Free Essay

On the Other Hand

In: Computers and Technology

Submitted By Jens1234
Words 6250
Pages 25
Abstract

This paper emphasizes the development of the patriotic identity, which is embodied in the hearts of the Americans to this day. This text follows the uprising of the inevitable civil revolution which sparked the American war of independence. With a historical analysis from the Mayflower voyage to the declaration of independence, will the very roots of American identity be displayed, with the addition of the European influence of the age of the enlightenment. Examples from historical documents will support the analysis and ultimately the overall conclusion.

Indholdsfortegnelse

Prolog……………………………………………………………………………………………………1
Verdensbilledet anno 1620…………….……………………………………………………………..2
Inspirationen fra Europa……………………………………………………………………………....4 John Locke……………………………………………………………………………………5 Warren og Brandeis………………………………………………………………………… 8
Krig og den bekostninger………...……………………………………………………………………9
Modstanden mod skatter…………………………………………………………………………….12 Benjamin Franklin og afgifter………...…………………………………………………...13
Uafhængighedserklæringen…………………………………………………………………………16
Retorisk analyse af Uafhængighedserklæringen..……………………………………...17
Diskussion……………………………………………………………………………………………. 21
Konklusion…………………………………………………………………………………………….22
Litteraturliste…………………………………………………………………………………………..23

Prolog

Hvis man hævder at de engelske kolonister i de amerikanske kolonier definerede sig som et selvstændigt folk, og ikke som englændere, bør man kigge nøje på de begivenheder der gik forud for revolutionen, og ikke kun hvad amerikanerne føler om sig selv som en nation i dag.
Der er et hav af faktorer som nærmest gjorde revolutionen uundgåelig for de utilfredse kolonister. Selvom historiens gang tog til i anden halvdel af 1700- tallet, var der en længere periode med utilfredshed, som strakte sig over en hel generation, hvis ikke længere.
Som nævnt tidligere var begge parter under krigen englændere (på nær lejesoldater fra andre nationer). Krigen er kommet til at definere amerikanerne som folk og har haft kæmpe betydning for deres selvopfattelse, da amerikaneren af alle dyder vægter frihed over alt, og det er også det som krigen gik ud på, hvis man spørger en amerikansk historiker. Når det så er sagt, var krigen så et produkt af nationalfølelse, eller var det simple økonomiske faktorer, der ændrede folks levevilkår, som startede krigen. Det er netop det spørgsmål jeg vil bygge min opgave på.
Amerikanernes Friheds/nationalfølelse.
Jeg vil i denne opgave gå i dybden med den historiske baggrund. Jeg begynder min historiske tidslinje ved skibet Mayflowers ankomst til Amerika i 1620, hvor de første engelske kongetro kolonister drog mod kontinentet, og slutter den ved uafhængighedserklæringen i 1776.
Jeg vil komme ind på de faktorer som opildnede kolonisterne til krig, og deres betydning for eftertiden, samt krigens betydning for amerikansk identitetsdannelse. Jeg vil understøtte min redegørelse med analyse af historiske kilder, og jeg vil retorisk analysere revolutionens produkt: uafhængighedserklæringen.

Verdensbilledet anno 1620

1600'tallet var præget af et nyt verdenssyn. Blot hundrede år tidligere genopdagede Christoffer Columbus et nyt kontinent. Her så stormagterne i Europa, f.eks. England, Frankrig og Spanien, mulighed for at udvide deres styre, og med de ”endeløse” naturressourcer som det nye kontinent besad, kunne man skabe sig enorme rigdomme. Handelen blomstrede, og med den nye skibstype karraken, kunne man krydse enorme afstande over oceaner.
I 1620 havde Spanien og Portugal sat sig på inkaernes og aztekernes guld i Syd- og Mellemamerika, og Frankrig og England kæmpede om pladserne i Nordamerika.

Figur [ 1 ] Verdens stor riger 1620 http://fc07.deviantart.net/fs71/i/2010/240/c/5/world_map___1620_by_analyticalengine-d2xg2e8.png
Figur [ 1 ] Verdens stor riger 1620 http://fc07.deviantart.net/fs71/i/2010/240/c/5/world_map___1620_by_analyticalengine-d2xg2e8.png
6. september 1620 sejlede skibet Mayflower fra havnebyen Plymouth mod byen af samme navn i kolonien Massachusetts på Amerikas østkyst. Skibet bragte ikke kun almindelige rejsende, men et større antal pilgrimme. Disse pilgrimme var flygtninge fra England, og bestod hovedsageligt af separatister og puritanere, som gik imod kong James’ konservative protestantiske lære. Om bord på skibet underskrev de det dokument der på engelsk kaldes: The Mayflower Compact. De pilgrimme der underskrev kaldte sig selv ”The Saints” og var de første såkaldte kongressionalister i Amerika, som søgte et demokrati med religionsfrihed. Denne begivenhed er essentiel i de moderne amerikaners selvopfattelse. I USA brøster man sig af den diversitet af mennesker, som kom til Amerika dengang, og de blandede etniciteter der eksisterer i dag. Amerika var altså et fristed for de flygtninge, som ikke blev anerkendt andre steder.
Selvom originalen er gået tabt, har man rekreeret en moderne version ud fra diverse journaler fra de pilgrimme der underskrev. Et uddrag fra den sammensatte version fra New Englands Memorial fra 1669 (oversat til morderne engelsk) lyder således
”Having undertaken, for the Glory of God, and advancements of the Christian faith and honor of our King and Country, a voyage to plant the first colony in the Northern parts of Virginia, do by these presents, solemnly and mutually, in the presence of God, and one another, covenant and combine ourselves together into a civil body politic; for our better ordering, and preservation and furtherance of the ends aforesaid; and by virtue hereof to enact, constitute, and frame, such just and equal laws, ordinances, acts, constitutions, and offices, from time to time, as shall be thought most meet and convenient for the general good of the colony; unto which we promise all due submission and obedience. ”
Det er ikke svært at drage paralleller til den moderne amerikanske filosofi og lov ud fra denne tekst. Det er et løfte om skabe en tilværelse til fordel for borgeren og ikke staten. De lægger vægt på at man skal kunne arbejde i overensstemmelse med hinanden uanset overbevisning for koloniens bedste. Eftersom det er skrevet af gejstlige, har religionen også sat sit præg på teksten. I følge teksten er det der tjener kolonien, det der tjener Gud bedst. Det er i høj grad en tradition der lægges vægt på i USA i dag, især området ”Bible Belt” i det centrale USA. I dokumentaren ”Bevæbnet til mælketænderne” ser vi hvordan unge drenge holder en ”kristen” familieceremoni, hvor de ved sværdet nærmest kåres til riddere, inden de sendes til ”The Island”, hvor marineinfanteristerne bliver trænet. Det er lidt det samme man fornemmer i denne tekst: Koloniens vilje er Guds vilje.

