Free Essay

Paper Music for Life

In: Business and Management

Submitted By Beyls
Words 4310
Pages 18
| Opdracht 1: Bespreking crossmediale reclamecampagne | Music for Life 2012 | | Joachim Beyls - Gertjan Deprez - Xan Mannekens - Gil Vandaele - Marc Vervecken | Academiejaar 2013-2014 |
2MKA Project Marketingcommunicatie Brigitte Neetens
2MKA Project Marketingcommunicatie Brigitte Neetens

|

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Mortierbrigade 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Korte geschiedenis 3 1.3 Belangrijkste prijzen 3 1.4 Belangrijkste klanten 4 1.5 Organogram 5 1.6 Extra informatie 5 1.6.1 Hoe kiest Mortierbrigade de campagnes? 5 1.6.2 Hotel Mortierbrigade 5 3 Voorstelling adverteerder 6 3.1 Studio Brussel 6 3.2 Music for Life 6 4 Music for Life 2012: de campagne 7 4.1 Doelgroep 7 4.2 Doelstellingen 7 4.3 Marketingcommunicatiestrategie 8 4.4 Mediaplan 8 4.4.1 Televisie 8 4.4.2 Radio 9 4.4.3 Krant 9 4.4.4 Internet 9 4.4.5 Verloop campagne (tijd en frequentie) 10 4.5 Het marketingcommunicatiebudget 11 4.6 Evaluatie van de campagne 12 4.6.1 Resultaten van de communicaties 12 4.6.2 Sensibiliseren 12 4.6.3 Activeren 13 4.6.4 Zichtbaar maken van dementie in Vlaanderen 13 4.6.5 Perceptie 14 5 Persoonlijke mening 14 6 Bibliografie 15 6.1 Internet 15 6.2 Boeken & tijdschriften 15 6.3 Persoonlijke correspondentie 15 7 Bijlagen 16

Inleiding

In opdracht 1 van het project Marketingcommunicatie was het de bedoeling dat we een recente cross mediale reclamecampagne bespraken en analyseerden. Dit moest gebeuren volgens de geziene theorie in de lessen Marketingcommunicatie.
Wij hebben gekozen voor de campagne van Music for Life 2012. Deze campagne werd uitgewerkt door Mortierbrigade, een onafhankelijk reclamebureau uit Schaarbeek.
Wij kozen deze campagne omdat deze campagne bij ons allemaal gekend was, en ook zeer interessant gevonden werd. Hierover werd dan ook vlug een consensus bereikt.
In dit rapport zullen wij eerst Mortierbrigade zelf voorstellen, en dan volgende punten bespreken: doelgroep van de campagne, doelstellingen van de campagne, de strategie, met mediaplan, het communicatiebudget en een evaluatie van de campagne.
Kort zouden we graag de Mortierbrigade en meer specifiek Dhr. E. Vermeire (Business Director) bedanken voor de hartelijke ontvangst en de hulp bij deze opdracht.

Mortierbrigade 1.1 Inleiding
Mortierbrigade is een onafhankelijk communicatie-bureau met als visie om het meest invloedrijke bureau van de wereld te worden. Ze zijn niet zoals alle andere bureaus, creativiteit staat hoog in hun vaandel. Wij kwamen in contact via de campagne van Music for Life 2012 over dementie.

1.2 Korte geschiedenis
Mortierbrigade is 10 jaar geleden opgericht door Jens Mortier, Jan Berends en Philippe De Ceuster. Jens Mortier stapte samen met deze mensen op bij Duval-Guillaume omdat ze niet langer tevreden waren over de manier waarop daar reclame gemaakt werd. Dit kwam doordat Duval-Guillaume uit zijn voegen aan het treden was (met meer dan 200 werknemers) en dit niet bevorderend was voor de creativiteit.
Tijdens de nog beperkte levensduur van Mortierbrigade won het bureau al vele prijzen. Ze werden zowel in 2005 als in 2007 tot beste communicatiebureau van het jaar verkozen. Deze Merit Award wordt elk jaar uitgedeeld door Media Marketing. Daarnaast won Mortierbrigade nog vele prijzen die hierna apart besproken worden.

1.3 Belangrijkste prijzen
Al vanaf 2005 won Mortierbrigade meerdere prijzen, en vanaf 2007 zelfs internationale prijzen (Cannes Lions Brons voor film en radio). Hun belangrijkste prijs tot nu toe werd in 2008 gewonnen waar ze in Cannes de Titanium prijs wegkaapten voor de campagne van Music for Life 2007, ook gekend onder de naam ‘Black Boy Wanting Water’.
Deze campagne was ten voordele van het Rode Kruis en had als doelstelling geld in te zamelen om het tekort aan drinkbaar water in Afrika te bestrijden. Het meest spraakmakende deel van deze campagne was het zwarte jongentje, de Black Boy, die midden in tv-programma’s het water van de presentatoren kwam opdrinken uit pure dorst, terwijl de presentatoren van niets wisten.

Sinds de oprichting van Mortierbrigade heeft het bureau al vele prijzen in ontvangst mogen nemen, zowel nationaal als internationaal. Het grootste deel van de gewonnen prijzen zijn CCB Awards, dit zijn de creativiteit awards in België.
Daarnaast werden ook al enkele Effie Awards gewonnen (waaronder onze campagne van Music for Life), dit zijn de awards die de meest effectieve campagnes in België belonen.
Er werden ook al verschillende internationale awards gewonnen, waaronder de hierboven genoemde Cannes Lions, maar ook de Eurobest Awards, dit zijn de Europese awards gericht op creativiteit. Andere awards die Mortierbrigade al in de wacht sleepte, zijn de Adage Awards, dit zijn de internationale awards gericht op creativiteit.
Als laatste won Mortierbrigade een NYF IAA Awards voor de volgende campagnes: * Studio Brussel - Eternal Moonwalk * Studio Brussel - Changed opening credits * Studio Brussel - Tune your life * Levis' - Popup Closet 1.4 Belangrijkste klanten
Onderstaande afbeelding geeft een eenvoudig overzicht weer van de belangrijkste klanten van Mortierbrigade:

Dit zijn opvallend grote klanten voor een relatief klein bedrijf als Mortierbrigade dat amper 40 werknemers in dienst heeft.

