Free Essay

Marktonderzoek

In: Business and Management

Submitted By money
Words 2953
Pages 12
Marktonderzoek

Inhoudsopgave

* Inleiding

* Capital plan

* Doelgroep

* Autoverzekeringen

* Concurrentie

* Enquête + statistische gegevens

* SWOT-Analyse

* Conclusie

Inleiding

Voor de proef van bekwaamheid die ik moet uitvoeren tijdens mijn stage heb ik ervoor gekozen om een marktonderzoek (kerntaak 2) te doen voor mijn stagebedrijf capital plan.

In dit verslag kunt u het marktonderzoek lezen dat ik heb opgesteld, op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de potentiële markt. Mijn verbeterpunten heb ik gebaseerd op de resultaten van het onderzoek. Daarnaast kunt u lezen wat er moet worden verbeterd, waarom dat moet gebeuren en hoe we dat willen realiseren. En ook hoe het verder kan worden doorgevoerd in de toekomst.

Capital plan

Capital plan is een eenmanszaak, het is nog een jong, dynamisch en nieuw bedrijf dat gevestigd is in Spoorwijk aan de Alberdingck Thijmstraat 11. Capital plan is een assurantie kantoor dat adviseert en bemiddelt in hypotheken, leven- en schadeverzekeringen en overige financiële diensten voor particulieren en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf.

In welke branche zit Capital Plan

Met de dienst/service valt Capital Plan onder de sector financiële branche, deze is onder verdeeld in de subsectoren zoals: banken, diensten en verzekeringen + pensioenen

Onze branche valt onder de bedrijfstak zakelijke diensten. Hierdoor vallen wij onder de sector diensten. Onder deze subsector zitten er veel verschillende soort andere ondernemingen naast assurantiekantoren.

Naast de hypotheken en de verzekeringen is Capital Plan bezig om zich te vestigen in de vastgoed sector.

Doelgroep

Demografisch

Het grootste gedeelte van de klanten zijn voornamelijk van allochtone afkomst. Dat komt ook door de buurt waarin Capital Plan is gelegen. Het zijn voornamelijk mannen die als klant geregistreerd zijn, en dit komt omdat er in allochtone huishoudens vaak de mannen de financiële zaken op orde houden. Deze mannen zitten in een leeftijdscategorie tussen de
25-60 jaar. Het zijn voornamelijk Pakistaanse en Turkse mensen die je kunt terug vinden in het klanten bestand. Het beroep van deze mannen verschilt van ondernemen tot aan schoonmaker.

Geografisch

Deze doelgroep zitten voornamelijk gevestigd in Den Haag en omgeving. Veel van de klanten zijn ook meegenomen vanuit het oude bedrijf ( Strategies) deze was toen der tijd gelegen in de Laan van Meerdervoort (Den Haag) en dus is een groot deel van de klanten afkomstig uit die buurt. Daarnaast zijn er ook een aantal klanten van buiten de stad. Denk hierbij aan Amsterdam, Rotterdam, Haarlem etc.. Onze doelgroep zit in de drukkere wijken, waar het grootste gedeelte bestaat uit allochtone bewoners, bij deze wijken kunt u denken aan de Schildersbuurt, Spoorwijk, Laakkwartier enz.

Psychografisch

De doelgroep kunnen worden beschreven als mensen met een gemiddeld inkomen, ze verdienen niet heel veel, maar ook niet heel weinig. Denk aan dan aan de BMW- rijders die op koopjes jaagt bij de Aldi. Het zijn mensen die niet veel te besteden hebben, letten op hun centen, maar wat betreft imago willen ze een goede indruk achter laten. Dit doen ze dan ook door bijv. het kopen van een dure auto en om dit te compenseren de boodschappen zo laag mogelijk houden. Het geld wat ze dan ook moeten uitgeven aan hun verzekeringen, willen ze dan het liefst zo laag mogelijk houden maar toch tegen, een goede service/voorwaarden.

Gedrag

Het gedrag bij deze doelgroep in onze sector is voornamelijk op basis van vertrouwen. In de fase dat ze in aanraking komen met Capital Plan,willen ze zich eerst laten informeren over hoe en wat. Vaak is er iemand uit hun vriendenkring al een klant en wordt ook hen naar hun mening gevraagd. Is het een goed kantoor?, worden mijn problemen met de juiste zorg in behandeling genomen. Op het moment dat wij vertrouwen uitstralen en een redelijke prijs bieden voor de verzekering, gaat vaak het grote gedeelte toch wel over tot “aankoop”.

Autoverzekering

Capital plan is een nieuw bedrijf en nog onbekend in de buurt en omstreden. Om vooral de buurtbewoners kennis te laten maken met capital plan is een persoonlijke benadering het meest effectief. Om de buurtbewoners persoonlijk te benaderen is het verstandig om bij buurtevenementen langs te gaan en de mensen te benaderen en te vertellen over je bedrijf en wat het inhoud.
Om erachter te komen wat potentiële klanten willen/zoeken. Dat kan je doen d.m.v. een enquête. Dan werkt ook het beste, je hebt dan concrete vragen. Als je een goede indruk achterlaat dan kom je heel ver. Als je algemeen weet wat de potentiële klant wil/zoekt, dan kan je als bedrijf daarop richten. Om de potentiële klant aan te trekken met jou dienst/product is goede marketing erg belangrijk. Wat Capital Plan kan doen is folders, flyers en brieven versturen in de buurt om de aandacht te trekken van de klant en interesse wekken. Wat Capital Plan ook kan doen is bij grote of bepaalde evenementen kan je gaan staan met een stand met allerlei folders en visitekaartjes eventueel iemand die bij de stand staat en vragen kan beantwoorden.

