Free Essay

Manobo

In: Novels

Submitted By johnjacob
Words 1360
Pages 6
MANOBO

Kasaysayan at Pinagmulan

Sino at ano nga ba ang nga Manobo? Saan ba talaga sila nagmula at anu-ano ang kanilang mga kaugalian na magpahanggang ngayon ay patuloy pa ring umiiral sa komunidad? Yan at ilan pang mga tanong ang balak at gustong sagutin ng blog na ito. Sisimulan natin sa kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang "Manobo".Maraming mga sagot patungkol sa kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang Manobo. Ang isa ay nagsasabing: ang Manobo ay nangangahulugang 'tao' o 'mga tao';ikalawa ay ito raw ay nagmula sa salitang "Mansuba" mula sa salitang 'man' na nangangahulugang 'tao' at 'suba' na ang ibig sabihin ay 'ilog',ibig sabihin ang salitang "Mansuba" ay nangangahuligang "taong ilog" sapagkat karamihan sa kanila ay makikitang nakatira sa tabi ng mga ilog;ang ikatlo ay nagsasabi na ito raw ay nagmula sa salitang "Banobo", isang creek na kasalukuyang dumadaloy sa Ilog Pulange dalawang kilometro pababa ng Cotabato City;at ang ikaapat ay nagsasabi na ito ay galing sa salitang "man" na ang ibig sabihin naman ay "first o aboriginal" at "tuvu" na ang ibig sabihin ay "pagtubo o paglaki".

Ang mga manobo ay nagmula sa mga taong lagalag mula sa kanlurang bahagi ng Tsina. Karamihan sa kanila ay nakatira sa tabing-ilog, tabi ng mga burol at sa talampas sa maraming bahagi ng Mindanao. Sinasabing sila ay unang nanirahan sa mga lambak ng Ilog Pulangi subalit naghiwa-hiwalay sa pagdating ni Shariff Kabungsuan dahil sa pagtanggi ng ilan sa relihiyong Islam.

Ekonomiya at Industriya

Ang karaniwang industriya ng mga manobo ay ang kaingin. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga manobo ay pagtatanim ng palay at mais. Marunong din silang mangisda,pangangaso at pagkuha ng "pulot". Dahil dito, nabuhay ang nga Manobo sa isang sagana at matiwasay na pamumuhay. Subalit, ang ilang nanirahan ng permanente ay natuto at nakuntento na lang sa pagtatanim ng niyog at pagcocopra.

Lipunan at Pamahalaan

Nauuri sa apat ang mga manobo: ang bagani, baylan,mga manggagawa at mga alipin. Ang mga bagani ay ang mga mandirigma na lumalaban sa nga digmaan at nagtatanggol sa pamayanan; ang mga baylan ay ang mga babae o lalaking pari at manggagamot; ang mga manggagawa ay ang mga magasasaka at ang mga alipin ay ang mga nakuha o mga nabihag nilang mga kalaban. pati mga katutubo ay pwede ring maging alipin kung sila'y naparusahan sa kanilang pagkakasala.

Pinamumunuan sila ng tatlo hanggang apat na timuay o bai (babaeng datu) depende sa lawak at pagkakalapit-lapit ng mga baranggay. Subalit, ang mga Manobo ay walang sistema ng pamunuan hanggang sa kalagitnaan ng ika-20 siglo.

Kaugalian at mga Paniniwala

Ang mga Manobo ay maraming paniniwala. Ilan dito ay ang paniniwala ng mga buntis na sila ay dapat manatili sa loob ng bahay kung pula ang kulay ng langit matapos lumubog ang araw. Ito ay dahil sa paniniwalang ang mga busaw (aswang) na uhaw sa dugo ay nasa paligid at nag-aabang sa biktima. Hindi rin sila maaring tumakbo kapag nasugatan ang paa sapagkat malalaglag ang kanilang pinagbubuntis.

Habang nanganganak ang babae,ang kumadrona ay naglalagay ng mga anting-anting sa bewang ng nanganganak. Ito ay upang ipagtanggol ang buntis sa mga masasamang anito sa paligid. Matapos manganak, nililinis ng kumadrona ang lahat ng bagay na ginamit sa panganganak upang maitaboy ang busaw. Biang kabayaran, ang kumadrona ay dapat bayaran ng maliit na kutsilyo upang linisin ang mga kuko; isang plato upang paglagyan ng dugo ng sinakripisyong manok; malong upang makapagbihis siya; at konting salapi upang hindi siya maglagay o magbitiw ng anumang sumpa sa pamilya.

