Free Essay

Mr Høyer

In: Computers and Technology

Submitted By hohodyret
Words 1103
Pages 5
Bænken af Per Fly
Idé
Filmens præmis eller budskab vises tydeligt. Man må se i øjnene at igennem de sidste 20 år er sutterne blevet en del af det moderne danmarksbillede. Denne film er derfor godt socialrealistisk lavet, et meget godt billede på hvordan alkoholikerne har det i dag. Samtidig er det en påmindelse til os, om at alle dem vi ser sidde på ”Bænken” hver dag, har haft et normalt liv, har følelser, og har en personlighed. De går og har præcis de samme uopnåelige drømme som alle almindelige borgere har. Alle mennesker har nogle menneskelige kvaliteter. Nu fører drankerne bare et andet liv, de sidder og hygger sig sammen og de har noget til fælles, som vi andre ikke har, masser af tid. Man ser også at mange ikke selv har valgt den svære situation de er i.

Man kan finde flere temaer i denne film. De store overordnede temaer er ensomhed, svigt, alkoholmisbrug og håb.
Ensomheden ses igennem Liv, da hun har følt sig ensom, lige siden Kaj forlod hende og moderen døde. Kaj følte sig også ensom, da han havde brudt med sin vennekreds, samtidig med at Liv ikke ville se ham. Det resulterede i at han prøvede at drikke sig selv ihjel. At det at svigte også er et hovedtema ses ved hjælp af Kaj. Han har svigtet Liv faktisk gennem hele sit liv. Alkohol er også et centralt problem for Kaj, han bliver ved med at falde tilbage til flasken, og det er meget svært for ham at holde op, fordi ligeså snart det går godt, så kommer der en nedtur igen. Hvis Kaj ikke var død, ville hans håb om at blive et andet og bedre menneske, nok være blevet til virkelighed. Samtidig giver denne film håb til mange andre mennesker der også har alkohol som et stort problem. Hvis Kaj kunne blive genforenet med familien, kan de også overvinde deres problemer.

Indhold
Kaj Beckmann Larsen er ca. 50 år, da hans datter er ca. 26 og barnebarnet er ca. 5år. Han har arbejdet som kok, i sine unge dage, men er af en eller anden grund kommet ud på en social glidebane. Muligvis er det startet med en skilsmisse fra hans kone, (Livs mor) som han også var voldelig overfor. Det har måske udløst at han er blevet fyret fra sit arbejde. På den måde er han gået helt ned med flaget, er begyndt at drikke og er kommet ind i det miljø han er i nu. Denne sociale nedtur har bevirket at han har mistet sit selvværd, og har af den grund ikke følt at han kunne være en værdig far for Liv.
Han er snavset, har fedtet hår, og ser meget hærget ud som om han har drukket i længere tid. Han er selvdestruktiv, måske på grund af alle de nederlag han har haft gennem livet. Han er nu startet med et aktiveringsprojekt i Miljøpatruljen, men da han synes det er et usselt arbejde, i forhold til hvad han arbejdede med før i tiden, bliver han sat af projektet. Han finder snart ud af at hans datter er kommet til byen, da han hører hendes navn blevet råbt op på socialkontoret, men han har ikke kontaktet hende i 19 år, og har derfor meget dårlig samvittighed. Langsomt begynder Kaj at leve et mere normalt liv, han gør rent i sin lejlighed, han tager mere pænt tøj på, finder sine evner mht. madlavning frem igen. Han vil prøve at gøre det om igen, mest for Livs og hans barnebarn Jonas skyld, men også for hans eget heldbreds skyld. Man kan sige at han lever i håbet om at Liv vil tilgive ham for den dårlige far han har været.
Da Liv anmelder sin voldelige mand, får Kaj ansvaret for at beskytte Jonas mod faderen (Lars). Kaj gemmer sig oppe på et tag ved sin ven Stig, men kan ikke klare at sove deroppe natten over. Desværre slutter Kajs drøm om at leve et normalt liv om morgenen, da hans mavesår sprænger op igen og hans hjerte pludselig siger stop. Liv når heldigvis lige at sige farvel til sin far som hun har savnet hele sit liv.
Liv Beckmann Larsen er ca. 26 år og har en søn på ca. 5 år der hedder Jonas. Hun er gift med Lars som er meget voldelig. Det passer meget godt med det man siger: ”Et barn til nogle voldelige forældre, søger mange gange selv en voldelig ægtefælle.” Hun er flyttet fra sin mand, på grund af hans voldelige overgreb.
Hun har ikke set sin far i 19 år, så da hun pludselig finder ud af at han bor samme sted som hun nu er flyttet hen, bliver hun glad, men også meget skuffet og rasende. Hun vil ikke se Kaj mere og ønsker at han skal drikke sig selv ihjel. Senere da hun har haft tid til at tænke mere over situationen og har kølet af, giver hun sin far lov til at passe på Jonas. At hun har tilgivet Kaj helt, vises i sidste scene, hvor hun holder ham tæt ind til sig, da han er ved at dø.
Man bliver også præsenteret for miljøet i første scene, handlingen udspiller sig i København. I området hvor Kaj bor, er der en masse højhuse, her bor Kaj i en lejlighed ved siden af nogen udlændinge.
Man bliver præsenteret for Kaj og hans ven Stig. De sidder på bænken sammen med nogle bipersoner som Connie, Carsten, Bo, Lis og en masse andre såkaldte sutter. De er i et aktiveringsprojekt, men laver ikke en skid, de sidder bare og drikker. Man kan straks høre at Kaj er den dominerende i flokken, det er ham der har arbejdet som kok og tjent penge engang, ham der har forstand på alting. Det er også ham der råber højest.
Kvarteret Kaj bor i kalder han ”Jordens røvhul”. Dette er symbol på hvilket miljø de alle bor i, og at de selv klar over problemerne der nærmest er umuligt at løse. Det kan man også høre da kaj fortæller Liv at han aldrig kunnet have et barn eller tage et ansvar for andre end ham selv. Hvis man ser ind i Kajs lejlighed får man også dér et indtryk af hvilket liv han lever. Hans lejlighed er fyldt med tomme øl og sprutflasker samt der roder overalt. Seernes syns på Livs miljø ændrer sig gennem filmen. I starten får man et indtryk af hun lever et helt almindeligt liv med sin søn Jonas, men det viser sig hendes liv ligner Kajs meget, idet hendes mand Lars banker hende så hun må flygte.