Inspiration fra Europa

Blot 50 år efter Mayflower gik Europa ind i en ny periode, hvor videnskab, filosofi og en optimistisk tro på den menneskelige fornuft fik mere betydning. Denne periode i det 17. og 18. århundrede kalder vi oplysningstiden. I denne epoke blomstrede rationalismen, fremprovokeret af utallige enevældige og afvigende monarker, som levede i en luksuriøs tilværelse på bekostning af den almene borger, i en sådan grad som man aldrig har set før. Et pragteksempel kunne være Ludvig 13. (1610-43) der opførte slottet Versailles og brugte gigantiske summer på kunst og royale fester. Ligegyldigheden over for folkets protester og dårlige levevilkår, fik sit klimaks ved Ludvig 16. hustru Marie-Antoinette (1755-1793) citat: ”Qu'ils mangent de la brioche”, der på dansk kan oversættes til: ”Lad dem spise kage.” Hun mente altså at folket bare kunne spise kage, når de nu sultede. Denne uvidenhed over for folkets status, resulterede i hende og kongens henrettelse i guillotinen i 1793.
1600-tallet var også præget af renæssancens opdagelser inden for videnskab såvel som religion. Det ledte blandt andet til en omfattende religionskrig, hvilket havde baggrund i volden mod den stigende minoritet af protestanter i ufleksible katolske kongeriger.
Denne tid producerede et hav af filosoffer som bidrog til at sprede det rationelle budskab til resten af verdenen. Så det var uundgåeligt for befolkningen i de amerikanske kolonier ikke at blive inspireret af Europas idéer, da de oplevede den samme ligegyldighed fra deres konge.

John Locke

John Locke (1632-1704) var en af de mest betydningsfulde filosoffer i oplysningstiden. Han ses som faderen til den klassiske liberalisme, og kan ligeså klassificeres som en parlamentarist. Han arbejdede ud fra empirismen, som bygger på førstehåndslære og egne erfaringer, som Francis Bacon startede. Hans politiske filosofi har siden haft stor påvirkning på andre politiske revolutionære som Voltaire og Rousseau, som ledte idéerne videre til den franske revolution. Ligeledes har han været en stor inspiration for amerikanske politikere f.eks. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson.
Han arbejder med naturloven og menneskets selvbevidsthed. Det at vi har rettigheder vi er født med, som ikke bør manipuleres med af regeringen.
I kapitel 5 i hans ”Second Treatise of a Government” fra 1689 skriver han således:

”men, once they are born, have a right to survive and thus a right to food and drink and such other things as nature provides for their subsistence”

Hvis han var født få hundrede år tidligere var han sandsynligvis blevet henrettet for denne udtalelse. Han påstår her at jorden tilhører folket, og man må derfor udnytte skovene og jage, hvilket på daværende tidspunkt var en rettighed reserveret for adelen. Små hunderede år senere var det de amerikanske pionerers filosofi, da de benyttede sig af naturens goder, ved f.eks. at fælde træerne og jage pelse i eget navn, for at opretholde en tilværelse i de nye kolonier.
I samme kapitel finder man en lignende udtalelse:

”Though men as a whole own the earth and all inferior creatures, every individual man has a property in his own person ‘owns himself’. This is something that nobody else has any right to. The labour of his body and the work of his hands, we may say, are strictly his. So when he takes something from the state that nature has provided and left it in, he mixes his labour with it, thus joining to it something that is his own; and in that way he makes it his property.”

Her forklarer Locke hvordan man gennem egen bearbejdning af naturen opnår rettighederne til områderne. Lockes kernepricipper kan koges ned til tre menneskelige rettigheder: Retten til at leve, retten til frihed og retten til at eje

Samme tankegang kan man finde den dag i dag i USA's sydstater, hvor bønderne har videreført denne tradition. Det gjordes klart for alle, at sydstaterne ikke ville opgive deres rettigheder til at dyrke deres egen jord via deres egne slaver, ved den amerikanske borgerkrig i midten af 1800-tallet. Dette var, ligesom Uafhængighedskrigen, en krig hvor Sydstaterne ligesom kolonisterne opfattede sig som ”underdogs” og blev påtvunget love som indskrænkede deres frihed, og som havde seriøse økonomiske konsekvenser for et uindustrialiseret landbrugssamfund der levede på billig arbejdskraft i form af afrikanske slaver.

Mange ser Locke som ekstremt borgerlig, idet at han har tog udgangspunkt at alle havde deres egen store landejendom. Men for at forstå Locke må man sætte ham i historisk perspektiv. På hans tid var verdenen blevet åbnet, ikke kun ved genopdagelsen af Amerika i 1492, men også i Østen opsatte især portugiserne og hollænderne handelsstationer, hvorved man fragtede dyrebare krydderier. Derfor var der i hans optik rigeligt med muligheder for selv den middelmådige borger at skabe sig en god og selvforsynende tilværelse - på egen jord endda. Selvom de første kolonister i Amerika var udsendt af kongen og tog land i kongens navn, var der intet der forhindrede dem i at udstede deres egne love, og leve næsten selvstændigt fra Europa, så længe handelen forblev uforstyrret vel og mærke.
Selvom Locke defineres som parlamentarist, er han også meget kontroversiel. På den ene side ser han en nødvendighed i at have en øverste magt, som kan udstede love med hensyn til borgernes frihed. Samtidig er han også klar over at det naturlige magtbegær i mennesket kan forekomne i selv det mest repræsentative demokrati. Et godt eksempel finder vi på hans egen tid, hvor den engelske borgerkrig rasede. Her vandt parlamentaristerne i England med Oliver Cromwell i spidsen. Selvom at England og commonwealth regionerne fik opstillet et demokrati, havde Cromwell en stærk totalitær magt og styrede landet med hård hånd. Hans nydannede republik var for skrøbelig, så han tog titlen Lord Protector, og efter hans død faldt republikken til jorden, og befolkningen føjede sig for royalisterne og bragte kongen tilbage på tronen.
Det minder mig i høj grad om den franske revolution, hvor et nydannet samfund kræver en stærk leder for at holde det sammen, i dette tilfælde kejser Napoleon.

Warren og Brandeis

I sidste ende er Locke den filosof der har haft størst indflydelse på USA. I 1890 skriver de amerikanske jurister Samuel Warren og Louis Brandeis ”The right to privacy” hvor de nærmest bare uddyber Lockes naturlov:
”Liberty meant freedom from actual restraint ; and the right to property secured to the individual his lands and his cattle. Later, there came a recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of these legal rights broadened ; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life”

Læg mærke til den sidste sætning. Her skriver Warren og Brandeis at ejendomsfriheden ikke bare er en rettighed, men selve lykken ved at leve. Med de ord kan man lægge hele den amerikanske filosofi i en sætning. Brandeis er en af de få ægte helte af den amerikanske ånd. I hans tid omkring 1900-tallets begyndelse kom storkapitalen for alvor frem, og Brandeis mente at ingen kan berøve folks ejendom legalt end ikke bankerne, uanset om de nyder borgernes tillid i øvrigt. Frihed har tit været en illusion for folket. I stedet for de gamle monarkers direkte indskrænkning af folks rettigheder, har regeringer over hele verden fortsat i dag, fundet måder hvorpå man kan indskrænke folk. Det pointeres også i konpirationsdokumentaren Zeitgeist, som omhandler storkapitalerne i USA og deres indblanding i statslige affærer for egen vindings skyld, og den strækker sig helt tilbage til uafhængigheden. Her forklarer de hvordan korruptionen og kongens bank provokerede borgerne i kolonierne til revolution, og hvordan en centralbank efterfølgende kom frem i USA og opererede i et lignende banksystem, som kolonisterne var underlagt før revolutionen.