Als Capital Plan een gevestigde naam heeft in de buurt en omstreden dan zullen de mensen ook meer gehoor geven aan het bedrijf.

De eerste stap is om erachter te komen wat de mensen willen en wat de obstakels zijn voor mensen om niet over te stappen. Als dat in kaart is gebracht dan weet je hoe het aangepakt moet worden. En van daaruit kan je mensen benaderen en uitnodigen voor bijv. een borrelavondje. Om de potentiële echt zover te krijgen, is de beste manier om ze persoonlijk te benaderen. Zodat je ze kan laten zien waar het bedrijf voor staat en dat ze waarde hebben voor het bedrijf. Als je ze dat gevoel kan geven dan laat je een heel groot deel van je concurrenten achter je.

Je moet het ook hebben van mond tot mond reclame. Daarmee kan je ook speciale aanbiedingen mee maken. Bijv. je geeft een klant extra korting als hij een nieuwe prospect binnen haalt voor je. Als de prospect een klant is geworden dan geef je hem/haar diezelfde aanbieding.

Jaarlijkse evenementen:

De jaarlijkse evenementen waar je een stand of je verhaal kan houden om het aantal prospects te verhogen zijn hieronder op volgorde neergezet.

Activiteiten in Den Haag:

Datum Activiteit Tijd Plaats 25-08-2010 | Landelijke Burendag | 10:00 – 14:00 | Beetsstraat/Amazonestraat en Gluren bij Buren | 4 september 2010 | IFTAR | Voor zonsondergang | De Oase in Spoorwijk | 4 dec t/m 5 dec | Najaarsmarkt | - | Gouverneurlaan | 11 dec t/m 12 dec | Braderie | - | Paul Krugerplein | 24 dec t/m 26 dec | Jaarmarkt | | Dierenselaan | | | | | | | | | | | | | 10 januari 2011 | Nieuwjaarsreceptie | 17:00 – 19:00 | Gebouw de Wissel | | | | | 25 mei t/m 5 juni 2011 | Tong Tong Fair | - | Malieveld |

Hierboven heb ik een lijst samengesteld van een aantal evenementen die jaarlijks gehouden worden. Het zijn er niet veel, ik heb deze activiteiten gekozen omdat het toch heel veel mensen aantrekt en je komt er makkelijk tussen. Op die locaties komen best wel veel mensen op af omdat het 1 keer in het jaar gebeurd en het een dagje uit is voor de mensen.
Het zijn braderieën waar je makkelijk een plekje kan vinden en het is ook niet zo heel duur om een plekje te huren. Waar het om gaat is dat je een centrale plek hebt waar iedereen wel langs loopt. Zelf kan je ook rondlopen en mensen aanspreken, je kunt ook gaan flyeren.

Capital plan is gevestigd in Spoorwijk dus de eerste stap is om in Spoorwijk je naam te vestigen. Dat kun je kan je doen door naar de activiteiten te gaan die door de bewonersorganisatie zijn opgezet. De bewonersorganisatie heeft een eigen website waar alle activiteiten op staan die gaan komen. Als bedrijf kan je ook in het bestuur gaan als dat mogelijk is, om bijv. contacten te maken en daar als bedrijf een voordeel uit halen.
In spoorwijk heb je ook een sporthal ‘t zandje waar verschillende mensen komen die een sport beoefenen zoals basketbal, badminton en zaalvoetbal. Er worden daar regelmatig toernooien en wedstrijden gehouden. Je kan bijv. een sponsor worden voor een vereniging/team. Je kan daar ook tijdens grote toernooien een soort van bilboard laten plakken door het bestuur. Maar dat gaat allemaal tegen betaling en je kunt daar in de toekomst verdere afspraken over maken.

De lijst die ik hierboven heb opgezet is een korte lijst. Ik heb ook een andere lijst waar elk evenement op staat die in Den Haag word gehouden. En daaruit kan je kiezen waar je als bedrijf tussenpast en als het je aanspreekt dan kunnen we contact opnemen of op de website kijken (als er een website voor is) voor verdere informatie.
Belangrijke informatie is: * Wat voor soort activiteit/evenement is het. * Wat zijn de kosten die eraan verbonden zijn. * Wat is de doelgroep van het evenement. * Passen wij als bedrijf daar tussen. * Hoe groot is de gemiddelde opkomst.

Concurrentie

Naast dat Capital Plan een eenmanszaak is en is gelegen midden in een woonwijk wil natuurlijk niet zeggen dat wij geen concurrentie hebben, in tegendeel zelfs. Gezien het feit dat zich iets verder op een winkelstraat bevindt, waar er redelijk een hoop makelaars in de buurt zitten. Voorbeelden hiervan zijn.
- Het Nationale hypotheekhuis
- Wilburg Makelaars
- De Jong Makelaars

Het zijn dan wel indirecte concurrente, omdat zij niet alle diensten leveren die wij ook leveren. Naast de sector makelaardij doen wij verzekeringen, hypotheken en kredieten. Deze makelaars zijn gespecialiseerd in het makelaardij en hypotheken en verstreken dus geen verzekeringen.
De sterke kanten van deze indirecte concurrenten zijn dan ligging en hun naamsbekendheid. Ze zitten in een drukbezochte winkelstraat, waar dagelijks honderden mensen langs lopen. Daarnaast zijn zij in hun buurt en omgeving ook zeker bekend onder de bewoners in tegen stelling tot Capital Plan. Daarnaast zitten hun er dan ook langer dan een jaar. Ze kennen de buurt, de bewoners en weten zich goed te profileren.

