Premium Essay

Pagod

In: Social Issues

Submitted By lio0411
Words 13768
Pages 56
Content
A fraternity (Latin frater : "brother") is a brotherhood, although the term sometimes connotes a distinct or formal organization and sometimes a secret society. A fraternity (or fraternal organization) is an organized society of men associated together in an environment of companionship and brotherhood; dedicated to the intellectual, physical, and social development of its members.
History
There are known fraternal organizations which existed as far back as ancient Greece and in the Mithraic Mysteries of ancient Rome. Analogous institutions developed in the late medieval period called confraternities, which were lay organizations allied to the Catholic Church. Some were groups of men and women who were endeavoring to ally themselves more closely with the prayer and activity of the Church; Others were groups of tradesmen, which are more commonly referred to as guilds. These later confraternities evolved into purely secular fraternal societies, while the ones with religious goals continue to be the format of the modern Third Orders affiliated with the mendicant orders.
The development of modern fraternal orders was especially dynamic in the United States, where the freedom to associate outside governmental regulation is expressly sanctioned in law. There have been hundreds of fraternal organizations in the United States, and at the beginning of the 20th century the number of memberships equaled the number of adult males. (Due to multiple memberships, probably only 50% of adult males belonged to any organizations.)
In 1944 Arthur M. Schlesinger coined the phrase "a nation of joiners" to refer to the phenomenon.Alexis de Tocqueville also referred to the American reliance on private organization in the 1830s in Democracy in America.
There are many attributes that fraternities may or may not have, depending on their structure and purpose. Fraternities can...

Similar Documents

Free Essay

Effects of Globalization

...Ano ang higit na mahalaga kayamanan, karunungan o kalusugan? LAKANDIWA: Ang buhay ngt bawat tao ay may tatlong katangian Na kapagka naging iyo Ang ligaya’y walang hanggan. Ito ay ang kayamanan, karununga’t kalusugan Na lubha pong mahalaga At tunay na kailangan Alin kaya sa tatlong ito ang higit na mahalaga? Ito po ngayon ang paksang paglalabanang talaga. Kaya ngayo’y dinggin natin at ipagtatanggol nila Ang higit na marapat daw na taglayin ng balana. KAYAMANAN: Ako ay ang kayamanan Na lagi nang hinahangad Ng lahat ng mga tao Lalo na ng mahihirap At mayamang-mayaman man ...

Words: 253 - Pages: 2

Free Essay

Critical Paper on Walang Rape Sa Bontok

...Ang “Walang Rape sa Bontok” ay isang documentary film na tumatalakay sa pambihirang kultura ng Bontok people, “a society against women violence”. Kamangha-mangha sapagkat walang konsepto ng rape at walang malisya ang mga tao dito. Ang pag-aaral na ito ay muling pagsusuri ng dalawa sa napakaraming biktima ng sexual harassment sa naunang pananaliksik ni Ms. June Prill-Brett noong 1968. Sa kanilang pagsusuri, inalam nila ang iba’t ibang salik na tumitigil sa pagkakaroon at paglaganap ng rape sa Bontok. Ang una sa anim na salik ay ang espritwal na paniniwala at relihiyon ng Bontok. Naniniwala sila na mas may nakakataas sa kanila na kanilang nirerespeto at kinatatakutan katulad ng mga bundok at iba pang kalikasan. Ipinagbabawal ang inayan (pagtatalik sa labas ng bahay) dahil naniniwala silang magagalit ang kalikasan. Isa itong dagdag na dahilan upang walang panggagahasang magaganap sa labas ng mga tahanan nila. Sa kanila, kapag ang isang taga-Bontok ay nagkasala ito ay nagiging permanente at di napapatawad. Pang habang buhay itong magiging outcaste at maipapasa sa susunod na henerasyon. Kung ikukumpara sa atin, higit na may isang salita at paninindigan ang mga taga-Bontok. Hindi sila gaanong depensibo sa mga parusa sapagkat walang magnanais magkamali at gumawa ng mali.Kahit na gaano pa kahirap ang parusa, kung walang susuway sa batas, di dapat mag-alala. Ikalawa ang mga pisikal na istruktura. Sa pagliligawan, pumupunta ang mga kalalakihan sa olog kung saan kitang kita ng......

