Premium Essay

Mange and Business

In: Business and Management

Submitted By mohammed94
Words 1969
Pages 8
Offer
The first element in a valid contract would be offer. An offer or a promise or an agreement needs to be in contract because if there is no offer than there will be no contract. In the Contracts Act, 1950, the first elements in a contract would be offer. It is one of the elements to make sure that the contract is legally valid or acceptable. In a contract, it is very important that a party would make an offer. There is a difference of offer between an advertisement and an option. To make an offer, there should be at least two parties or even more so that it would be legally capable of entering into a contract. If the offer is accepted than it would constitutes to a legally valid contract. When an offer is being made, the other party or person would know what is being offer and what the person or party who made the offer expect to have in return. It is the same when anybody goes on a holiday, stays at a hotel and so on. For example, a family has made an arrangement with a tour agency to have a holiday at Hong Kong for a few days. The tour agency would make a contract by making forms to the family which would have to be filling up. The family member who fills up the form would have to be clear with the rules and regulations given by the tour agency company. Once it is fills up, the contract has been made between the family and the tour agency.

1.1.2 Acceptance
After having an offer in the contract, there should be acceptance. For a contract to be made there should be acceptance from the other party or person. When the other party is clear with the offer, there would make an acceptance once they are clear with the rules and regulations being offer in the contract. There will be no contract if the parties are still negotiating or discussing and have not made accept the offer. The person or party can accept the offer being made in writing or orally which is made...

Similar Documents

Free Essay

Coca Cola & Csr

...Studieretningsopgave – Virksomhedsøkonomi/ Markedskommunikation Studieretningsopgave – Virksomhedsøkonomi/ Markedskommunikation Januar 2012 Michelle Birk Karlsson EUC Nordvest Højere Handels Eksamen T-25 Vejleder: Dennis Jakobsen Januar 2012 Michelle Birk Karlsson EUC Nordvest Højere Handels Eksamen T-25 Vejleder: Dennis Jakobsen Problemformulering Lav et kort virksomhedsportræt af Coca Cola og redegør for deres CSR politik herunder: * Vision * Mission * Værdier Lav en analyse af virksomhedens CSR og dens praktiske anvendelse af CSR. Vurder på baggrund af analysen om der er sammenhold mellem deres CSR politik og deres praktiske anvendelse af CSR, samt Coca Colas fremtidige strategiske muligheder. Abstract This paper investigates how much and in which ways Coca Cola Enterprises uses CSR. The importance of CSR has grown over the last couple of years, and with the major brand Coca Cola has, it is of great importance to Coca Cola Enterprises. With Porter’s Five Forces I have analyzed the competition on the market, and which advantages it gives Coca Cola Enterprises when they use CSR. I have also used Porter’s generic strategies and through analysis I figured out which strategy Coca Cola Enterprises use. Coca Cola Enterprises uses the strategy called differentiation. This strategy is making customers prefer your product, and giving it a special value to the customers. CSR is about taking responsibility, and Coca Cola Enterprises does......

Words: 4703 - Pages: 19

Free Essay

Princils of Marketing

...Endelig studerer jeg BBM (bachelor in business Management) hos Sunderland University UK. Jeg har meget erfaring med tennisprogrammer, træning og coaching og, er der mange Tennis organisationer jeg samarbejder med. Jeg vil meget gerne arbejde på programmer, der arbejder i retning af forbedring ikke stillestående bege junior og senior. Jeg er sikker på at jeg kan føre tennis programmer til internationale standarder og skabe competitive spillere. Jeg har f.eks. været træner for Martina Borch, som spillet i elitedivision for Farum, samt for Troels Niels som spiller i 1. division for Kløvermarken Tennisklub. De to spillere har spillet for Rødovre Tennisklubs 1. hold. Jeg har også arbejdet med nogle juniorer, der støttes af Team Danmark, og mange flere. Jeg har arbejdet med nogle bedste internationale juniorer i Europa som, Eleonora Iannozzi fra Italien, som blev rangeret nr. 28 i Europa. U/14 i 2001 Har arbejdet med Dancun Mugabe from Uganda som blev ATP rangeret 659. og mange flere. Ekstra Arrangementer og programmer, jeg kan også tilbyde -Visiting Pros / trænere fra andre lande....