1.5 Organogram
Hieronder vindt u een organogram van Mortierbrigade die we zelf hebben moeten samenstellen omdat ze daar niet over een organogram beschikken. Volgens Dhr. Evert Vermeire, onze contactpersoon, is er binnen het bedrijf geen hiërarchie, behalve dan de 3 bazen en het management. Om het met zijn woorden te zeggen: “Het is hier precies een professioneel jeugdhuis, op personeelsfeestjes is iedereen even zat!”.

1.6 Extra informatie 1.7.1 Hoe kiest Mortierbrigade de campagnes?
Meestal gaan bedrijven zelf bij een communicatiebureau aankloppen om hun campagnes uit te werken. Dan is het aan het communicatiebureau om de opdracht te aanvaarden of te weigeren.
Soms wordt er ook een bepaalde wedstrijd aan gekoppeld, beter bekend als pitchen. Dan contacteert de adverteerder verschillende communicatiebureaus, en moeten zij bij de adverteerder hun idee en visie (en prijs) over de campagne gaan voorstellen. De winnaar van de wedstrijd mag dan de effectieve campagne ontwikkelen.
Mortierbrigade aanvaart enkel opdrachten waarvan ze weten dat ze goed werk zullen kunnen leveren. Ook moet de opdracht binnen hun overtuiging (Being the most influential agency in the world) passen.

1.7.2 Hotel Mortierbrigade
Doordat Mortierbrigade al veel internationale prijzen gewonnen heeft, krijgen ze zeer veel aanvragen voor internationale stages. Daarom richtten ze een aantal jaar geleden een hotel op vlak naast hun bureau in Schaarbeek om deze internationale stagiairs een betaalbare slaapplaats aan te bieden. Het is namelijk zeer moeilijk om in de hoofdstad een appartement te huren voor een aantal maanden.

Het indrukwekkende aan dit hotel is dat het naast een goedkope slaapplaats ook een wedstrijd is. De gasten beginnen allemaal op het gelijkvloers, het onderste niveau, en slapen daar in een tentje. Naargelang de stagiairs beter presteren mogen ze geleidelijk aan naar boven. Op de eerste verdieping komen ze dan in “the cabin in the woods”, wat een houten hutje is. Als toppunt is er dan de tweede verdieping, waar een Thaise suite (zie foto) met alles erop en eraan op hen staat te wachten.

Voorstelling adverteerder
Studio Brussel
Studio Brussel, ook gekend onder de naam ‘StuBru’, is een gekende radiozender die zich richt op jongeren van 15 tot 30 jaar en onderdeel is van de VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroep).
Studio Brussel werd opgericht in 1983, en is de dag van vandaag een van de bekendste en populairste radiozenders in België.

Music for Life
Music for Life is een actie die jaarlijks georganiseerd wordt door Studio Brussel samen met het Rode Kruis. De eerste editie vond plaats in 2006. Drie presentatoren van StuBru gingen dan een week lang in een glazen huis zitten in Leuven om van daaruit radio te maken en geld in te zamelen voor een bepaald goed doel. Ze leefden enkel op vruchtensapjes. Iedereen kon hen gaan bekijken en zijn ingezamelde geld doneren in de daarvoor voorziene brievenbus. Dit vond plaats in de week voor Kerstmis.
Dit ging zo door tot 2011. In 2012 besloot Studio Brussel om een ander concept te hanteren. Dit concept wordt in de rest van het rapport verder besproken.

Vorige edities: * 2006: slachtoffers van landmijnen (Leuven) * 2007: drinkbaar water (Leuven) * 2008: moeders op de vlucht voor oorlog en geweld (Gent) * 2009: malaria (Gent) * 2010: weeskinderen en aidsslachtoffers (Antwerpen) * 2011: diarree (Leuven, Gent en Antwerpen) * 2012: dementie * 2013: 700 goede doelen (camping De Schorre in Boom)

Music for Life 2012: de campagne
Doelgroep
Als we enkel de doelgroep van Studio Brussel bekijken dan stellen we vast dat dit alle mensen tussen 16 en 30 jaar zijn die op regelmatige basis naar Studio Brussel luisteren.
Er moet natuurlijk rekening gehouden worden met het feit dat niet enkel Studio Brussel zich engageert met de campagne van Music for Life. Er zijn tal van andere betrokken personen en organisaties die er veel mee te maken hebben zoals VRT, MNM, de overheid, …

De doelgroep bepalen we eerst op het algemene niveau, hierin werd gebruik gemaakt van een geografisch kenmerk namelijk de woon- of verblijfplaats (Vlaanderen). Verdere verdeling op het domein specifieke of merk specifieke niveau is moeilijk aangezien het hier niet over een expliciet product gaat maar eerder over het creëren van awareness.

Doelstellingen
De hoofddoelstelling van de Music for Life campagne is het sensibiliseren van de mensen ten opzichte van de ziekte dementie en proberen om een significante verandering teweeg te brengen in de afschildering van dementie. De bedoeling was om bij minimum 50% van de mensen deze ziekte onder de aandacht te brengen. Men wil dus awareness creëren over de ziekte.
Als we dit specifieker willen maken kunnen we zeggen dat de doelstelling het activeren van conversaties rond dementie inhoud. Men wil de mensen laten nadenken over de ziekte, ook mensen bij wie het op dit moment nog ver van hun bed lijkt. Men stelt zich bij het oprichten van de campagne dus de vraag “Hoe kunnen we zien dat volledig Vlaanderen in 3 weken de problematiek ‘dementie’ kent en zich van de gevolgen bewust is?”.
De Music for Life campagne met als thema dementie was de eerste campagne die niet gericht was op het inzamelen van geld maar op het creëren van awareness.
In 2011 behaalde Music for Life een recordbedrag van 7.142.716 euro. Hierop besloot Studio Brussel om Music for Life op een hoogtepunt af te sluiten. Dit omdat er veel druk op Studio Brussel lag om het jaarlijks beter en beter te doen, en omdat de campagne organisatorisch uit zijn voegen begon te barsten en het niet meer mogelijk was voor Studio Brussel om dit alleen uit te voeren en in goede banen te leiden.
Nadat beslist was dat het glazen huis stopgezet zou worden was er veel druk van buitenaf waardoor Studio Brussel verplicht was om nog iets in dezelfde aard te doen. Toen zijn ze met het idee van de campagne voor 2012 gekomen. Namelijk awareness creëren rond een specifiek thema en geen geld inzamelen.