Words: 617 - Pages: 3

Free Essay

Pananaliksi

...dala ng kahirapan sa buhay.” Bunga nito, ang mga pursigidong mag-aaral na may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ngunit sa kakapusan ng kuwalta ay hindi sila nabibigyan ng pagkakataon, pumapasok na lamang sa pagtatrabaho. Naaapektuhan nga ba ng kanilang pagbabanat ng buto ang kanilang pagganap sa paaralan? Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay makapagdudulot din ng tagumpay kung sa kanilang pagtatrabaho ay matututunan nila ang pagiging masipag, matiyaga at magkakaroon sila ng ‘time management skills’. Sa kabilang dako naman, maaari din itong makapagpalubha ng kanilang sitwasyon sa kanilang pag-aaral dahil maaari silang magkaroon ng mababang marka dahilan ng kakulangan sa oras sa paggawa ng mga takdang aralin, pagrerebyuw atbp. At pagod buhat ng magdamagang paggawa. Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay napakabigat na pasanin para sa mga estudyante. Ang atensyon ng mga mag-aaral na nagtatrabaho ay nahahati. Maaari silang bumigay sa...

Words: 2249 - Pages: 9

Free Essay

Kaibigan

...Kaibigan: A story about bullyin By Joseph San Jose *enter teenager wearing jeans, white shirt and white cloth around his wrists. Masakit ang katawan nya* Marahil nagiisip kayo kung bakit parang pagod na pagod na ako. Oo. Tama kayo pagod na ako. Ikaw ba naman suntukin at sipain ka ng mga kaibigan mo kahit wala ka namang ginagawa. Babatuhin ka ng kung anu-ano at tatawagin ka ng mga pagalang di naman totoo. Noong una, nasaktan ako. Pero ngayon, wala na akong maramdaman. ayos lang. kaibigan ko naman sila eh. Alam ko namang biro lang ito. *Long pause* Pero kalian ba masasabi na hindi na biro ang ginagawa nila? Pag may pasa ka na? pag may sugat ka na? pag pinahiya ka na nila sa ibang tao? Hindi ko rin alam. Pero minsan din namang naubos ang pasensya ko. Ginawa ko yung sa tingin ko ay tama. Sinumbong ko sila. Natuwa nga ako dahil pinagsabihan sila na wag na nila itong ulitin. Pero pagkatapos noon, mas lalong lumala ang ginagawa nila sa akin. Sumbungero daw ako kaya Binugbog nila ako. Andami ko nga pasa at namamaga ang mukha ko noon. Buti na nga lang, wala na naman ang magulang ko. Busy na naman sila sa trabaho, kaya safe ako. Hindi nila malalaman na nabugbog ako. Nagpatuloy ang pambubugbog nila sa akin. Halos hindi nga makukumpleto ang araw ko ng walang pasa ang katawan ko. Kung wala namang pasa, lagi akong makakarinig ng mga pangit na salita. Alam ko namang hindi ako perpekto, pero bakit kailangan pa nilang ipamukha sa akin ang mga masasalimuot na salita na yun. Hindi ko......

