Free Essay

Kurdistan

In: Computers and Technology

Submitted By fiskebaduljen123
Words 1425
Pages 6
Krigen i Syrien har pustet nyt liv i den drøm, kurdere i generationer har delt: et uafhængigt Kurdistan. Tusindvis af syriske kurdere er flygtet til den kurdiske region i Irak, hvor drømmen om et nyt liv i et forenet Kurdistan er større end ønsket om en dag at vende tilbage.

Azad Qasim står bag baren og laver en espresso. Han småsludrer på kurdisk med sin kollega, som er ved at tørre restaurantens tomme borde af. Endnu en aftenvagt på restauranten i Sulaymaniyah, den næststørste by i irakisk Kurdistan.

Som tusindvis af andre i området er Azad Qasim flygtning fra krigen i Syrien. Her i den kurdiske del af Irak kan han frit tale sit sprog med både kolleger og restaurantens gæster.

Han tænder en smøg og tænker tilbage på, hvordan han og hans familie kun turde tale kurdisk bag lukkede døre, da de boede i Aleppo i Syrien.

»Når du flygter fra krig, får du en følelse af, at du har mistet dit land. Men vi kurdere har altid betragtet Kurdistan som vores eget land, så her føler jeg mig hjemme,« siger den 27-årige Azad Qasim, som snart har boet i Sulaymaniyah i et år.

Han og hans familie besluttede sig til at flygte fra Syrien, efter en bombe jævnede naboens hus med jorden.

»Vi tog ud af byen med det samme,« fortæller Azad Qasim og knipser med fingrene. Han var ikke i tvivl om, at det var i irakisk Kurdistan, familien skulle søge tilflugt.

»Her kan ingen sige til mig, at jeg ikke hører hjemme. Kurdistan er ligeså meget mit land, som det er de irakiske kurderes land«.

Azad Qasim har netop genoptaget sine studier på et lokalt universitet. Han retter på sin sorte skjorte og siger som en sidste bemærkning, inden aftenens arbejde fortsætter:

»Lige nu føler jeg stadig, at nogle af mine drømme og visioner er i Syrien. Men jeg skal ikke kunne sige, om jeg nogensinde flytter tilbage.«

Drømmen om kurdernes land
Når de kurdiske flygtninge fra Syrien opdager, at det er lykkedes for deres naboer i irakisk Kurdistan at skabe en kurdisk region med fred og stabilitet, vil de »højst sandsynligt« vælge at blive boende og starte et nyt liv. Det spår David Phillips, der er professor ved Institut for Menneskerettigheder ved Columbia University i New York. Han har i mange år beskæftiget sig med Mellemøsten, herunder kurderes rettigheder.

»Kurderne i Syrien har aldrig følt sig velkomne under Bashar al-Assads regime. Deres nationalitet og deres sprog blev fornægtet. De havde intet statsborgerskab og ingen rettigheder som minoritet,« siger han.

Det kurdiske mindretal i Syrien, som udgør 15 procent af Syriens befolkning, har siden borgerkrigens begyndelse i 2011 været presset fra to sider – Bashar al-Assads regime på den ene side og de islamistiske oprørsgrupper på den anden. 210.000 syrere er ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, flygtet til Irak. Størstedelen er kurdere, som har bosat sig i irakisk Kurdistan. I begyndelsen af krigen blev flygtningene indlogeret i private hjem og fik tilbudt arbejde. En imødekommenhed som stod i skærende kontrast til behandlingen i Syriens andre nabolande, hvor mere end to millioner flygtninge opholder sig.

I sommer spredte sig et rygte om, at islamistiske grupper i Syrien havde erklæret, at de kurdiske kvinder, huse og penge tilhørte dem, og at alle kurdiske mænd skulle slås ihjel.

Det fik flere tusinde kurdere til at flygte over grænsen til irakisk Kurdistan. Antallet af flygtninge steg med flere tusinde på få måneder – i en enkelt weekend i august kom der omkring 20.000 til regionen.

I samarbejde med UNHCR etablerede irakisk Kurdistans selvstyre- regering midlertidige flygtningelejre og holdt grænsen til Syrien åben. Men da det i september lykkedes formodede al-Qaeda-relaterede oprørsgrupper at sprænge en række bilbomber i hovedstaden Erbil i irakisk Kurdistan, besluttede selvstyreregeringen at lukke grænsen midlertidigt af frygt for flere angreb.

