Free Essay

Pin Up

In: Film and Music

Submitted By aq47
Words 1009
Pages 5
Pin Up
Kortfilm analyse

Kort introduktion: Som genre er kortfilm typisk imellem 3-15 minutter, enstrenget ­ altså kun et handlingsforløb. Fortællingen er komprimeret og kan sammenlignes med digte i modsætning til f.eks. novellefilm som er flerstrengede og sammenlignes med noveller samt har en længere spilletid (15-40 minutter). Filmen er fra 1995. Instruktør: Mats-Olof Olsson og den varer 8 min.

Kort om filmen: Kortfilmen handler om en flok svenske drenge, som aldersmæssigt befinder sig i starten af puberteten. Disse drenge er meget betagede af kvinder, og bruger meget tid på at studere pin-up kort hvor man kan se kvinderne posere afklædte. En af drengene i gruppen har en plakat med en nøgen dame med en guitar, som de alle står og betragter grundigt, da en kvinde ved navn Berit med en guitar kommer og afbryder dem da hun skal ind i opgangen som de spærrer for. Berit ligner hende på plakaten, og drengene vil nu finde ud af om de har ret i deres overbevisning om at det er hende. Det bliver Fatty (hovedperson) der skal op og ringe på hendes dør. De andre følger med i hvad der sker fra et træ, og da Berit trækker gardinerne for tror de straks at der sker spændende- tager op i lejligheden for at se efter. Her ender de så siddende på sofaen alle sammen for generte til at sige noget. Til sidst er der en af drengene, som får fremstammet om hun vil spille noget for dem på hendes guitar, og man finder til sidst ud af at hun er medlem af en kristen forening. Alt hvad drengene forstillede sig om hende, faldt til gulvet, og man bliver som seer også en smule overrasket over denne drejning. Kortfilmen slutter af med at Fatty begynder at gå til guitarlære med Berit.

Tema: Overgangen fra barn til voksen, nemlig puberteten. I denne kortfilm ser man den fra drengenes synsvinkel, og man følger deres tanker og forestillinger. Den spiller meget på deres nylige seksuelle interesse for det modsatte køn, og viser hvordan de egentligt stadig er børn, selvom de er ved at blive voksne. Her tænker jeg på scenen i træet, hvor de alle sammen står og kigger ind af Berits vinduer. En anden ting som filmen tager op, er troen på gud og religion. I starten af filmen sider Fatty på trappestenen, og siger at han ikke ved om han tror på Gud. Dog beder han til ham alligevel den dag

Drengens pin-up kort - Det er dem de samles om i starten af filmen, og det er ud fra dem hele handlingen udspringer. Disse kort leder også videre til den tidligere nævnte plakat. Da Hästen viser den, siger han: "Når man har fået tøjet af dem, kan alting ske" Denne sætning kommer til at være vigtig, da den bliver nævnt igen til slut i filmen. Denne gang er det Fatty, som fortæller at Berit har sagt det samme til ham, bare med tanke på at synge. "Hvis man synger med den rigtige glød, kan alting ske".

Anslaget og præsentationen er det første vi ser i filmen, og her tænker jeg på helt i starten hvor titlen vises sammen med den indledende voiceover fra Fatty, og underlægningsmusikken. Dette kører frem til hvor vi hører reallyd og dialog mellem drengene for første gang. Det næste punkt i berettermodellen er uddybningen. Det ser vi frem til scenen hvor Fatty ringer på døren ind til Berits lejlighed. Det er nemlig her hvor vi oplever point-of-no-return. Og der er virkelig ikke nogen vej tilbage, da vi som seere bare skal vide hvad Fatty ser inde i lejligheden. Konfliktoptrapningen foregår hele vejen frem til scenen hvor vi ser Berit iført sit sorte sæt tøj og kyse. Her bliver stemningen mere og mere trykket, og vi skal bare se hvad der sker når hun til sidst kommer ud af det andet rum med guitaren. Klimakset er den efterfølgende scene, hvor der bliver klippet over til Berit. Man havde nok forestillet sig at hun var nøgen, som kvinden på plakaten, men man bliver overrasket. Det sidste punkt på berettermodellen er udfasningen som jeg mener, sker fra hvor Fatty igen begynder med voiceover, og underlægningsmusikken endnu engang spiller. Fortælleren i historien vil jeg vurdere til at være en personal fortæller, idet vi som seere ikke ved mere end personerne i filmen. I dette tilfælde ved vi ikke mere end drengene, og det er også grunden til at filmen bliver ved med at være spændende.

