Free Essay

Oliver Twist

In: English and Literature

Submitted By gianglemar
Words 1536
Pages 7
-------------------------------------------------
Top of Form

1 Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?

32 28 26 34 40 43
2 Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc". măng ngô trúc liễu
3 Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em bạn bao nhiêu tuổi?
8 9 10 12 18 Không phải các đáp án trên.
4 Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng giá lên bao nhiêu % để trở về giá ban đầu?
40% 53,3% 66,7% 83,3% 25% 33,3%
5 Một số A là B, không có B nào là C Khẳng định: Một số A có thể là C là:
Đúng Sai
6 8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?
3 cái 5 cái 7 cái 8 cái 9 cái 10 cái
(Đáp án = 9)
7 Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?
3232 2867 2655 3234 8756 9647
(Đáp án = 8756)
8 Bạn cho biết cái nào sau đây không cùng loại: Mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, Mặt Trăng, ngôi sao, sao Hỏa.
Mặt Trời Trái Đất sao Chổi Mặt Trăng ngôi sao sao Hỏa
(Đáp án = Ngôi sao)
9 Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 rỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi rỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.
108 lần 121 lần 144 lần 168 lần 196 lần 225 lần
(Đáp án = 168)
10 Một con sóc nhẩy theo một rỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhẩy con sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhẩy để con sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhẩy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.
6 bước nhẩy 16 bước nhẩy 17 bước nhẩy 18 bước nhẩy 19 bước nhẩy 20 bước nhẩy
11 Nếu từ HOAHONG suy ra 8138124 thì LEQUYDOAN suy ra:
523647809 878213765 137890312 123456789 913852677 TRANNGUYEN
(Đáp án =)
12 Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên:
Một tỉnh thành Một nhà thơ Một thắng cảnh Một bài hát Một vị vua Một quyển sách
(Đáp án = 1 nhà thơ “CÙ HUY CÂN”)
13 Một hình lục giác đều có thể đựng được trong nó một hình vuông không, biết rằng cạnh của hình lục giác và cạnh của hình vuông là bằng nhau.
Có Không
14 An đi chợ mua thức ăn, số tiền An trả là 44 nghìn đồng. Biết rằng trong số những tờ tiền An trả chỉ có 2 tờ tiền cùng mệnh giá, ngoài ra không có 2 hoặc nhiều tờ nào cùng mệnh giá nữa. Hỏi tờ tiền đó là tờ nào?
1 nghìn 2 nghìn 5 nghìn 10 nghìn 20 nghìn Đề bài có vấn đề.
15 Nam chuẩn bị đi gặp một cô gái mà anh chưa biết mặt. Tỷ lệ để đấy là một cô gái đẹp là 50%, điều này là:
Đúng Sai
16 Điền vào dấu chấm hỏi: O2C1N4N7G5A6N3, CONNGAN, L3E2I5L1O4, LELOI, C5U2O?N3B1, BUNOC.
1 2 3 4 5 6
17 Điền số vào dấu chấm hỏi: 13, 14, 18, 23, 32, ?
44 46 48 50 52 54
18 Hai người cùng xuất phát ở một điểm, quay lưng vào nhau, cùng đi về phía trước 12m rồi rẽ trái 5m. Hỏi khoảng cách giữa 2 người lúc này là?
10m 13m 16m 19m 23m 26m
19 Nếu đọc ngược lại thì số 483836651322231864 sẽ là số:
468132221356638384 468132223156683384 468132223156638384 468132223516638384 468132223156368384 486132223156666834
20 Nước nào khác loại trong các quốc gia: Pháp, Ấn Độ, Mông Cổ, Tây Ban Nha, Nam Phi.
Pháp Ấn Độ Mông Cổ Tây Ban Nha Nam Phi
21 Tìm # biết: * + * + # + @ = 23; @ + * + $ + * = 22; * + $ + * + * = 16; * + * + * + * =12.
2 4 6 8 10 12
22 Nếu BACDDABC giống như 74199471 thì DABACDBC giống như:
94471971 47914971 94741971 94741917 94749171 94741871