Krig og dens omkostninger

I midten af 1700-tallet stod England stærkt, med en imponerende flåde i en tid der meget passende kaldes "The age of sail". Pladsen i de nyopdagede kontinenter svandt ind og konkurrencen steg, hovedsageligt mellem England, Frankrig og Spanien. Det resulterede i fire kontinentale krige, med denne som den sidste. Den bredte sig til Europa og begyndte syvårskrigen ved Englands krigserklæring i 1756. Baggrunden for konflikten bygger på den forskel hvorpå de to stormagter havde koloniseret Amerika. Englænderne havde oprettet store handelsstationer med en stor befolkning på relativt lidt plads. Frankrig havde på den anden side fortsat med at udvide deres jagtterritorium, og havde dermed opnået et stort landområde med relativ ringe befolkningstæthed.
Det resulterede i at engelske nybyggere krydsede Ohiodalen med en kongelig tilladelse, vel vidende at den lokale høvding havde udstedt landet til franske kolonister. I deres optik kunne der tilsyneladende ikke laves sådanne aftaler, og da Frankrig besad de rige fiskebanker ved Newfoundland, var det en alt for lokkende mulighed for at fordele den voksende befolkningstæthed og at tjene en god profit på fiskeri oveni.
Man skal selvfølgelig også tage højde de religiøse forskelle på de to nationer.

Missionærer konverterede de allierede hedenske indianerer på højtryk, for man ønskede en kulturel assimilation til en vis grad, og det ønske starter som regel med religion som grundpille. Derfor satte Frankrig hårde domæneregelementer op i Amerika, for at minimere spredningen af protestantismen.
England stod som sejrherre i 1763 efter at have erobret Franske storbyer som Quebec og Montreal, og efter de nådesløse angreb på indianermilitsernes landsbyer, som var allierede med Frankrig under krigen.

Hvis man analyserer krigens resultater, kan man hurtigt komme frem til flere faktorer som direkte eller indirekte har spillet en rolle i Uafhængighedskrigen.
Første punkt er de 60.000 franske katolikker som nu lå under engelsk herredømme. De supplerede den kulturelle og nationale diversitet som lå blandt indbyggerne i kolonierne.
Et andet vigtigt punkt er den strategiske grænsekontrol. Før krigen og i starten af krigen var der 4000 regulære infanterister udstationeret i kolonierne nær Canadas grænse. Efter krigen trak man soldaterne tilbage af økonomiske årsager. Det er dyrt at opretholde sådanne garnisoner, så da England havde erobret de franske kolonier, var der ikke længere en nordlig front, hvor en ligeså stærk konkurrent kunne springe over grænserne. Derfor lukkede man garnisonerne, da man erklærede regionerne omkring Canada for sikret, og erstattede dem med lokale militser som kunne indkaldes, i tilfælde af at nogle ballademagere gjorde oprør. Der var altså ikke en stærk kongetro militær tilstedeværelse i Nordamerika som kunne holde orden på masserne under de senere optøjer.

Et tredje punkt var de mange kolonister som kom i trøjen under krigen, og som blev i landet efter krigen. George Washington var en af de nævneværdige, men ud over ham, var der masser af kolonister som fik militærtræning og som senere sluttede sig til patrioterne. De dannede den hårde rygrad i den kontinentale hær under uafhængighedskrigen, hvorved nye indskrevne kunne trænes.

Det sidste og det vigtigste punkt er den økonomiske omkostning som krig har. Merkantilismen, den øgede eksport, var ikke ligeså udviklet i Frankrig som i England og Nederlandene, hvilket skaffede Frankrig for få indtægter til at opretholde deres enorme landbaserede hær. Faktisk besad Frankrig under krigen nær 50.000 regulære tropper, men i det lange løb kunne den ikke finansieres, hvilket førte til at de tabte krigen. Resultatet kan nemt perspektiveres til den franske revolution hvor en enorm militær ekspandering sammen med andre fiaskoer mundede ud i en statsbankerot som skabte hungersnød og mistillid mellem konge og folk.
Selvfølgelig blev det også en dyr affære for England, og efter krigen øgede kongen skatten, for at få gang i økonomien igen, hvilkede skabte foragt i de amerikanske kolonier af en hel særlig grund.

Modstanden mod skatter

Som sagt stod England sejrende efter Syvårskrigen mod Frankrig. Dog havde krigen kostet den engelske statskasse enorme summer, så regeringen måtte finde nye måde at inkassere penge på, og dermed stabilisere økonomien. En af måderne man gjorde det på var at udstede skatter på diverse objekter. I 1765 kom ”the stamp act” som var en skat der blev påsat så alle distribuerede dokumenter skulle legitimeres af et legat. Selv folk som producerede spillekort skulle betale sådan en skat for at sælge dem. Det skabte stor forargelse i kolonierne. Omdrejningspunktet handlede ikke kun om pengene, men om at kolonierne ikke var repræsenterede i parlamentet. Faktisk var parlamentet udvalgt af kun 12.000 mennesker ud af de mange millioner engelske borgere over hele kloden. Det resulterede i at man boykottede engelske varer i kolonierne, og grundet voldelig adfærd blandt borgerne, kunne skatten aldrig blive fuldent påtvunget. Et skift i parlamentet i England afskaffede skatten. Dog så man en ny mulighed for at hente flere penge ind fra kolonierne. I 1767 blev ” the Townshend act” udført, hvor man pålagde afgifter på handelsvarer. Dette blev også set af kolonisterne som ulovligt, da dens formåll ikke var at regulere handelen, men at skabe indtægter direkte i statskassen. I 1768 kom ufreden igen til kolonierne da vreden over ”the Townshend act” førte til optøjer i Boston. Denne gang sendte England 4000 sikkerhedsstyrker til Boston, som resulterede i ”The Boston Massacre” hvor soldaterne åbnede ild på de utilfredse demonstranter med fem dødsfald til følge. To år efter fjernede de handelsafgiften, på nær afgiften på te, måske for at redde ansigt, og ikke vise sig svage over for deres egen befolkning. Boykotten af engelske varer stoppede, og folk begyndte endda at købe den beskattede te.
En enkelt sidste fejl førte til et vendepunkt i amerikansk historie. For at redde ”East India Company” fra at gå konkurs, fjernede de afgiften på selskabets te, og udvalgte handelsmænd fik i kolonierne lov at modtage og sælge teen. Det fik en gruppe aktivister til at borde et handelsskib fra ”East India Company”, og hele lasten af te blev smidt overbord.
Den handling kaldet ”Boston Tea Party” er markeret hvor de amerikanske kolonier for alvor begyndte at løsrive sig for England. To år senere brød krigen ud i Massachusetts.

