Free Essay

Lkmkm

In:

Submitted By fqah
Words 631
Pages 3
Manual Pengguna
Calon Persendirian - MUET
Merangkumi pendaftaran pengguna portal dan pendaftaran MUET bagi pengguna Sistem e-Servis Majlis
Peperikasaan Malaysia (e-MESP) untuk calon persendirian
(Calon 3)
Majlis Peperiksaan Malaysia
5/7/2014

Kandungan
Pengenalan ...................................................................................................................... 2
1.

Laman sesawang Majlis Peperiksaan Malaysia ................................................................... 2

2.

Portal e-Servis Majlis Peperiksaan Malaysia ....................................................................... 3

3.

Paparan utama log masuk dan daftar penguna calon persendirian ..................................... 4

Pendaftaran penguna Portal e-Servis Majlis Peperiksaan Malaysia (MeSP) ....................... 5
1.

Paparan utama log masuk dan daftar penguna calon persendirian ..................................... 5

2.

Borang pendaftaran penguna calon persendirian ............................................................... 6

3.

Daftar soalan peringatan ................................................................................................... 7

4.

Paparan dashboard Portal e-Service Majlis Peperiksaan Malaysia....................................... 7

Log masuk pengguna berdaftar Portal e-Servis Majlis Peperiksaan Malaysia .................... 8
1.

Log masuk bagi penguna berdaftar .................................................................................... 8

2.

Paparan dashboard Portal e-Service Majlis Peperiksaan Malaysia....................................... 9

Pendaftaran Malaysian University English Test (MUET) ................................................... 10
1.

Paparan dashboard Portal e-Service Majlis Peperiksaan Malaysia..................................... 10

2.

Tab panel peperiksaan..................................................................................................... 10

3.

Menu pendaftaran peperiksaan ....................................................................................... 11

4.

Paparan skrin pendaftaran calon persendirian ................................................................. 11

5.

Paparan skrin No. Pin MEC .............................................................................................. 12

6.

Paparan skrin kemasukan maklumat calon....................................................................... 12

7.

Paparan skrin maklumat calon ......................................................................................... 13

Pengenalan
1. Laman sesawang Majlis Peperiksaan Malaysia

Log masuk melalui laman sesawang Majlis Peperiksaan Malaysia di http://www.mpm.edu.my Sekiranya ingin mengakses portal MeSP sila klik pada logo imej log masuk MeSP.

2. Portal e-Servis Majlis Peperiksaan Malaysia

Klik pada jenis penguna portal yang ingin digunakan.

3. Paparan utama log masuk dan daftar penguna calon persendirian

Skrin log masuk dan daftar akan terpapar setelah penguna memilih bagi calon persendirian Pendaftaran penguna Portal e-Servis Majlis Peperiksaan Malaysia
(MeSP)
1. Paparan utama log masuk dan daftar penguna calon persendirian

PERINGATAN : Calon dinasihati agar membeli dahulu nombor pin dari cawangan
Bank Simpanan Nasional (BSN) sebelum mendaftar sebagai pengguna portal.
Klik pada butang ‘Daftar pengguna’ atau hiperlink ‘Daftar Pengguna’

2. Borang pendaftaran penguna calon persendirian

Pilih jenis pengenalan diri. Contoh: Kad Pengenalan Baru, Tentera, Polis, Pasport atau Sijil Kelahiran
Isikan no kad pengenalan diri (No Kad Pengenalan Baru, tentera, polis, pasport atau sijil kelahiran)
Isikan nama penuh seperti di dalam sijil pengenalan diri
Isikan e-mail yang sah bagi memudahkan pengurusan akaun portal
Kata laluan (Maksimum 8 askara sahaja)
Klik butang simpan sekiranya telah mengisi kesemua maklumat.

3. Daftar soalan peringatan

Sila isikan soalan peringatan bagi log masuk kali pertama ke dalam portal.

