Premium Essay

Pepsi Va Coca Cola

In: Business and Management

Submitted By butt8rf1y
Words 1233
Pages 5
The Coca-Cola Company vs. PepsiCo, Inc
The Coca-Cola Company versus PepsiCo, Inc

In this paper I will discuss the case of the pension plan between Coca-Cola and PepsiCo Inc. I will be comparing the pension plans of both companies of what they offer as well as the funded status at the end of 2007. You will also see that I have calculated the different rates used by both companies while they are trying to compute their portion of the pension amount. I will also explain through my justification which company myself would want to invest with as a shareholder. And lastly I will justify which company I would like to work with as an employee. 1. Compare the pension plans of Coca-Cola and PepsiCo, including type of plan and funded status at 2007 year-end. Each organization offers and sponsors 401K pension plans as well as medical and life insurance benefit plans for their employees or associates. Not all employees are eligible for participation in all plans. Coca Cola has a defined contribution plan that includes all U.S. employees and some international employees. This is a contributory plan; both the employer and the employee make contributions. This plan offers substantial tax benefits for the contributions made by the employer. In addition, Coca Cola also has a defined benefit pension plan. This plan is considered a nonqualified, unfunded plan primarily for the organizations officers, most U.S. employees, and some international employees. This plan offers no tax benefits for contributions made by the organization. In 2007, Coca Cola amended this plan to reduce exposure. PepsiCo, Inc. has a voluntary defined benefit pension plan that includes all full time U.S. employees and some international employees. This plan is a noncontributory plan; the employer is the only contributor funding the plan therefore they bear the entire cost of the plan. This plan...

Similar Documents

Free Essay

Grgreggregrg

...HOA SEN UNIVERSITY BQ GIAO D9C VA DAO TAO KHOA NGON NGO VA VG HOA HQC NGANH TIENG ANH BAO CAO QUAN TRI. CHIEN UQC PHAN TICH NGANH PHAN TICH DOI THU CANH TRANH Gide vién huiing d$n: PH XUAN THANHNhom sinh vién thijc hi(n: | | | 091646 | PHAM NGQC THIEN KIM | 091654 | TRAN THI THIEN KIM | 091655 | | 091697 | TRAN TRI,NH NGQC THAO | 091710 | LY THU THAO | 091707 | Thd ng 4/ 2012 DC iv 1. L]ch su, to nhin, su m(nh .................................................................................................... . l I . I . L]ch sir thuong hiéu .......................................................................................................... l l .3. Sume 2 2 iatd thucmghieu 2 5. Cac hoat dong nfii brit cua tap doén COCA—COLA 5 7. H( thong phdn phoi 7 II. PIN TICH SWOT .. Ifl. PHA LOAI DOI TO CANH TRANH. 11 1. Canh tranh nh3n hi(u: 11 2. Canh tranh ngénh: 11 3. Canh tranh cfing dung: 11 4. Canh tranh chung: 11 1. Phén tich chién luoc canh tranh va chién tune kinh doanh cua doi thu: 12 2.1. Chién tune kinh doah cua PepsiCo. 12 I . I.2 Nhfim kinh doanh nha hang. 13 1.1.3 Pharr khuc thuc phfim nhe (Snack food) 14 2.2. Chién luoc canh tranh cua Pepsi 14 2. Phfin tich anh huirng cira doi thu canh tranh doi vcri ngérih: 17 3. Phfin tich lich sir hinh thénh va ph:it trién kinh doanh cua ho:. 19 4. Cac h( thong gi:i tr] in:i PepsiCo......

