Free Essay

Micrsoft

In: Business and Management

Submitted By mistro112
Words 262
Pages 2
Hej had s ddsf asdf sdafs df sdf sfg sfg dfdfs fsd fdsf dsf sdf sdf sdf sdf sdf sadf df sds dfsdf sd dsfs dfs sd sda fsdf dg tg gt gt gt gt tg tg gt tg h yhy gf fds as asd asds fas dsf sdf fg fg fg g ds a sdd f f dfsg sdf dsf dfg dfsdfs g dfg dsfdfghjb h hb hb hb bh bh bh bh bh bh bh bh bh bh hb hb bh bh bh bh bh bh bh hb hb bh bh bh bh bh bh hb hb jn jn nj jn jn jn jn h yg gy h hu ju j jn n h g b b n mn j h h b bn n hj h g g b n n hh h g g b b nb n n n n n nn j j jj j j jnj jnjn jn jn jn nj njnj nj nj nj njnj jn bh hb bh v vggv gv yhy hn kfwjn fwhg efluhsdflkjh halsflf asdbfasdhjkfb kdfbhsdkbf fdfhbvvhb hb bhb hbh bh bh vg vg fc fc vb bh bh bh hb hn njjn jn hb bh bg gvgv vg bh hb nh jn ujhy yg gt gt gyhy hu u ij jmn njbh g gh jk g ghj hh j j ht fg gygtgtgt hy yh huhuiijujuij nhh bubu bu b bu bhubhu bhu buh bhu bhu bhubh buh ubh buh buhb ubhu bhu bhu ubh buhbhu bhub hubhu bh bh bhu bhu bhu bhu bhu bhu bhu bhubh ubhu

Similar Documents

Free Essay

Unit 1 Assignment 2 the Pm Company

...can now get Window 7 for less money. Driver support and software support is also important. Windows 7 has been out for some time now, but is still fairly new, so you will not have a problem with drivers. Windows 8 is still a little to new and some drivers do not work properly (Diberdayakan, 2013). Last would have to be like Window XP there is so much more software available for Window 7 currently then there is now for Windows 8. Much of the software that you use on XP will work on Windows 7 (Andreas, 2009), which will save your company money not having to upgrade your software so that it works on Windows 8. And finally you will not have to change from Window Sever 2003 it is compatible with Windows 7 as long as you update your software (Micrsoft). Works Cited Andreas, K. (2009, September 25). The Benefits of Windows &. Retrieved from http://www.allcovered.com/learning/it-support-services/benefits-of-windows-7/ Diberdayakan, O. (2013). Advantages and Disadvantages of Windows 8. Retrieved from...

Words: 382 - Pages: 2

Premium Essay

Music

...Smart Pc Maintenance Contents Introduction: Error! Bookmark not defined. Description: 3 Competitors Analysis: 3 b) Mycuredcomputer.com 3 c) Fixmonster.com 3 Support.com 3 Audience Demographics for Support.com 4 Micrsoft and certified by TRUSTe 5 Mycuredcomputer.com 5 Audience Demographics for Mycuredcomputer.com 6  Credit Cards 7 Fixmonster.com 7 Livepcexpert.com 9 Visitors by Country for Livepcexpert.com 9 Product and Service 10 Online Repairement : 10 Software : 10 Hardware: 10 Marketing Plan 10 Advertising: 10 Interchange links: 10 Social Sites: 11 Web Development Plan 12 Main Page 12 Contact us: 14 Financial Planning: 14 Terms and Conditions: 15 Use 15 1) Personal Information and Privacy 15 2) Copyright 15 3) Links to Third Party Sites 15 4) No Unlawful or Prohibited Use 15 Introduction: Smart Pc Maintenance provides compressive solutions for computers. We are providing the online computer maintenance services to the customers 24 hours and 7days in a week. Our aim is the satisfaction and continuous support to the customer. Also we are providing the services of guiding and selecting the perfect system for your business or personal requirements. Description: Smart Pc Maintenance is an online business relating to the maintenance and providing online support to the customer to both household and small business users. We are providing our online services to the customer 24 hours a day and 7 days a......

Words: 1082 - Pages: 5

Free Essay

Thesis

...Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Gegradueerde in Toegepaste Informatica Optie Adviesrapport: Update databasestructuuren software CAMPUS Geel Stijn Van Opstal Academiejaar 2005-2006 De houder van dit diploma is gerechtigd tot het voeren van de titel van Bachelor Woord vooraf De overgang van student naar werknemer is niet zo eenvoudig dan men denkt. Het aantal aanwezigheidsuren verdubbelt en je bent voelt je plots opnieuw een onervaren jongeman die zijn eerste schooldag op de KHK Geel volgt. Dankzij de behulpzaamheid van de collega’s en de gezellige werksfeer werd deze brug al snel overwonnen. Daarvoor wil ik een woord van dank uiten voor iedereen die mij gedurende de drie maanden gesteund heeft. Eerst en vooral wil ik mijn stagebegeleiders, Ludo Alen en Patrick Stevens bedanken. Bij hen kon ik altijd terecht voor eventuele vragen en opmerkingen. Ze hebben mij ook veel bijgebracht over Exxon Mobil zelf en hoe alles er tewerk gaat. Dankzij hen heb ik ook een bepaald zicht gekregen op de opdracht, die in het begin misschien niet zo duidelijk leek. Ook wil ik Marianne Bruyneel bedanken voor de adminstratieve zaken. Dankzij haar had ik altijd een nieuwe bureau waar ik terecht kon. Dit was niet altijd even gemakkelijk, aangezien Exxon Mobil een heel druk bewegend bedrijf is. Mijn opdrachtgever, Claudius Gosse, wil ik bedanken voor de unieke opdracht. Ook al was dit niet een technische opdracht, toch leek mij dit een uitdaging om te doen. Naast de...

Words: 21802 - Pages: 88