Free Essay

Motiv

In: Novels

Submitted By ppreysler93
Words 316
Pages 2
With this letter, I would like to express my interest in studying at the Rotterdam University as an Exchange student.
I am currently studying a Degree programme in Business at University Carlos III of Madrid. Having looked through the materials of the Foreign Department of my university, I was very delighted to find the opportunity to finish my degree at the Rotterdam University. I have decided to apply for this programme because I am sure it would strongly enrich my future studies and help me in my prospective career. Moreover I consider this programme as a great opportunity to get in touch with Netherlands culture and educational system. Last but not least, I am very curious about different approaches to the business at the foreign university.
I have chosen to apply for Rotterdam University, because I really like its module system of study. I specially appreciate the wide range of offered modules and the freedom in making your study plan. Many of the modules offered are unique for me, because there is no equivalent at my home university. Very important for me is also an “Excellent” rating for teaching of the business department and the overall friendly atmosphere at both the university as well as the city.
During my prior studies I have found out, that I would like to specialize in Consulting. The University of Rotterdam gives me a chance to get in touch with these subjects through modules from Department of International Business Administration .
I would very much like to finished at the University of Rotterdam.Furthermore I could improve my English and increase my confidence in passing the TOEFL examinations after I return. Moreover, I am confident that my experience in Netherlands would be extremely exciting, fun, and valuable for both my studies and overall general development.
Thank you for considering my request. I look forward to your positive response.
Sicerely,
Patricia Preysler

Similar Documents

Free Essay

Entrepreneurship

...razviti 2. Razlikovanje med malimi in dinamičnimi podjetniki Mali podjetniki so praviloma tisti, ki imajo v lasti ''trgovine na oglu'' in nimajo namena rasti. So podjetniki, ki želijo s podjetjem le preživljati sebe in svojo družino in dočakati svoja stara leta za pultom oziroma imajo dohodkovni motiv. Takšnih je v sodobnem gospodarstvu velika večina, značilno za njih pa je, da niso pripravljeni prevzemati večja tveganja. Dinamični podjetniki imajo za razliko od malih podjetnikov profitni motiv oziroma doseganje višje profitnosti in rast svojega podjetja ter tudi kasnejša prodaja podjetja z velikimi kapitalskimi dobički. V sodobnem gospodarstvu predstavljajo manjšino (2-5% gospodarstva), vendar pa so smatrani kot nosilci gospodarskega, tehnološkega in družbenega razvoja ter konkurenčnosti gospodarstva. 4 skupine malih (in srednjih) podjetij: 1. Obrtniški podjetniki * Vodijo podjetje na podlagi svojega znanja, ki ga uporabljajo v proizvodnji. * Rast je zelo redka * Glavni motiv je zagotavljanje tekočih dohodkov sebi in svoji družini =dohodkovni motiv 2. Miške * Nastajajo vsak dan prav tako propadajo vsak dan * Le okoli 20% jih preživi 5 let ali več * Predstavljajo večinski del gospodarstva (trgovine na oglu) * Gospodarstvu dajejo fleksibilnost in prilagodljivost ponudbe hitrim spremembam na strani povpraševanja s tem, da dnevno nastajajo in odmirajo 3. Sloni ......

Words: 1325 - Pages: 6

Free Essay

Fpef

...Hvem taler i digtet? Er fortælleren til stede i digtet (1.pers.-fortæller) eller er fortælleren mere anonym?(3.pers.-fortæller). Læg mærke til de personlige pronominer! Er fortælleren tæt på begivenhederne eller hævet højt over fiktionsplanet? 5.Sprog & Stil: Find eks. på formelsprog, dvs. stereotype udtryk! Find eks. på den adfærdsbeskrivende stil: dvs. personerne beskrives via deres adfærd! 6.Metrik: Hvilke rimtyper findes: stavelsesrim, bogstavrim (allitteration og assonans)? 7.Billedsprog: Er der eksempler på sammenligninger, metaforer, besjælinger, personifikationer Eller symboler? Ved trylleviser skal man tolke de overnaturlige elementer som symboler på sjælelige konflikter eller psykiske egenskaber. Fortolkning: 8.Motiv: Bestem visens motiv, dvs. typesituationen! Er det en “overgangssituation” eller en slægtsfejde? 9.Fortællerholdning: Er fortælleren positiv, negativ, neutral, ambivalent, subjektiv, objektiv, alvorlig, sørgmodig, patetisk, morsom, ironisk eller noget andet? 10.Tema:...