Words: 13418 - Pages: 54

Free Essay

Pepsi vs Cola

...avantaj competitiv al COCA COLA COMPANY COCA-COLA este o bautura racoritoare in varsta de peste 100 de ani si care a aparut ca orice altceva decat o bautura racoritoare. Inventata de un farmacist, fost combatant in armata confederatiei, JOHN STYTH PEMBERTON, COCA-COLA a fost introdusa initial ca medicament exotic – ce continea atat cocaina din frunzele de coca, cat si cafeina din fructele de cola. Frunzele de coca erau preferatele indienilor bolivieni, care le mestecau in timp ce munceau. De aici si numele unuia dintre primii concurenti ai COCA-COLA, Cola-Bola. COCA-COLA a fost la inceput un medicament. „O bautura delicioasa, invioratoare, racoritoare, fiind un medicament pentru afectiunile nervoase, dureri, nevralgii, isterii, melancolii”, spunea unul din primele anunturi publicitare. Pe la inceputul secolului, COCA-COLA a inceput sa straluceasca. Pe la 1902, cu un buget de 120.000 de dolari pentru publicitate, devenise cel mai cunoscut produs din America. In urmatorul an, compania renunta la cocaina, schimband formula datorita reclamei, dar si miscarii de temperanta. In 1907, 825 din cele 994 de tinuturi din fostele state confederate renuntasera la alcool. „Cea mai buna bautura de temperanta din tara”, clamau panourile publicitare. „Sfanta apa a Sudului”, strigau sudistii nordistilor. In 1915 un designer din Terre Haute, Indiana, a realizat o sticla noua de 6.5 uncii care a devenit semnul unicitatii COCA-COLA. De-a lungul anilor......

Words: 3598 - Pages: 15

Premium Essay

Honda Analysis

...Faculty of Management and Tourism ROOM 201 - BUILDING CTEL: 35535728 | HANOI UNIVERSITYKm 9 Nguyen Trai Road, Thanh Xuan Bac, Thanh Xuan District, Hanoi - VietnamTelephone:(84 4) 8544338, Facsimile:(84 4) 8544550, E-mail:hufs@netnam.vn, Website: www.hufs.edu.vn-------------------------------------------POM ASSIGNMENT | Statement of authorship Student name: Nguyen Quang Huy, Ta Tuong Phuoc, Trinh Duc Son, Nguyen Thanh Vien. Class: ____3K-12_________________________________________________ Subject___Principles of Marketing______________________________ Lecturer: ___Mr. Tran Tuan Anh______________________________ Name of assignment paper: Marketing Plan of PepsiCo in Vietnam | | Declaration I declare that the work attached is entirely my own, and that I have given due acknowledgement as required by the Foundation Studies Department. I understand that the work submitted may be reproduced and/ or communicated for the purposes of detecting plagiarism. Signed__________________ Date ___17/05/2013__________ | ]]]]] Plagiarism By signing the declaration, you are stating that you have not plagiarized. Use the following as a checklist. This work is entirely my own. * I have not copied another student’s work. * I have not copied or used in any way material from a text, journal, website or other published source without acknowledgement (including non – English......

Words: 6292 - Pages: 26

Free Essay

Pepsi and Coca

...John Pemberton định làm một loại hương liệu đem lại cảm giác khỏe khoắn, tươi mới từ lá coca và chiết xuất của hạt cola tại nhà mình ở Atlanta. Ngẫu nhiên, hỗn hợp của ông đã được trộn với cácbonát thay vì nước đơn thuần. Cocacola ra đời từ đó. Sáu năm sau, Caleb Bradham, một dược sĩ khác ở New Bern, Bắc Caroline, đã đăng ký nhãn hiệu Pepsi cho một loại coca mới. Bradham chọn cái tên Pepsi vì công dụng làm giảm chứng khó tiêu của loại đồ uống này. Cuộc chiến giữa các loại cola bắt đầu, tuy khá âm thầm lúc ban đầu. Cùng năm đó, năm 1902, Cocacola lần đầu được quảng cáo trên tạp chí – tờ Munsey’s và công ty từ đó đã nhận ra nhu cầu thiết yếu cần một nhà chuyên nghiệp để xây dựng các quảng cáo cho mình. Năm 1904, chủ tịch Của Cocacola, ông Asa Candler đã chọn Massengale ở Atlanta làm công ty phụ trách quảng cáo đầu tiên của mình. Massengale đã cố gắng tạo dựng hình ảnh cho Cocacola bằng các quảng cáo thể hiện hình ảnh mọi người uống cola, với nỗ lực khai thác một yếu tố xã hội học: các nhân vật trong quảng cáo đều là những người Mỹ da trắng tầng lớp trung và thượng lưu đang giải trí trong các cuộc đi chơi . Bằng cách này hay cách khác, luôn luôn xuất hiện hình ảnh các quầy giải khát đằng sau các khung cảnh. Thời điểm này, Massengale cũng cho quảng cáo trên báo và tạp chí nhưng chủ yếu tập trung vào các loại xe điện và các bảng thông báo. Các thông điệp quảng cáo của Massengale nói chung là quá dài và công ty Cocacola đã hạn chế điều này bằng cách thuê thêm hãng W.C. D’Arcy đảm......

