Free Essay

Lord of the Flies

In: English and Literature

Submitted By Syvart
Words 1574
Pages 7
A

|Auteur: |William Golding |
|Titel: |Lord of the flies |
|Plaats van uitgave: |Londen |
|Jaar van uitgave (1e druk): |1954 |

B Samenvatting

Maak zelf een samenvatting met een richtlijn van 200 woorden. Zorg dat het echt je eigen woorden zijn. Het bestand gaat immers door de plagiaatcontrole. (aantal woorden vermelden)

|Een groep jongens komt na een vliegtuigcrash op een onbewoond eiland terecht. Als Ralph en Piggy(biggie) elkaar op het strand |
|tegenkomen, gaan ze ervan uit dat ze op een onbewoond eiland zijn beland. Als alle kinderen bijeen wordt er een stemming gehouden over |
|wie de leider zou moeten zijn. De verkiezingen om het leiderschap word gehouden tussen Ralph en Jack. Ralph heeft goede kenmerken en hij|
|kan ook de oorschelp bespelen, het gene wat de kinderen bijeen heeft gebracht, maar Jack is de leider van een koor en dus luistert er al|
|een groep naar hem. Ralph besluit ook dat er een vuur moet komen op de berg, zodat voorbijvarende schepen het signaal kunnen zien. Er |
|komt een splitsing tussen Jack en Ralph`s groep. Als de kinderen een dode parachutist op het eiland zien, denken de kinderen dat het een|
|beest is. Simon, die niet geloofd dat er een beest is, gaat opzoek. Als hij een al eerder voor “het beest” opgeofferde varkenshoofd |
|ziet, denkt hij dat hij er tegen hem gepraat wordt. Als hij flauw valt en later bijkomt, gaat hij de berg op en komt de dode parachutist|
|tegen. Eenmaal terug ziet de groep hem aan voor het beest en doden hem. Als jack en z`n groep een aanval tegen Ralph`s z`n groep plegen,|
|stelen ze Piggys bril. Als de volgende ochtend een gesprek plaatsvind tussen Jack en Ralph, loopt dit uit tot een gevecht. Nadat Ralph |
|het bos in is gevlucht, wordt de tweeling gevangengenomen en gaat Piggy door een van een heuvel afgerolde steen dood. De dag erna moet |
|Ralph vluchten voor de dood, want ze willen hem namelijk vermoorden. Vlak voor dat Ralph wil opgeven, ziet hij een officier staan. Ze |
|zijn gered en iedereen barst in tranen uit. |

C Vorm

Beschrijf voor alle onderstaande punten zo objectief mogelijk hoe het werk is geschreven en waaruit dat blijkt. Het zijn objectieve punten over de manier waarop het werk geschreven is. Gebruik het document ‘Boekverslag - extra informatie en literaire begrippen’ om te lezen hoe je onderstaande punten uit moet werken.

| | |Uitwerking |
|1 |verhaallijn(en) |Het boek is simpel geschreven, zonder bijkomst van nieuwe personen, plaatsen of |
| | |verhaallijnen. Het gaat vanuit het oogpunt van Ralph |
|2 |gebruik van tijdsvolgorde |Dit verhaal verloopt chronologisch. Van het begint tot het einde zijn er geen echte |
| | |flashback, maar er zijn wel momenten bij waarin de jongens over een beschaafde, nette |
| | |wereld praten. |
|3 |vertelperspectief |Het verhaal wordt verteld door een alwetende verteller |
|4 |titelverklaring |De titel ‘Lord of the flies’ staat voor Satan. Dit staat voor de kinderen, die na |
| | |enige tijd door de duivel bezeten raken. De dode parachutist wordt door de kinderen op |
| | |het eiland gezien als een beest, maar wat ze niet door hebben is dat ze zelf het beest |
| | |en ook duivels zijn. |
|5 |verteltijd en vertelde tijd | |
|6 |taalgebruik |Het boek heeft niet echt heel moeilijk taalgebruik. Natuurlijk zijn er altijd woorden of|
| | |zinnen die je niet helemaal begrijpt, maar in de grote lijnen is het boek goed te |
| | |volgens. De woordkeuze is goed te begrijpen. |
|7 |hoofdstukindeling | |
|8 |overig | |

