAR 111 Após pintar a tartaruga na cor escolhida use um pincel fino para os detalhes da boca e do olho 112 ELIMINAR 113 Detalhe do olho 114 Pinte o casco com a cor branca de fundo 115 Faça os detalhes do casco 116 Tartaruga pronta...

Words: 266 - Pages: 2

Free Essay

Konseptong Makabayan

...GUASIS, DANIEL O. CPE11 KONSEPTONG MAKABAYAN Si Jose Rizal ay mayroong masidhing damdamin sa ating minamahal na bansang Pilipinas, siya ay isang bayaning gumamit ng pluma kaysa sa baril at itak, mayroong mga parte ng buhay niya na sana, ay namumuhay na ng masagana kasama ang kanyang pamilya, ngunit may pinili niya pa ang sariling bayan kaysa sa sarili niyang kasiyahan o kapakanan. Siya ang binaril sa Luneta, dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan, namatay na isang martir, siyang nagmulat ng mga puso ng kanya mga kababayang mga Pilipino. Ngunit bakit ganito nalang ang pagmamahal sa bayan ni Jose Rizal? Ano ba ang mga Pilipino sa kanyang mga mata? Ano ba ang ginawa ng Espanya sa kanyang minamahal na Pilipinas? Sa diskursong ito, lahat ng mga katungang iyan ay siyang masasagot. Para kay Rizal, ang mga Pilipino ay isang lahing nakakulong, nakakulong sa tanikala ng pagmamalupit mula sa Espanya, ang lahing walang kalayaan. Nakikita ni Rizal na ang Pilipino ay naging bulag sa katotohanan, dahil kanilang estado, walang sapat na edukasyon at nanatiling mga alipin sa kanilang buong buhay. Ang karamihan sa mga Pilipino ay naghihirap dahil sa pagmamalabis ng mga naghahari-hariang Espanya, sa kabila ng kanilang pagtatrabaho ng maayos para sa mga mananakop. Nakikita ni Rizal na ang mga Pilipino ay kulang sa damdaming makabayan, sapagkat sila ang nagiging watak watak, dahil bago pa dumating ang mga mananakop, sila ay nahahati na at nagiging kalaban ng isa’t isa, dahil dito, sila......

Words: 538 - Pages: 3

Free Essay

Pamanahong Papel

...PAMANAHONG PAPEL SA FILIPINO - 2 (Pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik) IKALAWANG SEMESTRE 2013-2014 Ipinasa ni: Niko Jose Rulona Ipinasa kay: Gng. Jerry M. Monsale Suring Sining: Pelikula Pamagat: EL PRESIDENTE Direktor: Mark Meily Mga Pagkilala at Parangal: Inuwi ng El Presidente ang karamihan sa mga parangal ng 2012 Metro Manila Film Festival, ang Ikalawang Pinakamahusay na Pelikula, Ikalawang Pinakamahusay na Aktor, Youth Choice Award, Pinakamahusay na Float, Pinakamahusay na Tunog, Pinakamahusay na Paglapat ng Musika, at Pinakamahusay na Make-up. I. BOUD Kalayaan mula sa mga espanyol ang tanging hangad ng ating mga kapwa Pilipino sa panahon nila Gen. Emilio Aguinaldo. Noong binata pa lamang si Aguinaldo isa lamang siyang taga-singil ng buwis. Isang araw may pinuntahan silang bahay kasama ang kanyang matalik na kaibigan upang maningil ng buwis, malayo ang kanilang nilakbay ngunit nang sila’y dumating ay isang matanda ang naratnan nila sa bahay na kanilang sisingilan ng buwis, at sinabi sa kanila ng matanda na matagal na raw hindi umuuwi ang may-ari ng bahay na yun. Siningil nila ang matanda ngunit wala itong pera, kaya hindi na ito pinilit ni Aguinaldo ngunit sinabihan siya ng kanyang kaibigan na dapat masingil nila ang matanda dahil kapag hindi nila ito masingil ay sila ang magbabayad at hindi na nga siningil ni Aguinaldo ang matanda at pagkatapos ay sinabihan ng matanda si Aguinaldo na kay buting tao at......

