Free Essay

Pembelajaran Motor

In: Other Topics

Submitted By rosliha
Words 6465
Pages 26
Kemahiran tertutup (closed loop) dan kemahiran terbuka (open loop) (J. A. Adams)

5.1 Kemahiran tertutup
Kemahiran tertutup boleh didefinisikan sebagai kemahiran yang memerlukan proses maklumbalas sebagai rujukan bagi membolehkan pergerakan berlaku seperti yang telah dirancangkan. Kemahiran ini akan memberikan maklumat tambahan untuk pergerakan yang sedang berlaku dan membuat pembetulan sekiranya terdapat masalah daripada pergerakan yang sedang berlaku. Kemahiran tertutup ini memerlukan pengulangan. Contohnya apabila bayi yang berumur setahun yang memegang cerek. Kali pertama bayi memegang cerek,cerek itu sejuk maka bayi akan bermain dengan cerek tersebut. Sekiranya cerek itu panas, bayi akan menarik tangannya tetapi akan mengulangi semula perbuatan itu berulang kali.
Kemahiran tertutup berlaku secara perlahan dan berterusan dimana bayi akan melakukan pengulangan terhadap apa yang mereka pelajari misalnya turun naik tangga. Bayi yang baru mempelajari kemahiran ini mempunyai rangsangan untuk naik dan turun tangga sehingga mereka mahir dengan kemahiran tersebut.
Kemahiran ini berlaku bersama-sama memori jangka pendek yang melalui dua ciri iaitu maklumat sensori tentang perlakuan yang diingini dan maklumat sensori yang sedang berlaku. Sekiranya terdapat perbezaan maklumat, kesilapan akan dapat dikesan dalam pergerkan. Kemahiran ini juga berlaku pada jangka masa yang pendek dimana kanak-kanak itu hanya mengingatkan keadan itu sebentar sahaja dan boleh membiasakan diri. Pergerakan ini juga berlaku secara perlahan dan berterusan.

Kemahiran tertutup ini berlaku atas kerelaan bayi itu sendiri. Sekiranya bayi itu berminat terhadap sesuatu benda, dia akan mendapatkan benda tersebut manakala sekiranya dia tidak berminat, dia akan mengabaikan benda tersebut walaupun benda tersebut berada di depannya.

Arahan Pergerakan

5.2 Kemahiran terbuka
Pusat kawalan pergerakan
Keberkesanan pergerakan
Kemahiran terbuka boleh didefinisikan sebagai satu sistem kawalan dimana semua maklumat perlu dimulakan dan dirancang untuk memulakan pergerakan. Sebaik sahaja pergerakan bermula, pergerakan tersebut akan mengikut arahan asal dan tiada perubahan berlaku ke atas pergerakan. Kemahiran terbuka tidak memerlukan maklumbalas kerana proses ini tidak penting dan boleh diabaikan. Maklumat yang diterima boleh diteruskan atau sebaliknya. Misalnya semasa bayi itu baru belajar berjalan. Bayi perlu bimbingan daripada ibu bapa semasa belajar berjalan. Ibubapa perlu memimpin tangan bayi supaya bayi boleh berjalan. Kemahiran terbuka ini memerlukan jangka masa yang panjang.
Kemahiran terbuka ini berlaku atas kehendak dan keinginan bayi itu sendiri. Dimana bayi itu merancang dan memberi arahan ke otak untuk memulakan pergerakan. Kemahiran ini juga berlaku dengan bermatlamat. Contohnya sekiranya bayi itu hendak mendapatkan bola, dia akan berlari dan berusaha dengan matlamat untuk mendapatkan bola tersebut. Kemahiran ini dipelajari dengan cepat dan diskrit. Contohnya apabila bayi mula belajar bermain basikal, badminton dan menembak sasaran yang bergerak.

Kemahiran ini juga memerlukan memori jangka panjang dan memori jangka pendek iaitu memori yang sentiasa bergerak. Kemahiran ini tidak memerlukan tumpuan pada perlakuan. Ia berlaku dengan laju dan diskrit. Contoh pergerakan yang memerlukan kemahiran terbuka adalah belajar mengayuh basikal, main badminton, menembak sasaran yang bergerak, bermain bola dan berlari.

5.3 Persamaan dan perbezaan antara kemahiran tertutup dengan kemahiran terbuka

Persamaan antara kemahiran tertutup dan kemahiran terbuka adalah, kedua-dua kemahiran ini berlaku atas kehendak dan keinginan bayi itu sendiri. Sekiranya bayi itu berkehendakkan sesuatu, bayi akan cuba sedaya upaya untuk mendapatkan mainan itu.

Perbezaan antara kedua-dua kemahiran ini adalah, kemahiran tertutup memerlukan maklumbalas manakala kemahiran terbuka tidak memerlukan maklumbalas sebaliknya mempunyai matlamat. Misalnya apabila seseorang kanak-kanak itu bermain bola, kanak-kanak mempunyai matlamat untuk menjaringkan bola tersebut. Namum kemahiran tertutup dilihat dari segi maklum balas kanak-kanak tersebut bermain bola. Misalnya kanak-kanak mengawal bola tersebut supaya bola itu tidak jatuh ke dalam longkang. Di dalam pergerakan manusia, maklumbalas adalah maklumat aferen yang dihantar kepada reseptor sensori kepada kawalan pusat. Kegunaan maklumbalas adalah untuk mengemaskinikan maklumat kawalan pusat berhubung dengan ketepatan pergerakan semasa ianya sedang berlaku. Jadual di atas merujuk kepada keberkesanan yang membolehkan badan dan anggota badan untuk bergerak adalah salah satu sumber maklumbalas. Tetapi, dalam kekompleksan gerakan manusia, maklumbalas boleh datang dalam bentuk visual dan auditori sebagai reseptor deria.

Perbezaan yang kedua berkaitan dengan arahan pergerakan hasil daripada kawalan pusat. Dalam kemahiran terbuka yang tidak memerlukan maklumbalas semasa proses itu sedang berlaku, arahan yang mengandungi semua maklumat yang diperlukan untuk keberkesanan dikeluarkan sebagai gerakan yang dirancang. Walaupun maklumbalas itu dihasilkan dan disediakan, tetapi ia tidak digunakan untuk mengawal proses yang sedang berlaku. Hal ini disebabkan dalam proses kemahiran terbuka, mungkin tiada masa yang cukup untuk maklumbalas atau mungkin maklumbalas tidak penting dalam proses ini. Berbeza dengan kemahiran tertutup yang memerlukan maklumbalas. Proses ini bermula dengan hasil kawalan pusat sebagai permulaan arahan kepada keberkesanan yang memadai bagi memulakan pergerakan. Pelaksanaan wujud dan sempurna kepada gerakan adalah bergantung kepada maklumbalas maklumat yang sampai ke kawalan pusat. Dalam perkara ini, maklumbalas digunakan untuk membantu kawalan semasa proses sedang dijalankan.

6.0 Skema teori (Richard A. Schmidt)

Schidmt meragui teori yang dinyatakan oleh J.A. Adams. Beliau mengatakan manusia tidak mempelajari pergerakan yang tepat dan khusus. Sebaliknya manusia itu sendiri yang membentuk pergerakkan mereka secara terlebih dahulu.

Manusia berbuat begitu dengan meneroka pergerakkan tanpa mengira tepat atau tidak sesuatu pergerakkan yang dilakukan dan mempelajari bagaimana pergerakkan itu berkaitan dengan pergerakkan lain. Seterusnya manusia pula akan mempelajari bagaimana untuk membuat pelbagai pergerakkan dengan berpandukan cara atau had yang menentukan bagaimana sesuatu pergerakkan harus dibentuk.

Had dalam melakukan pergerakkan boleh digambarkan melalui gambar rajah iaitu parameter. Konsep parameter ini juga telah dikenalkan oleh Schidmt dalam melengkapkan lagi teori skemanya. Parameter adalah gambaran pergerakkan, iaitu kadar masa atau keseluruhan masa yang diperlukan untuk sesuatu pergerakkan itu dilakukan. Parameter mengikut Schidmt juga adalah tahap-tahap perkembangan otot yang sesuai untuk sesuatu pergerakkan dilakukan. Dengan adanya parameter tersebut, manusia dapat membentuk pelbagai pergerakkan dan mampu melakukan pergerakkan itu berdasarkan masa atau tahap perkembangan otot sesorang manusia. Selain itu, parameter juga adalah hubungan di antara kekerapan latihan yang dilakukan dengan hasil pergerakkan dan hubungan di antara kekerapan sensori motor yang digunakan dengan hasil pergerakkan.

Tambahan lagi, Schidmt juga berasa sangsi terhadap teori closed loop atau kemahiran tertutup oleh J.A. Adams. Dalam teorinya itu, Adams mengatakan ketepatan dan pengulangan pergerakkan akan lebih meningkatkan kemahiran dalam pergerakkan oleh seseorang manusia. Akan tetapi, teori Adams tersebut disangkal oleh Schimdt. Beliau mengatakan kemahiran dalam pergerakan juga boleh dipelajari kerana manusia sering melakukan pelbagai pergerakkan tanpa mengira ketepatan sesuatu pergerakkan. Akhirnya, dari situ muncullah Scheme Theory oleh Schidmt. Teorinya juga adalah hasil kajian teorinya dari Adams dan teori oleh tokoh lain dengan menyimpan mengekalkan bahagian yang berguna dan menggantikan atau menghapuskan bahagian-bahagian yang beliau rasakan sangsi tentang teori tersebut. Schimdt juga menyatakan bahawa Scheme Theory tersebut turut berdasarkan pengetahuan manusia tersebut sendiri tentang kawalan motor dan perkaitan konsep dengan idea untuk mempelajari tangkas atau perlahan sesuatu pergerakkan dilakukan.

