Free Essay

Mayonnaise as Hair Conditioner

In: Science

Submitted By Chelaii
Words 1514
Pages 7
“Kupido at Psyche”
Pag-ibig
CJEM A.M. 132.4
Chelsea Q. Caspe

Casting
Psyche Zephyr Ceres Persephone
Kupido Babae Langgam Zeus
Aphrodite Kapatid ni Psyche 1 Taita Hermes
Hari Kapatid ni Psyche 2 Hades

1 MSC : LOCKED AWAY……FADES IN
2 MELANIE : Magandang hapon sa inyong lahat kababayan naka tutok po kayo 3 ngayon sa CJEM AM 132.4 radio station. Ako po ang inyong DJ
4 para ngayong hapon si DJ Melanie. Ngayon tayo ay may bagong
5 drama tungkol kay Kupido at ang asawa niya’ng si Psyche. Kaya
6 sit back hear and relax (MSC FADES OUT)
7 MSC : THEME INTRO UP & OUT……BIZ……BIRDS
8 APHRODITE : (GALIT) Mayroon pa bang mas gagaanda sa akin na isang mortal
9 na babae? Ibigay sa akin ang kagandahan ng aking mga karibal
10 na sina Pallas at Juno. Pero siya sisigurduhin ko’ng magdusa siya
11 habang buhay at nang tuluyang mawala ang kanyang
12 kagandahan.

1 APHRODITE : Aking pinaka mamahal na anak, gusto ko’ng parushan mo yang
2 suwail na kagandahan, ipag higanti mo ang iyong ina at gawing
3 bruha ang babaeng yan.
4 KUPIDO : Opo aking pinaka maamahal na ina kukuha ako ng mga mapapait
5 na mga tubig sa iyong harden at ididlig ko ito sa kanya at pauloy
6 na siyang pumangit.
7 SFX : STRONG WIND

1 SFX : LANDING SOFTLY WITH SLIPPERS ON…….DROPS OF WATER
2 KUPIDO : (SOFT) Dapat nga bang gawin koi to sa napaka awang nilalang na
3 ito?
4 SFX : ARROW PIERCED
5 KUPIDO : (SHOCKED) Ano ba naman ito? Bakit ko na pana ang aking sarili?
6 Isa lang ang dapat na gawin kundi ang sundin ang aking puso
7 kahit na labag ito sa kagustohan ni Ina.

1 MSC : BIZ…..BIRDS
2 HARI : Aking mahal na anak ikinalulungkot kong sabihin na ikakasal ka sa
3 isang halimaw. Ang iyong asawa ay nag hihintay sa iyo doon sa
4 tuktok ng bundok.
5 PSYCHE : (CRYING) Bakit po? Ikinahihiya niyo na po ba ako? Sa halip ay
6 dapat ipagtanggol niyo ako. Ngunit sige tatanggapin ko itong
7 mapait na tadhana na nakalaan sa akin.

1 SFX : STRONG WIND…SOFT LANDING OF SLIPPERS
2 ZEPHYR : Halika at dadalhin kita sa iyong palasyo
3 SFX : STRONG WIND
4 PSCHYE : Kay ganda ng mga puno at kay linis ng mga tubig. Mga gintong
5 haligi, kayaman ng kalikasan nararaapaat nga itong tawagin
6 na isang palasyo.
7 BABAE : (WHISPER) Magandang babae , lahat ng nakikita mo ay pag aari
8 mo. Ang mga tinig a iyong naririnig ay ang iyong mga taga
9 pag lingkod. Lahat na gusto mo ay susundin naming. Pumunta po
10 kayo sa ibaba at makikita iyo ang iyong kwarto maligo muna kayo
11 pagkatapos po ay pumunta kayo sa hapag kainan doon nag
12 hihintay ang inyong pagkain at ang mga musika.
13 PSYCHE : Ngunit nasaan ang aking asawa?
14 BABAE : (WHISPER) Pumupunta lang po siya dito kapag lumulubog ang
15 araw at masyado nang mailim at ikinalulungkot ko’ng sabihin sa
16 iyo na hindi mo siya makikita.
17 PSYCHE : (SIGH) Sige maliligo muna ako.

