Free Essay

Masalah Sosial : Hubungan Songsang

In: Social Issues

Submitted By w7gurl
Words 614
Pages 3
Pengajian Am
(Masalah Sosial) Laras Sastera
Ahli Kumpulan :
1. Norfaidah binti Zainuddin 2. Carrie Chong 3. Azlina Binti Rahim

Tajuk
Hubungan Songsang

homo- (Bahasa Yunani) bererti "sama" dan asas Latin sex- bererti "seks.“ Terjemahan secara harafiah adalah "sama jantina“ atau menyukai kaum sejenis.

1. Pengkid 2. Lesbian

3. Gay

gaya penampilan perempuan yang maskulin dan kadangkala berorientasi homoseksual. Penampilan mereka termasuk gerak laku, berpakaian, penampilan, percakapan dan rupa seolah-olah lelaki. Golongan ini menonjolkan identiti gender dan seksualiti yang sering dilaporkan sebagai naluri semulajadi mereka.

Lesbian pula tidak semestinya kelihatan seperti lelaki tetapi mempunyai nafsu terhadap wanita lain yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Mereka menerima diri sebagai wanita(tidak seperti pengkid), malah menyukai bentuk tubuh wanita. Dalam hubungan seksual lesbian,salah seorang pasangan memainkan peranan yang dominan manakala seorang lagi bersifat lebih pasif.

Dalam penggunaan awal, perkataan ini bermaksud "ceria", "gembira", atau "terang", namun kini penggunaan sebegini tidak lagi biasa. Perkataan gay kadangkala digunakan untuk merujuk kepada cinta sama jantina

TERAHSIA

Juga dikenali sebagai CLOSET. Bermula sebagai ‘Homoseksual Sulit’.Individu homoseksual yang menjalani kehidupannya dengan berpura-pura seperti orang lain, tidak bahagia dan tertekan oleh polisi sosial yang diterima oleh masyarakat. Individu homoseksual ini cuba menyesuaikan diri (accommodate) dengan norma-norma masyarakat dalam masa yang sama melakukan kegiatan homoseksual secara rahsia.

PENDEDAHAN AWAL

Pernyertaan dan eksperesi diri kepada masyarakat. Individu ini memberi respon terhadap masyarakat heteroseksual dengan menonjolkan kehidupan homoseksual. Menerima hakikat bahawa diri lebih berminat kepada kaum sejenis.

1. Tahap Perkongsian Pertama Kemampuan untuk berkongsi perasaan sebagai homoseksual pada keluarga dan rakan-rakan.Mewujudkan perhubungan yang lebih stabil dan berjangka sederhana atau panjang 2. Tahap Perkongsian Kedua Menilai secara terperinci akan kebaikan dan keburukan perkongsian secara terbuka. Bersedia untuk menerima sebarang akibat. Apabila diterima, ini akan membina percaya diri dan memberi kesan positif dan sekira sebaliknya. Ia akan memberi kesan yang negatif.

PERKONGSIAN

KOMUNITI HOMOSEKSUAL

Kelompok homoseksual akan berkumpul sesama sendiri dan membentuk sebuah masyarakat yang mahu menerima mereka seadanya. Di sini mereka diterima, diperlakukan seadilnya dan berkongsi bersama-sama pengalaman dan memahami antara satu sama lain.

1.Keluarga

Pengalaman /trauma di alam kanak-kanak.. Contohnya: Dikasari oleh ibu/bapa sehingga si anak beranggapan semua lelaki/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas baran yang memungkinkan si anak berasa benci pada golongan itu.

2.Persekitaran

Bersangkutan dengan pergaulan dan keadaan sekeliling. Contohnya : Keluarga yang terlalu mengongkong anaknya. Bapa yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya.Hubungan yang terlalu rapat dengan ibu sementara renggang dengan bapa.Kurang menerima pendedahan yang betul tentang seks dari kecil.

3.Dorongan individu

Rentetan dari proses pembelajaran sewaktu kecil.Berkurangnya rasa kepercayaan terhadap ibu dan saudara perempuan (lesbian) dan sebaliknya (gay) Kurang percaya pada potensi seksual yang ada pada diri sendiri. Selain itu tarikan individu terhadap homoseksual, menjadi keinginan perasaan yang menyetujui untuk mendominasi hawa nafsu. Harga diri tidak boleh diperolehi dari hubungan lain. Ketakutan pada kaum bertentangan jenis menyebabkan tindak-balas erotik yang pasif.

4.Aktiviti seksual

Sekiranya individu merasakan pengalaman homoseksual pertama menyeronokkan, individu akan meneruskan aktiviti homoseksual secara berterusan. Pendedahan berleluasa terhadap aktiviti homoseksual akan membuatkan individu semakin selesa dengan situasi sedemikian.

Memusnahkan kekuatan moral masyarakat

Penekanan diberikan pada golongan homoseksual yang melakukan hubungan seksual di luar tabi’i. Aktiviti sedemikian mencacatkan sahsiah budaya dan kesatuan masyarakat

Mencerminkan kemunduran masyarakat

Apabila masyarakat menjadi terlalu terbuka, segala perbuatan yang di luar tabi’I manusia akan timbul dan ini menjadi faktor penggalak pada keruntuhan sahsiah masyarakat. Masalah keruntuhan akhlaK akan berleluasa

Pembunuh institusi kekeluargaan

Masyarakat akan menjadi tidak sihat dan unsur-unsur negatif akan disalurkan dalam institusi kekeluargaan homoseksual. Ini mengurangkan populasi dalam masyarakat

Penyakit Wabak

Penyakit Sosial Mereka dipertanggungjawab terhadap gelaja kurang sihat dan kepelbagaian masalah kesihatan seperti AIDS (Acquired immune deficiency syndrome) dan STD (sexually transmitted disease ) .

Similar Documents

Free Essay

Tahhh

...kepada peminjam B. kerugian kepada pemberi pinjam dan kepada peminjam C. keuntungan kepada kedua-dunya pemberi pinjam dan peminjam D. keuntungan kepada pemberi pinjam dan kerugian kepada peminjamA market 15. Which of the following illustrates double counting? A. The total market value of the steel used to produce a car and the total market value of the car itself are summed. B. The total market value of tennis rackets and the total market value of tennis balls are summed. C. The total market value of jeans and the total market value of leather jackets are summed. D. The total market value of eyeglasses and the total market value of carpet are summed. Manakah antara berikut menggambarkan masalah pengiraan dua kali? A. Pencampuran jumlah nilai pasaran besi yang digunakan untuk menghasilkan kereta dan jumlah nilai pasaran kereta itu sendiri B. Pencampuran jumlah nilai pasaran raket tenis dan jumlah nilai pasaran bola tenis. C. Pencampuran jumlah nilai pasaran seluar jeans dan jumlah nilai pasaran jaket kulit. D. Pencampuran jumlah nilai pasaran kaca mata dan jumlah nilai pasaran karpet. 16. To derive net domestic product (NDP) from gross domestic product (GDP), we must subtract A. depreciation or capital consumption allowance from GDP. B. gross private domestic investment from GDP. C. imports from GDP. D. inventory investment from GDP. Untuk......

Words: 5717 - Pages: 23