Words: 298 - Pages: 2

Free Essay

Essay

...Mundtlig Prøve Folkeviser Riddervise – ridder med i Tryllevise – magisk Skæmte viser – laver sjov med nogen Historisk vise - referer til noget i historien først og fremmest finde ud af hvilken type vise, de tre forskellige folkeviser tilhører. Be- grund dit svar. Hvor mange vers er der i hver strofe – og hvor mange strofer er der i alt. Folkeeventyr (1800) (Genre, identificere væsentlige genretræk, analyse) * Ukendt forfatter * Få detaljer * Hurtigt fortalt * 3,7,9 * Gentages * ’’Der var engang…..’’ * ’’De levede lykkelidt’’ * Fantastiske træk * Skæmte-eventyr * Trylle-eventyr * Modsætninger * Personlige udvikling * Personkarakteristik – flad/rund * Helt * Royale personer * Rigt miljø * aktantmodellen Kunsteventyr * Kendt forfatter * Årstal * Miljøbeskrivelser * Adjektiver * Slutning ikke nødvendigvis lykkelig * Mere komplekse * Igen bestemt fjende * Samfundsproblemer * Flere følelser * Personerne er mere runde * Færre modsætninger * Sproget er mere nuanceret * Mere realistisk Romantikken * 1800-1870 * mister Norge 1814 til Sverige * Danmarks nedtur * Går fallit i 1813 * Første skolelov 1814 * Natur og kultur Romantisme * Begyndte i 1971 * Georg Brandes * Strømninger i det 19’århundrede Henrik Pontoppidan * Religion * Ulighed * Dobbeltmoralske ...

Words: 769 - Pages: 4

Premium Essay

Goal Setting Theory

...Motiv Emot (2009) 33:343–352 DOI 10.1007/s11031-009-9143-3 ORIGINAL PAPER The combined effects of goal type and cognitive ability on performance Gerard Seijts Æ Dan Crim Published online: 18 September 2009 Ó Springer Science+Business Media, LLC 2009 Abstract We tested the combined effects of goal type and cognitive ability on task performance using a moderately complex task. Business students (N = 105) worked on a 24 min class scheduling task. The results showed that participants with higher cognitive ability benefited more from the setting of a performance goal as opposed to a learning goal. The reverse pattern was true for participants with lower cognitive ability. Performance goals were more effective for participants with higher cognitive ability vis` a-vis those with lower cognitive ability. The correlation between goal commitment and performance was positive and significant as was the correlation between cognitive ability and performance. Keywords Learning goals Á Performance goals Á Cognitive ability Á Performance Introduction More than a thousand studies have shown the positive effect of goal setting on subsequent task performance (e.g., Latham 2007; Locke and Latham 2002). The most difficult goals produce the highest levels of effort and performance (e.g., Locke and Latham 2002). Moderators or boundary conditions for goal setting include ability, feedback, task complexity, goal commitment and situational constraints (e.g., Locke and Latham 1990, 2002).......