Ang kasal naman ay kadalasang isang kasunduan sa pagitan ng mga magulang. Ito ay nagsisimula sa ginsa (paki-usap) ng pamilya ng babae sa pamilya ng lalaki kung saan ito ay magalang na tinatanggihan hanggang magkaroon ng kasunduan para sa kagun (bridewealth). Lahat ng kamag-anak ng lalaki ay mag-aambagan para sa kagun hanggang sa maabot nila ang halaga ng kagun. Ang araw ng kasal ay maitatakda lamang kung matapos nang maabot ang halaga nang kagun. Habang nag-aambagan ang pamilya ng lalaki, ang pamilya ng babae naman ay abala sa paghahanda ng apa ( handaan ng kasal). Nagtatapos ang proseso sa isang marangyang kasal. Ang kasal sa kanila ay isang sistema kung saan ang ugnayan ng pamilya ng lalaki at babae ay kinakailangan. Ang pagkakaroon ng maraming asawa, bagama't kadalasan lang kung mangyari ay hindi ipinagbabawal.

Mayroon din silang kaugalian sa palilibing. Ang patay na lalaki ay kanilang inililibing na nakaharap sa silangan upang ang pagsikat ng araw ay magbigay hudyat na oras na upang magtrabaho. Ang babaeng namatay naman ay inililibing na nakaharap sa kanluran upang ang paglubog ng araw ay magbigay hudyat na oras na para sa kanya ang magsaing. Sa oras na tinatakpan na ng lupa ang libingan, lahat ng naroon ay tumatalikod upang mapigilan silang mahikayat na sumama sa namatay. Matapos ang libing, mayroong walo hanggang labindalawang araw ng kalungkutan depende sa estado ng namatay. Ang sanggol ay isang araw lang at ang datu hanggang pitong araw. May kantahan at sayawan sa loob ng mga araw na ito subalit ipinagbabawal ang instrumental na mga kanta.

Sining

Ang pagiging makasining ng mga Manobo ay makikita sa kanilang pang-araw-araw na kasuotan. ang kanilang tradisyunal na kasuotan ay magarang binurdahan at halos lahat ay gawa sa abaka. Ito ay kinukalayan gamit ang mga pangkulay mula sa kalikasan. Kumukuha sila sa iba't-ibang halaman para sa iba't-ibang kulay. Kadalasan ito ay hinahabi na may nga disenyo ng mga bulaklak at mga bagay sa kalikasan. Subalit, ang mga kasuotang ito ay nakilala lamang raw ng mga Manobo ng maaga lang ngayong siglo sapagkat, ang mga Manobo ay hindi marunong maghabi.

Maging ang pag-aayos ng kanilang buhok ay masining. Ang mga buhok nila ay kadalasang nasa estilong "buns" at "bangs". Ang buhok ng mga babae ay nilalagyan ng kawayang suklay at mga dekorasyon gaya ng perlas, kabibe at mga bagay na iba't-ibang hugis. Ang sa mga lalaki naman ay ang tinatawag na tengkulu, isang piraso ng tela na kanilang binubuklod palibot sa kanilang ulo.

Ang mga alahas din ay may mahalagang papel sa kanilang buhay. Ang ilan pa nga rito ay pinaniniwalaang epektibo laban sa mga lason at sumpa. Ang mga babae ay may mga hikaw na kahoy na halos tatlong sentimetro ang lapad. Ito ay nababalutan ng ginto,pilak o di kaya'y tanso. Mga kuwintas na kung tawagin ay balungkag na hinuhubog nila sa iba't-ibang disenyo gamit ang mga kabibe, maliliit na beads, ngipin ng buwaya o di kaya'y mga kristal na may iba't-ibang kulay. Meron ding tinatawag na sinakit, isang kuwintas na sinukat sa laki at lapad ng leeg. Ang para sa mga lalaki ay isang sinakit na hinugis na tila likod ng isang sawa.

Marami pa silang mga dekorasyon sa katawan gaya ng tattoo, panggilid sa ngipin at pulseras ng iba't-ibang uri at laki.

