Lolen

In: Film and Music

Submitted By ellajancis123
Words 682
Pages 3
VALDA ZATLERA RUNAS ANALĪZE
Praktiskā darba mērķis: saprast, pēc kāda principa bija sastādīta runa, kā ar runas palīdzību tiek ietekmēti cilvēki un kā ar runu tiek atspoguļota esošā situācija.
Runa: Valda Zatlera runa pie brīvības pieminekļa 2010. gada 18. Novembrī.
Vēsturiski apstākļi: runa tiek izteikta, laikā kad tiek svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadiena, lai stiprinātu patriotismu valstī
Kopumā runa ir strukturēta, un ir skaidri saprotams, ka galvenais uzdevums, lai iedzīvotājiem būtu tā apziņa, brīvība un piederības sajūta savai zemei.
Jau pašā sākumā Zatlers uzstāj uz patriotismu: Jau ar pirmajām runas rindām, Dancigas teritorijai ir jābūt Vācijas pārvaldībā. Dancingas teritorijas neesamība Vācijas pārvaldībā ir Versaļas konferences sekas, un šo problēmu ir jārisina.
Ādolfs Hitlers savā runā piedāvājis Polijai šo problēmu risināt sarunu ceļa, bet tā kā Polija nav piekāpusies Hitlera prasībai, jo bija bailes, ka būs arī citas prasības, Hitlers pieteica Polijai karu. Kara pieteikums bija pamatots ar it kā uz Vācijas – Polijas bijušajām provokācijām no Polijas puses.
Jau pašā runas sākumā ir tiešām redzams, ka Hitlers ir ļoti autoritatīvs cilvēks, jo visu laiku bija lietota „es” forma, vienmēr notiek uzmanības pievēršana sev ar savu spēju uzsvēršanu dažādu jautājumu risināšanā. Protams, ir redzams, ka kanclers uzņemas pārāk daudz pienākumu.
No cilvēciskā viedokļa pārāk bieža „es” lietošana ir nomācoša, bet, no otras puses, tas liecina, ka fīrera vēršanas pie deputātiem ir tikai formalitāte.
Runā ir vērojamās mitoloģiskās domāšanas pazīmes, par ko liecina Hitlera teiktais par to, ka „vairāk nekā miljonu cilvēku asiņu 1919-1920 gados bija nogriezti no savas dzimtenes”. Tādi uzskati ir tikai cilvēkam ar mitoloģisku domāšanu, kad sevi neatdala no dabas un pārējais ir viņa turpinājums.
Runā ir jaušama tēvišķa attieksme pret cilvēkiem:…...

Similar Documents