Free Essay

Paper Music for Life

In: Business and Management

Submitted By Beyls
Words 4310
Pages 18
| Opdracht 1: Bespreking crossmediale reclamecampagne | Music for Life 2012 | | Joachim Beyls - Gertjan Deprez - Xan Mannekens - Gil Vandaele - Marc Vervecken | Academiejaar 2013-2014 |
2MKA Project Marketingcommunicatie Brigitte Neetens
2MKA Project Marketingcommunicatie Brigitte Neetens

|

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Mortierbrigade 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Korte geschiedenis 3 1.3 Belangrijkste prijzen 3 1.4 Belangrijkste klanten 4 1.5 Organogram 5 1.6 Extra informatie 5 1.6.1 Hoe kiest Mortierbrigade de campagnes? 5 1.6.2 Hotel Mortierbrigade 5 3 Voorstelling adverteerder 6 3.1 Studio Brussel 6 3.2 Music for Life 6 4 Music for Life 2012: de campagne 7 4.1 Doelgroep 7 4.2 Doelstellingen 7 4.3 Marketingcommunicatiestrategie 8 4.4 Mediaplan 8 4.4.1 Televisie 8 4.4.2 Radio 9 4.4.3 Krant 9 4.4.4 Internet 9 4.4.5 Verloop campagne (tijd en frequentie) 10 4.5 Het marketingcommunicatiebudget 11 4.6 Evaluatie van de campagne 12 4.6.1 Resultaten van de communicaties 12 4.6.2 Sensibiliseren 12 4.6.3 Activeren 13 4.6.4 Zichtbaar maken van dementie in Vlaanderen 13 4.6.5 Perceptie 14 5 Persoonlijke mening 14 6 Bibliografie 15 6.1 Internet 15 6.2 Boeken & tijdschriften 15 6.3 Persoonlijke correspondentie 15 7 Bijlagen 16

Inleiding

In opdracht 1 van het project Marketingcommunicatie was het de bedoeling dat we een recente cross mediale reclamecampagne bespraken en analyseerden. Dit moest gebeuren volgens de geziene theorie in de lessen Marketingcommunicatie.
Wij hebben gekozen voor de campagne van Music for Life 2012. Deze campagne werd uitgewerkt door Mortierbrigade, een onafhankelijk reclamebureau uit Schaarbeek.
Wij kozen deze campagne omdat deze campagne bij ons allemaal gekend was, en ook zeer interessant gevonden werd. Hierover werd dan ook vlug een consensus bereikt.
In dit rapport zullen wij eerst Mortierbrigade zelf voorstellen, en dan volgende punten bespreken: doelgroep van de campagne, doelstellingen van de campagne, de strategie, met mediaplan, het communicatiebudget en een evaluatie van de campagne.
Kort zouden we graag de Mortierbrigade en meer specifiek Dhr. E. Vermeire (Business Director) bedanken voor de hartelijke ontvangst en de hulp bij deze opdracht.

Mortierbrigade 1.1 Inleiding
Mortierbrigade is een onafhankelijk communicatie-bureau met als visie om het meest invloedrijke bureau van de wereld te worden. Ze zijn niet zoals alle andere bureaus, creativiteit staat hoog in hun vaandel. Wij kwamen in contact via de campagne van Music for Life 2012 over dementie.

1.2 Korte geschiedenis
Mortierbrigade is 10 jaar geleden opgericht door Jens Mortier, Jan Berends en Philippe De Ceuster. Jens Mortier stapte samen met deze mensen op bij Duval-Guillaume omdat ze niet langer tevreden waren over de manier waarop daar reclame gemaakt werd. Dit kwam doordat Duval-Guillaume uit zijn voegen aan het treden was (met meer dan 200 werknemers) en dit niet bevorderend was voor de creativiteit.
Tijdens de nog beperkte levensduur van Mortierbrigade won het bureau al vele prijzen. Ze werden zowel in 2005 als in 2007 tot beste communicatiebureau van het jaar verkozen. Deze Merit Award wordt elk jaar uitgedeeld door Media Marketing. Daarnaast won Mortierbrigade nog vele prijzen die hierna apart besproken worden.

1.3 Belangrijkste prijzen
Al vanaf 2005 won Mortierbrigade meerdere prijzen, en vanaf 2007 zelfs internationale prijzen (Cannes Lions Brons voor film en radio). Hun belangrijkste prijs tot nu toe werd in 2008 gewonnen waar ze in Cannes de Titanium prijs wegkaapten voor de campagne van Music for Life 2007, ook gekend onder de naam ‘Black Boy Wanting Water’.
Deze campagne was ten voordele van het Rode Kruis en had als doelstelling geld in te zamelen om het tekort aan drinkbaar water in Afrika te bestrijden. Het meest spraakmakende deel van deze campagne was het zwarte jongentje, de Black Boy, die midden in tv-programma’s het water van de presentatoren kwam opdrinken uit pure dorst, terwijl de presentatoren van niets wisten.

Sinds de oprichting van Mortierbrigade heeft het bureau al vele prijzen in ontvangst mogen nemen, zowel nationaal als internationaal. Het grootste deel van de gewonnen prijzen zijn CCB Awards, dit zijn de creativiteit awards in België.
Daarnaast werden ook al enkele Effie Awards gewonnen (waaronder onze campagne van Music for Life), dit zijn de awards die de meest effectieve campagnes in België belonen.
Er werden ook al verschillende internationale awards gewonnen, waaronder de hierboven genoemde Cannes Lions, maar ook de Eurobest Awards, dit zijn de Europese awards gericht op creativiteit. Andere awards die Mortierbrigade al in de wacht sleepte, zijn de Adage Awards, dit zijn de internationale awards gericht op creativiteit.
Als laatste won Mortierbrigade een NYF IAA Awards voor de volgende campagnes: * Studio Brussel - Eternal Moonwalk * Studio Brussel - Changed opening credits * Studio Brussel - Tune your life * Levis' - Popup Closet 1.4 Belangrijkste klanten
Onderstaande afbeelding geeft een eenvoudig overzicht weer van de belangrijkste klanten van Mortierbrigade:

Dit zijn opvallend grote klanten voor een relatief klein bedrijf als Mortierbrigade dat amper 40 werknemers in dienst heeft.

