Free Essay

Peng.Strategik

In: Business and Management

Submitted By hidayah405
Words 7214
Pages 29
1.0 Profil Syarikat

1.1 Latar Belakang Syarikat

Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad bermula 70 tahun lalu apabila Kulim Rubber Plantations Ltd (KRPL) diperbadankan di United Kingdom pada 4 Julai 1933. KRPL memulakkan operasi pada tahun 1947 dengan memiliki ladang getah seluas 190 hektar di negeri Johor, Malaysia. Kulim (Malaysia) Berhad adalah sebuah syarikat awam yang berpangkalan di Malaysia yang tersenarai berpangkalan di Malaysia yang menekankan kepada empat operasi perniagaan terasnya iaitu perladangan kelapa sawit, oleokimia, makanan dan restoran dan usahasama keusahawanan

Pada 16 Julai 1960 KRPL telah menukar namanya kepada Kulim Group Limited (KGL) dan menyenaraikannya di Bursa Saham London. Kulim (Malaysia) Sdn Bhd telah diperbadankan pada 3 Julai 1975 dan selepas itu dinaik taraf sebagai sebuah syarikat awam pada 18 Ogos 1975 dan menggunakan namanya sekarang, iaitu Kulim (Malaysia) Berhad. Syarikat Malaysia ini disenaraikan di papan utama Bursa Saham Kuala Lumpur (kini Bursa Malaysia) pada 14 November 1975 dan telah menamatkan penyenaraiannya di Bursa Saham London pada tahun 1977.

1.2 Situasi Semasa

Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lembab kepada 3.7% pada tahun 2008, kadar paling lembab sejak 2002 di mana keadaan ekonomi serantau mengalami kelembapan yang kian mendadak. Ekonomi malaysia walaupun bertahan pada 2008 dengan pertumbuhan KDNK yang sederhana iaitu 4.6% berbanding dengan 6.3% pada tahun 2007. Walaupun negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lembap, Kulim (Malaysia) Berhad masih dapat menjana pendapatan sebanyak RM1.25 bilion, satu peningkatan sebanyak 45% pada tahun 2008 iaitu daripada RM2.74 bilion pada 2007 kepada RM3.99 bilion pada 2008.

Dalam sektor perladangan, Kulim telah mencatat jumlah pendapatan sebanyak RM1.73 bilion, iaitu peningkatan sebanyak RM565.53 juta atau 49%. Komposisi pendapatan dalam sektor perladangan menunjukkan Malaysia adalah penyumbang terbanyak manakala 69% adalah sumbangan dari Sindora Industri dan perladangan dari Papua New Guinea. Kenaikkan ini berpunca daripada harga produk sawit yang lebih tinggi disamping pengambilalihan pengabungan Sindora dan Ramu pada tahun 2008.

Selain itu, keuntungan operasi perladangan sebelum cukai adalah RM475.27 juta. Penurunan kos input menjelang separuh kedua tahun 2008 terutamanya diesel, baja dan agro kimia mengurangkan kesan terhadap kemerosotan margin merupakan satu perkara yang baik bagi Kulim (Malaysia) Berhad. Dalam sektor oleokimia pula meningkat sebanyak RM444.53 juta atau 41% berbanding tahun sebelumnya kepada satu paras rekod baru iaitu RM1539.37 juta. Peningkatan ini melalui jumlah jualan dan purata harga jualan produk yang diperolehi di dalam tahun berkenaan bersama-sama dengan pengukuhan kadar mata wang USD telah menyumbang kepada peningkatan keseluruhan sektor oleokimia.

Walaupun beroperasi dalam persekitaran perniagaan yang amat mencabar dengan ketidakstabilan kos bahan mentah, sektor oleokimia telah mencatat keuntungan operasi sebanyak RM33.22 juta atau margin sebanyak 2.1% merupakan penurunan sebanyak 47% berbanding tahun 2007 yang berjumlah RM63.16 juta dan margin sebanyak 5.8%. Sektor ini terjejas teruk terutamanya akibat pembatalan kontrak jualan oleh beberapa pembeli luar negara.

Bahagian restoran dan makanan pula telah meningkat sebanyak 14.2% pada tahun 2008 kepada RM532.75 juta daripada RM466.38 juta pada tahun 2007. Punca utama peningkatan konsisten ini adalah pertumbuhan jualan dari kedai yang sama, sumbangan daripada kedai-kedai baru dan pengenalan pelbagai produk baru yang inovatif. Selain itu, perniagaan makanan dan restoran juga merekodkan pertumbuhan keuntungan yang memberangsangkan di mana bahagian tersebut mempertingkatkan keuntungan operasinya daripada RM80.19 juta pada tahun 2007 kepada RM97.74 juta pada tahun 2008. Perniagaan yang baru termasuk perkhidmatan perkapalan walaupun masih kecil dari segi sumbangannya, telah menyumbang sebanyak RM19.39 juta sepanjang lapan bulan terakhir tahun 2008.

Walaupun terdapat peningkatan ketara dalam aktiviti perniagaan sepanjang tahun 2008 Kulim (Malaysia) Berhad telah menunjukkan kemajuan terutama dalam keadaan ketidakstabilan dan kemelesetan ekonomi global. Ini juga menunjukkan usaha pembentukkan dan pengemasan perniagaan yang dijalankan secara bertahun-tahun dan berdaya saing.

1.3 Visi

Untuk cemerlang dalam menyampaikan nilai kepada semua pemegang kepentingan melalui barisan pengurusan yang mantap dan komited kepada tahap etika, integriti dan profesionalisme tertinggi.

1.4 Misi

Kulim (Malaysia) Berhad mensasarkan untuk menjadi organisasi korporat yang paling progresif, efisien, menguntungkan dan disegani. Kulim (Malaysia) Berhad akan:

• Mengukuhkan dan menyampaikan nilai kepada pemegang kepentingan

• Mengoptimakan penggunaan sumber

• Mengeluarkan produk bermutu tinggi

• Memahami pengguna dengan lebih mendalam

• Menjadi warga korporat yang bertanggungjawab kepada masyarakat dan alam sekitar

• Beroperasi dengan mengambil kira kebajikan, kesihatan dan keselamatan pekerja, komuniti setempat dan masyarakat awam.

1.5 Logo Korporat

[pic]

Kulim (Malaysia) Berhad (23370-V)

1.6 Falsafah Korporat

1.6.1 Polisi Bisnes

Matlamat utama Kulim (Malaysia) Berhad adalah menyampaikan manfaat kepada pihak-pihak berkepentingan. Mereka menguruskan perniagaan mereka dengan penuh kemahiran, tanggungjawab dan berhemat. Dalam menjalankan bisnes, mereka komited untuk memenuhi keperluan para pelanggan mereka, dan mematuhi undang-undang dan peraturan di mana mereka beroperasi, dengan menitikberatkan kesan kepada alam sekitar yang disebabkan oleh bisnes yang mereka dijalankan.

Polisi bisnes Kulim (Malaysia) Berhad disusun agar dapat memberikan pendekatan yang sistematik dan terancang kepada kualiti dan peningkatan berterusan, dengan memberi keutamaan kepada kepuasan pelanggan, pengembangan nilai tambah produk, pertambahan dan peningkatan nilai kepada pihak-pihak berkaitan. Strategi bisnes Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad memerlukan pembentukan objektif, langkah-langkah dan pertunjuk prestasi utama, didokumenkan dan diperiksa kepatuhan dan keberkesanannya seperti yang dijadualkan.

Implementasi dan pengemaskinian berterusan terhadap manual bisnes memastikan pengurusan kualiti dan kecemerlangan bisnes meliputi organisasi secara keseluruhannya. Kulim komited untuk melabur di dalam pembangunan, kemajuan dan nilai bagi syarikat dan juga anggota pekerja melalui latihan bagi meningkatkan ilmu, kemahiran, daya saing, dan mengukuhkan prestasi, proses dan kerjaya.