Het nationale hyptheekhuis

* Het nationale hypotheekhuis is gespecialiseerd in het afsluiten van hypotheken. Ze hebben dan ook meerdere vormen hiervan enkele voorbeelden zijn: lineaire hypotheek, annuïtetienhypotheek, ineenaflossen, levenshypotheek, traditionele levenhypotheek, beleggingshypotheek etc. Verder kunnen zij helpen met het geven van een objectief advies, voor bijv. na de aanschaf van een nieuwe woning, het hypotheken traject enz. Wilburgmakelaars * Wilburg makelaars gaat nu zijn 10de jaar in en staat bekend om haar hulp voor de verkoop van woningen, maar ook voor een kosteloze waardebepaling, vakkundig advies of taxatie. Verder hebben zij een groot aanbod in huur & koop woningen.De jongmakelaars * De jongmakelaardij is gespecialiseerd bij het helpen van de aan/verkoop en (ver)huur van een woning. |
Marktgrootte

Volgens ABN AMRO zijn er in Nederland 6665 kantoren van assurantietussenpersonen. Het aantal kantoren nam in 2006 af met 2,1%. Een grote meerderheid van 86,8 procent van de kantoren is echt kleinbedrijf, met nul tot vijf werknemers. Assurantietussenpersonen hebben bij elkaar 32.500 werknemers in 7360 vestigingen. De kantoren hadden in 2006 een gezamenlijke omzet van 4,2 miljard euro.

De totale verzekeringsmarkt is in 2006 met ruim 30 miljard euro gegroeid naar totaal circa 75 miljard euro. Deze groei is echter volledig het gevolg van de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Het onderscheid tussen ziekenfondsen en particulieren zorgverzekeraars verviel, alle zorgverzekeraars werden particuliere verzekeraars. De rol van de intermediairs in de zorgsector is beperkt. De totale provisie-inkomsten van de tussenpersonen bedroegen in 2006 3,7 miljard euro. Naar verwachting zal dit in 2007, mede als gevolg van scherpe concurrentie op terreinen als levens- en schade verzekeringen, slechts zeer beperkt toenemen. De omzetgroei zal naar verwachting maximaal 2% bedragen.

Trends

* Ontwikkelingen als de invoering van de Wet Financieel Toezicht (WFT) en de daarmee gepaard gaande kostenstijgingen, de discussie betreffende de beloningstransparantie en de veranderingen op de markt met de toetreding van de zorgsector zijn voor tussenpersonen aanleiding om strategische keuzes te maken. Steeds meer ondernemers van de naoorlogse generatie overwegen hun bedrijf te verkopen. Samenwerken met andere partijen in de markt is natuurlijk ook een optie.

* Steeds meer direct writers bieden “simple risk” schadeverzekeringen. Als gevolg hiervan trekken meer intermediairs zich terug uit dit marktsegment en richten zij zich op een andere doelgroep, zoals het MKB. Deze klantgroep heeft nog veel behoefte aan advies.

* Internet speelt een steeds belangrijker rol in de branche. Met name voor het vergelijken van producten, prijzen etc. is dit een uiterst geschikt medium.

* De transparantie in de branche neemt toe. De klant krijgt meer inzicht in de beloningstructuur van de assurantietussenpersoon en in zijn zakelijke band met de verzekeraars. Wettelijk is vastgelegd dat tussenpersonen openheid moeten geven over de hoogte van de provisie, al zal het nog een aantal jaren duren voordat dit in de praktijk word uitgevoerd.

Enquête

Om erachter te komen of de mensen capital plan kennen en weten wat capital plan doet, ga ik een aantal mensen interviewen d.m.v. een enquête. Op die manier zal ik een beter beeld krijgen over wat de mensen willen, wat de obstakels zijn om over te stappen en of ze bereid zijn om overstappen. Want de meesten gaan voor wat ze vertrouwen en wat ze kennen. Wat ook een van de doelen zal zijn, is om de mensen een veilig en betrouwbaar gevoel te geven.

Na het onderzoek zal ik de gegevens verwerken in statistische gegevens en daaruit mijn conclusies trekken. En kijken wat effectieve methodes zijn om de mensen aan te trekken om bij capital plan haar autoverzekering af te sluiten.

Hieronder ziet u een blanco enquête:

Algemene Informatie

Naam:__________________ 0 Man 0 Vrouw

Adres:__________________ Telefoonnummer:_________________

Postcode:_______________ E-mail: _________________________

Leeftijd:________________ Afkomst:________________________

1. Weet u wie Capital Plan is? * Ja * Nee

2. Zou u op een open dag langskomen om meer informatie te verkrijgen over Capital Plan en waar u uw eventuele vragen kunt stellen ? * Ja * Nee

3. Hoe zou u door Capital Plan benaderd willen worden ? * Brochures * Brief * E-mail * Telefonisch * Flyer/folder
Verzekeringen

4. Wat voor verzekering heeft u op dit moment? * Auto * Inboedel * Uitvaart * Aansprakelijkheid

5. Vindt u dat u te veel betaalt voor uw autoverzekering? * Ja * Nee

6. Hoeveel betaalt u voor uw huidige autoverzekering ? * €________________ Per_____________

7. Zou u bereid zijn om overstappen als u tot 50% kunt besparen op uw autoverzekering? * Ja * Nee, waarom niet als u geld kunt besparen ?