D Inhoud

Noem alle punten die met de inhoud van het boek te maken hebben. Dit zijn subjectieve punten die vooral gaan om jouw leeservaring; jouw interpretatie van het verhaal.
Gebruik het document ‘Boekverslag - extra informatie en literaire begrippen’ om te lezen hoe je onderstaande punten uit moet werken.

| | |Uitwerking |
|1 |belangrijkste personages | |
| | | |
| | |Ralph: Hij is 12 jaar en een van de oudsten van de groep. Hij wordt verkozen tot leider |
| | |van de groep, maar is niet erg slim. Daarom heeft hij de slimme piggy aan zijn zijde. |
| | |Ralph heeft het goede in zich en blijft ook zo in het boek. Hij wil ervoor zorgen dat ze|
| | |een goede afloop krijgen en dat iedereen gered word. |
| | |Jack: Hij is ook 12 jaar. Hij strijdt met Ralph om de leidersrol en heeft het voordeel |
| | |dat hij al “de leider” van een jongenskoor is. Hij is arrogant en denkt aan zichzelf en |
| | |je ziet hem met vele anderen later ook veranderen in een beest. |
| | | |
| | | |
| | |Jack |
| | |is roodharig, dun, 12 jaar, simpel en arrogant en de leider van het schoolkoor. Hij is |
| | |volledig de tegenpool van Ralph. Binnen het verhaal slaat zijn persoonlijkheid om tot |
| | |een échte wilde. Hij is hard, onemotioneel en heeft er geen moeite mee omstanders uit de|
| | |weg te ruimen om zijn doel te bereiken. Hij wil enkel een leider zijn omwille van het |
| | |begrip maar heeft totaal geen potentie. Jack vertegenwoordigt duidelijk het kwaad. |
| | | |
| | |Piggy |
| | |is dik, 12 jaar, komt uit een lage klasse, is heel volwassen en serieus, slim maar niet |
| | |sociaal. Door zijn astma kan hij niet actief mee werken in het overlevingssysteem. Hij |
| | |is wel erg belangrijk want met zijn bril kan er vuur gemaakt worden. Piggy staat aan |
| | |Ralphs zijde en kan gezien worden als zijn raadsheer. Hij is erg inventief en een |
| | |rationele probleemoplossende denker. |
| | | |
| | |Roger i |
| | |s gemeen tot in het kwadraat, ook hij is dun en heeft dun zwart haar, is een sadistische|
| | |pestkop en vermoordt Piggy. Hij is de beste vriend van Jack, zijn ‘partner in crime’. |
| | | |
| | |Simon |
| | |is jong, verlegen en gevoelig, introvert, een doorzetter, wat uitzonderlijk en |
| | |spiritueel. Hij heeft een lieve uitstraling en zorgt voor de kleintjes |
| | |(community-minded). Simon is tenger gebouwd maar gezegend met een sterke geest. Hij is |
| | |graag op zichzelf en trekt zich dan ook vaak terug in het bos waardoor hij niet écht |
| | |vrienden heeft. Simon is de onschuld zelf en wordt toch vermoord voor hij zijn opgedane |
| | |kennis kan delen. |
| | | |
| | |Sam en Eric |
| | |zijn een tweeling maar handelen als één persoon. Ze houden lang vol tegen het kwaad maar|
| | |worden bedreigt om uiteindelijk Ralph te verraden. |