Konsep Scheme Theory adalah teori yang terlama dalam bidang falsafah yang diperkenalkan oleh Head (1926) dan Bartlett (1932). Konsep teori tersebut ialah berdasarkan ingatan dan terdapat dua peringkat iaitu imbas kembali (recall) dan berdasarkan pengalaman (recognition) yang telah sedia ada. Schimdt (1975) telah menggunakan idea asas dari konsep teori tersebut untuk membentuk teori tentang bagaimana kemahiran motor dipelajari. Kedua-dua peringkat tersebut saling berkait rapat antara satu sama lain.

Peringkat pertama dikenali sebagai imbas kembali kerana membantu dalam menghasilkan pergerakan. Contohnya seorang kanak-kanak memerhati bagaimana cara seorang lagi rakannya melambung bola, kemudian apabila tiba gilirannya, kanak-kanak tersebut akan mengimbas kembali cara rakannya tadi melambung bola. Dari itu, kanak-kanak tersebut tadi dapat mempelajari bagaimana cara untuk melambung bola.

Pemerhatian daripada peningkatan kemahiran yang diperoleh berdasarkan peringkat imbas kembali tadi akan ditunjukkan di dalam parameter. Aktiviti tadi akan diulang sehingga kanak-kanak tersebut tadi dapat mencapai kemahiran dalam melambung bola. Maka, dalam parameter akan menunjukkan bahawa semakin banyak latihan melambung bola dibuat, semakin meningkat kemahiran yang telah dicapai (dilihat pada movement outcome).

Peringkat yang kedua adalah kawalan dan pembelajaran motor berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Pergerakan motor ini dipengaruhi oleh persekitaran dan sensori motor tersebut sendiri. Pengerakan ini juga berkait rapat dari peringkat yang pertama tadi kerana latihan tadi akan mewujudkan pengalaman kepada diri seseorang. Contohnya, seorang kanak-kanak tadi telah berjaya dalam mencapai kemahiran melambung bola, kemudian, pada minggu berikutnya jika disuruh menunjukkan cara melambung bola, kanak-kanak tersebut dapat melakukannya dengan baik tanpa guru perlu memberi demonstrasi dulu. Kanak-kanak tersebut juga telah berjaya menggunakan sensori motornya apabila beliau berjaya melakukan sesuatu pergerakkan dan pada masa yang sama pergerakan itu adalah keinginan kanak-kanak itu sendiri. Kejayaan tersebut juga dapat ditunjukkan dengan menggunakan parameter, iaitu semakin banyak sensori motor yang digunakan, semakin banyak pergerakkan yang banyak dilakukan.

Menurut Scheme Theory, terdapat banyak faedah dalam menghasilkan pergerakkan yang mempunyai banyak kesilapan atau tidak tepat berbanding pergerakkan yang sentiasa dilakukan dengan tepat. Hal ini kerana ia dapat mengajar seseorangi individu untuk belajar dari kesilapan. Contohnya, seseorang kanak-kanak yang sedang berlatih untuk berjalan. Misalannya, terdapat objek yang ingin dicapainya (objek adalah matlamatnya). Dalam proses tersebut, kanak-kanak tersebut akan cuba bangun berjalan tetapi tidak sampai beberapa minit telah terduduk kembali, kemudian beliau akan cuba bangun lagi, berjalan beberapa langkah dan terjatuh. Jika aktiviti ini sentiasa diulang dengan menggunakan objek lain untuk menarik perhatiannya, kanak-kanak itu akan dapat meningkatkan kemahirannya dalam berjalan secara beransur-ansur. Secara tidak langsung, kanak-kanak dapat mempelajari motor dan dapat mengawal motornya.

7.0 Kesimpulan

Seperti yang diketahui, pembelajaran motor dan kawalan motor berlaku kepada manusia sejak daripada lahir lagi. Perkembangan motor dan kawalan motor motor mempunyai banyak persamaannya. Namun begitu ia juga mempunyai perbezaannya. Secara umumnya pembelajaran motor dan kawalan motor melibatkan pergerakan dan pengunaan motor kasar dan motor halus.

Otak pula memainkan peranan penting dalam pembelajaran motor dan kawalan motor. Otak mempunyai bahagian tertentu yang mempunyai fungsi yang berbeza bagi mengawal pembelajaran motor dan kawalan motor.

Kawalan motor adalah satu perkara yang awal terjadi kepada bayi kemudian akan diikuti oleh pembelajaran motor yang akan berlaku sehingga akhir hayat manusia. Kawalan motor dan pembelajaran motor sememangnya sesuatu perkara yang ada pada manusia yang tidak dapat dipisahkan kerana ianya saling berkait antara satu sama lain.

Demi meningkatkan kemahiran kawalan motor dan pembelajaran motor, sebagai seorang guru mahupun ibu bapa perlu melatih kanak-kanak sejak dari lahir lagi. Latihan pula haruslah dipelbagaikan mengikut umur dan bersesuain dengan kanak-kanak.

Bibliografi

Essa, Eva (1999). Introduction to early childhood. New York: Delmar

Maggil, Richard A. (2001). Motor learning: concept and applications. Borton: McGraw-Hill

O’Brien, Maureen dan Tippins, Sherill (20020. Watch me grow: I’m one-two-three: a parent’s essential guide to the extraordinary toddler to preschool years. New York: Quill

Richard A. Schidmt. Diperolehi pada Febuari 2, 2010 dari http://moon.oshsc.edu/dthompso/mtrlrng/schidmt.htm

Schidmt, Richard A. (1991). Motor learning and performance: from principles to practice. Champaign: Human Kinetics Books.

Schidmt, Richard A. dan Lee, Timothy D. (2005). Motor control and learning: a behavioural emphasis. Champaign: Human Kinetics Books
PENGENALAN MOTOR LEARNING & PERFORMANCE
Definisi kawalan motor dan pembelajaran motor
Kawalan motor ialah bidang yang mengkaji postur dan pergerakan manusia serta mekanisme yang mengawalnya. Kawalan pergerakan ini dihasilkan oleh sistem biologi. Dalam kawalan motor, terdapat dua jenis lakuan motor iaitu lakuan motor tanpa kemahiran (Involuntari) dan lakuan motor berkemahiran (Voluntari). Lakuan pergerakan involuntari dihasilkan secara luar kawalan iaitu berlaku secara spontan dan dalam masa yang singkat. Contohnya pantulan lutut, tarikan tangan atau kaki apabila terkena benda panas. Mekanisme ringkas pergerakan involuntari terhadap pantulan lutut seperti rajah di bawah:
Mekanisme umum pergerakan involuntari seperti terpijak paku sistem reseptor akan menerima rangsangan di peringkat periferi dan ditukarkan kepada impuls.Rangsangan yang diterima oleh neuron sensori ditukar kepada impuls sensori. Selepas itu, impuls sensori dihantar ke sistem saraf pusat (peringkat rendah) dan diterima oleh impuls bersinaps dengan neuron motor di saraf tunjang. Impuls sensori bertukar menjadi impuls motor apabila bersinaps. Impuls motor di hantar ke efektor menghasilkan pergerakan. Sistem efektor menghantar maklumat impuls motor dan involuntari.
Lakuan pergerakan voluntari dihasilkan secara sedar atau dalam kawalan. Individu memilih dan menentukan untuk melakukan sesuatu pergerakan itu. Perlakuan ini dibina melalui bakat, pengalaman dan latihan. Mutu perlakuan yang dihasilkan dipengaruhi oleh faktor tahap kemahiran dan pengalaman. Contoh kanak-kanak belajar bermain badminton dan galakan orang tua serta guru akan mempengaruhi lakuan pergerakan ini.
Pengelasan kemahiran motor pula terdapat tiga kriteria untuk membezakan kemahiran motor iaitu ketepatan lakuan, ciri pergerakan dan stabiliti persekitaran. Ketepatan lakuan berdasarkan jenis atau saiz otot utama yang terlibat dalam menghasilkan pergerakan. Ia terbahagi kepada dua iaitu kemahiran motor kasar (penggunaan otot-otot besar) dan kemahiran motor halus (penggunaan otot-otot kecil). Ciri-ciri pergerakan pula ada tiga iaitu kemahiran diskrit, kemahiran berterusan dan kemahiran siri. Dihasilkan oleh individu secara terkawal atau luar kawal.. Kemahiran diskrit mempunyai titik permulaan dan titik pengakhiran yang spesifik. Ia melibatkan pergerakan pantas dan masa terhad. Contohnya kanak-kanak menendang bola. Kemahiran berterusan melibatkan pergerakan yang sama dan dilakukan berulang-ulang kali dengan titik mula dan titik akhir. Contohnya kanak-kanak berlari. Kemahiran bersiri adalah gabungan beberapa kemahiran diskrit yang dicantum secara bersiri. Terdapat fasa-fasa kepada pergerakan seterusnya. Contohnya melompat dengan kedua-dua kaki bagi kanak-kanak 5 tahun ke atas akan boleh melompat jauh dan melompat tinggi sekiranya mendapat latihan dan kemahiran yang sesuai daripada guru dan ibubapa. Stabiliti persekitaran pula adalah kemahiran yang berasaskan stabiliti persekitaran dan terbahagi kepada dua iaitu kemahiran luar kawal (open motor skill) dan kemahiran terkawal (closed motor skill)
Manakala pembelajaran motor pula memberikan definisi iaitu satu proses pembelajaran kemahiran secara berperingkat dalam proses perkembangan motor bayi. Proses berlaku secara semulajadi bagi bayi dan bermula pada sejak lahir hingga dewasa. Pembelajaran motor bayi berlaku dengan cepat dan lambat bergantung kepada bantuan dan bimbingan orang di sekeliling terutama ibu bapa. Pembelajaran motor kanak-kanak adalah pergerakkan motor yang diperolehi daripada pengalaman. Contoh apabila kanak-kanak dalam keadaan meniarap ternampak barang main di hadapan, kanak-kanak tersebut dengan spontan akan bergerak menggunakan kekuatan otot leher dan paha untuk bangun secara tiarap dengan bergerak untuk mencapai barang mainan.
Persamaan kawalan dan pembelajaran motor
Kedua-dua konsep kawalan dan pembelajaran motor melibatkan penggunaan motor kasar dan motor halus. Memerlukan pergerakan manusia dalam menguasai kedua-dua konsep ini. Memerlukan bimbingan dan sokongan daripada orang lain. Terdapat teori dan sistem bagi menjelaskan tentang kawalan dan pembelajaran motor. Kedua-dua konsep ini melibatkan proses dalaman untuk mengaktifkan pergerakan. Pada mulanya, kawalan motor akan berlaku dan seterusnya, pembelajaran motor mengambil tempat hingga akhir hayat manusia. Kawalan dan pembelajaran motor saling berkait antara satu sama lain.
Perbezaan kawalan dan pembelajaran motor
Kawalan motor Pembelajaran motor
Definisi ialah bidang yang mengkaji postur dan pergerakan manusia serta mekanisme yang mengawalnya Definisi ialah satu proses pembelajaran kemahiran secara berperingkat dalam proses perkembangan motor bayi
Berlaku secara semulajadi dan ada juga memerlukan latihan Berlaku dengan latihan
Tempoh berlaku amat terhad Tempoh berlaku sepanjang hayat
Terdapat dua lakuan kawalan motor
- Lakuan motor tanpa kemahiran
- Lakuan motor berkemahiran Terdapat 2 proses pembelajran
- Peringkat motor-verba
- Peringkat motor
Terdapat system kawalan motor
- Kemahiran tertutup(closed loop
- Kemahiran terbuka(open loop) Terdapat sistem pembelajaran motor
- J.A Adam -kemahiran tertutup (closed loop) - Richard Schmidt- teori skema
3.0 Otak
Otak merupakan komponen penting dalam kawalan dan perkembangan motor yang melibatkan beberapa bahagian struktur otak iaitu serebrum, serebelum, cabang otak (midbrain, pons dan medulla oblongata), basal ganglia dan diencephalon. Bahagian serebrum dandiencephalon terletak pada bahagian depan otak.
3.1 Bahagian Otak dalam Kawalan Otak