Forløber kronologisk. Den første er i scenen hvor titlen på filmen bliver vist, og hvor vi ser Fatty side alene på trappestenen. Denne scene bliver vist i et fugleperspektiv, hvilket er med til at give et indtryk af underlegenhed og at man er alene i verden. Dette tror jeg passer godt på Fattys situation, samt hvordan unge der lige er kommet i puberteten føler sig. Denne måde at beskære billedet på, viser sig igen da han skal ind opgangen for at komme op til Berit. Her ser han igen meget lille ud. Der er at tale om en lille dreng i en stor verden (begiver sig ud i noget ukendt) Benyttet beskæringstyperne nær og ultranær. De bliver ikke så meget brugt i sammenhæng med personernes ansigter, men mere når der fokuseres på en genstand. Eksempelvis da Fatty trykker på ringklokken, hvor der zoomes helt ind til en ultranær vinkel. Dette ser vi også ved billedet af manden på bordet i Berits lejlighed. Her beskæres billedet også meget nær ved genstanden. Denne måde at beskære på, gør at vi som seere ikke er i tvivl om hvad vi skal lægge mærke til. Da filmen bevæger sig hen imod klimaks, bliver der klippet med fokus på de ting som fastholder spændingen. Her kan nævnes dørhåndtaget som åbnes og især det ultranære perspektiv af Berits hånd, da hun starter med at spille på guitaren. I dette øjeblik tror vi stadig hun er nøgen. Filmen benytter sig primært af den lyd som vi kender som dialog. Vi oplever ikke at der er kraftige effektlyde eller lignende.

Similar Documents

Premium Essay

Ang Unang Regla Ni John Analysis

...BA Communication Studies Major in Theatre Arts 4-1 Thesis Production “Ang Unang Regla Ni John” Ni: EM Mendez By: Elisia Jades Malicdem Ma. Lilyn Lupo Jay-Ar Empinado Jasper Roberto Jerome Angelo Tepace Introduction: ”Ang Unang Regla ni John is a play about a boy’s journey to manhood, his developing and growing preference towards who he really is. The concept of this play is about growing up, its reality and the tags along with it. It also focuses on LGBT Community to be represented by John, the 11 year old lead character in the story. The story will depict acceptance, freedom and responsibility where the lead character will discover what he really wants to be in spite of being surrounded by his gender oriented family. Brought up in the ideology of “machismo” Mang Julian, John’s father who has an occupation of being a barber raise the three of them with the belief of ‘the more hair you have, the manlier you are’ however his younger son John viewed it the other way. Unlike his elder brothers, Jerome and who fantasize about women particularly the pin up poster of “the dream girl” on their barber shop, John admires her for being flawless, hairless on particular areas where a boy’s hair grow. John wants to be like her. Later on in the story after the dream girl visit his dreams, everything suddenly became crystal clear to John. Instead of having “wet dreams”, he was enlightened about his gender preference. He doesn’t want any hair on his armpits or his......

Words: 737 - Pages: 3

Premium Essay

Pin Ups Salon and Spa

...advertising for this business. 我的第一步是选择一个商业名称。 My first step was selecting a business name. 我必须确保这个名字有情况。 I had to make sure that this name had availability. 我是这家公司的独资经营者,因为有不同的名字比我的名字,我有注册企业名称与县录音机。 I am be the sole proprietor for this company and since the name is different than my name I had to register this business name with the county recorder. 接着我联系了当地商会作为这项业务找到正确的licensures的资源。 I then contacted the local Chamber of Commerce as a resource for locating the correct licensures for this business. 引脚UPS沙龙和水疗 Pin Ups Salon and Spa 我一直有一个愿望,开一个美容院和水疗中心。 I have always had a desire to open a salon and spa. 自2005年以来,我一直在美容师。 I have been a cosmetologist since 2005. 我认为此业务活动的许可证。 I hold an active license for this business. 在其他小企业主工作后,我决定采取必要的步骤,打开自己的沙龙。 After working under other small business owners I have decided to take the necessary steps to open my own salon. 有了一个亲密的朋友的帮助下,我们决定打电话给沙龙,引脚UPS沙龙和水疗。 With the help of a close friend we decided to call this salon, Pin Ups Salon and Spa. 有一次,我这个名字,我有搜索查询,马上决定。 Once I decided on this name I had to check the availability. 我开始用一个简单的互联网搜索,并没有发现任何东西存在。 I started with a simple internet search and didn't find anything there. 然后,我去了当地的县委书记的办公室,他们做了国家的数据库中搜索。 I then went to the local county clerk's office and had them do a search in the state's database. 当回来时,我决定,这是为我的企业的名称。 When this came back clear I decided this was the name for my business. 然后我就开始注册的企业名称与县录音机。...