Words: 800 - Pages: 4

Free Essay

Gjjl; Jop

...Pagsusuring Pampanitikan: Suyuan sa Tubigan ni Macario Pineda 03/05/2013  Pagsusuring Pampanitikan Suyuan sa Tubigan I. Panimula Ang panitikang susuriin ay maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang maiksing salaysay na tungkol sa isang mahalagang pangyayaring kinasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan at problema lamang. Ang maikling kwento ay may limang uri, ito ay ang trahedya, komedya, satira, romansa at realismo. II. Pormalistiko A. Buod Madaling-araw pa lamang ay papunta na sa tubigan sina Ka Albina, kasama ang anak na dalagang si Nati at ang pamangking si Pilang. Sunung-sunong nila ang mga matong ng kasangkapan at pagkain. Habang daan, nakasabay nila sina Ka Ipyong, Pakito at Pastor na nakasakay sa kalabaw dala ang kani-kaniyang araro. Habang naglalakad, nagkakatuwaan sila at nagkakatuksuhan. Si Ore na kasama rin nila ay nagpatihuli na parang may malalim na iniisip. Nang marating nila ang tubigang aararuhin, may nadatnan na silang nagtatrabaho. Ang iba naman ay katatapos lamang sa pagtilad at habang nagpapahinga ay nagkakasarapan sa pagkukuwentuhan. Habang abala sa pag-aayos ng mga kasangkapang gagamitin sina Nati at Pilang, nandoon din si Pastor at nagpipilit na tumulong kay Pilang. Si Ore naman ay mapapansing pinamumulhang pisngi. Inabutan ni Pilang si Pastor ng kape ngunit sinamantala ito ng binatang sapupuhin ang kamay ng dalaga. Walang kibong lumapit si Ore kay Nati at humingi ng kape at kamote. Walang patlang ang......

Words: 673 - Pages: 3

Free Essay

Aaaaaaaaa

...kasapi lamang mula sa isang pangkat ang maaaring sumali rito. Mga Salita: 1. gunamgunam - alaala 2. apuhapin - nagilap;hanapin 3. bumalisbis - biglang umagos 4. panibugho - pagseselos 5. hahapisin - pahihirapan (hapos-hirap) III. Buod ng Nakaraang Aralin: Sa loob ng mapanganib na gubat matutunghayan ang pagtangis ni Florante. Kinausap at itinanong niya ang Diyos kung bakit namamayani ang kasamaan sa Albania. Lahat ng ito ay resulta ng paghahangad ni Adolfo sa trono ni Haring Linseo at kayamanan ni Duke Briseo. IV. Trivia: Ito’y ilalahad kasama sa pagtatanghal ng pangyayari gamit ang istratehiyang Talk Show. Mga Trivia: ➢ Nahihimatay ang mga tao dahil sa sobrang pagod na nararamdaman nila o sa Ingles ay tinatawag na “over fatigue” at ito’y sabay sa pagbigat ng kalooban sa dibdib. Tuwing may pagtitipun-tipon ang komunisdad sa Ateneo, ay mayroong mga medic upang bigyan ng pansamantalang lunas ang biktima. Kung may mawawalan ng malay ay pinapaamoy nila ang “white flower” upang bumalik sa tamang kalagayan. Mayroon itong matapang na amoy at ito’y matagal na ginagamit ng iba. V. Pagtatanghal ng...

Words: 1068 - Pages: 5

Free Essay

Working Students

...dala ng kahirapan sa buhay.” Bunga nito, ang mga pursigidong mag-aaral na may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ngunit sa kakapusan ng kuwalta ay hindi sila nabibigyan ng pagkakataon, pumapasok na lamang sa pagtatrabaho. Naaapektuhan nga ba ng kanilang pagbabanat ng buto ang kanilang pagganap sa paaralan? Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay makapagdudulot din ng tagumpay kung sa kanilang pagtatrabaho ay matututunan nila ang pagiging masipag, matiyaga at magkakaroon sila ng ‘time management skills’. Sa kabilang dako naman, maaari din itong makapagpalubha ng kanilang sitwasyon sa kanilang pag-aaral dahil maaari silang magkaroon ng mababang marka dahilan ng kakulangan sa oras sa paggawa ng mga takdang aralin, pagrerebyuw atbp. At pagod buhat ng magdamagang paggawa. Ang pagtatrabaho habang nag-aaral ay napakabigat na pasanin para sa mga estudyante. Ang atensyon ng mga mag-aaral na nagtatrabaho ay nahahati. Maaari silang bumigay sa...

