Free Essay

Mohawk National Bank

In: Business and Management

Submitted By orguna
Words 655
Pages 3
c. ‘MOHAWK NATIONAL BANK’ VAKA ÇALIŞMASI

1) Öncelikli olarak, departman müdürleri matriks örgüt yapısı için ikna edilmelidir.

Daha sonra, fonksiyonel takım üyeleri, yeni sistemin ( matriks örgütlenme) başarılı olacağı, işe yarayacağı konusunda ikna edilmelidir. Bu çalışanlar kıdemli çalışanlar olduğu için değişimi reddetmektedir. Bu kişileri ikna etmek de süreçten sorumlu başkan ve başkan yardımcısına düşmektedir.

2) Çalışanların proje yöneticisi olmak istememesinin başlıca sebepleri:

- Çalışan kişilerin alanlarında uzman kişiler olması ve bu kişiler uzun zamandır aynı bölümde çalıştıkları için ve işlerinden memnun oldukları için kariyerlerinde değişiklik yapmak istememeleri

- Çalışanların, proje yöneticisi olduklarında, daha üst seviye yönetimle aralarındaki iletişimin kopacağını düşünmeleri

- Çalışanların proje yöneticisi olduğunda başarısız olmalarından korkmaları

- Çalışanların, proje yöneticisi özelliklerinin, kendi kişisel özelliklerine uygun olmadığını düşünmeleri

- Çalışanların sistem değişikliğini sevmemeleri

3) İlk grup proje yöneticileri, şirket içindeki çalışanlardan seçilmelidir. Dışarıdan atanacak kişi, proje takımlarını tanımadığı için onları motive edemeyebilir. Bu yüzden sistem başarısız olabilir. Diğer çalışanlar, güvendikleri ve tanıdıkları proje yöneticisiyle çalışmak isteyecektir. Bu yüzden, mantıklı olan, proje yöneticilerini şirket içinden terfi yoluyla seçmektir. Bu kişiler, fonksiyonel takım üyelerini motive edebilen, kalifiyeli kişiler olmalıdır. Proje yöneticisi olma potansiyeline sahip bu kişilere, proje yöneticisi pozisyonu için yan terfi verilmelidir. Yani, bu kişiler 6 ay boyunca proje yöneticisi pozisyonunda denenmelidir. 6 ay sonunda, proje yöneticiliğinde genel olarak başarılı olurlarsa, proje yöneticiliğine bu kişilerin kalıcı terfisi yapılmalıdır. Eğer iyi performans gösteremezlerse ve baskıya karşı koyamazlarsa da bu kişiler, önceki fonksiyonel pozisyonuna geri döndürülmelidir ancak geri döndüğünde, diğer çalışanlar tarafından yadırganmaması sağlanmalıdır.

4) Proje yöneticisi ilk olarak, şirket içinde tanınmalıdır. Diğer şirket çalışanlarının yeni sistemi kabul etmesine ve yeni sisteme alışmasına ihtiyaç vardır. Fonksiyonel takım üyeleri, kendi proje yöneticisini tanımalı ve onu yöneticisi olarak kabul edebilmelidir. Aksi halde, çatışmalar ortaya çıkar ve yeni sistem başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu yüzden proje yöneticisinin ilk olarak şirket içinde tanınmaya ihtiyacı vardır.

5) Proje yönetimi uygulamasında baskıcı bir tutum sergilenebilir fakat geleneksel yönetim yöntemleri ile yönetilmekte olan ekip firma yöneticilerinin tahmin ettiği üzere bu duruma direnç gösterebilir. Üst düzey yöneticiler bu değişikliklerin sebebini, amacını ve beklenen sonuçlarını çalışanlara en uygun şekilde açıkladığında, proje yönetiminin de kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

6) Firma çalışanları proje yönetimi, proje yöneticiliği kavramını gerekliliklerini tam olarak kavrayamamışlardır ve bu konuda yeterli bilgiye sahip değilerdir. Bu durumu çalışanların proje yöneticiliği pozisyonu ile kendi pozisyonlarını kıyas yaparak kendi pozisyonlarını daha üst seviyede görmelerinden,konuya hakim olmadıklarını dile getirmesi gibi durumlardan anlayabiliriz.