Words: 409 - Pages: 2

Free Essay

Anything

... DHT11 vs DHT22 We have two versions of the DHT sensor, they look a bit similar and have the same pinout, but have different characteristics. Here are the specs: DHT11 (http://adafru.it/386) Ultra low cost 3 to 5V power and I/O 2.5mA max current use during conversion (while requesting data) © Adafruit Industries https://learn.adafruit.com/dht Page 3 of 10 Good for 20-80% humidity readings with 5% accuracy Good for 0-50°C temperature readings ±2°C accuracy No more than 1 Hz sampling rate (once every second) Body size 15.5mm x 12mm x 5.5mm 4 pins with 0.1" spacing DHT22 (http://adafru.it/385) Low cost 3 to 5V power and I/O 2.5mA max current use during conversion (while requesting data) Good for 0-100% humidity readings with 2-5% accuracy Good for -40 to 125°C temperature readings ±0.5°C accuracy No more than 0.5 Hz sampling rate (once every 2 seconds) Body size 15.1mm x 25mm x 7.7mm 4 pins with 0.1" spacing As you can see, the DHT22 (http://adafru.it/385) is a little more accurate and good over a...

Words: 834 - Pages: 4

Free Essay

Drawing Pin

...The drawing pin. In this essay, I intend to write about the advantages and disadvantages about a drawing pin. I will also write about the key features of a drawing pin. These include; • Thumb Tacks - long heads, can be used as hooks • Drawing Pins - flat plastic heads • Giant Thumb Tacks - easy grip • Hexagonal Pins- paper labels on heads for coding • Map Pins - coloured heads for coding • Pyramid Pins - coloured heads for coding • All pins in assorted colours only Drawing pins are a short nail or pin used to fasten items to a wall or to a board which may be used in displays and intended to be inserted by hand, generally without the assistance of tools. Basic History Edwin Moore invented the "push-pin" in 1900 and founded the Moore Push-Pin Company. Moore described the push-pin as a pin with a handle. Later, in 1904, in Germany, a clockmaker Johann Kirsten invented the flat-headed thumb tacks for use with drawings. Components A drawing pin has two basic components: the head, often made of plastic, metal or wood, and the body, usually made of steel, brass, tin or iron. Many head designs are often flat, domed, spherical, cylindrical and a variety of heads such as hearts or stars. Drawing pins heads also come in a variety of colours. These can be particularly useful to mark different locations on a map. Some drawing pins are designed to have the body cut out of the head and bent downward to produce a tack. Drawing pins are really......

Words: 284 - Pages: 2

Free Essay

Dryyuryu

...the ... 2. Mct Q a - Research Paper - Typicaltp www.termpaperwarehouse.com › Computers and Technology * * Jun 30, 2013 - Keypad (4x4) has 8 I/O interface pins. ... How to identify which of the 16 keys were depressed (decode the key from the (4x4) matrix)? -The Keys ... 3. [PDF] Interfacing a 4x4 Matrix Keppad with an 8-Bit GPIO Expander pdf1.chipstock.ru/pdf.php?decode=2083924&part=GPIODM-KPLCD The keypad is a 4x4 matrix of 16 keys and is connected ... The MCU performs the keyscan to determine which key is being ..... PRESSED. When a key depression has been detected and an ... column value, four of the registers that were. 4. Keypad to PS2 16F88 [Archive] - All About Circuits Forum forum.allaboutcircuits.com/archive/index.php/t-71829.html * * Jul 3, 2012 - 16 posts - ‎4 authors I have a project to take a 4x4 keypad and when a key is pressed the make/ break codes for some ... I know the output matrix for the74C922, and the scan codes for the make and break hex code for the 16 keys I want. ... I have been accummulating a lot of info on keypads and decoding but without a magic ... 5. Keypad - 12 Button - COM-08653 - SparkFun Electronics https://www.sparkfun.com/products/8653 * * This allows a microcontroller to 'scan' the 7 output pins to see which o. ... If I'll ask you kindly, could you do the same calculation for 4x4 keypad, which ..... I really do think...