Så hvorfor var befolkningen så meget imod monopolen på skatfri te, for ikke at tale om tidligere skatter? England havde i starten og midten af 1700-tallet kun handelsstationer og mindre kolonier i Østen såvel som Afrika, med Amerika som undtagelse. Amerika var modsat andre kolonier et tæt befolket ”Mini-england”, med den undtagelse, at de amerikanske kolonier fra starten blev befolket af immigranter med forskellige religiøse så vel som kulturelle overbevisninger. Da mange af immigranterne var af direkte engelsk herkomst, var den brede mening, at det var totalt nedern at pålægge skatter på en befolkningsdel der ikke engang var repræsenteret i parlamentet. Desuden lå Amerika langt væk fra England, så de har vel haft mulighed for at styre kolonierne mere eller mindre som satellitstater, på samme vis som Danmark blev regeret under krigen, hvor Tyskland havde overherredømmet og satte de grundlæggende regler, men det var op til vasalstaten Danmark at rode rundt med småpolitiske sager, så længe det behagede Tyskland - selvfølgelig.
Amerika var også en ”rig” koloni, og det var man klar over. Naturen besad gode ressourcer som kunne sælges i Europa, som f.eks. pels, tømmer og senere bomuld. Faktisk var Amerika godt selvforsynet og havde egentlig ikke brug for at blive styre fra den anden side af Atlanten. Desuden var Amerika fuld af kloge hoveder, som bestemt kunne fortælle befolkningen hvad de skulle mene.

Benjamin Franklin og afgifter

En af de kloge hoveder som stod forrest i kampen mod skatter var Benjamin Franklin (1706-1790).
Han var den 18. søn af en sæbemager, og dengang fulgte man som søn faderens erhverv. Franklin løb hjemmefra og startede en karriere ved at skrive politiske essays. Som 42 årig var han pensioneret, og derfra dedikerede han resten af sit liv til videnskab og politik. Han blev repræsentant for Pennsylvania, Massachusetts, New Jersey og Georgia, hvorved han fik autoriteten til at modstride ”the stamp act” og fremme liberalismen i kolonierne.

I et dokument fra 1766 kommenterer Franklin på ”The stamp act”.
Her bruger han sin politiske brillans til at gennemskue baggrunden for afgifter og skriver således:
Q:”For what purpose are those taxes laid?”
A: “for the support of the civil and military establishment of the country, and to discharge the heavy debt contracted in the last war”.
Ydermere begrunder han hvorfor Amerika ikke kan betale afgifterne. Overraskende nok snakker han ikke om ideologien bag det, men om de rene økonomiske årsager:

”The frontier counties, all along the continent, having been frequently ravaged by the enemy and greatly impoverished, are able to pay very little taxes.”

Han mener altså at selvom kontinentet har ressourcerne, mangler de hård valuta, da de yderliggende områder havde været hårdt ramt af krig.
Han udelukker også på daværende tidspunkt den ideologiske forskel på England og kolonierne. Og siger faktisk at skatterne er det eneste, der har provokeret kolonierne:

Q:”What was the temper of America towards Great Britain before the year 1763?”
A: “The best in the world. They submitted willingly to the government of the crown, and paid, in all their courts, obedience to acts of parliament.”

Altså var kolonier bundloyale over for England, men England misbrugte den loyalitet ved skatterne.
Ligeledes forklarer han at det at skulle betale skat han er modstander af, og kolonierne har altid betalt hvad de skulle. Det er årsagerne bag skatterne der ophidser kolonierne:

”I have never heard any objection to the right of laying duties to regulate commerce; but a right to lay internal taxes was never supposed to be in Parliament, as we are not represented there…”

Der er tale om afgifter der ikke gør gavn for kolonierne, men kun er til for at betale tilbage for en krig hvor kolonierne efter Franklins mening allerede har givet nok til med de tusinder af liv, der gik tabt under krigen med Frankrig.
Interviewet klimakser i de sidste linjer med:

Q:” Is there a power on earth that can force them to erase them?
A: “No power, how great soever, can force men to change their opinions…”

Franklin afgiver denne erklæring, der lyder at ingen kan ændre den amerikanske mentalitet, ej heller den engelske, og med disse ord kan man jo sige at Franklin forudså en revolution hvis ikke regeringen gjorde noget drastisk for at ændre beskatningen. Og så igen indser Franklin årsagen til skatterne, så han er udmærket klar over at regering skal skaffe de her penge på en eller anden måde, og han kommer jo ikke med nogle alternativer til hvad regeringen kunne gøre. Derfor er revolutionen nærmest forudbestemt efter disse odds, hvis man altså tolker lidt på Franklins udsagn.

Uafhængighedserklæringen

Figur [ 2 ] Uafhængihedserkæringen http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/United_States_Declaration_of_Independence.jpg
Figur [ 2 ] Uafhængihedserkæringen http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/United_States_Declaration_of_Independence.jpg
I 1776 markerede Amerikas 13 stater deres nu et år lange selvstændighedskrav ved at underskrive et dokument, hvori de formelt fastslog deres krav om selvstændighed og årsagerne bag det. John Adams fik presset på for at udføre et sådan dokument. Fem politiske nøglepersoner, navnligt Franklin, Jefferson, Livingstone, Adams og Sherman med Jefferson i spidsen, fik skrevet et udkast 2. juli 1776.
Den 4. juli blev dokumentet underskrevet af den kontinentale kongres. Sidenhen blev den massekopieret, så den kunne udstilles offentligt. Herfra skulle de amerikanske kolonier kaldes United States of America.
Uafhængighedserklæringen var det endegyldige produkt af fleres års ufred i de amerikanske kolonier. For Amerikanerne er det nationens største relikvie, og kan som nationalklenodie sammenlignes med Danmarks dåbsattest: Jellingesten. Ud over det, regnes den for mange som en af de mest tidlige potente menneskerettighedsfortalende dokumenter. Især dens anden sætning hævdes af mange (amerikanere) for at være den mest kendte sætning på engelsk:

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

Retorisk analyse af Uafhængighedskrigen

Uafhængighedserkæringen er fyldt med retorisk propaganda. Det er i hvert fald tydeligt at fem-mand-komiteen har brugt lang tid på at formulere erklæringen til modtageren. Og det er netop modtageren jeg vil lægge fokus på i min analyse.
Som jeg kom ind på tidligere blev erklæringen distribueret i alle kolonierne til folkets skue. På det tidspunkt var staterne allerede i krig med England så de havde vist gjort deres sag klar for loyalisterne. Derfor blev erklæring rettet mod folket, så man kunne øge den folkelige opbakning via politisk propaganda.
I de første 9 linjer er etos fremmet:
“When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another”. Her viser forfatteren sin “historiske visdom”, når forfatteren taler om bruddet med England som en nødvendighed, og han benytter sig af billedsprog i ”dissolve the political band”, hvilket fremhæver at kolonierne var knyttet stærkt til England, (af åbenlyste årsager).
Længere nede benyttes logos, som er logikken borgerne kan relatere til: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights”. Her slår forfatteren fast, at gud har skabt alle borgere lige. Det vil altså sige at det er ulogisk at borgerne i kolonierne skal undermineres af en enevældig konge, som er et menneske på lige fod med borgerne. Det er svært ikke at se den direkte forbindelse til FN’s menneskerettighedserklæring, som USA havde stor indflydelse på. På samme vis er der vel intet der kendetegner den amerikanske filosofi mere end de følgende ord i linjen:
”That among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”
Især den sidste del med glædens forfølgelse er ægte amerikansk og minder om det udbredte udtryk: ”En hver er sin egen lykkes smed”, hvor mennesket må finde sin egen glæde, ligeledes måtte de amerikanske kolonier finde deres egen glæde.