Gumagawa rin sila ng mga bagay-bagay na magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay. May mga sombrero na gawa sa kawayan at erik-ik o anahaw. Marami silang basket para sa iba't-ibang gamit. May basket para sa isda, bigas at mga pang-imbak.

Ang mga Manobo ay mayaman rin pagdating sa kanilang pagsulat.Mayroong atukon, bugtong, salawikain, panonggelengan, katutubong kuwento, pabula, epiko at nakakatuwang kuwento.

Ang Manobo ng Modernong Panahon

Kung tatanungin man ninyo kung mayroon pa bang mga Manobo sa panahon ngayon, sigurado ang aming grupo sa aming isasagot, OO, nananatiling buhay ang grupong ito at patuloy na hinaharap ang magandang kinabukasan na para sa kanila'y lubos na pinapahalagahan. Sa isang maliit na bayan ng Tacloban City, Leyte, hindi namin inakalang magkakaroon kami ng pagkakataong makakita at di lamang makakita kundi makisalamuha kahit lamang sa maikling panahon. Ang kanina pang binabanggit sa blog na ito na aming nakunan ng personal na mga sagot sa aming mga katanungan, na ang ngalan ay Divina, ba-i kung tawagin ang isang pinunong babae na Manobo. Ayon sa kanyang pahayag, mayroon din silang katutubong pangalan na hindi maaaring maibahagi sa amin sapagkat ito'y parang kanilang "password" na tanging silang mga katutubong Manobo lamang ang may karapatang sumambit sa mga sitwasyong alanganin.

Similar Documents

Premium Essay

Manobo

...INTRODUCTION According to Opena (1985), Manobo is a generic term which refers to people who are still in the subsistence level economy and are generally in the mountains and who practice the slash and burn agriculture. Further she qualified that the term Manobo is very derogatory for it connotes to be backward, uncivilized, ignorant, boisterous, unwashed, unkept, rough and lawless. Hence, she opined that the use of the term must be used with discreetness, tact and prudence. The term can also mean a slave (magdul) or a person destined to do all the menial jobs in the house and farm. According to Elkins (1977) the Manobo belongs to the original stock of proto-Philippines or proto-Austronesian people who came from South China thousands of years ago. He later coined the term Manobo to designate the stock of aboriginal non-negeritoid people of Mindanao. They mostly inhabit the hinterlands of Bukidnon specifically on the boundaries of Agusan, Bukidnon, Cotabato, Davao and Misamis Oriental (NCIP,2003). The Western Manobos are in the Southwestern part of Bukidnon in Mulita, Kalilangan and Pangantucan. These people speak a quaint language with Marawi influence which cannot be understood by other ethnic groups in Bukidnon. Marriage is traditionally by parental arrangement, which begins when each of the two families chooses a spokesperson, preferably a datu or bai, who is known for eloquence and knowledge of custom law. Marriage is an alliance system in which reciprocity and......

Words: 814 - Pages: 4

Premium Essay

Manobo

...There is an ancient Manobo legend which tells of how a god created man to be immortal. The legend says that immortality was lost when a bird exchanged man's "life breath" for a mere peice of kemp string. For generations the Manobo have learned from childhood that no one has been raised to heaven. Still they hope to leave this world of poverty, sickness, hunger and death for the bliss of heaven. Today some villages are experiencing the joy of knowing Jesus who was raised to heaven by the power of the true and living God. Ethnicity There are about 25 tribal groups, linguistically grouped under the "Manobo" family. Language The Manobo have 24 main dialects. The following six groups are more closely related than others since their dialects are related. They include the Ata or Langilan Manobo, Talaingod, Matig-Salug, Tigwa, Dibabawon and Umayamnon. Population The population of the combined groups totals over 100,000. Location The island of Mindanao is the second largest of the Philippines archipelago with a land area of 36,505 square miles and the most recent of the major islands to be developed. It is often referred to as the "Land of Promise." The majority of the Manobo are located in the Central Mountains of the island and are seldom found in lowland towns except for going there to trade. Recently, however, many young people have made their way to the urban centers in search of work. Culture For hundreds of years these tribes roamed the valleys and mountains, doing......