Words: 734 - Pages: 3

Free Essay

Pin Curling Your Hair

...Pin curls have been around for decades, and for good reason. The technique is full-proof, which is why professional hairstylists and celebrities continue to use it. Keep reading to learn how to create glamorous, silky curls in a matter of minutes. The best way to start this look is with clean hair. Wash hair with your normal shampoo and conditioner, and then towel dry until it is only semi-damp. Apply a frizz-fighting crème, and proceed to blow dry hair straight. Gather the essential pin-curl materials: setting lotion, bobby pins and a rat tail comb. Make sure that you place your pins in an easily accessible place, preferably in front of a mirror. Begin by applying a bit of setting lotion to a one-inch section of hair; this will make strands malleable, and more likely to hold a curl. Wrap the ends of the hair around two fingers, circling twice. Proceed to roll the hair up towards the scalp in a tight loop. Be sure to loop the hair in a circle without actually twisting the hair itself, as twisting the strands can affect the integrity of the curl. Once you have rolled the hair all the way up to the scalp, gently secure the curl with two bobby pins, crossing over the loop of hair in an “x” pattern. Repeat the process until you have pinned the entire head of hair. Wrap a silk scarf around your head and apply gentle heat to the hair, using a blow dryer on the lowest setting. Remove the scarf and allow hair to cool. Gently remove the bobby pins to reveal a......

Words: 293 - Pages: 2

Free Essay

Hair

...Hairspiration The holiday season gives us a chance to catch up with friends and family. Make a stunning impression this year with these top go to holiday hairstyles. Halo The emphasis halo braid can is very versatile and can be worn to a casual or formal dinner and is also night life approved. From the dinners to the dance floor the halo braid is super easy to create. Make a deep side part and begin braiding your hair around the perimeter of until you reach the opposite side. Stretch the tail of your braid behind the area where you’ve begin to braid. Lastly secure the tail with a bobby pin. Classic Pony You can never go wrong with the classic sleek pony. Simply a small amount of hair gel around the front perimeter of your hair. Begin combing your hair to using a backwards motion followed with the brush which creating a smooth finish. Secure the pony with an elastic band and to create a more polished look cover the elastic band with ½ inch strand of hair by grasping a thick under portion of hair from your ponytail. Wrap the section on hair around the pony locking it in with a bobby pin. Mega Puff Have you ever wondered how some naturals get that gorgeous mega puff? It’s pretty simple and easy to achieve. Start by adding moisture to your hair by spritzing it with water. Apply your desired hair gel around the outside of the hair followed by brushing. Wrap a large elastic Goody Band around your head twice. Slide the Goody Band up the back and sides of your hair......

Words: 384 - Pages: 2

Free Essay

The Game

...PLR-16 Pistol KEL-TEC CNC INDUSTRIES INC. 1475 COX ROAD COCOA FL 32926 32 1-631-0068 www. kel-tec-cnc-corn "THE USE UF A O L OK SAFE l Y LOCK IS ONLY ONE ASPECT OF RESPONSIBLE FIREARM STORAGE. FIREARMS SHOULD B E STORED UNLOADED AND LOCKED IN A LOCATIOP THAT IS BOTH SEPARATE FRC" THEIF AMMUNITION ANC ACCESSIBLE TO ILDREh ZED PE CIWNED MADE PARTS' ( SAFErV, INSTRUCTION, AND DARTS MANUAL READAND CAREFULLY FOLLOW THESE WARNINGSAND INSTRUCTIONS Make sure your "audience" is always 5 feet behind you, not next to you when firing. Keep your firearm unloaded when not in use. SAFE GUN HANDLINGIS YOUR RESPON- SlBlUM The PLR-16 pistol is designed and chambered for the 5.56mm NATO (.223Remington) cartridge. The type of ammunition is also stated on the right side of the receiver. Do not use any other ammunition. Only use commercially manufactured ammunition, clean, dry, and in good condition. Never use non-standard, reloaded or damaged cartridges. Never use ammunition where the pressure levels exceed industry standards. Kel-Tec guns are manufactured from high quality materials. They will provide extended service life. However, all warranties, expressed or implied, are voided and Kel-Tec will not be liable for property damage or personal injury and consequential damages, if faulty ammunition is used in Kel-Tec centetfire firearms. Discharging firearms in poorly ventilated areas, cleaning firearms, or handling ammunition may result in exposure to lead......