1.5 Organogram
Hieronder vindt u een organogram van Mortierbrigade die we zelf hebben moeten samenstellen omdat ze daar niet over een organogram beschikken. Volgens Dhr. Evert Vermeire, onze contactpersoon, is er binnen het bedrijf geen hiërarchie, behalve dan de 3 bazen en het management. Om het met zijn woorden te zeggen: “Het is hier precies een professioneel jeugdhuis, op personeelsfeestjes is iedereen even zat!”.

1.6 Extra informatie 1.7.1 Hoe kiest Mortierbrigade de campagnes?
Meestal gaan bedrijven zelf bij een communicatiebureau aankloppen om hun campagnes uit te werken. Dan is het aan het communicatiebureau om de opdracht te aanvaarden of te weigeren.
Soms wordt er ook een bepaalde wedstrijd aan gekoppeld, beter bekend als pitchen. Dan contacteert de adverteerder verschillende communicatiebureaus, en moeten zij bij de adverteerder hun idee en visie (en prijs) over de campagne gaan voorstellen. De winnaar van de wedstrijd mag dan de effectieve campagne ontwikkelen.
Mortierbrigade aanvaart enkel opdrachten waarvan ze weten dat ze goed werk zullen kunnen leveren. Ook moet de opdracht binnen hun overtuiging (Being the most influential agency in the world) passen.

1.7.2 Hotel Mortierbrigade
Doordat Mortierbrigade al veel internationale prijzen gewonnen heeft, krijgen ze zeer veel aanvragen voor internationale stages. Daarom richtten ze een aantal jaar geleden een hotel op vlak naast hun bureau in Schaarbeek om deze internationale stagiairs een betaalbare slaapplaats aan te bieden. Het is namelijk zeer moeilijk om in de hoofdstad een appartement te huren voor een aantal maanden.

Het indrukwekkende aan dit hotel is dat het naast een goedkope slaapplaats ook een wedstrijd is. De gasten beginnen allemaal op het gelijkvloers, het onderste niveau, en slapen daar in een tentje. Naargelang de stagiairs beter presteren mogen ze geleidelijk aan naar boven. Op de eerste verdieping komen ze dan in “the cabin in the woods”, wat een houten hutje is. Als toppunt is er dan de tweede verdieping, waar een Thaise suite (zie foto) met alles erop en eraan op hen staat te wachten.

Voorstelling adverteerder
Studio Brussel
Studio Brussel, ook gekend onder de naam ‘StuBru’, is een gekende radiozender die zich richt op jongeren van 15 tot 30 jaar en onderdeel is van de VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroep).
Studio Brussel werd opgericht in 1983, en is de dag van vandaag een van de bekendste en populairste radiozenders in België.

Music for Life
Music for Life is een actie die jaarlijks georganiseerd wordt door Studio Brussel samen met het Rode Kruis. De eerste editie vond plaats in 2006. Drie presentatoren van StuBru gingen dan een week lang in een glazen huis zitten in Leuven om van daaruit radio te maken en geld in te zamelen voor een bepaald goed doel. Ze leefden enkel op vruchtensapjes. Iedereen kon hen gaan bekijken en zijn ingezamelde geld doneren in de daarvoor voorziene brievenbus. Dit vond plaats in de week voor Kerstmis.
Dit ging zo door tot 2011. In 2012 besloot Studio Brussel om een ander concept te hanteren. Dit concept wordt in de rest van het rapport verder besproken.

Vorige edities: * 2006: slachtoffers van landmijnen (Leuven) * 2007: drinkbaar water (Leuven) * 2008: moeders op de vlucht voor oorlog en geweld (Gent) * 2009: malaria (Gent) * 2010: weeskinderen en aidsslachtoffers (Antwerpen) * 2011: diarree (Leuven, Gent en Antwerpen) * 2012: dementie * 2013: 700 goede doelen (camping De Schorre in Boom)

Music for Life 2012: de campagne
Doelgroep
Als we enkel de doelgroep van Studio Brussel bekijken dan stellen we vast dat dit alle mensen tussen 16 en 30 jaar zijn die op regelmatige basis naar Studio Brussel luisteren.
Er moet natuurlijk rekening gehouden worden met het feit dat niet enkel Studio Brussel zich engageert met de campagne van Music for Life. Er zijn tal van andere betrokken personen en organisaties die er veel mee te maken hebben zoals VRT, MNM, de overheid, …

De doelgroep bepalen we eerst op het algemene niveau, hierin werd gebruik gemaakt van een geografisch kenmerk namelijk de woon- of verblijfplaats (Vlaanderen). Verdere verdeling op het domein specifieke of merk specifieke niveau is moeilijk aangezien het hier niet over een expliciet product gaat maar eerder over het creëren van awareness.

Doelstellingen
De hoofddoelstelling van de Music for Life campagne is het sensibiliseren van de mensen ten opzichte van de ziekte dementie en proberen om een significante verandering teweeg te brengen in de afschildering van dementie. De bedoeling was om bij minimum 50% van de mensen deze ziekte onder de aandacht te brengen. Men wil dus awareness creëren over de ziekte.
Als we dit specifieker willen maken kunnen we zeggen dat de doelstelling het activeren van conversaties rond dementie inhoud. Men wil de mensen laten nadenken over de ziekte, ook mensen bij wie het op dit moment nog ver van hun bed lijkt. Men stelt zich bij het oprichten van de campagne dus de vraag “Hoe kunnen we zien dat volledig Vlaanderen in 3 weken de problematiek ‘dementie’ kent en zich van de gevolgen bewust is?”.
De Music for Life campagne met als thema dementie was de eerste campagne die niet gericht was op het inzamelen van geld maar op het creëren van awareness.
In 2011 behaalde Music for Life een recordbedrag van 7.142.716 euro. Hierop besloot Studio Brussel om Music for Life op een hoogtepunt af te sluiten. Dit omdat er veel druk op Studio Brussel lag om het jaarlijks beter en beter te doen, en omdat de campagne organisatorisch uit zijn voegen begon te barsten en het niet meer mogelijk was voor Studio Brussel om dit alleen uit te voeren en in goede banen te leiden.
Nadat beslist was dat het glazen huis stopgezet zou worden was er veel druk van buitenaf waardoor Studio Brussel verplicht was om nog iets in dezelfde aard te doen. Toen zijn ze met het idee van de campagne voor 2012 gekomen. Namelijk awareness creëren rond een specifiek thema en geen geld inzamelen.