8. Zou u het prettig vinden als er een aanspreekpunt voor uw verzekeringen in uw woon omgeving gevestigd is ? * Ja * Nee

Hypotheek

9. Heeft u een hypotheek ? * Ja * Nee

10. Bent u van plan om op korte termijn een hypotheek af te sluiten ? * Ja * Nee

11. Vind u dat u teveel betaalt voor uw huidige hypotheek ? * Ja * Nee

12. Hoeveel rente betaalt u voor uw hypotheek ? * ____________________

13. Bent u op de hoogte van de lage rentes op dit moment ? * Ja * Nee

14. Zou u meer informatie willen hebben over uw hypotheek, of het goedkoper kan? * Ja * Nee

Makelaardij

15. Bent u op zoek naar een woning ? * Ja * Nee 16. Naar wat voor woning bent u op zoek ? * Huurwoning * Koopwoning * Niet op zoek

17. Zou u het prettig vinden als u begeleid zou worden door een makelaar met het zoeken/verkopen van een woning ? * Ja * Nee
Uitslagen Grafieken

SWOT-Analyse

* Strengths

1. Capital Plan houd zich niet alleen bezig met hypotheken maar ook met verzekeringen en zit ook in de vastgoed sector. 2. Capital Plan is een eenmanszaak waardoor de kosten heel laag zijn.

* Weaknesses

1. Capital Plan is een eenmanszaak dus als de eigenaar de deur uit is en er word naar kantoor gebeld of er komt iemand langs dan is er niemand. Wat tot klantenverlies kan leiden.

* Oppertunities

1. Nieuwe regelgeving op het gebied van onder meer pensioenen, levensloopregelingen en WIA biedt marktkansen voor de assurantietussenpersoon.

2. Met de toetreding van de zorgsector tot de verzekeringsmarkt zijn de marktverhoudingen volledig.

* Threats

1. Capital Plan is erg onbekend in haar omgeving, maar er zitten meerdere kantoren die wel een gevestigde naam hebben.

2. De financiële sector is door de crisis ingestort en het zal een lange tijd duren om te herstellen en voordat de mensen er weer vertrouwen in krijgen.

Conclusie

Zoals u kunt zien in de grafieken ligt de kennis van de mensen wat betreft, verzekeringen, hypotheken, makelaardij en kredieten niet zo hoog, men heeft geen interesse in verdere informatie ook al is deze vrijblijvend. Verder vinden ze het ook niet interessant om deel te nemen aan een opendag noch voor een vraag en antwoord sessie. Het grootste gedeelte van de buurt is al verzekerd en heeft al zijn/haar zaken in het begin geregeld. Toen zij net in de nieuwbouw wijk kwamen wonen.
Daarnaast is ook een heel opvallend punt is dat bijna niemand van de ondervraagde weet wie Capital Plan is noch waar hij zich bevindt. Dit is dus absoluut een punt waar verbetering in moet komen. Hoe moet dat dan?, zult u zich wel afvragen. Allereerst is het belangrijk om naamsbekendheid te genereren in de buurt. Men moet weten wie Capital Plan is, waar wij gevestigd zijn en welke diensten kunnen wij bieden. Dit te doen is het belangrijk om gebruik te maken van promotie materiaal. Het gebruik van flyers/informatie brochures. Daarnaast is een vorm van een geschenk ook altijd goed. De inwoners van Nederland houden ervan om iets gratis te ontvangen, ook al is het van geen waarde. Er zullen kosten moeten worden gemaakt om inkomsten te kunnen realiseren.
Ook adviseer ik Capital Plan om bijv. over anderhalf jaar nogmaals een onderzoek te doen in de buurt. Wat is er nu veranderd, weet met nu wel wie we zijn, zo ja welk beeld hebben ze van Capital Plan. Ook is het belangrijk om je klanten tevreden te houden en dus zo een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Hoe vindt met de service, de afhandelingen bij schades/diefstal. Wat vindt men van de berichtgeving betreffende de verhuizing die heeft plaats gevonden, is dit goed aangegeven ja/nee.

Similar Documents

Free Essay

Marktonderzoek

...Marktonderzoek 2013-2014 Terry Lavrijsen Inleiding EAC (European Automobile Concepts) is een nieuwe divisie van een grote autofabrikant, Bavaria Motorenwerken. EAC werd in het leven geroepen om automerken te vernieuwen door reengineering van de bestaande auto modellen. Walter, CEO van European Automobile Concepts ( EAC), is goed op de hoogte van diverse ontwikkelingen rondom EAC, hij speculeert dat de teruggang van EAC te wijten is aan de populariteit van buitenlandse merken. De vraag voor Walter, is welke koers hij moet varen. Kleine en zuinige modellen of modellen die grote, luxe en minder zuinig zijn. Walter overweegt eerder naar de kleine en zuinige modellen, omdat de olie prijzen momenteel hoog liggen. Maar dit kan over een aantal jaar weer verbeteren, waardoor mensen dan eerder kiezen voor de luxe modellen. Maartje Glas is een werknemer bij EAC. Maartje heeft zich verdiept in de toekomstige autobehoefte, waarna ze een aantal opties heeft geschetst. Waaronder hybride auto’s een optie is, i.v.m. brandstofkosten en het minimale geluidsoverlast. Het probleem bij elektrische auto’s is de slechte infrastructuur die er momenteel is. Het zal jaren duren voordat de infrastructuur voor elektrische auto’s genoeg is uitgebreid, zodat het grote publiek er werkelijk iets aan heeft. Auto’s dragen bij aan milieuvervuiling, bijvoorbeeld door CO2-uitstoot. Met nieuwe technologieën en ontwikkelingen, zoals elektrisch rijden, kan autorijden milieuvriendelijker worden......