1 SFX : SOUNDS OF FORKS & SPOONS
2 PSYCHE : Aking asawa bakit ba hindi kita pwede makita? Ako ay nananabik na makita ang
3 iyong mukha. Hanggang kaylan mo ba ito itatago?
4 KUPIDO : Bakit mo ba ako gustong makita? May duda kaba sa aking pag mamahal sa iyo?
5 May hiling ka ba na hindi ko natupad? Kung makita mo ako, pwedeng matakot
6 ka sakin, pwede ring magustohan mo ako. Pero ang tanging hiling ko lamang sa
7 iyo ay ang pag mamahal mo.
1 PSYCHE : Aking asawa pwede bang bumisita dito ang aking mga kapatid?
2 KUPIDO : Hindi dahil kapag pumunta sila dito walang maganda ang kanilang maidudlot sa
3 atin.
4 PSYCHE : Ngunit gusto ko sila makita.
5 KUPIDO : (SIGH) Sige dahil mahal kita pag bibigyan kita pero kapag may mangyari na hindi
6 ka aya-aya huwag mong sabihin na hindi sinabihan.

1 PSYCHE : Sa totoo lang hindi ko pa siya nakita.
2 KAPATID 1 : (GULAT) Ano?! Hindi pwede yan dapat makita mo ang asawa mo.
3 KAPATID 2 : Baka patayin ka nang halimaw na iyan.
4 PSYCHE : Ano’ng gagawin ko?
5 KAPATID 1 : Mamayang gabi magdhanda ka ng kutsilyo at lampara, itago mo ito sa ilalim ng
6 iyong kama para madaling makuha. Kapag tulog na siya patayin mo siya gamit
7 ang kutsilyo.
8 PSYCHE : Ngunit asawa ko siya.
9 KAPATID 2 : Asawa na pwede kang patayin.

1 PSYCHE : Dapat ko ba itong gawin? Pero asawa ko siya. Bahala na nga gagawin koi to.
2 SFX : FOOT STEPS & LAMP SHAKING
3 PSYCHE : (SHOCKED) Kay gandang nilalang, at pinag samantalaahan ko pang patayin ito.
4 SFX : NASUNOG/NAPASO
5 KUPIDO : (PAIN) Aray! Psyche?! Ito ba ang isusukli mo sa aking pag mamahal sa iyo?
6 Matapos kong suwayin ang aking Ina at gawin kitang asawa. Magagawa mo pang
7 iputol ang aking ulo. Wala na akong iba pang maisip na kaparusahan kundi ang
8 iwan kita habang buhay. Tandaan mo ito hindi mabubuhay ang pag mamahalan 9 kapag walang tiwala.
10 SFX : STRONG WIND

1 CERES : Oh Psyche, ikaw ay tunay na nakakaawa. Pero ikinalulungkot ko’ng sabihin sa iyo
2 na hindi kita maproprotektahan sa galit ni Aphrodite pero tuturuan kita kung
3 paano makipag ayos saa kanya. Pumunta ka sa kanyang palasyoat isuko mo ang
4 iyong kagandahan para makuha mo ang kanyang kapatawaran at baka ibalik niya
5 ang iyong nawawalang asawa.
6 PSYCHE : Salamat po sa inyong tulong.

1 APHRODITE : (GALIT) Bakit ka nandito?!Wala kang karapatang pumunta dito. Naalala mo na
2 bang may manugang ka o baka nandito ka para makita ang iyong asawa
3 nagdudusa dahil sa iyo.
4 PSYCHE : (SOB) Patawad po gagawin ko po lahat mapatawad mo lang po ako.
5 APHRODITE : Hmmm... Ito isang sakong pinag halo-halong asukal, bigas, trigo, harina at mga
6 beans. Ipag hiwa-hiwalay mo lahat ng ito bago ako bumalik ngayong gabi.
7 SFX : STRONG WIND
8 PSYCHE : Mga malilit na langgam maaari niyo ba akong tulungan sa pag hiwahiwalay lahat
9 ng ito?
10 LANGGAM : Nakaka awa ka naman kaya sige tutulungan ka namin.
11 PSYCHE : (SHOCKED & SELF) Nag salita ang langgam….

