Free Essay

My Dream House

In: Film and Music

Submitted By rose1585
Words 983
Pages 4
Procedura reprezintă o modalitate specifică (modalitatea de a proceda) ce urmărește desfășurarea unei activități sau a unui proces (cine?,ce face?). Procedurile trebuie să facă legătura cu următorul nivel de detaliere (instrucțiunile) acolo unde este necesar. Procedurile Sistemului de Management al Calității conțin un ansamblu de reguli scrise (sunt denumite și procedure scrise sau documentate) specific unei activități,unui sector,unei operații.Procedurile identifică intrările si resursele necesare, activitățile în ordinea de desfășurare,responsabilitățile ,responsabiltățile coordonează,efectuează,verifică sau analizează rezultatele așteptate, indicatorii de performanță și evaluare. O procedură documentată conține de regulă, următoarele elemente: -scopul și domeniul de aplicare; -ce trebuie făcut și de către cine(persoane,atribuții); -cînd ,unde,cum trebuie procedat; -ce fel de materiale,echipamente trebuie utilizate; -documentele care sunt necesare și documentele care se întocmesc în urma aplicării procedurii; -concluzii.
Tipuri de proceduri
Dupa gradul de generalitate se deosebesc: * Proceduri generale (referitoare la SMC); * Proceduri specifice diferitelor domenii de activitate ale unei firme. Acestea pot fi:

Tipuri de proceduri
2. Proceduri operaţionale
3. Proceduri de inspecţie/ încercări
Procedurile sistemului de managemet al calităţii

1. Procedurile de lucru

Procedurile generale sunt conform standardului ISO 9000, documente de bază în implementarea unui sistem de management al calității. Acestea descriu: * Obiectivele și modul de desfășurare a diferitelor activități referitoare la asigurarea calității; * Responsabilitățile si relatiile dintre persoanele care coordonează, efectuează, verifică sau analizează activitățile respective;

Standardul ISO 9001/2000 prevede obligativitatea elaborării unor proceduri documentate pentru activitate cum ar fi: * Analiza contractelor * Ținerea sub control a documentelor * Ținerea sub control a înregistrălilor * Auditurile interne * Ținerea sub control a produsului neconform * Aprecierea ratei de satisfacție a clienților pentru calitatea produselor * Acțiuni corective * Acțiuni preventive

Acoperirea simultană a tuturor acestor activității nu este posibilă de la începutul implementării unui Sistem de Management al Calității. Alegerea se va face prin adoptarea unei strategii de focalizare adecvate în funcție de forțele și slabiciunile întrepriderii,de competențele personalului,de tipul produsului/serviciului,de concurenți,de situația pietei. Structura generală a unei procedurii documentate SMC * Titlul procedurii (trebuie să identifice în mod clar elementul SMC la care se referă); * Domeniul de aplicare(trebuie clar definit,precizîndu-se activitățile la care se referă, zonele pe care le acoperă, precum și eventualele excepții); * Scopul procedurii; * Documente de referință(inclusiv definițiile unor termeni specifici și abrevierile utilizate în cadrul procedurii); * Responsabilitate și autoritate; * Descrierea activităților; * Înregistrările; * Analiză, aprobare și revizie; * Identificarea modificărilor;
Gradul de detaliere a descrierii activităților diferă în funcție de complexitatea acestora,de metodele utilizate, de abilitățile și nivelul de instruire a persoanelor implicate în desfășurarea activităților în cadrul procedurii trebuie să facă referire la următoarele aspecte: * Definirea cerințelor clienților și a cerințelor interne ale organizației; * Descrierea proceselor referitoare la activitățile cerute, sub forma diagramei de flux; * Definirea datelor de intrare și a datelor de ieșire ale proceselor identificate; * Stabilirea a ceea ce trebuie făcut,de către cine (persoană sau entitate organizatorică precizîndu-se de ce , cum, unde și cînd trebuie procedat; * Definirea resurselor necesare pentru desfășurarea activităților(resurse umane, materiale, financiare; * Descrierea modalității de ținere sub control a proceselor identificate;