Marketingcommunicatiestrategie
Als we de bewustmakingscampagne van Studio Brussel willen plaatsen binnen de verschillende communicatiestrategieën dan stellen we vast dat het zeer moeilijk is om dit in een specifieke categorie te plaatsen. Als we dan toch een keuze moeten maken denken wij dat ze voor een transformationele positionering gekozen hebben. De waarden van het merk Music For Life worden gelinkt met ‘het product’. Hier is dat de campagne rond dementie.
Men probeert via de campagne van Music For Life beroep te doen op de emoties van de bevolking om hen zo bewust te laten nadenken over de ziekte dementie.

Mediaplan
Bij het bestuderen van het mediaplan die gebruikt werd bij deze campagne stellen we vast dat er veel verschillende media gebruikt werden. Hieronder volgt een uitwerking van de verschillende media.

Televisie Televisie is het meest gebruikte medium in de campagne van Music for Life 2012.
Er zijn verschillende redenen waarom televisie het hoofdmedium van deze campagne werd: * Via geen enkel ander medium kan men zoveel bereik halen; * Alle uit te voeren campagnes en spots op tv zijn gratis voor Studio Brussel omdat ze een onderdeel van de VRT zijn; * In een mini documentaire is het mogelijke om de kijkers veel emotioneler te raken dan in bijvoorbeeld een tijdschrift. De televisiecampagne is gestart op 3 december. Het betrof een mini documentaire bestaande uit 4 delen van 4 minuten. Dit was om de mensen bewust te maken over de komende campagne die startte op 17 december. Als laatste actie via dit medium heeft Studio Brussel nog een televisiespot gelanceerd om de verkoop van de badges te stimuleren. Hier verdiende Studio Brussel eigenlijk niets aan. De badges dienden enkel om mensen die solidariteit wilden tonen een kans te geven om dit te doen.
Radio
Het medium radio werd voornamelijk gebruikt voor het voeren van interviews met betrokken personen (dokters, dirigenten, organisatoren, BV’s, …) en natuurlijk voor de Music for Life campagne zelf, want deze gaat uit van Studio Brussel, de bekende radiozender.

Enkele voorbeelden van de acties op de radio zijn: 1) De plaat aanvragen die men nooit wou vergeten Bij deze actie moest je surfen naar de site van Studio Brussel en daar een foto van jezelf uploaden, die vervolgens verouderd werd. Dan moest je op de site een plaatje kiezen en laten weten waarom je deze plaat nooit wou vergeten. Als je geluk had werd deze plaat dan gedraaid op de radio, gevolgd met het verhaal dat je erbij vermeld had. 2) Song for Life Onderzoek heeft aangetoond dat demente mensen heropleven wanneer ze hun favoriete plaat van vroeger horen. Op de website van Song for Life kon je jezelf registreren door middel van je Rijksregisternummer. Daarna moest je je favoriete plaat kiezen, en vervolgens werd deze in je medisch dossier geplaatst. Als je dan ooit dement wordt, weet het verplegend personeel welke plaat jij wil horen.

Krant
Alhoewel krant een minder belangrijk medium was voor de Music for Life campagne, werd er vooral op interesse van de journalisten gerekend. Er werden gedurende de campagne vele artikelen over dementie en Music for Life zelf geschreven, wat gratis reclame was.
Het beste voorbeeld hiervan is de dag na het concert van de Betties als voorprogramma van de muziekgroep Muse, op deze ochtend gingen alle voorpagina’s in Vlaanderen over hetzelfde onderwerp namelijk de Betties en daardoor ook de campagne van Music for Life op zijn geheel.

Internet
Site
Op de site van Studio Brussel was een duidelijke trend zichtbaar gedurende de actie rond dementie. Vanaf het begin van de week was er sprake van een verhoogd aantal bezoekers. Het hoogtepunt werd bereikt de dag na het optreden van de Betties. Op dinsdag werden er ongeveer 76.000 bezoekers geregistreerd en op woensdag een recordaantal van 80.000.
De site zelf werd voornamelijk gebruikt om alle bijkomende informatie, zoals filmpjes, radiofragmenten en foto’s rond de actie te verspreiden. Ook de documentaire filmpjes van Mortierbrigade werden hier ter beschikking gezet.

Social Media
Op alle sociale media was dezelfde trend zichtbaar als op de site van Studio Brussel. Er waren veel meer individuele bezoekers tijdens de campagneweek met het hoogtepunt opnieuw vlak na het optreden van de Betties. Tijdens de campagneweek vervijfvoudigde het bezoek aan de Facebook pagina en verdrievoudigde het verkeer via Twitter.
Facebook werd tijdens de campagne gebruikt om iedereen up-to-date te houden over de gebeurtenissen van de campagne. Voornamelijk aan de hand van foto’s, video’s en statusupdates.
Twitter werd daarentegen weer meer gebruikt om te interacteren met de mensen die bezig waren met de campagne. De Twitteraccount van Studio Brussel was dan ook zeer actief tijdens de campagneweek.