23 Màu đỏ trộn với màu xanh lá cây sẽ ra màu gì?
Đen Nâu Tím Vàng Xám ánh tím Vàng ánh tím

24 Điền vào dấu chấm hỏi: 1. 4 7 8 10 12 9
25 Từ hoặc cụm từ nào sau đây có nghĩa khác nhất: 1. Bình minh Mặt Trời nằm dưới đường chân trời Rạng Đông Lúc trời tang tảng sáng Trước khi Mặt Trời mọc
26 Ở một hồ nước có 6 con vịt đang bơi, trên cây ven hồ có 3 con chim đang đậu. Các con chim thì đang nhìn xuống, còn các con vịt thì đang nhìn lên. Hỏi có bao nhiêu con mắt đang nhìn lên? 1. 10 12 14 16 18 20
27 Trong một hình vuông 2x2, có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật? 1. 5 6 7 8 9 10
28 Điền số vào dấu chấm hỏi: 4, 5, 2, 6, 5, 4, 9, 6, 7, 13, ?, ? 1. 7 14 8 12 6 9 10 12 7 9 8 11 11 12 13 10 7 14 10 9
29 Nam chạy một vòng sân vận động với vận tốc 4,5km/h. Hỏi Nam phải chạy vòng 2 với vận tốc bao nhiêu để tăng vận tốc trung bình của cả 2 vòng lên 10km/h? 1. 10km/h 15,5km/h 18km/h 21km/h 28km/h 32km/h 34km/h 40,5km/h Không thể tìm được.
30 Chấm tròn sẽ ở vị trí nào?
1 2 3 4
(Đáp án = 2)
31 Nét gạch sẽ ở vị trí như thế nào?
1 3 2 7 3 3 5 4 8 5 6
(Đáp án = 3 5)
32 Hình nào dưới đây khác loại? (Từ trái qua phải) 1. 1 2 3 4 5
33 Tìm một hình phù hợp trong 6 hình bên dưới để điền vào dấu ? 1. 1 2 3 4 5 6
34 Hình nào khác loại so với 5 hình dưới đây? (Từ trái qua phải) 1. 1 2 3 4 5
35 Hình bên trái ghép lại sẽ tạo thành hình nào? 1. 1 2 3 4 5 6
36 Hình màu trắng có diện tích gấp bao nhiêu lần hình màu ghi? 1. 2,25 lần 2,5 lần 2,75 lần 3 lần 3,25 lần 3,5 lần
37 Hình dưới có bao nhiêu hình tròn? 1. 6 7 8 9 10 11
38 Hình bên phải sẽ có những khúc trắng ở vị trí nào ? 1. 1 2 2 5 3 6 4 7 5 4 7 33
Bottom of Form

các đáp án là: ( có một số câu mềnh chưa ra kqua)
1, 32- 2, măng- 3, 9-4, 66.7%-5 sai-6. 9-7, 8756-8, ngôi sao-9, 168-10, 18-12. một nhà thơ
13, ko-14, đề bài có vấn đề-15, sai-16. 4-17, 46-18, 26-19 B-20 mông cổ (ko giáp biển)
21. 8-22. C-23, vàng-24. 7-25, mặt trời nằm ở dưới chân trời -26, 12/0r 21 chăng ( vì mắt con chim in dưới mặt hồ nhìn lên :))
29, 15,5-30 2-31. 3 5-32, 4-33, 6-34, ?-35-36, 3 lần-37, 10-38, 1 2
Câu 1. Biết b < 2 và 2x – 3b = 0. Giải pháp nào dưới đây là đúng?

(1) x > -3
(2) x < 2
(3) x = 3
(4) x < 3
(5) x > 3

Câu 2. Máy A sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng loạt là cứ 40 giây được 120 bu-lông, và máy B sản xuất bu-lông với tỷ lệ đồng loạt là cứ 20 giây được 100 bu-lông. Biết hai máy chạy đồng thời, hỏi cần bao nhiêu giây để cho hai máy sản xuất được tổng số 200 bu-lông?