7) Bir deneme süreci yaratılarak pozisyon için uygun olduğu düşünülen adaylar geçici olarak proje yöneticiliği pozisyonuna getirilebilir ve bu sayede çalışanların pozisyon ve gerçekleştirilecek olan proje için yeterli niteliklere sahip olup proje için üst düzey bir performans sergileyip sergiliyemeyeceği gözlemlenebilir. Gözlemlerin sonucu olumsuz olduğu takdirde ileriye yönelik bir başarısızlık engellenmiş olup ,uygun adayın belirlenmesi daha güvenilir bir yolla gerçekleştirilmiş olur.

8) Yeni projeye başlanırken işlerin genel akışını bilen, diğer çalışanları tanıyan, şirket kültürüne ve stratejilerine aşina üyelerden oluşan bir proje ekibi kurulmalıdır. Tamamıyla yeni olan bu düzende, bir sistem oturtmak daha sancılı olacak ve daha uzun zaman alacaktır bu durum da firma için daha yüksek maliyetler getirecektir. Firma içerisinde proje yöneticiliğine uygun görülen adayların proje yöneticiliği fikrine sıcak bakmamaları ,konu hakkında daha az yetkinliğe sahip adaylara yönelinmesine sebep olabilir.Bu durumda projede istenilen performansın gösterilmesine engel olabilir.Bu nedenle eğer yeterince uygun olduğu düşünülmeyen şirket içi adaylar yerine, konuya daha hakim ancak şirket dışından yeni çalışanlar getirilebilir.

9) Çalışanların pozisyon değişiklikleri konusunda bilgilendirilmesi şarttır. Çalışanlar bu kavramlar konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarında proje yöneticiliği terfilerinin şirket içi yapılması çalışanları motive edecek, onlar da yeni uygulamaları destekleyeceklerdir.

10)Değişikliklerin uygulanmasında en büyük sorumluluk üst düzey yöneticilere düşmektedir. Değişim sürecini, öncesini ve sonrasını çok iyi analiz ve kontrol edilmeli aynı zamanda çalışanlar bu konu hakkında bilgilendirilmelidir. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen, proje yönetimini desteklemeyen bir yönetici projede beklenilen performansın elde edilememesine sebep olacaktır.

11) Eğitim programları değişim sürecinde oldukça faydalı olacaktır. Banka genelinde uygulanacak yeni sistemlerin anlaşılması, sürecin etkinliğini ve başarısını arttıracaktır. Böylece eğitim programları çalışanların değişime olan dirençlerini kıracak, proje yöneticisinin belirlenmesinde ki sorunların önüne geçecek olan etkili bir yol olmuş olacaktır

Similar Documents

Premium Essay

Mohawk National Bank

...businesses continue to grow in importance to the national economy. According to the Small Business Administration, America’s 22 million small businesses generate more than half of the nation’s Gross Domestic Product and are the principal source of new jobs. The National Foundation for Women Business Owners reported that between 1987 and 1994, the number of women-owned businesses grew by 78% and women-owned firms accounted for 36% of all firms. Although the growth in the number of women-owned businesses is encouraging, the size of such businesses remains small in terms of both revenues and number of employees, especially in comparison to male-owned businesses. One explanation for this disparity is that female business ownership is concentrated primarily in the retail and service industries where businesses are relatively smaller in terms of employment and revenue as opposed to high technology, construction, and manufacturing. One of the most fruitful streams of research in women’s occupational choice has been based on EXECUTIVE SUMMARY Address correspondence to Alexandra L. Anna at HQ USAFA/DFM, 2354 Fairchild Drive, Suite 6H94, USAFA, CO 80840-5701; (719) 333-4405; Fax: (719) 333-2944; E-mail: AnnaAL.DFM@USAFA.AF.MIL This research was funded in part by the Ewing Marion Kauffman Foundation and the Center for Entrepreneurial Leadership. An earlier version of this paper was presented in the Entrepreneurship Division of the National Academy of Management Meeting held in......