Words: 1526 - Pages: 7

Free Essay

Coca&Cola

...Analiza strategiilor de marketing utilizate de Coca-Cola şi Pepsi NUME: Badea Anamaria-Irina GRUPA: 8181 ANUL 2008-2009 CUPRINS CAP. 1 Scurt istoric al firmelor Coca-Cola şi Pepsi.................................................3 CAP. 2 Analiza PEST a firmelor Coca-Cola şi Pepsi...............................................6 CAP. 3 Analiza SWOT a firmelor Coca-Cola şi Pepsi.............................................9 CAP. 4 Modelul BCG1 pentru firmele Coca-Cola şi Pepsi......................................10 CAP. 5 Analiza strategiilor de marketing utilizate de Coca-Cola şi Pepsi...............12 5.1 Strategiile de produs...............................................................................12 5.2 Strategiile de preţ....................................................................................14 5.3 Strategiile de promovare.........................................................................15 5.4 Strategiile de distribuţie..........................................................................20 Concluzii şi propuneri..............................................................................................22 Bibliografie...............................................................................................................23 2 CAP. 1 Scurt istoric al firmelor Coca-Cola şi Pepsi Cei mai mari producători de băuturi răcoritoare, de mai bine de un secol: Pepsi Cola şi Coca-Cola. Coca-Cola Produsul care a dat cel mai......

Words: 5129 - Pages: 21

Free Essay

Coca-Cola Danang Vietnam

......................6 V/ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU :...............................................................6 VI/ MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ_PHÁP LUẬT.........................................7 C/ MÔ HÌNH NĂM LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH.........................................7 I/ CÁC ĐỐI THỦ NHẬP CUỘC TIỀM TÀNG..............................................7 II/ CẠNH TRANH GIỮA CÁC ĐỐI THỦ TRONG NGÀNH......................7 III/ NĂNG LỰC THƯƠNG LƯỢNG CỦA NGƯỜI MUA:.......................8 IV/ NĂNG LỰC THƯƠNG LƯỢNG NHÀ CUNG CẤP:............................8 V/ CÁC SẢN PHẨM THAY THẾ:..................................................................8 D/ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKETING.................................................9 I/ PHÂN ĐOẠN VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU....................9 1/ PHÂN ĐOẠN THỊ...

Words: 8098 - Pages: 33

Free Essay

Caso Cola Wars

...Caso Cola wars 1. ¿Por qué la industria de las bebidas gaseosas es tan rentable? Explicar desde el punto de vista financiero y estratégico. Una primera razón del porque la industria de las bebidas gaseosas es tan rentable es por que los costos de producción y procesos se comparten entre productores y embotelladores. Estos dos agentes dependen el uno del otro en producción, procesamiento, marketing y distribución del producto. Si bien los productores mandan el jarabe casi listo a las embotelladoras, ambos jugadores participan en la toma de decisiones con respecto a los precios, empaques, etc. Esto se ve del lado estratégico de las empresas. Compartiendo los costos y dividiendo tareas en estos dos agentes, los costos disminuyen al igual que las actividades a realizar por cada uno, haciendo el proceso más eficiente y barato. Tanto productores como embotelladores tratan con proveedores, canales de distribución y clientes. Se podría decir que, aunque sean dos agentes distintos del proceso, se complementan y dependen del otro. Sin el uno, el otro no puede realizar su actividad, por lo que sus procesos se integran. Los proveedores, son importantes para la producción de bebidas CSD, ya que dan las materias primas necesarias para la realización de éstas. En un primer momento los que venía de los proveedores era la azúcar y el empaque. Si estos subían mucho de precio, se podía cambiar de ingredientes. Así lo hizo Coca cola, que cuando el azúcar subió de precio, la......