Words: 1803 - Pages: 8

Free Essay

Konseptong Papel

...ANG BENTAHE AT DISBENTAHE NG PAGSALI SA ORGANISASYON NG MGA ESTUDYANTE Isang Konseptong Papel na Ihaharap kay Gng. Mary Grace Gonzales ng Kagawaran ng Filipino at Panitikan Dalubhasaan ng Malalayang Sining at Komunikasyon Pamantasang De La Salle University- Dasmariñas Bilang Bahagi ng Pagtupad sa mga Pangangailangan para sa FILI102 Pananaliksik Tungo sa Pagkatutong Pangkaalamanan Ado, Ma. Alyssa Lorraine A. Bughao, Krezia Charis T. Palermo, Kevin Troi B. Ramos, Paula Mae Disyembre 4, 2014 Rasyunal Sa loob ng tahanan unang nabubuo ang katauhan ng isang tao. Bilang pangalawang tahanan, ang paaralan ay isa din sa gumaganap ng paghubog ng isang magaaral. Ito ang lugar kung saan tayo nagaaral at natututo ng mga bagay na hindi natin malalaman sa loob ng tahanan. Mga impormasyon na tungkol sa siyensa, matematika, literatura at mga wika na dapat natin malaman. Pagtungtong ng mga estudyante sa kolehiyo, madaming mas malalalim na kaalaman at karanasan ang kanilang matututunan sa unibersidad. Bilang isang estudyante, hindi lamang pang akademikong kaalaman ang nagiging pokus ng mga ito dahil sa loob ng mga unibersidad ay may mga tinatawag na extracurricural activities na nakakatulong sa paghubog ng mga talento at pagkakaroon ng estudyante ng good sociaizing skills. Hindi mawawala sa buhay ng estudyante pagsali sa iba’t-ibang organisasyon lalo na kung ang mga ito ay parte ng kanilang gawaing pampaaralan. Mayroong......

Words: 1631 - Pages: 7

Free Essay

O Papel Da Liderança No Processo de Mudança

...como os principais componentes de liderança transaccional, apesar de muitos estudos referentes ao seu conceito excluírem o estilo laissez-faire, por considerar que este representa a ausência de liderança (Barbuto, 2005). Por seu turno, os líderes transformacionais foram identificados como aqueles que reconhecem o potencial dos seus colaboradores (Jogulu e Wood, 2006). Para Burns, o líder transformador tem competência para fazer os seus seguidores desistirem das suas próprias preocupações em prol de um objectivo comum para alcançarem metas nunca imaginadas como possíveis (Barbuto, 2005). Um outro conceito de liderança transformacional é que na sua acção o líder retira fonte de informações na convivência com o seguidor para exercer o seu papel, portanto não somente o influência como também é influenciado por ele (Bergamini, 1994). Tendo em consideração que os líderes são descritos como aqueles que inspiram os seguidores e os capacitam a atingir as metas definidas pela organização, a ênfase da liderança transformacional está no desenvolvimento dos seguidores, empowerment e na criação de ligações emocionais (Kark, 2004; Jogulu e Wood, 2006), apresentado-se o carisma, a motivação inspiracional, o estímulo intelectual e a consideração individualizada as suas principais componentes (Boerner, et al 2007; James, 2005 e Barbuto, 2005). Os processos de liderança transaccional e transformacional envolvem abordagens distintas, embora complementares. De acordo com Rego (2004), baseado......

Words: 1589 - Pages: 7

Free Essay

Trabalho de Campo – Suzano Papel E Celulose

...trabalho visa caracterizar a Suzano Papel e Celulose e diagnosticar os principais problemas relacionados à ergonomia e perdas no processo produtivo. trazendo informações sobre o seu mercado e os processos produtivos que nela ocorrem. Em etapas seguintes será feita a definição do problema a ser estudado, o detalhamento do mesmo e uma proposta de solução, tanto sob o enfoque da produção quanto da ergonomia. 2. A Empresa A Suzano Papel e Celulose é uma empresa de base florestal e uma das maiores produtoras de papel e celulose da América Latina, com atuação global em cerca de 80 países. Hoje a sua produção é de 2,9 milhões de toneladas/ano o que a coloca entre os 10 maiores produtores de celulose do mundo e a torna a segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo. A pessoa que viabilizará a realização deste trabalho junto à fábrica que a empresa tem na cidade de Suzano, é o Sr. Silva. Figura 1 – Fábrica na cidade de Suzano 3. Mercado O setor de papel e celulose envolve a fabricação de pastas celulósicas, com base em diversos tipos de matérias-primas fibrosas, principalmente a madeira, e em diversos tipos de papéis. Divide-se em segmentos conforme a sua finalidade, quais sejam: papel para embalagem, para imprimir e escrever, imprensa, cartão e cartolina, e para fins sanitários e especiais. Deste modo, a cadeia produtiva se estende desde as bases florestais até os produtos convertidos. A indústria de papel e celulose é caracterizada pelo......