Words: 13148 - Pages: 53

Premium Essay

Mowak National Bank

...MOHAWK NATIONAL BANK Question 1: How do you implement change in a bank? In a traditional organization of Mohawk National Bank, the main problem is that there is no communication and cooperation between departments due to absence of a project manager, who could act as focal point for the integration work. For solving their problem Mohawk National Bank is thinking to consider a new organizational structure: matrix organization. The main obstacle of this project is the hostility at change of most of the employees. For overcome this obstacle Bank top-managers have to find a Project Manager that can motivate and convince people that this change it is important and necessary for Bank’s business life. The first step is to select the right people within the organization. Looking carefully at the interviewed of the most competent employees it seems that nobody it is perfectly suitable for the project, so it is fundamental the support of top Management. Top Management have to choose one of those in trial for some month and then decide if assigned him/her permanently to the position of Project Manager. Question 2: What are some of the major reason why employees do not want to become project managers? Banks are generally traditionalist and regimented, mainly due to strict rules, policies and procedures. Also employees have got similar characteristics: many of them have been in Mohawk Bank between 20 and 30 years and for this reason they will resist to change and fight......

Words: 1174 - Pages: 5

Premium Essay

Mohk Bank

...CSC 555 Week 2 Case Study Exercise September 3, 2013 Mohawk National Bank "You're really going to have your work cut out for you, Randy," remarked Pat Coleman, vice president for operations. "It's not going to be easy establishing a project management organizational structure on top of our traditional structure. We're going to have to absorb the lumps and bruises and literally 'force' the system to work." BACKGROUND Between 1988 and 1998, Mohawk National matured into one of Maine's largest full-service banks, employing a full-time staff of some 1,200 employees. Of the 1,200 employees, approximately 700 were located in the main offices in downtown Augusta. Mohawk matured along with other banks in the establishment of computerized information processing and decision-making. Mohawk leased the most up-to-date computer equipment in order to satisfy customer demands. By 1994, almost all departments were utilizing the computer. By 1995, the bureaucracy of the traditional management structure was creating severe administrative problems. Mohawk's management had established many complex projects to be pursued, each one requiring the involvement of several departments. Each department manager was setting his or her own priorities for the work that had to be performed. The traditional organization was too weak structurally to handle problems that required integration across multiple departments. Work from department to department could not be tracked because there......

Words: 1404 - Pages: 6

Premium Essay

Project Management

...Between 1978 and 1988, Mohawk National matured into one of Maine's largest full-service banks, employing a full-time staff of some 1,200 employees. Of the 1,200 employees, approximately 700 were located in the main offices in downtown Augusta. Mohawk matured along with other banks in the establishment of computerized information processing and decision-making. Mohawk leased the most upto- date computer equipment in order to satisfy customer demands. By 1984, almost all departments were utilizing the computer. By 1985, the bureaucracy of the traditional management structure was creating severe administrative problems. Mohawk's management had established many complex projects to be pursued, each one requiring the involvement of several departments. Each department manager was setting his or her own priorities for the work that had to be performed. The traditional organization was too weak structurally to handle problems that required integration across multiple departments. Work from department to department could not be tracked because there was no project manager who could act as focal point for the integration of work. UNDERSTANDING THE CHANGEOVER PROBLEM It was a difficult decision for Mohawk National to consider a new organizational structure, such as a matrix. Randy Gardner, director of personnel, commented on the decision: Banks, in general, thrive on traditionalism and regimentation. When a person accepts a position in our bank, he or she......

Words: 483 - Pages: 2

Premium Essay

Chemicals

...Brochure More information from http://www.researchandmarkets.com/reports/2212819/ Project Management. Case Studies. 4th Edition Description: A new edition of the most popular book of project management case studies, expanded to include more than 100 cases plus a "super case" on the Iridium Project Case studies are an important part of project management education and training. This Fourth Edition of Harold Kerzner's Project Management Case Studies features a number of new cases covering value measurement in project management. Also included is the well-received "super case," which covers all aspects of project management and may be used as a capstone for a course. This new edition: - Contains 100-plus case studies drawn from real companies to illustrate both successful and poor implementation of project management - Represents a wide range of industries, including medical and pharmaceutical, aerospace, manufacturing, automotive, finance and banking, and telecommunications - Covers cutting-edge areas of construction and international project management plus a "super case" on the Iridium Project, covering all aspects of project management - Follows and supports preparation for the Project Management Professional (PMP®) Certification Exam Project Management Case Studies, Fourth Edition is a valuable resource for students, as well as practicing engineers and managers, and can be used on its own or with the new Eleventh Edition of Harold Kerzner's landmark......