Words: 612 - Pages: 3

Free Essay

Apple vs Foxconn

...Mange av arbeiderene ble ekstremt skuffet når ingen av disse godene var utslagsgivende i det hele tatt! De skrekkelige arbeidsforholdene i Foxconn har også resultert i et antall selvmord blant arbeiderene. Etter folkepress, satt Foxconn opp en hjelpelinje for arbeidere i nød. Men en hjelpelinje som skulle hjelpe folk med skader og psykiske problemer, ble heller en hjelpeline som ikke svarer, og overhodet ikke overholder taushetsplikten ovenfor de nådeløse avdelingssjefene. Jeg vil nå se på to problemstillinger som er rettet mot denne situasjonen. Problemstilling 1: Hva slags ansvar har Apple for å bedre arbeidsforholdene for de ansatte hos Foxconn? - og burde Apple avsluttet samarbeidet med Foxconn etter så mange kritikkverdige saker? Apple har et enormt ansvar ovenfor sine leverandører. En bedrift har ansvar for at det er gode og rettferdige arbeidsforhold for arbeiderene, og slik må det også være hos dens leverandører. For å kunne opprettholde et seriøst og godt rykte hos sine kundene, må også Apple være åpen for kritikk og behandle alle saker seriøst. Denne undersøkelsen av...

Words: 1707 - Pages: 7

Premium Essay

Global Financing

...Global Financing and Exchange Rate Mechanisms Global Financing and Exchange Rate Mechanisms International financial institutions are very important for the world to function. International institutions provide capital, improves the standards of living in developing countries. International institutions include World Bank, IMF, and the regional development banks. This essay defines the roles of international financial institutions; as well as how they are used in financing operation. International financial comes with risk and the importance of managing the risk. Roles of international financial insititutions The role of international financial institutions is firm so that we can move forward to expanding to additional countries. The role of international financial institutions is to providing financial support and stable advice for project in developing countries. The role of international financial institutions is to provide stability in the developing countries. The role includes being governed by international laws because it involves more than one country. The international financial also supports the private sector in struggling countries by providing support and give initiatives to help the developing countries such as Africa. The international institutions provide loans and other aids to the countries ("Unisdr", n.d.). For example, with the Keystone pipeline project; this is project that is head by a company called TransCanada. Canada...

Words: 734 - Pages: 3

Free Essay

Bachelorprojekt

...Linneberg Anslag: 150.027 En analyse af eksportmulighederne i Rusland Business and Social Sciences Aarhus University Maj 2013 Abstract The massive globalization, which the world has experienced since the millennium, has led to a greater need for internationalization of companies. The thesis therefore deals with the Danish company, VOLA, who were quick to realize the companies changing environment. Already in the mid 1970’s, VOLA opened a subsidiary in Great Britain and hereafter internationalized their business to several further European markets. VOLA started their integration into Europe by following the Uppsala model, where a company looks to broaden their business by internationalizing into markets, where the psychological distance is as small as possible. This makes the task ahead more similar to the one the company is familiar with from their home market and thereby easier to comprehend. For the thesis the key question in hand was whether or not VOLA should expand their business into the Russian market place, and what the main threats and opportunities VOLA would encounter in this given situation. Further more, it was important to finish off the thesis with a proposed solution for VOLA if they were to internationalize into Russia. The Danish company VOLA is a small company based in Horsens and sells mainly bathroom and kitchen fixtures....

Words: 29975 - Pages: 120

Free Essay

Paper

...Mens mange lande har forladt kolonitidens billedkultur, dyrkes nostalgien i Danmark, hvor erindringen om tiden som slavenation er stort set ikkeeksisterende, siger forsker Kultur * Emil Eggert Scherrebeck 3. januar 2015 Kommentarer (157) * Anbefal artikel
 * Printervenlig version
 * Send artiklen til en ven
 * Twitter
 * Facebook
 * Jeg kan huske designet, helt fra jeg var barn. Jeg kender også godt plakaterne, og der er jo også kaffedåser. Jeg synes måske, at det er spøjst, at de har bevaret det gamle design. Men jeg tænker slet ikke, at det er racistisk, for sådan har det bare altid været.« Sådan siger Gitte Lyngbo, som Information møder i Irma i Borgergade i København, til spørgsmålet om, hvad hun synes om designet på Cirkel Kaffe. Den med den afrikanske pigeprofil, der går under navnet Cirkelpigen. Hollandske Marjolijn Jakobsen, som vi også møder i Irma, har et lidt andet syn på Cirkelpigen: »Det er for så vidt et attraktivt design. Farverne er flotte og så videre, men måske er det lidt for meget en stereotyp fremstilling af en afrikansk kvinde. Designet minder mig om slaveri og plantager,« siger hun. Det er Mathias Danbolt, som forsker ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, enig med hende i....