(1) 22
(2) 25
(3) 28
(4) 32
(5) 56

Câu 3. 3,003/2,002=

(1) 1,05
(2) 1,50015
(3) 1,501
(4) 1,5015
(5) 1,5
Câu 4. Biết rằng có 664.579 số nguyên tố trong 10 triệu số nguyên dương đầu tiên. Hỏi khoảng bao nhiêu phần trăm của 10 triệu số nguyên dương đầu tiên là số nguyên tố?

(1) 0,0066%
(2) 0,066%
(3) 0,66%
(4) 6,6%
(5) 66%

Câu 5. Trong một thí nghiệm nông nghiệp, mảnh đất thứ nhất gieo 300 hạt giống; mảnh đất thứ hai gieo 200 hạt giống. Nếu 25% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ nhất nảy mầm và 35% số hạt giống gieo trên mảnh đất thứ hai nảy mầm thì số hạt giống nảy mầm chiếm bao nhiêu phần trăm trong toàn bộ số hạt giống đã gieo?

(1) 12%
(2) 26%
(3) 29%
(4) 30%
(5) 60%

Câu 4

Câu 2.

Câu 3.

Câu 5.

Similar Documents

Premium Essay

Oliver Twist

...Finally identified, the real Oliver Twist workhouse reveals stories more brutal than even Dickens dared tell By Dr Ruth Richardson UPDATED:11:49 GMT, 25 March 2011 Please sir: Oliver Twist brought home the harsh realities of life in the workhouse The young woman at the workhouse gate was desperate. Clutching her belly, she begged to be allowed inside. She had nowhere else to go. The workhouse — for all the stories of cruelty that went on within its walls — was her only hope. She desperately needed shelter, for she was about to give birth. But the gatekeeper was inexorable: he had his orders. Babies were expensive. They required feeding, clothing and supervising and it would be at least six years before they could earn their keep, either in the workhouse or in factories, mills or up chimneys. The workhouse authorities had a duty to care for mothers in such a desperate plight. They were paid by the parish to house and clothe the wretched men, women and children who came to their doors as a last resort. For few would reside in the workhouse by choice. The conditions made prison seem comfortable in comparison. But the Beadle — the supervisor of the workhouse — cared less for the law than for his own pockets. He could make a small profit from able-bodied adults and children by setting them to work outside the workhouse, while he siphoned off some of the money that was supposed to feed them. Babies, on the other hand, were not profitable. The workhouse gate clanged shut...

Words: 1573 - Pages: 7

Free Essay

Oliver Twist

...Oliver Twist is one of Charles Dickens’ most famous novels and a classic poor-to-rich story about an orphan who was born into a workhouse and must navigate his way around the criminal underworld to avoid being corrupted. Literature incorporates the history of the workhouse and reflects the concerns of both paupers and ratepayers, and it also challenges the dehumanizing effects of the Law’s administration. The time period of Oliver Twist was still under the time of the Old Poor Law, but it was mainly seen as criticizing of the New Poor Law. Felix Driver writes, “The account of the starving child who asked for more was almost certainly based on the earlier system, although the extent to which the old survived in the new does not entirely invalidate the criticism”. Scholars tend to focus on the scene where Oliver asks for more food as indicative of the meagre portions that the inmates received. These scholars identify hunger as the main threat of the workhouse, but that approach neglects the larger threat of death, which shapes Oliver’s character. When the opening chapters of the novel are considered more broadly, the workhouse is actually a site where the poor carry an obligation to one another. High death rates within the workhouse encourage solidarity as seen by the behaviours of the orphans. While providing charity carries the risk of supporting idlers, and Dickens is consistently critical of charity, he also writes the poor as recognizing common risks and finding their......