|2 |belangrijkste gebeurtenissen |Als het vliegtuig is gecrasht, begint het boek natuurlijk. Vanaf dit moment moeten de |
| |(minimaal 2) |kinderen zichzelf zien te redden en daarmee begint dus de ellende en verdriet. |
| | |De leidersverdeling loopt al niet soepel, want er moet gekozen worden tussen 2 leiders. |
| | |Beiden willen ze de leidersrol en dit geeft al gedoe. Dit komt later weer terug. |
| | |De redding van het eiland, nadat Ralph achterna word gezeten om vermoord te worden. Dit |
| | |betekent het einde van het tragische avontuur. |
|3 |tijd en ruimte |Omdat er in dit boek een vliegtuigcrash is, kunnen we aannemen dat het verhaal zich in |
| |(waar en wanneer speelt het verhaal?) |redelijk moderne tijd afspeelt. Er worden geen jaartallen genoemd, maar dat is eigenlijk|
| | |ook niet van belang, want ze hoeven geen gebruik te maken van moderne technieken, |
| | |namelijk alleen een bril ( voor vuur). |
| | |Het verhaal speelt zich af op een “onbewoond eiland”. Het eiland is niet groter dan een |
| | |paar vierkante meter en de kinderen zitten elkaar daardoor ook op de lip. Ze zitten |
| | |allemaal in hetzelfde schuitje en zullen het gezamenlijk op moeten lossen. Doordat het |
| | |eiland zo klein is, brengt dit met de splitsing van de twee groepen, ook weer problemen |
| | |met zich mee. |
|4 |Motieven |Good vs. Evil: Ralph is en wil het goede doen in het boek, terwijl Jack met geweld en |
| |(minimaal 4) |slechte dingen probeert te overleven. |
| | |The Beast: Er is in het begin angst voor het beest, maar wanneer de kinderen “in de |
| | |greep” van het beest komen, gaan beginnen ze met het offeren van hun eigen soort god. |
| | |Power: Er is vanaf het moment van de verdeling van het leiderschap en dus de macht, |
| | |gelijk al een strijd om wie nou eigenlijk de macht heeft. Jack wil de macht van Ralph |
| | |overnemen. |
| | |Hunting: Er wordt in dit boek naar meerdere dingen gejaagd. Naar het kwaadaardige beest,|
| | |naar voedsel en dus het varker, maar ook nog naar Ralph, om hem te vermoorden. |
|5 |symboliek |William Golding heeft een bepaalde kijk op hoe de mensen in elkaar steken en die is niet|
| | |bepaald positief. Ook in dit boek schrijft hij over de gebreken en de negatieve |
| | |handelingen die de mens verricht. Als de kinderen, vrij en ongerept, hun opvoeding en |
| | |dus hun manieren verleren, gaat het mis. Ze worden overlevers en iedereen verliest hun |
| | |controle. Er gebeuren, zonder de regels en normen van thuis, allerlei dingen die normaal|
| | |niet mogen gebeuren. Het boek geeft weer wat er gebeurd als je geen regels engeen normen|
| | |en waardenhebt, maar ook als er geen sociale controle is. |
|6 |motto |- |
|7 |eind | |
|8 |overig | |