Til Kurdistan uden returbillet
Emad Alkhafaji, en af Iraks mest prominente tv-journalister, er enig i professor David Philips forudsigelse om, at størstedelen af de syriske flygtninge drømmer om at blive boende i den kurdiske region og starte et nyt liv. Emad Alkhafaji har i årevis dækket den politiske situation i irakisk Kurdistan og det øvrige Irak. Han mener, at der bag selvstyreregeringens åbenhed over for de mange flygtninge ligger et håb om, at de syriske kurdere kan styrke kravet om en selvstændig kurdisk stat.

»De er en kæmpe fordel for den kurdiske regering. Hvis du ser på Kurdistan, bygger regeringen konstant nye boligområder. Jeg kan ikke lade være med at tænke: Hvem mon de er tiltænkt,« siger han og gætter på, at selv de midlertidige flygtningelejre med tiden vil udvikle sig til nye bydele.

»Det er en drøm for de syriske kurdere. De vil elske at bo i Kurdistan. Her kan de tale deres eget sprog og lære deres børn deres modersmål. Her får de den identitet, som de kæmper for i Syrien.«

Der er dog også en anden årsag til, at Emad Alkhafaji tvivler på, at flygtningene vender tilbage til Syrien.

»Selv hvis Assad blev væltet i morgen, ville kurderne vende hjem som dem, der flygtede. Dem som svigtede og lod de andre i stikken. De, som blev tilbage, vil altid misunde dem, at de flygtede. Selvom levevilkårene i flygtningelejrene i irakisk Kurdistan er elendige, er forholdene bedre end på den syriske side af grænsen.«

En halv times kørsel uden for Sulaymaniyah ligger en af de i alt syv flygtningelejre, som selvstyreregeringen og UNCHR har sat op. I horisonten ses bjerge, som inden længe vil være dækket af sne. Der bor ifølge UNHCR omkring 3.000 i lejren, som dermed er en af de mindste i regionen.

Alligevel strækker de hvide telte sig langt ud i landskabet. Den største af de få murstensbygninger i området er blevet lavet om til en skole. Her tilbyder frivillige hver dag undervisning til lejrens mange børn. Men selv om størstedelen af børnene er kurdere, taler mange kun arabisk. Kurdisk var forbudt i de syriske skoler, så en del får ekstraundervisning i sproget, fortæller en af lejrens frivillige.

Forholdene i lejrene her i irakisk Kurdistan betragtes som langt bedre end lejrene i nabolandene Libanon, Jordan og Tyrkiet. Men gode intentioner alene holder ikke frostgraderne væk, og trods økonomisk vækst i irakisk Kurdistan har selvstyre- regeringen svært ved at skaffe de nødvendige ressourcer.

Repræsentanter fra selvstyre-regeringen har derfor appelleret til verdenssamfundet om yderligere hjælp. UNHCR’s talsmand i irakisk Kurdistans hovedstad Erbil, Liene Veide, forklarer, at alt hvad FN foretager sig i regionen foregår i et tæt samarbejde med selvstyreregeringen, og at arbejdet derfor i høj grad afhænger af deres vilje til at hjælpe.

»En rigtig god ting, som den irakisk-kurdiske regering har gjort, er at give flygtningene såkaldte opholdskort, som giver dem ret til at bevæge sig frit uden for lejrene, så de kan søge arbejde,« siger hun, men understreger, at hjælpen til de syriske flygtninge i sidste ende kommer an på, hvor mange penge FNs medlemslande vælger at donere.

En selvstændigt stat
Tilbage i Sulaymaniyah sidder Dana Asaad, webredaktør på Awene, en af regionens få uafhængige aviser. På trods af udfordringerne med den enorme flygtningestrøm fra Syrien forholder han sig optimistisk til Kurdistans fremtid.

»Hvis du ser på Kurdistan, er vi ikke et selvstændigt land. Vi er irakisk Kurdistan. Men vi har vores egne internationale lufthavne og vores eget militær. Vores eget sprog, flag, kultur og historie,« siger han og holder en pause, inden han tilføjer: »Og så har vi olie.«

Olien gør, at det kun er et spørgsmål om tid, før den nuværende økonomiske afhængighed af regeringen i Bagdad ophører, mener Dana Asaad.