1.6.2 Polisi Etika

Kulim (Malaysia) Berhad, sejak ditubuhkan telah menjalankan bisnes dengan tahap etika, integriti dan tadbir urus tertinggi dan akan terus mengekalkannya. Setiap aktiviti Kulim (Malaysia) Berhad akan berpandukan kepada piawaian berikut:

• Kulim akan menyimpan semua rekod dengan lengkap dan tepat bagi membuktikan aktiviti-aktiviti mereka. Kesemua aset dan hakmilik mereka hanya digunakan untuk kebaikan syarikat. Tidak akan ada aktiviti–aktiviti pekerja yang bercanggah dengan kepentingan syarikat.

• Kulim akan berurusan dengan para pelanggan dan para pembekal berdasarkan merit, adil dan telus. Kulim akan berusaha gigih bagi memperolehi bisnes dari para pelanggan kami dan menuntut yang sama dari para pembekal kami

• Kulim akan bersaing dengan para pesaing mengikut etika pasaran dan undang-undang dan tidak akan berkomplot dengan mereka untuk mempengaruhi pasaran.

• Kulim akan melayan semua pekerja dengan penuh tatasusila dan adil. Kami akan memastikan persekitaran kerja yang bebas dari gangguan atau diskriminasi. Kami akan membuka peluang-peluang kerjaya berdasarkan hanya kepada prestasi.

• Kulim akan memastikan semua pekerja memahami dan mematuhi polisi etika kami. Setiap anggota pekerja bertanggungjawab mematuhi isi kandungan dan maksud yang tersirat disebalik polisi-polisi ini, dan melaporkan melalui “Borang Perakuan Peradaban Perkhidmatan” apa jua ketidakpatuhan yang disyaki dilakukan oleh anggota pekerja lain kepada ketua jabatan atau pihak atasan.

1.7 Bangunan korporat

[pic] Gambar bangunan pejabat korporat Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad
| Pejabat korporat: | |
|Kulim (Malaysia) Berhad | |
|Ulu Tiram Estate, | |
|K.B. 705 | |
|80990 Johor Bahru, | |
|Johor, Malaysia. | |
|Tel. : +607-8611611 / +607-8633333 | |
|Fax. : +607-8611701 / +607-8631909 | |
|E-mail : info@kulim.com.my | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.8 Kedudukan dalam industri Kulim (Malaysia) Berhad menjalankan perniagaan berasaskan perladangan yang bermula di negeri Johor. Perladangan adalah penanaman kelapa sawit yang dibuka dengan berskala besar. Kulim (Malaysia) Berhad menjadi peneraju persaing dalam bidang perladangan dalam negara ini.

1.9 Kedudukan dalam penyenaraian di BSKL Kulim (Malaysia) Berhad disenaraikan dalam disenaraikan di papan utama Bursa Saham Kuala Lumpur (kini Bursa Malaysia) pada 14 November 1975, kod penyenaraian Kulim ialah 23370-V, dan kod saham mereka adalah 2003 dan harga saham yang terkini pada 21 Januari 2010 pada hari khamis ialah RM 7.20 sesaham dengan 35900 saham.

1.10 Senarai Nama Ahli Lembaga Pengarah

Berikut adalah senarai nama ahli lembaga pengarah yang bertanggungjawab dalam pengurusan Kulim (Malaysia) Berhad:

1. Tan Sri Dato’ Muhammad Ali Hashim (Pengerusi / Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif 2. Ahmad Mohamad (Pengarah urusan) 3. Tan Sri Datuk Arshad Ayub (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif) 4. Jamaludin Md Ali (Pengarah Eksekutif) 5. Wong Seng Lee (Pengarah Eksekutif) 6. Datin Paduka Siti Sa’diah Sheikh Bakir (Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif) 7. Kamaruzzaman Abu Kassim (Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif) 8. Kua Hwee Sim (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)

9. Datuk Haron Siraj (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
10. Dr. Radzuan A. Rahman (Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
11. Rozan Mohd Sa’at (Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif)

1.11 Senarai Jemaah Pengurusan

1. Ahmad Mohamad

(Pengarah Urusan)

2. Zulkifli Ibrahim

(Ketua Pegawai Operasi)

3. Wong Seng Lee

(Pengarah Urusan (Natural Oleochemicals Sdn Bhd))

4. Sheik Sharufuddin Sheik Mohd

(Ketua Pengawal Kewangan)

5. Ir. Izhar Mahmood

(Pengarah, Operasi Perladangan)

6. Syed Ali Syed Ahmad

(Penasihat Modal Insan)

7. Umi Kalth Om Samsu

(Pengurus Besar, Jabatan Pembelian dan Kontrak)

1.12 Kod etika perniagaan

•Beretika

•Cenderung bertindak

•Bertanggungjawab

Semangat kompetetif akan terus memacu Kulim (Malaysia) Berhad untuk maju ke hadapan dalam mengembangkan pasaran dan kewujudan syarikat di peringkat global. Visi syarikat adalah jelas dan teguh iaitu untuk menyampaikan nilai kepada para pemegang kepentingan syarikat mereka. Kepentingan dalam merealisasikan visi syarikat dan mutakhirnya untuk memastikan kewujudan mereka adalah mereka berupaya untuk berdaya saing di pasaran yang pantas berubah dan dinamik. Teras bagi keberdayasaingan Kulim terletak pada strategi yang berpandangan jauh, dipacu oleh sikap yang fokus kepada pelanggan dan cenderung kepada pasaran, tenaga kerja yang kompeten, kerjasama berpasukan yang padu dan yang lebih mendalam lagi, tekad untuk kecemerlangan. Selain itu, mereka berbangga dengan Polisi Kemapanan mereka sebab polisi mereka sebagai satu terjemahan komitmen mereka untuk bertanggungjawab.

Tatacara bisnes Kulim yang beretika adalah hasil daripada amalan-amalan pengurusan yang menyokong ketelusan dan kebertanggungjawaban. Asas kepada komitmen mereka dalam menjiwai semangat sebenar tanggungjawab korporat adalah perjanjian untuk mendukung tahap etika, integriti dan profesionalisme yang paling tinggi. Etika merupakan nilai teras dan tertanam di dalam asas bisnes mereka seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Polisi Etika mereka untuk memberi panduan kepada semua aktiviti dan tatacara syarikat Kulim (Malaysia) Berhad.

1.13 Sepuluh Pemegang Saham Terbesar:

|No |Nama |Bil Saham |% |
|1 |Johor Corporation |53086259 |53.2 |
|2 |Kumpulan Wang Simpanan Pekerja |14865900 |4.91 |
|3 |Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad |12347826 |4.08 |
|4 |Amanah Raya Noms (T) Sdn Bhd - Akaun Amanah Saham Malaysia |9690800 |3.20 |
| |Cartaban Noms (A) Sdn Bhd | | |
|5 |Lembaga Tabung Haji |7154727 |2.36 |
|6 |Amanah Raya Noms (T) Sdn Bhd – Akaun Amanah Saham Wawasan 2020 |5106000 |1.69 |
|7 |HSBC Noms (A) Sdn Bhd – Akaun TNTC untuk Montpelier Global Funds Limited |451900 |1.49 |
| |Citigroup Noms (A) Sdn Bhd – Akaun Exempt An untuk Mellon Bank (Mellon) | | |
|8 |Amanah Raya Noms (T) Sdn Bhd – Akaun Sekim Amanah Saham Nasional |10119982 |3.34 |
| | | | |
|9 | |9741256 |3.21 |
| | | | |
|10 | |5291300 |1.75 |
| | | | |