E Vragen en antwoorden

Noem minimaal 5 vragen over de gebeurtenissen of personages die de tekst tijdens het lezen opriepen. Stel geen feitvragen maar vragen die dieper gaan. Geef altijd antwoorden op de vragen. Als een vraag niet wordt beantwoord in het boek dan geef je jouw mogelijke antwoord (wel even noemen dat het jouw antwoord is).

| |vragen |antwoorden |
|1 | | |
|2 | | |
|3 | | |
|4 | | |
|5 | | |

F Beoordeling

Geef je persoonlijke beoordeling in 140 tot 160 woorden. Gebruik minimaal vier verschillende beoordelingswoorden en werk deze voldoende uit. (aantal woorden vermelden)
De beoordelingswoorden vind je ook in het document ‘Boekverslag - extra informatie en literaire begrippen’

| |

G Thema en uitleg

Omschrijf, los van het verhaal, het thema. Leg vervolgens uit waarom jij denkt. Bij die uitleg mag je wel gebruik maken van de inhoud. Gebruik 80 tot 120 woorden. (aantal woorden vermelden)

| |

Similar Documents

Premium Essay

Lord of the Flies

...In his book “Lord of the Flies” William Golding expresses his opinion on human nature through the story of a group of schoolboys who get on a deserted island after an airplane crash. Through the thoughts and actions of different characters, their behavior in different circumstances William Golding shows us that the mankind is naturally evil, everyone is born with the evil inside and the society and the surroundings in which people live don’t play any role in making them bad and fulfilling evil intentions. At the same time the ability to control the bad side of his personality depends on the person himself and the moral norms that he can oppose to the evil. From the very beginning of the novel we observe the inequality which exists among the boys, the appearing of the leaders and those whose opinion is not taken into account. The big boys feel their power and start to use it against the younger ones. They pick on the small boys for no reason, run through their sandcastles destroying them. Sometimes they show real examples of cruelty without any reason (Roger throwing stones at Henry). Almost all the boys pick on Piggy, an overweight boy who wears spectacles and has asthma, never listen to his wise advice judging only by his appearances. At the same situation appears another boy called Simon who announces the main reason of everybody’s fears but is also mocked at and not paid the proper attention. Thus we can see that the boys of about 12-14 years already show the features and...

Words: 768 - Pages: 4

Premium Essay

Lord of the Flies

...Lord of the Flies Report In the novel, “Lord of the Flies”, by William Golding the author talks about a group of boys that are stranded on a deserted island after a dangerous plane crash in which all adults died. The boys started off as innocent schoolboys that you would expect to find in the 1940's, but quickly descend into savages. Ralph, the first boy we meet in the novel, is appointed the "chief" of all of them. Throughout the story he develops a close relationship with Piggy, a boy who gained his name due to his weight. Piggy is immediately recognized as the voice of the adult world when he states that “I expect we'll want to know all their names, and make a list. “We ought to have a meeting." This statement shows Piggy's reliance on law and order, and shows his desperation for his, and the other boy’s, well-being. Throughout this book one can say that Piggy and Ralph had many differences and similarities. Some of the obvious differences are the size of the two boys. Ralph is a fairly skinny kid whereas Piggy is a more pudgy or fat boy. Also another similarity the two shares are that Ralph and Piggy both show signs of leadership, but Ralph appears to be more of the one to take charge than Piggy. Piggy is slightly younger than Ralph. He is the weakling in the group being overweight and suffering from asthma. He is dressed similar to Ralph in a typical school uniform and wears glasses. He is weak, smart, and friendly. In the text, Piggy seems to be shown......

Words: 1069 - Pages: 5

Premium Essay

Lord of the Flies

...AS ENGLISH 91479: Develop an informed understanding of literature and/or using critical lens. Literature/text: Lord of the Flies Critical lens: Freudian psychoanalytical criticism Take away parents and society and you are left with mere children, who have the instinct to only pleasure oneself. This is what Sigmund Freud theorizes in his psychoanalysis. Lord-of-the-Flies by William Golding is a novel that uses Freud’s work. The Lord-of-the-Flies is a novel that depicts a microcosm of society. A plane-full of boys are stranded on a desert island, away from civilisation. Freud’s theory is that if you eliminate rules, “children are completely egoistic” – they only care about themselves. Without any parental guidance, a child relies on its instincts and this is where Freud’s theory of personalities are cleverly conveyed: id, super ego and ego. The use of Freud’s theories exceptionally allows us to have a great depth of understanding of the characters. The first part is the id. This is the “primitive impulses” of the human being. Golding used the character of ‘Lord-of-the-Flies’ to represent the id. Freud’s theory is that the id is based upon pleasing oneself.1 The Lord-of-the-Flies is the instinct that tells the boys that they do not need civilisation anymore and thus this is when savagery prevails. Golding uses Roger to represent the id. The Lord-of-the-Flies, inside Roger, turned him from a young-civilised boy to a killer, when he violently kills Piggy, as a release of......