Similar Documents

Premium Essay

School

...Part 1: Chart House vs Senate | | | | | | HOUSE | SENATE | 1 | Size | 453 | 100 | 2 | Length of term | 2 years | 6 yrs | 3 | Term limits? | No limit | No limit | 4 | Election schedule: how often | | | 5 | Apportionment of representatives: which is by state and which is by district | District | State | 6 | Minimum age | 25 | 30 | 7 | Minimum citizenship | 7 years | 9 years | 8 | Inhabitant of state represented (for how long) | 7 years | 9 years | 9 | Filling vacancy (death, resignation, retirement, expulsion or election to another government position) | Special/general election | Governor or state of vacancy | 10 | Official Leader | Speaker of the house | Vice president | 11 | Describe organization: which is more centralized, more formal | Formal, more rules | Informal, less rules | 12 | Which has stronger leadership? | No | yes | 13 | Interrelations with constituency- how many do they represent | 710,767 people | Half the state | 14 | Greater expertise/specialization | Experts | | 15 | Name the four types of committees in each chamber (they are the same) | Standing: continue from 1 congress to the nextJoint: members of both chambers conduct investigations/special studies.Conference: members of both chambers work out differences on bills.Special: members from 1 chamber conducts special investigations | same | 16 | Who has more committee/subcommittee assignments | Less | More | 17 | Which chamber......

Words: 1603 - Pages: 7

Free Essay

Turn of the Screw

...home after the previous governess died. Douglas begins to read from the written record, and the story shifts to the governess’s point of view as she narrates her strange experience. The governess begins her story with her first day at Bly, the country home, where she meets Flora and a maid named Mrs. Grose. The governess is nervous but feels relieved by Flora’s beauty and charm. The next day she receives a letter from her employer, which contains a letter from Miles’s headmaster saying that Miles cannot return to school. The letter does not specify what Miles has done to deserve expulsion, and, alarmed, the governess questions Mrs. Grose about it. Mrs. Grose admits that Miles has on occasion been bad, but only in the ways boys ought to be. The governess is reassured as she drives to meet Miles. One evening, as the governess strolls around the grounds, she sees a strange man in a tower of the house and exchanges an intense stare with him. She says nothing to Mrs. Grose. Later, she catches the same man glaring into the dining-room window, and she rushes outside to investigate. The man is gone, and the governess looks into the window from outside. Her image in the window frightens Mrs. Grose, who has just walked into the room....

