Free Essay

Piata Valutara

In: Business and Management

Submitted By izhev
Words 578
Pages 3
Piata valutara
La nivelul fiecarei economii nationale , dar si la nivelul pietei international in ansamblul ei , se organizeaza si functioneaza o component distincta a pietei monetare , si anume piata valutara.
Ea are drept scop satisfacerea necesitatilor participantilor de a-si procura diverse monede fara a apela la operatiuni de finantare sau creditare in valuta , ci prin intermediul tranzactiilor directe de vanzare/cumparare de monede cu circulatie international
Piata valutara poate fi definite ca un ansamblu de relatii financiar-valutare prin intermediul carora se realizeaza operatiunile de vanzare/cumparare de valute si devize la nivel mondial.
Piata internationala de valuta se caracterizeaza printr-un grad ridicat de unitate si de lichiditate determinat de functionarea sistemelor international ce faciliteaza transmiterea de informatii in timp real si de faptul ca acest segment al pietei financiare are o functionare continua , operatiunile de vanzare/cumparare fiind practic fara intrerupere.
Structura pietei valutare este urmatoarea: * Bursa valutara * Banci autorizate/care de schimb valutar * Persoane/Institutii
Mecanismul de desfasurare al tranzactiilor presupune 3 segmente: * Segmentul primar – reprezentat de participantii care genereaza cererea si oferta de valuta * Segmentul principal – reprezinta ansamblul operatiunilor pana la finalizarea tranzactiilor * Segmentul tertiar – asigura coordonarea si supravegherea tranzactiilor pe piata valutara , rolul principal revenind bancii centrale din fiecare tara.

Principalele centre valutare se afla la Londra , New-York , Tokyo , Paris , Zurich , Frankfurt.etc

Riscul valutar

Operatiunile specifice pietei valutare implica in majoritatea cazurilor un rist de a inregistra pierderi , in loc de a castiga , asa cu ne asteptam in momentul angajarii operatiunii.
Riscul valutar consta in posibilitatea de a pierde in cazul unei tranzactii economice ca urmare a modificarii cursului de schimb al valutei de contract in intervalul dintre momentul incheierii contractului si data efectuariii incasarii/platii in valuta.

Conform teoriei paritatii puterii de cumparare nu ar trebuie sa existe risc de curs de schimb intrucat , theoretic cel putin , modificarea preturilor in tarile ale caror monede sunt luat in calcul este compensate de modificarea cursului de schimb.
Practic o serie de aspect precum: * Decalajul in timp intre ajustarile prilejuite de modificarea preturilor si modificarea cursului * Pretul fiecarui produs in parte nu se modifica la fel ca si indicele general al preturilor * Legea pretului unic este incalcata frecvent ,

Toate fac posibila existent riscului de curs de schimb

Abordarea riscului valutar din perspectiva economica

Riscul valutar depinde de: * Valuta de contract si evolutia cotatiei acesteia in raport cu moneda interna in care contabilitatea firmei evidentiaza costurile , profilul.etc. * Postura in care se situeaza firma in raport cu clientii in sensul ca sunt preponderente sumele de incasat in valuta respective sau de platit. * Marimea sumei care urmeaza sa fie incasata sau platita in valuta in raport cu care definim riscul

Gestionarea factorilor care influenteaza riscul valutar se realizeaza cu ajutor mai multor procedee si metode la nivelul economiiilor nationale (nivel macro) , la nivelul institutiilor bancare (nivel mezzo) si la nivelul firmelor (nivel micro)
Factorii de baza care determina riscul valutar au in vedere
La nivel macro * Ritmul cresterii economice * Nivelul inflatiei * Situatia finantelor publice * Situatia balantei comerciale si de plati * Migrarea capitalului * Situatia rezervei valutare * Datoria de stat (interna si externa) * Schimbari in legislatie * Evenimente politice
La nivel mezzo * Fluctuatiile ratei dobanzii * Nivelul dezvoltarii pietei valutatre la vedere si la termen * Nivelul modernizarii decontarilor externe * Situatia economica a clientilor * Nivelul informarii operative asupra evolutiei cursului valutar * Factorii subiectivi
La nivel micro * Situatia economica a partenerului commercial * Nivelul dezvoltarii piertei valutare la vedere si la termen * Nivelul informarii operative asupra evolutiei cursului valutar * Factorii subiectivi