Words: 1220 - Pages: 5

Premium Essay

Hist 120 Terms Review

...Alexander Hamilton: (1755–1804) the founder of the nation's financial system, and the founder of the Federalist Party. Hamilton took the lead in the funding of the states' debts by the Federal government, the establishment of a national bank, a system of tariffs, and friendly trade relations with Britain. Anti-Federalists: who favored a more decentralized federal system. Articles of Confederation: postwar economic conditions were difficult because British markets were closed to the new nation and the Articles had not provided for a mean to raise taxes or stimulate economic recovery. Shay's Rebellion made many Americans fear that anarchy would destroy the new republic and led them to clamor for a stronger national government. Battle of Bunker/Breed’s Hill: took place on June 17, 1775, just a few months after the start of the American Revolutionary War. Boston was being besieged by thousands of American militia. The British were trying to keep control of the city and control its valuable sea ports. The British decided to take two hills, Bunker and Breeds, in order to gain a tactical advantage. The American forces heard about it and went to defend the hills. Although the British won the hill and the battle, they paid heavy costs with so many soldiers, officers dying. This gave the Americans courage to know that they could stand up to the British in battle. Many more colonists joined the army after this battle and the revolution continued to grow in strength. Boston Tea......

Words: 1170 - Pages: 5

Premium Essay

History Timeline 1

...to colonization. | 1200-1900 C.E. | The Algonquian were the first to encounter the Europeans. They lived on the Atlantic coast and hunted and fished for their foods and lived in wigwams in the summer but lived in closer areas in the winter and basically relied on what was stocked up to live on. The Anasazi lived in the Colorado, Arizona, and New Mexico area and were great at trading between the tribes. They made fabrics, baskets and art made of stone. They were farmers and grew crops and lived off the land with livestock plus they were astronomers. The Iroquois were one of the largest and also known as the Haudenosaunee or the People of the Longhouse were based in what are now New York and the upper states. They were comprised of the Mohawk, Oneida, Tuscarora, Onondaga, Cayuga, and Seneca nations. They had vast multigenerational dwellings | 2) The effects of British colonization on the Native Americans. | In the 1600’s | The...

Words: 1631 - Pages: 7

Free Essay

GestióN de Proyectos Y La Estructura

...PARTE 4: GESTIÓN DE PROYECTOS Y LAS ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN En los primeros días de la gestión de proyectos, existía una creencia común de que el proyecto de gestión tenía que ir acompañada de la reestructuración organizativa. Proyecto profesionales de la gestión argumentaron que algunas estructuras de organización, como un estructura de la matriz, eran más conducentes a buena gestión del proyecto, mientras que otras no eran muy eficaces. Cada estructura organizativa cuenta con ventajas y desventajas. Hoy en día, nos preguntamos si la reestructuración organizacional es necesaria. ¿Es posible que la gestión de proyectos se pueda implementar de manera efectiva en cualquier tipo de estructura organizativa si tenemos una cultura cooperativa? La reestructuración suele ir acompañada por un cambio en la autoridad y el equilibrio de poder. ¿Puede la gestión eficaz de los proyectos ocurrir al mismo tiempo que la organización se somete reestructuración? JONES AND SHEPHARD ACCOUNTS, INC. En 1970, Jones y Shephard Accountants, Inc. (J & S) se clasificó decimoctavo en tamaño de la Asociación Americana de Contadores. Con el fin de competir con las mayor firmas, J & S ha formado una División de Servicios de Información diseñado principalmente para estudios y análisis. En 1975, la División de Servicios de Información (DSI) tenía quince empleados. En 1977, el Distrito Escolar Independiente compró tres minicomputadoras. Con esta mayor capacidad, J & S ha ampliado......

