Premium Essay

Lelep

In:

Submitted By lewpster
Words 3412
Pages 14
1. Tutorial #1

2. Describe the difference between a financial asset and a tangible asset.
A financial asset is an intangible asset whose value is derived from a contractual claim, such as bank deposits, bonds, and stocks. Financial assets are usually more liquid than other tangible assets, such as commodities or real estate, and may be traded on financial markets. In contrast, a tangible asset is an asset that has a physical form. Tangible assets include both fixed assets, such as machinery, buildings and land, and current assets, such as inventory.

3. Describe the two principle roles of financial assets.
The principal economic function of financial assets are: (1) to transfer funds from persons who have surplus funds to those who need funds to invest in tangible assets( e.g. mortgage funds lending to homebuyers); (2) transfer funds in such a way as to redistribute the unavoidable risk associated with the cash flow generated by tangible assets among those seeking and those providing the funds (seekers of funds ask others to share the risks in their undertakings). 4. a. Explain the three factors that have led to the globalization of financial markets.
Globalization has led to an expansion and integration of global financial markets. Prior to the 1980’s, the US financial market was the largest in the world but with the advent of new technologies and globalization, many markets have emerged and indeed the majority of them have been integrated to form a global financial hub.
The growth of global financial markets can be attributed to lower transaction costs; in particular, an availability of new technologies for real time transactions and an ease with which the funds can be transferred across borders. This has led to an increase in savings and cross border investments. Besides, one more important reason for the manifestation of financial markets

Similar Documents

Free Essay

Breakfast at Tiffany's

...Truman Capote (1924-1984) kisregénye Álom luxuskivitelben (Breakfast at Tiffany’s = Reggeli Tiffanynál)   Megjelenés: 1958 Filmváltozat: 1961   Inspiráció, témaválasztás: 1)      Olyan nők, akik a nagyvárosba- jelen esetben New York-ba mentek-, hogy álmaikat valóra váltsák.                               Ez akkoriban gyakori, ikonikus téma Amerikában. 2)      Otthon, illetve annak a keresése.     Beszélő nevek: Főszereplő: Holy Golightly (angolul)                      „she makes a holiday of life, but trends through it lightly”  Capote először Connie Gustafson-nak akarta nevezni, de a Golightly beszédesebb volt.                     Cily Hebrench (magyarul) hebrencs = meggondolatlan, szeleburdi, hebehurgya   Expozíció: A narrátor E/1. személyben beszél. Nem tudjuk meg a nevét. Cily Fred-nek szólítja, egyetlen bátyja után, akit igazából már 15 éve nem látott. Miután a bátyja meghal, többé ő sem szólítja így. Az elbeszélő maga is egy író. Elmondható, hogy Capote saját magát formázta meg a szereplőben. Ő is homoszexuális, akárcsak Capote. A filmes adaptációban nagy változtatás, hogy a 2 szereplő egymásra talál, míg az eredeti műnek pont ez a lényege: Cily az író nélkül is megtalálja az otthont. Soha nem jönnek össze.     A történet kezdete valójában akár a vége is lehetne. Hirtelen visszaugrunk az író emlékeibe. 1. emlékkép: „Cily Hebrench-utazó” feliratú névtábla a bérházban. à Ez is azt jelképezi, hogy Cily folyamatosan helyet keres a világban, ahol letelepedhet...

Words: 1856 - Pages: 8

Free Essay

Szokolay Jelentesek

...Szokolay Zoltán: JELENTÉSEK KÖNYVE 1. ELSŐ JELENTÉS és töltöttek, és veregették vállam, gyerünk, Zoltán, igyál velünk bátran, napfény vibrált a függönycsíkozásban, és koncentráltam, hogy arcukat lássam, de szédültem, és azt figyeltem már csak, hogy szavaimmal senkinek se ártsak, aztán hanyatt a zúgó hallgatásban, imént reggel volt, most már délután van, s halántékomon alvadt vért találtam, Baján, a szigeten, egy szállodában, csuklómat egy csőhöz bilincselte a BM állambiztonsági szerve, és hagytak ott feküdni mind a hárman, és röhögtek: majd megnézzük, hogy élsz-e", de ennek is már 20-22 éve, nem panaszképp, csak általánosságban említem most, mert nem tudom, hogy élek, vagy azóta is tart az az ítélet, hogy feküdnöm kell ismeretlen ágyban, zárt szájjal, végtelen magányban, és nem mozdítva se kezem, se lábam, agyamban ban-ban ragrímet kongatva, s a felébredést végleg elmulasztva ------------------------- aztán az egyik visszajött kacsintva, hogy ezek hülyék, de ő a jó, a tiszta, a titkos, nemzeti, beépült, ma sem felejtem fénylő, kielégült arcát, ahogy sorolta, miért kell csínján bánni bizonyos igékkel, és pluralizmust játszatni a néppel, és legfontosabb szavunk lesz a „mintha", de ne mondjuk, csak tegyünk úgy, mint ha mindannyian közmegegyezéssel ájultunk volna, semmi kényszer nem kényszerít majd arra, hogy segítsek azon, ki, íme, rajtam most segített, és ne higgyem, hogy ő már ezzel számol, örül, ha egy jó szót ejtek igazáról...

Words: 2647 - Pages: 11

Free Essay

General

...THE STUDENT'S PRACTICAL DICTIONARY ; fNdkoq ; CONTAINING English words with English and Hindi Meanings and Pronunciation in Deva Nagri Character with an Appendix containing Familiar Foreign Words and Phrases and Abbreviations in Common use. FIFTEENTH EDITION Thoroughly Revised,Improved,Enlarged and Illustrated PRICE 3 RUPESS ALLAHABAD RAM NARAIN LAL PUBLISHER AND BOOKSELLER 1936 ISCII text of dictionary taken from from TDIL's ftp: anu.tdil.gov.in pub dict site I N 1.m I Pron 1.m a Det 1.ek, abatement N abbey N 1.kmF, GVtF, GVAv, mdApn, b A, 2.yAg, smAE ag jF vZmAlA kA Tm a"r tTA -vr, 2.tk mphlA kESpt pzq vA -tAv , aback Adv 1.acAnk, ekAek, 2.pFC abandon VT 1.CoX nA, yAg nA, yAgnA, tjnA, d d 2.EbnA aAj^ nA nOkrF CoXnA, apn kodrAcAr aAEd mCoX nA,  d ,  nA d d abandoned A 1.CoXA h,aA, Enjn-TAn, 2.EbgXA h,aA, iEdy lolp, lMpV, drAcArF, aAvArA , , abandonment N 1.pZ yAg, sMpZ aAmosg,  EbSkl CoX nA d , abate VI 1.km honA, GVnA, DFmA honA abate VT 1.km krnA, GVAnA, DFmA krnA, m@ym krnA, rok nA, smA krnA d 1 1.IsAiyo kA mW, gz\ArA, kVF, mW, , , 2.mht aADFn sADao kF mXlF k , abbot N 1.mht, mWDArF, mWAEDkArF abbreviate VT 1.km krnA, s" krnA, CoVA krnA, p sAr EnkAlnA abbreviation N 1.s" , GVAv, sAr, lG,!p, skt, p 2.sE" pd yAf, fNd yA pd kA lG!p ^ , abdicate VTI 1.-vQCA s CoXnA, yAg krnA, tjnA,  pd yAg krnA abdication N 1.pd yAg abdomen N 1.X, V, k"F, udr p p , abdominal A 1.udr sMbDF, V kA p abduct VI 1.BgA l jAnA, EnkAl l...

Words: 164153 - Pages: 657