Studiu de caz
S.C Best Quality SRL,organizație care este cunoscută pe piața de tîmplărie PVC și instalații termo-sanitare din județul Sălaj ,în condițiile unui mediu concurențial care trebuie să se realizeze indiferent de obiective ,mărime ,procesele utilizate, produse realizate, servicii oferite, sau structura organizației,la cerințele Uniunii Europene. Introducerea Sistemului de Management al Calității a constituit o decizie strategică a organizației la baza căreia au stat cerințele explicite și implicite ale clienților,obiectivele strategice,produsele furnizate și procesele utilizate. A urmat o îmbunătățire continuă a Sistemului de Management din cadrul organizației Best Quality SRL, implicînd modalitatea de desfășurare a proceselor dintre acestea, documentația sistemelor, efectuarea auditurilor interne și a analizelor de management și nu în ultimul rînd instruirea personalului cu responsabilități în calitate mediu,sănătate și siguranță. Pentru o îmbunătățire continuă a calității și pentru a se menține printre primele organizației de profil în județul Sălaj are în vedere următoarele : * Orientarea și controlarea activităților din domeniul calității în strînsă legătură cu standardele de referință * Elaborarea de programe specializate de management la nivelul tuturor compartimentelor funcționale sau operaționale ,cu stabilirea de ținte și performanță * Formarea unei culturi a personalului orientată spre calitate și rezultate Integrarea Romîniei în structurile Uniunii Europene face ca strategiile actuale de management să țină cont de : respectarea legislației naționale și europene, alinierea la standardele din domeniu ; managementul calității serviciilor(competență-calitate-succes); formarea professională (calificarea angajaților ).

Ce proceduri credeți că au fost implementate de compania S.C Best Quality SRL?

CONCLUZII O procedură este un document care specifică modul de efectuare (operare) si de control a unei activitati/proces. Procedurile pot fi prezentate în scris și în acest caz se numesc proceduri scrise sau documentate. O procedură documentată conține de regulă, următoarele elemente: scopul și domeniul de aplicare; ce trebuie făcut și de către cine(persoane,atribuții); cînd ,unde,cum trebuie procedat;ce fel de materiale,echipamente trebuie utilizate;documentele care sunt necesare și documentele care se întocmesc în urma aplicării procedurii;concluzii. Procedurile se pot referi la activitățile industriale ,la mai multe activității grupate pe domenii,sau la elementele SMC (proceduri de sistem-PSMC, proceduri de lucru –PI: proceduri standard, proceduri operaționale cu detalii tehnice, proceduri de încercare,de inspecție). Standardul ISO 9001/2000 prevede obligativitatea elaborării unor proceduri documentate pentru activitate cum ar fi: analiza contractelor; ținerea sub control a documentelor;ținerea sub control a înregistrălilor;auditurile interne;ținerea sub control a produsului neconform; aprecierea ratei de satisfacție a clienților pentru calitatea produselor;acțiuni corective;acțiuni preventive.

BIBLIOGRAFIE
1)Paraschivescu Andrei Octavian, ‚’’Managementul Calitatii’’,Editura Tehnopress, Iași 2008
2)*** http://www.slideshare.net//implementarea-sistemului-de-management-al-calitatii-la-sc- best-quality-srl

--------------------------------------------
[ 2 ]. Paraschivescu Andrei Octavian,Managementul calității,Editura Tehnopress,2008,p.109
[ 3 ]. Brătianu, C.,coord,Ghid pentru elaborarea documentației sistemului de management al calității în învățămîntul superior,’’Vasile Goldiș’’University Press,Arad,2000,p.25

Similar Documents

Premium Essay

My Dream House

...My Dream House My dream house will be a big house that have small flower-garden in front of the house. Also, there would be enough space for playground. So that everyday all my kids can play there. On the backyard, there will be a medium swimming pool with a wide place wherein it would be a nice place to enjoy on every weekend with my family. Moreover, my dream house will be a three-storey house that will be made of stone outside and wood inside. On the first floor, there will be a lot of space. The living room, kitchen, dining room, and laundry room will be located in the first floor. The wall must be have blue which is my favourite colour. Along the hallway, there would be family-pictures and achievements hanging in there. Then on the living room, there will be a big sofa where I and my family could relax and watch our favourite movies comfortably and a big chandelier that light up the whole living room. The dining room and kitchen room must be near each other. Next to the dining room, it would be a normal laundry room where I can do the washing up and iron clothes. And on the second floor, it will be have one master bed room and three medium bed rooms and for each room will have one bathroom. On the master bed room, there will be a small balcony so that every time my parents wake up, they can breeze some fresh air directly. Also, the other three rooms will be intended for the other members of the family, wherein each of the room will have the different colour as the......