Words: 1013 - Pages: 5

Premium Essay

Lord of the Flies

...Lord of the Flies Lord of the Flies is a fantasy book that tells the story of what happens to a group of boys stranded on an island after a plane crash. Many events occur while the boys are on the island. Some are good, others are not quite so good, and then there are some events that are just down right horrible. Even though the boys are on an island that seems to be very far away from civilization, almost all of the events that happen are caused by the war that is going on in the adult’s world. In Lord of the Flies, William Golding demonstrates how the wickedness of mankind causes the destruction of the boy’s civilization on the island. There are many events that symbolize how the boy’s civilization was corrupted by mankind. Simon’s death is a good symbol for this because his death was caused by “the beast”. A dead parachuter floated onto the island because he was shot down out of plane from the war and the boy’s called it “the beast”. Simon is the only boy brave enough to get close enough to “the beast” to find out anything more about it, and when he does he finds out that it is just a dead man. Simon goes down to the beach to try to tell the boys what he discover but they are doing their hunting dance, and being caught up in the moment they kill him (52). Simons death illustrates that mankind corrupted the boys civilization because they new it was Simon that they were attacking but they didn’t care. They thought nothing about what they were doing and the consequences......

Words: 636 - Pages: 3

Premium Essay

Lord of the Flies

...Lord of the Flies William Golding Analysis of Major Characters Themes, Motifs & Symbols Ralph Ralph is the athletic, charismatic protagonist of Lord of the Flies. Elected the leader of the boys at the beginning of the novel, Ralph is the primary representative of order, civilization, and productive leadership in the novel. While most of the other boys initially are concerned with playing, having fun, and avoiding work, Ralph sets about building huts and thinking of ways to maximize their chances of being rescued. For this reason, Ralph’s power and influence over the other boys are secure at the beginning of the novel. However, as the group gradually succumbs to savage instincts over the course of the novel, Ralph’s position declines precipitously while Jack’s rises. Eventually, most of the boys except Piggy leave Ralph’s group for Jack’s, and Ralph is left alone to be hunted by Jack’s tribe. Ralph’s commitment to civilization and morality is strong, and his main wish is to be rescued and returned to the society of adults. In a sense, this strength gives Ralph a moral victory at the end of the novel, when he casts the Lord of the Flies to the ground and takes up the stake it is impaled on to defend himself against Jack’s hunters. In the earlier parts of the novel, Ralph is unable to understand why the other boys would give in to base instincts of bloodlust and barbarism. The sight of the hunters chanting and dancing is baffling and distasteful to him. As the novel......

Words: 938 - Pages: 4

Free Essay

Lord of the Flies

...Lord of the Flies Comprehensive Test True/False- Mark “A” for True and “B” for False. 1. When Ralph is elected chief, Jack is so frustrated that he refuses to hunt. 2. Ralph starts the signal fire by rubbing two sticks together. 3. The signal fire goes out because Jack and the hunters neglect it. 4. A wild boar eats the littlun who has a mulberry-colored birthmark on his face. 5. Piggy’s parents will come find them. 6. The conch provides a symbol for authority that the boys recognize as civilized. 7. The main source of food on the island is food scavenged from the wreckage of the airplane. 8. The boys murder Simon because they think that he is “batty.” 9. Piggy is not afraid of Jack because he knows that SamnEric will protect him. 10. Ralph and Jack initially had a mutual respect for each other that diminished by the end of the book. Match the following descriptions with the choices given (A-E) a. Ralph b. Piggy c. Jack d. Simon e. Roger 11. dies when a rock falls on him 12. the elected leader of the group 13. the most evil character; kills Piggy 14. puts his own lust for hunting ahead of everyone else’s needs 15. sees people for what they really are 16. represents the power-hungry dictator in society 17. represents the mystic philosophers in society 18. represents the good-hearted rule-following leaders in society 19. represents the evil sadist figures in society 20. represents the......