1.14 Anugerah Berikut adalah beberapa senarai anugerah yang telah Berjaya diperolehi oleh syarikat Kulim (Malaysia) Berhad.
|No. |Recognition and Accreditation |Awarded By |Year |Receiving Company / Operating |
| | | | |Unit |
|1 |NACRA AWARD 2009 |1. Bursa Malaysia Bhd Malaysian |2009 |Kulim (Malaysia) Berhad |
| |• Most Outstanding Annual Report (Silver) |2. Institute of Management | | |
| |• Industry Excellence Award (MainBoard) - Plantation & |3. Malaysian Institute of | | |
| |Mining (Winner) |Accountants (MIA) | | |
| | |4. Malaysian Institute of | | |
| | |Certified Public Accountants | | |
| | |(MICPA) | | |
|2 |Malaysia Sustainability Reporting Awards (MaSRA) 2009 |ACCA Malaysia |2009 |Kulim (Malaysia) Berhad |
| |• Short listed | | | |
| |• Best First Time Reporter (Winner) | | | |
| |• Commendation : Reporting on Strategy & Governance | | | |
|3 |CICM Responsible Care Awards 2007/2008 Category: |Chemical Industries Council Of |2009 |Natural Oleochemicals Sdn. Bhd |
| |Oleochemicals |Malaysia (CICM) | | |
| |1. Distribution Code - (Merit) | | | |
| |2. Process Safety Code - (Merit) | | | |
| |3. Employee Health & Safety Code - (Merit) | | | |
| |4. Product Stewardship Code - (Gold) | | | |
|4 |Global CSR Awards 2009 |Pinnacle Group International |2009 |Kulim (Malaysia) Berhad |
| |- Gold Award for Best Environmental Excellence Award | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|5 |Pensijilan sebagai "Sustainable Palm Oil Producer" |Executive Board of RSPO |2009 |Kulim (M'sia) Berhad (Plantations |
| | | | |in Malaysia) |
| | | | | |
|6 |Pensijilan sebagai "Sustainable Palm Oil Producer" |RSPO Board |2008 |New Britain Palm Oil Limited |
| | | | |(NBPOL) |
|7 |New Company Of The Year |London Stock Exchange |2008 |New Britain Palm Oil Limited |
| | | | |(NBPOL) |
|8 |Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Keselamatan & Kesihatan |Kementerian Sumber Manusia |2008 |Ladang Selai |
| |Pekerjaan Negeri Johor 2008 | | | |
|9 |NACRA AWARD 2008 |1. Bursa Malaysia Bhd Malaysian |2008 |Kulim (M) Berhad |
| |1. Best Annual Report in Bahasa Malaysia (Silver) |2. Institute of Management | | |
| |2. Industry Excellence Award (Main Board) - Plantation & |3. Malaysian Institute of | | |
| |Mining (Winner) |Accountants (MIA) | | |
| | |4. Malaysian Institute of | | |
| | |Certified Public Accountants | | |
| | |(MICPA) | | |
|10 |GMP |MOODY International |2008 |Natural Oleochemicals Sdn Bhd & |
| | | | |Dubois-Natural Esters Sdn Bhd |
|11 |HALAL |Jabatan Kemajuan Islam Malaysia |2007 |Dubois-Natural Esters Sdn Bhd & |
| | | | |Natural Soaps Sdn Bhd |
|12 |ACCA Mesra Awards 2006 (Sustainable Report - Senarai |ACCA |2007 |Kulim (M) Berhad |
| |Pendek) | | | |
|13 |QAC (Quality Assurance Capability - 100% Achivement) |Procter & Gamble (P&G) |2006 |Natural Oleochemicals Sdn Bhd |
|14 |ACCA Mesra Awards 2006 (Sustainable Report - Senarai |ACCA |2006 |Kulim (M) Berhad |
| |Pendek) | | | |
|15 |HALAL |Jabatan Kemajuan Islam Malaysia |2005 |Natural Oleochemicals Sdn Bhd |
|16 |Sijil Pengesahan Sistem Pengurusan Keselamatan dan |SIRIM QAS International Sdn Bhd |2005 |Natural Oleochemicals Sdn Bhd |
| |Kesihatan Pekerjaan (Occupational Health and Safety | | | |
| |Management System - OHSAS 18001 : 1999) | | | |
|17 |Anugerah Kualiti Industri Negeri Johor 2005 |Johor Government Under the |2005 |Natural Oleochemicals Sdn Bhd |
| | |Secretariatship of SIRIM | | |
|18 |Anugerah Majikan Berdaya Menghadapi Cabaran Globalisasi |Kementerian Sumber Manusia |2004 |Kulim (M) Berhad |
| |(Kategori Industri Besar) - Saguhati | | | |
|19 |Operational HACCP System (MI Specification H-01) |MOODY International Shanghai, |2004 |Natural Oleochemicals Sdn Bhd & |
| | |China | |Dubois-Natural Esters Sdn Bhd |
|20 |Anugerah Ladang Bahagia |Kementerian Sumber Manusia |2004 |Ladang Sindora |
|21 |Anugerah Industri Sawit Malaysia - Peringkat Wilayah |Malaysia Palm Oil Board |1999 |Ladang Sindora |
| |Selatan | | | |
|22 |KOSHER |Kosher Certification |1997 |Dubois-Natural Esters Sdn Bhd |
|23 |KOSHER |Kosher Certification |1994 |Natural Oleochemicals Sdn Bhd |
|24 |Anugerah Penyelidikan Bersama Sektor Awam & Swasta |Ketua Setiausaha Negara |1993 |Agriculture Industrial Machinery |
| | | | |Sdn Bhd |
|25 |Anugerah Kecemerlangan |Menteri Perusahaan Utama |1991 |Ladang Sindora |

| [pic] | [pic] | [pic] | [pic] | [pic] |
|Global CSR Awards 2009 |NACRA 2008 Industri Excellence|NACRA 2008 |Anugerah KKP Negeri Johor |ACCA (MESRA) 2007 |
| |Awards |Best Annual Report in Malay |2008 | |

|[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |
|MaSRA 2009 Short Listed |MaSRA 2009 |MaSRA 2009 |NACRA 2009 |NACRA 2009 |
| |Best First Time Reporter |Reporting on Strategy & |Most Outstanding Annual |Most Outstanding Annual |
| |(Winner) |Governance |report (Silver) |report (Silver) |

|[pic] |

Industri Excellence Award (Main Board) - Plantation & Mining (Winner)

[pic]

|No. |Recognition and Accreditation |Awarded By |Year |Receiving Company / Operating Unit |
|1 |ISO 9001:2008 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2009 |SIM Manufacturing Sdn Bhd |
| |(Audited 23 Nov 2009) | | | |
|2 |MS ISO 14001 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2007 |Ladang Sindora |
|3 |MS ISO 14001:1997 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2004 |Ladang Sedenak |
|4 |Sijil Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM - MS |Department Standard Malaysia |2006 |Natural Oleochemicals Sdn. Bhd. |
| |ISO-IEC 17025:2005) | | | |
|5 |ISO / IED 17205 |Department Standard Malaysia |2005 |Ulu Tiram Central Laboratory |
|6 |MS ISO 9001 : 2000 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2004 |Skellerup Industries (M) Sdn. Bhd. |
|7 |EMS ISO 14001 : 1996 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2004 |Pasir Panjang Palm Oil Mill |
|8 |EMS ISO 14001 : 1996 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2004 |Sedenak Estate |
|9 |MS ISO 9001 : 2000 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2003 |Siang Palm Oil Mill |
|10 |MS ISO 9001 : 2000 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2003 |Sedenak PalmOil Mill |
|11 |MS ISO 9001 : 2000 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2003 |Palong Cocoa Palm Oil Mill |
|12 |MS ISO 9001 : 2000 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2003 |Ladang Tereh Selatan |
|13 |MS ISO 9001 : 2000 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2003 |Tereh Palm Oil Mill |
|14 |MS ISO 9001 : 2000 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2002 |Sindora Palm Oil Mill |
|15 |MS ISO 9001 : 2000 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2002 |Pasir Panjang Palm Oil Mill |
|16 |MS ISO 9001 : 2000 |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |2002 |Tunjuk Laut Palm Oil Mill |
|17 |Sijil Pendaftaran Sistem Kualiti (Quality System |SIRIM QAS International Sdn. Bhd. |1995 |Natural Oleochemicals Sdn. Bhd & |
| |Registration Certificate - ISO 9001:2000 | | |Dubois-Natural Esters Sdn. Bhd. |