Verloop campagne (tijd en frequentie)
De campagne begon op 3 december met de lancering van de eerste van de 4 afleveringen van de documentaire op Één. Dit luidde de aanloop naar de eigenlijke actieweek, die van 14 tot 21 december 2012 liep.
Een overzicht van een groot deel van de campagne vindt u hieronder. Vele kleinere acties werden georganiseerd door onafhankelijke organisaties of personen die zich betrokken voelden bij het goede doel.
14 september: Aankondiging thema Music for Life: dementie
2 december: Data Music for Life bekendgemaakt: 14/12-21/12
3 december: Eerste deel documentaire: Follow me op Één
7 december: Tweede deel documentaire
8 december: Badges te koop in alle krantenwinkels in Vlaanderen
10 december: Live radio-uitzending aan krantenwinkel in Gent-Sint-Pieters ter promotie van de badges (zie afbeelding 1)
14 december: Derde deel documentaire
14 december: Soep for Life: gratis soep voor mensen met een badge
14 december: Decadance for Life: fuif in Deca Dance Gent met gratis inkomen voor mensen met een badge
15 december: Romantisch zwemmen met Christophe Lambrecht en Lisa Smolders voor mensen met een badge
15 december: Fietstaxi in Leuven met Sam De Bruyn en Rik Torfs voor mensen met een badge
16 december: Jeugdhuis Eeklo for Life: fuif voor mensen met een badge
16 december: Gehaktballen for Life: gratis gehaktballen voor mensen met een badge op de Korenmarkt door Wim Ballieu
16 december: Smoothies met Lesley Ann Poppe en Otto-Jan Ham: gratis smoothies in Wijnegem voor mensen met een badge
16 december: Post-its for Life: Muntschouwburg wordt volgeplakt met herinnering (zie afbeelding 2)
16 december: Friet for Life: gratis frieten voor mensen met een badge
17 december: 77-jarige ‘Bobonne’ met dementie speelt piano op Studio Brussel
17 december: Bedankt-concerten/momenten: gratis concerten voor mensen met een badge op verschillende locaties
18 december: Bedankt-concerten/momenten: gratis concerten voor mensen met een badge op verschillende locaties
18 december: Betties zingen voorprogramma van Muse in het Sportpaleis (hoogtepunt van Music for Life)
20 december: Laatste deel van de documentaire
21 december: Bedankt-concerten/momenten: gratis concerten voor mensen met een badge op verschillende locaties
21 december: Otto-Jan Ham bedankt met StuBru-paketten (goodiebags) voor mensen met een badge
Afbeelding 2
Afbeelding 2
Afbeelding 1
Afbeelding 1

Het marketingcommunicatiebudget
Het exacte budget mocht Dhr. Vermeire jammer genoeg niet vrijgeven, waarschijnlijk ligt deze informatie wat gevoelig omdat het een actie voor het goede doel betrof. Het budget van de campagne wordt bepaald door de Vlaamse overheid.
Desalniettemin kunnen we enkele belangrijke budgettaire onderwerpen bespreken.
Eerst en vooral moet men rekening houden met het feit dat deze campagne vanuit de regering komt en er dus niet betaald moet worden voor vele zaken zoals zendtijd op nationale televisie (Één, Canvas, Op12) en radio zendtijd op verschillende radiozenders (StuBru, MNM, Radio1 & 2). Hier wordt dus overduidelijk gebruik gemaakt van de owned media - de media die de overheid in zijn bezit heeft - , alles wat men zelf heeft kost zo goed als niks om te gebruiken. De bedoeling van het marketingcommunicatiebudget was duidelijk om de kost van de campagne zo laag mogelijk te houden aangezien er niemand effectief geld verdient aan de return van de campagne.

Daarom werd gedurende de campagne ook zo veel als mogelijk voor middelen gekozen die aanwezig waren binnen de VRT.
Naast de vele acties die via televisie en radio werden gedaan, werden veel evenementen georganiseerd maar dit veelal in samenwerking met verenigingen waardoor de kostprijs gedragen werd door de verenigingen zelf.
Een groot voordeel voor de organisatie van evenementen voor een goed doel zoals Music for Life is dat veel mensen en bedrijven bereid zijn om gratis bepaalde goederen en diensten te leveren in ruil voor wat media aandacht. Veel bekende Vlamingen maakten hiervan gebruik om hun naam in de media te linken met Music for Life.
De grootste kost van de campagne was waarschijnlijk Mortierbrigade zelf, ook al is de campagne voor het goede doel, dit betekent niet dat hun werk gratis is. Jammer genoeg zijn deze cijfers niet vrijgegeven.
Naast de owned media (Televisie, radio) werd ook nog gebruik gemaakt van earned media, het grootste voorbeeld daarvan zijn de voorpagina’s van de kranten die Music for Life haalde na het optreden van de Betties. De waarde van een advertentie op de voorpagina van alle belangrijke Vlaamse kranten is ongeveer gelijk aan 380.000 euro. De waarde van de publiciteit die Music for Life hier gratis krijgt is dus een stuk hoger dan 380.000 euro aangezien men geen advertentie op de voorpagina krijgt maar de kop zelf!

Evaluatie van de campagne
Resultaten van de communicaties
De drie hoofddoelstellingen die gesteld werden door de makers van de campagne werden goed behaald. Deze zijn echter moeilijker te meten dan bij de meeste campagnes. Dit komt natuurlijk doordat men niet gericht was op een bepaalde geldelijke winst. Bij deze campagne ging het veeleer over sensibiliseren, informeren, activeren van de conversatie en vooral zichtbaar maken van dementie bij de Vlamingen.
Deze doelstellingen zijn vlot behaald, en worden hieronder verder besproken.

Sensibiliseren
Men wou dementie bij minimaal 50% van de bevolking onder de aandacht brengen en dit deden ze ook succesvol, aangezien uit onderzoek blijkt dat maar liefst 75 % van de Vlamingen de actie rond dementie opgemerkt had en er dus ook iets van onthouden heeft. Daar bovenop vindt 95 % van de Vlamingen dat er nog acties rond dit onderwerp georganiseerd moeten worden.
Dit deel van de actie was dus een duidelijk succes, vergelijkbare campagnes zoals 11.11.11 en andere kunnen nog niet dromen dat 75% van alle Vlamingen hun actie hebben opgemerkt en dat achteraf ook nog weten.