Words: 2250 - Pages: 9

Free Essay

Kaibigan

...Ang Kaibigan         Pagod si Pedro sa maghapong pagbubungkal ng lupa ng kanyang amo, Jaime. Si Jaime ang pinakamayaman sa kanilang lugar. Maraming ari-arian at negosyo. Halos lahat ng mga tao sa bayan ay kanyang trabahador.        Si Pedro’y isang ordinaryong tao. Mabait. Palakaibigan. Madaling kausapin. Mababa lang ang natapos na pag-aaral dahil sa kahirapan at kapurulan ng isip. Tanging pagbubungkal ng bukid ang kayang gawin kaya ito ang naging hanap-buhay. Ang kakulangan sa talino’y binawi sa lakas ng pangangatawan. Tanging pag-inom ang bisyo. Pang-alis daw niya ay pagod sa buong araw na paggagawa sa bukirin ni Among Jaime. Maliit lamang ang bayan nina Pedro at Among Jaime. Halos magkakakilala lahat at alam ang kwentong-buhay ng bawa’t isa.        Nag-iisang bahay-inuman ang pinupuntahan ni Pedro para maglibang. Nasa labas ng bayan ito, patungong bukid ang kinalalagyan. Kaya nadadaanan ito tuwing pauwi na siya. Kilala siya sa bahay-inuman. Halos yun at yun ding mga tao ang matatagpuang umiinom. Walang basag-ulong nangyayari dahil sa magkakaibigan lahat. Tanging pakay ay magpakalasing para pansamantalang makalimot sa mga pasanin sa buhay.        Isang araw may dinatnang bagong salta si Pedro. Tahimik lang ito sa isang sulok at mag-isang hinihimas ang malamig na baso. Nakakalahati na ang laman nito at dahil sa may kalaliman na ang gabi ng makarating si Pedro, marami na rin ang nainom. Malayo ang tingin nito at halatang malalim ang iniisip. Di pinapansin ang mga......

Words: 626 - Pages: 3

Free Essay

Asdfsdfsdgxfvxfb

...kanyang ina na si aling Rosa. Halos lahat ng kailangan niya'y nakahanda na sa araw-araw at walang oras na hindi siya inaasikaso ni aling Rosa. At dahil sa mahal na mahal siya ng kanyang nina ay minabuti nitong turuan si Pinang ng mga gawaing bahay upang bata palang ay matuto na siya. Ngunit laging kinakatwiran ni Pinang na alam na nya ang mga gawaing bahay, Kaya't pinabayaan nalang niya si Pinang. Isang araw umuwi si Pinang galing sa palaruan at inabutan nya ang kanyang ina na nag lilinis ng bahay. "Pinang anak tulungan mo nga ako maglinis ng bahay at para lang sumasama ang aking katawan" sambit ni aling Rosa. "Pero inay pagod din ako galing sa laruan" agad na sagot ni Pinang at sabay talikod sa ina at dumeretso sa kanyang silid. Kaya ala ng nagawa si aling Rosa kundi ipag patuloy ang paglilinis ng bahay, at si Pinang naman ay sa sobrang pagod sa paglalaro ay nakatulog sa kanyang higaan. Nang magising si Pinang ay magtatakip silim na kaya agad siyang lumabas ng silid upang hanapin si aling Rosa, ngunit wala ito sa sala pati narin sa kusina kaya nagtuloy si Pinang sa silid ng kanyang ina at doon niya natagpuan si aling Rosa na nakahiga sa kanyang papag. lumapit si Pinang upang gisingin ang kanyang ina upang itanong kung ano ang kanilang hapunan. Ngunit sa pag sayad ng kanyang palad sa braso ni aling Rosa ay bigla syang nagulat dahil sa sobrang init ng kanyang ina. "Inay.. inay.. ang sbi ni Pinang" agad namang nagising si aling Rosa. "Anak mataas ang lagnat ko at......