Words: 1564 - Pages: 7

Premium Essay

Evaluation of Duke Energy’s Financial Strength

...The History of Duke will include how the company got started, their goals and mission and how long the company has been in business. The history will also include the economy’s major Boom’s and how Duke Energy managed to pull through and maintain in business. Because the information found on a company’s financial statement itself does not give a complete understanding of the company’s financial performance and strength, I will transform the numbers and use financial ratios. Using financial ratios will provide a better comparison platform to compare and evaluate Duke Energy within their relative industry benchmarks. Upon Completion of this evaluation, I will be able to make a sound decision on the financial stability of Duke energy, and whether or not I will be accepting the management position. Evaluation of Duke Energy’s Financial Strength Upon receiving an offer for a management position at Duke Energy, I have decided to do an evaluation on the company to help with making an informed decision on whether I should accept or deny the offer. As the decision will affect a major part of my life, I will be using this evaluation as a decision tool. In the following...

Words: 1352 - Pages: 6

Premium Essay

Mi Casa Report

...Mi Casa Report [pic] By: Tracy Huang Submission date: 23/04/2013 Submitted to: Esther Scammell Table of Contents 1 Executive Summary-----------------------------------------------------1 2 Introduction ------------------------------------------------------------2 2.1 Terms of reference 2.2 Procedure 3 Findings -------------------------------------------------------------3 3.1 Staffs 3.2 Location 3.3 customers 3.4 Problems 4 Conclusion -------------------------------------------------------------4 4.1 Staffs...

Words: 1392 - Pages: 6

Free Essay

Exam Paper

...Måske er det derfor, der er så mange teorier om, hvem Shakespeare egeirlllg var. llvurdan iran kunne skrive om det at være menneske på en måde, der stadig lyder troværdig så mange år elter, er §hakespeares l:emmelighed. Og den konrmer vi nok aldrig til at kende. q§e shn (nd.*s "\Uc,t \.,s csutd knor*- åc) §o&L-abo §hc'! \E 5-§\ booY L()§\d sb' Side2af9sider Besyar opg$§ewrs i Å-l) A Ret fejlene i frlgende sætninger, og forklar på dansk dine rettelser. Brug releyant grammatisk/faglig terminologi. Der er kun ån fejl i hver sætning. Skriv drn kornekte sætning på linjerne nedeuunder. I. "Diti you take my lunch money? I left them on the kitcher counter trast night." ?. In his autobiography. the author speaks very opes about his complicated relationship rvith his parents. rr §ide 3 afl9 sider 3. The story takcs place in a small town that are located in Nepal. 4. The story is build up chronologicaltry, but there are flashbacks tc the main character's past. The financial success sf the sompany is proof of that the markating plan was right fqr the timgs. Side4af9sider 6. To my dismay was the bookshop I had planned to visit closed. 7- Patrick does not sees their problem, all he sees is an opportunity for hirnself to be noticed. ed(- , Sirlc 5 af,9 sirler B nedenstående tel{st er der brugt...

Words: 780 - Pages: 4

Free Essay

Containerization

...Hvordan og hvorfor har ”containerisering” revolusjonert verdens varetransport og bidratt til økonomisk globalisering? Containere, store firkantede kasser i massivt stål, er i dag helt vanlig å bruke i varetransport. De lastes på skip, tog og biler og skipes av gårde til bestemmelsesdestinasjonen. En container er ikke spesielt komplisert, allikevel har innføringen av containere i varetransporten ført til det en nærmest kan kalle en revolusjon hva angår handel mellom land og kontinenter. Containeren, slik vi kjenner den i dag, er en relativt ny oppfinnelse. Æren for oppfinnelsen av den moderne containeren tilskrives ofte amerikaneren Malcolm McLean (Cudahy, 2006). McLean drev i førkrigstida et lite lastebilfirma i USA og irriterte seg grenseløst over hvor lang tid og det tok å få lastet varene han leverte over fra bil til skip. På denne tida foregikk det meste av omlasting manuelt og kostnadene knyttet til å få lastet og losset skip og andre transportmidler utgjorde en svært stor del, ofte brorparten, av de totale shippingkostnadene. Etter krigen, nærmere bestemt i 1956, forsøkte McLean seg på en ny måte å transportere varer på. Han kontraherte et lasteskip fra New York til Houston. Han koblet lasterommene fra drivlinja på 58 lastebiler, og lastet hele skrogene på skipet. Vel framme i Houston ble de samme lasterommene koblet på 58 nye drivlinjer. Omlastningen tok en brøkdel av tiden i forhold til ved tradisjonelle metoder. Varetransport ved hjelp av containere var et......