Words: 1115 - Pages: 5

Free Essay

Pamanahong Papel

...Mag-aaral sa Unang Taon ng Seksyon B sa Kolehiyo ng San Luis Taong Panuruan 2014-2015 Isang Pamanahong-papel na Ihinaharap sa Kaguruan ng Kagawaran ng Filipino, Kolehiyo ng mga Sining at Agham, Edukasyong Pagguro at Impormasyong Panteknolohiya, Kolehiyo ng San Luis Bilang pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Sabjek na Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Nina: Bergonia, Jerome G. Culaton, Sheila S. Dacanay, Mariel P. Soriano, Diana Louise H. Florendo, Lezel A. Mamuyac, Cherrelyn B. Oalin, April Joy A. Witheridge, Morgan Stanley G. Marso , 2015 PASASALAMAT Taos-pusong nagpapasalamat ang mga mananaliksik sa indibidwal na nagbigay ng tulong at suporta upang mabigyan ng posibilidad at magawang matagumpay ang pamanahong-papel na ito: * Sa aming butihing instructor sa Filipino 2, Gng.Imelda Rina, sa kanyang walang sawang pagtuturo at paggabay sa amin para sa paggawa ng pamanahong-papel na ito. * Sa mga awtor, mga editor at risertser ng mga akdang pinaghanguan at pinagbasehan ng mahahalagang datos sa aming pananaliksik. * Sa mga mag aaral ng Kolehiyo ng San Luis na kumukuha ng kursong BSBA at sa mga piling magulang na nagsilbing respondent naming para sa pag aaral na ito. * Sa aming pamilya, kaibigan, kamag-aral at iba pang tao na nagbigay ng suporta at lakas ng loob para magtagumpay naming matapos ang pamanahong-papel na ito. * Higit sa lahat, sa Poong Maykapal, na nagbigay sa amin ng lakas sa araw-araw at sa gabi......

Words: 1576 - Pages: 7

Free Essay

Papel

...EPEKTO NG BISYO SA MGA KABATAAN AT MGA SUSUNOD PANG HENERASYON Ay isang Pamanahonang Papel na Iniharap sa Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng San Jose Community College, San Jose Malilipot Albay Bilang bahagi ng pagtugon sa pangangailangan ng kursong Bachelor of Science in Business Administration JUAN DELA CRUZ BSBA IA G. RICKY M. CABRILLAS Guro S.Y. 2014-2015 Republika ng Pilipinas San Jose Community College College of Business Administration San Jose Malilipot Albay DAHON NG PAGPAPATIBAY Ang pamanahonang papel na pinamagatang, “EPEKTO NG BISYO SA MGA KABATAAN AT MGA SUSUNOD PANG HENERASYON” ay inihanda ni JUAN DE LA CRUZ, sa pagtugon sa pangangailangan ng kursong Bachelor of Science in Busness Administration, ay isinumete sa aking guro sa asignaturang Filipino. _____________________ _________________ JUAN DE LA CRUZ Marka Mag-aaral ____________________ G. RICKY M. CABRILLAS Guro PANIMULA Ang pamanahonang papel ay isang uri ng pananaliksik na karaniwang ipinapagawa sa mga estudyante sa hayskul o kaya sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang larangang akademiko, upang mas lalo pang mahasa at matuto ang mga estudyante sa paggawa ng papel na ito. Ito ay inihanda upang mapalawak ang kaalaman ng mag aaral sa mga gawaing pang paaralan, at lalong......

Words: 5912 - Pages: 24

Free Essay

Pamanahong Papel

...Pangasinan PAMANAHONG PAPEL Ipinasa nila: Jing Kee Cruz Jenica De Leon Ezra Ben De Sola Ghil-Ann De Vera Jonathan De Vera Mark Ryan Gallano Edna Hilarion Marilou Lamban Prince Harold Joaquino Judy Ann Luzadas (III-C BSIT) Ipinasa kay: Bb. Brenda Hermogeno (Guro, Filipino 102) Pasasalamat/Pagkilala Sa ilang linggo na pananaliksik ng mga mag-aaral ng Pangasinan State University sa kanilang paksa ay tagumpay nila itong nagawa ng mabuti para sa kanilang pamanahong papel sa asignaturang Filipino 102. Sa likod nito, ay may mga taong naging dahilan para magawa nila ito. Kaya naman ang mga mag-aaral ay lubos na nagpapasalamat sa mga naging bahagi ng pananaliksik nila. Kay Gng. Corazon A. Aquino na may-ari ng isa sa mga stall sa Malimgas Market para sa tulong na ginawa nila sa pamamagitan ng pagsagot sa aming mga katanungan at pagbibigay ng mga mahahalagang impormasyon o datos na aming kinakailangan at iba pa. Kay Ma’am Marissa Fabon na manedyer ng Product Center para sa iba pang mga impormasyon tungkol sa mga produkto ng lungsod at ang produksyon ng bangus na nakapagbigay sa amin ng ideya tungkol sa aming paksa. Sa aming guro na si Bb. Brenda Hermogeno na gumabay din sa amin para sa pamanahong papel na ito. Sa mga......

