Free Essay

Lalalallal

In: Other Topics

Submitted By zenescabaylon
Words 775
Pages 4
Pamahalaan - pangkat ng tao na may kapangyariang gumawa at magpatupad ng batas
Monarkiya - reyna at hari * Sentralisado - nagiisa ang pinuno * Disentrlisado - may kanang kamay
Divine - kanilang sarili na nagtataglay ng lapangyarihan ng diyos
Sa bansang tsina - sons of god * Mandate of heaven SINAUNANG PAMAHALAAN SA INDIA
Imperyong Maurya * Sinakop ni alexander the Great noong 326 BCE * Chandragupta Maurya - inagaw kay Seleucus 1 * Seleucus I - heneral na minana ang silangang bahagi ng india * Bumuo ng 30,000 hukbong kawal upang mapanatili ang kaniyang kapangyarihan sa India * Pagtatalaga ng buwis * Kautilya - taga payo at guro ni Chandragupta ; Sumulat ng Arthasasthra * Pamahalaang Burukrasya - pinamumunuan ng hari at ibang opisyal * Namatay si Chandragupta, namuno ang Anak at nagtagal ng 32 years * Namatay ang Anak, pumalit si Asoka, apo ni Chandragupta PMUMUNO NI ASOKA AT KAISIPANG DHAMMA * Asoka - Tugatog ng kadakilaan ang imperyong Maurya * Kailangang makidigma * Lugar sa Kalinga 100,00 na hukbo ang namatay gawa ni Asoka * Buddhism - malalim na pilosopiya * Daglian siyang gumawa ng * Dhamma mahamat tas - tao - ipapalaganap ang Dhamma * Dhamma - rules ni Asoka mula sa Dharma * Dharma - aral ni Buddha * Dakilang tagapagpalaganap ng Buddhism * Mabuti dahil pinalaganap ni ang relihiyon ni Buddha * Namatay si Asoka at humina ang Maurya

* Sri Gupta - unang namuno ng imperyong gupta * Chandra Gupta I - nakuha niya kay Sri Gupta * naging makapangyarihan dahil sa pagpapakasal sa isang maharlika * Dakilang hari ng mga hari * Tekstong legal at pormal na proseso sa hukuman * Kalidasa - dakilang manunulat ng hindu * Kama Sutra - naisulat ni kalidasa na isang manwal na may kinalaman sa sining ng pagmamahal * Hindu - kinilala sa astronomiya * Aryabhata - nagmula sa kanya ang paggalaw ng daigdig * Ginintuang panahon ng india * Chandra Gupta II - pumalit kay Chandra Gupta I RAJPUT * Salitang sanskrit na ibig sabihin ay anak ng hari * Kodigo ng karangalan at katapangan * Maimpluwensiyng pinuno at mandirigma * Paglika ng magagandang palasyo * Literesiya - sumusunod ng BATAS PANANAKOP NG MGA MUSLIM SA INDIA * Unang pagsalakay noong 997 CE * Pamumuno ng muslim sa india * Pamumuno ng mughal ANG GININTUANG PANAHON NG IMPERYONG MUGHAL SA ILALIM NI AKBAR * Divine faith - aral at elemento ng: * Hinduism * Jainism * Kristiyanismo * Sufism * Akbar - The great one * 2 hindu * Isang kristiyano * Isang muslim * Todar Mal * Urdu - wikang ginamit ni akbar | Wikang persian, arabic at hindu | Opisyal na wika ng pakistan ngayon | * Rayamana * Mahilig sa arkitektura * Fatehpur Sikri - kabisera na katatagpuan ng moskeng gawa sa mga pulang bato

Jahangir * Grasper of the world - mangangamkam ng lupain
Nur jahan * Khusrau - nagrebelde ; sikh ; guru arjan * Shah jahan Panunungkulan ni Shah Jahan * Hari ng daigdig * Mumtaz mahal * 1631, 38 years old * 14 na anak * Taj maal * 20,000 * 22 years * Aurangzeb - batas islamic
Sinaunang pananaw at paniniwala
Dinastiyang Zhou * 1028 BCE * Dinastiyang Shan - Zhou * Han - wuwang (mandate of heaven)
Sistemang Piyudalismo
Imperyo ng Dinastiyang Chin * Shih-Huang Ti * Li Si - Hanfei Zi - Legalista * Bakit ginamit ni Shih Huang Ti ang legalista upanng masupil ang nagdidigmaang estado
Awtokrasya
* Pinagawa ang imperial Highway * Paggamit ng magkakatulad na salapi * Pagsunod sa batas * Paraan ng pagsulat at pagtimbang
Great wall of Tsina * 2,500 / 6,700 - kasalukuyan * Watch tower / 300 yards * Seven wonders of the world * Bakit hindi naging malapit sa puso ng mga tsina si Shi-Huang Ti dahil sa malupit ito

* Sinocentrism - Tsina ang pinakasentro ng daigdig * Gitnang Panahon * Panahon ng nag-aalitang estado ( Age of the warring state) * 300 taon pamumuno ng Zhou * Humina * 771 BCE - pumasok ang barbaro * Nasakop ng dinastiyang Chin * Shih Huang Chin - 13 years old kaunaunahang emperador ng Teinheia (all under heaven) ; namuno sa Chin Dinastiyang Han * Liu Pang - namuno * Man of Han / People of Han - dahil sa sinocentrism Bakit naging mapayapa ang tsino sa panahon ng han * Binabaan ni liu pang ang buwis * Pinagaan niya ang mahigpit na kaparusahan sa nagkasala ANG MARTIAL EMPEROR * Wu Ti - apo ni Liu Pang ; tinanghal bilang Martial emperor Ano ang matinding suliranin na hinarap ng ng han * Pagkakaroon ng hindi pantay na pamumuhay sa mahihirap at mayaman (lupa) Dinastiyang Sui * 220 BCE * 350 years - watak watak na distrito * Sui Wendi / Yang Chien - nakapag-isa sa distritong naghiwalay * Nagtatag ng pundasyon sa pagtatamo ng Ginintuang Panahon ng Tsina * Tinuloy ang Great Wall of Tsina * Pinaltan ni Yang Ti nang mamatay siya * Yang Ti - Grand canal * Grand Canal - pamana ng tsino sa kasalukuyan * Nagsilbing mahalagang daanang pangkalakan sa panahon ng hilaga at timog tsina IMPYERYONG TANG * Li Yuan - nagtatag * Tang Tai Tsung - kinilalang pinakamahisay na emperador ng Tsina * Ginintuang Panahon ng Tsina * Namatay at nagkaroon ng katiwalian sa pamahalaan * Nag rebelde ang eunuch

Dinastiyang Sung * Sung Tai-tsu - nagtatag * Tang at Sung ay kinakitaan ng malaking pagsulong dahil sa masaganang agrikutural at lumago ang pondong pananalapi ng Tsina * Green Sprout Act - pauutangin ng pamahalaan ng butil , itatanim, aanihin saka babayaran

Similar Documents