Words: 765 - Pages: 4

Free Essay

Akala Ko

...Since sakaniya lang ako tumagal ng 3 taon at 3 buwan, away bati kami noon. Pero inintindi parin niya ako hanggang sa dulo. Akala ko noong nag cool-off kami babalik pa siya, iyon pala ay hindi na. Tuluyan na kaming nagbreak sa kadahilanan na may iba na siyang mahal. Tandang –tanda ko pa tatlong buwan na ang nakakaraan nang maghiwalay kami. Hindi na daw niya matiis ang pagiging childish ko. Hindi na daw niya makaya ang kaartehan na meron ako. Nakipag break siya sakin in person. Deep inside ang sakit non ahh! Awwwwtsssuuuuu. Iyon na ang pinakamsakit na break up na natanggap ko. Kasi hindi ako nagkaroon ng official break up sa mga nagging ex ko noon, puros sa chat o text lang. Alam mo ba kung bakit ako nag let go sakanya? Kasi alam kung pagod na siya, kasi alam kung iba na ang mahal niya, kasi alam kung ayaw niya na talaga sa ugali ko. It’s been 3 months na hinihintay ko ang text niya. It’s been 3 months na umaasa pa rin akong babalik siya. Hindi ako makakain ng maayos at makatulog ng mahimbing. Hindi ko na makilala ang sarili ko simula nang...

Words: 665 - Pages: 3

Free Essay

Numbers

...Legazpi City High School Bitano Leg. City Literary Folio May akda: Kevin arjay luz 8-euclid SALAWIKAIN Mga Salawikain patungkol sa pakikisama, pakikipag-kaibigan at pakikipag-kapwa tao. 1. Puri sa harap, sa likod paglibak 2. Kaibigan kung meron, Kung wala'y sitsaron 3. Ang tunay mong kaibigan, nasusubok sa gipitan 4. Matabang man ang paninda, matamis naman ang anyaya 5. Kapag tunay ang anyaya, sinasamahan ng hila 6. Walang paku-pakundangan, sa tunay na kaibigan 7. Hindi sasama ang pare, kundi sa kapwa pare 8. Matapang sa kapwa Pilipino, susukot-sukot sa harap ng dayo 9. Ang taong tamad, kadalasa'y salat 10. Mag-aral kang mamaluktot habang maigsi ang kumot 11. May pakpak ang balita, may tainga ang lupa 12. Sagana sa puri, dukha sa sarili Mga Salawikain patungkol sa kabutihan, kabaitan, kagandahang asal, pagpapakumbaba at pag-ingat. 1. Ang ibinabait ng bata, sa matanda nagmula 2. Ang magandang asal ay kaban ng yaman 3. Pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat 4. Ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan 5. Ang mabuting halimbawa, ay higit na mabisa kaysa pahayag na dakila 6. Ang katotohana'y kahit na ibaon, lilitaw pagdating ng takdang panahon 7. Ang ibinabait ng bata, sa matanda nagmula 8. Magbiro ka sa lasing, huwag sa bagong gising 9. Bago mo sikaping gumawa ng mabuti, kailangan mo munang igayak ang sarili 10. Ang lumalakad ng marahan, matinin man ay mababaw...

Words: 1774 - Pages: 8

Free Essay

My Story

...kompanya sa Amerika upang magtrabaho para sa kanila.                 Hindi naipagkaila ng binata ang kagalakang kanyang nadarama ng dahil sa magandang balita. Agad nyang pinuntahan si Anne upang sabihin ang nangyari. Sinabi ni Steven na aalis na sya patungong Amerika pagkalipas ng isang buwan. xxxxxxxxxxxxxxxx                 Bago umalis ng bansa, niyaya ni Steven si Anne na magbakasyon sandali sa Tagaytay. Isinama nila ang ilang malapit nilang kaibigan at myembro ng kanilang pamilya.                 Habang nasa bakasyon naging mas kapansin-pansin ang panghihina ni Anne na agad namang napuna ni na binata.                 “Anne ano bang nangyayari sayo?” pang-usisa ni Steven.                 “Wala… pagod lang siguro ng dahil sa mahabang biyahe.”                 “Pagod...