Words: 1066 - Pages: 5

Free Essay

The Star

...character? To what extent is her final protest justified? How do the other characters portray themselves by their attitudes toward the ritual? Mrs. Tess Hutchinson stands out right from the start: she arrives at the lottery late. She explains to Mr. Summers that she was doing her dishes and forgot what day it was. The town treats her lateness lightly, but several people comment on it, “in voices just loud enough to be heard across the crowd, ‘Here comes your Missus, Hutchinson,’ and ‘ Bill, she made it after all.’” (Jackson 501). It is ironic that she is the one who wins the lottery, and is fated to be stoned. So Tess Hutchinson has already been noticed by people as one who is not entirely part of the group. Before the drawing she is friendly with the other women, pretending to be pleased to be present. The very moment that she sees is her family that draws the black dot, though, her egotism is evident. “You didn’t give him time enough to take any paper he wanted. I saw you. It wasn’t fair!” (Jackson 504). She continues to scream about the unfairness of the ritual up until her stoning. Mrs. Hutchinson knew the lottery was wrong, but she never did anything about it. She pretends as much as she could to enjoy it, when she truly hated it all along. Maybe Jackson is suggesting that the more hypocritical one is, the more of a target they are. Mrs. Hutchinson was clearly the target of her fears. I think sometimes we have no problem remarking on people’s adultery until it is......

Words: 548 - Pages: 3

Premium Essay

Search for Miss Ssg (Script)

...members and the spirited PTA Officers. J & M: ladies and gentlemen, good evening! Welcome to the search for MISS SSG 2011-2012 and the induction ceremony of Tugdan National High School. M: as we commence this momentous event, may I request everybody to rise for a soul warming doxology to be lead by selected students. J: please remain standing for the Philippine National Anthem to be conducted by Mrs. Rachel Fesalbon. M: the world is proud of having its great leaders. From ancient times up to present, good leaders foster the rest of the world to stand firm, to dream big and to take the highest flight man could ever take.. good leaders prepare people to survive the realities of life !ladies and gentlemen, let us hear from our loving Madam Melicia Galicia for her opening remarks. : and at this moment, may I call on Mr. Christian Solidum to introduce the board of judges for tonight’s affair. J: thank you sir! And now let us all welcome our candidates in their production number. J: now, we have the induction ceremony of the newly elected SSG Officers who will be presented by Mr. Randy A. Musa, SSG Adviser and to be inducted by Hon. Herman Galicia, ABC President.. may I request all the officers to come on stage. M: folks, let us be entertained as the selected students set on stage in their modern dance presentation. : thank you guys!! J: ladies and gentlemen, a big round of applause to the candidates in their fashionista...

Words: 790 - Pages: 4

Free Essay

Mr Ahmed

...May I beg that you will write at once to the mother of this unfortunate woman--to Mrs. Catherick--to ask for her testimony in support of the explanation which I have just offered to you?" I saw Miss Halcombe change colour, and look a little uneasy. Sir Percival's suggestion, politely as it was expressed, appeared to her, as it appeared to me, to point very delicately at the hesitation which her manner had betrayed a moment or two since. I hope, Sir Percival, you don't do me the injustice to suppose that I distrust you," she said quickly. "Certainly not, Miss Halcombe. I make my proposal purely as an act of attention to YOU. Will you excuse my obstinacy if I still venture to press it?" He walked to the writing-table as he spoke, drew a chair to it, and opened the paper case. "Let me beg you to write the note," he said, "as a favour to ME. It need not occupy you more than a few minutes. You have only to ask Mrs. Catherick two questions. First, if her daughter was placed in the Asylum with her knowledge and approval. Secondly, if the share I took in the matter was such as to merit the expression of her gratitude towards myself? Mr. Gilmore's mind is at ease on this unpleasant subject, and your mind is at ease—pray set my mind at ease also by writing the note." "You oblige me to grant your request, Sir Percival, when I would much rather refuse it." With those words Miss Halcombe rose from her place and went to the writing-table. Sir Percival thanked her, handed her a...