Words: 2866 - Pages: 12

Premium Essay

Oliver Twist an Analysis

...Oliver Twist written by Charles Dickens Oliver Twist published in 1838, a novel written by Charles Dickens, who was a leading English novelist of the Victorian ear and also considered of being one of the greatest English writers with deep-storytelling novels. ``Oliver Twist``, Dickens second novel, tells the story of the orphan Oliver who is through unfortunate circumstances forced to take part in criminal acts of the gangland of London. Where from he is later on rescued. I decided to analyse how Dickens tried to describe and expressed the poverty and the abundance in his novel, in doing so I will also try to direct my attention on the conditions of life at that time in England. To clearly understand you have to know how England was looking like around 1830 – also called the Victorian ear. In the 19th century more and more people moved into towns, with intent to find work. Cities like London were not prepared for such crowed of people and overcrowded very fast. And with the crowing number of people the living standards went down. So it was normal that a whole street had to share toilets and water. On the other hand there were the rich, which had bigger houses with fluent water and underground sewers. Dickens is showing in his novel all the time the two, to this time ruling standards of life, and Oliver Twist performs as his character who walks between and tries to reveal them. On the one side there is Mr. Bumble, the beadle, his job is to administrate the finances......

Words: 859 - Pages: 4

Premium Essay

Oliver Twist Essay

...Charles Dickens’ Oliver Twist was written and published during the Victorian era, 1838. Dickens’ use of language successfully denotes contextual issues and narrative concepts, an important social commentator who used fiction effectively to highlight the contextual issues of society and class and criminality. The narrative techniques Dickens uses, unified with the context in which he wrote the novel, exemplify his ideas throughout the text. The use of good literature adds to an audience’s understanding of life during those times. It embodies thought and feeling on matters of human importance. Dickens uses the characters and situations in the novel to make a deliberate statement of his personal views of society and class about the poor laws and the criminal system. Society in Oliver Twist is hugely divided. While the upper classes live in their comfortable large houses, the lower class are seen to lead wretched lives, driven to crime by hunger and deprivation. At times Dickens steps out of the novel and addresses the reader directly using indirect speech. The opening of the book, the detached narrator impresses upon the reader that Oliver was only seen as a burden upon the parish, and also highlights the injustice of falling into a predestined social class. “The parish authorities resolved that Oliver should be ‘farmed’... be despatched to a branch workhouse where juvenile offenders against the poor-laws… ‘. He uses shifting narrative voice throughout Oliver Twist to......

Words: 475 - Pages: 2

Free Essay

Oliver Twist Essay

...Oliver Twist is a novel by Charles Dickens, published in 1837 and was concerned 1834 Poor Law. The Poor Law was introduced by the Prime Minister, Earl Grey. The Poor Law should have been introduced to help the poor but instead it made their life a living hell. The poor were put into workhouses and little children were put into a baby farm until the age of 9. Dickens motive for writing this novel was to make people understand the full horrors of the Poor Law. Dickens showed his dislike of the 1834 Poor Law through his characterisation. Mrs Mann runs the baby farm which is where the young Oliver lives. She is a very greedy, callous and corrupt woman, “she appropriated the weakly stipend to her own use” which means that she steals from the little children that she was “supposed” to look after and starves them. She is a lying hypocrite, she tells the world that she “cares” and “loves” the children, this is because she says “Ah, bless’em, that I do, dear as it is “replied Mrs Mann.” I couldn’t see ‘em suffer before my very eyes, you know, sir.” Mrs Mann is lying so that she can keep her job and so she can continue to steal from the children. Mrs Mann neglects and abuses the children because “either it sickened from want and cold, or fell into the fire from neglect, or got half-smothered by accident.” Many children died and their deaths covered up. She has no womanly feelings, Dickens gives her the name, Mrs Mann. Mr Bumble employs Mrs Mann to run the baby farm. He is very......

Words: 1427 - Pages: 6

Premium Essay

Oliver Twist

...Oliver Twist in relation to the Newgate Calendars Born into a poor English family in 1812, Charles Dickens worked his way up from a life of poverty and debtor's prison, to become a writer of national acclaim. In his Victorian era, he was an exception to the rule because it was very difficult to break through the barriers of social class and better oneself. Because of his bleak childhood, Dickens was one of the few writers of his time who could express the horrors of society as they really were. One of his most famous novels is Oliver Twist. This story centers on a young boy named Oliver whose real identity is unknown when his mother dies in childbirth. As an orphan, he is exploited by corrupt and selfish authority figures, and is forced into a life of poverty, hard labor, misery and crime. Oliver suffers horribly and often takes the blame for others' misdeeds. Dickens is showing that Oliver is a good person, and the bad things that happen to him are through no fault of his own, but because society and the people around him are bad. From his earliest childhood days, Oliver is treated harshly by society. He was born in a workhouse where he is barely given enough food to live and is forced to do hard manual labor. Dickens satirically describes the authorities' view of the poor in this passage: "'Oho!' said the board, looking very knowing, 'we are the fellows to set this to rights; we'll stop it all, in no time.' So they established the rule that all poor people should have...