Words: 12786 - Pages: 52

Free Essay

Marktonderzoek

...http://eduweb.hhs.nl/~10044957/verslagen/Strategie%20Rapport%20Compleet.pdf Strategie 2.2 Douwe Egberts Ramon Vermaak Koen van Haasteren Martijn van Beek SBRM 2G&H Januari 2012 Mevrouw E.C.M. WillemsVoorwoord Na negen weken hard werken aan het vak strategie, leveren wij hierbij ons bijbehorende rapport op. Nadat we op stoom zijn gekomen, verliep het project soepel en hebben we naar onze mening een zeer goed resultaat op weten te leveren. Mevrouw Willems heeft een grote bijdrage aan dit project kunnen leveren door in zes weken alle ins en outs op het gebied van strategie aan ons te hebben geleerd. Ook Douwe Egberts zelf heeft sterke invloed gehad op dit project, doordat hun website zeer overzichtelijk en up to date is, waardoor we heel veel informatie tot onze beschikking hadden. Wij gaan ervan uit dat Douwe Egberts een dermate professionele organisatie is, dat ze grotendeels de informatie uit dit rapport al tot hun beschikking hebben. Mocht het rapport toch een bijdrage kunnen leveren aan dit bedrijf, zouden wij dat als groep natuurlijk een zeer mooi resultaat vinden. Wij hopen dat dit rapport door iedereen met plezier gelezen zal worden en het voor deze en genen nog eens van pas kan komen. Tot slot wensen wij eenieder succes bij het kiezen/verbeteren van de strategie en hopen wij dat dit rapport u daarbij op weg mag helpen. Ramon Vermaak Koen van Haasteren Martijn van Beek Januari 2012Samenvatting Opdracht: De opdracht voor het vak......

Words: 20617 - Pages: 83

Free Essay

Marktonderzoek Hva

...12/12/2014 12/12/2014 Sacha Slob, Sepher Talei, Khashayar Safaverdi, Michelle Stegeman Hogeschool van Amsterdam, commerciële economie jaar 2, klas ce2f Sacha Slob, Sepher Talei, Khashayar Safaverdi, Michelle Stegeman Hogeschool van Amsterdam, commerciële economie jaar 2, klas ce2f Marktonderzoeksplan Project in opdracht van de HvA Communicatie Marktonderzoeksplan Project in opdracht van de HvA Communicatie ‘In opdracht van de Hogeschool van Amsterdam’ Samenvatting Dit marktonderzoeksrapport is gemaakt in opdracht van de HvA. Er is onderzoek gedaan naar het gebruik en de bekendheid van de social media accounts van de HvA. Ook is er onderzoek gedaan naar het social media gebruik onder studenten in het algemeen en de houding ten opzicht van de huidige social media accounts van de HvA. Reden van onderzoek Dit onderzoek is uitgevoerd omdat de afdeling Communicatie Centraal van de HvA denkt dat er ruimte is om de communicatie met- en dienstverlening aan de huidige studenten binnen de verschillende 7 domeinen via social media te verbeteren. Studenten gebruiken veel social media maar leggen nog geen verband tussen social media en school. Dit wil de HvA veranderen, de HvA wil dat de social media account van de HvA erkent worden door studenten en ook in gebruik genomen worden. Methode van onderzoek De totale populatie van dit onderzoek bestaat uit alle studenten die een opleiding volgen aan de Hogeschool van Amsterdam domein Gezondheid. Om een goed beeld......

Words: 10553 - Pages: 43

Free Essay

Fflv

...1 R&D beleid 1.1 NOON In de strategie van Neonite is vastgesteld dat NOON slechts op het gebied van power zal worden verbeterd. Echter zal NOON dan niet meer voldoen aan de wensen van de afnemer en daarom zullen de andere eigenschappen ook worden verbeterd. Tot nu toe heeft Neonite zich aan haar strategie gehouden wat betreft het R&D beleid; in periode drie is slechts de power verbeterd. NOON richt zich op de shoppers en de savers. In figuur 1 zijn de wensen van deze groepen vergeleken met het product NOON. Er is te zien dat het design goed is, maar dat het display te laag is. Daarnaast zijn de power en prijs ook te laag. De volgende keuzes zullen daarom worden gemaakt in periode zeven: * Het display wordt verhoogd tot 27 * De power wordt verhoogd tot 54 * De prijs wordt verhoogd tot 290 dollar | NOON | Wensen shoppers | Wensen savers | Design | 9 | 8 - 9 | 7 | Display | 20 | 29 | 26 | Power | 40 | 68 | 41 | Prijs | 260 | 323 | 183 | Figuur 1 Eigenschappen NOON ten opzichte van de wensen van de doelgroep 1.2 NOVA In de strategie van Neonite is vastgesteld dat de eigenschappen van NOVA zullen worden geoptimaliseerd. Er is gekeken naar de wensen van de afnemer en het product is hierop aangepast. De strategie van Neonite is gehandhaafd; in periode drie werden de belangrijkste eigenschappen verbeterd. NOVA richt zich op de high earners en de professionals. Echter zijn de high earners een dalende groep. Daarom is......