Words: 572 - Pages: 3

Premium Essay

The Virgin

...He went to where Miss Mijares sat, a tall, big man, walking with an economy of movement, graceful and light, a man who knew his body and used it well. He sat in the low chair worn decrepit by countless other interviewers and laid all ten fingerprints carefully on the edge of her desk. She pushed a sheet towards him, rolling a pencil along with it. While he read the question and wrote down his answers, she glanced at her watch and saw that it was ten. "I shall be coming back quickly," she said, speaking distinctly in the dialect (you were never sure about these people on their first visit, if they could speak English, or even write at all, the poor were always proud and to use the dialect with them was an act of charity), "you will wait for me." As she walked to the cafeteria, Miss Mijares thought how she could easily have said, Please wait for me, or will you wait for me? But years of working for the placement section had dulled the edges of her instinct for courtesy. She spoke now peremtorily, with an abruptness she knew annoyed the people about her. When she talked with the jobless across her desk, asking them the damning questions that completed their humiliation, watching pale tongues run over dry lips, dirt crusted handkerchiefs flutter in trembling hands, she was filled with an impatience she could not understand. Sign here, she had said thousands of times, pushing the familiar form across, her finger held to a line, feeling the impatience grow at sight of the man...

Words: 2581 - Pages: 11

Free Essay

Ssadas

...Contact Information for Teaching Staff at Thomas Knyvett College If you email a member of staff please allow 48 hours for a response. If it is an urgent matter please contact a member of the SLT or your son/daughter’s House Leader. Senior Leadership Team Mrs Miss Mr Mr Mr Miss Mrs Mrs Mrs Miss Miss Mr Mrs Mrs Ms Mr Mrs Mrs Mrs Miss Miss Miss Miss Mrs Mr Miss Mrs Miss Miss Mr Ms Ms Mrs Mrs Miss Mrs Mrs Miss Mr Mrs Mr Mrs Mrs Miss Miss Miss Ms Miss Miss Miss Mrs Janise Farrah Andrew Sheldon Chris Freya Claire Valerie Inma Seema Allison Adam Sian Kapila Theresa David Aimi Correen Jackie Emma Tanya Joann Alison Rachel Nick Abigail Wendy Lauren Isobel Andy Megan Mazie Carolyn Priscilla Preetpal Gurinder Sian Emily Steven Christine David Susan Vanessa Hayley Jean Azmari Linda Laura Nicole Hayley Tanya Marillat Thantrey Ward Snashall Bellamy Oliver Parsons O’Keeffe Alvarez Balrai Bates Belbin Bolsh Chalisgaonkar Chambers Chapman Curtis Danks Dillaway Edge Ellis Epps Fairclough Foley Fowler Frith Grantham Jankowski John Knott Lister Lloyd-Smith Manwaring Naicker Nashad Oberai Reeve Razzell Ratsakatika Reilly Retsinas Rowntree Russell Sculpher Semadeni Shikder Strachan Thomas Vernon Warren Zaheer JMa FTh AWa SSn CBe FOL CPa VOk IAL SBa ABa ABe SBo KCh TCh DCh ACs CDa JDi EEd TEl JEp AFa RFo NFo AFr WGr LJa IJo AKn MLi MSm CMa PNa PNd GOi SRv ERa DRa CRe SRe SRe VRu HSc JSe ASh LSt LTh NVe HWa TZa Head of School Deputy Head Assistant Head Assistant Head Cross Phase Assistant Head......

Words: 591 - Pages: 3

Premium Essay

Missed Appt

...Article 86 of the Uniform Code Of Military Justice. This Article covers Point and Place of Duty. That means from PT formation to COB that is where you will be. What a lot of Soldiers do not understand that includes appointments made by them or someone else. We have appointment times, SP times, formation times and many other start times that dictate we will be there. If a Convoy has an SP time of fifteen hundred hours and the Soldiers decide to show up late because they did not feel like getting ready on time people could die. If they rolled out on time, they may have avoided the ambush or avoided the Vbid that hit them in the bottleneck. It sounds extreme but time management plays a critical role in the Army. When you make an appointment that spot has been reserved for you. That means if you have been given the last slot someone else is going to have to wait for another one to open up. This could be one day or one month. And because you missed it someone else is still going to have to wait when they could have had that spot and been there. If you are going to miss the appointment or cannot make it due to mission they do allow us to cancel the appointment with in twenty four hours. The Army allows us to make appointments for whatever we need. Be it for a medical appointment, house goods, CIF, Smoking Sensation or whatever we need these recourses are available to us. But when Soldiers start missing appointments theses systems start to become inefficient. What a lot of Soldiers......