Marketingcommunicatiestrategie
Als we de bewustmakingscampagne van Studio Brussel willen plaatsen binnen de verschillende communicatiestrategieën dan stellen we vast dat het zeer moeilijk is om dit in een specifieke categorie te plaatsen. Als we dan toch een keuze moeten maken denken wij dat ze voor een transformationele positionering gekozen hebben. De waarden van het merk Music For Life worden gelinkt met ‘het product’. Hier is dat de campagne rond dementie.
Men probeert via de campagne van Music For Life beroep te doen op de emoties van de bevolking om hen zo bewust te laten nadenken over de ziekte dementie.

Mediaplan
Bij het bestuderen van het mediaplan die gebruikt werd bij deze campagne stellen we vast dat er veel verschillende media gebruikt werden. Hieronder volgt een uitwerking van de verschillende media.

Televisie Televisie is het meest gebruikte medium in de campagne van Music for Life 2012.
Er zijn verschillende redenen waarom televisie het hoofdmedium van deze campagne werd: * Via geen enkel ander medium kan men zoveel bereik halen; * Alle uit te voeren campagnes en spots op tv zijn gratis voor Studio Brussel omdat ze een onderdeel van de VRT zijn; * In een mini documentaire is het mogelijke om de kijkers veel emotioneler te raken dan in bijvoorbeeld een tijdschrift. De televisiecampagne is gestart op 3 december. Het betrof een mini documentaire bestaande uit 4 delen van 4 minuten. Dit was om de mensen bewust te maken over de komende campagne die startte op 17 december. Als laatste actie via dit medium heeft Studio Brussel nog een televisiespot gelanceerd om de verkoop van de badges te stimuleren. Hier verdiende Studio Brussel eigenlijk niets aan. De badges dienden enkel om mensen die solidariteit wilden tonen een kans te geven om dit te doen.
Radio
Het medium radio werd voornamelijk gebruikt voor het voeren van interviews met betrokken personen (dokters, dirigenten, organisatoren, BV’s, …) en natuurlijk voor de Music for Life campagne zelf, want deze gaat uit van Studio Brussel, de bekende radiozender.

Enkele voorbeelden van de acties op de radio zijn: 1) De plaat aanvragen die men nooit wou vergeten Bij deze actie moest je surfen naar de site van Studio Brussel en daar een foto van jezelf uploaden, die vervolgens verouderd werd. Dan moest je op de site een plaatje kiezen en laten weten waarom je deze plaat nooit wou vergeten. Als je geluk had werd deze plaat dan gedraaid op de radio, gevolgd met het verhaal dat je erbij vermeld had. 2) Song for Life Onderzoek heeft aangetoond dat demente mensen heropleven wanneer ze hun favoriete plaat van vroeger horen. Op de website van Song for Life kon je jezelf registreren door middel van je Rijksregisternummer. Daarna moest je je favoriete plaat kiezen, en vervolgens werd deze in je medisch dossier geplaatst. Als je dan ooit dement wordt, weet het verplegend personeel welke plaat jij wil horen.

Krant
Alhoewel krant een minder belangrijk medium was voor de Music for Life campagne, werd er vooral op interesse van de journalisten gerekend. Er werden gedurende de campagne vele artikelen over dementie en Music for Life zelf geschreven, wat gratis reclame was.
Het beste voorbeeld hiervan is de dag na het concert van de Betties als voorprogramma van de muziekgroep Muse, op deze ochtend gingen alle voorpagina’s in Vlaanderen over hetzelfde onderwerp namelijk de Betties en daardoor ook de campagne van Music for Life op zijn geheel.

Internet
Site
Op de site van Studio Brussel was een duidelijke trend zichtbaar gedurende de actie rond dementie. Vanaf het begin van de week was er sprake van een verhoogd aantal bezoekers. Het hoogtepunt werd bereikt de dag na het optreden van de Betties. Op dinsdag werden er ongeveer 76.000 bezoekers geregistreerd en op woensdag een recordaantal van 80.000.
De site zelf werd voornamelijk gebruikt om alle bijkomende informatie, zoals filmpjes, radiofragmenten en foto’s rond de actie te verspreiden. Ook de documentaire filmpjes van Mortierbrigade werden hier ter beschikking gezet.

Social Media
Op alle sociale media was dezelfde trend zichtbaar als op de site van Studio Brussel. Er waren veel meer individuele bezoekers tijdens de campagneweek met het hoogtepunt opnieuw vlak na het optreden van de Betties. Tijdens de campagneweek vervijfvoudigde het bezoek aan de Facebook pagina en verdrievoudigde het verkeer via Twitter.
Facebook werd tijdens de campagne gebruikt om iedereen up-to-date te houden over de gebeurtenissen van de campagne. Voornamelijk aan de hand van foto’s, video’s en statusupdates.
Twitter werd daarentegen weer meer gebruikt om te interacteren met de mensen die bezig waren met de campagne. De Twitteraccount van Studio Brussel was dan ook zeer actief tijdens de campagneweek.