Words: 1698 - Pages: 7

Premium Essay

Charles Dickens "Oliver Twist"

...Throughout Charles Dickens’ book “Oliver Twist” the author elaborates on one main theme, the failure of charity. The first part of Oliver Twist takes into account the charity organizations run by the church and the government. The system Dickens describes in his book, explains that the poor could only receive government help if they moved and worked in government workhouses. Residents of those workhouses were compared to inmates whose rights were taken away for the price of food and shelter. Labor was required, and rations of food and clothing were slim. The workhouses operated on the principle that poverty was the equivalent to laziness and that the awful conditions in the workhouse would inspire the poor to better their own lives. The economic situation of the Industrial Revolution made it impossible for many to do so, and the workhouses did not provide to help with the social and economical adjustment upward. As Dickens points out, the government agencies who ran the workhouses violated the values they spoke of to the poor. Dickens describes with a sarcastic tone that of the greed, laziness, and arrogance of charitable workers like Mr. Bumble and Mrs. Mann. Charitable institutions only played on the awful conditions in which the poor would live anyway. Making orphan children like Oliver Twist start work at a very young age. Never giving him a chance to move up in the world. The book first opens with a look on how the poor must live and the conditions of the work......

Words: 396 - Pages: 2

Premium Essay

Analysis Oliver Twist

...Mycroft 23 November 2015 William Skiles History 102 Term Paper: Oliver Twist by Charles Dickens Charles Dickens’ Oliver Twist, written in 1837, illustrates what is like to be a child in the 1830’s in London. This novel shows the truth about how the Victorian society’s viewed and treated the unfortunate. The foolishness of individualism, failure of charity, clarity of an immoral city, and how the countryside is overemphasized are all main themes of this novel. With being a child in this time period it was really hard to be noticed as an innocent; these kids were growing up in the middle class as workers in terrible conditions. Survival of the fittest was what the Victorians lived their lives by. They believed that if everyone in their society would look out for their own interests, that everything would run effortlessly. But that isn’t at all what happened; Dickens shows us that there was much more issues and problems with they way children were being treated. “[…] as Oliver looked out of the parlour window, and saw the Jew roll [his old clothes] up in his bag and walk away, he felt quite delighted to think that they were safely gone, and that there was now no possible danger of his ever being able to wear them again” (14.8). At the end of the novel everyone is starting to turn against each other and give in to the philosophy, of everyone for himself or herself. However, the second group of Oliver and his many friends prove their community and society wrong by......

Words: 1004 - Pages: 5

Free Essay

Oliwer Twist

...2.2 Мовна реалізація авторської концепції добра і зла в романі Чарльза Діккенса «Пригоди Олівера Твіста». Дослідження структури роману «Пригоди Олівера Твіста» (“Adventures of Oliver Twist” 1837-1839) дозволяє зробити висновок про те, що художній світ, створений автором, організований за принципом дихотомії, що відтворює авторське сприйняття навколишньої дійсності як арени боротьби протилежний сил Добра і Зла. Контраст як форма вираження протиріччя найбільше відповідала ідейним установкам письменника, що намагався в художній формі відобразити протиріччя дійсності. Контраст у романі переростає рамки стилістичного прийому і стає організуючим принципом системи, збудованої на протилежностях. Маркованими членами опозиції цієї системи виступають поняття Добра і Зла. Присутність всезнаючого автора, його безпосередня оцінка зображуваного відіграють першочергову роль в контрастній організації роману. Мовні сигнали авторського ставлення до зображуваного виконує інтегруючу функцію. Розпорошені в тексті роману, вони слугують цілі текстотворення, об’єднуючи частини дихотомічної структури твору в одне ціле. Характерною рисою лексичної системи роману «Пригоди Олівера Твіста» є її контрастний характер. Вона являє собою сукупність слів протилежної семантики – позитивної і негативної, - які виражають відповідно два протилежних ставлення автора до зображуваного. Така системність прослідковується на рівні всього роману, що вказує на цілеспрямоване використання автором лексичних засобів......