Words: 354 - Pages: 2

Free Essay

The Virgin

...THE VIRGIN by Kerima Polotan Tuvera 1) He went to where Miss Mijares sat, a tall, big man, walking with an economy of movement, graceful and light, a man who knew his body and used it well. He sat in the low chair worn decrepit by countless other interviewers and laid all ten fingerprints carefully on the edge of her desk. She pushed a sheet towards him, rolling a pencil along with it. While he read the question and wrote down his answers, she glanced at her watch and saw that it was ten. "I shall be coming back quickly," she said, speaking distinctly in the dialect (you were never sure about these people on their first visit, if they could speak English, or even write at all, the poor were always proud and to use the dialect with them was an act of charity), "you will wait for me." As she walked to the cafeteria, Miss Mijares thought how she could easily have said, Please wait for me, or will you wait for me? But years of working for the placement section had dulled the edges of her instinct for courtesy. She spoke now peremtorily, with an abruptness she knew annoyed the people about her. When she talked with the jobless across her desk, asking them the damning questions that completed their humiliation, watching pale tongues run over dry lips, dirt crusted handkerchiefs flutter in trembling hands, she was filled with an impatience she could not understand. Sign here, she had said thousands of times, pushing the familiar form across, her finger held to a line,......

Words: 2588 - Pages: 11

Free Essay

Angelina Jolie

...was a member of the “Kissy girls”, whose job was to hunt boys down and kiss them till they screamed. Another hobby was to collect snakes and lizards. She even had a favourite lizard, called Vladimir. Later she was a student at Beverly Hills High School far from being beautiful. She wore braces, glasses and was painfully skinny. So the students teased her but they didn’t know that she had an impressive collection of knives. Her movie career At the age of seven she appeared in her first movie but her breakthrough came with Girl, Interrupted. It followed her big hit: her role in Tomb Raider, where she had to master a British accent. She had to become familiar with kick-boxing, street-fighting, yoga and ballet. In 2005 she released Mr. and Mrs. Smith, where she and Brad Pitt starred as a bored couple. Now she is married with Brad Pitt and although she is committed to motherhood she does charitable work...

Words: 269 - Pages: 2

Premium Essay

Angelina Jolie

...When most people see the name Angelina Jolie they only think of the talented actress, the significant other of Brad Pitt or the celebrity with the very diverse children but she is so much more than that. Since 2001 Jolie has been working alongside the United Nations High Commissioner for Refugees to bring awareness to the unfortunate situations of refugees from around the world. She has traveled to and volunteered in many third world countries such as; Sierra Leone, Cambodia, Costa Rica, Iraq and North Caucasus. In addition to this, she along with Brad Pitt founded the Jolie-Pitt foundation which is dedicated to eradicating extreme rural poverty, protecting natural resources and conserving wildlife. This foundation also donates to many other humanitarian groups, one being Doctors without Borders. In 2009 Angelina Jolie gave the opening speech for a World Refugee Day event being held at the National Geographic Society headquarters in Washington D.C. Throughout this speech Jolie concentrates not on the horrible conditions that refugees endure but on the spirit that they have from being in these situations. When speaking to millions of Americans she doesn’t rely on facts or statistics but instead she uses anecdotal evidence, visualization and pathos to get her point across. The purpose of this speech is not to persuade but to inform the people of America about the amazing people she has met while traveling to third world countries. Furthermore, she is trying to show people that...