|No. |Recognition and Accreditation |Awarded By |Year |Receiving Company / Operating |
| | | | |Unit |
|1 |Overall Champion 1st place for Service Categories, Top |MPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2009 |Kuntum benih - PCPOM |
| |10 & Anugerah 3 Bintang | | | |
|2 |Anugerah 3 Bintang |MPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2009 |Kuntum Bintang Bermuda - Sedenak |
| | | | |POM |
|3 |Anugerah 3 Bintang |MPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2009 |Kuntum Steel - Sindora Mill |
|4 |Anugerah 3 Bintang |MPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2009 |Kuntum Montel - KMF |
|5 |Anugerah 3 Bintang |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2008 |Kuntum Teratai - Siang Mill |
|6 |Anugerah 3 Bintang |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2008 |Kuntum Steel K - Sindora Mill |
|7 |3rd place for Service Categories, Top 10 & Anugerah 3 |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2008 |Kuntum Akrab - Sindora Estate |
| |Bintang | | | |
|8 |Anugerah 3 Bintang |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2007 |Kuntum Steel K - Sindora Mill |
|9 |Top 10 & Anugerah 3 Bintang |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2007 |Kuntum Akrab - Sindora Estate |
|10 |3rd place for Service Categories, Top 10 & Anugerah 3 |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2007 |Kuntum Teratai - SPOM |
| |Bintang | | | |
|11 |Anugerah 3 Bintang |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2006 |Kuntum Akrab - Sindora Estate |
|12 |Anugerah 3 Bintang |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2006 |Kuntum Automation Se - PPPOM |
|13 |Anugerah 3 Bintang |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2006 |Kuntum Steel - Sindora Mill |
|14 |Anugerah 3 Bintang |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2006 |Kuntum Teratai - SPOM |
|15 |Anugerah 3 Bintang |NPC - NATIONAL ICC CONVENTION |2005 |Kuntum Mutiara Waja - TLPOM |

2.0 Isu-isu yang dihadapi oleh Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad

2.1 Ketidakstabilan harga bagi produk perladangan

Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad pada separuh tahun yang kedua menyaksikan munculnya sentimen yang telah melemahkan pasaran, terutamanya pengaruh oleh penurunan mendadak harga minyak mentah, minyak sayuran, stok minyak sawit yang tinggi, serta krisis kewangan global di samping kebimbangan terhadap kemelesetan ekonomi. Hasilnya, purata harga MSM harian Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad menurun sebanyak 66 peratus dalam tempoh lapan bulan.

Justeru, itu bagi meningkatkan kembali harga bagi kelapa sawit, kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai langkah penstabilan harga bagi melindungi daya saing dan daya maju industri.Antara langkah yang diperkenalkan oleh kerajaan adalah memperkenalkan Skim Intensif Tanaman Semula pokok kelapa sawit. Ia adalah satu cara untuk menggalakkan peladang dan pekebun kecil untuk menanam semula pokok kelapa sawit yang hampir berusia 25 tahun.

2.2Peluang pelaburan penanaman perladangan di luar Malaysia

Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad mempunyai lebih banyak peluang pelaburan dalam perladangan di luar Negara berbanding Malaysia kerana prestasi mata wang kita telah mengatasi prestasi mata wang Dolar Amerika Syarikat . Namun begitu ia juga tidak menungkinkan bidang perladangan berkembang dengan wujudnya aktiviti pembalakkan yang menyumbang lebih separuh jumlah eksport yang boleh memberi kesan kepada eksport kelapa sawit. Walau Bagaimanapun ia tidak menjejaskan Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad kerana pada Tahun 2008 telah menyaksikan langkah pertama yang penting di dalam usaha Bahagian untuk mencapai satu kelebihan pembezaan yang penting. Secara tidak langsung dapat dilihat Keseluruhan operasi perladangan Kulim di Malaysia dan PNG yang telah dianugerahkan dengan sijil RSPO, Ini sekaligus menjadikan Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad sebagai kumpulan salah sebuah syarikat pertama di dunia yang menerima anugerah tersebut.

2.3 Isu Kegawatan Ekonomi

Pada tahun 2008 telah berlaku krisis gadai janji sub-prima di Amerika Syarikat ataupun krisis kegawatan ekonomi. Tetapi pada tahun 2008 ia merupakan satu lagi tahun gemilang bagi Kumpulan Kulim. Di sebalik kegawatan ekonomi global, Kulim dengan sukacitanya melaporkan bahawa Kumpulan Kulim pada 2008 telah sekali lagi mencatatkan rekod pencapaian pendapatan, iaitu peningkatan sebanyak 45% daripada tahun sebelumnya dan peningkatan yang kukuh sebanyak 36% dalam keuntungan operasi teras. Rekod pertumbuhan keuntungan mereka untuk beberapa tahun berturut-turut ini membuktikan bahawa strategi bagi pertumbuhan berkeuntungan terus berada di landasan yang tepat. Tidak kurang pentingnya, keseluruhan operasi ladang di Malaysia dan Papua New Guinea telah selesai diaudit oleh pihak ketiga untuk pensijilan RSPO, dengan NBPOL memperolehi pensijilan RSPO pada bulan September 2008 dan operasi di Malaysia, pada bulan Januari 2009.

Objektif mereka kekal sama iaitu mencipta nilai dan memberi pulangan tinggi untuk para pemegang saham. Janji syarikat Kulim bagi mencipta nilai sekali lagi ditunaikan pada tahun 2008 apabila beberapa inisiatif korporat termasuk pengambilalihan dan pengembangan bisnes utama, terutamanya dalam mempertingkatkan prospek pendapatan jangka panjang Kumpulan, telah dilaksanakan semasa tahun kewangan. Bagaimanapun, pembiayaan untuk inisiatif-inisiatif ini bermakna mereka hanya dapat mengekalkan kadar dividen sepertimana kadar bayaran pada tahun 2007. Keputusan kewangan telah disumbangkan oleh prestasi operasi yang lebih mantap dalam segmen perladangan serta makanan dan restoran serta perlaksanaan pelbagai inisiatif korporat yang berjaya mencipta nilai, di mana kesemuanya telah dicapai walaupun berdepan cabaran luaran yang besar di sepanjang tahun 2008.

3.0 Analisis Kewangan

|Liquidity Ratio |2008 |2007 |2006 |
|Current Ratio |1.83 times |1.05 times |1.83 times |
|Quick Ratio |3.21 times |1.04 times |1.83 times |
|Cash Ratio |0.14 times |0.11 times |0.14 times |
| | | | |
|Leverage Ratio |2008 |2007 |2006 |
|Debt to Total Asset Ratio |0.35 times |0.33 times |0.39 times |
|Equity Ratio |0.55 times |0.49 times |0.65 times |
|Long Term Debt to Equity Ratio |0.30 times |0.24 times |0.43 times |
|Times Interest Earned Ratio |118.35 times |76.57 times |19.17 times |
| | | | |
|Activity Ratio |2008 |2007 |2006 |
|Inventory Turnover |28.99 times |48.44 times |66.99 times |
|Fixed Asset Turnover |0.12 times |0.08 times |0.06 times |
|Total Asset Turnover |0.11 times |0.07 times |0.05 times |
|Account Receivable Turnover |0.11 times |0.07 times |0.41 times |
|Average Collection Period |351 days |541 days |890 days |
| | | | |
|Profitability Ratio |2008 |2007 |2006 |
|Gross Profit Margin |71.55% |64.28% |59.48% |
|Operating Profit Margin |16.80% |21.31% |14.83% |
|Net Profits Margin |13.20% |18.79% |9.36% |
|Return On Total Assets |5.35% |4.39% |1.20% |
|Return on Stockholders Equity |7.77% |6.45% |1.85% |
|Earning Per Share |RM 1.71 |RM 1.73 |RM 0.64 |
|Price Earning Ratio |2.71 times |2.67 times |0.78 times |
| | | | |

|Growth Ratio |2008 |2007 |2006 |
|Sales |0.64 |0.38 |-0.29 |
|Net Income |0.29 |2.77 |-0.3 |

[pic]

[pic]

4.0 Profil Industri

Analisis porter 5 gerak kuasa telah digunakan bagi menghuraikan suasana persekitaran industri yang diceburi oleh syarikat Kulim Berhad. Antara elemen atau faktor yang terkandung dalam analisis porter 5 adalah seperti pembeli, pembekal, pesaing produk ganti dan kemasukan firma baru dalam industri. Namun demikin, tidak semua yang terkandung dalam analisis porter 5 gerak kuasa ini digunakan.