Vi opfører os allerede som et selvstændigt land, og snart giver økonomien os yderligere muligheder. Det samme vil ske for den kurdiske del af Syrien, når krigen er slut,« siger han og gætter samtidig på, at det samme vil ske i de kurdiske områder i Tyrkiet og Iran på sigt, men at der kommer til at gå længere tid.

»En del af politikerne i den kurdiske selvstyreregering ved, at et krav om autonomi ikke er ufarligt, og at det tager tid. Men stod det til befolkningen, ville 99,99 procent stemme for en selvstændig stat,« siger han og tilføjer, at tallet stammer fra en undersøgelse, som blev foretaget af en lokal ngo under forrige regeringsvalg.

»Kurdere er den største etniske gruppe i verden uden et selvstændigt land. Kurdere har altid været underlagt andre regeringer, været undertrykt eller forfulgt. Derfor står kurderne altid klar til at hjælpe hinanden,« siger han.

En del af turen til irakisk Kurdistan blev betalt af Læger Uden Grænser og Dansk Journalist Forbunds journaliststipendium

Similar Documents

Free Essay

Media Reporting of Terrorist Activities 10312011

...October 31, 2011 Eric Smith Media Reporting of Terrorist Activities Turkey is at a turning point in the world’s geographic and political scene. The developing relationships of the nation have spread opposition and wars on a global level. Terrorist organizations in Turkey are triggering the country into internal turmoil with continuous threats against the government, military, and civilians. Major terrorist groups in Turkey are the nationalist Kurdistan Workers Party (PKK), and Al Qaeda known to use improvised explosive devices (IEDs), suicide bombing, and kidnapping to further their causes. This essay will review articles on terrorist organizations in Turkey comparing and contrasting the sources rendering of perspective or slant on the information given. Terrorism in Turkey Two distinct sides within this nation are both fighting for control; the Turkey’s Justice and Development Party commonly known as the AKP for Adalet ve Kalkınma Partisi and the (PKK) Kurdistan Workers’ Party (Bajalan, 2011). The Kurdistan Workers’ Party (PKK) has been fighting against Turkish authorities and rival Kurdish groups since 1984. The government and media have yet to label the PKK that fist began in 1978 as a terrorist organization causing an outcry by the public. According to Cable News Network (2011), “The PKK is a terror group established during the Cold War with the aim of fulfilling a nationalist dream” (para. 5). The public made an exhibition of their discontent......

Words: 1183 - Pages: 5

Premium Essay

Rsst1 Nation, State, and Nation-State.

...examples. The foundation help to facilitate the exploration and analysis of the interaction of transnational entities and nation-states as it pertains to the foreign policy objectives of each. Finally, we illuminate the consequences of these interactions and its effect on international politics. A nation can be roughly defined as group of people which share enough in common to consider themselves as part of a common group or community. The characteristics which bind members of a nation can vary greatly; anything from a common language and culture to a common history can form the bonds which bind people in a nation (Wikimedia Foundation, Inc., 2012). The Kurdish people, throughout the Middle East, but mainly residing in the region known as Kurdistan, can be considered a nation. They are bounded by a common culture and language, Kurdish, and having originated from the same region, they share a common history (Wikimedia Foundation, Inc. , 2012). Recent events have demonstrated the Kurdish people’s affinity for self-government. This, in my opinion is a prerequisite for community. How can a common language, culture, or history be developed or maintained without some form of self-government? People must agree on the rules of the language or the common practices of a culture and in this enforcement resides an inherent, but not entirely formal form of self-government. The affinity for self-government amongst the Kurdish people is another characteristic that defines them as a nation......