Activeren
Ook dit was een succespunt binnen de campagne, niet alleen op Twitter werd er druk gediscussieerd met de hashtag #mfl12 maar bij een ondervraging van Vlamingen blijkt dat maar liefst 29 % van de mensen met vrienden of familie over dementie gesproken hebben door de campagne van Music for Life.
Naast de activering van de discussie werden op andere manieren ook veel mensen geactiveerd om zich in te zetten voor de actie rond dementie. Een goed voorbeeld is de muziektherapie die gestimuleerd werd door “de Betties” die in het voorprogramma van Muse speelden. De actie die hierop volgde, hield in dat men starterspakketten verkocht om mensen te helpen bij het geven van muziektherapie. Deze 500 starterspakketten werden allemaal binnen 3 maand na Music for Life verkocht.
Goed 65% van de Vlaamse rust- en verzorgingstehuizen overwogen door de campagne dus om zelf muziektherapie aan te bieden! De interesse in muziektherapie is zo toegenomen dat er momenteel 10 coaches in opleiding zijn om de specifieke vraag naar muziektherapie bij dementie op te vangen.
Laatst maar zeker niet minst verklaarden 50% van de ondervraagden dat ze na de actie actief willen helpen met het taboe rond dementie te doorbreken en de mensen met dementie zelf willen betrekken bij het sociale leven.

Zichtbaar maken van dementie in Vlaanderen
Gedurende de volledige actie was het verkeer op de website van Studio Brussel 5 keer zo groot als op een normale dag en het verkeer op Twitter verdrievoudigde.
Het hoogtepunt van de actie werd, anders dan andere jaren, bereikt op de dinsdag door het optreden van “de Betties” in het voorprogramma van Muse. Deze dag, dinsdag 18/12/2012 werden de hoogste luistercijfers behaald. Deze trend is ook te zien op de website van Studio Brussel waar het hoogste aantal bezoekers werd gehaald op dinsdag en woensdag (18/12/2012 & 19/12/2012). Het hoogtepunt werd opnieuw benadrukt door het filmpje op de pagina van Studio Brussel op YouTube. Dit filmpje werd tot nu toe 129 000 keer bekeken wat uitzonderlijk veel is voor een filmpje op het kanaal van Studio Brussel.
Een andere originele manier waarop de actie en dus dementie zelf zichtbaar werd gemaakt in Vlaanderen is aan de hand van de Music for Life badges die voor en tijdens de campagne verkocht werden voor een symbolische euro.
Gedurende de campagne werden alle 625.000 badges verkocht waardoor 1 op 10 Vlamingen zijn solidariteit aan de campagne van Music for Life toonde.

Perceptie
Misschien wel een van de belangrijkste resultaten van de campagne is de verandering in perceptie van het publiek maar ook de media. 36% van de ondervraagden verklaarden dat hun perceptie op de ziekte dementie positief veranderd is door de campagne van Music for Life.
Daarnaast vinden 87% van de ondervraagden dat de campagne het taboe rond dementie doorbrak en vindt 75% dat mensen met dementie volwaardige personen zijn en dus ook alle recht hebben op een menswaardige en genietbare oude dag.
Voor de campagne vond maar 10% van de ondervraagden dat er in de media positieve berichtgeving over dementie was, terwijl dat na de campagne meer dan verdubbeld is en nu boven de 20% ligt.

Persoonlijke mening De campagne van Music for Life was een zeer interessante campagne om te bespreken, daar boven op was iedereen in onze groep enthousiast om een actie van Music for Life te onderzoeken aangezien verschillenden onder ons al iets georganiseerd hadden om een van de vroegere campagnes te steunen. De campagne zelf zat heel goed in elkaar, en slaagde daardoor ook glansrijk in zijn doelstellingen. Het hoogtepunt was overduidelijk het optreden van de Betties in het sportpaleis, iets wat nog altijd een favoriet moment is voor veel werknemers van de Mortierbrigade. De Mortierbrigade zelf, en Dhr. E Vermeire meer specifiek waren zeer behulpzaam en gastvrij. De benodigde informatie rond de campagne werd zonder problemen vrijgegeven, behalve het budget dan.

Bibliografie
Internet
* Studio Brussel: ‘Music For Life komt terug, maar helemaal anders’, 13 september 2012 http://www.youtube.com/watch?v=DpAGfiL63uQ * Effie Belgium: ‘'Follow Me' Hoe een bijzonder koor de vooroordelen over dementie veranderde’, 2013 http://www.effiebelgium.be/nl/case_2013_studio-brussel.html * PUB: ‘Mortierbrigade, Minister Vandeurzen en Studio Brussel maken Music écht for Life’, 10 december 2012 http://www.pub.be/nl/Campagnes/VS300053735/Mortierbrigade-Minister-Vandeurzen-en-Studio-Brussel-maken-Music-echt-for-Life * PUB: ‘Music for Life maakt het verschil met muziek’, 3 december 2012 http://www.pub.be/nl/Campagnes/VS300051386/Music-for-Life-maakt-het-verschil-met-muziek * Studio Brussel: ‘Music for Life 2012’, 17 december 2012 http://www.stubru.be/programmas/musicforlife/overdecampagne * Studio Brussel: ‘Facebookpagina Music For Life’, 2008 www.facebook.com/stubrumusicforlife Boeken & tijdschriften * Ko Floor & Fred van Raaij, Marketingcommunicatiestrategie, Noordhoff Uitgevers 2010
Persoonlijke correspondentie * Correspondentie met Dhr. E. Vermeire, Business Director van Mortierbrigade met extra informatie uit de case voor de Effies. (18 maart 2014)

Bijlagen

Bijlage 1: Hand-outs PowerPoint

Similar Documents

Free Essay

Method

...interest is music. | | | | | | | |What is it about your general topic of interest that interests |This topic interests me because music has always been a hobby of mine. In| |you? |fact music is more my passion. | | | | |What questions do you have about the topic that you would like to|How many types of music is there? | |investigate? List them. |Are there any genres of music that today’s music resembles? | | |Why is music used in therapy? | | |Where is music most often played? | |Would any of the questions you listed make a good subject for a |Why is music used in therapy? | |research......