1 SFX : LANDING SOFTLY WITH SLIPPERS ON
2 APHRODITE : Argh! Pumunta ka sa Ilog Nile at kunin ang gintong lana sa mga tupa doon.
3 PSYCHE : Masusunod po

1 TAITA : Babae saan ka pupunta?
2 PSYCHE : Doon lang po sa Ilog Nile para kumuha ng gintong lana. Bakit? Sino po kayo?
3 TAITA : Ako lang naman ang dyosa ng Ilog Nile. Babae huwag kang pumunta doon sa
4 ilog kapag nasa itaas ang araw masyadong mapanganib kapag ang araw ay
5 lumubog pumunta ka doon at may gintong lana doon sa may palumpong.
6 PSYCHE : Salamat po!

1 APHRODITE : (GALIT) Alam ko’ng hindi ikaw ang gumawa ng gaawaing ito at hindi ako
2 nasisiyahan. Mayroon pa akong isang gawain, ito tanggapin mo itong kahon at
3 pumunta ka sa territoryo ni Hades hanapin mo si Persephone at sabihin mo sa
4 kanya “Kailangan ni Aphrodite ang kunti mong kagandahan dahil sa pag aalaga
5 niya sa kanyang anak napa bayaan na niya ang kanyang ganda.” Huwag kang
6 magtagal sa iyong lakad kailangan ko iyan.
7 PSYCHE : Masusunod po.

1 HADES : Ano ang ginagawa ng babaeng ito sa aking territoryo?
2 PSYCHE : Paumanhin po pero kailangan po ng manugang ko ng kagandahan ni Persephone
3 dahil napabayaan na niya ang kanyang sarili.
4 HADES : Sige tutulungan kita.
5 PSYCHE : (GLAD) Talaga po? Naku! Salamat! Salamat!
6 SFX : FIRES

1 PERSEPHONE : Heto ang aking kagandahan.
2 PSYCHE : Salamat po
3 PERSEPHONE : Pero babalan kita huwag mo itong buksan kahit ano ang mangyari.
4 PSYCHE : Opo
5 HADES : Halika ihahatid na kita papa alis dito
6 SFX : FIRES

1 SFX : WALKING ON GRASS
2 PSYCHE : (SELF) Siguro kahit kaunti lang ng kagandahang nandito na kunin ko ay hindi
3 naman makakasakit diba?
4 SFX : BOX OPENING
5 PSYCHE : (FADING OUT) Wala namang laman itong kahon naku baka pagalitan ako ni
6 Aphro…..
7 SFX : STRONG WIND……SOFT LANDING WITH SLIPPERS ON
8 KUPIDO : (SMILE) Nangyari nanaman ang nangyari sayo noon napahamak ka dahil sa
9 kuryusidad. At dahil nagawa mo ang iyong mga tungkulin na ipinagawa sa iyo
10 ng Ina ko ako na ang bahala sa iba.

1 KUPIDO : Zeus dahil nagawa ng minamahal ko lahat ng tungkulin niya. Pwede nap o ba
2 kaming mag-asawa ulit?
3 ZEUS : Sige dahil nagawa niya lahat ng tungkulin niya dalhin siya dito.
4 HERMES : Opo
5 SFX : THUNDERS

1 PSYCHE : Kupido aking mahal nakita ulit kita.
2 KUPIDO : Oo at hindi na tayo mag hihiwalay pa
3 PSYCHE : Mahal na mahal kita
4 KUPIDO : At mahal na mahal rin kita

1 MELANIE : At dito po nag tatapos ang drama sana ay nag enjoy kayo. Tandaan niyo po mga
2 kababayan ang sabi ni Kupido “Hindi mabubuhay ang pag ibig kapag walang
3 tiwala” ito po ulit si DJ Melanie mag papaalam na.

Similar Documents

Free Essay

Mayonnaise as Hair Conditioner

...Comparative Study Between Mayonnaise – Sprite Solution And Cream Silk As Better Hair Conditioner Problem: Can Mayonnaise – Sprite solution make our hair shinier than Cream Silk? How long does Mayonnaise – Sprite solution makes our hair shiny? Hypothesis: Mayonnaise – Sprite solution can make our hair shinier than Cream Silk. It can make our hair shiny for a whole day. BACKGROUND OF THE STUDY As our generation advances to move forward women are having a great passion and are craving to have a spontaneous-looking hair. And so, we compared our very own Mayonnaise-Sprite solution and Cream Silk to see which one would take a better reaction to your hair as better performing hair conditioner. As we researched more in the field of study about hair, a revolutionary breakthrough hit us. We just found that our hair is composed of natural keratin. And as we grow older, our hair loses some keratin due to too much shampoo or too much frequent brushing. That’s why we have dull, frrizzy and unmanageable hair.And since Mayonnaise is made of real eggs, protein is present in the substance. And as we are prone to eat foods or apply products that are reach in protein, it is easily conduced into keratin, Some of it are turned into natural keratin and some of it are being used up keratin is naturally present in our solution. We made this product to help women achieve brilliant-looking hair that is......