Words: 7318 - Pages: 30

Free Essay

Det Store L

...Peter Kaspersen TEKSTENS TRANSFORMATIONER En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning Ph.D.-afhandling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord Første del. Forudsætninger Kapitel 1. Debatten om faget Fremtidens danskfag Litteratursynet i Fremtidens danskfag Danskfagets mangler Den litterære fronts modangreb En fagdidaktisk kritik Kapitel 2. Afhandlingens placering i debatten Samfundssyn Didaktiksyn Litteratursyn Inspirationen fra Fremtidens danskfag Inspirationen fra litteraturteorien Inspirationen fra systemteorien Dannelsessyn Utraditionel dannelse Sammenfatning af første del Anden del. Teorier Kapitel 3. Den sociokulturelle udfordring Vygotsky Bakhtin Hvorfor ikke sociokulturalisme? Kapitel 4. Amerikansk litteraturpædagogik Klasserummets dialog Fortolkningens instanser Læsercentrerede teorier – og derudover Kapitel 5. Systemteori Bruner iagttaget af Luhmann 1 1 3 4 6 9 10 13 13 16 21 22 24 28 31 34 36 38 38 39 44 48 50 50 57 61 68 68 Systemteoriens grundlæggende paradoks Kommunikationsbegrebet Meningsbegrebet Systemteoretisk uddannelsesteori Interaktionssystemet undervisning Systemteori og danskundervisning Videns- og læringsformer. Stokastiske processer Systemteoretisk kunstteori Det selvprogrammere(n)de værk Kunstsystemets historie Litteratur og undervisning Kritik af Luhmanns systemteori Kapitel 6. Pædagogisk forskning......

Words: 201508 - Pages: 807

Free Essay

Heia

...KOMPOSISJON Innledning - Åpningen kan være «in medias res»: rett på sak, midt i handlingen. - Åpningen kan være en presentasjon av personer eller konflikt - Åpningen kan være en skildring av personer, miljø eller stemning. Rammefortelling (fortelling i fortellingen) - Kronologi eller tilbakeblikk/retrospektiv - Tidsforløp - Referat/scener - Kontrast (mørkt/lyst, god/dårlig¿.) - Spenningskurve - Frempek/forvarsel - Høydepunkt - Vendepunkt Avslutning - Lukket (avsluttet handling) - Åpen (usikkert hva som skjer videre) Handlingen - Handlingen har gjerne et høydepunkt eller klimaks. - Dette høydepunkt eller klimaks vil ofte utgjøre et vendepunkt, et punkt i teksten hvor konflikten får en utløsning. - Handlingen kan være kronologisk framstilt, det vil si i den rekkefølge hendelsene skjer. - Handlingen kan ha tilbakeblikk (retrospeksjon) eller frampek. - Handlingen kan være bygd opp ved hjelp av parallellhandlinger som eventuelt møtes. Avslutningen - Avslutningen kan knyttes til vendepunktet i handlingen (jfr pkt 2). Studienett.no-1489-534019 - Avslutningen kan være overraskende. - Avslutningen kan være avklarende eller åpen for ulike tolkninger. Åpning og avslutning kan bindes sammen ved at noe gjentas. Det kalles sirkelkomposisjon. SYNSVINKEL - Hvem forteller? En episk tekst har en skjult eller åpenlys forteller som har et ståsted i forhold til det som skjer i fortellingen. 1. Autoral synsvinkel (fortellersynsvinkel). Fortelleren står utenfor fortellingen på en av disse...

Words: 779 - Pages: 4

Free Essay

Management-Marketing

... Management- marketing este opus unui alt tip de management, care in esenta nu este bazat pe marketing. Managementul bazat pe marketing presupune utilizarea arsenalului de metode si tehnici ( a instrumentarului stiintific) in derularea proceselor. Acesta are rolul de a operationaliza filosofia marketingului. Din punct de vedere practic, in centrul demersului de management se afla instrumentarul de marketing, motiv pentru care management – marketingul se afla mai aproape de marketing decat de management, fiind dezvoltat in lucrari apartinand unor reputati specialisti ai marketingului. Cea mai cunoscuta, in acest sens este Marketing Management a parintelui marketingului modern Ph Kotler . 2. Locul managementului in cadrul activitatii de marketing Managementul studiaza procese si relatii de munca. Intelegerea caracterului de proces, in sensul de activitati derulate in succesiune, cele din “aval” depinzand de cele din “amonte” reprezinta o importanta majora pentru intelegerea corecta a marketingului deoarece intreaga teorie a fost dezvoltata ca proces. Din acest motiv continutul multor instrumente nu poate fi inteles decat in relatie cu continutul altor instrumente. Managementul a dezvoltat o serie de instrumente specifice fara a caror intelegere si utilizare in firme nu este posibila aplicarea marketingului. Dintre toate acestea se detaseaza STRATEGIA ( ca instrument); omniprezenta in toate fazele. Altfel spus managementul si marketingul se sprijina pe strategie,......