Words: 2490 - Pages: 10

Premium Essay

Case Study

...authorization by any reproduction rights organization. To order copies or request permission to reproduce materials, contact Ivey Publishing, Ivey Management Services, c/o Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, N6A 3K7; phone (519) 661-3208; fax (519) 661-3882; e-mail cases@ivey.uwo.ca. Copyright © 2009, Ivey Management Services Version: (A) 2009-07-02 In June 2008, John Manzoni, president and chief executive officer (CEO) of Talisman Energy Inc. (Talisman), and his senior management team were called to a special board of directors’’ meeting. The board was debating Talisman’’s proposed entry into the oil-rich Kurdistan region of Iraq. This move was potentially very lucrative for the company but also posed many risks. Talisman had been tracking the issues related to the Kurdistan region for a number of years. The company had consulted multiple stakeholders and carefully assessed the investment risks. Manzoni and the senior management team now had to convince the board that they had done the proper due diligence and Talisman should proceed into Iraq. Manzoni knew, however, the decision to enter Iraq was contentious, especially considering the company’’s experience in Sudan less than a decade earlier. Several of the directors had first-hand experience of the damage to Talisman’’s reputation. Talisman had been caught off-guard when activists accused the company of being complicit in human rights abuses because of the fees......

Words: 6581 - Pages: 27

Free Essay

Talisman Energy Inc

...in the past, due to their negative experience in Sudan. They were accused of aiding the Government of Sudan in the commission of human rights violations and indirectly providing funds to purchase weaponry, which eventually led to selling their Sudan asset. Now, they’re debating whether or not they should enter into the Kurdistan region of Iraq, potentially knowing that the same thing could happen. KRG is asking for $220 million in exchange for allowing Talisman to search for oil reserves. The main question here is; will the KRG use the money on economic development or on weapons in order to force their independence from Iraq? With the experience on the board of directors, proper due diligence, and constant re-evaluation of the situation, Talisman should find it easier in discovering potential risks in Iraq, hence being pro-active in finding and solving issues before they arise. With this said, I feel that Talisman should enter Iraq. Problem statement Talisman Energy Inc. has had problems in the past when entering into politically unstable markets. They are now faced with a dilemma on whether they should or shouldn’t enter into the oil-rich Kurdistan region of Iraq. If they do decide to enter into this market, can they do it without facing the same problems they faced when they entered into Sudan? Analysis Talisman Energy Inc. is a company that has gone through a lot of scrutiny and has had a lot of experience doing business in countries with high political risk....

Words: 1486 - Pages: 6

Free Essay

Turks and Kurds

...Turks and Kurds Pirzada Osama Turkish policies of repression against the Kurds were one of the strongest and most lasting arguments against admitting Turkey to membership in the European Union. Turkey's application to the European Union is still pending and is soon to be reviewed again. Support for a United States invasion of Iraq may bring the Turks billions in aid, but it may also give them the much costlier choice between losing any chance for membership in the European Union and tolerating a secessionist movement in the Turkish parts of Kurdistan, which could endanger the very existence of Turkey in its present form. Kurdish lands, rich in natural resources, have always sustained and promoted a large population. While registering modest gains since the late 19th century, but particularly in the first decade of the 20th, Kurds lost demographic ground relative to neighboring ethnic groups. This was due as much to their less developed economy and health care system as it was to direct massacres, deportations, famines, etc. The total number of Kurds actually decreased in this period, while every other major ethnic group in the area boomed. Since the middle of the 1960s this negative demographic trend has reversed, and Kurds are steadily regaining the demographic position of importance that they traditionally held, representing 15% of the over-all population of the Middle East in Asia-a phenomenon common since at least the 4th millennium BC. Today Kurds are the fourth......

Words: 2345 - Pages: 10

Free Essay

Kurdistan

...Can There Be a Kurdistan The Kurdish people of southwest Asia represent one of the largest ethnic groups in the world with no sovereign state to call their own. With the breakup of the Ottoman Empire after World War I, the desire to create an independent Kurdish state has intensified and created conflicts between the Kurds and the modern states of Turkey, Iran, Iraq, and Syria. The Kurds’ aspiration of creating a new ethnic state in the Middle East has only served to further destabilize an already unstable region. But to prevent future turmoil, the creation of a new nation-state could be a necessary precaution. The dream of a Kurdish homeland is an old one, but after thousands of years, whether or not it can be achieved remains far from certain. The Kurdish people represent a distinct ethnic population within the Middle East. Unlike most of their surrounding neighbors, they are of neither of Turkic nor Arabic descent (Global Security, “Kurdish Conflict”). They are ethnically and linguistically distant relatives of the neighboring Persians, but have for millennia have maintained a unique cultural identity inhabiting a area from the Zagros Mountains to the eastern Taurus Mountains and part of the Mesopotamian plain (Black). Though they can trace their origins in the region back over 25 centuries to the Empire of the Medes, the Kurds can claim only brief and scattered moments of independence (Global Security, “Kurdish Conflict”). One such moment occurred......