I den næste paragraf finder vi patos, hvor folket kan relatere til teksten.
“But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government.” Her understreger de hvordan kolonisterne blev underlagt kongen og hvordan de er blevet behandlet dårligt, hvilket selvfølgelig lægger op til logos igen, ved at det er deres pligt at fjerne sådan en regering.
Den næste paragraf er nådestødet til den allerede sårede konge. Ved brug af paralleller og repetation opstiller forfatteren alle de forbrydelser kongen har begået over for folket, og der skulle ikke herske nogen tvivl om hvem synderen var, da hver linje starter med ”he has”. Det ender i et klimaks hvor de en gang i 13. sidste linje i afsnittet hvor de omtaler hans gerninger i præsens: ”He is at this time transporting large Armies of foreign Mercenaries to complete the works of death”, som påskynder aktualiteten i konflikten og at en fuldbyrdet revolution skal træde i kraft.
I det konkluderende og afsluttende afsnit finder vi igen etos i deres hyldest til sig selv: “And for the support of this Declaration, with a firm reliance on the protection of divine Providence, we mutually pledge to each other our Lives, our Fortunes and our sacred Honor.”
Her helliger forfatteren sig selv når han skriver, at de vil forsvare borgernes rettigheder, som er givet til mennesket fra gud, med deres liv.
Uafhængighedserklæringen er altså et dokument fyldt med propaganda for at ”legalisere” deres sag over for folket, hvor der lægges vægt på forsvaret af menneskets rettigheder.

.

Diskussion og Perspektivering

Det store spørgsmål i min diskussion ville være om en revolution kunne have været undgået og hvordan kunne det have ændret USA?

Ansvaret for revolution bør først og fremmest ligge hos den engelske regering, og det er når man ser på deres fejl kan man finde en alternativ løsning på deres problemer.
Først og fremmest vil jeg sige at England kunne have beholdt en større garnison efter krigen med Frankrig, for det var manglen på engelsk tilstedeværelse at ”the stamp act” ikke kunne påtvinges borgerne fuldendt. Desuden kan en hård og kompromisløs ledelse undertrykke en befolkning så meget at det kan lukke det lille hulrum hvor folk kan udvikle og sprede idéer som ultimativt vil føre til revolte. På den anden side havde England en sådan gæld at de ville blive nød til at skære på andre budgetter hvis de skulle kunne opretholde en sådan garnison som ved krigen. Til gengæld kunne de have udvidet parlamentet så en bredere befolkning blev repræsenteret, og derved give kolonisterne det hensyn som de ellers så lydige kolonister ønskede.

Hvis revolution ikke havde set dagens lys ville Amerika været et helt andet land i dag. Det ville ikke have haft den pionerende del af USA’s egen selvopfattelse. USA har længe set sig selv som en førende nation inden for teknologi og politik, og man fornemmer at de mener at det deres opgave at sprede demokratiet over hele verdenen. I de fleste tilfælde førte til vold, som de selv ser som en nødvendighed. Grundlaget lægger de på egen erfaring, eftersom USA selv gennemgik en revolutionerende proces for demokratiets skyld, som var de utallige dødsfald værd. Andre årsager lægger ud over denne opgaves rammer!
Deres fremgangsmåde kunne have været anerledes hvis de havde undgået krig. Men er det er også noget der definerer USA. Det pionerende og det krigsmagerske har også bragt USA frem. Hvis man sammenligner det med Australien, som også var en fjerntliggende koloni hvor størstedelen af befolkningen af engelsk herkomst, så blev Australien ikke en stormagt som USA, og det måske fordi Australien fik sin uafhængighed sent, og at det gik til fredeligt så båndene til England blev bevaret.
Men for at det kan gå op er spørgsmål om der stadig er den glødende patriotisme i dag?
Jeg tror at langt de fleste kender flere amerikanske præsidenter end russiske sovjetleder af to simpel grund. Den åbenlyse grund er at Danmark er allierede med USA. Den anden grund er at vi bliver bombet med amerikansk kultur på alle medierne. Størstedelen af det der bliver vist på History Channel er amerikansk historie, og på filmsiden har storfilm som ”The Patriot” og ”We Were Soldiers”, som hylder de amerikanske soldaters kamp for frihed. Også Playstation 3 spillet Assassins Creed III omhandler revolutionsemnet. Især i ”The Patriot” bliver der smurt tykt på når den ellers fredelige hovedperson bliver tvunget til at kæmpe for friheden, da en af hans sønner bliver drabt, og den anden bliver bortført af en nådesløs engelsk officer. Selv film som Gladiator er fyldt med liberal propaganda, da en loyal general ender som gladiator, eftersom han ved for meget til at den tyranniske kejser kan lade ham leve.
Patriotismen lever stadig i Amerika selvom den faldende status som supermagt, de racistiske skandaler og upopulære krige er fremme i nyere tid.

Konklusion

Den amerikanske revolution og optakten til det har haft enorm betydning for den amerikanske identitet såvel som dens mentalitet. Amerikanerne erkænder jo selv at de er en nation født af krig, og man kan sige at deres revolution har været en af de heldiger. Krigen for rettigheder og demokratiet føres stadig den dag i dag, og det er gang på gang den officielle årsag bag USA’s utallige invasioner af Sydamerika såvel som Mellemøsten osv. Derfor føres soldatertraditionen videre i USA, og er endda stærkest i The bibel-belt hvor kristendommen ligeledes er stærkest.
Amerikanerne var født af pionere og de vil fortsat gå samme kurs, for de mener at de besidder den større forståelse og viden, og de føler at de har ansvaret for resten af verdenen, og videreføre demokratiet til alle verdens hjørner.
Det er måske det mest patriotiske land i verden, for det er folkets kamp som underdogs i Uafhængighedskrigen, som bliver hyldet ikke kun i USA men over hele verdenen. Det er den lille mands sejr over den store, og demokratiet der sejre over tyranni, og demokratiet er aldrig siden oplysningstidens revolutioner blevet sat i tvivl om dens overlegenhed over f.eks. totalitært diktatur.
Sejrherren skriver historien, og den europæiske nyere historie er tæt forbundet med den amerikanske via alliancer, FN osv., så hele vesten har delt USA’s krigsglæde i kampen for det bedre liv. Det er først nu at vi ser små konspirationsdokumentarer og artikler som vinder frem, men den bredde mening er stadig at Vestens krige har været lovligt begrundet.