Verloop campagne (tijd en frequentie)
De campagne begon op 3 december met de lancering van de eerste van de 4 afleveringen van de documentaire op Één. Dit luidde de aanloop naar de eigenlijke actieweek, die van 14 tot 21 december 2012 liep.
Een overzicht van een groot deel van de campagne vindt u hieronder. Vele kleinere acties werden georganiseerd door onafhankelijke organisaties of personen die zich betrokken voelden bij het goede doel.
14 september: Aankondiging thema Music for Life: dementie
2 december: Data Music for Life bekendgemaakt: 14/12-21/12
3 december: Eerste deel documentaire: Follow me op Één
7 december: Tweede deel documentaire
8 december: Badges te koop in alle krantenwinkels in Vlaanderen
10 december: Live radio-uitzending aan krantenwinkel in Gent-Sint-Pieters ter promotie van de badges (zie afbeelding 1)
14 december: Derde deel documentaire
14 december: Soep for Life: gratis soep voor mensen met een badge
14 december: Decadance for Life: fuif in Deca Dance Gent met gratis inkomen voor mensen met een badge
15 december: Romantisch zwemmen met Christophe Lambrecht en Lisa Smolders voor mensen met een badge
15 december: Fietstaxi in Leuven met Sam De Bruyn en Rik Torfs voor mensen met een badge
16 december: Jeugdhuis Eeklo for Life: fuif voor mensen met een badge
16 december: Gehaktballen for Life: gratis gehaktballen voor mensen met een badge op de Korenmarkt door Wim Ballieu
16 december: Smoothies met Lesley Ann Poppe en Otto-Jan Ham: gratis smoothies in Wijnegem voor mensen met een badge
16 december: Post-its for Life: Muntschouwburg wordt volgeplakt met herinnering (zie afbeelding 2)
16 december: Friet for Life: gratis frieten voor mensen met een badge
17 december: 77-jarige ‘Bobonne’ met dementie speelt piano op Studio Brussel
17 december: Bedankt-concerten/momenten: gratis concerten voor mensen met een badge op verschillende locaties
18 december: Bedankt-concerten/momenten: gratis concerten voor mensen met een badge op verschillende locaties
18 december: Betties zingen voorprogramma van Muse in het Sportpaleis (hoogtepunt van Music for Life)
20 december: Laatste deel van de documentaire
21 december: Bedankt-concerten/momenten: gratis concerten voor mensen met een badge op verschillende locaties
21 december: Otto-Jan Ham bedankt met StuBru-paketten (goodiebags) voor mensen met een badge
Afbeelding 2
Afbeelding 2
Afbeelding 1
Afbeelding 1

Het marketingcommunicatiebudget
Het exacte budget mocht Dhr. Vermeire jammer genoeg niet vrijgeven, waarschijnlijk ligt deze informatie wat gevoelig omdat het een actie voor het goede doel betrof. Het budget van de campagne wordt bepaald door de Vlaamse overheid.
Desalniettemin kunnen we enkele belangrijke budgettaire onderwerpen bespreken.
Eerst en vooral moet men rekening houden met het feit dat deze campagne vanuit de regering komt en er dus niet betaald moet worden voor vele zaken zoals zendtijd op nationale televisie (Één, Canvas, Op12) en radio zendtijd op verschillende radiozenders (StuBru, MNM, Radio1 & 2). Hier wordt dus overduidelijk gebruik gemaakt van de owned media - de media die de overheid in zijn bezit heeft - , alles wat men zelf heeft kost zo goed als niks om te gebruiken. De bedoeling van het marketingcommunicatiebudget was duidelijk om de kost van de campagne zo laag mogelijk te houden aangezien er niemand effectief geld verdient aan de return van de campagne.

Daarom werd gedurende de campagne ook zo veel als mogelijk voor middelen gekozen die aanwezig waren binnen de VRT.
Naast de vele acties die via televisie en radio werden gedaan, werden veel evenementen georganiseerd maar dit veelal in samenwerking met verenigingen waardoor de kostprijs gedragen werd door de verenigingen zelf.
Een groot voordeel voor de organisatie van evenementen voor een goed doel zoals Music for Life is dat veel mensen en bedrijven bereid zijn om gratis bepaalde goederen en diensten te leveren in ruil voor wat media aandacht. Veel bekende Vlamingen maakten hiervan gebruik om hun naam in de media te linken met Music for Life.
De grootste kost van de campagne was waarschijnlijk Mortierbrigade zelf, ook al is de campagne voor het goede doel, dit betekent niet dat hun werk gratis is. Jammer genoeg zijn deze cijfers niet vrijgegeven.
Naast de owned media (Televisie, radio) werd ook nog gebruik gemaakt van earned media, het grootste voorbeeld daarvan zijn de voorpagina’s van de kranten die Music for Life haalde na het optreden van de Betties. De waarde van een advertentie op de voorpagina van alle belangrijke Vlaamse kranten is ongeveer gelijk aan 380.000 euro. De waarde van de publiciteit die Music for Life hier gratis krijgt is dus een stuk hoger dan 380.000 euro aangezien men geen advertentie op de voorpagina krijgt maar de kop zelf!

Evaluatie van de campagne
Resultaten van de communicaties
De drie hoofddoelstellingen die gesteld werden door de makers van de campagne werden goed behaald. Deze zijn echter moeilijker te meten dan bij de meeste campagnes. Dit komt natuurlijk doordat men niet gericht was op een bepaalde geldelijke winst. Bij deze campagne ging het veeleer over sensibiliseren, informeren, activeren van de conversatie en vooral zichtbaar maken van dementie bij de Vlamingen.
Deze doelstellingen zijn vlot behaald, en worden hieronder verder besproken.

Sensibiliseren
Men wou dementie bij minimaal 50% van de bevolking onder de aandacht brengen en dit deden ze ook succesvol, aangezien uit onderzoek blijkt dat maar liefst 75 % van de Vlamingen de actie rond dementie opgemerkt had en er dus ook iets van onthouden heeft. Daar bovenop vindt 95 % van de Vlamingen dat er nog acties rond dit onderwerp georganiseerd moeten worden.
Dit deel van de actie was dus een duidelijk succes, vergelijkbare campagnes zoals 11.11.11 en andere kunnen nog niet dromen dat 75% van alle Vlamingen hun actie hebben opgemerkt en dat achteraf ook nog weten.