Words: 640 - Pages: 3

Free Essay

Riginal and Contemporary Rap: One and the Same

...existent in today’s music genre: rap but not a total focus in contemporary rap music much like it was in the late 1970’s, the 1980’s, and 90’s. Even though, some rap music of today strays from the lyrics of white oppression, most rap music still expresses the means of identity-formation affected by social construction just like original rap music. Contemporary, twenty-first century, rap music expresses two concerns: social construction on identity-formation and the life of the rapper. Rap music, when it first broke out, was viewed by society as a deviance from social construction, and the rappers were aware- but they in way- did not care. In King of Rock, a rap song released in 1985 by Run-D.M.C, the rappers’ lyrics, “I won’t stop rockin’ till I retire…It’s all brand new, never ever old school…Cause they don’t make no songs like these!”, shows that they know their music is different, but no matter what they will not change because they were content with the new identity-formation. A contemporary song that shows that same idea of the “I don’t care attitude” towards social construction on identity-formation is Look at Me Now by Chris Brown, featuring Lil Wayne and Busta Rhymes. This song was released in 2011. The whole song is about how the rappers do not care about what other people think because the life their living and who they are, they are completely contempt and satisfied with. “You ain’t never gonna stop me… Look at me now, look at me now. I’m getting paper.” These......

Words: 548 - Pages: 3

Free Essay

Lklll

...Abstract In this paper I will explore the music of singer Christina Aguliera and why I enjoy her music. This paper will all so reflect about her life to give you some background about the motivation and struggles Christina went through to become what she is now. By explaining her life I will be able to show the reason she is so appealing and what pop music as a whole says about American Society. What is music? Defining music is a daunting task that many different people attempted to understand. Music is often viewed differently and with each person presented with the same question, it will always provide a different answer. Music is such a driving force in the world that we, as human beings have grown accustomed to its sounds. With music comes the singers’ and song writers that bring the notes, and sounds of music to life. The one artist I enjoy most is Christina Aquilera. Her music is women empowering and is all so motivating to listen to. Christina Aguilera’s music brings jazz and swing into her songs to keep generations of today’s society informed with music’s past. Reflection about Christina’s life, and some background about the motivation, and struggles Christina went through to become what she is now, will help better understand the reason I enjoy her so much as an singer . By explaining her life I will be able to show the reasons she is so appealing and what pop music as a whole says about American Society. Singer-songwriter Christina Aguilera, was born on......

Words: 910 - Pages: 4

Free Essay

Life Span Development and Personality Paper

...Life Span Development and Personality Paper PSY/300 Life span development is a study into a person’s life. The type of person, the person’s traits and what makes him or her different is the building blocks of a person’s personality. This paper will introduce the study of the life span and personality of shock rocker Marilyn Manson. It will be discussing Manson’s environmental development. It will discuss the moral psychological development, social support, and family support of Marilyn Manson. Each area helped in molding Manson and gave Manson adjustment to his life. It will show how his morals differ from societies morals, and how he was and still is perceived in society as a “Shock Rocker.” Marilyn Manson was born Brian Hugh Warner, January 5, 1969 in the town of Canton which is in the state of Ohio, to Hugh, and Barb Warner. At a tender age of five Manson entered in the Heritage Christian School. At this time Manson became instilled with fear, and became terrorized by the Christian school. The Coughlin (n.d.) website states he believed he was cheated and abused due to the teachings of the arrival of Christ and the apocalyptic conspiracy theories preached at his school. To complicate Manson’s childhood Manson suffered molestation from a neighbor and did not inform his mother for a long time of the molestation. Manson’s environment was at first church and family. Going to a faith-oriented school Manson was educated about how he would be damn for his sins, which......

Words: 1375 - Pages: 6

Premium Essay

Individual Project 5

...Howard Shepheard American Intercontinental University Unit 5 Individual Project HUMA215-1103B-01 September 24, 2010 Abstract This paper will explore the role that a cultural artifact played the part in the culture we live today. This paper will present a detailed description of this artifact. This paper will analyze how this artifact relates to the values, beliefs of the culture. We will discuss the deep cultural root of this artifact. What historical roots allowed this artifact to come into being? This paper will discuss the cultural periods that might have influenced its development. This paper will discuss how this artifact will be passed to future generations. This paper will discuss what evolutions might this artifact undergo. | | Introduction It’s 1980 and in the park in New City there is a crowd gathered. They are a mix of music that is both somewhat offensive and exciting. The music embodies the rhythm of the African Diasporas as well as added beats of artist of a bygone era. The people are both drown to this strangely intoxication music as well as the troop of dancers that are a kind of visual representation of the music that exist alongside the dancers. You see the dancers but you just barely saw this square box sitting on the small bench. You can just make out the lights flashing in the midday sun. It has two oversized speakers that seem to reproduce a sound that is far greater than its size. What is this strange new......

Words: 1710 - Pages: 7

Free Essay

Concert Review Form/Paper

...MUS 101: IN-1 8 July 2013 Concert Review Form/Paper “First Time for Everything” Sunday, July 07, at seven thirty, I attended my first ever Orchestra in my thirty eight years alive on this planet. The Gateway Festival Orchestra of St. Louis “50 Years and Counting” at Brookings Quadrangle or known to students as "The Quad," located on Washington University Campus. The Quad has a grass recreation area surrounded by academic buildings and was very comfortable setting for the upcoming events I will soon explain in this review. The audience was near my age with a couple groups of the younger fresh out of high school generation. For the most part everyone in attendance was casual dress attire. Throughout the performance everyone remained very quiet. The performers looked very professional and elegant but in my opinion were a tad too sophisticated my taste. The Gateway Festival Orchestra of St. Louis was established in 1964 by William Schatzkamer. With support from the two locals of the American Federation of Musicians, the Gateway Festival Orchestra was created to provide free summer concerts performed by an orchestra of 50 professional musicians playing great music from the symphonic repertoire. Each of the summer concerts includes a major symphonic work and two or three smaller works. The informal atmosphere and free admission encourages family attendance. The concert celebrated 50 years of music with a selection of pieces performed over the years, including a......