Seperti yang diketahui, selain terlibat dalam industri perladangan kelapa sawit, Kulim Berhad juga terlibat dalam industri lain seperti oleokimia,makanan dan restoran dan usahasama keusahawanan. Namun, dalam menilai suasana industri Kulim Berhad ini, bidang perladangan adalah bidang yang diutamakan.

4.1.1 Pembeli

Pembeli produk syarikat kulim adalah terdiri daripada pelanggan dari seluruh dunia iaitu lebih daripada 90% produk dipasarkan ke seluruh dunia. Oleh itu, pasaran Kulim Berhad boleh dikatakan bergantung pada pertumbuhan ekonomi negara dan ekonomi dunia. Namun begitu, Kulim telah merancang dan mempraktikkan pelbagai kaedah untuk terus berkembang maju walaupun di dalam ekonomi dunia yang tidak menentu.

Selain itu, Kulim juga telah mempelbagaikan lagi perniagaan dan perkhidmatannya seperti dalam sektor makanan & restoran, pengilangan, kerjasama usahawan dan pelbagai sektor lain lagi. Kulim Berhad juga telam mengembangkan perniagaannya ke serata dunia seperti pengambil alihan ladang di luar negara seperti di Papua New Guana dan kepulauan Solomon, membuka 4 lagi cawangan KFC di Pnompenh dan meluaskan lagi aktiviti perniagaan dalam pelbagai sektor. QSR Brands juga merupakan peneraju perusahaan restoran perkhidmatan segera bersepadu sepenuhnya di Malaysia, Singapura, Brunei dan Kemboja,

Ini merupakan satu langakah yang baik bagi Kulim Berhad dalam membesarkan lagi perniagaanya. Langkah-langkah yang diambil dilihat akan dapat memajukan lagi syarikat dengan mengembangkan lagi perniagaanya.

4.1.2 Pembekal

Sebagai sebuah syarikat yang menjalankan pelbagai perniagaan dan perkhidmatan, Kulim adalah mengeluarkan hasilnya sendiri daripada asas. Sebagai contoh, Kulim mempunyai ladang yang diusahakan sendiri dan mempunyai kilang bersepadu seluas 22ekar yang merupakan pengeluar oleokimia terbesar di dunia. Selain itu, dalam industri restoran pula, Kulim juga menjalankan aktiviti sokongan yang lain untuk menyokong bisnes teras restoran Kumpulan, merangkumi kilang makanan ternakan, ladang pembiakan, pusat penetasan, ladang ternakan kontrak, pusat pemprosesan ayam dan pemprosesan lanjutan, pembuatan sos dan ramuan.

Oleh itu, strategi produk, pemasaran dan perkhidmatan pelanggan yang agresif dan inovatif akan terus menjadi pemacu utama prestasi Kulim Berhad.

4.1.3 Pesaing dan Pendatang baru

Melihat kepada pertumbuhan dan peluang pasaran yang semakin bertambah dalam industri ini, ia merupakan satu peluang yang besar dan amat berpotensi kepada syarikat. Namun demikian, pada masa yang sama, situasi ini mengundang kepada ramai pendatang baru menceburi bidang ini sekaligus mewujudkan ramai pesaing.

Antara pesaing yang telah mempunyai nama yang kukuh dalam industri perladangan adalah seperti SimeDarby dan IOI. Oleh itu, Kulim Berhad perlulah mengambil langkah supaya dapat menerajui industri perladangan ini seperti memperbanyakkan lagi ladang dan kilang, mempertingkatkan pengeluaaran dan kualiti produk melalui R&D dan pelbagai langkah lagi supaya syarikat berada di hadapan dan menjadi peneraju di dalam bidang ini.

5.0Analisis PEST

Analisis PEST ini terdiri daripada 4 faktor iaitu politik, ekonomi sosial dan teknologi. 4 faktor ini amat penting bagi sesebuah syarikat yang beroperasi di dalam atau di luar negara.

5.1Faktor Politik

Faktor politik adalah satu faktor yang penting dalam menentukan kejayaan sesebuah syarikat korporat.Begitu juga dengan syarikat Kulim (Malaysia) Berhad sentiasa memelihara kerjasama yang kekal dengan negara berkaitan / pihak berkuasa tempatan sama ada secara langsung atau tidak langsung menerusi persatuan. Ini dapat dijelaskan lagi dengan Syarikat Kulim menyertai dalam pelbagai kumpulan kerja itu di bawah MPOA / MPOB / RSPO / MAPA.

Disamping Syarikat Kulim (Malaysia) juga turut mengamalkan pengurusan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (“TQM”) sebagai sebahagian penting daripada strategi keseluruhan bertujuan memupuk kesedaran kualiti dalam semua proses organisasi bagi memenuhi kepuasan pelanggan pada kos yang rendah .

5.2Faktor Ekonomi

Faktor ini turut mampu menjadi faktor penarik ataupun penolak kepada syarikat tempatan dan luar negara melabur di sesebuah negara itu tidak dapat dinafikan bahawa negara yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh iaitu dengan kadar pertumbuhan ekonomi yang konsisten mampu menarik syarikat-syarikat gergasi. Sedia maklum Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad telah menikmati pertumbuhan yang pesat bermula awal 1970-an lagi dan ia terus berterusan berkembang sehingga kini. Selain itu juga, syarikat Kulim (Malaysia) Berhad mampu bertahan kerana syarikat bijak mempelbagaikan sumber ekonomi syarikat dengan mempelbagaikan sumber semula jadi selain kelapa sawit.

Disamping kesediaan syarikat Kulim (Malaysia) untuk memperluaskan lagi peluang pertumbuhan ekonomi dengan meneroka bidang lain selain daripada industri utama iaitu oleokimia,intraprenuer-venture serta makanan dan restoran.

5.3Faktor Sosio Budaya

Selain daripada berusaha untuk mempertingkatkan nilai setiap pihak berkepentingan dalam syarikat, pihak pengurusan atasan tidak pernah melupakan tanggungjawab sosial. Mereka akan terus memberi respons terhadap organisasi- organisasi kebajikan di negara ini. Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad juga menjalin hubungan yang baik antara tenaga kerja dan tanggungan mereka, masyarakat tempatan, pembekal-pembekal, pelanggan- pelanggan, daerah / serantau dan kerajaan nasional dan pertubuhan bukan kerajaan bertanggungjawab (NGOs) adalah faktor penting bagi syarikat Kulim (Malaysia) untuk terus bertahan dalam sektor perladangan.

Disamping Kulim (Malaysia) Berhad juga tidak lupa untuk menyumbangkan sumbangan berbentuk kewangan kepada Institusi dan program sosial penting yang membolehkan syarikat Kulim (Malaysia) Berhad terus dikenali dan bertahan. Selain itu juga, syarikat Kulim (Malaysia) juga turut terlibat dalam tanggungjawab sosial kepada para pekerja mereka dan juga rakan perniagaan. Contohnya sumbangan bungkusan buah kurma telah diagihkan kepada semua anggota pekerja dan rakan-rakan perniagaan sebagai symbol perpaduan tanpa mengira bangsa dan agama semasa dibulan ramadhan.

5.4 Faktor Teknologi

Aspirasi negara yang diilhamkan dalam wawasan 2020 ialah pencapaian taraf sebuah yang maju menjelang tahun 2020. Ini bermakna kemajuan dalam semua aspek kehidupan termasuk dari segi ekonomi, politik ,sosial , keroharian, psikologi dan kebudayaan.

Pihak pengurusan Kulim (Malaysia) Berhad juga turut mengamalkan Penggunaan teknologi baru dalam bidang perladangan iaitu penggunaan mesin baru menggantikan yang lama disamping dapat mengurangkan tenaga buruh yang rendah, kos penyelenggaraan yang rendah dan mampu menghasilkan produk yang berkualiti dan lebih produktiviti pada masa hadapan.