Words: 1301 - Pages: 6

Free Essay

Papel de La Mujer En La Empresa

...Papel de la mujer en la empresa “Mediante el trabajo, ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizare una libertad completa. Simone de Beavoir Fue grande el periodo de tiempo donde el trabajo de la mujer era considerado como indigno fuera del hogar, es decir, se tenía la idea de “Los hombres al campo y las mujeres al hogar”, por lo que las mujeres tuvieron que luchar por mucho tiempo ante esta problemática, es decir que se pretendía alcanzar una igualdad de derechos en los distintos ámbitos que marcaba la sociedad. Así pues a las mujeres generalmente se les enviaba desde corta edad a aprender un oficio para el trabajo en el hogar donde las retribuciones eran mínimas o casi inexistentes, por lo que se puede decir que las mujeres vivían en un ámbito social dominado o manejado por el hombre. Puesto laboral de la mujer en base al género Fue hasta el siglo XIX con la llegada de la Segunda Guerra Mundial que se encuentra participación de las mujeres fuera del ámbito hogareño. Estimados dignos o aceptables fueron la docencia y la enfermería donde se cumplía un rol similar al de una madre dentro del hogar porque se consideraba que estaban capacitadas para cuidar y dar amor, ya que hasta la fecha el concepto que se tiene de la mujer es de protectora que suele llevar consigo el sentimentalismo como una de sus más grandes características. Por otro lado las mujeres terminaron ocupando el lugar que......

Words: 1703 - Pages: 7

Free Essay

Pamaahong Papel

...Mga Dahilan Kung Bakit Hindi Nakakapagtapos Ang Mga Piling Mag-aaral ng BSIT-1 Ng Sa CVSU Carmona Campus Ipinasa kay Gng. Carolina Isidro bilang isa pangangailangang sa Filipino 1. Pagabasa at pagsulat tungo sa paniniliksik. Ipinasa nina: Posada, Franz Bernard Marcelo, Cherry Mae Motilla, Patricia Icar Sarro, Christian jay DAHON NG PAGPAPATIBAY Ang pamanahong papel na ito na pinagamatang ( Mga Dahilan Kung Bakit Nakakapagtapos Ang Piling Mag-aaral Ng BSIT-1 Ng Cavite State University, Carmona Campus ) ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananalikisik mula sa BSHRM-1a na binubuo nila: Posada,Franz Bernard Motilla, Patricia Icar Sarro,Christian Jay Marcelo, Cherry Mae Tinatanggap sa ngalan ng kagawaran ng Filipino, Cavite State University, Carmona Campus bilang pangangailangang sa asignaturang Filipino 1, akademikong pananaliksik. Gng. Carolina Zamora , Isidro Propesor Ng Departamento PASASALAMAT Taos-pusong pasasalamat ang aming pinaabot sa sa mga sumusunod na indibidwal, tanggapan at iba pang mga naging bahaging aming pag-aaral para sa walang humpay na supporta, tulong at kontribusyon upang maisagawa at maging matagumpayang pag-aaral na ito. Sa Cavite State......

Words: 2395 - Pages: 10

Free Essay

Isla de Papel

...Plan de Negocios (Resumen Ejecutivo) Autores: Víctor E. Baquerizo Torres ISLA DE PAPEL Isla de Papel es un establecimiento comercial, instalado bajo la modalidad de “islas” dentro de los predios universitarios y tienen como propósito fundamental satisfacer las urgentes necesidades de los estudiantes de dicho centro educativo. La Isla de Papel nace como solución a un sinnúmero de necesidades que tienen los estudiantes, motivados por un gap de atención por parte de los establecimientos que actualmente existen. Este gap de servicio se produce por dos motivos: El primero porque existen dos horas no cubiertas, es decir desde las 7H00 a 9H00; éstos abren a partir de las 9H00, y, el segundo, son los precios y la calidad del servicio, los cuales son elevados y deficientes, respectivamente. Los estudiantes han expuesto, según encuestas realizadas a un 12% de la población estudiantil, su total aceptación para la instalación de la isla, recomendando, inclusive, el lugar físico, esto es cerca de la Casa Pastoral. Concretamente nos estamos refiriendo a instalar el negocio en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La Isla de Papel captaría un 15% del mercado universitario, esto representa en número: 360 estudiantes, lo cual es factible dado a la ubicación y horario estratégico con que se manejaría. En el plano de la inversión: la Isla de Papel requiere una inversión inicial de $ 15.186,85 la misma incluye una porción para capital de trabajo de $ 8.322,04. En......

Words: 456 - Pages: 2