Words: 825 - Pages: 4

Free Essay

Gypsy Music

...Ethnographic CD Review: Ensemble La Roue Fleurie – Gypsy Guitars The Music of the Gypsies The Gypsies or the Romani people are an ethnic group now living predominantly in Europe. They are believed to have migrated from an Indian Subcontinent some 1000 years ago due to persecutions and their status on the Indian caste system. It wasn’t until around 1856 that the gypsies were freed as slaves in Walachia and Moldavia, which are now part of Romania. In Western Europe, hanging, flogging, and branding of Roma people was encouraged, and an estimated 1 million were killed in the holocaust. The Gypsies are nomadic and live in caravans or trailers, setting up small camps and moving from place to place. Music as a tradition is paramount in the lives of the gypsies, who have always been revered as being exceptional musicians, especially for their virtuosity in their instruments. For the gypsies, music has always just been a part of life, and it has been extremely important in helping them to cope with the harsh reality of their existence. As a result of the years and years of traveling throughout the world, a myriad of musical influences have left their mark in the traditional gypsy music. Beginning of course with Indian roots, tinges of Greek, Arabic, Persian, Turkish, Serbian, Czech, Slavic, Romanian, German, French, and Spanish can be heard in the music. Indian influence can be heard through the use of the harmonic minor scale and the double-harmonic minor, or Hungarian......

Words: 1681 - Pages: 7

Free Essay

80's Music vs New Aged Music

...80's Music vs. New aged Music Chelsey Stafford COM/170 January 10, 2013 Tameka Winston In today's society our music comes from a different era than it was in the 80's. The genre and style of the generation will follow. Music comes from the Ancient Greek muses, who were the nine goddesses of art and science. Music actually began around 500 B.C. when Pythagoras experimented with acoustics and how math related to tones formed from plucking strings. The main form of music during the middle Ages was the Gregorian chant, named for Pope Gregory I. This music was used in the Catholic Churches to enhance the services. It consisted of a sacred Latin text sung by monks without instrumentation. The chant is sung in a monophonic texture, which means there is only one line of music. It has a free-flowing rhythm with little or no set beat. The chants were originally all passed through oral tradition, but the chants became so numerous that the monks began to notate them. Towards the end of the Middle Ages, about the 12th and 13th centuries, music began to move outside of the church. French nobles called troubadours and trouveres were among the first to have written secular songs. Music of this time was contained among the nobility, with court minstrels performing for them. There were also wandering minstrels who would perform music and acrobatics in castles, taverns, and town squares. These people were among the lowest social class, along with prostitutes and slaves,......

Words: 1450 - Pages: 6

Premium Essay

Understanding

...town and went to her sister's house in New Orleans. She hoped she can start a new life and leave her past at Laurel. Stella is married to a man name Stanley Kowalski, who is kind to his friends, loves Stella a lot, but dislikes Blanche. Throughout the play he is always nasty to her and tries to destroy Blanche's mental emotions. The theme of the play is fantasy vs. reality. Stanley shows it throughout the play. Stanley shows how powerful and shows pride. In Scene 4, Blanche tells Stella that they must talk. Blanche tells Stella that she doesn't like the way that Stanley treats her and he is not a gentleman. She refers Stanley to animalistic man, and calls him common. He overheard the conversation, this made him upset and hurt. When Blanche first came to New Orleans there seemed tension already with Blanche and Stanley. Stanley enjoys keeping his roles in his home, shows that he is the man of the house. He likes spending time with his friends and his love for Stella is very important to him. Ever since Blanche has came to the Kowalski's house, Stella has been paying more attention to Blanche more than Stanley. He feels that Blanche is taking his family away. Instead of feeling like the man of the house, he feels like Stella's attitude will be changed. To show his pride he wants to get even with Blanche. Stanley can see through Blanche's lies and can tell that she doesn't have a perfect life, this shows reality. Blanche sees men as their only way to have happiness.......

Words: 770 - Pages: 4

Free Essay

Humanities 102

...Humanities Today Paper Marlon Chambers HUM/102 Jan 22, 2015 Nancy Erickson Humanities Today Paper In this paper, I will discuss humanities. I will differentiate between the humanities and other modes of human inquiry and expression. I shall list types of humanities and explain why each one gives reflects current developments in politics, socioeconomics, and technology. Colorado State University defines humanities as, “The branches of learning (such as philosophy or languages) that investigate human constructs and concerns, as opposed to natural processes. The humanities, such as classical and modern languages, literature, history, and philosophy, have the overall goal of the exploration and explanation of human experience.” Art has long been a means of expressing social or political ideas. Anselm Kiefer took art and brought it to an entirely new level by using his art to bring attention to national identity and collective memory. In the process his art began evolving to include occult symbolism, theology, and mysticism. All of his work shares a common theme of the trauma experienced by entire societies and the continual rebirth and renewal in life. Music defines periods of history as well as generations. It evolves with societies/cultures and tends to give people their identity. Music has a strong connection through celebration, remembrance, expression of emotions, and ministering to others. It allows the human race to connect......