Words: 1001 - Pages: 5

Premium Essay

Manobo

...THE MANOBO TRIBE The Manobo are several people groups who inhabit the island of Mindanao in the Philippines. They speak one of the languages belonging to the Manobo language family. Their origins can be traced back to the early Malay peoples, who came from the surrounding islands of Southeast Asia. Today, their common cultural language and Malay heritage help to keep them connected. The Manobo cluster includes eight groups: the Cotabato Manobo, Agusan Manobo, Dibabawon Manobo, Matig Salug Manobo, Sarangani Manobo, Manobo of Western Bukidnon, Obo Manobo, and Tagabawa Manobo. Their populations range from less than 15,000 to more than 50,000. The groups are often connected by name with either political divisions or landforms. The Bukidnons, for example, are located in a province of the same name. The Agusans, who live near the Agusan River Valley, are named according to their location. The eight Manobo groups are all very similar, differing only in dialect and in some aspects of culture. The distinctions have resulted from their separation. The most common lifestyle of the Manobo is one of rural agriculture. Unfortunately, their farming methods are very primitive. For example, the Bukidnon grow maize and rice as their principal crops. Some of the farmers have incorporated plowing techniques, while others have continued to use the "slash-and-burn" method. The Cotabato use a farming system called kaingin. This is a procedure in which fields are allowed to remain fallow......

Words: 1205 - Pages: 5

Premium Essay

Manobo

...INTRODUCTION According to Opena (1985), Manobo is a generic term which refers to people who are still in the subsistence level economy and are generally in the mountains and who practice the slash and burn agriculture. Further she qualified that the term Manobo is very derogatory for it connotes to be backward, uncivilized, ignorant, boisterous, unwashed, unkept, rough and lawless. Hence, she opined that the use of the term must be used with discreetness, tact and prudence. The term can also mean a slave (magdul) or a person destined to do all the menial jobs in the house and farm. According to Elkins (1977) the Manobo belongs to the original stock of proto-Philippines or proto-Austronesian people who came from South China thousands of years ago. He later coined the term Manobo to designate the stock of aboriginal non-negeritoid people of Mindanao. They mostly inhabit the hinterlands of Bukidnon specifically on the boundaries of Agusan, Bukidnon, Cotabato, Davao and Misamis Oriental (NCIP,2003). The Western Manobos are in the Southwestern part of Bukidnon in Mulita, Kalilangan and Pangantucan. These people speak a quaint language with Marawi influence which cannot be understood by other ethnic groups in Bukidnon. Marriage is traditionally by parental arrangement, which begins when each of the two families chooses a spokesperson, preferably a datu or bai, who is known for eloquence and knowledge of custom law. Marriage is an alliance system in which reciprocity and......

Words: 1366 - Pages: 6

Premium Essay

Manobo

...INTRODUCTION According to Opena (1985), Manobo is a generic term which refers to people who are still in the subsistence level economy and are generally in the mountains and who practice the slash and burn agriculture. Further she qualified that the term Manobo is very derogatory for it connotes to be backward, uncivilized, ignorant, boisterous, unwashed, unkept, rough and lawless. Hence, she opined that the use of the term must be used with discreetness, tact and prudence. The term can also mean a slave (magdul) or a person destined to do all the menial jobs in the house and farm. According to Elkins (1977) the Manobo belongs to the original stock of proto-Philippines or proto-Austronesian people who came from South China thousands of years ago. He later coined the term Manobo to designate the stock of aboriginal non-negeritoid people of Mindanao. They mostly inhabit the hinterlands of Bukidnon specifically on the boundaries of Agusan, Bukidnon, Cotabato, Davao and Misamis Oriental (NCIP,2003). The Western Manobos are in the Southwestern part of Bukidnon in Mulita, Kalilangan and Pangantucan. These people speak a quaint language with Marawi influence which cannot be understood by other ethnic groups in Bukidnon. Marriage is traditionally by parental arrangement, which begins when each of the two families chooses a spokesperson, preferably a datu or bai, who is known for eloquence and knowledge of custom law. Marriage is an alliance system in which reciprocity and......