Words: 2286 - Pages: 10

Free Essay

Kurdistan

...DOĞAN CÜCELOĞLU'NDAN BÜTÜN ANNE BABALARIN VE ÖĞRETMENLERİN OKUMASI GEREKEN BİR HİKAYE Bir gün seminere başlamadan önce kısa boylu güler yüzlü birisi geldi, Hocam elinizi öpmek istiyorum, dedi. Ben el öptürmekten pek hoşlanmadığım için, yanaktan öpüşelim, dedim, öpüştük. Aramızda şöyle bir konuşma yer aldı: - Hayrola, neden elimi öpmek istedin? - Hocam, üç yıl önce sizin bir seminerinize katıldım. Hayatım değişti. O seminerden sonra daha mutlu bir ailem var ve size teşekkür etmek istiyorum; onun için elinizi öpmek istedim. - Ne oldu, nasıl oldu? - Üç yıl önce şirketimizin organize ettiği iki günlük bir seminerde bizimle beraberdiniz. O seminerin bitişine doğru dediniz ki, "Bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın mutlu olması çok zordur. Bir annenin, bir babanın en önemli görevi, çocuklarının çocukluğunu doya doya yaşamasına olanaklar yaratmaktır."Bir süre sustu, bir şey hatırlamak ister gibi düşündü, sonra konuşmaya devam etti: - Hatta daha da ilerisi için söylediniz; dediniz ki, "Bir ulusun en önemli görevi çocuklarının çocukluğunu doya doya yaşamasına olanaklar yaratmaktır." Ben bir baba olarak sizi duyduğum zaman kendi kendime düşündüm: Ben bir baba olarak çocuğumun çocukluğunu doya doya yaşamasına fırsatlar yaratıyor muyum? Böyle bir sorunun o zamana kadar hiç aklıma gelmediğini fark ettim. Ben ne yapıyorum, diye düşündüm. Benim yaptığım sanırım birçok babanın yaptığının aynısıydı. Dokuz yaşındaki oğlum ben işten eve......

Words: 1059 - Pages: 5

Free Essay

The Kurds in Syria, a Struggle for Self-Determination

...The Kurds in Syria, a struggle for self-determination Thiebald WoudaS2556790IRIO Academic Skills 2Research PaperDrs. H. Sportel27-01-2014Amount of words used: 2378 | Table of Content Introduction________________________________________________________3 Chapter 1 Setting up an own state_______________________________________________5 Chapter 2 The Kurds in Syria and their claim for an own state_________________________7 Conclusion________________________________________________________10 Bibliography______________________________________________________11 Introduction The Kurds have always dreamed of their own state which they call Kurdistan. Kurdistan is located in the Middle-East and is divided over 4 countries: Iran, Iraq, Syria and Turkey. In 1920, the Kurds were close to establishing their own state because the foundation of a Kurdish state was mentioned in the Treaty of Sevres. However, after some discussion of other involving parties, the Treaty of Sevres was replaced in 1923 by the treaty of Lausanne, in which the Kurds were neglected. This excluded the establishment of a Kurdish state. Years of revolt went by and although the Kurds have tried to become independent, an own internationally recognized state was never established. Syria was no exception, the Kurds were suppressed by the Syrian government. For example on 23 august 1962, when as a result of a decision of the government, 120000 Kurds lost their Syrian citizenship. But then...

Words: 4066 - Pages: 17

Premium Essay

Westernzagros Case

...to a corporate social approach. This has been done through education programs, healthcare initiatives, and environmental regulation practices in the Kurdistan region. The reason for this change in direction is due to the political unrest between the Kurdistan Regional Government and the central Iraqi government in Baghdad. These two political parties have struggled to reach common ground due to their differing national ideologies. Product Service Offering WesternZagros has been exploring the Kurdistan Oil & Gas Industry with hopes to produce an export. Oil can be refined into various products including gasoline, diesel, jet fuel, and residual fuel oil. There are thousands of companies around the world that purchase large quantities of oil from companies like WesternZagros for these purposes. Competitive Premise It is evident that oil is important to customers as we use an incredible amount of oil for the majority of our daily activities as human beings. Worldwide we use approximately 90 million barrels (Source) of oil per day. There have been many concerns that our planet will run out of oil in the future based on our global consumption. As commodity oil is the same everywhere but geographically WesternZagros has a competitive advantage due to the large amount of oil reserves they have access to in the Kurdistan region. Business System Operations- The exploration of 500,000 acres of oil rich land and the potential of producing 2.5 billion barrels......