Inisiatif Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) merupakan salah satu elemen strategi yang penting untuk mendorong pertumbuhan ,daya saing dan tahap lestari syarikat pada masa depan. Di Kulim (Malaysia) Berhad giat melaksanakan kemajuan sains dengan melakukan kajian dan penyelidikan yang boleh membantu syarikat untuk berkembang lebih jauh ke hadapan.

6.0Strategi Syarikat pada masa kini

Strategi adalah satu pelan tindakan komprehensif syarikat. Strategi sering menjadi perantara yang boleh digunakan oleh sesebuah syarikat untuk mencapai objektif, misi, visi yang telah ditetapkan. Kecekapan syarikat banyak bergantung kepada ketepatan strategi yang digunakan. Justeru itu sebagai salah sebuah syarikat korporat Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad telah mempelbagaikan strategi untuk memastikan syarikat mereka sentiasa berada dihadapan pesaing-pesaing mereka.

Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad telah melakukan pelbagai strategi untuk memastikan Kulim Berhad sentiasa maju kehadapan berbanding pesaing-pesaingnya. Strategi yang akan dilaksana bagi syarikat adalah perlu untuk memperkukuhkan lagi Kulim Berhad dalam sektor perladangan. Antara strategi yang telah diambil oleh pihak Kulim (Malaysia) Berhad adalah seperti strategi pengembangan pasaran, strategi integrasi mendatar dan juga strategi konglomerat.

6.1Strategi Pengembangan Pasaran

Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad telah menggunakan strategi ini untuk melebarkan lagi pasaran mereka yang sedia ada. Pada awal penubuhan Kulim Berhad hanya terlibat dalam sektor perladangan didalam Malaysia sahaja. Tetapi selepas syarikat Kulim Berhad berkembang maju pihak pengurusan syarikat mengambil keputusan untuk melebarkan lagi sayap pasaran mereka selari dengan kemajuan yang dicapai syarikat dari masa ke semasa.

Ini dapat dijelaskan dengan bukti yang menunjukkan syarikat Kulim (Malaysia) Berhad cuba melebarkan sayap pasaran mereka diluar negara. Disamping Kulim Berhad juga mengadakan rundingan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang besar. Contohnya Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad telah membeli tanah pertanian di luar negara seperti Papua New Guinea dan juga Kepulauan Solomon. Secara tidak langsung ia boleh memberi keuntungan yang lumayan kepada syarikat. Selain Syarikat Kulim Berhad juga boleh memiliki syer pasaran yang tinggi dan berkemampuan untuk bersaing dengan syarikat yang sama bidang.

6.2Strategi Pembangunan Produk

Kulim Malaysia berhad telah menggunakan strategi ini bagi membagunkan perkhidmatan dan pengeluaran yang sedia ada kepada yang baru. Hal ini akan dapat meningkatkan dan menambah nilai pengeluaran sekaligus meninggikan lagi kualiti produk.strategi ini amat sesuai digunakan oleh industri yang sedang berkembang seperti industri perladangan, oleokimia, pengilangan, restoran dan makanan dan pembangunan keusahawanan.

Bagi melaksanakan strategi ini, Kulim Malaysia Berhad telah melaksanakan visi 30:30 iaitu semua operasi perladangan milik Kulim di Malaysia dan luar negara mempunyai satu matlamat yang sama iaitu mencapai kadar purata penghasilan BTS tahunan sebanyak 30 tan bagi setiap hektar dan kadar perahan gabungan sebanyak 30% untuk minyak dan isirong bagi BTS yang diproses. Bagi mencapai matlamat ini, kami telah membuat pelaburan besar dalam bidang penyelidikan dan pembangunan di samping mengendalikan kemudahan pengeluaran biji benih sendiri di Malaysia dan Papua New Guinea bagi memastikan potensi genetik tanaman kami sentiasa di tahap kualiti tertinggi. Kesan daripada perbezaan cuaca di ketiga-tiga negara di mana ladang-ladang Kumpulan Kulim beroperasi, terdapat beberapa perbezaan di dalam kumpulan.

6.3Strategi Integrasi Mendatar

Objektif utama syarikat kulim Berhad menggunakan strategi ini adalah untuk meningkatkan dan mengukuhkan lagi kedudukan syarikat Kulim dalam pasaran mahupun industry lain.

Tujuan utama ia digunakan adalah untuk melawan pesaing kerana secara umumnya dalam suatu pasaran yang sama pasti adanya persaingan yang sengit dan ia boleh membawa kepada persaingan yang merubah masa hadapan yang lebih cerah. Justeru itu untuk memastikan syarikat Kulim (Malaysia) Berhad mampu menghadapi saingan daripada syarikat yang lain. Oleh yang demikian, Kulim (Malaysia) Berhad telah menjalinkan satu usahasama Pada tahun 2006, dengan Peter Cremer (Singapore) GmBH bagi membina dua kilang pemprosesan biodisel di Malaysia dan Singapura, dimana masing-masing dengan kapasiti 100,000 tan setahun. Selain itu juga kedua-dua kilang ini boleh beroperasi dengan pelbagai bahan mentah, sekaligus ia memberikan fleksibiliti sejajar dengan perkembangan sains dan tanaman. Secara Keseluruhannya,dengan penglibatan aktiviti Kulim dalam ketiga-tiga sektor ini berjaya menghasilkan pendapatan tahunan sebanyak RM2.74 bilion pada tahun 2007, dimana meningkat daripada RM1.82 bilion pada 2006.

6.4Strategi Konglomerat

Strategi konglomerat adalah satu cara perkembangan perniagaan dengan memasuki industri yang berbeza sama sekali latar belakangnya. Dalam kaedah ini syarikat biasanya akan menubuhkan anak syarikat baru ataupun mengambil alih syarikat yang sedia ada dalam industry yang ingin diceburi.

Dalam hal ini dapat dapat dilihat, Kulim (Malaysia) Berhad adalah sebuah syarikat yang mana teras utamanya adalah berlandaskan pertanian, tetapi syarikat Kulim juga turut mengambil langkah dengan memperluaskan lagi sektor perniagaan yang mana ia tidak ada kaitan dengan sektor utamanya iaitu pertanian. Tujuannya adalah untuk mengurangkan risiko kebergantungan pada satu jenis industri sahaja. Selain ia turut memanfaatkan pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya pada era tahun 90-an yang berkembang pada kadar yang cukup memberangsangkan.

Contohnya Kulim (Malaysia) Berhad tidak membeli syarikat yang sedia ada sebaliknya pihak pengurusan telah membuat keputusan untuk mengambil alih dan menubuhkan beberapa buah anak syarikat yang mana setiap satu syarikat mempunyai pengurusan yang berbeza industri. Antaranya Kulim Berhad terlibat dalam 3 industri yang berlainan iaitu perladangan, oleokimia, makanan dan juga restoran.

Di dalam Syarikat Kulim (Malaysia) Berhad terdapat beberapa buah syarikat yang terlibat didalamnya. Dimana setiap syarikat mempunyai pengurus yang menguruskan syarikat mengikut industri. Antaranya Kulim Plantations (M) Sdn.Bhd, Selai Sdn.Bhd, Sindora Berhad, Natural oleochemicals, Kulim Energy Sdn.Bhd, dan QSR Brands Sdn.Bhd. Kesemua-semua syarikat ini bertanggungjawab menguruskan aktiviti perladangan, perkilangan dan juga makanan serta restoran.

\7.0 Analisis SWOT

Dalam pengurusan strategik, terdapat pelbagai jenis analisis yang boleh digunakan untuk memastikan strategi yang digubal itu benar-benar berkemampuan untuk merealisasikan objektif, misi dan visi syarikat. Antaranya adalah seperti:

← SWOT

← IFAS

← EFAS

← TOWS

7.1 Analisis SWOT

Ini adalah mengkaji kekuatan dan kelemahan yang ada dalam sesebuah syarikat. Manakala peluang dan ancaman adalah untuk mengkaji persekitaran luaran syarikat.