Words: 1762 - Pages: 8

Free Essay

Marketing

...vragen stellen. Dit is een interessant gegeven en het lijkt me leuk om mij in marketing te verdiepen. Daarom heb ik dit onderwerp gekozen. Ook lijkt mij het beroep marketingmanager een leuk beroep. Ik wil meer over dit beroep weten en door dit verslag te maken krijg ik al een beetje met het beroep te maken. Ik wil op deze manier uitvinden of deze branche bij mij past. Daarom ga ik een interview houden met een marketingmanager. Ik wil uitvinden hoe een marketingplan in elkaar wordt gezet en ik wil proberen een marketingplan voor een nieuw product op te zetten. Ik ga allerlei dingen over marketing uitzoeken, zodat ik een goed marketingplan kan opzetten. Zo ga ik uitzoeken wat marketing precies is, wat de marketingmix is, hoe een marktonderzoek wordt gedaan en of er beperkingen zijn bij marketing door regels van de overheid. Ik ben van plan de meeste informatie voor mijn verslag op internet te vinden. Daarnaast lees ik marketingboeken en probeer daar veel informatie uit te halen. Ook volg ik het nieuws, zodat ik nieuwe ontwikkelingen van de marketing kan volgen. Wat is marketing en waarom is marketing zo belangrijk voor bedrijven? Sommige mensen denken dat marketing reclame is, of verkoop. Maar marketing is veel meer dan dat. Bij marketing wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de klant, en zo probeert een onderneming haar positie op de markt te verbeteren. Marketing kan op 3 niveaus uitgevoerd worden: - Macromarketing: De samenleving wordt gezien......

Words: 6646 - Pages: 27

Free Essay

Master of Science

...Marketing manager Als marketing manager ben je altijd op zoek naar nieuwe manieren om behoeftes van klanten te bevredigen en producten aan de man te brengen. Je adviseert over nieuwe markten en producten aan de directie. Je zorgt voor een slimme en effectieve reclamecampagne en andere manieren om een product gewild te maken. Je werkt in een commercieel bedrijf met consumentenproducten of producten voor andere bedrijven. Soms zijn de taken van de marketing manager en die van de communicatiemanager gecombineerd en ben je bijvoorbeeld hoofd marketing en communicatie. Ook een combinatie met sales management is niet ongebruikelijk. Wat doet een marketing manager? 1. Blijft op de hoogte van ontwikkelingen in de markt Als marketing manager ben je eigenlijk continu bezig met het bedenken van wat klanten van de producten, het merk en bedrijf vinden en wat ze eventueel nog meer willen. Veel gegevens over de klant zijn binnen het bedrijf zelf al bekend. Bijvoorbeeld klant- en aankoopgegevens, registraties van klachten en eventueel suggesties van de klant. Deze worden door de verkopers in een database gezet. Als het gaat om gegevens over de markt, schakel je meestal een andere partij in, zoals een marktonderzoekbureau. Nadat de opdracht duidelijk geformuleerd is, gaan zij voor jou aan de slag. Bij nieuwe producten kies je voor een diepgaand kwalitatief onderzoek. Het marketingbureau laat bijvoorbeeld een groep mensen kennismaken met een product. Vervolgens vragen onderzoekers hen......

Words: 2144 - Pages: 9

Free Essay

Analyse Plan

...Analyseplan In dit marktonderzoek wordt volgend onderzoeksprobleem onderzocht, namelijk ‘Wat is de houding van consumenten ten opzichte van online food shopping waarbij er aan huis geleverd wordt?’ Dit probleem wordt onderzocht aan de hand van enkele subvragen die een oplossing moeten bieden op deze vraag. Subvraag: Wat is het profiel van een online food shopper? 1.Is er een verschil in online foodaankopen tussen mannen en vrouwen? Gegevens: - Wat is uw geslacht? (label) - Heeft u reeds ervaring met het online aankopen van boodschappen? Hiermee wordt bedoeld het aankopen van voedingswaren/ huishoudbenodigdheden/… (label) Analyse : Kruistabel & Chi-kwadraat We vergelijken twee groepen van respondenten (mannen en vrouwen) en bekijken of er significante verschillen zijn in ervaring met het online aankopen van boodschappen. Beide variabelen zijn nominaal. Geslacht is hierbij de onafhankelijke variabele, ervaring de afhankelijke. Hierdoor maken we gebruik van een kruistabel, aan de hand van een Chi-kwadraat test kunnen we dan uitmaken of de verschillen significant zijn. 2. Wordt er meer online voedsel gekocht door mensen die meer werken? Gegevens: - Hoeveel betaalde uren werkt u gemiddeld per week? (ratio) - Heeft u reeds ervaring met het online aankopen van boodschappen. Hiermee wordt bedoeld het aankopen van voedingswaren/ huishoudbenodigdheden/… (label) Analyse : ANOVA We bekijken het lineaire verband tussen het aantal uren die de......

Words: 260 - Pages: 2

Free Essay

Uitleg Po

...opdracht met een medeleerling uitvoert. Beantwoord in dit werkstuk onder meer de vragen die hierna gesteld zijn en volg daarbij de instructies. Het werkstuk moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Beantwoording van de vragen 4. Conclusie: Overeenkomsten en verschillen tussen het gekozen product en de gekozen dienst (of de gekozen producten en gekozen diensten). 5. Bronvermelding !! VRAGEN EN INSTRUCTIES Deze vragen en instructies zijn geschreven voor het schriftelijk verslag van één product en één dienst. 1. In de Inleiding maak je duidelijk waarom je juist voor dit product en deze dienst hebt gekozen. 2. Marketing Is er voor deze producten/diensten een marktonderzoek uitgevoerd? Zo ja, hoe? Past deze onderneming marktsegmentatie toe? Is er sprake van ongedifferentieerde- , gedifferentieerde- of geconcentreerde marketing? (motiveer dit) 3. Productbeleid. Wat kun je zeggen van de materiële en immateriële eigenschappen van het product/de dienst? Wat kun je zeggen van de prijs-kwaliteitverhouding van de vormgeving, van de verpakking (zowel wat betreft het technische aspect als het commerciële aspect)? Wat kun je zeggen van de garantie en service van het product/de dienst? Is er sprake van een merk? Zo ja, welke naam en welk logo worden gebruikt? Wat voor merk is het (een A-merk, B-merk. Paraplumerk, winkelmerk)? In welke fase van de levenscyclus bevindt het product/de dienst zich?......