Litteraturliste

History of the renaissance: High renaissance. Udgivet af History World. Internetadresse:http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ac88 - Besøgt d. 05.12.2014 (Internet)
Puritans vs Pilgrims. Instruktion: History Channel. Internetadresse: http://www.history.com/topics/mayflower/videos/puritans-vs-pilgrims - Besøgt d. 6.12.2014 (Film)
Morton, Nathaniel: The New-Englands Memorial. 3. udg. Applewood Books, 1999. (Bog)
Age of Enlightenment: Indledning. Udgivet af CC-BY-SA. Internetadresse:http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Age_of_Enlightenment.html - Besøgt d. 5.12.2014 (Internet)
Heilbrunn Time Line of History: France 1600-1800. Udgivet af Metropolitan Museum of Art. Internetadresse:http://www.metmuseum.org/toah/ht/?period=09®ion=euwf - Besøgt d. 5.12.2014 (Internet)
Renaissance Philosophy and History: England and the colonies. Udgivet af University of London. Internetadresse:http://renaissance-philosophy.blogspot.dk/ - Besøgt d. 5.12.2014 (Internet)
Bio.: John Locke - Biography. Udgivet af A&E Television Networks. Internetadresse:http://www.biography.com/people/john-locke-9384544 - Besøgt d. 6.12.2014 (Internet)
Early Modern Texts: Second Treatise of Government. Udgivet af Johnathan Bennett. Internetadresse:http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/locke1689a.pdf - Besøgt d. 7.12.2014 (Internet)
About Education: Top Five Causes of the Civil War. Udgivet af About.com. Internetadresse:http://americanhistory.about.com/od/civilwarmenu/a/cause_civil_war.htm - Besøgt d. 7.12.2014 (Internet)
Havard Law Review: The Right to Privacy. Udgivet af The Harvard Law Review Association. Internetadresse:http://www.english.illinois.edu/-people-/faculty/debaron/582/582%20readings/right%20to%20privacy.pdf - Besøgt d. 8.12.2014 (Internet)
The history Channel: The Seven Year War begins. Udgivet af History Channel. Internetadresse:http://www.history.com/this-day-in-history/the-seven-years-war-begins - Besøgt d. 8.12.2014 (Internet)
Princeton: French colonization of the americas. Udgivet af CC-BY-SA. Internetadresse:https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/French_colonization_of_the_Americas.html - Besøgt d. 8.12.14 (Internet)
About Education: Causes of the American Revolution. Udgivet af About.com. Internetadresse:http://americanhistory.about.com/od/revolutionarywar/a/amer_revolution.htm - Besøgt d. 9.12.2014 (Internet)
Office of the historian: Parliamentary taxation of colonies, international trade, and the American Revolution, 1763–1775. Udgivet af US department of state . Internetadresse: https://history.state.gov/milestones/1750-1775/parliamentary-taxation - Besøgt d. 10.12.2014 (Internet)
UShistory.org: The Declaration of Independence. Udgivet af Independence Hall Association. Internetadresse:http://www.ushistory.org/declaration/ - Besøgt d. 10.12.2014 (Internet)
The Charters of Freedom: The Declaration of Independence: A Transcription. Udgivet af The Charters of Freedom Association. Internetadresse: http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html - Besøgt d. 11.12.2014 (Internet)

--------------------------------------------
[ 1 ]. http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab49
[ 2 ]. http://www.history.com/topics/mayflower
[ 3 ]. http://books.google.dk/books?id=XGQMAAAAYAAJ&pg=PA117&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
[ 4 ]. http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Age_of_Enlightenment.html
[ 5 ]. http://www.metmuseum.org/toah/ht/?period=09®ion=euwf
[ 6 ]. http://www.biography.com/people/john-locke-9384544
[ 7 ]. http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/locke1689a.pdf
[ 8 ]. http://www.earlymoderntexts.com/pdfs/locke1689a.pdf
[ 9 ]. http://americanhistory.about.com/od/civilwarmenu/a/cause_civil_war.htm
[ 10 ]. http://www.english.illinois.edu/-people-/faculty/debaron/582/582%20readings/right%20to%20privacy.pdf
[ 11 ]. http://www.history.com/this-day-in-history/the-seven-years-war-begins
[ 12 ]. https://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/French_colonization_of_the_Americas.html
[ 13 ]. http://americanhistory.about.com/od/revolutionarywar/a/amer_revolution.htm
[ 14 ]. https://history.state.gov/milestones/1750-1775/parliamentary-taxation
[ 15 ]. Problemformuleringengsmappens bilag
[ 16 ]. Problemformuleringengsmappens bilag
[ 17 ]. Problemformuleringengsmappens bilag
[ 18 ]. Problemformuleringengsmappens bilag
[ 19 ]. Problemformuleringengsmappens bilag
[ 20 ]. http://www.ushistory.org/declaration/
[ 21 ]. http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html
[ 22 ]. http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html
[ 23 ]. http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html
[ 24 ]. http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html
[ 25 ]. http://www.archives.gov/exhibits/charters/declaration_transcript.html

Similar Documents

Premium Essay

The Other Hand

...Every pupil has their own potential to excel in any ways. One can earn good grades but on the other hand fail because of bad habits on their studies or disinterest. Studies show specific factors that contributes the most. Once they are identified, it may be changed and put the child back in the right path. Bullying In the past decades, bullying seems like a harmless activity that have been that been happening in schools. But in pupils and student who are in 6th to 10th grade 13 percent of had been reported to have the present oh bullying, and 10 percent are reported to be victims. Getting to be the victim in bullying plays a bad part on them, bad performance at school, self-esteem, get low grades, being absent, trauma, etc. Extracurricular activities Other pupils may have other interest. For example, playing basketball, soccer, volleyball, writing on school paper etc., but in on the other hand, your interest may play a vital role in school. You can represent your school by doing that thing the bet way you can. But all things have limitation, while you’re in the game you don’t know what’s happening in your classroom or what lesson did they thought. Yes, you can earn points but that’s not enough to get you through the entire school year you must also learn and put things in the right place. Parental involvement Pupils can perform better when their parents are involved in their activities at school. They are there to......

Words: 680 - Pages: 3

Free Essay

Humanists Claims That the Meaning of a Thing Is Inherent in the Thing Itself, and That Language Simply Labels What Already Exists. Poststructuralists, on the Other Hand, Argue That Naming Is Constitutive. Critically

...the other hand, argue that naming is constitutive. Critically analyze these competing perspectives and the arguments that are made in support of them. Humanism is essentially a belief system that is dictated by the way in which humans themselves, react, produce, and perform things. It is “the basic value system of humans…providing the fact that humanism is a human-centered system of meaning making”(Fuery & Mansfield, 2000; 209). In reference to the proposed argument, a humanist would see an object as a production of the human, and the language associated with that object is merely for convenience sake, to reiterate what said object is. This argument is reaffirmed by the concept of the existential self. This provides us with the view that we are separate and distinguishable from other objects and other people, which in turn suggests that whilst we interact with other humans and objects we are able to distinguish what and whom we are interacting with based on our own personal human development. “Humanisms are based on creating a system of meaning with man as its centre.”( R.Baltmann, 1982. P174) This is of course ‘man’ in the most general sense, as a collective. In order for people to gain meaning from such individualistic societies generalisations need to be made. It is impossible for a society to create an easily understandable meaning, which fully relates to its entire people. However through creating a general meaning by which most can relate it enables others to......

Words: 942 - Pages: 4

Premium Essay

Academic Success in High School Is Determined by a Wide Range of Factors. for Some Students, They May Not Have All of the Perfect Components, but They Rise Above Their Difficulties to Have Success. on the Other Hand,

...Academic success in high school is determined by a wide range of factors. For some students, they may not have all of the perfect components, but they rise above their difficulties to have success. On the other hand, there are students who have every positive stepping stone possible, and yet they do not meet a high level of academic achievement in high school. These are some of the factors that can impact academic success in high school. Students, who succeed, usually have some combination of these factors in their background. Determination Whether a student is gifted academically or not, a consistent factor is personal determination. Students who are invested personal in a personal goal, whether it is simply graduating from high school or going on to post-secondary school, generally have higher levels of academic achievement. Take the student’s determination to achieve out of the equation. Work ethic A key component to success is a student’s work ethic. Students who are willing to put extra hours in to study and prepare for projects and presentations tend to improve their skills and academic abilities. Students who take less challenging classes or are satisfied with less than stellar work often will have the result of average academic success. Home life As much as teachers, classes and schools are factors in student academic success, parents and guardians hold an equally important role. This includes having adult figures who are positive role models who value the......