Words: 2076 - Pages: 9

Free Essay

Cola in India

...TOT CEEA CE VETI CITI MAI JOS ESTE INTR-UN FEL SAU ALTUL VALABIL SI PENTRU PEPSI SI ALTE FIRME... SUA a ameninţat India, după ce aceasta a interzis comercializarea Coca Cola şi Pepsi Cola  În august 2006, statul Kerala din sudul Indiei a interzis producţia şi comercializarea de Coca Cola şi Pepsi Cola pe teritoriul lui. Această decizie a fost luată în urma unor analize de laborator, care demonstrau că băuturile în cauză conţin cantităţi mari de pesticide şi reprezintă un pericol, atât pentru sănătatea celor care le consumă, cât şi pentru mediu.  Cinci alte provincii indiene au interzis apoi producţia de Coca Cola şi Pepsi Cola şi comercializarea lor mai ales în şcoli, spitale şi universităţi. Aceste măsuri au pus în serioasă dificultate cele două companii, care deţin 80% din piaţa indiană a băuturilor răcoritoare, pierderile fiind estimate la miliarde de dolari. Totodată ele reprezintă o serioasă lovitură de imagine la adresa Coca Cola şi Pepsi Cola.  Cele două corporaţii americane se află pentru a două oară în această situaţie. Guvernul indian interzisese cele două produse şi în 1977, după ce le solicitase companiilor să spună care sunt ingredientele utilizate în fabricare, pentru a dovedi că acestea nu sunt nocive. Companiile au refuzat să facă acest lucru, pe motiv că reţetele sunt secrete.  Analizele de laborator au fost realizate de o asociaţie independentă, Centrul pentru ştiinţă şi mediu (CSE) şi confirmă rezultatele unui raport al autorităţilor sanitar......

Words: 2379 - Pages: 10

Free Essay

Analiza Swot Coca Cola

...Analiza SWOT a companiei COCA-COLA I. INTRODUCERE In economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a dezvoltarii,sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii.Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care obtinsuccese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu greu pentrusupravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste.Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), adeterminat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei(afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efectematerializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piatasi anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizariimisiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv.Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei definestemisiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege strategiaadecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia.Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializeaza strategiarespectiva, se bazeaza pe un amplu proces de analiza si evaluare a mediului de actiune...

Words: 2486 - Pages: 10

Premium Essay

Coca Cola Advertising Story

...portfolio  200 countries  1.7 billion servings a day. Coca Cola Advertising Story 1900 Coca Cola strategy LOVEBRAND 3 A’s AVAILABILITY Distribution network AFFORDABILITY Product pricing ACCEPTABILITY convincing the customer to buy OUR ANALYSIS USA RUSSIA CHINA KENYA 1. TYPES OF MEDIA • MASS MEDIA • NON MEDIA 2. COPY STRATEGY • Values • Messages • Casting Coca Cola in the USA Symbol of America Medias for advertising ? • Mass media Advertising – Television – Billboard – Web • Non media advertising – Sponsoring – Event promotion • • ADVERTISING 1886 “Drink Coca-Cola” 1900 “Deliciously refreshing” 1904 “Coca-Cola is a delightful, palatable, healthful beverage” 1982 “The antidote for civilization” – Coke slogans for the past 100+ years SLOGANS • 1993 “Taste it all.” • 1998 “Thirsty for life? Drink Coca-Cola!” • 2000 “Coca-Cola Enjoy” • 2001 “Life tastes good” • 2009 “Open Happiness” • 2010 “Twist The Cap To Refreshment” • • • 1986 –“Like a Rock” (Inspired by the Bob Seger song “Like a Rock”) • 2011 “Life Begins Here” The advertising messages. Billboarding The american way of life… TV commercials • The opposition between good and evil http://www.cultur epub.fr/videos/c oca-colavideogame TV commercials • Happiness, peace, enjoy http://www.culturepub.fr/vi deos/coca-cola-friendlyman The advertising messages Sponsoring • Va l u e s o f s p o r t ( te a m s p i r i t , fa i r p l ay,......