Words: 451 - Pages: 2

Free Essay

Market Research

...Markt onderzoek bedrijfseconomisch: Markonderzoek: product dat gekocht en verkocht worden: Product -> informatie die je verkoopt. Vragers -> klanten… die het dienst betalen -> kan B2B, overheid, consument, Non-profit organisatie: Sommige denken dat non-profit geen geld verdienen maar denkt je aan Aanbodzijde: Wie biedt markt onderzoek aan ? Internedienst vs extern bureau: Ze doen een aantal dingen zelf: intern Intern M. research dep : diepe ervaring : het markt van binnen en buiten kennen. OBJ: Soort: Schaal: Extern agency: brede objectief Welke van de 2 heeft de meeste ervaring: Hangt er vanaf interne dienst heeft het meeste ervaring bij bijvoorbeeld ab inbev :- ze hebben een diepe ervaring maar een externe dienst heeft een brede ervaring en is beter waarom brede kennis en kunnen kritisch zijn over het product: ze vertellen wat de markt denkt. Trends kunt je bv overdragen naar alle markten -> externe diensten zijn daar meer over bezig. Discretie: Alles wat aan jouw verteld wordt moet je het niet aan een ander doorzeggen of verkopen anders bent u niet te vertrouwen. Een bedrijf Dash werkt samen met een bedrijf bv: Bv: Federatie: Vakbonden van de bedrijven: UNIZO,Febiac: -> politieklobbing: Deontologische code: Plichtenleer: Best Practices: Je moet uw onderzoek discreet kunnen houder. Bv. : Deontologie van een enquête af nemen: Als je dat afneemt moet je dat bv niet publiceren omdat het anoniem is. Zelfregulatie: Zelf......

Words: 469 - Pages: 2

Free Essay

Swot-Analyse Mona

...SWOT-analyse Met een SWOT-analyse onderzoek je de toekomstmogelijkheden van een product in een markt. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen. Om een goede SWOT-analyse te maken heb je commercieel inzicht nodig: inzicht in de marktmechanismen binnen en buiten het eigen bedrijf. Een SWOT-analyse wordt vaak gemaakt als onderdeel van een ondernemingsplan of marketingplan. Het wordt ook gebruikt voor andersoortige analyses, zoals de positie van een afdeling op de interne ‘markt’ binnen een organisatie. Je zou een persoonlijke SWOT-analyse kunnen maken van je carrièremogelijkheden en positie op de arbeidsmarkt. De sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van de organisatie of het product ten opzichte van de concurrentie. De kansen en bedreigingen betreffen ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt, waar de organisatie of het product mee te maken heeft. SWOT = sterkte/zwakte-analyse + marktanalyse Voorbeeld SWOT Sterkten zijn bijvoorbeeld: • Middelen, kennis en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld. • Groot marktaandeel. • Goed imago of grote naamsbekendheid. Zwakten zijn bijvoorbeeld: • Middelen, kennis en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld. • Slecht of beschadigd imago. • Te hoge......

Words: 770 - Pages: 4

Free Essay

Haalbaarheids Onderzoek

...Voorwoord Dit rapport is geschreven door Sabine Otten, Sylvana Haarman, Xavier Brinkman, Sjef Kanters en Jeroen Doeleman. 2e jaars studenten aan de opleiding Commerciële Economie te Avans Hogeschool te ’s Hertogenbosch. Het rapport is geschreven in opdracht van Rens Joossen Confectionery in samenwerking met Avans Hogeschool te ’s Hertogenbosch voor het lesblok ‘marktonderzoek’. De opdracht betreft het onderzoeken voor Rens Joosen Confetionary of een succesvolle verdere uitrol van de zuurstokken in de Engelse markt reëel is. Deze (vraag)stelling is onderzocht door middel van desk- en fieldresearch van de Engelse markt. Als eerste willen wij Dhr. G. Swinkels bedanken voor het organiseren van het uitstapje naar Engeland, Dhr. R. van Oorschot voor de projectbegeleiding en de algemene voortgang van het project. Mevr. M. Van Kraaij willen wij bedanken voor de lessen SPSS en statistiek, deze zijn van groot belang geweest bij de uitwerking van de enquêtegegevens. En natuurlijk mevr. R. van Grinsven voor de lessen marktonderzoek / datamining, hoofdvak van dit blok. Het rapport zal beginnen met een deskresearch over de Engelse markt, gevolgd door het fieldresearch met daarin enkele conclusies en de daarbij behorende aanbevelingen. Het rapport is in eerste plaats bestemd voor de directie van Rens Joosen Confectionery, maar ook zal Avans Hogeschool gebruik maken van het rapport voor de algehele beoordeling van het eerder genoemde lesblok. Wij hopen dat u veel baat......