Words: 581 - Pages: 3

Free Essay

Assignment and Essay.... Others)Information Technology (Programming/ Languages (Java, C++, Vb,.Net, & Etc)/Database Design/ Computer Networking/ System Analysis/ Project Management/Project Development/ It & Society/ and.

...ASSIGNMENT and ESSAY. ... others)Information Technology (Programming/ Languages (Java, C++, VB, .NET, & etc)/Database Design/ Computer Networking/ System Analysis/ Project Management/Project Development/ IT & Society/ and. - NET programmers continue to struggle with the complexities of a hybrid managed/unmanaged environment. ..... Sorry, I had to laugh at that paper! ... Java on the other hand is cross-platform, and also traditionally runs as an ... - NET programmers continue to struggle with the complexities of a hybrid managed/unmanaged environment. ..... Sorry, I had to laugh at that paper! ... Java on the other hand is cross-platform, and also traditionally runsASSIGNMENT and ESSAY. ... others)Information Technology (Programming/ Languages (Java, C++, VB, .NET, & etc)/Database Design/ Computer Networking/ System Analysis/ Project Management/Project Development/ IT & Society/ and. - NET programmers continue to struggle with the complexiASSIGNMENT and ESSAY. ... others)Information Technology (Programming/ Languages (Java, C++, VB, .NET, & etc)/Database Design/ Computer Networking/ System Analysis/ Project Management/Project Development/ IT & Society/ and. - NET programmers continue to struggle with the complexities of a hybrid managed/unmanaged environment. ..... Sorry, I had to laugh at that paper! ... Java on the other hand is cross-platform, and also traditionally runs as an ... - NET programmers continue to struggle with the complexities of a hybrid managed/unmanaged......

Words: 784 - Pages: 4

Premium Essay

Carpal Tunnel Syndrome Research Paper

...palm of the hand will become squeezed at the wrist. The median nerve controls sensations to the palm side of the thumb and fingers as well as impulses to some small muscles in the hand that allow the fingers and thumb to move. The carpal tunnel is a narrow, rigid passageway of ligament and bones at the base of the hand. It houses the median nerve and tendons. It becomes thick from irritated tendons or other swelling narrows the tunnel and causes the median nerve to be compressed.(Brian) This can cause weakness, numbness, and pain in the hand and wrist, that moves up the arm. Carpal tunnel syndrome is often caused by several things together that increase...

Words: 822 - Pages: 4

Premium Essay

Improving Hand Hygiene Practices

...Improving Hand Hygiene Practices 1.0 Introduction Health-related infections account for about 100,000 deaths per annum in the United States. A world-wide systematic review revealed that the occurrence of health-related infections range from between 1.7 to 23.6% per 100 patients. Hospital costs inherently associated with the healthcare-related infections range between 30 to 34 billion US dollars; yet these infections can be prevented through hand hygiene. Critical epidemiologic evidence supports the claims that hand hygiene reduces the transmission of healthcare-related infections. Although it is hard to link hand hygiene and the improvement of healthcare-related infections, organizations such as the Joint Commission, World Health Organization among others, acknowledge the essence of hand hygiene as a universal guideline to reduce healthcare-acquired infections. As such, this proposal focuses on interventions to improve compliance with hand hygiene as a pathway to reduce healthcare-associated infections, rather than the efficacy of hand hygiene to reduce healthcare-associated infections. 1.1 Statement of Purpose Compliance with hand hygiene practices among healthcare workers, nurses, physicians and patients has been low, averaging at approximately 39%. A study conducted in the year 2001 that was aimed at improving hand hygiene compliance and interventions found that there was poor compliance across hospital unit types and other settings. In particular, workers, nurses,......

Words: 2598 - Pages: 11

Free Essay

Hcs/457

...Second Hand Smoke Takeesha Kelley HCS/457 July 24, 2014 BEVERLY GREEN-RASHAD Second Hand Smoke In the United States many Americans are familiar with the term second hand smoke. The term second hand smoke is a combination of gases and fine particles of burning tobacco such as cigarettes, cigars, and pipe tobacco also known as side stream smoke. Second hand smoke consist of exhale tobacco particulars from the original person or people smoking the tobacco product this is known as mainstream smoke according to the CDC. The side stream tobacco smoke contains toughly 7,000 different chemicals that can be harmful to a nonsmoker and a estimate 70% of those chemicals can lead to cancer. Side stream smoke has a higher concentration of cancer causing agents known as carcinogens. This type of chemicals can deadly to non-smokers when the levels of second hand smoke is consume over a period of time. Second hand smoke has been associated with lung cancer and some studies have link second hand smoke to breast cancer. Researchers have shown second hand smoke may be linked to lymphoma, leukemia, and brain tumors in children. In the year 2009 parents who were associated with second hand smoke during their pregnancy were link to a rare form of cancer starting in the uterus. The chemicals in second hand smoke showed an increase in breast cancer. Asthma related symptoms such as bronchitis and respiratory infection were link to second hand smoke in non-smokers. Second hand smoker occurs......

Words: 859 - Pages: 4

Premium Essay

Effective Communication

...Passive and Assistive Range of Motion Exercises Range of Motion Exercises Range of motion (ROM) exercises are done to preserve flexibility and mobility of the joints on which they are performed. These exercises reduce stiffness and will prevent or at least slow down the freezing of your joints as the disease progresses and you move less often. Range of motion is the term that is used to describe the amount of movement you have at each joint. Every joint in the body has a "normal" range of motion. Joints maintain their normal range of motion by being moved. It is therefore very important to move all your joints every day. Stiff joints can cause pain and can make it hard for you to do your normal daily activities. Each person with ALS needs a program of exercise tailored to his or her individual needs and abilities. With a prescription your doctor can either send you to an outpatient clinic to see a Physical Therapist or have one come to your home to help you design a personalized exercise program. The therapist will see you until you or your caregiver are independent with a home exercise program that you can follow through with daily. It is important to remember that as the disease progresses, the type of ROM exercises you will need will change. It is important to be proactive when this occurs and ask your doctor to write you another prescription to see a therapist so your home exercise program can be modified. There are different kinds of ROM exercises. There are......

Words: 1963 - Pages: 8

Premium Essay

Hand Washing

...that you can do to hinder harmful and infectious germs from entering your body. One of the main ways to stay away from germs and other harmful microscopic organisms is to wash your hands. Although it seems useless, our hands play a significant role in the transportation of germs from one place to another because of the amount we use our hands. Simple things like washing your hands before and after eating, when using the restroom or whenever your hands look or feel dirty, will give a better chance of staying away from sickness. Spreading awareness about the importance of washing your hands is key, and the focus should be on children. To spread awareness about proper hand washing, I went to Calvary Chapel School to interact with the children in kindergarten. I started off the presentation with a short story about a boy and girl who were playing with some toys. The toys had germs on them and after playing with the toys; the boy and the girl went to go eat lunch. The girl remembered to wash her hands before eating, but the boy, however, forgot. After a couple days, the girl was fine but the boy had a cough and other cold symptoms. The next time the girl and the boy were playing with toys, after they both washed there hands, and they both didn’t get sick. After giving the short story, I passed out a flyer with information regarding washing your hands and germs to all the kids in the class. Then I proceeded to briefly describe to the children about germs and what they actually......