Words: 8934 - Pages: 36

Premium Essay

Management 303

...According to Maslow's hierarchy, which basic needs did Shank's old boss fail to meet? Explain why the needs have not been met. What could be done to meet these missing needs? Maslow’s motivational theory is made up of five levels of needs. Each of this need is required for human beings. The needs can be viewed as a pyramid with the bottom level needed for survival and the progressive levels needed if one were to be truly motivated in life. The first level of needs is the Physiological needs. These needs include food, water, air and sleep and are need for survival. The next level of needs are Security related such as steady employment, safe environment for oneself and his family. Shank’s old boss failed to meet her social and to some extent her Esteem needs. Social needs include the need for belonging, affection and friendship. Relationships such as friendships, romantic attachments and families help fulfill this need for companionship and acceptance, as does involvement in social, community or religious groups ( Kendra Cherry). Esteem needs are the next step to social needs where a person wants to be recognized for her work and needs to know that he or she is doing something meaningful. Shank’s old boss never got involved in her work nor spent any time to review what she was doing. This made her feel that her work was meaningless and of no significance to the organization. Both her social and esteem needs were unmet due to the attitude of her boss. To avoid this situation......

Words: 765 - Pages: 4

Free Essay

Link Exchange

...Publicitatea Online I. Scurt istoric al publicitatii online In urma cu doar 40 de ani televiziunea era considerata “o noua media” si acum 15 ani televiziunea prin cablu a fost apreciata la fel. La inceputurile lor fiecare dintre aceste “noi media” a trebuit sa-si dovedeasca valoarea pentru a-i convinge pe anuntatori sa difuzeze un spot publicitar, iar Internetul se gaseste in aceasta situatie in prezent. Apartine publicitatea pe Internet de planurile media? Aceasta este intrebarea pe care directorii executivi o pun directorilor responsabili cu promovarea produselor. Acestia i-au intrebat la randul lor pe directorii agentiilor de publicitate iar ei au pus aceeasi intrebare departamentelor lor media. Raspunsul a fost categoric DA-indiferent de marca despre care este vorba sau de categoria din care face parte. Faptele confirma acest raspuns: Publicitatea online se poate face prin mai multe metode: 2.1 Banner-ul Plasarea bannerelor pe site-urile romanesti se realizeaza, in proportie de aproximativ 80%, prin realizarea schimbului de bannere, cu o rata de schimb de 1 la 1. Astfel, multe site-uri evita sa cheltuiasca bani pe publicitate. Chair daca acest tip de publicitate prin bannere pare atractiv, este foarte greu sa realizezi o campanie publicitara eficienta bazandu-te doar pe schimbul de bannere, in principal deoarece site-urile foarte vizitate nu agreeaza acest gen de publicitate. Daca discutam despre publicitatea realizata pe site-uri straine, se poate...