Words: 455 - Pages: 2

Premium Essay

Asdwwsda

...have straighter, shinier and more efficient hair that they could be proud of. So, I explored and put my knowledge to the test to come up with an experimental study of comparing mayonnaise-sprite solution and certain product and determine which one could show satisfaction among woman. Then, I simply conducted a comparative study of Cream Silk and Mayonnaise-Sprite solution. Conclusion: Therefore I conclude Mayonnaise-Sprite solution is better hair conditioner than cream silk because it is made out of eggs and causes fair to produce natural keratin. It gives us a brilliant-looking hair that is bouncy, full of life, smooth and healthy hair. Title: A comparative study between mayonnaise-Sprite solution and Cream Silk as better conditioner. MAYONNAISE TABLESPOON CREAM SILK SPRITE Problem: Can mayonnaise-Sprite solution be better hair conditioner than cream silk? Hypothesis: Mayonnaise-Sprite solution can be better hair conditioner than a commercial conditioner called Cream Silk. PROCEDURE: 1.......

Words: 574 - Pages: 3

Premium Essay

Asdw

...nowadays; especially women are having a desire and passion to have straighter, shinier and more efficient hair that they could be proud of. So, I explored and put my knowledge to the test to come up with an experimental study of comparing mayonnaise-sprite solution and certain product and determine which one could show satisfaction among woman. Then, I simply conducted a comparative study of Cream Silk and Mayonnaise-Sprite solution. Title: A comparative study between mayonnaise-Sprite solution and Cream Silk as better conditioner. Problem: Can mayonnaise-Sprite solution be better hair conditioner than cream silk? Hypothesis: Mayonnaise-Sprite solution can be better hair conditioner than a commercial conditioner called Cream Silk. Background of the Study: As our generation advances to move forward. Women are having a great passion and are craving to have spontaneous-looking hair. And so, I compared my very own Mayonnaise- Sprite solution and Cream Silk to which one would take a better reaction to your hair as better Performing hair conditioner. As I researched more in the field of study about hair, a revolutionary breakthrough hit me. I just found the our hair is composed of natural keratin. And as we grow older our hair loses some keratin due to too much shampoo or too much frequent brushing. That’s why we have dull, frizzy and unmanageable hair. And since mayonnaise is made out of real eggs, protein is present in the substance. And as we are prone to eat food or......

Words: 321 - Pages: 2

Premium Essay

Marketing Strategy of Unilever Bd

...Chapter- One Introduction 1.1 Introduction Unilever is a multi-national corporation, formed of Anglo-Dutch parentage that owns many of the world's consumer product brands in foods, beverages, cleaning agents and personal care products. Unilever employs nearly 180,000 people and had worldwide revenue of almost €40 billion in 2005. Unilever is a dual-listed company consisting of Unilever NV in Rotterdam, Netherlands and Unilever PLC in London, England. This arrangement is similar to that of Reed Elsevier and that of Royal Dutch Shell prior to their unified structure. Both Unilever companies have the same directors and effectively operate as a single business. The current non-executive Chairman of Unilever N.V. and PLC is Michael Treschow while Patrick Cescau is Group Chief Executive, who will retire at the end of 2014. Mr Paul Polman will succeed Patrick Cescau as Group Chief Executive. The company is widely listed on the world's stock exchanges. 1.2 Origin of report Since practical orientation is an integral part of the MBA program, I tried to expose real life performance of Unilever by preparing this report. To prepare this report I have come across with different information of the Unilever. From the collected information I understand the company’s activities in the market as Unilever as in their internal preparation for marketing and others activities. I expect that this report will fulfill the requirement of MBA......