Rajah 1: Fungsi setiap bahagian korteks otak
i. Serebrum
Serebrum terbahagi kepada dua bahagian iaitu hemisfera otak kanan dan kiri yang dihubungkan melalui cabang hujung saraf yang dikenali sebagai corpus callosum. Kedua-dua hemisfera ini diselaputi oleh satu permukaan yang berwarna kelabu iaitu korteks cerebral. Setiap hemisfera otak dibahagikan kepada empat lobus iaitulobus depan, lobus parietal, lobus occipital dan lobus temporal. Lobus depan merupakan kawasan anterior kepada pusat sulcus dan lateral fissure yang berfungsi mengawal pergerakan voluntari. Lobus parietal pula merupakan kawasan posterior kepada kawasan pusat fissure dan superior kepada lateral fissure yang mengawal penerimaan maklumat sensori. Lobus occipitalberfungsi menerima maklumat deria penglihatan. Lobus keempat yang terletak dibawah lateral fissure memainkan peranan penting dalam daya ingatan, pemikiran abstrak dan pertimbangan. Kawasan sensori motor pada bahagian otak terletak pada pusat sulcus. Setiap maklumat deria yang diterima akan dipindahkan melalui saraf sensori kepada bahagian otak yang menerima jenis maklumat deria. Contoh maklumat deria yang diterima ialah rasa, percakapan, sentuhan, penglihatan dan pendengaran serta tekanan.

ii. Primary motor korteks
Primary motor korteks ini terletak pada lobus depan sebagai pusat sulcus yang mempunyai neuron motor iaitu axon yang membawa maklumat dari otak kepada otot tertentu. Bahagian ini berfungsi mengawal pergerakan dan koordinasi pergerakan dalam kemahiran motor. Contohnya, seorang pemain piano memerlukan kemahiran motor dengan memainkan jarinya diatas pepapan piano. Korteks motor juga melibatkan kawalan ke atas koordinasi postur badan(kajian Loffe, Ustinova, Chernikova & Kulikov, 2006).

iii. Premotor korteks
Bahagian ini berfungsi mengawal pergerakan dengan mengenal pasti rentak pergerakan yang ingin dilakukan terlebih dahulu. Selepas menerima arahan daripada otak, premotor akan mengarahkan maklumat yang diterima daripada otak ke bahagian otot untuk melakukan pergerakan yang diinginkan. Misalnya, pemain piano akan mengerakkan jari-jemarinya pada pepapan piano setelah bahagian otot jarinya menerima maklumat daripada otak. Terdapat pengkaji lain menunjukkan kepentingan premotor kortek dalam meningkatkan tahap kebolehan melalui pemerhatian daripada seseorang individu(Buccino et al. 2001). Kerosakan pada bahagian premotor kortek akan menyebabkan kehilangan kemahiran motor halus.

iv. Supplementary motor
Bahagian supplementary ini terletak pada bahagian atas permukaan lob depan yang bersebelahan dengan bahagian primer motor kortek. Bahagian ini amat penting dalam mengawal urutan pergerakan yang dilakukan (Parsons, Harrington, & Rao, 2005) dan di dalam persediaan mengatur pergerakan (Cunnington, Windischberger, & Moser, 2005). Sekiranya rosak pada bahagian ini akan meyebabkan seseorang itu hilang koordinasi badan.

v. Basal Ganglia
Peranan basal ganglia ialah merancang dan mengawal otot antogonis ketika bergerak serta mengawal tekanan.(Pope, Wing, Praamstie & Miall, 2005). Kedudukan basal ganglia terletak pada bahagian tengah otak. Basal ganglia menerima input daripada korteks motor dan cabang otak. Seseorang yang mengalami kecederaan pada bahagian ini, mereka akan mengalami penyakit Parkinson dan cerebral palsy akibat daripada kecelaruan basal gangiia (Loffe et al. 2006) serta mengakibatkan strok (Boyd & Winstein, 2004).

vi. Cabang Otak
Bahagian ini terletak di bahagian bawah hemisfera serebral yang menghubungkan kod spinal. Cabang otak mempunyai tiga kawasan untuk kawalan motor iaitu pon, medulla oblongata dan reticular formation. Cabang otak menerima input daripada kortek serebrum, serebelum dan basal ganglia dan semua reseptor sensori. Pon merupakan kawasan pertama dalam cabang otak yang terletak pada bahagian atas cabang otak yang bertindak sebagai penghubung antara korteks cerebral dan serebelum. Pon terlibat dalam dalam fungsi kawalan badan seperti mengunyah, menelan, menelan liur dan bernafas. Pon juga terlibat dalam kawalan keseimbangan badan.

Kawasan kedua ialah mendula atau dikenali sebagai medula oblongata yang merupakan bahagian tambahan kepada kod spinal yang berfungsi mengawal sistem fisologi dalam badan sperti proses respirasi, dan degupan jantung. Dalam pergerakan voluntary, medula berfungsi sebagai tempat laluan sensori corticospinal dan motor neural melalui saraf tunjang untuk menghantar maklumat daripada bahagian otot kepada serebelum dan korteks serebral.

Bahagian ketiga dalam cabang otak ialah reticular formation. Gabungan basal ganglia dan jaringan saraf merupakan penghubung penting dalam rantaian struktur neural diantara deria reseptor yang melalaui badan dan pusat kawalan motor di serebelum dan korteks cerebral.Reticular formation wujud dengan membawa maklumat sensori dan boleh menggunakan terus tindakan CNS untuk mengubah aktiviti CNS sama ada menghalang atau menambahkan aktiviti yang boleh mengubah tindakan aktiviti otot skeleton.
PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MOTOR.
Pembelajaran Kemahiran atau Pembelajaran Motor atau Pembelajaran psikomotor.

Skills Learning, Motor Learning, Psychomotor Learning, Sensory Motor Learning, Perceptual - Motor Learning, Movement Behavor Learning

Pembelajaran adalah bertujuan untuk memperolehi kemahiran, pengetahuan dan membentuk sikap. Pembelajaran Kemahiran melibatkan proses dalam saraf deria dan proses motor. Pembelajaran ini adalah bertujuan untuk memperolehi maklumat, menggunakan maklumat, belajar sesuatu dan membuat sesuatu. Cara untuk mencapai tujuan ini memerlukan kemahiran prosedur (Merrieuboer, ) juga dikenali sebagai kemahiran deklaratif. Kemahiran prosedur dan deklaratif juga dikenali sebagai kemahiran motor (Movement Skill). Pandangan ini berasaskan kepada kemahiran melihat apa yang perlu dilakukan dan akan laksanakan. Sebagai contoh kes mendiagnosis dan merawat pesakit. Pegawai Perubatan perlu kemahiran persepsi untuk mengesan simpton atau masalah kesihatan pesakit; kemudian dengan menggunakan kemahiran motor, doktor cuba merawat pesakit. Oleh itu pembelajaran kemahiran memerlukan penggunaan persepsi mental sebelum bertindak. Contoh aktiviti yang memrlukan pembelajaran kemahiran seperti mengambilgambar foto, bermain alat muzik, menggunakan komputer peribadi, memasukkan benang ke dalam jarum dan memanjat tangga.