Words: 866 - Pages: 4

Premium Essay

Isc Time Table

...9.00 A.M. Subject/Paper Physics - Paper 2 (Practical) Tuesday, February 9 9.00 A.M. Wednesday, February 10 Thursday, February 11 9.00 A.M. 9.00 A.M. Monday, February 15 Tuesday, February 16 Wednesday, February 17 9.00 A.M. 9.00 A.M 9.00 A.M. 20 minutes for each candidate 20 minutes for each candidate 1 hr. 3 hrs. 3 hrs. 3 hrs. . 3 hrs. 3 hrs. 3 hrs. Thursday, February 18 2.00 P.M. Indian Music - Hindustani Paper 2 (Practical) Indian Music - Carnatic Paper 2 (Practical) Home Science - Paper 2 (Practical) - Planning Session Chemistry - Paper 2 (Practical) Art Paper 1 (Drawing or Painting from Still Life) Biotechnology - Paper 2 (Practical) Biology - Paper 2 (Practical) Home Science - Paper 2 (Practical) - Examination Session Computer Science - Paper 2 (Practical) Planning Session Examination Session Psychology Saturday, February 20 9.00 A.M. Monday, February 22 Wednesday, February 24 Friday, February 26 Saturday, February 27 Monday, February 29 Tuesday, March 01 2.00 P.M. 2.00 P.M. 2.00 P.M. 9.00 A.M. 2.00 P.M. 2.00 P.M. 3 hrs. 28 minutes for each candidate 3 hrs. Wednesday, March 02 Friday, March 04 Saturday, March 05 Tuesday, March 08 Friday, March 11 Saturday, March 12 Monday, March 14 Tuesday, March 15 Wednesday, March 16 2.00 P.M 2.00 P.M. 9.00 A.M. 2.00 P.M. 2.00 P.M. 9.00 A.M. 9.00 A.M. 2.00 P.M. 2.00 P.M. Friday, March 18 2.00 P.M. Fashion Designing - Paper 2 (Practical) Western Music - Paper 2 (Practical) Computer Science - Paper 1......

Words: 658 - Pages: 3

Premium Essay

Poetry and Hiphop

...Hop Music and Poetry Poetry and music are important in the life of human beings. Poetry and hip hop music bring about emotions and feelings among the human beings. In this article, the theme of race come out clearly through the two articles. Hence, this paper will focus on the theme of race and its effect in relation to poetry and hip hop music as brought out by the author Audre Lordes and The JBHE Foundation article. Though there are similarities and differences by the two authors, the theme clearly stands out in both. The article, ‘Poetry is not a Luxury’ by Audre Lordes is analyzed together with the article "Can Hip-Hop Be the New Driving Force behind Increased Racial Integration?" by The JBHE Foundation to find a common theme that relates to both articles. The first essay talks about poetry and women while the second essay talks about hiphop. Poetry is something fundamental and important to the human (particularly female) condition as opposed to a recreation movement. It is the path of womanhood, and the feelings brought by poetry is so effectively ready to express an immediate connection to the aged society. This aged association is kind of antitoxin to the ills of present-day life, which incorporate an unfortunate concentrate on the benefit, direct power, and the institutional dehumanization. Is poetry a luxury? What does poetry relate to women? How does Hip hop music affect the increased racial integration? What if there was no poetry and hip hop music.......

Words: 1488 - Pages: 6

Premium Essay

Michael Jackson King of Pop

...Home Search Essays FAQs Tools Lost Essay? Contact Essay Color Key Free Essays Unrated Essays Better Essays Stronger Essays Powerful Essays Term Papers Research Papers Privacy Our Guarantee Popular Essays Excellent Essays Free Essays A-F Free Essays G-L Free Essays M-Q Free Essays R-Z Essay Topics Plagiarism Donate a Paper Michael Jackson Tweet Rate This Paper: Length: 949 words (2.7 double-spaced pages) Rating: Red (FREE) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Praising the King of Pop Michael Jackson Introduction: Perhaps no one has received this title in history “the king of pop”, now a days many artist’s have arisen and have performed but not as the king of pop known worldwide and in history, has dominated the world of pop as Michael Jackson. Born on August 29, 1958 to a strict working class family in Gary, Indiana. Michael Jackson has gone through personal scandal, family squabbles and numerous career quakes but Michael Joseph Jackson remains one of the planet's best known figures. Jackson has spent almost his entire life as a public performer. He was the founder member of the Jackson Five at the age of four, soon becoming their lead vocalist and frontman. This implies Jackson has started his career at a very early age to gradually become one good public personality and famous. For this and for other......

Words: 1027 - Pages: 5

Premium Essay

Sentence

...Complex Sentences Exercise (See related pages) ------------------------------------------------- Top of Form Directions: Determine the independent clause in each sentence. Example | Although too little sleep is an effect of stress, too little sleep can cause stress. | | a. Although too little sleep is an effect of stress | | b. too little sleep can cause stress | | | Explanation | The answer is b. The most important thought the author wants readers to understand is that too little sleep can cause stress. The dependent clause, which is introduced by although, tells readers information the author considers less important, that too little sleep is an effect of stress (that is, people who are stressed may not sleep well). Notice that if you read the dependent clause aloud to someone and stopped there, the listener would expect you to add something more. The dependent clause does not make complete sense by itself. | | | | 1 | | Although we know the benefits of exercise, most of us don't know that a brisk after-dinner stroll can help with digestion. | | | A) | Although we know the benefits of exercise | | | B) | most of us don't know that a brisk after-dinner stroll can help with digestion | | | | | | | | 2 | | People need to be able to share their fears, frustrations, and joys, so it's important for us to develop a network of people we can share our feelings with. | | | A) | People need to be able to share their fears...

Words: 1394 - Pages: 6

Premium Essay

Life Span Development and Personality Paper

...Do not use word for word, put it in your own words. Abstract Life span development is a study into a person’s life. The type of person, the person’s traits and what makes him or her different is the building blocks of a person’s personality. This paper will introduce the study of the life span and personality of shock rocker Marilyn Manson. It will be discussing Manson’s environmental development. It will discuss the moral psychological development, social support, and family support of Marilyn Manson. Each area helped in molding Manson and gave Manson adjustment to his life. It will show how his morals differ from societies morals, and how he was and still is perceived in society as a “Shock Rocker.” Marilyn Manson was born Brian Hugh Warner, January 5, 1969 in the town of Canton which is in the state of Ohio, to Hugh, and Barb Warner. At a tender age of five Manson entered in the Heritage Christian School. At this time Manson became instilled with fear, and became terrorized by the Christian school. The Coughlin (n.d.) website states he believed he was cheated and abused due to the teachings of the arrival of Christ and the apocalyptic conspiracy theories preached at his school. To complicate Manson’s childhood Manson suffered molestation from a neighbor and did not inform his mother for a long time of the molestation. Manson’s environment was at first church and family. Going to a faith-oriented school Manson was educated about how he would be damn for......

Words: 1379 - Pages: 6