Words: 20044 - Pages: 81

Premium Essay

Unilever

...Introduction Unilever is a multi-national corporation, formed of Anglo-Dutch parentage that owns many of the world’s consumer product brands in foods, beverages, cleaning agents and personal care products. Unilever employs nearly 180,000 people and had worldwide revenue of almost €40 billion in 2005. Unilever is a dual-listed company consisting of UnileverNV in Rotterdam, Netherlands and Unilever PLC in London, England. This arrangement is similar to that of Reed Elsevier and that of Royal Dutch Shell prior to their unified structure. Both Unilever companies have the same directors and effectively operate as a single business. The current non-executive Chairman of Unilever N.V. and PLC is Michael Treschow while Patrick Cescau is Group Chief Executive, who will retire at the end of 2008. Mr Paul Polman will succeed Patrick Cescau as Group Chief Executive. The company is widely listed on the world’s stock exchanges. 1.2 Origin of report Since practical orientation is an integral part of the BBA program, I tried to expose real life performance of Uniliver by preparing this  report. To prepare this report I have come across with different information of the Uniliver. From the collected information I understand the company’s activities in the market as Uniliverll as in their internal preparation for marketing and others activities. I expect that this report will fulfill the requirement of BBA program and provide a clear idea about the Uniliver activities and other......

Words: 19567 - Pages: 79

Free Essay

Personal Grooming

...Overall Cleanliness * Hair * Nails * Teeth * Uniform * Make-up Hair * It is your crowning glory. * Keep it at a length and style at which you can maintain it. * Wash your hair at least once a week. For women: * Hair pulled back from face. * Hair should be tied into a bun. * Apply Oil or Gel. It gives a professional look * Should be well groomed with a neat appearance at all times * Hair pins should be plain and black For men: * Not fall over the ears / eyebrows * Should be 02 inches above the back of the collar * Apply Oil or Gel. This gives a professional look * Must Shave Daily * Facial hair should be neatly trimmed (moustache, sideburns), beards are not recommended Nails * Clip nails short, along their shape. * A healthy body ensures healthy nails. * Brittle or discoloured nails show up deficiencies or disease conditions Teeth * Brush teeth twice a day and rinse well after every meal * Remember to rinse your mouth after every meal * For those who smoke it is important you rinse your mouth after every smoke and use a mouth freshener Uniform * First impressions are made within the first 5 seconds of meeting someone * Uniform – Neat, clean and well ironed Make-up * Makeup should be natural looking. * Nail polish and lip color should be light red. * Women: stay away from extremely dark, bright reds and fluorescent colors. * Hair color should......

Words: 5191 - Pages: 21

Premium Essay

Title

...[pic] ББК 81.2.1. Англ. М41 Рецензенты: кафедра английского языка Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (зав. кафедрой, доцент, кандидат филологических наук Е. Ф. Жукова) доцент кафедры английской филологии № 2 Санкт-Петербургского государственного университета М. В. Сорокина Меркулова Е. М., Филимонова О. Е., Костыгина С. И., Иванова Ю. А., Папанова Л. В. М41 Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная и устная практика. Серия «Изучаем иностранные языки».— СПб.: Издательство Союз, 2000.— 384 с. ISBN 5-87852-114-8 Настоящая книга представляет собой вторую часть учебного комплекса "English For University Students". Учебник включает текстовый материал и комплексную систему упражнений для отработки навыков устной и письменной речи на продвинутом этапе обучения. Материал отредактирован профессором кафедры современных языков и литератур Оклевдского университета Н. Ф. Лонганом. Все права защищены. ( «Издательство Союз», 2000 ( Меркулова Е. М.. Филимонова О. Е., Костыгина С. И., Иванова Ю. А., Папанова Л.В., 2000 ( В.А. Гореликов, художественное оформление, 2000 ISBN 5-87852-114-8 CONTENTS Lesson 1 FAMILY LIFE 3 Lesson 2 HOME 16 Lesson 3 DAILY ROUTINE 29 Lesson 4 DOMESTIC CHORES 41 Lesson 5 SHOPPING FOR FOOD 54 Lesson 6 SHOPPING FOR CONSUMER GOODS 68 Lesson 7 MEALS AND COOKING 81 Lesson 8 COLLEGE......