Words: 1321 - Pages: 6

Free Essay

Academic Performance

...salitang binitawan niya ay nakapulo kami ng di matatawarang binhi ng karunungan mula sa kanya. Tunay na kahanga-hanga ang kanyang galing sa pagbibigay kaalaman at binigyang-diin niya samin ang kahalagahan ng tungkuling ginagampanan ng mga guro sa paghuhubog ng karunungan ng mga estudyante. Hinikayat niya kami na maging malikhain sa darating na panahon kung kami man ay nasa propesyon na. Naging Masaya an aming diskusyon na umikot sa pinakamahalagang yaman ng buhay – ang edukasyon. Sunod naming pinuntahn ang House of Representatives, Social Security System o SSS, Government Service Insurance System o GSIS, ang Office of the Ombudsman, House of Senate at sa huli’y naging huling destinasyon naming ang pagsasaya sa Star City bilang pangtanggal pagod sa layo at tagal ng biyahe na amin namang na enjoy at tunay na kasaya-saya . Sa ganap ng alas 4:00 ay amin ng nilisan ang Star city at nagsimula nang maglakbay muli pausi ng SJC-R. Sa ganap na alas 5:30 ay narrating naming at umuwi na at nagpahinga. Ang aral, bagong kaalaman at di malilimutang sandal ng maikli subalit...

Words: 339 - Pages: 2

Premium Essay

Asdfghjkl

...Kabayo at ang Kalabaw Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan kaya isang araw  ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang  kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang  paglalakbay. Makaraan ang ilang oras ay nakaramdam ng matinding pagod at pang-  hihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. "Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit keysa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba?"  pakiusap ng kalabaw. "Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo kaya pagtiisan mo,"  anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. "Parang awa mo na tulungan mo ako. Di ko na kakayanin ang bigat ng  dala ko. Nanghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig  sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang  katawan ko," pakiusap pa rin ng kalabaw. "Bahala ka sa buhay mo," naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalung tumindi ang init ng araw. Hindi  nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nagyari ay kinuha niya ang lahat ng   gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang  makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. "Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw ay hindi naging ganito  kabigat  ang pasan ko ngayon," may pagsisising bulong ng kabayo sa  kanyang sarili. Source:...

Words: 255 - Pages: 2

Free Essay

Personality Development

...Pasasalamat Ang paggagawa ng isang Pananaliksik ay hindi madali, kailangan mo itong laanan ng Oras, Pagod, at minsan kailangan mo ring mag sakripisyo upang magawa mo ito. Dahil sa hinaba-haba ng oras na pagpupuyat, pagpapagod, natapos narin itong pananaliksik ng dahil sa mga inspirasyon na nasa paligid ng mga mananaliksik. Ang mga mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa kanilang mga Magulang na hindi nag-dalawang isip na payagan silang magtipon-tipon upang magawa nila itong pananaliksik nila at sumuporta sila dahil sa walang sawa nilang pagintindi at pag-unawa sa mga panahong nahuhuli na sila sa pag-uwi. Sakanilang mga kaklase at kaibigan na walang patid magbigay ng kaalaman nila tungkol sa kanilang pananaliksik at nagbibigay ng lakas ng loob na matatapos nila ito. Kapag sila’y napapagod at nawawalan na ng pag-asa na matatapos nila ito, nandiyan sila upang magbigay saya at nandiyan sila upang sumoporta. Sa kanilang guro na hindi napapagod tignan ang pagkakamali nila at gawing tama ito. Siya’y nagbibigay linaw sa lahat ng dapat pang idagdag,bawasan o kailangang paltan sa kanilang pananaliksik. Nais din pasalamatan ng mga mananaliksik ang mga awtor na pinagkuhanan nila ng mga Impormasyon ukol sa kanilang pananaliksik. Malaking tulong ito upang magawa nila ng maayos at mabilis. S.D.M B.F.L TALAAN NG NILALAMAN Pahina UNANG DAHON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ...

Words: 288 - Pages: 2