Words: 4275 - Pages: 18

Free Essay

Cxcxzcxz

...“BABY GAMES” 2) Never say "Baby": (Materials- baby safety pins or another type of baby object you can place on a string for each woman at the party as well as string or yarn, enough for each woman to wear as a necklace). Have each woman place the necklace with the baby safety pins around her neck when she gets to the party. The rules for this baby shower game are given out at the beginning of the baby shower that whenever someone says the word "baby" during the shower, any woman who calls it out gets a pin from the other woman who stated the word. At the end of the baby shower, the woman with the most pins wins a prize. 42) Pregnant for a Day Co-Ed Game (Materials: Bag of medium balloons, a roll of yarn cut into approx. 20 inch pieces, and a chair for each male participant). Don't tell the object of the game up-front. Make a statement to the women in attendance-- "How many of us women wished that men could be pregnant just for one day?" This statement will leave the men full of suspicion as to what was about to unfold. Hand each man a balloon. For each man that doesn't have on shoes with shoe laces, tie the piece of yarn around each of his slip on shoes to mimic a shoestring. Do not form the bow. Only make a knot to help keep the yarn around the shoe. For those who do have on string up shoes, instruct them to untie their shoes. Instruct each man to blow up his balloon and tell each man when to stop filling it with air. The balloons should be filled with enough air that...

Words: 1105 - Pages: 5

Free Essay

Cloth vs. Diapers

...counterpart. Parents choose what they think is best for their baby. Hence, while the use of disposable diaper has become a trend, it actually has a number of disadvantages that may want parents to reconsider using cloth diapers. Health and Comfort One of the main reasons of using diapers is to provide comfort for the baby by keeping their skin dry, healthy and free from rashes. Prolong wetness irritates the baby’s skin and cause rashes. Cloth diaper is made from non-absorbent materials and thus it requires frequent diaper changes in order to keep the baby’s skin dry. Frequent diaper changes can be avoided when using disposable diaper since it consists of a superabsorbent substance called sodium polyacrylate that is capable of absorbing water up to 100 times its weight (O’Mara, 2003). Since disposable diapers gives a sense of dryness even after...

Words: 1176 - Pages: 5

Free Essay

Review of a Movie

...The movie UP is perfect for ABC yeah the movie of the house flying with a bunch of balloons. The movie consists on a young Carl Fredrickson meets a young adventure-spirited girl named Ellie. They both dream of going to a lost land in South America. 70 years later, Ellie has died. Carl remembers the promise he made to her. So he decides to go in an adventure, while he gets stuked with a young scout kid The movie up is perfect for ABC because it covers your basic requirements. The movie UP does not contain violence or profanity it is classified PG, in addition the movie UP has a perfect length of 1hr 29 minutes. ABC wants this movie because this points are important to consider, it is important because there is going to be children of a young age that could be sensitive at violence, that could lead to an unwanted behavior. Furthermore older people can be more susceptible to violence and could dislike the movie if so, your audience will really love this movie. Don't forget about the perfect length you have to take in notice that the movie UP is not a long movie so that kids can stay focused at the movie, and is not short so that you have time to appreciate it you must consider this factor a lot so that you can make you audience happy. I guarantee that they will love it. Paul Chambers from CNN Radio, ''Pure joy and one of the best films of the year. You gotta have a good story, and this one is a gem. It even made a bit misty-eyed. Good stuff from Pixar''. Also Dan jardine......

Words: 728 - Pages: 3

Premium Essay

Movie Review

...UP (2009) Cast: Edward Asner, Christopher Plummer, Jordan Negal, Bob Peterson Director: Pete Docter A 3D animated film named ‘ Up ‘ which directed by Pete Docter, produced by Pixar Animation Studio and released by Walt Disney Pictures portrays the adventure of an old widower named Carl Fredrickson (voiced by Edward Asner) fulfilling his lifelong dream along with a young Junior Wilderness Explorer named Russell (voiced by Jordan Nagai) and a talking Golden Retriever named Dug (voiced by Bob Peterson) Carl Fredrickson always dreams to become an adventurer ever since he was a kid. He then met Ellie and both of them became friends. Both of them idolized explorer Charles Muntz (voiced by Christopher Plummer) and Carl has promised Ellie he will move their clubhouse, an abandoned house in the neighborhood to a cliff beside Paradise Fall in South America. In just 8 to 15 minutes, the film has shown how Carl and Ellie grew up and got married. As both of them grow older into their old age, one day Carl decided to surprise Ellie with two flight tickets to South America but unfortunately Ellie suddenly becomes ill and passed away. Sometimes later, a court orders Carl to move to a retirement home because he accidentally injured a construction worker for damaging his mailbox. However, instead of moving to a retirement home, Carl decides to fulfill his promise to Ellie by tying balloons to his house and make it fly. A young Wilderness Explorer named Russell......