Words: 388 - Pages: 2

Free Essay

My Dream House

...has their own dreams, whether it be about cars, houses, or their career. Most people I know dream to have the biggest and luxurious houses but I was always satisfied with mine. My house is not a tiny apartment nor a huge mansion but a two story, plain brown brick cozy house with white painted doors. The front yard is decorated with beautiful flowers; roses, lilies, violets, dahlias, daisies and much more, my mother usually plant them. She says, "Flowers are a pleasure and perfection of nature, and they give many things to people, and it does not matter if you are rich or poor, they give you a wonderful world which makes you feel happy". It definitely makes her and our neighbors happy. She shares the seeds of her flowers with the neighbors since they love and always compliment her garden. Walking through the front doors of my house after a long day of school always makes me feel so relaxed. There is always a smell of fresh vanilla or brown sugar candles the moment I walk through my white painted door. As I walk up the stairs and I see four bedrooms and a washroom. There is one bedroom for each of us in the family; my parents, brother, sister and myself. I usually go straight to my room when I get home. The walls in my room are painted a nice light green. There’s my bed in the middle of the room, a desk, night table and a closet. I have always wished I had a walk in closet but I'm comfortable with what I have now, this closet does me just fine. I usually lay in my bed until......

Words: 824 - Pages: 4

Premium Essay

My Dream House

...My Home Each year millions of dollars are spent on therapy because people want to re-live their childhood. These people discover late in life that childhood was the time period where the most meaningful parts of life were. Things from our past don't just fade away, they are part of us, and most people greatly miss them weather they know it or not. My most meaningful place is my parents' house because it is a symbol of reliving my childhood, indulging in good times, and just plain feeling at home. Childhood is the time in life where personality traits are formed and memories haven't yet taken a sentimental feeling. Now that those times are gone, I remember running through the neighborhood with my friends and many other happy times where I knew I was having fun. The time my brother and I were playing hockey in my living room was fun. It was a friendly game, and we even had the cushions form the couch set up so nothing would get broken. Little did we know one stray puck would have us replacing drywall at 11:30 PM so our parents wouldn't see it, but, like everything else, we did it because it was enjoyment. My theory on life is, in order for something to be meaningful, you have to want it. I don't always want the irresponsible times of discovery that were my childhood back, but I do strive for the feelings I had toward life when I was there. Having a pleasant attitude all the time may not be possible this day in age, but I know it's a good feeling when you can...

Words: 943 - Pages: 4

Free Essay

Building My Dream House

...and established fruit trees or the potential for a future pool or tennis court. The living options are open plan and versatile with an independent room downstairs suitable for a Bed & Breakfast, office, gym or media room. Despite the lavishness and scope of the home itself, the true star here is the undeniable sense of tranquillity, privacy and the outlook over the neighbouring rural acreage. Nestled on the mid slopes of Redcliffs within close proximity to the shops, Sumner beach, cafes and village. You'll find this an inspiring location, a captivating home and an irresistible lifestyle! Our vendors are now downsizing! Land Size 1661 sqm Tenure Freehold Approx year built 1994 Property condition Renovated Property Type House House style Executive Garaging/carparking 4 car garaging, Internal access, Auto doors (Number of remotes: 2) Construction Plaster Joinery Double glazing on the front curve only, Aluminium Roof Butynol Insulation Walls, Ceiling Flooring Tiles, Timber and Carpet Window coverings Drapes, Curtains, Blinds Heating/Cooling Reverse cycle a/c, Other (Under floor heating in upstairs bathrooms) Electrical Satellite dish, TV points, TV aerial, Phone extensions Property features Smoke alarms Chattels remaining Heat Pump, Dishwasher, Rangehood, Waste Disposal, Fridge/Freezer, Laundry Tub & Taps, Bar Stools x3, Heated Towel Rails x3, Bathroom Heaters x3, Alarm, Blinds, Drapes, Fixed floor coverings, Light fittings, Stove, TV aerial, Curtains ...