Words: 96008 - Pages: 385

Premium Essay

Marketing

...100 Great Marketing Ideas from leading companies around the world Jim Blythe 100 GREAT MARKETING IDEAS FROM LEADING COMPANIES AROUND THE WORLD Jim Blythe Copyright © 2009 Jim Blythe First published in 2009 by Marshall Cavendish Editions An imprint of Marshall Cavendish International 1 New Industrial Road, Singapore 536196 Other Marshall Cavendish offices: Marshall Cavendish Ltd. 5th Floor, 32–38 Saffron Hill, London RC1N 8FH, UK • Marshall Cavendish Corporation. 99 White Plains Road, Tarrytown NY 10591-9001, USA • Marshall Cavendish International (Thailand) Co Ltd. 253 Asoke, 12th Flr, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand • Marshall Cavendish (Malaysia) Sdn Bhd, Times Subang, Lot 46, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Marshall Cavendish is a trademark of Times Publishing Limited The right of Jim Blythe to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. Requests for permission should be addressed to the publisher. The author and publisher have used their best efforts in preparing this book and disclaim liability arising...

Words: 42218 - Pages: 169

Premium Essay

Marketing

...100 Great Marketing Ideas from leading companies around the world Jim Blythe 100 GREAT MARKETING IDEAS FROM LEADING COMPANIES AROUND THE WORLD Jim Blythe Copyright © 2009 Jim Blythe First published in 2009 by Marshall Cavendish Editions An imprint of Marshall Cavendish International 1 New Industrial Road, Singapore 536196 Other Marshall Cavendish offices: Marshall Cavendish Ltd. 5th Floor, 32–38 Saffron Hill, London RC1N 8FH, UK • Marshall Cavendish Corporation. 99 White Plains Road, Tarrytown NY 10591-9001, USA • Marshall Cavendish International (Thailand) Co Ltd. 253 Asoke, 12th Flr, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand • Marshall Cavendish (Malaysia) Sdn Bhd, Times Subang, Lot 46, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Marshall Cavendish is a trademark of Times Publishing Limited The right of Jim Blythe to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. Requests for permission should be addressed to the publisher. The author and publisher have used their best efforts in preparing this book and disclaim liability arising directly and indirectly......

Words: 42218 - Pages: 169

Premium Essay

Great Marketing Ideas (100 Great Ideas) (2010)

...100 Great Marketing Ideas from leading companies around the world Jim Blythe 100 GREAT MARKETING IDEAS FROM LEADING COMPANIES AROUND THE WORLD Jim Blythe Copyright © 2009 Jim Blythe First published in 2009 by Marshall Cavendish Editions An imprint of Marshall Cavendish International 1 New Industrial Road, Singapore 536196 Other Marshall Cavendish offices: Marshall Cavendish Ltd. 5th Floor, 32–38 Saffron Hill, London RC1N 8FH, UK • Marshall Cavendish Corporation. 99 White Plains Road, Tarrytown NY 10591-9001, USA • Marshall Cavendish International (Thailand) Co Ltd. 253 Asoke, 12th Flr, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand • Marshall Cavendish (Malaysia) Sdn Bhd, Times Subang, Lot 46, Subang Hi-Tech Industrial Park, Batu Tiga, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Marshall Cavendish is a trademark of Times Publishing Limited The right of Jim Blythe to be identified as the author of this work has been asserted by him in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. Requests for permission should be addressed to the publisher. The author and publisher have used their best efforts in preparing this book and disclaim liability arising directly and indirectly......

Words: 42218 - Pages: 169

Free Essay

Ultimate Phrasal Verb Book

...THE ULTIMATE PHRASAL VERB BOOK Contents 4 TO THE TEACHER 6 TO THE STUDENT 7 1. FOCUS ON: separable and nonseparable phrasal verbs 9 come from 9 figure out 10 give back 10 look for 10 put on 10 run into 11 show up 11 take off 12 2. FOCUS ON: phrasal verbs and do, does, and did 16 come off 17 doze off 18 fall for 18 give in 18 hear about 18 pull through 18 stay off 19 throw up 19 3. FOCUS ON: three-word phrasal verbs 22 feel up to 22 get over with 22 go along with 22 go in for 23 look forward to 23 put up with 23 screw out of 23 talk down to 23 4. FOCUS ON: present and past continuous phrasal verbs 26 cheat on 26 go after 26 look up 27 pay for 27 plan for 28 point to 28 put to 28 wrap up 29 5. FOCUS ON: pronunciation of two-word phrasal verbs 32 break down 32 burn down 34 call in 34 find out 34 hand back 34 look at 35 setup 35 6. FOCUS ON: pronunciation of three-word phrasal verbs 40 boil down to 40 come down with 40 come up with 41 get around to 41 get out of 41 go back on 41 go through with 42 monkey around with 42 7. FOCUS ON: separable phrasal verbs with long objects 45 cut up 45 hold up 46 let out 46 point out 47 run over 47 see about 48 take in 48 8. FOCUS ON: present perfect phrasal verbs 54 burn out 54 fall over 55 fight back 55 hear of 56 ......