Activeren
Ook dit was een succespunt binnen de campagne, niet alleen op Twitter werd er druk gediscussieerd met de hashtag #mfl12 maar bij een ondervraging van Vlamingen blijkt dat maar liefst 29 % van de mensen met vrienden of familie over dementie gesproken hebben door de campagne van Music for Life.
Naast de activering van de discussie werden op andere manieren ook veel mensen geactiveerd om zich in te zetten voor de actie rond dementie. Een goed voorbeeld is de muziektherapie die gestimuleerd werd door “de Betties” die in het voorprogramma van Muse speelden. De actie die hierop volgde, hield in dat men starterspakketten verkocht om mensen te helpen bij het geven van muziektherapie. Deze 500 starterspakketten werden allemaal binnen 3 maand na Music for Life verkocht.
Goed 65% van de Vlaamse rust- en verzorgingstehuizen overwogen door de campagne dus om zelf muziektherapie aan te bieden! De interesse in muziektherapie is zo toegenomen dat er momenteel 10 coaches in opleiding zijn om de specifieke vraag naar muziektherapie bij dementie op te vangen.
Laatst maar zeker niet minst verklaarden 50% van de ondervraagden dat ze na de actie actief willen helpen met het taboe rond dementie te doorbreken en de mensen met dementie zelf willen betrekken bij het sociale leven.

Zichtbaar maken van dementie in Vlaanderen
Gedurende de volledige actie was het verkeer op de website van Studio Brussel 5 keer zo groot als op een normale dag en het verkeer op Twitter verdrievoudigde.
Het hoogtepunt van de actie werd, anders dan andere jaren, bereikt op de dinsdag door het optreden van “de Betties” in het voorprogramma van Muse. Deze dag, dinsdag 18/12/2012 werden de hoogste luistercijfers behaald. Deze trend is ook te zien op de website van Studio Brussel waar het hoogste aantal bezoekers werd gehaald op dinsdag en woensdag (18/12/2012 & 19/12/2012). Het hoogtepunt werd opnieuw benadrukt door het filmpje op de pagina van Studio Brussel op YouTube. Dit filmpje werd tot nu toe 129 000 keer bekeken wat uitzonderlijk veel is voor een filmpje op het kanaal van Studio Brussel.
Een andere originele manier waarop de actie en dus dementie zelf zichtbaar werd gemaakt in Vlaanderen is aan de hand van de Music for Life badges die voor en tijdens de campagne verkocht werden voor een symbolische euro.
Gedurende de campagne werden alle 625.000 badges verkocht waardoor 1 op 10 Vlamingen zijn solidariteit aan de campagne van Music for Life toonde.

Perceptie
Misschien wel een van de belangrijkste resultaten van de campagne is de verandering in perceptie van het publiek maar ook de media. 36% van de ondervraagden verklaarden dat hun perceptie op de ziekte dementie positief veranderd is door de campagne van Music for Life.
Daarnaast vinden 87% van de ondervraagden dat de campagne het taboe rond dementie doorbrak en vindt 75% dat mensen met dementie volwaardige personen zijn en dus ook alle recht hebben op een menswaardige en genietbare oude dag.
Voor de campagne vond maar 10% van de ondervraagden dat er in de media positieve berichtgeving over dementie was, terwijl dat na de campagne meer dan verdubbeld is en nu boven de 20% ligt.

Persoonlijke mening De campagne van Music for Life was een zeer interessante campagne om te bespreken, daar boven op was iedereen in onze groep enthousiast om een actie van Music for Life te onderzoeken aangezien verschillenden onder ons al iets georganiseerd hadden om een van de vroegere campagnes te steunen. De campagne zelf zat heel goed in elkaar, en slaagde daardoor ook glansrijk in zijn doelstellingen. Het hoogtepunt was overduidelijk het optreden van de Betties in het sportpaleis, iets wat nog altijd een favoriet moment is voor veel werknemers van de Mortierbrigade. De Mortierbrigade zelf, en Dhr. E Vermeire meer specifiek waren zeer behulpzaam en gastvrij. De benodigde informatie rond de campagne werd zonder problemen vrijgegeven, behalve het budget dan.

Bibliografie
Internet
* Studio Brussel: ‘Music For Life komt terug, maar helemaal anders’, 13 september 2012 http://www.youtube.com/watch?v=DpAGfiL63uQ * Effie Belgium: ‘'Follow Me' Hoe een bijzonder koor de vooroordelen over dementie veranderde’, 2013 http://www.effiebelgium.be/nl/case_2013_studio-brussel.html * PUB: ‘Mortierbrigade, Minister Vandeurzen en Studio Brussel maken Music écht for Life’, 10 december 2012 http://www.pub.be/nl/Campagnes/VS300053735/Mortierbrigade-Minister-Vandeurzen-en-Studio-Brussel-maken-Music-echt-for-Life * PUB: ‘Music for Life maakt het verschil met muziek’, 3 december 2012 http://www.pub.be/nl/Campagnes/VS300051386/Music-for-Life-maakt-het-verschil-met-muziek * Studio Brussel: ‘Music for Life 2012’, 17 december 2012 http://www.stubru.be/programmas/musicforlife/overdecampagne * Studio Brussel: ‘Facebookpagina Music For Life’, 2008 www.facebook.com/stubrumusicforlife Boeken & tijdschriften * Ko Floor & Fred van Raaij, Marketingcommunicatiestrategie, Noordhoff Uitgevers 2010
Persoonlijke correspondentie * Correspondentie met Dhr. E. Vermeire, Business Director van Mortierbrigade met extra informatie uit de case voor de Effies. (18 maart 2014)

Bijlagen

Bijlage 1: Hand-outs PowerPoint

Similar Documents

Free Essay

Music Paper

...1548-1611. After studying the history of music, I could tell that this music was from the time period because there were fluctuations in the sound, yet the sounds did not vary as much as they did later in history. I also noticed that this performance did not have any musical accompaniment, thus making it A Cappella. From then on, I realized that the chamber choir is an A Cappella group. After this song, the group sang another piece of work from De Victoria and slowly worked their way to more recent works. My favorite piece in this concert was Magnificat, written by Arvo Part. This song was magnificent and I enjoyed the crescendos and decrescendos that the singers were able to accomplish while using Latin. The singers exerted great emotion while singing this piece and I could definitely tell the passion exerted through seeing the faces of the singers during the performance. I believe all of the pieces of the concert were great; however, Magnificat stood above the rest in my opinion because of the passion of the singers during the performance. Overall I enjoyed the concert. It was definitely a cultural experience since I did not know what a chamber choir was. Also, I was not sure if I would enjoy A Capella music, but I did enjoy it due to the variation. I thought the signing was beautiful, especially with the choir consisting of sopranos, altos, tenors, and bass singers. Due to the combination of singers and the pieces of music on display in the concert, I......