Words: 788 - Pages: 4

Premium Essay

Case Review

...HARVARD BUSINESS SCHOOL | BRIEFCASES This document is authorized for use by bu zhan, from 8/19/2013 to 12/4/2013, in the course: MGMT 3280-004 Dr. Ford-Eickhoff MW 2:00 – 3:15 pm Fall 2013, University of North Carolina at Charlotte. Any unauthorized use or reproduction of this document is strictly prohibited. 5 913-537 | Sugar Bowl Setting Pricing Givens leaned on Petty’s experience to finalize hours of operation and rates for bowling, food and beverages. Hours of operation 6pm to 2am, 7 days/week Lane Rental $40 per hour, or $10/hour per person Expected # of customer rotations/night 3 Maximum # of customers 150 (or, 450/night assuming 3 rotations) Organizational Givens divided the staff into three divisions. Petty managed restaurant operations, and Givens managed bowling operations and sales (including marketing and events). Both Givens and Petty agreed that hiring a part-time bookkeeper to keep track of receipts and deposits was critical. Reluctantly, Givens acknowledged that eliminating employee health insurance coverage (which had accounted for 12% of Westlake’s fixed expenses) was fiscally responsible. Gary Spalding, with his lane machinery expertise, was an instrumental employee. She offered Spalding a raise equal to the value of his insurance, which he rejected. Ultimately a 30% salary increase and an extra two weeks of vacation annually convinced him to stay. Petty said: Smith and Sinclair, old Westlake employees, didn’t meet any of the criteria we......

Words: 4470 - Pages: 18

Free Essay

Social Observation

...the city of Rockford. The main focus of my study is to observer the social norms as defined in Sociology: a brief introduction, by Richard T. Schaefer, a norm is “an established standard of behavior maintained by a society.” I’ll also be observing the informal norms as well. Informal norm is “a norm that is generally understood but not precisely recorded.” I’ll be studying the interactions people have with one another while having fun and enjoyment at Don Carter lanes. It’s a cold Sunday afternoon the atmosphere inside the bowling alley was filled with laughter, people of all ages engaging in conversation, sounds of coins dropping in video games, NASCAR racing on the video monitors, bowling balls thudding against the floor, and pins being slammed to the side walls of the alley cavity. The aroma of pizza, onion rings, and fries become stronger as walk down the aisle to find a place for my observation. On lanes 6 and 7 there are seven Latino teenage boys about to start bowling ages 10 – 15 years in age, they are communicating in the Spanish language. Language is “an abstract system of word meanings and symbols for all aspects of culture.” There are four teens dressed in urban style clothing, jeans sagging oversized shirts, and Nike gym shoes. The last three youths are dressed as skateboarders with DC gym shoes skinny leg jeans and shirts. These groups of teens are wild and happy to be around each other. Group “any number of people with similar norms, values, and...

Words: 864 - Pages: 4

Premium Essay

Westlake Lanes

...4431 MAY 3, 2012 RICHARD G. HAMERMESH ALISA ZALOSH Westlake Lanes: How Can This Business Be Saved? Introduction Shelby Givens, general manager of Westlake Bowling Lanes, sat in her cramped office in downtown Raleigh, North Carolina. It was March 10, 2010, two weeks before the scheduled meeting of Westlake’s board—Givens’s uncle and two close family friends. During her 9-month tenure as general manager, Givens, working 70-hour weeks, reined in costs and gradually grew revenues. As a result, the business generated its first month of profit in over two years (see Exhibit 1). Yet Westlake was not on track to soon repay the funds the board had loaned it 16 months before. Givens was proud of her achievements, but she worried that they had been too little, too late. Would the board even consider a different path for Westlake if the loaned funds could not soon be repaid? Givens believed that lucrative opportunities were in Westlake’s future, but right now that future seemed uncertain. The board and Westlake’s employees were looking to Givens for guidance. Shelby Givens: Background Shelby Givens was raised in Charlotte, North Carolina, and attended the University of Virginia, graduating in 2005 with a B.A. in English. For the next three years, Givens worked as a copywriter and creative director for a boutique advertising agency in New York City. She then moved to the Midwest to attend a highly rated business school, from which she graduated in May 2009. As graduation......

Words: 6806 - Pages: 28