Pembelajaran kemahiran adalah aktiviti kognitif yang melibatkan banyak perkara dalam satu masa (White dan Gunstone, 1992). Pembelajaran kemahiran juga dikatakan sebagai proses (Hall, 1995; Barr, 1994; Helgeson, 1994; Roth dan Roychoudhury, 1993; Millar, 1991; Selley, 1989). Membuat hipotesis dan pemerhatian (Hall, 1995; Barr, 1994; Helgeson, 1994; Roth dan Roychoudhury, 1993) merupakan dua contoh kemahiran. Dalam proses pembelajaran ini juga melibatkan prosedur dan aktiviti. Aktiviti penyiasatan (Miller dan Driver, 1987) juga salah satu proses dalam pembelajaran kemahiran; juga dikenali sebagai teknik inkuari. Terdapat lima proses penyiasatan iaitu pertama membuat hipotesis; kedua meramal; ketiga memerhati, keepat merekod dan kelima menyimpul. Pelajar sendiri akan membuat keputusan. Dikatakan bahawa keputusan pelajar membuat sesuatu lebih penting daripada membuat sesuatu. Situasi inilah dikatakan sebagai jantung pembelajaran kemahiran. Pembelajaran kemahiran juga merupakan proses pemahaman pelbagai pandangan.
Semenjak tahun 1960an kajian berkaitan pembelajaran motor telah berkembangan melalui gabungan penyelidikan, pengetahuan, aplikasi dan penyampaian ilmu dalam bidang tingkah laku motor (Motor Behavior). Setengah berpendapat pembelajaran kemahiran motor ini berasal daripada bidang Sains Biologi yang dipelopori oleh seorang penulis Milani Comparetti melalui teori dan model Mekanistik terhadap fungsi sistem saraf. Buku pertama yang relevan dengan bidang pembangunan motor (Motor Development) ialah Espenschade and Eckerts. Pengetahuan ini telah berkembang kepada lain-alain disiplin ilmu seperti Terapi Fizikal dan Tingkahlaku Motor Dewasa (Aldult Motor Behavior)

Dalam Teori Kecerdasan Pelbagai (MI) oleh Howard Gardiner mencadangkan bahawa kemampuan yang berbeza boleh dibina secara berasingan. Tahap kemahiran yang dikuasai oleh individu sukar disahkan. Ada kemahiran yang dikuasai secara automatik atau bertukar ganti dengan kkemahiran yang lain. Latihan merupakan satu cara memperolehi kemahiran; di mana latihan ini perlu dipimpin dan diselia supaya pengukuhan dan motivasi berterusan dan berkekalan.

Pembelajaran psikomotor berfokus kepada kemampuan fizikal dan penguasaan kemahiran. Domain ini boleh ditinjau dalam pendidikan vokasional, pendidikan jasmani, pendidikan seni dan pendidikan muzik. Goldberger, et.al., (1982) menghuraikan hierarki pergerakan manusia dan kemampuan manusia dalam pembelajaran psikomotor serta mengulas Model Mosston's Three - Dimensional dan Model of Development Movement. Kemp, Morrison dan Ross (1998) merujuk pembelajaran psikomotor kepada penggunaan kemahiran dan koordinasi otot sebagai aktiviti fizikal seperti pergerakkan, memanipulasi dan mengkonstruk. Antara contoh yang terdapat dalam kemahiran dalam pembelajaran psikomotor ialah pergerakan tubuh; bercakap; koordinasi halus otot dan komunikasi non-verbal.

Pembelajaran psikomotor dilihat melalui kemahiran fizikal iaitu bagaimana keupayaan mengkoordinasikan pergerakkan dari segi kekuatan atau kederasan. Tindakan ini menampakkan kemahiran yang tinggi. Contoh penari dan seorang atlit. Menurut Model Pembangunan Kemahiran (Model Development Skill) oleh Dave (1975) dan Reynolds (1965) ada menyimpulkan bahawa pembelajaran psikomotor melibatkan pergerakkan fizikal (motor) dan mental (Psiko). Oleh itu domain psikomotor terdiri daripada 3 aktiviti iaitu;
• Objek : menaip, berbasikal, bermain tenis, mengendalikan mesin.
• Bahasa : menulis, membaca, trengkas, belajar bahasa asing.
• Perasaan : bermain alat-alat muzik, berlakon, menari dan melukis

Mengikut pandangan seorang lagi pengkaji iaitu Romiszowski mengatakan terdapat lima (5) tahap perkembangan kemhiran. Tahap itu adalah seperti berikut:

1. Kepekaan persepsi; apa, kenapa, bagaimana sesuaru perkara seperti di atas.
2. Mengalikasikan perkara yang diketahui betul. Tunjukkan sama lengkap
3. Prestasinya yang menglankau, langkah demi langkau
4. Tumpukan kepada mutu kemhairan atau secara automatik.
5. Aktiviti Varieti; aktiviti yang kreatif
.
Terdapat empat (4) tahap cara penguasaan kemahiran. Tahap 4 ialah penyesuaian (adaptation) merupakan kemahiran yang dikuasi amat sempurna. Tahap 3 pula pada peringkat berlatih (trainning) iaitu mengikut urutan dan masih cuba mencari penyelarasan antara bahagian dalam sesuatu kemahiran. Tahap 2 ialah peniruan (imitation). Kemahiran mengikut dan cuba meniru apa yang dilakukan oleh orang lain dengan bimbingan. Hanya sebahagian sahaja daripada urutan kemahiran yang dibuat. Itupun mengikut mood tanpa mengikut susunan yang sistematik. Manakala tahap paling asas sekali iaitu tahap 1 ialah memerhati (perception); belajar kemahiran dengan melihat individu lain yang berpengalaman. Ada juga pengalaman kemahiran ditimba dengan membaca buku atau merujuk video.

Menurut Moore, D.Kenneth. (1989), semua profesion mempunyai kemahiran tersendiri dan sentiasa berusaha meningkatkan ke tahap yang lebih pakar. Namun begitu tiada satu profesion pun yang boleh mengakui bahawa pihaknya telah tamat dan sempurna berjaya menjadi pakar dalam kemahirannya. Oleh itu semua pihak akan terus belajar dan berlatih bagi meningkatkan kecekapan. Pihak profesional umunnya, tidak puas akan kepakaran yang mereka miliki lalu sentiasa beriktiar bagi mempertajamkan kemahiran mereka.

Pembelajaran psikomotor mengikut Moore, D.Kenneth. (1989), merupakan pemerolehan ilmu pengetahuan bermula daripada kemahiran asas sehingga menguasai tahap kemahiran yang kompleks. Terdapat tiga (3) tahap iaitu;

§ Peniruan (Imitation): mempeolehan kemahiran asas dengan petunjuk dan penyeliaan.
§ Manipulasi (Manipulation): pamerkan kemahiran secara bersedirian
§ Penghalusan (Precision): pamerkan kemahiran dengan lebih tepat lagi.

Peniruan (Imitation)
Individu mempamerkan kemahiran asasnya dengan penyeliaan dan berpandukan kepada garis panduan. Individu cuba meniru apa yang dilihatnya. Contoh kemahiran ialah guna, ikut, tukar, cuci.

Manipulasi (Manipulation)
Keupayaan individu menunjukan kemahiran secara bersendirian. Kemahiran ini dilakukan secara urutan dengan hanya menggunakan sedikit tenaga sahaja. Contoh kemahiran ialah sambung, ketatkan, reka, buat, lakar, timbang.

Penghalusan (Precision)

Keupayaan individu menghasilkan pergerakkan yang tepat, berkesan dan harmoni. Dapat melengkapkan koordinasi pemerolehan kemahiran yang kompleks. Contoh kemahiran ialah fokus, ubahsuai, selaras, kalibrasi, bina, konstruk dan manipulasi.

Prinsip Teori Struktur Intelek oleh J.P.Guilford

Bagi Guiford, J.P. (1967), pembelajaran motor lebih kepada gabungan latihan dan pengalaman. Kedua-dua elemen ini akan membawa pemindahan pembelajaran secara relatifnya kekal dalam bentuk pergerakkan (movement) dan kecedasan. Beliau meninjau kemahiran motor dalam tiga aspek iaitu operasi (operations), kandungan (contents) dan produ (product). Oleh itu J.P. Guilford (1950) lebih cenderung mengkaitkan pembelajaran kemahiran itu dengan kreativiti Baginya pembelajaran motor berdasarkan prinsip seperti berikut: 1. Kemahiran penyelesaian masalah dan mencari Sebab (Reasoning and problem-solving skills)
2. Operasi ingatan (memory operations)
3. Kemahiran membuat keputusan (Decision making skills)
4. Kemahiran berbahasa (Language related skills)

Mengikut pendapat pendapat Schmidt, R.A. (1982), pembelajaran motor merupakan satu proses gabungan latihan dan pengalaman yang menjana perubahan tindakan atau pergerakkan yang kekal. Pembelajaran telah berlaku berdasarkan maklum balas mengikut prestasi pengetahuan (knowledge performance) dan pencapaian keputusan (knowledge result). Tahap pembelajaran dibahagikan kepada lima (5) peringkat. Pertama pencapaian ketika praktikal, kedua ialah melalui ingatan jangka pendek dan ketiga juga mellaui ingatan tetapi jangka panjang. Manakala peringkat keempat adalah kemahiran membuat generalisasi dan kelima pula ialah kemahiran membuat pengubahsuaian mengikut keadaan.

Pembelajaran motor juga merupakan satu proses tindakan yang bermatlamat menyelesaikan suatu tugasan; di mana memerlukan pergerakkan badan atau otot. Samalah seperti kata-kata hikmat ini. "Beritahu saya sesuatu, mungkin saya lupa; Tunjukkan saya sesuatu saya akan ingat; Biarlah saya buat sendiri, saya mula belajar". Pembelajaran psikomotor boleh dilihat dari dua (2) segi iaitu kebolehan motor (produk) atau proses berubah (proses).