Words: 1505 - Pages: 7

Premium Essay

Enron

...The scandal also affected the greater business world by causing the dissolution of the Arthur Andersen accounting company.[2] Enron filed for bankruptcy protection in the Southern District of New York during late 2001 and selected Weil, Gotshal & Manges as its bankruptcy counsel. It ended its bankruptcy during November 2004, pursuant to a court-approved plan of reorganization, after one of the most complex bankruptcy cases in U.S. history. A new board of directors changed the name of Enron to Enron Creditors Recovery Corp., and emphasized reorganizing and liquidating certain operations and assets of the pre-bankruptcy Enron.[3] On September 7, 2006, Enron sold Prisma Energy International Inc., its last remaining business, to Ashmore Energy International Ltd. (now AEI).[4] Enron's predecessor was the Northern Natural Gas Company, which was formed during 1932, in Omaha, Nebraska. It was...

Words: 312 - Pages: 2

Premium Essay

Mkt501

...With new and unfolding technological capabilities, companies are able to recognize, measure, and mange relationships with each of those customers individually. A forward thinking company must focus on the preserving and increasing the value of that customer base. Organizations like airlines must mange their customer relationships effectively in order to remain competitive. In this case analysis, I will identify and explain key external factors that affect the passenger airline industry. This analysis will then turn towards explaining what the major airline market segments are, by applying segmentation, targeting, and positioning. Finally at the end of this analysis I will contrast two specific airlines United and Delta Airlines and describe each of the company’s target market and positioning by giving some examples of how these strategies are implemented for each company. Key External Factors Companies, like the airline industry, are forced to alter their business models, pricing, revenue, and cost structures to suit their customers’ changing needs in different economic conditions. The airline industry has experienced several modifications in terms of marketing and strategic planning in recent years due to an increase in airline competitiveness. (Gursoy, D., Chen, M-H, & Kim, H. J. 2005.) There are several key external factors that affect the airline industry, which can be broken down into four main categories....

Words: 1427 - Pages: 6

Premium Essay

Business,

...* Review the following vocabulary: * Red-eye flights * Business class * Economy seats * Plugged in * Bonding * Cross-border information 1. Talk about your own experiences. * Have you or someone in your immediate family had international experience. What was it like for them and their families? Discuss your team’s findings with the class. 2. Use the discussion questions at the end of the exercise to talk about working in the international business arena. Take notes as you will share your responses with the class. Discussion questions * How does Knapp’s work life sound to you? Attractive? Tiring? Why or why not? * How would Knapp mange if she had younger children at home? What if she had younger children and a spouse with a demanding career on top of it? * Is all this darting around the world really necessary? How might technology be used to eliminate some of this travel? What are the potential costs and benefits? To whom? The limitations? Can technology really substitute for relationship building, especially in far-flung corporate...

Words: 283 - Pages: 2

Free Essay

Managing Remote Workers

...Kaytrina Lewis Miller-Motte College Online Kaytrina Lewis Miller-Motte College Online Abstract In this day and age, many companies are allowing people to work from home to expand their business. The people that mange these workers face many challenges. This paper addresses some of the issues and discusses ways to keep remote workers engaged. Abstract In this day and age, many companies are allowing people to work from home to expand their business. The people that mange these workers face many challenges. This paper addresses some of the issues and discusses ways to keep remote workers engaged. Managing Remote Workers Keeping Telecommuters on the Job Managing Remote Workers Keeping Telecommuters on the Job Managing Remote Workers * In today’s world, technology has made it easier to do many things. A business is able to track packages across the country in a matter of seconds. Companies such as banks are able to send documents that can be e-signed by their customers. Virtual meetings are being held instead of traditional meetings. And many businesses are hiring remote workers to do jobs such as answering phones, typing, and implementing data. However, managing a team of people you have never seen can present some challenges. Those challenges can be ensuring your team members log in and do their jobs, inspiring team members to work for you, effective communication, and providing incentives to retain employees....

Words: 1659 - Pages: 7

Free Essay

Solar

...Solars business areas are within the electrical, pluming and ventilation systems. They are based in Kolding. From here the Executive Board establish the overall strategies and objectives. Furthermore, there are 7 subsidiaries spread across multiple countries. The countries are: Germany, Faroe Islands, Netherlands, Norway, Poland, Finland and Sweden. The company works from an idea that the company wants to be market leaders in their current core markets while they also in the future want to become market leaders in new markets. Solar's current situation is analyzed and evaluated including the advantages of a market development for the Baltics. In addition, we asked a series of share issues, which simultaneously has been considered. This has been done through the relevant theory and analysis. The first issue is, how is Solar's internal situation, according to an expansion to the Baltics? Our analysis explains that Solar has the capital to make acquisitions in emerging markets without losing degrees of freedom. In addition, it can be seen from the SWOT analysis the company has many strengths which also can be taken advantage of in a possible expansion. These strengths are the outbound logistics, service and their vast experience with expansion into new markets. Furthermore, the company is working hard to create and maintain their unique product and differentiate themselves from competitors through their excellent service....

Words: 7880 - Pages: 32