Words: 268 - Pages: 2

Premium Essay

Pearls Paper

...When most people see the name Angelina Jolie they only think of the talented actress, the significant other of Brad Pitt or the celebrity with the very diverse children but she is so much more than that. Since 2001 Jolie has been working alongside the United Nations High Commissioner for Refugees to bring awareness to the unfortunate situations of refugees from around the world. She has traveled to and volunteered in many third world countries such as; Sierra Leone, Cambodia, Costa Rica, Iraq and North Caucasus. In addition to this, she along with Brad Pitt founded the Jolie-Pitt foundation which is dedicated to eradicating extreme rural poverty, protecting natural resources and conserving wildlife. This foundation also donates to many other humanitarian groups, one being Doctors without Borders. In 2009 Angelina Jolie gave the opening speech for a World Refugee Day event being held at the National Geographic Society headquarters in Washington D.C. Throughout this speech Jolie concentrates not on the horrible conditions that refugees endure but on the spirit that they have from being in these situations. When speaking to millions of Americans she doesn’t rely on facts or statistics but instead she uses anecdotal evidence, visualization and pathos to get her point across. The purpose of this speech is not to persuade but to inform the people of America about the amazing people she has met while traveling to third world countries. Furthermore, she is trying to show people......

Words: 317 - Pages: 2

Premium Essay

A Gabe of Sky

...A Gap of Sky A) In the short story “A Gap of Sky” we follow a young woman on her quest for the essence of life. Throughout the story, which stretches across an afternoon, she digs deeper into herself, through sleepiness, drugs, university and a general indifference towards life, until she sees herself, on a grey afternoon in the centre of London, “filled with something fizzing and alive and beautiful”. Ellie wakes up around 4 pm after a rough night with alcohol and various drugs that ended on a rooftop somewhere in London. She remembers that she felt happy that early morning, affected by the drugs and the surreal surroundings, but as she wakes up in her wretched little apartment, the joy of last night seems far away. She needs to hand in an essay on Virginia Wolf the next morning, so she rushes of to get some printer ink, cigarettes and possibly also some more coke. Ellie seems tired, worn out from last night and you understand that she has a hard time getting out of bed. You might get the impression that her life is a bit shallow, for instance when she tells that last night she was surrounded by people who laughed and had a good time, but now she is alone, coping with the harsh realities of a Monday morning. She seems tough, or wanting to seem tough, but she changes towards the end of the short story to a more real toughness of calm confidence. The core of Ellie's life isn't exactly to fulfil society's or her parent's wishes for a bright young woman. She has already......

Words: 875 - Pages: 4

Free Essay

Mr Arnolds Bio

...and bodybuilding, going on to compete in several minor contests in Europe. However, it was when he emigrated to the United States in 1968 at the tender age of 21 that his star began to rise. Up until the early 1970's, bodybuilding had been viewed as a rather oddball sport, or even a mis-understood "freak show" by the general public, however two entrepreneurial Canadian brothers Ben Weider and Joe Weider set about broadening the appeal of "pumping iron" and getting the sport respect, and what better poster boy could they have to lead the charge, then the incredible "Austrian Oak", Arnold Schwarzenegger. Over roughly the next decade, beginning in 1970, Schwarzenegger dominated the sport of competitive bodybuilding winning five Mr. Universe titles and seven Mr. Olympia titles and, with it, he made himself a major sports icon, he generated a new international audience for bodybuilding, gym memberships worldwide swelled by the tens of thousands and the Weider sports business empire flourished beyond belief and reached out to all corners of the globe. However, Schwarzenegger's horizons were bigger than just the landscape of bodybuilding and he debuted on screen as "Arnold Strong" in the low budget Hercules in New York (1969),...

Words: 441 - Pages: 2

Free Essay

Health Regulations

...Running head: Health Laws Health Law and Regulations Clay Hyde University of Phoenix HCS-545 Cheryl Bly April 16, 2012 Health Law and Regulations Paper Federal regulatory agencies have been created over the life of the United States to deal with specific issues that affect citizens of all states or industries that engage in business across state boundaries. Federal regulatory agencies generate and enforce rules (eHow Money, 2012). The law dictates their work. Regulatory agencies enforce federal laws and generate rules. These rules are necessary for effective enforcement. There has been a challenge of rapidly rising costs in relation to qualify of outcomes. We have an insurance system that is costly and inadequate for those who really need it. We are faced with the high cost of new technology along with artificial restrictions on the supply of drugs. We also have uninformed or unnecessary needy consumers. These are some of the issues faced. The government is involved but there involvement is with controlling the drugs and insurance and medical industry advertising. This form of spending would bring costs down. The purpose of this paper is to take a closer look at the health care regulatory agency, The Center for Disease Control. The Center for Disease Control creates tools to protect the health of people. They educate on prevention of disease, injury and disability. They work on preparing the public for new health threats. They detect and investigate health......

Words: 1437 - Pages: 6