Similar Documents

Free Essay

Grile Moneda Si Credit

...Grile – Monedă şi credit Banii, în sens larg, din punct de vedere al definirii statistice a monedei, cuprind: Ansamblul mijloacelor de plată general acceptate în schimbul de bunuri şi servicii sau în reglarea unei datorii; Cvasimoneda; Cecurile de călătorie. Keynes definea moneda ca fiind: Convenţie socială; Lichiditatea prin excelenţă; Un instrument social. Banii, în sens larg, din punct de vedere al definirii statistice a noţiunii de monedă, cuprind: Numerarul; Depozitele la vedere; Ansamblul mijloacelor de plată general acceptate în schimbul de bunuri şi servicii sau în reglarea de datorii. Funcţiile banilor în abordarea clasică sunt: Mijloc de schimb; Măsură a valorii; Prezervare a valorii; Funcţia de unitate de cont; Funcţia de calcul economic. Funcţia de mijloc de schimb a banilor presupune: Separarea în timp a cumpărării de vânzare; Schimbul direct de bunuri fără utilizarea banilor; Un mare consum de timp în comparaţie cu trocul; Face posibilă realizarea tranzacţiei fără dubla coincidenţă a dorinţelor/nevoilor specifică trocului. Sistemele monetare din Antichitate şi Evul Mediu s-au caracterizat, în principal, prin următoarele trăsături: Fărâmiţare; Centralizarea baterii monedelor; Deteriorare; Lipsa de unitate a circulaţiei......

Words: 906 - Pages: 4

Free Essay

Balance of Payments

...ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE LUCRARE DE LICENŢĂ Evoluţia balanţei de plăţi externe a României - Comparaţie cu alte nouă state europene - Cuprins Introducere........................................................................................................................................4 I. Analiza balanţei de plăţi................................................................................................................4 I.1. Noţiuni generale..............................................................................................................4 I.1.1. Principii de înregistrare în balanţa de plăţi......................................................5 I.1.2. Tipuri de balanţe de plăţi ................................................................................5 I.1.3. Componenţa balanţei de plăţi externe..............................................................6 I.1.3.1 Contul curent.....................................................................................6 I.1.3.2. Contul de capital şi financiar............................................................6 I.2. Influenţa cursului valutar asupra balanţei de plăţi externe.............................................7 II. Echilibrarea balanţei de plăţi externe .................................................................

Words: 4190 - Pages: 17

Free Essay

Winformaţii Generale Despre S.C. Dedeman Automobile S.R.L. I.1. Prezentare S.C. Dedeman Automobile S.R.L.

...Cap. I Informaţii generale despre S.C. Dedeman Automobile S.R.L. I.1. Prezentare S.C. Dedeman Automobile S.R.L. S.C. Dedeman Automobile S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2003 cu nr. J04/1513/2003 şi este localizată în judeţul Bacău, pe strada Republicii nr.185 şi de asemenea a mai înfiinţat încă un punct de lucru in oraşul Oneşti din cauza solicitărilor multiple din partea clienţilor companiei pe Str. Slănicului Nr. 10A. Tehnologia modernă de care beneficiază, profesionalismul şi excelenta conduită a personalului, calitatea serviciilor puse la dispoziţie de societate, au determinat evoluţia rapidă a societăţii şi a atras un număr foarte mare de clienţi mulţumiţi Înfiinţată în urmă cu 14 ani, în Bacău, Dedeman a început ca o mică afacere de familie în domeniul comerţului cu mobilă. Astăzi, compania are peste 600 de angajaţi, o reţea de distribuţie şi un lanţ de magazine care comercializează produse din gama materialelor de construcţii, amenajări interioare şi exterioare, instalaţii termice, electrice şi sanitare. În afara celor 23 de magazine amplasate în oraşe importante din Moldova, compania deţine un mic atelier de mobilă la comandă şi un showroom auto. Odată cu dezvoltarea afacerii, Dedeman a decis să implementeze un sistem de gestiune performant, în condiţiile în care vechea soluţie nu mai putea face faţă extinderii companiei. Dedeman a apelat la partenerul SAP, INTEGRATOR, pentru a implementa soluţia de......