Words: 1808 - Pages: 8

Free Essay

Travel and Tourism

...Improving the image of those places that can currently be visited – Iraqi Kurdistan, Najaf and Karbala – is critical to help attract those who are likeliest to visit. Key to the most successful destinations are investment, tourism/resource management, marketing, and quality products/services. A sustainable tourism industry requires government and industry working together on a strategy that prioritizes development and management of resources within the country based on accessible markets, funding and specific timeframes. This report focuses on immediate, short/mid-term and long-term recommendations for domestic and international policy makers, indigenous private sector, and investors to stimulate Iraqi’s tourism industry. Immediate recommendations (within the next six months) include: ƒ Continue emergency funding for protection of sites and recovering stolen artifacts. ƒ Institute sufficient legal protection and enforcement policies for natural and cultural sites. ƒ Utilize the Internet to provide information on existing tourism and restoration activities. Short- to mid-term recommendations (6-36 months) can move Iraqi tourism from a “protection and stabilization” phase into a pro-active development phase. Key recommendations include: ƒ Encourage USAID to serve as key resource for investors interested in current tourism-related projects. ƒ Conduct detailed tourism inventories in Iraqi Kurdistan, Najaf and Karbala. ƒ Upgrade hospitality services and skills of......

Words: 11153 - Pages: 45

Premium Essay

Human Resources Management in Relation to Terrorism & Migration

...sublime packages and salaries due to working under potentially dangerous circumstances. In Kurdistan region, the ISIS crisis caused a public outrage. Many expatriates left their position and embassies collected their respective citizens and sent them back to their countries. In turn, this caused an economic downfall that later forced local talent to look for refuge outside the country and hence, Kurdistan witnessed a huge shortage of talent (World Bank, 2015). Since 2011, the Kurdish region has witnessed an increase of population estimated to be 28% (World Bank, 2015). Syrian refugees and Iraqi IDPs brought a lot of talent and work force into the region. Despite regulations that force organization the build their manpower out of a Kurdish majority, companies were still tempted to hire the refugees and IDPs because they can be work for longer times and accept a lesser pay than their fellow Kurdish employees. The aforementioned factors act as vital deciders in Kurdistan’s economy in general, and HRM in particular. Staffing, compensation and organizational stability have become great challenges and problematic areas for HRM due migration and terrorism in the Kurdish region as they would be in any part of the world. Finding a balance between Kurdistan’s employment regulations, providing work opportunities for a diverse population and acquiring talent are now major concerns for HRM in Kurdistan and Iraq (Genc, 2014). References: * World Federation of Personnel......

Words: 631 - Pages: 3

Free Essay

Fmspatriotic Union of Kurdistan

...back to the late 1800s, but were formally structured as the national fighting force of the Kurdish people after the the Ottoman Empire fell, in the wake of World War one. “Throughout the 1990s and in the aftermath of the Anfal campaign, despite huge losses the Peshmerga continued to battle Iraqi forces against the backdrop of the First Gulf War and Operation Desert Storm. However, internal tensions continued to build and turned to war between the two rival Kurdish factions, the Kurdistan Democratic Party (KDP) led by Massoud Barzani, son of the Kurdish nationalist leader Mustafa Barzani and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) led by Jalal Talabani, who would eventually become Iraqi president. During this period, female fighters were also incorporated into the Peshmerga to bolster the forces' numbers in the fight against Saddam Hussein. After reconciliation between the two opposing Kurdish factions was sealed by the 1998 Washington Agreement, the US Special Forces deployed CIA agents to Kurdistan, the start of a relationship of co-operation between the Peshmerga and the US, both pitted against Saddam Hussein's Iraqi government. The role of the Peshmerga was key in the eventual toppling of Saddam Hussein.”2 Bibliography Defense Security Cooperation Agency. “Foreign Military Sales.” http://vmw.dsca.mil/programs/foreiCT-militaiy-sales-fms (accessed February 02, 2016) Sullivan, Marissa. “Maliki’s Authoritarian Regime.” Institute for the Study of War.......