Words: 1366 - Pages: 6

Free Essay

Manobo Tribe

...The Manobo of The Philippines A cluster profile covering 8 Manobo tribes. The Manobo are several people groups who inhabit the island of Mindanao in the Philippines. They speak one of the languages belonging to the Manobo language family. Their origins can be traced back to the early Malay peoples, who came from the surrounding islands of Southeast Asia. Today, their common cultural language and Malay heritage help to keep them connected. The Manobo cluster includes eight groups: the Cotabato Manobo, Agusan Manobo, Dibabawon Manobo, Matig Salug Manobo, Sarangani Manobo, Manobo of Western Bukidnon, Obo Manobo, and Tagabawa Manobo. Their populations range from less than 15,000 to more than 50,000. The groups are often connected by name with either political divisions or landforms. The Bukidnons, for example, are located in a province of the same name. The Agusans, who live near the Agusan River Valley, are named according to their location. The eight Manobo groups are all very similar, differing only in dialect and in some aspects of culture. The distinctions have resulted from their separation. What are their lives like? The most common lifestyle of the Manobo is one of rural agriculture. Unfortunately, their farming methods are very primitive. For example, the Bukidnon grow maize and rice as their principal crops. Some of the farmers have incorporated plowing techniques, while others have continued to use the "slash-and-burn" method. The Cotabato use a farming......

Words: 1007 - Pages: 5

Premium Essay

Manobo Practices

...research, although it was fairly short I’ve learned a lot about the Lumad people (the Visayan word collectively used for all indigenous people in Mindanao). We spent most of the week with a Manobo community high in the mountains of San Fernando municipality. The Manobo people are just one of the 18 Lumad groups found in Mindanao; however, they have a number of subgroups with slight language differences and practices. The different Manobo tribes are semi-autonomous from the Philippine government and have their own laws, practices and judgements given by tribal chieftains (Datus). To explore on the food preparation and cooking skills of Manobo people most families in this community depend on root crops and what is caught in the forest for their food. However, food can sometimes be scarce so often times dried fish and rice has to be bought in the barangay market (5km down the mountain). Inside this research are instances of their cooking practices, on how they prepare on their food. The upland Manobo practise swidden or slash-burn farming whereas those inhabiting the valleys practise wet-rice farming. Rice culture is so central to the Manobo way of life that there are more than 60 different names for rice varieties, and all agricultural rituals center around it. In the late 190s, however many Manobo groups shifted to corn culture because of the gradual disappearance of swidden sites. Besides corn grit, other supplementary foods are sweet potatoes and cassava. In times of......

Words: 493 - Pages: 2

Premium Essay

Manobo Tribe

...MANOBO TRIBE In Partial Fulfillment of the Requirements For History 1 Presented to: ERNIE LEX DANGO DELA SALDE, MPA Instructor Presented by: GLADYS GAY OPOSA ARIS May 2013 TABLE OF CONTENTS Page Title Page i Table of Contents ii I. Background of the Tribe II. Traditions and Customary Practices III. Politics, Government and Laws IV. Education, livelihood and Economic System V. Challenges and Problems VI. Access to National (Philippine ) Government Services Recommendation Reference I. Background of the Tribe “Manobo” or “Manuvu” means “person” or people”, it may also have been originally “Mansuba” from man (person or people) and “Suba” or “river”, hence meaning “river people”. A third derivation is from “Banobo”, the name of the creek that presently flows to Pulangi River about 2 km below Cotabato City. A fourth is from “man” meaning “first,aboriginal” and tuvu” meaning “grow,growth”. “Manobo” is the hispanized formed. Oral tradition and records about the introduction of Islam into Mindanao give us a clue to the history of pre-Spanish Manobo. Their ancestors inhabited the lower valley of the Pulangi River in central Mindanao. In the 14th century, Sharif......

Words: 3444 - Pages: 14

Premium Essay

Echos Ng Manobo

...research, although it was fairly short I’ve learned a lot about the Lumad people (the Visayan word collectively used for all indigenous people in Mindanao). We spent most of the week with a Manobo community high in the mountains of San Fernando municipality. The Manobo people are just one of the 18 Lumad groups found in Mindanao; however, they have a number of subgroups with slight language differences and practices. The different Manobo tribes are semi-autonomous from the Philippine government and have their own laws, practices and judgements given by tribal chieftains (Datus). To explore on the food preparation and cooking skills of Manobo people most families in this community depend on root crops and what is caught in the forest for their food. However, food can sometimes be scarce so often times dried fish and rice has to be bought in the barangay market (5km down the mountain). Inside this research are instances of their cooking practices, on how they prepare on their food. The upland Manobo practise swidden or slash-burn farming whereas those inhabiting the valleys practise wet-rice farming. Rice culture is so central to the Manobo way of life that there are more than 60 different names for rice varieties, and all agricultural rituals center around it. In the late 190s, however many Manobo groups shifted to corn culture because of the gradual disappearance of swidden sites. Besides corn grit, other supplementary foods are sweet potatoes and cassava. In times of......