Words: 827 - Pages: 4

Free Essay

Plan de Marketing

...INTRODUCERE Coca-Cola este bautura racoritoare care este savurata de sute de milioane de ori pe zi de oameni de pe tot globul. Forma familiara a sticlei de Coca-Cola si sigla, care sunt marci inregistrate, sunt cele mai recunoscute simboluri comerciale din lume. “ Istoria Coca-Cola” este povestea produsului cu cel mai mare succes din istoria comertului si a oamenilor carora li se datoreaza atractia sa unica. Produsul care a dat cel mai cunoscut gust s-a nascut in Atlanta, Georgia, la data de 8 mai 1886. Dr. John Styth Pemberton, un farmacist local, a produs conform legendei siropul pentru Coca-Cola intr-un vas de arama pe un trepied, in curtea din spatele casei sale. A dus un borcan cu noul produs la farmacia “Jacob’s” de pe aceeasi strada, unde a fost testat, declarat “excelent” si pus in vanzare cu cinci centi paharul. In mod intentionat (sau in mod accidental, nu se cunoaste exact), noului sirop i-a fost adaugata apa carbonatata pentru a produce o bautura care a devenit dintr-o data “ Delicioasa si Racoritoare”, o tema ce continua sa se auda astazi oriunde se savureaza Coca-Cola. Considerand ca “cei doi C vor arata bine in reclame” Frank Robinson, partenerul si contabilul doctorului Pemberton, a sugerat numele si a scris cu acest scris unic marca inregistrata “ Coca-Cola”, ce este acum renumita. Primul anunt publicitar pentru “Coca-Cola”, a aparut curand in The Atlanta Journal. Acesta invita cetatenii insetati sa incerce “noua si populara bautura carbonatata”. Pe......

Words: 8698 - Pages: 35

Free Essay

Una Épica Batalla Que Viene de Hace Años

...ir a una de las dos grandes. Lo mismo pasa cuando vamos a pedir una gaseosa, ya que existen varias marcas, pero, son solo dos las que elegimos preferentemente. Ahora la pregunta es ¿A dónde iremos? ¿A McDonald's o a Burger King? ¿Qué tomaremos? ¿Una Pepsi o una Coca - Cola? SUB TÍTULO: Viejos Enemigos Todas generan publicidades en dónde pretenden derribar o dejar mal parada a la otra. ¿Un ejemplo? McDonald’s había lanzado un spot, en el que se puede ver a un niño en el parque al que un grupo de chicos mayores le quitan cada día su comida de McDonald’s. Esto pasa hasta que el niño decide ponerse manos a la obra y, en un alarde de picardía infantil, decide tapar su comida con una bolsa de Burger King… ¿Que pasa entonces? Pues efectivamente: que los otros niños no vuelven a molestarle más. Burger King desató la polémica cuando lanzó un comercial en el que se ve a Ronald McDonald´s disfrazado entrando a un local de BK para comprar sus hamburguesas. Pepsi, por su parte lanzó un comercial que hasta llegó a ser censurado, donde se ve a un pequeño niño acercarse a una máquina expendedora de bebidas, comprar dos latitas de Coca-Cola ponerlas en el suelo y pisarlas para poder llegar a lo más alto donde se encontraba la Pepsi. Y podemos seguir por que publicidades como esas hay muchísimas, pero, ¿Cómo se inicia esta rivalidad? ¿Hay algún motivo para generar tanta competencia? SUB TÍTULO: Me encanta vs Como...

Words: 1131 - Pages: 5

Free Essay

Caca Cola India

...Giới thiệu Coca-Cola đã được tạo ra vào năm 1886 bởi John Pemberton, một dược sĩ ở Atlanta, Georgia, những người bán xi-rô pha với nước đài phun nước như một loại thuốc cho rối loạn tâm thần và thể chất. Công thức chuyển tay ba lần trước khi AsaD.Candler thêm cacbonat và đến năm 2003, Coca-Cola là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, tiếp thị, và phân phối nước giải khát không cồn tập trung và xi-rô, với hơn 400 thương hiệu nước giải khát được công nhận rộng rãi trong danh mục đầu tư của mình. Với các bong bóng tạo sự khác biệt, Coca-Cola đã được đăng ký thương hiệu vào năm 1887 và năm 1895, đã được bán tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. Hoạt động địa phương trong hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới, nhà máy đóng chai quốc tế đầu tiên than cốc ở Canada và Panama. Coca-Cola là thương hiệu nước giải khát hàng đầu tại Ấn Độ cho đến năm 1977 khi nó để lại chứ không phải tiết lộ công thức cho chính phủ và giảm cổ phần của mình theo yêu cầu của các nước ngoài Luật Quy chế giao dịch (FERA) mà govemed hoạt động của các công ty nước ngoài ở Ấn Độ. Mỹ là một quốc gia phát triển đầy đủ với nền văn hóa chủ yếu là phương Tây. Quốc gia này cũng được coi là một nồi nóng chảy do di dân ồ ạt từ nhiều quốc gia khác nhau trong suốt lịch sử của nó. Sự đa dạng văn hóa không phải là quá lớn như ở Ấn Độ. Ấn Độ là một quốc gia lớn đang phát triển và kém với các giống khác nhau trong đặc điểm địa lý, tài nguyên, điều kiện khí hậu và nền văn minh cổ đại trong đó có bốn tôn giáo......