Words: 8431 - Pages: 34

Free Essay

Summary International Marketing

...Samenvatting_IM.pdf Samenvatting International Marketing: college(s)2011/2012 Tilburg University | Marketing Management | International Marketing Verspreiden niet toegestaan | Gedownload door: Jolien De Klerk | E-mail: joliendeklerk@hotmail.com SAMENVATTING INTERNATIONAL MARKETING 2011/2012 Week 1: Introduction to global marketing Marketing = an organization function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. Global marketing = focus with recourses and competencies on global market opportunities and threats. The difference is de scope of activities. A global company conducts important activities outside the home-country market. Deze globalisatie activiteiten kunnen met alle groeistrategieën plaatsvinden: Companies that understand and engage in global marketing can offer more overall value to consumers than companies that do not have that understanding. The discipline of marketing is universal. It is natural however that marketing practices will vary per country, for the simple reason that the countries and peoples of the world are different (preferences, competitors, channels and communication media). The differences mean that a marketing approach that has proven successful in 1 country doesn’t mean that this will work in another country. An important thing is to recognize the extent to which it is possible to extend......

Words: 18459 - Pages: 74

Free Essay

Docter

...INDEX Strategic Marketing Management Papers 1. Decision making 1-1 Mizik, N. (2010) The theory and practice of Myopic Management. 1-2 Slater, S.F. and Narver, J.C. (1995). Marketing orientation and the learning process. 2. Innovation 2-1 Mahajan, V., Muller. E. and Bass, F.M. (1990). New product diffusion models in Marketing. A Review and directions for research. 3. Turbulence 3-1 De Meyer, A., Loch, C.H. and Pich, M.T. (2002). Managing Project Uncertainty: From variation to chaos. 4. Service 4-1 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985). A conceptual Model of Service Quality and its implications for future research. 4-2 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985). Problems and strategies in Service Marketing. 5. Connected Customer 5-1 Dye, R. (2000). The buzz on buzz 5-2 Van den Bulte, C. (2010). Opportunities and Challenges in studying customer networks. 1-1 Mizik, N. (2010) The theory and practice of Myopic Management. Het artikel bespreekt de theorie en het empirische bewijs van myopic management (MM) met betrekking tot het uitvoeren van marketingactiviteiten. Het bewijst het onvermogen van de aandelenmarkt om marketing en innovatieactiviteiten juist te waarderen. De auteur beoordeelt de totale financiële consequenties van MM (bezuinigen op marketing en research-and-development uitgaven om winsten op te blazen) en is van mening dat myopia op lange termijn een negatieve invloed heeft op de waarde van......

Words: 7033 - Pages: 29

Free Essay

Sox, Voor En Nadelen

...Sarbanes-Oxley Act, de voor- en nadelen Nijmegen, 4 januari 2012 Abstract Dit paper onderzoekt door middel van een literatuurstudie de voor- en nadelen van de Sarbanes-Oxly Act (SOx). De SOx is een wet die fraude moet tegengaan en is in 2002 ondertekend door George W. Bush. De SOx stelt een aantal regels op waar bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaanse beurs zich aan moeten houden. De SOx richt zich vooral op het boekhoud technische gedeelte van een onderneming. De voordelen van de SOx zijn onder andere, de vermindering van risico’s op fraude, betere controle van ondernemingsrisico’s en toenemend inzicht in bedrijfsprocessen. Nadelen van de SOx zijn onder andere dat de markt heeft waardeverlies geleden, dat de naleving van de SOx hoge kosten met zich meebrengt en dat het aantal beursgenoteerde bedrijven afneemt sinds de invoering van de SOx. Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Het onderwerp en de centrale vraag 3 1.2 De aanleiding voor het paper 4 1.3 Het wetenschappelijk kader 5 1.4 De werkwijze 5 2. De Sarbanes-Oxley Act 6 3.1 Artikel 302 6 3.2 Artikel 404 7 3. Voordelen Sarbanes-Oxley Act 8 3.1 Voordelen 9 4. Nadelen Sarbanes-Oxley Act 10 5.3 Nadelen 12 5. Conclusie 13 6. Hypotheses 16 7. Referentielijst 17 1 Introductie 1.1 Het onderwerp en de centrale vraag “De Amerikaanse......

Words: 4673 - Pages: 19

Free Essay

Gleo

...Marketing 4 ontwikkelingen convergentie (samensmelting tussen verschillende branches) INTEGRATIE VAN: * informatie- en communicatiesector mobiele telefoon, dvd * infrastructuren vaste en draadloze netwerken * media- en entertainmentindustrie dagblad “DAG”; Luisterboeken; TV, radio, film en video, games, muziek, dagbladen, tijdschriften en boeken * media- en entertainmentindustrie en de creatieve economie on-line presentatie aanbod digitale informatie; digitaal loket van de overheid/gemeente, digiD, RabobankMobiel, SMS-alertdiensten ------------------------------------------------- KNELPUNTEN: Rechten en Piraterij MESO-OMGEVING Globalisering / internationalisatie: Internationalisering: Met je product naar het buitenland gaan. Samenwerken en -leven met anderstaligen, een buitenlandse afzetmarkt verkennen, of op de hoogte blijven van trends binnen je vakgebied; steeds vaker moeten burgers over de grens kijken. Voor alle leerlingen en studenten is internationalisering van belang, of ze nu buitenNederland de arbeidsmarkt op gaan of hier blijven. De raad is voorstander van een sterkere internationale oriëntatie in het onderwijs.  Globalisering: luchtvervuiling, kredietcrisis, hoe spelen we hier op in? Markt wordt transparanter. Niet beinvloedbare omgevingsfactoren. Orkanen, stormen. Globalisering is een moeilijk te omschrijven begrip. Het is eigenlijk een proces van wereldwijde interactie tussen mensen, bedrijven, regeringen en culturen gedreven door......

Words: 4688 - Pages: 19