Klasifikasi Kemahiran Psikomotor

Model Simpson, E.J. (1972) membahagikan pembelajaran psikomotor kepada tujuh (7) tahap penguasaan kemahiran

1. Persepsi (perception)
Pelajar peka kepada rangsangan lalu memeberi perhatian. Dia merasakan perlu mempelajari kemahiran berkenaan; baginya tanggapan kemahiran itu bermakna padanya. Keadaan ini menunjukkan kemampuan deria memandu aktiviti. Motor dirangsang oleh deria lalu membuat pilihan berakhir dengan menterjemahkannya. Contoh kemahiran adalah sepeerti berikut.
• Mengenalpasti jangkamasa sejarah menerusi kesan bunyi.
• Mengesan kiu komunikasi non - verbal.
• Mengkaitkan rasa makanan dengan keperluan perasa.
• Menjangka cara menangkap bola daripada balingan pitcher
• Menentukan bola ke lokasi yang betul apabila membaling.
• Mengubahsuai api dapur gas supaya suhu betul mengikut bau dan rasa masakan.
• Mengubahsuai ketinggian jeracak forklif dengan membanding aras jeracak dengan pallet

2. Bersedia (set)
Mengandungi unsur motivasi. Mereka mula nak belajar sesuatu dan peka kepada fenomena alam; bersedia dengan mental, fizikal dan emosi. Contoh penguasaan kemahiran seperti berikut:
• Mengetahui susunan sistematik langkah kaedah sainstifik.
• Mengakui limitasi diri.
• Menunjukkan sikap akur kepada kehendak etika kumpulan.
.
3. Gerak balas Terbimbing (Guided Response)
Tahap awal mempelajari kemahiran yang kompleks. Mereka belajar melalui peniruan, secara cuba jaya atau mengikut ketepatan kriteria. Ketepatan kebolehan boleh ditingkatkan melalui latihan. Contoh
• Menunjukkan persamaan matematik di papan hitam
• Mendemonmtrasikan cara membuat rawatan pertolongan kepada mangsa.
• Menentukan masa terbaik memindahkan pokok bunga hiasan.
• Menyelesaikan persamaan matematik seperti yang ditunjukkan.
• Mengikut arahan membina model
• Memahami isyarat tangan jurulatih ketika belajar memandu forklif.

4. Mekanisme (Mechanism)
Merupakan tahap pertengahan dalam pembelajaran kemahiran yang kompleks. Semua Gerak balas dah mula menjadi habit. Beberapa pergerakkan yang dibuat dengan yakin dan mencapai tahap kecekapan yang dikehendaki. Mereka berlatih, ulang belajar apabila sesuatu kemahiran itu perlu.. Contoh kemahiran pada tahap ini seperti berikut:
• Menaip nota menggunkan komputer peribadi.
• Membaiki sinki yang bocor.
• Memandu kereta.
• Menulis dengan lancar dan kemas.
• Memperlihatkan kecekapan dalam kemahiran hubungan manusia.

5. Gerak balas Kompleks Terbuka (Complex Overt Response)
Melibatkan pelbagai bentuk pergerakkan. Boleh melakukan kemahiran yang rumit tanpa mengambil masa yang panjang untuk berfikir. Tak perlu menyemak kerana yakin pasti berjaya melakukan gerak balas yang betul. Perlakuan adalah automatik. Indikatornya ialah kederasan, ketepatan, dan menggunakan tenaga yang minimum. Contoh kemahiran dalam tahap ini seperti berikut:
• Menggunakan mesin kira dengan cepat dan tepat.
• Membuat penilaian dan rawatan kepada individu yang perlukan therapi.
• Menunjukkan cara mengambil nota.
• Mempamerkan kebolehan bermain violin.

6. Penyesuaian (Adaptation)
Meminda bentuk pergerakkan mengikut keperluan dan situasi yang spesifik. Kemahiran telah terbina sempurna; di amana individu boleh boleh pinda ubah bentuk pergerakkan mengikut keperluan tertentu atau menyelesaikan masalah mengikut situasi. Cohoh kemahiran seperti berikut:
• Mengkaitkan sumber sejarah purba mengikut zaman dan masyarakat pada masa itu.
• Mengubah pinda program dan rawatan mengikut keperluan pelanggan.
• Bertindak balas kepada sesuatu berdasarkan pengalaman lalu.
• Kebolehan berkomunikasi mengikut situasi dan keperluan audien.

7. Keaslian (Origination)
Kebolehan mencipta benntuk pergerakkan baru untuk disesuaikan dengan situasi tertentu atau mengikut proses yang spesifik. Semua gerakan hebat, terbaru, tulen dan kreatif. Mereka mampu merekacipta cara terbaru bagi memanupulasi bahan mengikut kefahaman dan kebolehan kemahiran diri sendiri.
• Kepetahan berpidato dengan gaya tersendiri dan memukaukan penonton.
• Mengubah lirik dan lagu dalam muzik dengan ilham sendiri.
• Menghasilkan teori pemikiran baru dan dikagumi oleh orang ramai.
• Menyediakan pelan rawatan pesakit yang komprehensif.

Pemikiran Beaudry, M.et.al., (1999) menyusun semula tahap kemahiran psikomotor Simpson, E.J. (1972) menjadi lapan (8) tahap seperti brikut:

1. Persepsi (perception); peka kepada objek, kualiti atau hubungan, dapat membeza tanda yang berkait atau tidak.
2. Memetakan mental (Cognitive Mapping); mengetahui keperluan tugasan lalu merangka keperlua strategi pergerakkan.
3. Bersedia (set); berdsarkan pengalaman lepas.
4. Gerakbalas Terbimbing (Guided Response); sedang berlatih, mencuba, ada kala membuat silap tetapi terus berlatih dengan bimbingan model, bahan manual atau kiu verbal.
5. Gabung Gerakbalas (Associative Response); Gerakbalas menjadi habit. Perlukan sedikit sahaja pemetaan minda/mental.
6. Gerak balas Kompleks Terbuka (Complex Overt Response); melakukan tindakan dengan kemahiran yang tinggi meyakikan.
7. Penyesuaian (Adaptation); menukar tindakan, sesuai dengan situasi baru atau persekitaran.
8. Keaslian (Origination); menghasilkan tindakan sendiri yang asli.

Model Fitts dan Posner (1972) pula membahagikan tahap penguasai kemahiran kepada tiga (3) tahap. Tahap kemahiran itu adalah seperti berikut:

1. Tahap Kognitif
Merupakan tahap yang baru dan awal. Operasi mental merupakan asas pergerakkan neuro. Individu cuba memahami apa yang perlu dibuat. Proses verbal kognitif mendahului apa-apa tindakan. Mereka mula belajar bahagian demi bahagian kemahiran.

2. Tahap Associative
Individu mula tahu cara menjalankan praktikal yang lebih efektif. Mereka mula membuat penyesuaian atau pindaan. Pergerakkan atau tindakan lebih memfokuskan kepada cara meningkatkan prestasi kemahiran lalu mereka akan cuba menghubungkan bahagian tertentu dalam kemahiran agar matlamat tercapai. Oleh yang demikian mereka akan berusaha bersungguh-sungguh sehingga mencapai kriteria penguasaan kemahiran tahap tinggi.

3. Tahap Automonus
Pada tahap ini, individu telah menguasai tahap kemahiran tertinggi tanpa sebarang masalah. Malah mereka boleh dan mampu menyelesaikan dengan menggunakan kemahiran secara automatik. Mereka juga terus berusaha secara ekstensif agar prestasi kemahiran akan terus tekal seolah - olah segala kemahiran itu 'hidup'.

Satu lagi domain pembelajaran psikomotor (Dave's, R.H., 1970) yang agak sama dengan Moore, D.Kenneth (1989) tetapi domain ini diluaskan lagi kepada lima (5) tahap. Tahap penguasaan kemahiran adalah seperti berikut

1. Peniruan (Imitation)
Mengulangi apa yang dilihat atau mendapat penerangan daripada pihak kedua. Mereka mencuba gerak balas yang sama seperti yang dilihat. Kesilapan dan kesalahan sering berlaku sehingga mereka berjaya membuat yang gerak balas yang serupa. Contoh meniru hasil karya seni

2. Manipulasi (Manipulation)
Mereka berlatih urutan dalam sesuatu kemahiran sehingga menjadi habit. Pada tahap ini mereka mula cekap dan yakin dengan apa yang dilakukan. Namun begitu mereka masih belum mampu kawal diri. Contohnya menghasilkan produk setelah merujuk buku atau menghadiri kursus atau kelas tuisyen.

3. Penghalusan (Precision)
Pada tahap ini, prestasi tindakan atau pergerakkan akan diperhalusi lagi dari segi kecepatan, kesempurnaan dan ketepatan. Perbuatan ini dilakukan dengan sedikit usaha sahaja tanpa sebarang tekanan dari mana pihak. Hasil kerja menjadi lebih kemas. Kesilapan kurang dan mula mencapai kriteria tahap terbaik.

4. Artikulasi (Articulation)
Pada tahap ini proses pemindahan pembelajaran telah berjaya. Kebolehan atau kemahiran telah dimilki. Cuma mereka akan mengawal bentuk-bentuk pergerakkan dalam mana-mana kemahiran yang telah dikuasai itu mengikut situasi masalah dan memenuhi keperluan. Siri pergerakkan yang dilakukan konsisten dan harmoni. Contoh merakam video yang mengandungi muzik, warna, dan bunyi .

5. Peneutralan (Natruralization)
Dengan kebolehan dan kemahiran mereka mula bergerak balas secara automatik seolah-olah dah menjadi darah daging. Tindakan yang dihasilkan secara semulajadi tanpa berfikir. Mereka mula mengumpul pengalaman, mencipta pergerakan yang terbaru dan berpotensi serta mampu memanipulasikan bahan

Mengikut Harrow's, Anita (1972), terdapat 6 tahap menguasai kemahiran psikomotor. Tahap-tahap itu ialah
1. Pergerakan Reflek; REAKSI di mana individu boleh bergerak balas kepada bunyi bising.
2. Pergerakan Asas; ASAS di mana berupaya merangkak dengan tangan dan lutut.
3. Kemampuan membuat persepsi, SR di mana berupaya berjalan dengan betul.
4. Kemampuan fizikal; STAMINA di mana boleh menangkap bola yang dipukul.
5. Pergerakan yang berkemahiran, LANJUTAN, di mana boleh tunjukkan tarian yang rutin.
6. Gabungan semua aspek komunikasi (No Discursive Communication); BAHASA BADAN EFEKTIF; di mana individu boleh berlakon satu pentomin.