Words: 375 - Pages: 2

Free Essay

Psychic

...I see a shadow running past the window as my vision inches closer to the house. It isn't the first time my dreams have brought me here and I know it won't be the last. There is something that happens every time I arrive, but I'm already too late to see the crime taking place by the time I arrive. Yet for once, I'm outside the house as the build up of events is taking place and I can feel the tension rising in the air. I feel myself moving forward, but I know I am unseen to everyone else around me, even though there is barely anyone in this secluded area as it is. A sudden movement catches my attention on the left side of the house and my heart thrashes harshly in my chest. Anxiety rushes over me as I watch the front door slowly open towards me and I see both of them standing in the narrow hall way in the middle of a heated argument. The words nearly incoherent to me, I struggle to hear the content of their disagreement, but its impossible with the sound of the bitter wind outside. Suddenly, I'm being pulled forward into the house, racing through an ending obstacle course through the disaster they called home. Their yelling, or his to be exact, echoes off the walls and sounds as if they're right in my ear. A force stops me at the bottom of the stairs where the kitchen is to my right, trashed as if a tornado had just blown through. My vision zooms in on the counter top where there is a small splatter of blood on the corner as if someone had been holding onto it with a......

Words: 3193 - Pages: 13

Free Essay

Mano Vardas Arniukas Hehehehe

... My Dream House             A house is a place to stay with your family. A good house is the one that makes the dweller feell comfortable. My dream house has all facilities and spacious garden. I want to do my best to have my dream house built.             Actually, my dream house is so simple to make if I have a lot of money.I woud like to live in a vila because it is very big and peaceful with a beautiful panorama of the city. On the first floor I want to have six bedrooms, one bedrooms for my parents, one bedroom for me, and the other bedroom for my children. Every bedroom I should have a set of furniture and the facilities. Every bathroom will have a shower or a bathtub. The kitchen will be equipped with a fridge to store food a stove to cook and facilities,such as hot and cold running water,gas and electricity.             On the ground floor of my house there will be a big living room,a place where my family will spend their leisure time. Every side of the second floor will have many glass windows, so that I could enjoy the view from the second floor. I will plant lots of fruit trees in my back garden. Behind my house I will place a swimming pool and tiny football pitch because my hobby is playing football. I will use the pitch to play games with my friends after work,(I cannot be imagine my life without football). I know that it will not be easy for me to build my dream house because it needs investment. So, I must be a successful businessman my family,and the...

Words: 326 - Pages: 2

Premium Essay

Dream House

...Johnny st.hilaire My Dream House Johnny st.hilaire My Dream House ` DREAM HOUSE My dream house, what would it be what would it look like it, and most important where will I build it. I like the countryside wide open areas, maybe farm lands with some animals. But I do like the city life with the nose, rude people, and heavy traffic on the high way. There is pros and cons to both environment, the countryside close to no air pollution, but less services you need to travel more to access services. The pros and cons of the city life more cultural opportunities, more diversity of people, more opportunities for higher education, better services like trash collection, water and sewer, cons more crime, more pollution, higher costs living. So as you can see I am little undecided about my dream house so. I am just going to explain two type of dream houses and locations one countryside and one in the city. First the city it would most likely be in Broward County a lake front home of course “I love water”. It would be 3 story house because it’s very hard to build full basements here. So one of the floors would be more like a half basement because the property will have a 3 car garage. The outside of the house would be a dark brown wood siding, and then a simple rock base that goes up about 1 feet on the house to give the old house effect. The side facing the water would be all glass so we can always look out to the......

Words: 1682 - Pages: 7

Free Essay

Research Paper

...to mature too quickly because of their environmental surroundings. The House on Mango Street, written by Sandra Cisneros, is an example of how a society has the ability to directly impact young lives, in turn creating necessary "rites of passage." Through her environment, Esperanza, one of the many girls living on Mango Street, learns how to survive in a world full the unknown. Some may believe that the setting for this novel has no bearing on young Esperanza; however, Esperanza's character and transition into adulthood are dramatically defined by her own surroundings and neighborhood. Sandra Cisernos's The House on Mango Street portrays the story of a young Latina girl growing up in Chicago. She has a vision of what her dream home should look like. She dreams of a house with a large beautiful backyard, real staircase, more than one bathroom, and just a house that she is overall proud to live in. Her house on Mango Street is the complete opposite to her dreams. It was a small red house, with just one washroom, no private backyard or green lawns. Esperanza is clear that her house on Mango Street is not what she wants. More importantly through the process of finding herself she is able to put together a meaning of what it is like to feel "at home." Esperanza believes that to feel "at home" a person is comfortable, relaxed and at ease in their home. By the end of the book she does not find the home of her dreams in reality, but she is confident that she will find it......