7.1.1 Kekuatan

Penubuhan Kulim (Malaysia) Berhad adalah berasaskan kepada perladangan. Kulim (Malaysia) Berhad mempunyai kedudukan kewangan yang semakin kukuh. Ini adalah kerana Kulim (Malaysia) Berhad mempunyai ladang tanaman kelapa sawit yang luas di dalam negara dan di luar negara dalam membekalkan hasil pendapatan kepada negara.

Hubungan yang baik antara pekerja dan majikan juga merupakan salah satu keistimewaan dan kekuatan kepada Kulim (Malaysia) Berhad. Hal ini kerana perhubungan yang baik antara pekerja dan majikan dapat mewujudkan semangat kerja yang tinggi serta meningkatkan semangat untuk meneruskan berkerja di Kulim (Malaysia) Berhad dan sekaligus ianya dapat mewujudkan sifat daya saing yang tinggi dalam diri pekerja.

Selain itu, salah satu keunikan yang ada pada Kulim (Malaysia) Berhad adalah syarikat ini dipelopori atau dikuasai dalam syarikat sepenuhnya oleh Bumiputera. Ini membuktikan bahawa, orang bumiputera boleh membina syarikat korporat dan berjaya dalam bidang yang diterajui.

Dalam industri perladangan, Kulim (Malaysia) Berhad telah Berjaya meletakkan dirinya sebagai salah sebuah syarikat yang berjaya dan ini mengambarkan syarikatnya berada dikedudukan global yang efektif yang melihatkan perkembangan yang drastik. Ini telah member peluang kepada Kulim untuk memperolehi lebih banyak peluang dalam perniagaan atau industri yang diceburi.

7.1.2 Kelemahan

Walaupun Kulim (Malaysia) Berhad mempunyai kekuatan yang tersendiri, tetapi mempunyai banyak kelemahan yang harus diatasi dengan baik. Kulim (Malaysia) Berhad perlu mencari beberapa strategi baru untuk mengatasi kelemahan tersebut sekaligus dapat membolehkan mereka bertahan dalam sektor industri yang mereka ceburi.

Kulim (Malaysia) Berhad mempunyai masalah didalam negara iaitu terhad dalam penanaman baru iaitu pembukaan ladang baru di dalam negara. Pihak kerajaan Malaysia melarang untuk membuka hutan untuk tujuan perladangan ini membantutkan usaha untuk mengembangkan industri penanaman kelapa sawit.

Kulim (Malaysia) Berhad mengambil langkah mengatasi masalah tersebut dengan memiliki banyak ladang diluar negara yang tidak terlepas dari masalah yang bakal menimpa iaitu ketidaktentuan keadaan politik dan ekonomi diluar negara. Ini akan memberikan risiko yang besar dalam kerugian dalam pertumbuhan keuntungan dalam syarikat berkenaan.

Selain itu kesukaran untuk mendapatkan tenaga kerja tempatan, Kulim (Malaysia) Berhad juga mempunyai masalah tersebut adalah kerana tidak ramai rakyat Malaysia berminat berkerja dalam bidang sektor perladangan. Oleh kerana masalah tersebut, Kulim (Malaysia) Berhad telah mengatasi masalah tersebut dengan mengambil pekerja warga asing. Hal ini memyebabkan menyumbang kepada kebanjiran warga asing di Malaysia.

7.1.3 Peluang

Terdapat pertumbuhan dalam ekonomi yang baik. Kulim (Malaysia) Berhad melihat terdapat pengukuhan matawang yang baik. Dalam aspek ekonomi memainkan peranan yang penting kerana terdapat perkembangan perniagaan yang dilihat sangat penting. Pengukuhan matawang ini memberikan kelebihan dalam persaingan dan menggalakan pertumbuhan.

Dalam industri perladangan Kulim (Malaysia) Berhad melihat terdapat peningkatan daya saing antara syarikat yang terlibat. Oleh kerana terdapat banyak persaingan yang baik dalam penggalakan ekonomi disamping membantu pertumbuhan ekonomi negara secara mapan. Persaingan yang wujud ini dapat memberikan nilai tambah dalam syarikat berkenaan dalam bersaing. Pertumbuhan nilai dalam sesuatu yang sangat penting ini adalah kerana terdapat menggalakan pertambahan keuntungan dalam syarikat tersebut dalam sektor perladangan.

Pihak kerajaan memainkan peranan yang sangat penting kepada sesuatu industri. Ini adalah kerana tindakan kerajaan memberikan sesuatu kontra yang berbeza dari sebelumnya. Kerajaan mewujudkan AFTA dimana terdapat perjanjian yang dibuat dapat memberikan kelebihan dalam negara Asean untuk melakukan perdagangan. Kulim (Malaysia) Berhad melihat akan memberikan nilai yang positif kerana dapat membangunkan ekonomi serantau yang berkesan. Ini dapat memberikan pengurangan cukai yang dapat memberikan pertumbuhan yang baik disamping menggalakan perdagangan antara negara di Asean lebih baik.

Kulim (Malaysia) Berhad dapat melihat peningkatan pembangunan sosio budaya yang baik dalam negara. Ini dilihat dalam aspek infrastruktur yang baik. Terdapat penambahbaikan dalam jaringan pengangktua iaitu lebuh raya yang baik dapat memudahkan pergerakan kedestinasi yang ditujui. Kulim (Malaysia) Berhadjuga melihat terdapat pertambahan IPTA dan IPTS yang dapat menyumbang kepada tenaga pakar yang memberikan nilai tambah yang baik dalam industri yang memberikan peluang pekerjaan kepada graduan disamping dapat menambahbaikan dalam industri yang diterajui.

7.1.4 Ancaman

Kulim (Malaysia) Berhad tidak akan lari dari berhadapan dengan krisis ekonomi diluar negara. Pergantugan kepada ekonomi luar memberikan suatu impak yang besar jika terdapat masalah ekonomi kepada negara yang dilabur. Ini akan menjejaskan pertumbuhan yang baik dalam sektor industry perladangan.

Kulim (Malaysia) Berhad tidak terlepas dengan masalah pekerja warga asing. Ini memaksa mengambil tenaga luar yang melihat kepada pergantungan yang tinggi untuk mengerakan operasi syarikat terbabit. Masalah kekurangan pekerja tempatan berkerja di sektor perladangan dilihat sebagai masalah yang besar kerana tiada pengerak dalam tenaga kerja. Guna pekerja asing mempunyai kekurangan yang tersendiri iaitu masa perkhidmatan yang terhad dalam tempoh masa tertentu. Ini adalah kerana terpaksa dihantar pulang apabila telah tamat tempoh perkhidmatan. Kerajaan juga ingin mengurangkan warga asing ini memberikan masalah yang besar kerana kekurangan tenaga kerja.

Terdapat juga isu pendatang asing yang ramai di negara ini. Kulim (Malaysia) Berhad melihat terdapat pekerja yang tidak sah akan dihantar pulang. Selain itu menyebabkan tenaga kerja yang kurang untuk memenuhi operasi syarikat berkenaan. Tenaga kerja yang kuarang akan melumpuhkan operasi syarikat dan menyebabkan pengeluaran hasil yang berkuaranga dari sebelum ini.

Perladangan yang dibuka dari hutan akan menyebabkan habitat hidupan liar terancam. Ini akan mengurangkan keluasan tempat kehidupan liar. Permusnahan hutan untuk pembukaan ladang yang baru memberikan kesan ekologi kepada kehidupan. Selain itu pencemaran alam berlaku ketika pemprosesan yang berlaku menyebabkan pencemaran udara yang tidak terkawal. Pencemaran udara yang tidak terkawal akan menyebabkan kesan kepada manusia.