Words: 3262 - Pages: 14

Premium Essay

Communication

...D. John Wiley & Sons, Inc. Table of Contents PART ONE: Solutions to Chapter Problems Chapter 1-Problems Chapter 2-Problems Chapter 3-Problems Chapter 4-Problems Chapter 5-Problems Chapter 6-Problems Chapter 7-Problems Chapter 8-Problems Chapter 9-Problems Chapter 10-Problems Chapter 11-Problems Chapter 12-Problems Chapter 13-Problems Chapter 14-Problems Chapter 15-Problems Chapter 17-Problems Chapter 18-Prob1ems PART TWO: Solutions to Case Studies Clark Faucet Company Kombs Engineering Williams Machine Tool Company Wynn Computer Equipment (WCE) Reluctant Workers Hyten Corporation Macon, Inc. Continental Computer Corporation Goshe Corporation Acorn Industries MIS Project Management at First National Bank Cordova Research Group Cortez Plastics Phil Condit and the Boeing 777 Teaching Note AMP of Canada (B) Case Study AMP of Canada (C) Case Study AMP of Canada (A) Teaching Note AMP of Canada (B) Teaching Note AMP of Canada (C) Teaching Note Riverview Children’s Hospital Teaching Note Como Tool and Die (A) Como Tool and Die (B) Apache Metals, Inc. Haller Speciality Manufacturing An International Project Manager’s Day (B) Case Study An International Project Manager’s Day (C) Case Study An International Project Manager’s Day (D) Case Study Hazelton International Limited and An International Project Manager’s Day Teaching Note Hazelton International Limited and An International Project Manager’s Day: Decision-Making......

Words: 1932 - Pages: 8

Free Essay

Obama Care

...Government 2305 Chapter 1 1. Describe the different early inhabitants and settlements or the New World: -Jamestown The founding of Jamestown, America’s first permanent English colony, in Virginia in 1607 – sparked a series of cultural encounters that helped shape the nation and the world.  The government, language, customs, beliefs and aspirations of these early Virginians are all part of the United States’ heritage today. The colony was sponsored by the Virginia Company of London, a group of investors who hoped to profit from the venture.  Chartered in 1606 by King James I, the company also supported English national goals of counterbalancing the expansion of other European nations abroad, seeking a northwest passage to the Orient, and converting the Virginia Indians to the Anglican religion. Initially, the colony was governed by a council of seven, with one member serving as president. Serious problems soon emerged in the small English outpost, which was located in the midst of a chiefdom of about 14,000 Algonquian-speaking Indians ruled by the powerful leader Powhatan.  Relations with the Powhatan Indians were tenuous, although trading opportunities were established. An unfamiliar climate, as well as brackish water supply and lack of food, conditions possibly aggravated by a prolonged drought, led to disease and death.  Many of the original colonists were upper-class Englishmen, and the colony lacked sufficient laborers and......

Words: 2962 - Pages: 12

Premium Essay

Agenda

...November Community Meeting Agenda **Please remember that the following points may not cover everything your specific community needs to discuss. Please consult with your RHC so that specific complex or building dates, events, and concerns are timely and relevant. Additionally, please work with your Community Chair to develop and facilitate a social activity or a Community Circle. 1. Ice breaker activity ​ (10-15 min) HIGHS! Going around the circle and sharing the high points from the past week! 1. Environmental Sustainability: a. This month’s topic is Sustainable Dining and Eating: Sustainable agriculture is a way of growing or raising food, including animals, in an ecologically and ethically responsible manner using practices that protect the environment, safeguard human health, are humane to farm animals, and provide fair treatment to workers. Eating “sustainably” means eating food that is grown or raised according to these principles. i. For this segment, I’m going to show a video on some of the consequences that lead to eating unsustainably. ​ https://www.youtube.com/watch?v=FxMHl5Gr2Yg ii. Discussion: What are some ways we can eat more sustainably as college students on a budget?? Eating sustainably provides numerous personal health benefits, including decreased exposure to harmful substances such as pesticides, antibiotic-resistant bacteria, and unhealthful food additives, and the potential to increase consumption of certain nutrients and......