Words: 362 - Pages: 2

Free Essay

Music Paper

...Sharon Smith November 30, 2009 Favorite Artist Report Music Appreciation ANITA BAKER Anita Baker was an only child born January 26, 1958 in Toledo, Ohio. She grew up in Detroit, Michigan. She was abandoned by her mother child and he was raised by foster parents. At the age of twelve she began singing in her church choir and at sixteen she started a local singing group with some of her high school friends. In 1975 she was approached by bass player David Washington of the group Chapter 8. She audition for the group, became a member and she spent the next few years playing in and around Detroit. Anita Baker begin singing with the group Ariola and in 1979, they released an album. However, when Ariola was bought out by Arista, the group's contract was not renewed. Anita returned to Detroit and worked at a law firm as a receptionist. In 1981, Otis Smith, who was the man behind Chapter 8, formed his own label called Beverly Glenn. He contacted Anita Baker in 1982 and offered her a deal and she turned it, but when Otis Smith increased the amount of his original offer, and the contract was approved legally, she accepted the contract and she released the album "Songstress" in 1983. In 1986 she signed with Elektra. At this time was also producing her debut album "Rapture", on her new label. “The Rapture” sold over 6 million records worldwide and earned Anita two Grammy......

Words: 766 - Pages: 4

Premium Essay

Music That Changewd My Life

...Music that changed my Life By Elizabeth Thrush Kaplan University 2012 The Art of Being Human As I was growing up as a child I really did not listen to music. The music that I do remember hearing was what my mom and step dad listen to and that was country. By hearing this music it made me feel that I was not alone and that other was going throw what I was going throw. A sad period in my life, I was put in a foster home and my step was a very bad man. When I left my mom was the worst day of my life until I heard a song by Dolly Parton, Coats of many Colors. The lyric of this song really has touched my life for a long time. Thinking of how my life is a reminder of this song. As a teenager, I listen to rock-n-roll. The hair band like gun-n-rose, Prison and Rat was the one that I listened to the most. I had to dress like them and have that funk like to myself, like the cloths and the big hair. I had no care in the world about my parents I was running wild and having funny. But by doing that I got in trouble a lot. It was a funny time and I love it. I was rebelling against my mom so bad. When a finish school I got pregnant with my son and trying to listen to the music I real like as a kid gave me a headache, so I start to listen to country. This music real calmed me and relaxes me in a way that I could really relate to it more. My day to day life was just like to songs that I lived. Living my life throws music and personally relationship is how I get......

Words: 590 - Pages: 3

Free Essay

Music in a Child's Life

...The influences of music in a child's life. Music comes in all shapes and forms. When most people think of music they think of what you hear on the radio but music is all around us. From a young age we have learned what music is, from hearing the sounds of our mothers voice, to hearing pots and pans bang in the kitchen while dinner is being prepared. When I looked up the definition of music it said "The art of arranging sounds in time so as to produce a continuous, unified, and evocative composition, as through melody, harmony, rhythm, and timbre." Which means that music can pretty much be made out of everything we can get our hands on. How does this effect children, you may ask? How does it not effect children! Some benefits of music are it Stimulates the brain, "Music simply stimulates parts of the brain that are related to reading, math, and emotional development.", improve memory "Further research has shown that participation in music at an early age can help improve a child's learning ability and memory by stimulating different patterns of brain development," helps them socially by teaching them how to work together (in a band, choir, ect.) is a confidence builder, teaches patience, teaches discipline, fosters creativity and so much more. It is a shock to me that due to budget cuts, music class is the first to be cut in most schools. In my opinion music class should be just as important as math science or English. "Schools with music programs have significantly...

Words: 294 - Pages: 2

Free Essay

Music Paper

...Ty Gilbertson 828811509 MU100 Ellins 2PM Assignment #2 Holst: The Planets Before listening to “The Planets” play list I was somewhat skeptical on how accurately Holst would portray each individual planet in music form. After listening to the songs I was impressed by how the artist personified each planet giving every planet a different tempo, instrument combination, and rhythm. My favorite songs were Mars and Mercury because Mars has faster tempo with strong horn and percussion sections and Mercury has an uplifting pace and pleasant string instruments. When I started listening to Mars I visualized an inter-galactic battle taking place with the song playing in the background. I didn't like Venus or Saturn all that well because of the somber tone and the slow pace didn't hold my attention as well. Overall I enjoyed The Planets play list and the artist did an excellent job representing all the planets in musical form. Beyond the Score Video In addition to the Holst the Planets play list, the Beyond the Score video, directed by Gerald McBurney, featuring Simon McBurney, performed by the Chicago Symphony Orchestra, and conducted by Charles Dutoit, offers viewers a deeper more historical perspective on the musical piece. The video begins with a detailed look at Mars: The Bringer of War and how the uses of horns and trumpets have been used for thousands of years to frighten opposing armies before battle. In particular, the use of the bass oboe gives the musical piece the......

Words: 952 - Pages: 4

Premium Essay

Music Is Life

...Music is an important part of life. It is a form of expression. It has no boundaries, and it follows no guidelines. Essentially, to me, music is like air. It has no true shape or definition, yet we need it to live. Imagine a world without music. All you’re left with is dust. Music is life itself. As a junior in high school, I’ve given considerable thought to my future. When I was younger, I saw myself as an architect or perhaps just simply an artist. When I grew to be a bit older, I saw myself in robotic science. Then, I was accepted into Milwaukee High School of the Arts. It was perhaps one of the best things to ever happen to me. When I first started, I had very little music instruction. Under the direction of Mrs.Garcia, I quickly was able to expand my knowledge. Less than a few months at the school, I realized that music is my calling. With college approaching at an ever increasing rate, I’ve begun to plan my life in incredible detail. The one thing that remains constant in my planning would have to be music. Music is my life. This summer, I shall begin touring colleges. My first choice would have to be UW-Milwaukee. Both my band director and private lessons teacher went there. They’re both fantastic and I look up to them. Musical education would be an amazing thing to do. I want the opportunity to watch as a child grows under my instruction. I want to be able to have someone look up to me as much as I look up to my lessons teacher. I want to inspire a child to take...