Words: 571 - Pages: 3

Premium Essay

Book Report

...Tiarah Bissonette P4 Oliver Twist Charles Dickens 1. Summary: This story was about a boy named Oliver Twist who was a orphan after his mom died while she was giving birth to him and then he moved to London. Then while he was in London he was kidnapped by John Dawkins and then later escapes. Then, later is mixed in with these mass murders and opens up Oliver eyes to see how bad of people they are. Oliver is now a trouble maker and has a while behavior and is reported to the Fargin. After he gets reported then Oliver straightens up 2. Setting: The setting of this book was terror of unanticipated violence where it was always cold and weary. The time was in the 19th century in England 3. Character: 1. Oliver Twist: (27) “ The hungry and destitute situation of the infant orphan was duly reported by worth house authorities to the parish authorities”—Oliver was known as a orphan than anything else in this book and I think that’s what this quote was leaning now towards 2. Mrs. Maylie: (302) “I know that she deserves the best and purest love the heart of man can offer” – she was a very offering women and a stately women also. 3. Mr. Bumble: (30) “no, you could not. You are a humble women”—he was more of a cranky man and never wanted to giver good advice 4. Conflict: it was a good vs evil and to find his quest and place in this world 5. Theme: this main theme about the book would probably be mad interrelated ideas and about the poverty in this......

Words: 377 - Pages: 2

Premium Essay

Charles Dickens and His Worldview

...Charles Dickens In Charles Dickens’s Oliver Twist Nancy prepares to escape from the torment of Bill Sikes, not realizing she is being followed by a subordinate of Sikes. She meets Mr. Brownlow and provides details about Monks, letting him know that she intends to help Oliver escape. This information is relayed to Sikes and shortly thereafter, Nancy is beaten to death. Nancy is a morally ambiguous character who wrestles with making the right decisions. She serves as a common Dickens character who tries to do right but gets crushed by a cruel world. In Dickens’s world, people grow and change over time and can be easily influenced by the world’s vices. People enter the world innocent and rational, but as they age, society seeks to break them. Still, Dickens believes that some, like Nancy, can free themselves from society’s influence and become more compassionate. Dickens lauds those who reflect the created order by showing concern for the needs of others, regardless of social standing or background; he also believes that humans can become corrupted by the world, so discovering inherent goodness is a struggle. People enter the world innocent and rational, and society quickly preys on them. Society strives to form each person into what it wants, changing how people grow over their lives. Scrooge of A Christmas Carol was once compassionate towards others and becomes hard-hearted after tragic events. He lost a sister and grew stingier, driving those in his life away. He comes......

Words: 2842 - Pages: 12

Free Essay

Child Labour in British Literature

...Child labour in British Literature Child labour is very popular topic and motif in British Literature. Many famous authors base their novels on this term. Industrialisation led to a dramatic increase in child labour. Children were working in factories and mines what was very exhausted and dangerous. Child labour was not an invention of the Industrial Revolution. Poor children have always started work as soon as their parents could find employment for them. But in much of pre-industrial Britain, there simply was not very much work available for children. This changed with industrialisation. The new factories and mines were hungry for workers and required the execution of simple tasks that could easily be performed by children. The result was a surge in child labour – presenting a new kind of problem that Victorian society had to tackle. Research has shown that the average age at which children started work in early 19th- century Britain was 10 years old, but that this varied widely between regions. In industrial areas, children started work on average at eight and a half years old. Most of these young workers entered the factories as piecers, standing at the spinning machines repairing breaks in the thread. A few started as scavengers, crawling beneath the machinery to clear it of dirt, dust or anything else that might disturb the mechanism. In the mines, children usually started by minding the trap doors, picking out coals at the pit mouth, or......