4. Paparan dashboard Portal e-Service Majlis Peperiksaan Malaysia

Dashboard bagi penguna portal akan terpapar. Menunjukan bahawa proses pendaftaran penguna portal berjaya.

Log masuk pengguna berdaftar Portal e-Servis Majlis Peperiksaan
Malaysia
1. Log masuk bagi penguna berdaftar

Masukkan nombor kad pengenalan sebagai pengguna ID berserta simbol ‘-‘
Masukkan kata laluan akaun portal
Klik butang ‘Log Masuk’

2. Paparan dashboard Portal e-Service Majlis Peperiksaan Malaysia

Dashboard portal MeSP di paparkan setelah log masuk berjaya

Pendaftaran Malaysian University English Test (MUET)
1. Paparan dashboard Portal e-Service Majlis Peperiksaan Malaysia

Paparan dashboard portal setelah berjaya log masuk

2. Tab panel peperiksaan

Klik pada tab panel ‘Peperiksaan’

3. Menu pendaftaran peperiksaan

Klik pada menu Pendaftaran >> Pendaftaran Calon Persendirian

4. Paparan skrin pendaftaran calon persendirian

Skrin pendaftaran MUET dan STPM akan dipaparkan
Klik pada ikon imej ‘Pendaftaran MUET’

5. Paparan skrin No. Pin MEC

Masukkan no pin yang telah dibeli di cawangan BSN mengikut jenis peperiksaan
Klik butang ‘Teruskan’ sekiranya telah mengisi no. Pin yang sah

6. Paparan skrin kemasukan maklumat calon

Masukkan segala maklumat yang diperlukan
Pusat bagi menduduki ujian adalah berdasarkan kekosongan pada pusat berkenaan Tekan butang ‘Simpan’ sekiranya telah mengisi kesemua maklumat yang diperlukan 7. Paparan skrin maklumat calon

Skrin maklumat calon akan dipaparkan sekiranya kemasukan maklumat berjaya
Klik ‘Kemaskini’ sekiranya ingin membaiki maklumat sebelum ini
Klik ‘Cetak Slip Pendaftaran’ sekiranya berpuas hati dengan maklumat. Slip perlu dicetak dan disimpan ia akan digunakan bagi rujukan dari masa ke semasa kelak.

Similar Documents

Free Essay

Lkmkm

...F O R YO U R C O N S I D E R AT I O N 2 0 1 0 BEST ORIGINAL SCREENPLAY David Seidler THE KING'S SPEECH Screenplay by David Seidler See-Saw Films/Bedlam Productions CARD: 1925 King George V reigns over a quarter of the world’s population. He asks his second son, the Duke of York, to give the closing speech at the Empire Exhibition in Wembley, London. INT. BBC BROADCASTING HOUSE, STUDIO - DAY CLOSE ON a BBC microphone of the 1920's, of machinery suspended on springs. A formidable piece A BBC NEWS READER, in a tuxedo with carnation boutonniere, is gargling while a TECHNICIAN holds a porcelain bowl and a towel at the ready. The man in the tuxedo expectorates discreetly into the bowl, wipes his mouth fastidiously, and signals to ANOTHER TECHNICIAN who produces an atomizer. The Reader opens his mouth, squeezes the rubber bulb, and sprays his inner throat. Now, he’s ready. The reader speaks in flawless pear-shaped tones. higher creature in the vocal world. BBC NEWS READER Good afternoon. This is the BBC National Programme and Empire Services taking you to Wembley Stadium for the Closing Ceremony of the Second and Final Season of the Empire Exhibition. INT. CORRIDOR, WEMBLEY STADIUM - DAY CLOSE ON a man's hand clutching a woman's hand. Woman’s mouth whispers into man's ear. BBC NEWS READER (V.O.) 58 British Colonies and Dominions have taken part, making this the largest Exhibition staged anywhere in the world. Complete with the new stadium, the Exhibition was built...

Words: 16292 - Pages: 66