Words: 3621 - Pages: 15

Free Essay

Business

...Business Plan Of LE-CHATEAU IN INDIA Submitted to MOHAWK COLLEGE HAMILTON In partial fulfillment of the requirements for the award of Diploma in INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Under the guidance of Professor. Alyce Lyne Amritpal Kaur 000309497 Amritpal Kaur 000313218 David Nmoye 000304076 Chukwuma Nwachukwu 000309201 Karanveer Singh Khaira 000318652 Department of International Business Management Mohawk College, Hamilton Table of Contents Executive Summary: 3 Corporate Profile: 4 Nature of Business 4 Product Offering 4 Organizational Chart 6 Human Resources Management 6 External Resources: 8 Company strength 8 Company weakness 8 Target Market & PESTE Analysis 9 Target Market Segmentation: 9 PESTE Analysis: 10 Opportunities 11 Threats: 11 Market Entry Method: 12 Market Strategy: 13 Global Supply Chain 16 Warehousing & Inventory: 17 Legal System 18 Company contracts 18 Free Trade Agreement 19 Risk Management: 21 Internal Risks 21 External Risks 22 SWOT Analysis 23 Summary: 24 Conclusion: 25 References: 26 Executive Summary: Le Château Inc. is one of Canada’s oldest specialty retailers and manufacturer of contemporary fashion apparel, accessories and footwear’s all at valued pricing...

Words: 9694 - Pages: 39

Premium Essay

Money

...The History of Money THE HISTORY OF MONEY From Its Origins to Our Time This was the final draft of the English text of "Une Histoire de l’Argent: des origines à nos jours" - www.autrement.com/ouvrages.php?ouv=2746710306 - published by Autrement in Paris in November 2007 with a few minor changes in the final French text. I am very grateful to Philippe Godard - www.autrement.com/collections.php?col=277 for his editorial support, and to Autrement for allowing me to make the English version accessible here. INTRODUCTION This book is about the history of money: how did it begin? how has it evolved to the present day? what has it enabled humans to achieve? and why do so many people in the world today have problems with it and suffer from the way it works? The book is also about the future: how may money develop further? how might we want it to develop? Humans are the only creatures that use money. Animals and birds and insects and fishes and plants exist together in the world without it. But in human societies the earning and spending of money has become one of the most important ways we connect with one another. Most of us have to have money. We need to get enough coming in to match what we need to pay out. We all need to understand at least that much about money. But there is more to it than that. Over the centuries, money has reflected changes in politics and government, in economic life and power, in science and technology, in religious and other cultural beliefs, in family......

Words: 12180 - Pages: 49

Free Essay

Positioning the Battle for Your Mind

...redirecting... | |cover |next page > | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

Words: 30800 - Pages: 124

Premium Essay

Truuuuu

...| California State University, Long Beach County Project: Plumas Brandon Gonzales ID#: 012658332 HCA 300 MW 9:30-10:45am 10/31/2014 Word Count: ~3,812 Abstract This paper will present an assessment and analysis of the health care information researched in Plumas County with addition to percentages and statistics gathered from registered sites and resources. This paper will also develop health resolutions and suggestions that are to be taken in to consideration with a resources profile and analysis. The research provided, focusing on the iron triangle made up of cost, access, and quality; will identify alarming health problems with increases and/or decreases to access and quality taken from legitimate sources and government data and surveys. The future consequences of these following problems, how Plumas County's health professionals plan to act on them, and recommendations to generate solutions will also be presented. A population research conducted in 2013, the "United States Census Bureau" estimated a total population of 18,859 residents in Plumas County making up .05% of California's total population estimated at 38,332,521. Since 2010, the county has shown a 6% decrease in total population losing more than a thousand people in the past 3 years. Plumas County contains a very small fraction of California's residents compared to larger counties in the state. A more precise breakdown of the research in population provided by the "U.S. Census Bureau"...

Words: 4856 - Pages: 20