Words: 333 - Pages: 2

Free Essay

Political System in Manobo

...CARAGA STATE UNIVERSITY AMPAYON, BUTUAN CITY Importance of Music in Early Education Submitted to: Mrs. Flordelez U. Saspa Instructor Submitted by: Campos,Cristine Q. Nakila,Phoebe kates Quimay,Maria Salome Bagsarsa,Marlyn Balagon,Jessa Abanil,Bliss Lubaino,Josephine Gamolo,Junric Day-om,Richard Hijada,Edgar March 2013 ...

Words: 2939 - Pages: 12

Premium Essay

Socioeconomic Profile and Schooling Pattern of Manobo Pupil

...------------------------------------------------- Top 10 Richest Men in the Philippines of 2010 People say that the Philippine economy is bad but these ten persons who would say otherwise. Find out who made it to the list of the Top 10 Richest Men in the Philippines for 2010, learn from them, and be inspired with their success stories. Henry Sy Being the owner of the SM Group of Companies, who wouldn’t know Henry Sy? For four years in a row, he has been number 1 in the list of the richest men in the Philippines. In 2010, he continued to expand his investments to other industries such as leisure, banking and financial services, and commercial property development in very strategic locations. All his businesses compliment each other so well that his net worth went up to 38 billion USD from only 5 billion USD in 2009. Lucio Tan The government ads that discourage people to smoke and the issues that happened to some of Lucio Tan’s businesses might have affected his income in 2010 but he is still one of the most prominent business magnates in the country. From being an ordinary employee, he is now the owner of the largest tobacco company in the Philippines,Fortune Tobacco. He also expanded his investments to different fields. Among his well-known businesses are Asia Brewery (the 2nd largest brewer in the Philippines), Tanduay Holdings (one of the world's largest rum makers), Philippine Airlines, Philippine National Bank, and Allied Bank. Like the other tycoons, he also......

Words: 935 - Pages: 4

Premium Essay

Contrastive Analysis

...data gathered will be compared to Minanubo Language which happened that the researcher also found a New Testament bible from this language. RESULTS AND DISCUSSION SIMILARITIES AND DIFFERENCES Manobo Language has rich in vowels with nine (9) identified. It is more than half of their consonants. Binukid Language on the other hand has only fifteen (15) consonants and four (4) vowels; /a/, /e/, /i/, /u/. The words in Binukid like “abang” and “ablay” is pronounced using the vowel /a/. It is the same in pronunciation with the words above in Manobo like “nabpaminag” and “narinag”. The words in Binukid Language like “anek” and “asem” is the same in pronunciation with the words above in Manobo Language “te” and “sed”. The words in Binukid Language like “Igis” and “iskwila” is the same pronunciation with the words in Manobo Language following the vowel sound /i/; “idsila” and “tupil”. But this word “tupil” follows the pronunciation both the vowels /i/ and /u/ which is very frequent in Binukid Language because they do not have the vowel /o/, it is only the vowel /u/. Another examples of words are “untul”, “ulud” and “inyu” in Binukid Language which is the same with the words in Manobo Language; “duma” and “undit”. If how frequent vowel /o/ used in Manobo Language that instead of /a/, they pronounced and written it as /o/, for Binukid speakers it is very impossible for them to pronounced a word with this vowel because they do not have that vowel. It seems......