Words: 1324 - Pages: 6

Free Essay

Doktor Fautus

...Faschismus Die anfängliche Ausblendung genuin deutscher Themen in der Exilliteratur wich mit der Stabilisierung der nationalsozialistischen Herrschaft einer bewussten Auseinandersetzung mit Deutschland. Die Untersuchung zeigt, - dass dabei der für die deutsche Geschichte und Kultur repräsentative Faust-Stoff eine zentrale Rolle spielte, - warum dieser von Th. Mann und Döblin aufgegriffen und wie er variiert wurde. Die in Doktor Faustus und November 1918 dargestelle Deutung der historischen Entstehungsbedingungen des Faschismus, der Rückgriff auf mythische Elemente und das jeweilige Erzählmodell werden kritisch diskutiert. Die Künstlertheorie von Friedrich Nietzsche Ausdrücklich deutet Thomas Mann in der Entstehung des Doktor Faustus darauf hin, dass sich Gedankenmaterial Nietzsches im Roman befindet: „Da so viel ‚Nietzsche’ in dem Roman ist“. Auffallend ist auch die Parallele zwischen Leverkühns und Nietzsches geistiger Umnachtung, die hin zum Tode führt. Die nachfolgende Erläuterung verzichtet darauf, sämtliche Kunsttheorien Nietzsches vorzustellen, es werden lediglich dem Doktor Faustus relevante erläutert. „Gott ist todt“ - Der bekannte Aphorismus Nietzsches ist zugleich Leitbild seiner Philosophie. Wenn Gott tot ist, dann rückt der Mensch in den Mittelpunkt der Betrachtung. Seine blasphemisch klingende Parole greift jene Denkweise auf, die ungefähr einhundert Jahre später zum Paradigma der Postmoderne wird. Mit dem anstößigen Weltbild, das Nietzsche formt,...

Words: 1158 - Pages: 5

Free Essay

Det Moderne Gennembrud

...Det moderne gennembrud En litterær revolution Mens verden moderniseres, hersker de nationalromantiske forestillinger fortsat. Æstetisk er de litterære idealer ude af trit med en moderne storbys puls. Georg Brandes (1842-1927) destruerer på kort tid det fundament, som den danske litteratur hviler på, og baner vejen for en tiltrængt modernisering. Den 3. november 1871 begynder Brandes en af sine forelæsninger over emnet: Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur på Københavns Universitet (link: http://www.danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/georg-brandes-om-hovedstroemninger-i-1800-tallets-litteratur-1871/). Da forelæsningsrækken et par år senere er forbi, er den danske litteratur afgørende forandret. Brandes præciserer, hvilke problemer den moderne litteratur sætter under debat i Europa. Her tager litteraturen stilling til forholdet mellem de to køn, ejendomsforholdene, religionen og samfundet. Forelæsningerne bliver signalet til et litterært opbrud, en litterær revolution. Rygtet om den unge mand, der har sat København på den anden ende, når hele Skandinavien rundt. I løbet af få år bliver København centrum for den moderne nordiske litteratur. De senere verdenskendte svenske og norske forfattere: August Strindberg, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson valfarter hertil. Herved kommer Brandes forelæsninger til at ændre den skandinaviske litteratur radikalt. I løbet af få år er resultatet synligt. Vi får en række forfattere, der i dag...

Words: 2865 - Pages: 12

Premium Essay

Business

...According to Maslow's hierarchy, which basic needs does the Patagonia culture meet? What would it be like to work at Patagonia? (Hint: Go to Patagonia’s website and find the section on jobs.) What’s your assessment of the company’s work environment? (20 points) Use the expectancy theory or the equity theory of motivation to explain how feeling underpaid might affect the work of a Patagonia associate and what a manager can do to increase the employee's motivation People seek fairness and always compare themselves with their peers. This human nature forms the basis of equity theory of motivation. The way that people measure this sense of fairness is at the heart of Equity Theory (http://www.businessballs.com/adamsequity... If an associate of Flight 001 feels that he is working the same level or more than his peers in other industries or with his old classmates etc. and feels that he is still paid less, it will lead to dissatisfaction in the associate. Increasing his salary will work only if becomes equal to the salary of the people that he compares himself with. Crucially this means that Equity does not depend on our input-to-output ratio alone - it depends on our comparison between our ratio and the ratio of others (http://www.businessballs.com/adamsequity... According to this theory to keep people motivated their wages with have to be fixed after considering both internal and external equity. Internal equity is concerned with the salary of various employees of the......