Words: 1447 - Pages: 6

Premium Essay

Lord of the Flies

...Several characters in William Golding’s Lord of the Flies show leadership potential in the novel, but, because they had or lacked certain character traits, were no effective as leaders. Jack, a very significant character in the novel, shows leadership potential throughout the whole novel. Ralph, also another significant character in the novel shows leadership potential but not as much as he should be, considering he is the chief. Lastly, Simon a very dynamic character does not show leadership traits but does show certain character traits other characters do not. All these characters either show leadership characters traits or do not but they are all effective as leaders or not as leaders. Firstly Jack shows leadership character traits through his actions towards the group. Jack wants to become the chief of the island but Piggy does not think that’s a good idea. Jack then splits everyone up by who wants to kill and who does not. A quote from the novel says, “’And you shut up! Who are you, anyway? Sitting there – telling people what to do. You can’t hunt, you can sing –‘ ‘I’m chief. I got chosen.’ ‘Why should choosing make any difference? Just giving orders that don’t make any sense –‘” (Golding 98). Jack knows that he should be chief no matter who wants him to be or not. He just wants his way and his way only. Jack made all the other characters act like monsters. The quote states, “At once the crowd surged after it, poured down the rock, leapt onto the beast, screamed,......

Words: 1054 - Pages: 5

Premium Essay

Lord of the Flies

...Lord of Flies is a novel that is written by William Golding and it is published in 1954.It was adapted to film in 1963 and second time in 1990.The plot of the film is about a group of British schoolboys were shot down on a desolated island. They decide on to survive on the island they have to govern themselves and the boys elect the boy called Ralph as their leader. Ralph chooses another boy called Jack, to be in charge of the boys who will hunt food for the entire group. First Piggy and Ralph found a conch they begin to use that for their communication. Ralph and Jack looked for to discover the island and what can be done to live there. At first, the boys enjoy their life spend much of their time playing games. Ralph, however, complains that they should be maintaining the signal fire and building a shelter. Ralph always thought that one day they will be rescued but Jack had an opposite idea of that they will be living there till they die so he always tried to find explore new things in the island. Jack declares himself the leader of the new tribe of hunters and organizes a hunt and a violent. Ralph is the athletic, charismatic leader of the group. Ralph is the primary representative of order, civilization, and productive leadership in the movie. While most of the other boys initially are concerned with having fun, Ralph sets about building a shelter and thinking of ways to maximize their chances of being rescued. For this reason, Ralph’s power and influence over the other......

Words: 1780 - Pages: 8

Free Essay

Lord of the Flies

...Lord of the Flies Full book report 1. A person’s behaviour is determined by several causes through out his life. The phase already begins when we are born. As a child we’re taught how to behave by our parents. Later on our teachers and surroundings influence our behaviour towards a more and more civilized one. In a society we’re kept as civilized as possible by following rules and laws. If we as human beings are placed away from a society, will we be able to maintain our civilized characters, or will we become savaged barbarians? This is the theme William Golding creates in his novel The Lord of the Flies from 1954. Golding takes his readers on a journey, where he shows what mankind is capable of doing through youngsters. The question is: can the young kids maintain civilization? 2.c. The Lord of the Flies is a novel about a group of young boys who crash on an island. While they’re stuck on the island they manage to establish some order and civilization by choosing a leader and by using a conch shell to arrange meetings between the boys. The established civilization crumbles as the book goes on because some of the boys can’t control their animalistic qualities. The boys waddle between the human instinct of savagery and the civilized ways of order, which they’re taught from home. Despite the fact that they try to establish order they become more and more drawn towards savagery throughout the book. The sow’s head and the conch shell are both symbols of power, but...