Words: 1549 - Pages: 7

Free Essay

Monobo Term Paper

..."Manobo" or "Manuvu" means "person" or "people"; it may also have been originally "Mansuba" from man (person or people) and suba (river), hence meaning "river people." A third derivation is from "Banobo," the name of a creek that presently flows to Pulangi River about 2 km below Cotabato City. A fourth is from "man" meaning "first, aboriginal" and "tuvu" meaning "grow, growth." Manobo " is the hispanized form. The Manobo Belong to the original stock of proto-Philippine or proto-Austronesian people who came from South China thousands of years ago, earlier than the Ifugao and other terrace-building peoples of the northern Luzon. Ethnolinguist Richard Elkins(1966)coined the term "Proto-Manobo" to designate this stock of aboriginal non-Negritoid people of Mindanao. The first Manobo settlers lived in northern Mindanao: Camiguin, Cagayan, and some areas of Bukidnon and Misamis Oriental. Subgroups are: Agusan-Surigao, Ata, Bagobo, Banwaon, Blit, Bukidnon, Cotabato(which include the Arumanen, Kirintekan, and Livunganen), Dibabawon, Higaonon, Ilianon, Kulamanen, Manuvu, Matigsalug, Rajah Kabungsuan, Sarangani, Tboli, Tagabawa, Tigwa, Ubo, Umayamnon, and western Bukidnon. Manobo languages representative of these groups are Agusanon, Banwaon, Binukid of Mindanao, Cagayano of Cagayancillo Island, Cotabato Manobo, Dibabawon Manobo, Eatern Davao Manobo, Ilianon Manobo, Kidapawan, Kinamigin of Camiguin Island, Livunganen, Magahat, Sarangani Manobo, Southern Cotabato and Davao Manobo,......

Words: 3564 - Pages: 15

Premium Essay

Death

...Enhancing Access and Control to Sustainable Livelihood Assets of the Manobo Tribe through Improved and Strengthened Selfgovernance of the Ancestral Territory – Effectiveness Review Full Technical Report Photo credit: PBPF Oxfam GB Women’s Empowerment Outcome Indicator June, 2012 Table of Contents Executive Summary...................................................................................................................... 1 1.0 Introduction and Purpose ....................................................................................................... 2 2.0 Intervention Logic of the Enhancing Access and Control to Sustainable Livelihood Assets Project ......................................................................................................................................... 3 3.0 Impact Assessment Design...................................................................................................... 5 3.1 Limitations in Pursuing the ‘Gold Standard’ ................................................................................. 5 3.2 Alternative Evaluation Design Pursued......................................................................................... 5 3.3 Intervention and Comparison Villages Surveyed .......................................................................... 7 4.0 Methods of Data Collection and Analysis ................................................................................ 8 4.1 Data......

Words: 13369 - Pages: 54

Free Essay

Music of Mindanao

...Groups ❖ Bagobo- Davao Gulf and Davao Region ❖ Bilaan – Davao Gulf ❖ Kalagan – Davao Gulf ❖ Mandaya – Davao Region ❖ Mansaka – Davao Region ❖ Manobo – Bukidnon, Agusan Del Sur, Cotabato ❖ Matigsalug- Bukidnon ❖ Subanon- Zamboanga peninsula ❖ Tiruray- SOCCSARGEN Region, ❖ T’boli – South Cotabato Vocal Music Life Cycle ❖ Bua - Lullabye of Subanon. ❖ Uyug- Uyug – Lullabye of Mansaka. ❖ Yadadang- Lullabye of Bilaan ❖ Manambay- Chant on circumscision ritual of Subanon ❖ Kambong- love incantation of Manobo Life Cycle ❖ Sinda-ay- Weddingchant sung before inviting the groom’s party to enter the bride’s house. ❖ Balow– song for a dead husband of Matigsalug. ❖ Iring Iring- Manobo song sung on wakes ❖ Ulag Ing- lament song of Manobo Occupational Song ❖ Gago Napu- song for either hunting or fishing of Subanon ❖ Balatuking– Manobo harvest song Ritual Song ❖ Diwata- for curing ceremony of Subanon ❖ Pamasag- for victory celebration of Manobo ❖ Pangan Do- for thanksgiving of Manobo The Musical Instruments of Mindanao CHORDOPHONES (STRINGED INSTRUMENTS) TWO STRINGED-LUTE ▪ Mansaka-Binarig ▪ Bilaan-Faglong ▪ T'boli-Hagelong or hegalong ▪ Mansaka -Kudlong ▪ Manobo - Kudlong, kdlung, kutyapi ▪ Maranao-Kutyapi ▪ Bukidnon – “katyapi” ▪ Subanen – “kutapi” ▪ Tiruray -“fegerong” ▪ Ata – “kudlung” ▪ Bagobo –......

Words: 1617 - Pages: 7