Singer (1972) menghuraikan domain psikomotor mengikut kemampuan motor (motor abilities), ciri-ciri afektif dan kemampuan kognitif . Domain psikomotor terbahagi kepada tiga komponen seperti berikut:
• Kemahiran motor (motor abilities)
Kemahiran halus (Fine Skills) seperti bertenun, bermain piano yang memerlukan koordinasi tangan dan mata, kemahiran biasa (Manual skills) Mnipulasi mata, lengan dan tangan dan berulang menggunakan alat, bahan atau objek. Kemahiran keseluruhan (Gross Skills) melibatkan sebahagian besar otot dan pergerakan tubuh.
• Tugasan fizikal (Physical Tasks).
Kecergasan fizikal kombinasi aktiviti kognitif dan pergerakan tubuh dan kenahiran refleks (nonvolitional)
• Tingkahlaku persepsi motor (Perceptual-Motor Behavior)

Implikasi kepada pengajaran

Kefahaman tentang tahap-tahap pembelajaran kemahiran motor ini dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran.

• Cara gaya pengajaran praktikal mestilah disesuaikan mengikut tahap kemahiran pelajar.
• Kaedah demontrasi disyorkan sebagai saluran pilihan menyampaikan maklumat bagi menguasai bahagian demi bahagian dalam suatu kemahiran.
• Pembelajaran secara praktikal lebih baik daripada secara teoritikal kerana perubahan tindakan dalam kemahiran mengikut tahap demi tahap. Unsur peneguhan dan dorongan boleh diamalkan secara langsung atau setelah tamat sesi praktikal tersebut.
• Pengurusan masa amat penting. Walaupun masa dapat diurus dengan jaya tetapi ianya seharus disokong oleh penguasaan kualiti masa.
• Memerlukan jurulatih atau fasilatator dalam pengajaran.
• Proses penyeliaan dan maklumbalas penting. Maklumbalas mengenai teknik atau kaedah dan produk.
• Kepentingan perancangan adalah kunci kejayaan pengajaran di makmal/bengkel. Melalui perancangan akan membantu guru tahu apa yang dilakukan oleh pelajar dan perjalanan kerja mencapai objektif.
• Utamakan Keselamatan di makmal/bengkel : menunjukkan teladan yang baik, patuh kepada peraturan, mengetahui tahap kemampuan pelajar untuk menunjukkan kebolehan atau menyempurnakan kerja dengan selamat, menyediakan garis panduan keselamatan supaya dapat mengelakkan kecuaian, amalan penyelenggaraan jentera, alatan dan bahan yang tersimpan di tempat yang selamat dan boleh digunakan, menentukan semua peralatan bahan boleh dan selamat digunakan, mengurus bahan mengikut arahan lebel sama ada digunakan atau simpan serta musnah.

Strategi

Strategi pengajaran mestilah mengambilkira perkara berikut:

• Aspek kognitif merupakan sebahagian kemahiran motor.
• Matlamat akhir kemahiran itu menjadi automatik
• Pembelajaran mesti ada prosedur dan ikut langkah demi langkah.
• Memahami bahawa aktiviti rutin akan membawa kepada pergerakkan automatik.
• Menyedari bahawa urutan gerakbalas juga akan bertambah mengikut pertambahan masa.
• Kekuatan dalaman individu merupakan kuasa utama memantau prestasi.
• Sumber luar diri atau persekitaran akan menentukan kemahiran yang betul.
• Kesempatan memberi maklum balas atau komen
• Open Loop skill; komen setelah selesai praktikal.
• Closed Loop Skill; komen ketika kemahiran ditunjukkan.
• Pamerkan pergerakkan yang betul dan tepat supaya proses perolehan kemahiran benar memenuhi kriteria kemahiran yang hendak dikuasai.
• Pelajar yang telah mencapai tahap kriteria kemahiran terbaik boleh dilantik sebagai penyemak.
• Elakkan amalan melabel pelajar kerana prestasi mereka lemah.
• Komen dan bimbingan berfokus kepada penyelesaian masalah.
• Teruskan memberi dorongan dan peneguhan.
• Menggerakan pelajar berprestasi lemah supaya terus berusaha mencapai kriteria terbaik kemahiran.

Masalah Pembelajaran kemahiran/ motor/ psikomotor/ sensory - motor/ perceptual - motor/movement behavior.
1. Stamina
2. Ketepatan
3. Halaju/kederasan
4. Kebiasaan/habit
5. Penmaship

Penilaian Hasil Pembelajaran Psikomotor

1. Melalui Mastering Learning
Melalui tahap demi tahap"mastery" untuk mendapat kemahiran sempurna. Terdapat empat (4) pendekatan bagaimana menilai pembelajaran psikomotor.
• Skala berkadar; kriteria menentukan skor, bandingkan hasil dengan kriteria, skor diberitahu semasa menyiapkan projek.
• Senarai semak/ujian kebolehan; pelajar beritahu bersedia diuji, ujian formal atau tak formal, melengkap proses dalam kemahiran yang nak diuji.
• Penulisan; membuat eksperimen, menulis keputusan, pemerhatian, kesimpulan, gred mengikut keperluan komponen laporan.
• Ujian kecerdasan.

2. Kesan pemindahan pembelajaran (Ibrahim Mamat, 1996)
• Positif
Kesan ini menyatakan bahawa pembelajaran yang berlaku di sesuatu tempat akan memudahkan pembelajaran di tempat lain. Mempelajari sesuatu tugas, misalnya mempelajari Tugas 1 akan memudahkan pembelajaran Tugas 2. Contoh seorang setiausaha yang sudah mahir menaip dengan menggunakan mesin taip akan mudah belajar menaip dengan menggunakan komputer. Kemahiran menaip dengan mesin taip dan menaip dengan komputer adalah saling membantu dan serasi.

• Negatif
Kesan ini wujud apabila sesorang telah mempelajari sesuatu yang boleh menyukarkannya mempelajari sesuatu ilmu atau kemahiran baru. Misalnya seorang pemain badminton selalu mengalami kesukaran untuk mempelajari permainan tenis. Kesukaran ini berlaku kerana teknik pikulan bulu tangkis berbeza dan bertentangan dengan cara memukul bola tenis. Untuk memahirkan pukulan bola tenis, pemain terpaksa terlebih dahulu mencairkan kemahiran ayunan pukulan bulu tangkis. Mereka terpaksa melupakan kemahiran lama sebelum mempelajari kemahiran baru. Proses melupkan kemahiran lama untuk membolehkan penguasaan kemahiran baru dianggap sebagai kesan pemindahan negatif kerana ia menyukarkan penguasan kemahiran baru.

• Zero/neutral
Pengalaman lalu yang dimiliki tidak memberi sebarang kesan kepada apa yang akan dipelajarinya. Contoh pengalaman memancing yang dimiliki tidak mempengaruhi kebolehannya untuk belajar berenang.

Rujukan

1. Moore, D.Kenneth (1989), Classroom Teaching Skills: A Primer, Rrandom House, New York.
2. Guilford, J.P. (1950), Creativity, American Psychologist, 5, 444-454.
3. Guilford, J.P. (1967), The nature of Human Intelligence. McGraw-Hill, New York.
4. Schmidt, R.A. (1982), Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis. Human Kinetics, Champaign.
5. Simpson, E.J. (1972). The Classification of Educational of Objective in the Psychomotor domain. The Psychomotor Domain, Gryphorn House, Washington D.C.
6. Goldberger, Michel, Moyer dan Steve (1982). A Schema For Classifying Educational Objectives In The Psychomotor Domain, Quest, 34(2), 134 - 142.
7. Ibrahim Mamat (1996). Reka Bentuk Dan pengurusan Latihan: Konsep dan Amalan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
8. Singer, Robert.N. (1975). Motor Learning and Human Performance: An Application To Physcal Education Skills. 2nd Edition. Macmillan Publishing Co. Inc., New York.
9. Harrow, Anita.J. (1971). A Taxonomy of the Psychomotor Domain, David McKay Co. Inc., New York.
10. Fitts, Paul.M. dan Posner, Michael (1967), Human Performance, Brooks/Cole Publishing Co, Belmont California.
11. Cratty, Bryant J. (1966). A Three-Factor Lever Theory of Perceptual-Motor Behavior, Quest, 6:3-10.
12. Adam, Jack A. (1968). Respone Feedback and Learning, Psychological Bulletin, 70:486-504.
13. _____________. (1971). A Closed-Loop Theory of Motor Behavior, Journal of Motor Behavior, 3:111-149.
14. Gentile, A.M. (1972). A Working model of Skill Acquisition with Application to Teaching, Quest, 17:3-23.