Words: 1043 - Pages: 5

Premium Essay

The Lord of the Flies

...The Abominable Man William Golding's novel Lord of the Flies was published in 1952, seven years after the disastrous WWII. During the war, the veil of civilization was exposed very center revealing the true underlying evil of mankind, resulting in the death of millions including one victim; Anne Frank. Although she was hiding in a annex for two years because of the result of the brutality of people’s discrimination, she wrote; “It's really a wonder that I haven't dropped all my ideals, because they seem so absurd and impossible to carry out. Yet I keep them, because in spite of everything, I still believe that people are really good at heart.” It is hard to think that such a young and innocent girl would perish soon after writing this in the concentration camps constructed by the Nazis. The Nazis’ brutal ‘purification’ of the world, leaving millions dead in the brutal concentration camps and the horrific gas chambers, exemplify Golding’s ideas of mankind; brutal, destructive and evil which are inherent in human nature. The use of Jack, the pig hunts, the Lord of the Flies, Simon and the island that Golding believes in the idea that evil in an inborn characteristic of the archaic human race. Golding's use of characterization of Jack portrays the capacity of evil and violence which men are capable of due to their inborn human nature of evil. This is indicated when Jack, feeling especially bloodthirsty after a pig hunt starts to chant: " Kill the pig, cut his throat! Kill......

Words: 964 - Pages: 4

Free Essay

Lord of the Flies

...Civil societies consists of organizations and institutions that help and look after people, their health, and their rights. In the book Lord of the Flies by William Golding a group of kids are stranded on an island and have to fend for themselves. They attempt to create a civil society that ends up becoming unstable due to the jealousy of character named Jack who later becomes a dictator. Virginia’s early years consisted of death, disaster, disease, starvation and attack threats from the Native Americans. The Laws of Virginia are strictly based on God. Even though the Laws are based on God in creates organization whereas Jacks society is reckless and not civil. Jacks tribe from lord of the Flies and the Laws of Virginia society when compared and contrasted based on the civil society principles of free expression and philanthropy that the Laws of Virginia is more civil. Both Jacks society and Virginia’s society allow you to express yourself to a certain point without having to face the consequences. “ For hunting. Like in the war. You know-dazzle paint. Like things trying to look like something else”(Golding 63). Jack doesn’t have rules against expressing yourself, he just demands respect. Virginia is the same way because they don’t have rules against the way you express yourself, their only concern is that people follow God. “No man shall speak any word or do any act which may tend to the derision or despite of God’s holy word, upon pain of death”(24). The Laws of......

Words: 675 - Pages: 3

Free Essay

Lord of the Flies

...10 February 2015 Lord of the Flies Essay "Humanity has evil tendenc[ies] within its nature" (David Wilson). Jack, a choir boy from England, represents the evil incarnate and explains that within human nature, evil lies in oneself even when it is not projected. In Golding's Lord of the Flies, Jack, the Devil Figure, expresses the ideas about one's inner evil as he evolves from a choir leader to a ruthless varmint while spending time on a deserted island. In the beginning of Lord of the Flies, Jack, who emerges from the jungle dressed in black, possesses a dominant trait of a controlling personality. When Ralph first blows the sound of the conch, Jack and his choir come from the jungle, and as they approach Ralph, Jack tells them to "stand still" (Golding 20). The reader can identify his authoritative nature as he demands these words, which establishes his significance and rule in the choir, and the other boys can sense this superiority as well. Moreover, the audience can analyze that Jack has a manipulative influence in the novel due to the fact that he claims he "ought to be chief because [he is]...head boy"; therefore, he is making himself out to be the most qualified for the position as he points out his role of control in the choir (Golding 22). Likewise, the other boys on the island describe Jack to be "the most obvious leader," which in return proves to the reader that Jack's commanding attitude is not the only reason that defines him as a leader; the other boys'......