Words: 532 - Pages: 3

Premium Essay

Music Paper

...there is one male. The economic status of each attendee varied from being somewhat wealthy to middle class, there was no defined economic status present. Ethnicity also varied there was no defined race present it was an even mixture of Caucasian, Hispanic, African American, and Asian. During the performance the actors communicated to each other with rehearsed lines and movements, there were only two heavily choreographed numbers, during these numbers each actor knew exactly what they were doing and they're correct placing. There seemed to be a silent communication between all the actors such as subtly head nods and direction via unseen body language. While some leaders were seen in number it always varied like in the ‘Dancing through Life’ number was lead by Fiyero the male lead with some accompaniment. While the ‘No Good Deed’ number was lead by Elphaba the female lead with no accompaniment. There was two instenstases that had several leads the ‘No One Mourns The Wicked’ and ‘One Short Day’ numbers had no defined leader as it was a group number. There was also four number in which there was two leaders those being ‘What is this feeling, Defying Gravity, As Long As You’re Mine, and For Good’ each had Elphaba as one leader and Glinda as the second leader with the exception of ‘As Long As You’re Mine’ being sung with Fiyero. I was able to sense the leader by who was the main person singing during the numbers and by what was happening to the character during the song. Also...

Words: 932 - Pages: 4

Premium Essay

Why Music Is My Life

...Music is an important part of life. It is a form of expression. It has no boundaries, and it follows no guidelines. Essentially, to me, music is like air. It has no true shape or definition, yet we need it to live. Imagine a world without music. All you’re left with is dust. Music is life itself. As a junior in high school, I’ve given considerable thought to my future. When I was younger, I saw myself as an architect or perhaps just simply an artist. When I grew to be a bit older, I saw myself in robotic science. Then, I was accepted into Milwaukee High School of the Arts. It was perhaps one of the best things to ever happen to me. When I first started, I had very little music instruction. Under the direction of Mrs.Garcia, I quickly was able to expand my knowledge. Less than a few months at the school, I realized that music is my calling. With college approaching at an ever increasing rate, I’ve begun to plan my life in incredible detail. The one thing that remains constant in my planning would have to be music. Music is my life. This summer, I shall begin touring colleges. My first choice would have to be UW-Milwaukee. Both my band director and private lessons teacher went there. They’re both fantastic and I look up to them. Musical education would be an amazing thing to do. I want the opportunity to watch as a child grows under my instruction. I want to be able to have someone look up to me as much as I look up to my lessons teacher. I want to inspire a child to take...

Words: 532 - Pages: 3

Premium Essay

Music Paper

...and ways of life, both having a tremendous impact on the world today.” “Two very different Cultures and ways of life, both having a tremendous impact on the world today.” Medeavil Times Vs Renaissance The comparison of their musical influences on our lives. Medeavil Times Vs Renaissance The comparison of their musical influences on our lives. Music has, since the beginning of time, been a part of our lives and forever will it be. Music is something that is subject to ongoing change. Have you noticed that musicians are always changing their image, their style their tone? As we dive deep into the past of music there are many periods on the timeline where musical styles vary. Two of those periods and maybe the most memorable are the middle ages, always referred to the as the Medieval times and the Renaissance Era. These are two very different times in our history but they also have some similarities. Let us further explore and explain just what separates the medieval times from the renaissance. More specifically we are going to compare Gregorian Chant and The name the Middle Ages is used to describe Europe between the fall of Rome and the beginning of the Renaissance. Many people call this the dark ages because around this time over 2 million people were killed due to an illness they called the “Black Death”. Those 2 million people made up about 30 percent of the continent’s population. Although there were many deaths occurring during this time the music was......

Words: 598 - Pages: 3

Free Essay

Music of My Life

...Music of my Life! Sheri Webb HU300-15 Music of my Life! My life has been interesting, many good memories associated with music and how it impacted my life. The interesting thing about mine is I can associate music with each good memory in my life. From early childhood to current time I have memories of music that defines the memories of my life. I will explain each era of my life, the music I listened to and how that music impacted it. My childhood memories of music is of sitting on Sunday listening to vinyl records with my dad after church. It was a very special memory of mine because I was really close to my dad. The type of music we listened to was classic Country and Western. We would listen to artists such as Conway Twitty, Loretta Lynn, Dolly Parton, Hank Williams Sr., George Jones, Tammy Wynette and Willie Nelson. In the textbook it states,” Country and western music has carried on the narrative tradition of folk music, adding its own unique tales to the repertoire.” (Janaro & Altshuler 2012, page 173) I can remember listening to Conway Twitty and Loretta Lynn singing the song, Louisiana Woman, Mississippi Man. These songs I listened to with my dad made me happy and I was glad that I could share this time with my dad. My adolescence was an interesting time because I grew up in the 70’s and 80’s. I grew up listening to soft rock, disco, rock n roll, hair metal and country music. I listened to many artists such as, Air Supply, KC and the Sunshine......