Words: 650 - Pages: 3

Free Essay

Talisman's Decision to Enter Iraq

...directors of Talisman Energy Inc., a Canadian publicly-traded oil and gas company, has been presented with a request from management that the company jointly purchase a 40 percent interest in Block 44 in the Kurdistan region of Iraq with another Canadian firm called WesternZagros, The investment is potentially very profitable and fits well into Talisman’s growth strategy however it is also very risky. Within its recent past Talisman suffered reputational damage and was forced to sell off its operational investment in Sudan after underestimating the risks involved in operating in a politically unstable region and specifically the efforts of non-governmental organizations and resulting pressures from stakeholders. The board needs to decide if it should enter Iraq and if Talisman can successfully operate there in a corporately responsible and profitable manner while managing many apparent risks. The main risk is the political and legal relationship between the Kurdistan and the Iraqi Central Government is transitory if not non-existent, and there is higher international support for Iraq unity than Kurdistan independence. The risks are great enough that Talisman should wait to enter Iraq. Problem Statement Can Talisman enter and operate as a joint venture in the Kurdistan region of Iraq in a profitable and corporately responsible manner that avoids the issues faced in Sudan, satisfies its stakeholders, preserves its reputation, and meets its growth objectives while......

Words: 1572 - Pages: 7

Free Essay

Discuss the Issues That Separatism Has Brought to Different Areas of the World

...and Iran) who oppose the idea of an independent Kurdistan for fear of destabilisation in their own countries. Primarily Turkey who would lose a sizeable chunk of land to a new Kurdistan and similar tracts of land in Iran and Iraq, this fact has led to decades of violent conflict and political oppression and persecution against the Kurds, a fine example of this is during Saddam Hussein’s reign in Iraq where he vehemently sought to remove Kurds from Northern Iraq though a campaign of deportation and mass executions, these attacks where called ‘Anfal’ a word which has come to represent the entire genocide over the decades. One particularly notable act of violence was the Halabja chemical attack in 1988 where Hussein ordered chemical attacks in which nearly 5,000 civilians were killed. It is violence and persecutions like this where extreme separatism arouses and eventually leads to more widespread problems. Turkey on the other hand is not totally innocent of the persecution of the Kurds, although it has not gone to the extremes of Iraq yet the Turkish army has still been brutal in its approach. In the early eighties, the Kurdistan Workers Party began a campaign of armed guerrilla warfare against Turkey which cost the lives of nearly 35,000 people. The ordinary Kurds were once again the victims of this campaign. More than three thousand villages were burned by the Turkish army in retaliation for supposedly cooperating with the Kurdistan Workers Party and those who fled to the......

Words: 1048 - Pages: 5

Premium Essay

English

...decade later, by aerial bombardment and the use of poison gas and artillery shelling aimed at quashing any Kurdish opposition. In 1984, the largely unknown Kurdish Worker's Party launched what would become a decade of attacks on Turkish forces, with frequent retaliatory purges and evacuations of Kurdish villages by Turkish soldiers. Proquest (Manning, 1996) But with Kurdish dreams of independence crushed, once-unified Kurdish political groups began fighting each other, until the U.S. brokered a cease fire in 1994. The division caused the rival groups to seek outside aid. One groupthe Patriotic Union of Kurdistan (PUK)-turned to neighboring Iran. In response, the other group, the KDP, asked its former arch enemy, Iraq, to join forces to oust its Kurdish rivals from northern Iraq. Although the U.S. missile attacks prompted Saddam Hussein to remove his troops from northern Kurdistan, the pro-Iraqi KDP remains firmly in control. And the U.S. has made it clear that it will not fight a war to save the Kurds. As one anti-Iraqi Kurdish political official recently told a U.S. reporter: "The Americans are just interested in there being no fighting. They want `no war, no peace'-they want us to hang in limbo, as we always have."Steven Manning Proquest (Rhodes, 2000) The division of the Kurdish people among four modern nation states Iraq, Turkey, Syria and Iran - and their struggle for national rights has been one of the constant themes of recent Middle Fast history. There are also......

Words: 646 - Pages: 3