Words: 636 - Pages: 3

Premium Essay

Personality Assessment

...Personality Assessment and Theories Personality tests can be objective or projective. Through using a standardized format or through assessing yourself more directly the answers may change from day-to-day or month to month. People behave differently in varying situations through tracking personalities many inconsistences are found. Whether someone is given a structured interview or a personality inventory may not matter when the individual has learned and adapted. Personality inventories such as the NEO-PI-R or big 5 are based on the trait theory of personality. This theory stands for a more factored analysis that holds group traits accountable for personal behaviors. One example of trait in this theory is a person’s tendency to be aggressive. Eysenck’s theory based on traits claimed there were areas of personality; emotional stability, introversion-extroversion, and psychoticism. These tests take into account inherent predisposed behaviors and talents. Tests that gauge a person’s strengths and weaknesses this way are multiple choice formats, centered on extroversion, orderliness, emotional stability, accommodation, and inquisitiveness. Each time a big 5 assessment was taken results received differed. I think the results partially have to do with how you are feeling on a day-to-day basis and should be used as a guide. I believe these assessments to be objective and open to interpretation considering life situations. These are the kinds of surveys that a......

Words: 689 - Pages: 3

Free Essay

Publicitatea

...UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI PUBLICITATEA PE INTERNET Prof.dr.: Masterand: Popa Sorin Ogarcă Alida Mădălina CUPRINS 1. SCURT ISTORIC AL PUBLICITAŢII PE INTERNET………………………….....3 2. PUBLICITATEA PE INTERNET ÎN ROMÂNIA…………………………………….6 2.1 EVOLUŢIA PUBLICITĂŢII PE INTERNET ÎN ROMÂNIA.................................6 2.2. STRUCTURA PUBLICITAŢII PE INTERNET ÎN ROMÂNIA............................8 2.2.1 BANNER-UL………………………………………………………………………9 2.2.2. PUBLICITATEA PRIN E-MAIL DIRECT……………………………………..12 2.2.3. NEWSLETTERS…………………………………………………………………..12 BIBLIOGRAFIE PUBLICITATEA PE INTERNET 1. SCURT ISTORIC AL PUBLICITAŢII PE INTERNET În urmă cu doar 40 de ani televiziunea era considerată “o nouă media” şi acum 15 ani televiziunea prin cablu a fost apreciată la fel. La începuturile lor fiecare dintre aceste “noi media” a trebuit să-şi dovedească valoarea pentru a-i convinge pe anunţători să difuzeze un spot publicitar, iar Internetul se găseşte în această situatie în prezent. Aparţine publicitatea pe Internet de planurile media? Aceasta este întrebarea pe care directorii executivi o pun directorilor responsabili cu promovarea produselor. Acestia i-au întrebat la randul lor pe......

Words: 3891 - Pages: 16

Free Essay

Green Thinking - Atitudini Fata de Mediul Inconjurator

...Green Thinking Data: Februarie 2008 Pregatit pentru: Cuprins Capitol Context & Obiective Metodologie Key Findings PARTEA I – Atitudini fata de mediu Fenomene cu impact asupra mediului inconjurator Activitati de protejare a mediului inconjurator Utilitati economisite si motive avute in vedere pentru economisire Produse “verzi” si disponibilitatea de a plati in plus pentru acestea Disponibilitate generica de a plati mai mult pentru produse nepoluante PARTEA a II a – Profilul demografic Slide # 9-10 11-12 13 14 15-16 18-22 2 DATI - Green Thinking - ian08 Context & Obiective CONTEXT ü Acest studiu public este realizat la initiativa Green Report, o companie care detine o revista si un portal dedicate stirilor de mediu. OBIECTIVE ü Identificarea perceptiei despre masura in care oamenii pot influenta fenomene cu impact negativ asupra mediului inconjurator. ü Masurarea procentului de oameni care sunt orientati spre economisirea de apa/caldura ü Identificarea motivului principal pentru care economisesc (pret mai scazut vs. grija pentru mediu) 3 DATI - Green Thinking - ian08 Metodologie Metoda de cercetare Sondaj Populatia tinta Persoane cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, din mediul urban Tehnica de culegere a datelor Interviuri telefonice Marimea esantionului 1003 respondenti Perioada de culegere a datelor 9 – 17 februarie 2008 Marja de eroare +/- 3 % 4 DATI - Green Thinking - ian08 Key Findings » Dintre......

Words: 1392 - Pages: 6