Words: 905 - Pages: 4

Free Essay

Disadvantages of Technology

...will be the end of my life and I ran to house as fast as I can. When I arrived to the door, I moved the handle of the door, but it doesn’t open because it was stuck. I looked at the monkey and he was getting closer and closer. I thought that he would get me. Then, I kicked the door and it gets open. I entered to the house and I close the door quickly behind me. I looked throw the eye door to see if the monkey is sill there or not, but he was still there. Than my father called the police and he told them about the monkey who was in front of the house. While the police were on their way, the monkey get crazy and he tried to enter to the house. The monkey was hitting the door and making a lot of noise. Finally the police came and caught the monkey. The policeman told us that the monkey ran a way from the zoo. Since that time I don’t feel brave at all and I am trying to forget that accident. I want to become braver. He did not feel brave at all. Not now”.(p.63) When I read this part of the chapter, that’s remind me of a dream that I had before. The reason that made me remembers that dream because it happened in the real life. The dream was about coming to US. My dreamed on the first day wasn’t clear, but the second day the dream was more vividly. I dreamed I was in United Stats with my family in the summer. After two years my dream came true. That’s remind me of when I was young my father caught my brother while......

Words: 444 - Pages: 2

Premium Essay

Death Flies in with the Bird

...lurked in my mind as far back as childhood. My Grandmother was the family member that filled my mind with the fears that still haunt me to this day. She would tell me things like if a bird fly into your house it had to fly out the same way that came in; if not then someone within the family would die. We had this happen once when I was about 9 years old. We didn’t have air conditioners back then and we would leave the windows and doors open with a big box fan in the windows and on the floors in front of the open doors to cool the house. We were having a birthday party for my baby brother, Tony, when a bird flew in through the front door. My grandmother screamed out for everyone to close all the windows and door except the front door; leaving the bird with only one way out. The bird flew towards me, and I ran to the back door thinking that the bird was after me. When I went out the back door, the bird did too. My grandmother was very upset and she told me the reason why it was not good that bird flew out the back door. I didn’t really believe her, but within two week my mother received a phone call informing her of the death of my uncle. Right away my mind traveled back to what my grandmother said. I felt that my actions by running out the back and allowing the bird to get out was the reason for my uncle’s death. My mother tried to reassure me that I was not the cause of my uncle’s untimely death and it had nothing to do with a bird fly out the wrong door of our house.......

Words: 866 - Pages: 4

Free Essay

Surreal

...100 7 May 2013 Surreal You ever had those dreams when you sleep like premonitions? I have them once in a while and rarely do they come true. At first it was like any normal day for me wake up and ready for school. The start of my day is usually me fighting my alarm that goes off five times. I always manage to hit the snooze button in my sleep every time it goes off upsetting my mom who also wakes up. After hearing her rant I get up before I have to deal with her wrath. I grab my close groggily, brush my teeth, and awaken myself in the shower with warm water. Leave the house and catch the bus headed for school. This is my usual uneventful daily routine. At school I always skip breakfast walking around campus with friends. When the bell rings it’s time for class, and the usual exertion of listening to teachers and work. After a long day of frying my brain at school, it was time to go home. The bells chimed, and there was chatter everywhere inside the school. Most teenagers were bustling to leave while I was a zombie, groggily swaying with the crowd until I reached the bus. Falling as I missed my footing, I heard giggles and laughter everywhere. As soon as I reached a seat in the bus, I crashed into a deep slumber. Waking to the sound of people getting off the bus, I got ready to walk home limbered my legs and got off the bus. Walked home at a leisurely pace. Like my usual routine I first walked the girl that I like to her house. She lives very close to the bus stop; we......