Words: 1334 - Pages: 6

Free Essay

Ben and Jerrrys

...Mr. Leonard April 5th 2012 1983 Oliver Twist: By Charles Dickens A villain is key to any great piece of literature. Their main purpose is to act as the antagonist of the piece and work against the protagonist. This friction between the villain and hero makes the story more interesting and adds to the suspense and conflict. Their are many different types of villains, with some being more brash and upfront while others are more reserved and sly. The latter tend to be more villainous and sinister because the author does not fully explain his or her motives or give background information on the villain to explain what has led them to turn out this way. The main villain in Oliver Twist is Fagin. He is described as a dirty, ugly looking man who has a weird sense of humor and possesses devilish characteristics. He take in young boys and gives them shelter in exchange for them pick pocketing for him. Throughout the book Fagin’s villainy seems to grow with his deeds becoming more and more sinister and scary as the book progresses and as he and his henchmen continue their search for Oliver. This adds a lot of suspense and tension in the book and his growing evil carries on with him to the very end right before he is about to be executed by hanging. Fagin’s first appearance shows his satanic characteristics with him standing over a fire and holding a toasting fork and how he takes in younger boys and corrupts their minds, breeding them into hardened criminals. At the......

Words: 1042 - Pages: 5

Free Essay

Narrative

...Oshien Nellissery ENC 1101 – 531 Professor Leonard Miller January 21, 2014 That Was So Hard “Okay, now who wants to get this book Oliver Twist by Charles Dickens?” asked the teacher. “Me”, a meek voice answered. Yup, that was me, little Oshien, checking out books from the 4th grade teacher. What a nerd! From that day onwards my love for reading blossomed, I went crazy reading books and not paying attention to class, missing out on a very vital part of childhood; socialization. I would spent hours and hours reading a book from cover to cover and sometimes glance through the window where the children would be playing on the field and think, “this is so much more clean and fun”. That’s how I became a very shy, not so social person. I grew up reading books such as The Princess Academy by Shannon Hale and Oliver Twist by Charles Dickens. But this was before I moved to America. After I moved, the books I started reading were a bit less social novels and a bit more cartoonlike. Books such as Captain Underpants, Judy Moody and Stink: The Incredible Shrinking kid. This was also the time when I got a Garfield book and loved the plot so much that I decided to rewrite it again. But gave up halfway through the writing process. Since then I kind of gave up on writing and stuck to reading. The main reason on which I gave up on writing was because none of my thoughts would come out the way I intended them to be, even if I were to fix the sentence it would only sound even worse......

Words: 483 - Pages: 2

Premium Essay

Fate of Cockroach

...OLIVER TWIST Charles Dickens Plot Overview Oliver Twist is born in a workhouse in 1830s England. His mother, whose name no one knows, is found on the street and dies just after Oliver’s birth. Oliver spends the first nine years of his life in a badly run home for young orphans and then is transferred to a workhouse for adults. After the other boys bully Oliver into asking for more gruel at the end of a meal, Mr. Bumble, the parish beadle, offers five pounds to anyone who will take the boy away from the workhouse. Oliver narrowly escapes being apprenticed to a brutish chimney sweep and is eventually apprenticed to a local undertaker, Mr. Sowerberry. When the undertaker’s other apprentice, Noah Claypole, makes disparaging comments about Oliver’s mother, Oliver attacks him and incurs the Sowerberrys’ wrath. Desperate, Oliver runs away at dawn and travels toward London. Outside London, Oliver, starved and exhausted, meets Jack Dawkins, a boy his own age. Jack offers him shelter in the London house of his benefactor, Fagin. It turns out that Fagin is a career criminal who trains orphan boys to pick pockets for him. After a few days of training, Oliver is sent on a pickpocketing mission with two other boys. When he sees them swipe a handkerchief from an elderly gentleman, Oliver is horrified and runs off. He is caught but narrowly escapes being convicted of the theft. Mr. Brownlow, the man whose handkerchief was stolen, takes the feverish Oliver to his home and nurses him...

Words: 2460 - Pages: 10