Similar Documents

Free Essay

Smg Siam Motor Group Thailand

...Siam Motors Group : กลุมรถยนต์ ่ http://www.siammotors.com/60year/th/network/network1.php บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 74 หมู่ 2 ซอยสยามกลการ กิโลเมตรที% 21 ถนนสายบางนา - ตราด ตําบลศีรษะจรเข ้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 0-2312-8443-58 0-2312-8465 www.nissan.co.th บริษัท สยามกลการและนิสสัน จํากัด 76 หมูท ี% 1 ถนนบางนา - ตราด (กม.21) ตําบลศีรษะจรเข ้ใหญ่ ่ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 0-2312-8840-59 0-2312-8473 www.nissan.co.th บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จํากัด 73 หมูท ี% 2 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที% 21 ่ ตําบลศีรษะจรเข ้ใหญ่ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 0-2312-8443-55 0-2312-8490 www.nissan.co.th % % บริษัท สยามอินเตอร์เนชันแนลคอร์ปอเรชัน จํากัด 5/15 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0-2245-1171 | 0-2644-6941-5 0-2246-8445 | 0-2644-6949 บริษัท สยามกลการเซลล์ จํากัด H 891/1 อาคารสยามกลการ ชัน 13 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0-2215-0830-50 0-2216-2033 www.siamnissan.com บริษัท สยามกลการ เทรดดิง จํากัด H 80 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2215-0830-50 0-2216-2033 www.siamnissan.com บริษัท สยามกลการ โลจิสติกส์ จํากัด 6 หมูท ี% 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลศีรษะจรเข ้ใหญ่ ่ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 0-2740-0555 0-2740-0592 บริษัท สยามนิสสัน บอดีH จํากัด 80 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2579-5160 0-2941-4430 1 of 2 4/20/2014 11:10 AM Siam Motors......

Words: 305 - Pages: 2

Premium Essay

Tesla

...Tesla is a growing motor vehicles company founded in 2003 by a group of fearless Silicon valley engineers who set out to prove electric vehicles are practical and awesome. Martin Eberhard and Marc Tarpenning were responsible for creating the company. Leading the first investment was Elon Musk in February of 2004. In 2008 the company released the Tesla Roadster, to which there was no equal. The electric vehicle drives emission free in 37 countries. Tesla registered for an Initial public offering during January of 2010 and began trading on the NASDAQ exchange in June of the same year. When the market opened, shares sold at $17 dollars. At closing the price per share was $23.89, an increase of 40.5%, netting Tesla 226.1 million in funding. Investors saw potential in a company with a vision of the future that was back by an emerging Elon Musk. Elon Musk was born June 28, 1971 in Pretoria, South Africa. After earning a degree in physics from the Universty of Pennsyvania and a degree in business from the Wharton School at UPENN, Musk started Zip2. The web software company was sold for $307 million dollars. He received 7% or $22 million dollars from the sale. Musk moved on to co-found PayPal which was aquired by E-bay in 2002 for $1.5 billion in stock. The early growth of PayPal can be credited to the campaign created by Musk. Waisting no time, Musk founded his third company, Space Exploration Technologies(SpaceX), in 2002. With Musk as the CEO and CTO, SpaceX would become the......

Words: 1047 - Pages: 5

Free Essay

Wweffffff Fffffff

...information and maintenance tips. If an owner’s hybrid vehicle is running short on battery power, for instance, the Toyota Friend network will alert that customer to the condition via a short message similar to those exchanged on Twitter, according to the statement. Members will be able to access the community through smartphones, tablet computers, and other mobile devices. In recent years, many companies have rushed to establish a presence in the greenfields of social networks such as Facebook and LinkedIn, creating communities of customers and fans there. Toyota’s new CRM effort is distinctive because of its closed nature and its reliance on telematics, which connects a driver directly to information on a car’s status. “To date, [Toyota Motor Co.] has developed its own telematics services to connect people, cars, and their surroundings,” the statement read. “Through Toyota Friend, TMC aims to offer its telematics services worldwide. Moving forward, TMC plans to advance toward the realization of future mobility by teaming up proactively with global IT companies.” Toyota President Akio Toyoda said this latest iteration of customer relationship management is a natural evolution for the auto industry. "Social networking services are transforming human interaction and modes of communication,” he said in the statement. “The automobile needs to evolve in step with that transformation.” The relationship between Toyota and Salesforce.com appears to extend well beyond......

Words: 315 - Pages: 2

Premium Essay

My Child

...virtual child. When I was told this was an assignment I thought “this should be easy”. Boy was I wrong! I found many things can affect the outcome of my child. If I am too strict or too easy, the child’s behavior will show this. Over time, this will also affect the child’s temperament. I have learned that some of my classmates’ virtual children are harder to get along with and require more discipline then others. I decided to just trust my instinct and answer the questions as if they were for a real child. In this report you will see how my answers affected my virtual daughter Alexis and, my experience throughout the duration of the assignment. 0-8 MONTHS 1. How does your baby's eating, sleeping and motor development compare to the typical developmental patterns? ~Alexis’s motor skills are typical for her age, crawling, sitting up, and standing up, but not walking yet. Her sleeping habits are normal for her age. Infants normally sleep sixteen-seventeen hours a day. For the first week or so Alexis wasn't very hungry and actually lost a little weight, she has now started eating and has gained back some of the weight she lost. 2. At 8 months of age was your child an "easy", "slow-to-warm-up", or "difficult" baby in terms of Thomas and Chess's classic temperamental categories? On what do you base this judgment? ~Alexis was an easy baby. She had a positive disposition and her body...

Words: 420 - Pages: 2

Free Essay

General Motors: the End of 101 Years of Business

...Introduction Since 1908, General Motors (GM) is primarily engaged in automotive production and marketing and financing and insurance operations. GM designs, manufactures, and markets vehicles worldwide, having its largest operating presence in North America. By 2008, GM became vulnerable to the auto industry crisis, which they were not able to meet obligations. Over the years, GM was a dominating force in the auto industry. However, rising labor costs, concessions made to the unions, higher gas prices and a recession, GM was heavily burdened and could not provide the sufficient marketing funds for any one of its product lines. The U.S. government agreed to lend $13 billion in order to buy time to develop a restructuring plan (DePamphilis, 2012, p.648). The restructure plan impacted employees and operations in U.S. and Canada. With mergers and acquisition activities, the intent is to preserve and provide jobs to the community. However, this was not the case with GM. Was it justified to reduce the workforce? Therefore, the review of the bankruptcy steps taken by GM will determine if the restructure was successful. Pension Plan General Motors pension fund obligations and health care obligations appear to threaten the future of the company. Majority of General Motors’ U.S. employees are members of the United Auto Worker (UAW) Union, which ensures health insurance for its members by entering into contractual agreements with employers. In the 1990’s the UAWs’......

Words: 1149 - Pages: 5

Premium Essay

Gm Managing Change

...TermPaperWarehouse.com - Free Term Papers, Essays and Research Documents The Research Paper Factory JoinSearchBrowseSaved Papers Home Page » Business and Management Organisational Change at Gm Motors In: Business and Management Organisational Change at Gm Motors TABLE OF CONTENTS I.INTRODUCTION a) Organisational Change –an overview b) Kurt Lewin and his theories of change c) General Motors International 2. APPRAISAL OF KURT LEWIN’S 3- STEP MODEL (Manufacturing change at General Motors as a case study) 3. CRITIQUES OF THE MODEL 4. CONCLUSION INTRODUCTION In a dynamic world of increasing technology, competition, power relations and managerial opportunism, investment in Research and Development (R&D) by organisations and fluctuations in consumer demand, a complex phenomenon such as change is imperative. Change can be defined as the art of altering the current state of an entity from its present state to another while organisational change is the transformation process of taken up by an organisation in order to move from its existing level to a strategically proposed level by taking up new ideas and a different approach to its operational practices and procedures (Beckhard and Harris, 1987. cited by: Andriopoulos and Dawson, 2009). In analysing the various categories of change, research works have identified a number of traits used to classify the various levels and sorts of change. These include substance of change, scale and scope......

Words: 334 - Pages: 2

Premium Essay

Test

...Innovative Practices in Customer Creation Submitted to : Prof. Mithileshwar Jha On 18th October 2013 In partial fulfillment of the requirements of GMITE-VII By |Name |Registration No. | |Gopakumar Nair |GMITE- 22 | |Jijo Mathew |GMITE | |P G Rajesh Nair |GMITE- 63 | |Name |Registration No. | |Gopakumar Nair |GMITE 22 | |Jijo Mathew |GMI | Name Registration no. Gopakumar Nair GMITE 22 Jijo Mathew Rajesh Nair [pic] Executive Summary From the conception level to the launch of a product/service and then to sustain and enhance market acceptability, each product /service follows certain marketing techniques. Marketing strategies decide the futuresucess of a product, be it services or a new product, it is the strategies adopted to identify the customers, positioning and pricing of the product which determines the life of the product in the market. In this paper we have researched on some of the Innovative strategies successfully employed by automobile companies for new customer creation This document is a study......

Words: 12298 - Pages: 50

Premium Essay

Toyota Motors Management

...Identify Problems / SWOT analysis 6. Areas to use for improvements of Critical Business activities in Operations Management 7. Provide Multiple Solutions 8. Conclusion Introduction Toyota Motor Corporation is one of the leading automobile manufacturers in the world by not only its models but also its management. We can say that the principles that Toyota Motor Corporation uses are the way to their success. For instance, they do not only want to be successful by themselves but also they respect their partners and suppliers by challenging them and helping them improve. Toyota wants to be reliable to the customers, suppliers and to the organization. For this reason, they use some operating management technologies such as Just In Time (JIT), Quality Management (QM), Total Quality Management (TQM) and so on. Using these technologies they could reduce to time they spent on manufacturing, shipping, ordering, receiving, forecasting and many others. It also affected to their quality and the overall mission to be succeed. They do not try to hide their weakness and problems in the organization so that they can fix them easily by using simple visual indicators to help people determine their problems immediately whether they are in standard condition deviating from it. Toyota Motor Corporation is used to listen to their employees, managers and executives. By letting every employee in the organization using their knowledge and sharing them on improving the quality and design......