Words: 1304 - Pages: 6

Premium Essay

Lord of the Flies

...How does Golding establish the mood in the first 3 chapters of the novel? Introduction Willam Golding creates an evil mood in Lord Of The Flies. But how does he do it? He does it in 3 main ways. Read on to find out more. Chapter 1 In chapter 1, Golding introduces the novel's major characters as well as its theme: that evil, as a destructive force in men, society and civilization, is in all of us. To illustrate this theme, Golding uses several motifs: civilization vs savegery, human nature vs animal nature, technology vs nature, and the intellegent vs the physical. As the characters interact with each other and their environment, so do the forces they represent. By making the characters interact with these forces, it allows Golding the opportunity to compare and contrast between both forces and characters. The novel opens with a description of “the long scar smashed into the jungle”. This signifies to the audience that the plane has crashed on an island without civilization. It also makes the forces contrast between each other (technology vs nature). This is a persuasive technique used by Golding to make the audience want to read more. Ralph is elected as leader for superficial reasons. He is a a charming, handsome boy who appears to be in charge because of his use of the conch, which functions for him at the moment of his election as a symbol of authority. Although it was Piggy's quick thinking to use the conch to summon the others, hampered by asthma, he must......

Words: 1030 - Pages: 5

Premium Essay

Lord of the Flies

...Lord of the Flies Essay The darkness in man’s heart comes from having power. This really shows in the characters Jack and Rodger. For Ralph it was never about being in charge, but about getting home. To Jack having power was everything. Rodger hadn’t really cared about power at first, but took advantage of his power in the end. In the novel Lord of the Flies by William Golding, the boys on the island slowly lose their sense of rationality because of the power Ralph, Rodger, and Jack have. Power never really got to Ralph the way it got to Rodger and Jack. He began to lose sight of what was truly important to him, which was being rescued. “’We can help them find us…So we must make smoke on top of the mountain. We must make a fire’” (38). Ralph thinks the fire is the most important thing for the boys to keep going. He begins to forget about the fire, Piggy starts to finish Ralph’s sentences for him because he cannot remember the thing most important. “He tried to remember…At last Piggy spoke, kindly…’Cos the smokes a signal and we can’t be rescued if we don’t have smoke’” (173). Without Piggy, Ralph would have gone just as crazy as the others in the same amount of time. Rodger did not begin to get power until Jack set off on his own to make his own tribe. At first Rodger was nothing more than a bully. He seemed unlikely to lose his sense of reason. “Rodger led the way straight through the castles, kicking them over, burying the flowers, scattering the chosen stones”......

Words: 667 - Pages: 3

Free Essay

The Lord of the Flies

... The Flies that Plague Us All " Lord of the Flies" is the book that could strike a nerve of each and every individual whoever reads it. To me, it seems like to start an enthralling and fascinating journey when diving between the lines of this work. Bearing in mind that it was written during the time of WWII , I’m not surprised that this book discusses the essential evil of man. The story begins with a group of fifteen prep-school boys are stranded on a Utopia-like paradise island in the pacific after their plane crashes. With no adult supervision, they immediately try to set up a social system like any modern-world people would. Initially, they elect a chief and call group meetings to discuss important things to do such as building shelters and maintaining a signal fire. Through this system they select an attractive, intelligent boy named Ralph as leader. They also select a wild, power-urging boy named Jack and a mellow, calm, an most importantly peaceful boy named Simon as his assistant-leaders. However, as the boys indulge in the joy of their freedom and find that nothing there could hold them back or their misbehavior, they begin to fall from the floor of civilization and order to the abyss of chaos. Golding portrays this novel with an exploring eye for details and natural images. No one shall ignore the brilliant descriptions Golding made through out the whole book. “A great platform of pink granite thrust up uncompromisingly through forest and terrace and sand and...

Words: 1013 - Pages: 5