Words: 9802 - Pages: 40

Free Essay

Mediul Economic Maib

...“ Moldova Agroindbank ”  B.C.«Moldova Agroindbank»S.A. si-a inceput activitatea la 8 mai1991. La acea data ea a obtinut licenta pentru efectuarea operatiilor bancare, inclusiv in valuta straina. Incepind cu anul 1992 banca stabileste relatii de corespondenta cu banci din strainatate. In plus, prin atragerea depozitelor persoanelor fizice banca a inceput valorificarea unui nou segment al pietei produselor bancare. Ultimul deceniu al secolului XX a reprezentat o perioada de grea de incercari si cautari pentru intreaga societate, inclusiv pentru sectorul bancar, lider al caruia chiar din primele zile ale activitatii sale a devenit BC«Moldova Agroindbank»S.A.Banca se afla la inceput de cale, punea la incercare noi strategii de dezvoltare, alegind cele mai reusite cai pentru obtinerea succesului. Anume in aceasta prima etapa conducerea bancii, decide ca MAIB trebuie sa fie o banca universala, orientata spre deservirea tuturor categoriile de clienti: atit persoane juridice, cit si fizice.      In aceasta perioada MAIB, prima dintre bancile comerciale moldovenesti, semneaza un acord cu Banca europeana pentru reconstructii si dezvoltare in vederea valorificarii unei linii de credit in valoare de $20 mln. destinat sustinerii business-ului mic si mijlociu. Au urmat apoi multe alte actiuni de acest gen, care, de asemenea, au fost reusite. Sfarsitul anilor 90 ai secolului trecut pune la noi incercari nu numai comunitatea bancara, dar si intreaga societate din......

Words: 8290 - Pages: 34

Free Essay

Economic English-Romanian Dictionary

...A abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care......

Words: 33779 - Pages: 136

Free Essay

Drept

...I i; |: t I i I I i [pic] CUVÂNT ÎNAINTE „Drept diplomatic" este un curs universitar conceput ca o expunere şi o analiză a normelor dreptului internaţional, care asigură desfăşurarea acelei activităţi menite să promoveze interesele externe ale unui stat. Diplomaţia este privită, de cele mai multe ori, cu admiraţia pe care o poate da ceremonialul desfăşurării ei. în fond, ea este o activitate zilnică, tenace, migăloasă, plină de neprevăzut şi mister. Poate, oare, un diplomat să gândească un scenariu pentru a promova politica statului său care să se armonizeze cu cea a interlocutorului său? Strădania diplomaţilor este de a se convinge zilnic şi a se informa pe baza unor documentări atente, care sunt interesele reciproce ale statului lor şi ale statului în care sunt trimişi, permanent sau temporar, pentru a acţiona conform cu aceste interese; ei trebuie să lămurească interlocutorii de propriul lor interes, conştientizându-1, dacă aceştia ar fi omis sau neglijat să o facă. Diplomaţia este o negociere permanentă cu statul acreditar; ea nu se desfăşoară numai la masa tratativelor. Diplomatul ştie că a negocia nu înseamnă insistenţa pentru acceptarea unui drept al statului propriu, dacă nu se are în vedere perspectiva unei colaborări, bazată pe reciprocitate. El ştie, în cazul în care interesele nu converg, că strădaniile lui sunt în zadar, căci statele nu au sentimente, ci doar politici de urmat. Diplomatul este de partea baricadei......

Words: 43878 - Pages: 176