Words: 1212 - Pages: 5

Free Essay

Bacteria Growth

...GROWTH OF BACTERIA INTRODUCTION Is there a difference in germ killing when using antibacterial soap or hand sanitizer? When using hand sanitizer or antibacterial soap one is more likely to have a lower bacteria count than the other. Other factors contribute to the less bacteria count like the amount of time one washes their hands and the amount of soap one uses. If two groups were to wash their hands one with hand sanitizer and the other with antibacterial soap then the group who washed their hands with hand sanitizer should have a lower bacteria count. MATERIALS AND METHODS In the laboratory located at Chaffey College, two groups were formed to prove that the hypothesis was correct. The first group would use antibacterial soap while the second group used hand sanitizer. Each group would wash their hands four different times, following the rules that were created. Before starting the procedure each group had to get a quad for each individual. Once each person in the group had their quad, a marker was used to mark outside the quad with four different parts. Quad one would have the thumb print before the hands was washed. Quad two would be printed with the thumb after the first wash and this same procedure would go on until all of the parts of the quad had a thumb print. Group A would wet their hands for five seconds once they had counted five seconds the group would obtain the antibacterial soap using only a small amount. When getting the soap the group should compare the...

Words: 690 - Pages: 3

Premium Essay

Thesis

...Hand Test Professor Edwin E. Wagner, Ph. D. Dr. Wagner was born in 1930 in Philadelphia, PA and is a widower and has two sons. He has authored over 200 publications in Psychology including manuals, reviews, monographs, books and journal articles. He received his B.A. Psychology, summa cum laude in 1956 and his Masters in Psychology in the year 1957. He had his Ph. D in Psychology in 1959. Dr. Wagner’s academic appointments include Instructor at Pennsylvania State University and Temple University. He was also a Professor Emeritus at University of Akron and Dean at Forest Institute of Professional Psychology. He received professional honors from: ABPP (Clinical and Counseling), ABAP (American Board Assessment Psychology) Fellow, and Society for Personality Assessment Fellow, APA Division 12. Not only that he has academic appointments but he also practiced privately in Akron, Ohio and in Huntsville, Alabama (assessment of pain patients for Alabama Pain Center and Counseling). He has a license in Counseling Psychology in the State of South Carolina. PURPOSE OF THE TEST The purpose of Hand Test is to elicit life-role responses which are common. This operational definition is a circumcised view of personality; it should also be considered exhaustive in regard to the multidimensional possibilities of personality assessment. The test usually uncovers the action tendencies that are near to the motor system and thus readily expressed in behavior. Therefore, fantasy......

Words: 9371 - Pages: 38

Premium Essay

Mudras

...Introduction to Mudras What mudras are and how to use them. Mudras are positions of the body that have some kind of influence on the energies of the body, or your mood. Mostly the hands and fingers are held in some position, but the whole body may be part of the mudra as well. The most well-known mudras are probably the ones performed while meditating. One sits in lotus position (or with crossed legs) and either puts one's hands on the knees, the tips of the thumb and index finger joining, or in the lap, the fingers of the right hand resting on the left palm. But also the christian crossing of the fingers for prayer is a mudra, as is the "Namaste" indian greeting gesture (that is also used while praying), where the hands are held in front of the chest, the palms touching. The crossing of the hands puts one's attention within, while opening the heart. The indian greeting gesture puts one into a mood of respect. Some mudras are performed spontaneously by many people, like the Hakini mudra, where the tips of all fingers from the right hand touch the corresponding fingertips from the left. Mudras have been in use in the East for thousands of years, particularly in Buddhism. Buddha statues often have the hands in certain hand positions. They have been used as a spiritual practice (and still are), as a way on the path to enlightenment. However they're also used for physical ailments. Using Mudras To use a mudra, keep it for at least a couple of minutes. It is usually more......

Words: 1468 - Pages: 6

Premium Essay

Hanndwahing

...Running Head: Hand Washing Policy and Procedure Hand Washing and Hand Hygiene Jennifer Peltz Clinical-Policy and Procedure Marie Michaels March 9, 2010 The main medical purpose of washing hands is to cleanse the hands of pathogens, including bacteria and/or viruses, and also chemicals which can cause personal harm or disease. This is especially important for people who handle food or work in the medical field, but it is also an important practice for the general public. People can become infected with respiratory illnesses such as influenza or the common cold, for example, if they don't wash their hands before touching their eyes, nose or mouth. Hand washing is the single most important method of preventing the spread of infections and disease. Medical hand washing is for a minimum of 15 seconds using generous amounts of soap and water or gel to lather and rub each part of the hands. Hands should be rubbed together with digits interlocking. If there is debris under fingernails, a bristle brush may be used to remove it. Since germs may remain in the water on the hands it is important to rinse well and wipe dry with a clean towel. After drying, the paper towel should be used to turn off the water, and open any exit door if necessary. This avoids re-contaminating the hands from those surfaces. The policy and procedure book at the VA Hospital is located at the nurses station. It is easy to find and accessible......

Words: 1285 - Pages: 6

Free Essay

Lorax

...VANIER COLLEGE | ACTIVITY-BASED APPROACH ASSIGNMENT. | WORKING WITH PEOPLE WITH DEVELOPMENTAL DISABILITY. | ------------------------------------------------- 1364264 ------------------------------------------------- IOANNA DOURANOU ------------------------------------------------- Wednesday, February 10, 2016 ------------------------------------------------- 1364264 ------------------------------------------------- IOANNA DOURANOU ------------------------------------------------- Wednesday, February 10, 2016 1. According to Mary Roy’s client profile, she has many skills that she can perform independently. For instance, she understands 6 different sizes, spatial, and temporal relation concepts. She is able to group objects on the basis of physical attribute. Mary can follow directions that are not routinely given to her. She can arrange objects in a particular order according to the length and size. She can also retell events in sequence. She can retain short term memory. For example, she can recall events that occur on the same day, without any contextual hints. Mary can identify means to goal of problem solving. Mary can use imagination props and maintain participation every time she plays. She is able to count at least 10 objects and she also demonstrates understanding of printed numerals. Mary can segment sentences and words. She can read by sight and sound out words. Furthermore, Mary is able to use appropriate utensils to eat and drink a......

Words: 2392 - Pages: 10

Free Essay

Economics

...the 18th century and it presented the argument as to why a free market economy is so beneficial. Smith's theory of the invisible hand was used as a metaphor for self interest which was a key focus in the work of writing. Smith felt that when people tried to maximize their personal gains in a free market they would also be benefiting the economy more so than if they were to act for the good of others. "By preferring the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own security; and by directing that industry in such manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this...led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention...by pursing his own interests he frequently promotes that of society more effectually than when he really intends to promote it.”1 With faith put in the driving force of self interest via the invisible hand theory it has been depicted by many economists to be the best way to steady an economy under laissez-faire conditions. Other than a brief showing in the later party of the 18th century the invisible hand theory made its presenc felt during the Industrial Revolution when many economists argued for the invisible hand which was very appropriate for the development of society at that time. However, recently, the theory invisible hand theory no longer leads to economic prosperity and innovation. The thought of rational self interest guiding economics to......

Words: 2040 - Pages: 9