Words: 701 - Pages: 3

Premium Essay

American Dream

...the land of the wealthy and home of the socially powerful; however this is what many Americans want to achieve in Western society. The American Dream is the pursuit to happiness through hard work and success. Lorraine Hansberry’s “A Raisin in the Sun” and F. Scott Fitzgerald’s “The Great Gatsby” demonstrates a person’s needs for money and success to attain there American dream. The character Walter Younger lives a life of low class and poverty and struggles throughout his life and wants to live out his dreams to be able to provide better for his family. In the “Great Gatsby” Gatsby lives an unhappy life and wants to relive an old dream of love to live a happier life. In each novel, the characters show there desperation and devotion to pursue the American dream of materialistic values and to happiness although it is not guaranteed. In F. Scott Fitzgerald’s “The Great Gatsby” Gatsby is wealthy man, but has not always been at a high social status. Gatsby was a man of the lower class and had no success. He was in love with Daisy but he knew that there was no chance of them being together when he is poor. Gatsby had no money and thought that Daisy does not want to wait her whole life for him to become successful. Gatsby devotes his whole life to becoming rich and successful enough to win Daisy’s heart. He was to recapture and old dream and memories they once had. It was only important for Gatsby to become wealthy to get Daisy back. Gatsby becomes a wealthy man and lives in a......

Words: 919 - Pages: 4

Premium Essay

Dream Analysis

...According to Merriam-Webster, a dream can be defined as a series of thoughts, images or emotions occurring during sleep. Form many people, sleep can be a disturbing time, but for others it can be a peaceful, longing time of the day. For me, I LOVE my sleep, as well as any dreams that may accompany my slumber. I would like to think I have a very vivid imagination, based on some of the dreams that I encounter. I do find that I can remember most of my dreams, at least for a few hours, however, by the end of the day, I honestly can say that last night’s dream has been long since forgotten. After having a late night talk with my brother a year or so ago, I discovered that he and I are even more similar than I thought. He revealed to me that he often times gets a sense of déjà vu, most frequently after “dreaming”. Ever since I was a teenager, many times I feel as though I encounter situations that I have dreamt about. For example, today while sitting in an office meeting, I was just sitting and minding my own business, when all of a sudden I turned my head and looked at someone giving a presentation, I felt as though I had just dreamt that very scenario a few weeks ago. It certainly can’t be explained, but I got such a weird feeling, that I interpret as déjà vu. I personally do not believe that my dreams solve my problems nor answer my problems. What I do believe however is that my dreams are often times prompted by situations going on in my life. For example, I started......

Words: 767 - Pages: 4

Premium Essay

Death Flies in with the Bird

...lurked in my mind as far back as childhood. My Grandmother was the family member that filled my mind with the fears that still haunt me to this day. She would tell me things like if a bird fly into your house it had to fly out the same way that came in; if not then someone within the family would die. We had this happen once when I was about 9 years old. We didn’t have air conditioners back then and we would leave the windows and doors open with a big box fan in the windows and on the floors in front of the open doors to cool the house. We were having a birthday party for my baby brother, Tony, when a bird flew in through the front door. My grandmother screamed out for everyone to close all the windows and door except the front door; leaving the bird with only one way out. The bird flew towards me, and I ran to the back door thinking that the bird was after me. When I went out the back door, the bird did too. My grandmother was very upset and she told me the reason why it was not good that bird flew out the back door. I didn’t really believe her, but within two week my mother received a phone call informing her of the death of my uncle. Right away my mind traveled back to what my grandmother said. I felt that my actions by running out the back and allowing the bird to get out was the reason for my uncle’s death. My mother tried to reassure me that I was not the cause of my uncle’s untimely death and it had nothing to do with a bird fly out the wrong door of our house.......

Words: 866 - Pages: 4

Free Essay

Dream House

...My Dream Home Home, the place one spends more time in their life and share special moments with family. Where one expects to live permanently carefree, feel protected under the roof of their house. One day I want to have a home that makes me feel well and where I can be safe and happy. The purpose of this essay is to discuss and fine structural decisions I made about designing my dream house. The house of my dream has to be huge, spacious, which would reflect my personality toward innovations and new modern technological advances. . I would like my house count as much as possible with green materials that serve to protect the environment I want my house to be located in a place away from the disturbance of a big city, but at the same time not far from civilization. My personality and lifestyle would allow me to feel comfortable in such a place like this. I think a perfect place to live for me would in California although I do not know exactly what part of it I know California is the kind of environment in which I would like to live. Being one of the largest states California has many large and famous cities in which my house could be built as San Francisco or Long Beach. The Mediterranean climate is also perfect for me because I am already used to hot temperatures with nice cold winters. The design I want for my house is a stunning example of Art Deco Streamline Moderne house style. Streamline Moderne is a late type of the Art Deco design style which......

Words: 841 - Pages: 4