Words: 885 - Pages: 4

Premium Essay

Music Paper

...features Eska-Pekka Salonen’s Violin Concerto with the Finnish Radio Symphony Orchestra. Born February 15, 1947 in Worcester, Massachusetts, John Adams, an American composer and conductor throughout the 20th century, was known a lot for his works on contemporary subjects, he is also considered by many as one of the most frequently performed living composers in concert music. John Adams started studying clarinet with his father, and Felix Viscuglia, a famous clarinetist with the Boston Symphony Orchestra. At the age of ten he began theory and composition lessons, and at 14 he had his first piece performed by the community orchestra with whom he practiced conducting. He also performed with the orchestra alongside his father, often appearing before an audience of mentally-handicapped patients at the New Hampshire State Hospital. John Adams was a student at Harvard University where he studied composition, while studying at Harvard, John would occasionally perform as a clarinetist at the Boston Symphony Orchestra. John got the thought to write a violin concerto from his close friend and enthusiastic champion of new music, Jorja Fleezanis. The Violin Concerto was first performed in 1994 by Jorja Fleezanis with the Minnesota Orchestra. The Concerto is split up into three movements; quartet-note 78, chaconne, and toccare. John Adams describes the Violin Concerto as a “hyper melody,” which is basically the violin continues to produce one long phrase after another without......

Words: 1477 - Pages: 6

Free Essay

Music Paper

...Daquan Jackson 3/11/14 Prof. Powell Mus 101 The song I chose for this assignment is Ordinary people by John legend which to me is a great song. Ordinary people came in out in 2004 in Legends album Get Lifted. The song doesn’t have any personal meaning for me; I just really enjoy listening to song for some reason. There’s only one instrument throughout this song and it’s the piano which Legend plays himself. The man has a great voice which makes me keep listening to his music because if it wasn’t for that I don’t think I would listen to him. This songs is completely different to all the other music I listening I listen to more Spanish and house music then I do to soul, in fact this is probably the only soul song I actually have listened to more than once. This is different to the music I listen to because most of what I listen to makes no sense and has no meaning to it, unlike ordinary people which actually talks about real life situations that people in relationships go through even today. According to Legend the point of this song was to say that relationships are tough and no one will really know the outcome and that even if it does work it will require compromise but even with that the relationship won’t end the way you would want it to. Ordinary people is a soul/ R&B song that talks about guilt, contradiction, fear and doubt. In this line ("I know I misbehaved/and you've made your mistakes/and we both still got room left to grow") he talks about how people in...

Words: 557 - Pages: 3

Premium Essay

Music in the Key of Life

...FINE ARTS Section D M/W/F 11:15 AM–12:10 PM Section classrooms: Art: Goodman 204 Music: PPAC135 Theatre: Elder 146 Prof Anne Greeley anne.greeley@indwes.edu Beard, Office 115 Office hours: M/W 1:00–5:00 PM T/TH by appointment Prof Davy Chinn davy.chinn@indwes.edu PPAC, Office 164 Office hours: M/W 1:00–3:00 PM T/TH 10:30 AM–12:30 PM All others by appointment COURSE DETAILS Description MUS180 is an integrated arts appreciation course. It is part of the Humanities Core Curriculum. Each week, you will rotate between classes in art, music, and theatre appreciation (see p. 11 for course rotation schedule). Classes will be structured around a common topic or theme, enabling you to make connections between the different art forms. Required Course Texts Erwin Raphael McManus, The Artisan Soul: Crafting Your Life Into a Work of Art, HarperOne, 2014. Other texts as assigned, available via Learning Studio. Required Course Fee Our class field trip to the BSU David Owsley Museum on Jan. 22 will cost $10, due by Jan. 20 to Amanda Dyer in the BAC office. Prof Katie Wampler katie.wampler@indwes.edu Elder, Office 140E Office hours: M/W/F 12:10–1:25 PM W 2:30–3:30 PM T/TH 11:00 AM–1:30 PM Syllabus Contents Course details Learning outcomes Policies & expectations Course evaluation Museum Artwork Analysis paper Museum Art & Music Integration paper Mix-tape project Concert reports Theatre critiques Mix-tape project Arts......

Words: 5600 - Pages: 23

Free Essay

Music in My Life

...comes from a family of music. Both his father and grandfather played the trumpet. He learned how to play the guitar at the very young age of 4. Some of the artists who inspired him were Jimi Hendrix and Stevie Ray. I am drawn to this artist for his style of blues and rock. His music makes me feel mellow and calm. Makes me want to be at a bar drinking a beer, smoking a cigarette and listen to him play live. The culture/environmental music that I can identify in this music are the Beatles, Jimi Hendrix and Eric Clapton. Joe’s music is mostly guitar and drums. My Overall impression of the album is excellent. I only disliked 2 songs from the entire album. My favorite song from the album was song title “Reconsider baby” and my second was “When she dances”. Both are slower and mellow. The songs are very calming and easy to listen too. My least favorite song was “Faux Martini”. This song was my least favorite because it sounds too much like country and I’m not a country fan. Sounds very honky tonk and that’s not my style at all. One of the musical characteristics I found is his music was texture. His music is very thick and full. It’s a part of western music and that is what Joe sings. I can identify specially the acoustic, bass and electric guitars involved. The flow of the album seemed to go pretty steady. The album made sense to me. It seemed as though the album was long connected project but I also feel like it’s not very hard for him to create music. It seems like it comes...

Words: 794 - Pages: 4

Free Essay

Music in My Life

...For a young person with little experience, music can be a hard concept, especially singing. At the age of nine, I stepped into the field of music. ­Little did I know that it would be life-changing. My story begins in 2001. My mother asked if I would be interested in singing. I hadn’t given it much thought. She suggested I join the Phoenix Boys Choir. She explained what it was and how successful it had always been. I decided to try out. When I arrived, I met the conductor in charge of the younger boys. She had me sing “Twinkle Twinkle Little Star.” A few moments later the conductor announced that I had passed my audition and would soon be a member of the training choir. I was so thrilled I couldn’t say a word. This would turn out to be one of the most memorable moments of my life. I was going to be a member of the internationally known Phoenix Boys Choir! I moved up through the levels of the choir quickly. Every boy longs to be in the most elite group – the Tour Choir. After two years, I made it. At 11 I had learned more about music than I could possibly have imagined. I learned music theory and how to read music. By the end of seventh grade I had been to Spain, Italy, and France. In Rome we performed at Saint Peter’s Basilica. It was a blessing to be able to sing in such a holy setting. We also sang in the Florence Cathedral. We traveled around the United States ­performing with other choirs. Often we sang for ­dignitaries. I think God blessed me with this talent...

Words: 532 - Pages: 3