7.2 Internal Factors Analysis summary (IFAS): Kulim Malaysia Berhad

|Faktor Dalaman |Pemberat |Kadar |Skor |Ulasan |
| | | |Pemberat | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Kekuatan: | | | | |
|1.mempunyai kekuatan kewangan |0.20 |5 |0.10 |Tersenarai di BSKL |
|yang kukuh | | | | |
|2.mengadaptasi teknologi | | | | |
|perladangan baru dengan |0.15 |5 |0.75 |Visi 30:30 |
|berkesan | | | | |
|3.strategi pemasaran yang |0.15 |4 |0.60 |Berusaha menguasai pasaran dalam pelbagai badang |
|berkesan | | | | |
|4.dipelopori sepenuhnya oleh |0.10 |3 |0.30 | |
|bumuputera | | | | |
|5.perhubungan antara pekerja | | | |Menjaga kebajikan pekerja |
|dan masyarakat. |0.15 |4 |0.60 | |
|Kelemahan: | | | | |
|1.larangan pembukaan ladang | | | |Sukar untuk membuka ladang baru di Malaysia |
|baru (tebang hutan) |0.05 |2 |0.10 | |
|2.peningkatan kos penyelidikan| | | | |
|3.kesukaran mendapat pekerja |0.15 |3 |0.45 | |
|ladang tempatan | | | |Banyak ambil pekerja ladang dari Indonesia dan |
| |0.05 |2 |0.10 |Bangladesh |
|Jumlah Skor Pemberat | | | | |
| | | | | |
| |1.00 | |3.00 | |

7.3 External Factor Analysis Summary (EFAS): Kulim Malaysia Berhad

|Faktor Luaran |Pemberat |Kadar |Skor |Ulasan |
| | | |pemberat | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|Peluang | | | | |
|1. Keteguhan Asean |0.15 |3 |0.45 |Perdagangan serantau |
|2. Peningkatan daya saing |0.15 |4 |0.60 |Percambahan teknologi |
|3.Pengurangan kadar cukai |0.10 |3 |0.30 |AFTA |
|4. Meningkatkan pembangunan sosio | | | | |
|budaya |0.05 |2 |0.10 |Kemudahan ifrastruktur: jalan raya dsb |
|5.Peningkatan permintaan minyak sawit | | | |Promosi yang berkesan |
|Ancaman |0.15 |5 |0.75 | |
|1. Pesaing buka banyak ladang | | | | |
|2. Terpaksa bergantung kepada tenaga | | | |IOI, SimeDarby |
|pekerja luar |0.10 |2 |0.20 |Pekerja asing |
|3. Isu pendatang asing |0.05 |3 |0.15 | |
|4. Pencemaran alam | | | |Pati, gejala sosial warga asing |
| |0.15 |3 |0.45 |Asap kilang, jerebu, tanah runtuh, kemusnahan |
|Jumlah Skor Pemberat |0.10 |3 |0.30 |hutan dsb |
| | | | | |
| |1.00 | |3.25 | |

7.4 Strategic Factors Analysis Summary (SFAS): Kulim Malaysia Berhad

|Faktor Strategik Utama |Pemberat |Kadar |Jumlah |Tempoh |Ulasan |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|IFAS | | | |P |S |PJ | |
|1. mengadaptasi teknologi |0.20 |4 |0.80 | | |* |visi 30:30 yang berkesan |
|perladangan baru dengan berkesan | | | | | | | |
|2. strategi pemasaran yang berkesan |0.10 |3 |0.30 | |* | |usaha kuasai pasaran |
|3. mempunyai kekuatan kewangan yang | | | | | | |tersenarai di BSKL |
|kukuh |0,10 |3 |0.30 | | |* | |
|4. peningkatan kos penyelidikan |0.05 |2 |0.10 | |* | |penekanan kepada peningkatan |
|5. kesukaran mendapat pekerja ladang| | | | | | |pengeluaran & kualiti |
|tempatan |0.05 |2 |0.10 |* | | | |
|EFAS | | | | | | | |
|1. Peningkatan permintaan minyak |0.15 |3 |0.45 |* | | |kualiti produk terbukti baik |
|sawit | | | | | | |AFTA |
|2. Pengurangan kadar cukai | | | | | | | |
|3. Peningkatan daya saing |0.10 |2 |0.20 | |* | |Kemajuan teknologi kini |
|4 Pesaing buka banyak ladang |0.05 |2 |0.10 | |* | |Kesan kempen pertanian kerajaan |
|5. Pencemaran alam | | | | | | |Isu media kini |
| |0.10 |4 |0.40 | | | | |
| |0.10 |3 |0.30 | | |* | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | |* | | | |
|Jumlah Skor |1.00 | |3.05 | | |

7.5 Matriks Tows

Matriks Tows boleh diibaratkan sebagai enjin paling popular untuk menhhasilkan strategi di kalangan perancang strategi dan mengawal pengurusan strategik hari ini. Matriks Tows ini secara tidak lansung membantu syarikat menjadi lebih kompetitif dalam industri yang diceburi.

| |KEKUATAN (S) |KELEMAHAN (W) |
| |1.mempunyai kekuatan kewangan yang kukuh |1.larangan pembukaan ladang baru (tebang |
| |2.mengadaptasi teknologi perladangan baru |hutan) |
| |dengan berkesan |2.peningkatan kos penyelidikan |
| |3.strategi pemasaran yang berkesan |3.kesukaran mendapat pekerja ladang tempatan |
| |4.dipelopori sepenuhnya oleh bumuputera | |
| |5.perhubungan antara pekerja dan masyarakat. | |
|PELUANG (O) |STRATEGI (KO) |STRATEGI (WO) |
|1. Keteguhan Asean |1. Menembusi pasaran baru. Contohnya |1. Meluaskan bidang industri yang lebih |
|2. Peningkatan daya saing |memperluaskan projek perladangan. |terjamin. Contohnya bidang hartanah. |
|3. Pengurangan kadar cukai |(K1,K3,O2,O3) |(W2,O4) |
|4. Meningkatkan pembangunan sosio budaya|(strategi perkembangan pasaran) |(strategi konsentrik) |
|5.Peningkatan permintaan minyak sawit |2. kepakaran dalam teknologi pertanian di | |
| |pertingkatkan. Contohnya membeli teknologi | |
| |baru dari luar negara. | |
| |(K2,O5) | |
| |(strategi pembangunan produk) | |
|ANCAMAN (T) |STRATEGI (KT) |STRATEGI (WT) |
|1. Pesaing buka banyak ladang |Syarikat perlu mempertingkatkan kesedaran |Syarikat menerukan mengambil buruh dari luar |
|2. Terpaksa bergantung kepada tenaga |rakyat tempatan untuk bekerja di sektor |kerana kos tenaga buruh tang lebih murah |
|pekerja luar |perladangan bagi mengatasi persaing. |berbanding buruh tempatan. |
|3. Isu pendatang asing |(K5,T2,) |(W3,T2) |
|4. Pencemaran alam |(strategi pertumbuhan) |(Strategi bertahan) |

8.0 Komen dan Cadangan. Pada keseluruhannya, Kulim Malaysia Berhad mempunyai kadar pertumbuhan yang meningkat sepanjang tahun. Peningkatan kadar pertumbuhan ini secara tidak langsung telah mewujudkan imej yang baik pada syarikat. Sebagai salah satu syarikat korporat, imej yang baik serta kewangan syarikat yang kukuh adalah merupakan satu elemen yang amat penting bagi memastikan syarikat sentiasa maju ke hadapan dan dapat bertahan serta bersaing dengan pesaing dalam industri yang diceburi. Hasil daripada analisis stratgi yang telah dilakukan, kami mendapati bahawa Kulim Malaysia Berhad telah berkembang maju dalam pelbagai sektor yang diceburinya terutama dalam industri perladangan. Kulim Berhad telah melebarkan sayap perniagaannya ke seluruh asia seperti Papua New Guana, Kepulauan Solomon, PnomPenh, Singapura, Hong Kong dan Brunei. Sesuai dengan saranan kerajaan yang mengutamakan industri pertanian, Kulim Berhad telah memberi perhatian yang serius dalam industri perladangan dengan menambah keluasan ladang dan mempelbagaikan hasil produknya. Selain daripada perladangan, Kulim Berhad juga telah mempelbagaikan aktiviti perniagaanya seperti industri restoran, pengilangan, kerjasama usahawan dan sebagainya. Hal ini akan mengembangkan lagi perniagaan syarikat. Kesimpulannya, Kulim Berhad adalah sebuah syarikat korporat yang menjalankan pelbagai aktiviti dan telah berkembang dengan jayanya dari semasa ke semasa.

Similar Documents