Words: 4018 - Pages: 17

Premium Essay

Chrysler

...| | | Chrysler and General Motors | | Chrysler and GM Chrysler is a car manufacture created by Walter Chrysler during June 6, 1925 when the Maxwell Motor Company was re-organized into the Chrysler Corporation. It happened because in the early 1920s the Maxwell Chalmers Company were having troubled with their operation which made the company to end in 1923 and one year later Chrysler had launched the eponymous automobile which was referred as the 70’s. This vehicle was a 6-cylinder, designed to provide customers with an advanced, which was also a well-engineered vehicle, at a more affordable price than they thought. In the summer of 2009 Chrysler has filled for bankruptcies. In 2011 Chrysler has a 10.5% in the market. It is in the fourth position while GM is first, Ford is Second, and Toyota is third. This company is doing badly because their new products are not to the customer satisfaction. (Chrysler) GM is another car manufacturer which was located at Flint, Michigan. It was created on September 16, 1908 by William C. Durant and the GM's co-founder Charles Stewart Mott but it was originally owned by Buick as a holding company. During 1909, Durant had brought Cadillac, Elmore, Oakland and several others vehicles cooperation. In 1910 Durant had lost control of his company GM to a banker trust because of all the large debt he had due to the collapse of the new vehicles sales. GM in 2009 had filled for Bankruptcies but since their stock has increased and...

Words: 1046 - Pages: 5

Premium Essay

Nissan Case

...1. To enlist support from the employees, I think a shared vision and a clear strategy is key success factors. One of the fundamental problems when Carlos Ghosn arrived at Nissan was the lack of vision from management. By a restructuring in the organization and the grouping of Cross Functional Teams, I believe that the explaining and communication sharing, hereunder common vision, across the entire company was improved. Next step was the formulation of the new strategy. When formulating a strategy it is very important to choose a strategy that is compatible with the organizational culture. It is my opinion that Carlos Ghosn succeeds with the adaption of strategy into organizational structure, by letting the employees in the CFT’s create the strategy themselves, or at least be a big part of the strategy creation. In order to achieve an effective strategy execution you need to adapt the culture to the selected strategy. By reaching to conclusions of plant closures and employee reductions, I think that the CFT’s managed to adapt the culture to the selected strategy. Overall Carlos Ghosn experienced a willingness of the Nissan employees at all levels to change their mindset and embrace new ideas. In my opinion Carlos succeeded in enlisting different parts of the organization, because he created and communicated a shared vision and included many of the employees in the new strategy and the underlying process. The employees in the Cross Functional Teams and......

Words: 916 - Pages: 4

Free Essay

2011 Kia Annual Report

...시장을 선도하며 고객의 기대를 뛰어넘는 새로운 가치를 지속적으로 창출하며 활력과 즐거움을 제공하는 기업으로 거듭나기 위해 최선을 다할 것입니다. 2011 영업보고서 Chairman’s Message 세계적인 자동차 메이커이자 모범적인 기업시민으로서 지속가능한 성장을 이루어 나가겠습니다. 06 Kia motors Chairman’s message 지난 2011년은 현대자동차 그룹의 위상을 더욱 공고히 하는 매우 의미있는 한 해였습니다. 현대 기아차는 세계 시 장에서 5대 자동차 메이커로서의 위상을 더욱 확고히 하였습니다. 그러나 2012년은 유럽 재정위기와 세계 경기 침체로 인해 자동차 산업의 성장세는 둔화되고, 업체간 경쟁은 더욱 치열해 질 것으로 예상됩니다. 따라서, 올해는 보다 내실 있는 경영활동을 통해 글로벌 일류 기업으로 도약하기 위한 기반을 다지고자 합니다. 이 를 위해서 그 동안 꾸준히 추진해 온 품질경영을 더욱 강화해야 하며, 이를 통해 고객에게 만족과 감동을 주는 품질 의 고급화에 더욱 주력해 나갈 것입니다. 아울러, 현대자동차 그룹은 소외된 계층을 보살피는 사회공헌과 협력업체와 공생발전을 위한 활동을 더욱 강화하 여, 국가 경제와 사회발전에 공헌하는 모범적인 기업이 되도록 최선의 노력을 다할 것 입니다. 또한, 우리 기아자동차는 금년 한해 사업목표 달성과 함께, 미래를 대비하는 마음으로 중장기전략인 “기아비전 2016”을 수립하였으며, 차질없이 진행해 나갈 것입니다. 기아자동차는 위기를 기회로 만드는 불굴의 도전정신과 무한한 잠재력이 있습니다. 미래를 향한 꿈과 열정으로 모 든 임직원이 한마음 한 뜻으로 다시 한번 도약하는 뜻깊은 한 해를 만들어 나가겠습니다. 감사합니다. 회장 정몽구 07 2011 영업보고서 Vice Chairman’s Message 존경하는 주주 여러분 제68기 정기 주주총회를 맞아 지난 한 해 동안 기아자동차에 성원을 아끼지 않으신 주주 여 러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 주주 여러분! 2011년은 일본 대지진, 아중동 민주화 시위, 유럽발 경제 위기 등 유난히 큰 사건 사고가 많았던 한 해 였으며, 이로 인해 글로벌 경제는 한치 앞을 내다보기 어려운 상황들이 계속되었습니다. 하지만 기아자동차는 어려운 상황을 슬기롭게 극복하고 다시 한번 사상 최고의 성과를 달성 하였습니다. 2년 연속 무파업을 달성한 가운데, 국내 및 해외시장에서 248만대를 판매하여 전년대비 19% 의 고성장을 이루며 2010년에 이어 다시 한번 세계 10대 자동차 메이커 반열에 우뚝 섰습니 08 Kia motors ViCe Chairman’s message ‘기아비전 2016’을 중심으로 고객중심 경영 강화, 글로벌 사업구조 고도화, 지속성장 기반 확충 등을 통해 보다 큰 성장을 이루겠습니다. 다. 이익 면에 있어서도 3조원을 돌파하며 사상 최고의 영업이익 을 달성하였으며, 주가는 전년대비...

Words: 4508 - Pages: 19

Premium Essay

Tata Ace

...Tata Motors with their Ace Based on EMPI-Indian Express Indian Innovation Award Wining Entry by Tata Motors Registered Office: Bombay House, 24, Homi Modi Street, Mumbai Abstract: Tata Motors, India's largest integrated automobile manufacturer today, designed the country's first indigenously developed mini-truck for both rural and urban use. The versatile, high performance and efficient mini-truck, ACE. Key words: Indigaeanous Development, Innovative Organsiation, Mini Trck, Rural Transport 1. Introduction Development of road infrastructure has led to an increase in the distribution of goods across the country, based on the hub and spoke model. The ACE is powered by a unique twin cylinder 16bhp IDI 700cc diesel engine and with its launch the Company introduces a new category in the commercial vehicle segment. Tata Motors recognized the growing trend as well as the need for a last mile distribution vehicle. Keeping that in mind they developed a pick-up vehicle designed to carry larger and heavier payloads in the sub-2 ton category. Simultaneously, anticipated an opportunity in the sub-1 ton payload segment Tata Motors has indigenously developed a reliable and cost effective 4-wheeler for this segment with a water-cooled, twin cylinder diesel engine, making the ACE among the few mini-trucks in the world to be powered by a diesel engine. The Ace is ideal for short, narrow village roads as well as long highway hauls; for small bulky loads as well as large heavy ones. The......

Words: 3196 - Pages: 13

Free Essay

Telecom Essay

...HCKI 534F/544F - Technical Data Sheet HCKI534F/544F SPECIFICATIONS & OPTIONS WINDINGS & ELECTRICAL PERFORMANCE All generator stators are wound to 2/3 pitch. This eliminates triplen (3rd, 9th, 15th …) harmonics on the voltage waveform and is found to be the optimum design for trouble-free supply of non-linear loads. The 2/3 pitch design avoids excessive neutral currents sometimes seen with higher winding pitches, when in parallel with the mains. A fully connected damper winding reduces oscillations during paralleling. This winding, with the 2/3 pitch and carefully selected pole and tooth designs, ensures very low waveform distortion. TERMINALS & TERMINAL BOX Standard generators are 3-phase reconnectable with 12 ends brought out to the terminals, which are mounted on a cover at the non-drive end of the generator. A sheet steel terminal box contains the AVR and provides ample space for the customers' wiring and gland arrangements. It has removable panels for easy access. SHAFT & KEYS All generator rotors are dynamically balanced to better than BS6861:Part 1 Grade 2.5 for minimum vibration in operation. INSULATION/IMPREGNATION The insulation system is class 'H'. All wound components are impregnated with materials and processes designed specifically to provide the high build required for static windings and the high mechanical strength required for rotating components. QUALITY ASSURANCE Generators are manufactured using production procedures having a quality assurance level......

Words: 785 - Pages: 4

Free Essay

Literacy

...Research suggests best practice when teaching young children literacy skills is to connect previous or background knowledge in order to reach the developmental domains of language, concepts, social, emotional and motor skills. In addition, kindergarten children should be introduced to emergent literacy skills that include phonological awareness, print awareness and vocabulary (LaRocque & Darling, 2008). This can be achieved through various environmental characteristics such as print rich classrooms, literacy rich centers and circle times. These characteristics foster literacy as well as language rich experiences for all children as well as those who come from disadvantage backgrounds. In order for meaningful literacy learning to take place, children must link the newly learned knowledge to their own cultural or family experiences (LaRocque & Darling, 2008). This essay will identify three developmentally appropriate instructional strategies for all young children as well as those with diverse learning needs. The first literacy instructional strategy appropriate for young children is small group instruction that includes three to five children for approximately twenty to thirty minutes. Small group instruction is teacher directed and includes specific letter study and fine motor skills practice....

Words: 806 - Pages: 4

Free Essay

Science

...ETP28 MULTICULTURAL SESSION COURSE SYLLABUS (Joint session with WNLP) |A) 22nd February |Strategy and cross cultural management: by JJ Ikegami | | |Interactive lecture on global management and strategy | |Case study 1 |LAFARGE: From a French Cement Company to a Global Leader | | |1, what does globalization mean for Lafarge and how can it globalize effectively? | | | | | |Globalization means to be present in every strategic market by acquiring one or more of the local cement | | |producers. | | | | | |What does the nature of industry play in the globalization process? | | | ...

Words: 585 - Pages: 3