Words: 1413 - Pages: 6

Premium Essay

Coca

... Análisis del microentorno. 3.3. Análisis de la competencia. 3.4. Análisis DAFO. 4. Información del mercado de la empresa y estrategia de marketing. 4.1. Segmentación: variables utilizadas y estrategia de cobertura. 4.2. Selección del público objetivo. 4.3. Estrategia de posicionamiento. 5. Resumen. 6. Bibliografía. HISTORIA DE LA EMPRESA Y DESCRIPCIÓN DE SU NEGOCIO Un 8 de mayo de 1886 comenzaba la historia de Coca-Cola en Atlanta. El farmacéutico John S. Pemberton quería crear un jarabe contra los problemas de digestión que además aportase energía, y acabó dando con la fórmula secreta más famosa del mundo. La farmacia Jacobs fue la primera en comercializar la bebida a un precio de 5 céntimos el vaso, vendiendo unos nueve cada día. Era solo el inicio de una historia de más de 120 años. Pemberton no tardó en darse cuenta de que la bebida que había creado podía ser un éxito. Su contable, Frank Robinson, fue quien ideó la marca y diseña el logotipo: había nacido Coca-Cola. En 1891 se fundó The Coca-Cola Company, formada por el también farmacéutico Asa G. Candler, su hermano John S. Candler y Frank Robinson. Dos años después registraron la marca en la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de los EEUU. Robert Woodruff, hijo de Hernest, es el más gran líder de la historia de...

Words: 7536 - Pages: 31

Free Essay

Caca Cola India

...Giới thiệu Coca-Cola đã được tạo ra vào năm 1886 bởi John Pemberton, một dược sĩ ở Atlanta, Georgia, những người bán xi-rô pha với nước đài phun nước như một loại thuốc cho rối loạn tâm thần và thể chất. Công thức chuyển tay ba lần trước khi AsaD.Candler thêm cacbonat và đến năm 2003, Coca-Cola là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, tiếp thị, và phân phối nước giải khát không cồn tập trung và xi-rô, với hơn 400 thương hiệu nước giải khát được công nhận rộng rãi trong danh mục đầu tư của mình. Với các bong bóng tạo sự khác biệt, Coca-Cola đã được đăng ký thương hiệu vào năm 1887 và năm 1895, đã được bán tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. Hoạt động địa phương trong hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới, nhà máy đóng chai quốc tế đầu tiên than cốc ở Canada và Panama. Coca-Cola là thương hiệu nước giải khát hàng đầu tại Ấn Độ cho đến năm 1977 khi nó để lại chứ không phải tiết lộ công thức cho chính phủ và giảm cổ phần của mình theo yêu cầu của các nước ngoài Luật Quy chế giao dịch (FERA) mà govemed hoạt động của các công ty nước ngoài ở Ấn Độ. Mỹ là một quốc gia phát triển đầy đủ với nền văn hóa chủ yếu là phương Tây. Quốc gia này cũng được coi là một nồi nóng chảy do di dân ồ ạt từ nhiều quốc gia khác nhau trong suốt lịch sử của nó. Sự đa dạng văn hóa không phải là quá lớn như ở Ấn Độ. Ấn Độ là một quốc gia lớn đang phát triển và kém với các giống khác nhau trong đặc điểm địa lý, tài nguyên, điều kiện khí hậu và nền văn minh cổ đại trong đó có bốn tôn giáo......

Words: 1413 - Pages: 6