Words: 151637 - Pages: 607

Free Essay

Phrasal Verbs

...THE ULTIMATE PHRASAL VERB BOOK Contents........................................................................... 4 7. FOCUS ON: separable phrasal verbs with long objects ...................................................................... 45 TO THE TEACHER ...................................................... 6 cut up .................................................................. 45 hold up ................................................................ 46 let out .................................................................. 46 point out .............................................................. 47 run over ............................................................... 47 see about ............................................................. 48 take in ................................................................. 48 TO THE STUDENT ....................................................... 7 1. FOCUS ON: separable and nonseparable phrasal verbs .......................................................................... 9 come from ............................................................. 9 figure out ............................................................ 10 give back ............................................................. 10 look for ............................................................... 10 put on .................................................................. 10 run into.................................

Words: 151618 - Pages: 607

Premium Essay

Logical Reasoning

...501 CHALLENGING LOGIC AND REASONING PROBLEMS 501 CHALLENGING LOGIC AND REASONING PROBLEMS 2nd Edition ® NEW YORK Copyright © 2005 LearningExpress, LLC. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. Published in the United States by LearningExpress, LLC, New York. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: 501 challenging logic & reasoning problems. p. cm.—(LearningExpress skill builders practice) Includes bibliographical references. ISBN 1-57685-534-1 1. Logic—Problems, exercises, etc. 2. Reasoning—Problems, exercises, etc. 3. Critical thinking—Problems, exercises, etc. I. LearningExpress (Organization) II. Title: 501 challenging logic and reasoning problems. III. Series. BC108.A15 2006 160'.76—dc22 2005057953 Printed in the United States of America 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Second Edition ISBN 1-57685-534-1 For information or to place an order, contact LearningExpress at: 55 Broadway 8th Floor New York, NY 10006 Or visit us at: www.learnatest.com Contents INTRODUCTION QUESTIONS ANSWERS vii 1 99 v Introduction his book—which can be used alone, with other logic and reasoning texts of your choice, or in combination with LearningExpress’s Reasoning Skills Success in 20 Minutes a Day—will give you practice dealing with the types of multiple-choice questions that appear on standardized tests assessing logic, reasoning, judgment, and critical thinking. It is designed to be used by individuals working on......

Words: 45646 - Pages: 183

Free Essay

Unilever

...Disclaimer Notes to the Annual Report and Accounts This PDF version of the Unilever Annual Report and Accounts 2007 is an exact copy of the document provided to Unilever’s shareholders. Certain sections of the Unilever Annual Report and Accounts 2007 have been audited. Sections that have been audited are set out on pages 69 to 121, 125 to 126, 128 to 130 and 133 to 135. The auditable part of the report of the Remuneration Committee as set out on page 49 has also been audited. The maintenance and integrity of the Unilever website is the responsibility of the Directors; the work carried out by the auditors does not involve consideration of these matters. Accordingly, the auditors accept no responsibility for any changes that may have occurred to the financial statements since they were initially placed on the website. Legislation in the United Kingdom and the Netherlands governing the preparation and dissemination of financial statements may differ from legislation in other jurisdictions. Disclaimer Except where you are a shareholder, this material is provided for information purposes only and is not, in particular, intended to confer any legal rights on you. This Annual Report and Accounts does not constitute an invitation to invest in Unilever shares. Any decisions you make in reliance on this information are solely your responsibility. The information is given as of the dates specified, is not updated, and any forward-looking statements are made subject to the......

Words: 94318 - Pages: 378

Free Essay

Positioning the Battle for Your Mind

...redirecting... | |cover |next page > | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

Words: 30800 - Pages: 124