Free Essay

Podno Grejanje

In: Other Topics

Submitted By Mikikiki
Words 12066
Pages 49
Tehnički priručnik

SUSTAV PODNOG GRIJANJA

Izdanje svibanj 2007/01 Molimo Vas da se tijekom upotrebe naših materijala pridržavate ÖNORMi, propisa ugradnje i građevinskih regulativa za dotično područje primjene, kao i naših tvorničkih normi i uputa za postavljanje. Zadržano pravo tehničkih promjena. Svi podaci bez jamstva.

Općenito Područje primjene Koji nosioci energije? Prednosti podnog grijanja Temperature površine poda Opis sustava Sustavi postavljanja Podna konstrukcija Podne obloge Tekstilne podne obloge Keramičke podne obloge Plastične podne obloge Završne obloge od drveta

Sadržaj

Strana 2 2 2 4 5 6 8 9 10 11 11 13 14 14 16 16 17 19 21 22 23 24 25 25 26 27 27 27 28 29 31 31 31 32 32 34

Upute za ugradnju Priprema Razdjelnik i razdjelni ormar Montaža razdjelnog ormara Montaža razdjelnika Rubna izolacijska traka Sustav rešetkaste konstrukcije EASY CLIP Sustav TACKER Sustav ploča sa čepovima PE-Xc Cijev PE-RT Cijev Višeslojna spojna cijev RP16x2-200 Tehnika spajanja Transport i skladištenje Polaganje cijevi za podno grijanje Temperature postavljanja Najmanji savojni polumjer Načini polaganja cijevi Zaštitne cijevi Sustav polaganja na suho MULTIKLEMM Testiranje nepropusnosti Ispiranje postrojenja Punjenje postrojenja Postupak zagrijavanja Zaštita od korozije Podešavanje količine protoka Regulator pojedinačnih prostorija Regulator pojedinačnih prostorija umrežen žicom Bežično podešavanje pojedinačnih prostorija

Proračun i dimenzioniranje Manualna metoda Primjer manualnog izračuna Diagram iskoristivosti Diagram pada tlaka u cijevi Diagram pada tlaka na reg. ventilima na razdjelniku Diagram pada tlaka na razdjelniku

Regulatorski set za postizanje konstantne vrijednosti

36 37 41 45 48 51 53 54 55 56

1

univerzalna primjena

PIPELIFE „Floortherm“ podno grijanje upotrebljava se u novogradnji i starogradnji, školama, vrtićima, sportskim dvoranama, bolnicama, staračkim domovima, crkvama, proizvodnim halama i kao grijanje slobodnih površina za otklanjanje snijega i leda na kolnim prilazima, pješačkim putevima, stubištima i parkirnim mjestima. Nosioci energije

Područje primjene

O p ć e n it o

upotreba u kombinaciji s alternativnim izvorima energije

Podno grijanje s plastičnim cijevima načelno se može pokretati svim nosiocima energije; s krutim, tekućim ili plinovitim gorivima ili električnom strujom. Podno grijanje radi u području niske temperature. Iz tog razloga štedi energiju i idealna je nadopuna toplinskim crpkama s alternativnom energijom, kao npr. PIPELIFE POVRŠINSKIM ILI ROVNIM GEOTERMIČKIM KOLEKTORIMA (vidi tehnički priručnik „Geotermički kolektori s plastičnim cijevima“).

Pipelife površinski geotermički kolektor Prednosti podnog grijanja

udobnost

Čovjek je izložen neprestanoj izmjeni topline sa svojom okolinom. U ljudskom tijelu stvara se toplina, a zračenjem i isparavanjem opet se predaje. U normalnim okolnostima čovjek ima tjelesnu temperaturu od oko 37° C. Predaja topline to je veća, što je veća temperaturna razlika između površine tijela (temperatura kože cca. 32°-33° C) i temperature okoline. Pritom se oko 50% tjelesne topline kod normalnog odijevanja predaje kroz stopala i noge, 45% kroz tijelo, a ostatak kroz glavu. Doživljaj TOPLINE ili HLADNOĆE čovjek osjeća tek kad je ometen odnos između predavanja topline i proizvedene količine topline. Osjećaj udobnosti ljudsko tijelo postiže tek kada se vodi računa o fiziološkim okolnostima.

2

U stambenim prostorima bez podnog grijanja temperatura površine poda iznosi cca. 16° C; ukoliko je instalirano podno grijanje, temperatura površine iznosi cca. 26° C. Temperaturna razlika u odnosu na tjelesnu temperaturu iznosi dakle u 1. slučaju 21° C, a kod podnog grijanja, kao u navedenom 2. primjeru samo 11° C. Budući da su površine stopala iznimno osjetljive na temperaturu, upotrebom podnog grijanja, uz pridržavanje dozvoljenih temperatura površine, postići će se ugodan osjećaj topline. Kod podnog i površinskog grijanja zrak u prostoriji, a i okolne površine prostorije pretežno će se grijati zračenjem, a samo jednim manjim dijelom konvekcijom. To nužno vodi do daleko ravnomjernije profiliranog protoka topline temperature prostorije.

mala temperaturna razlika grijanje zračenjem

Raspored temperature

idealno grij.

podno grij.

radij..grij. (VZ) radij..grij. (OZ)

Konačno ne treba previdjeti, da upotrebom podnog grijanja, zbog nedostatka nezgrapnih grijaćih tijela, nema prepreka slobodnom uređenju prostora.

Kroz toplinu zračenja podnog grijanja nastaje daleko manja razmjena energije između čovjeka i površina koje okružuju prostoriju, nego kod grijanja grijaćim tijelima. Na taj se način temperatura prostorije može držati za 2-3° C nižom, bez narušavanja osjećaja ugode. Sniženjem temperature prostorije kod optimalne se regulacije troškovi grijanja mogu smanjiti za 15-20%.

VZ ..vanjski zid, OZ ...ostali zidovi

smanjenje troškova

ušteda energije

Grijanje grijaćim tijelima: Topli zrak se uzdiže prema stropu. Hladni zrak struji nazad prema podu.

prozor

3

Podno grijanje: Topli zrak ravnomjerno zrači Temperature površine poda

utjecaj obuće

utjecaj podne obloge

Odlučujući faktor udobnosti je temperatura površine poda. Gornja i donja granica dozvoljene temperature poda u velikoj mjeri ovisi o vrsti obuće. Obje su granice to veće, što je laganija obuća. U stanovima, bolnicama, domovima itd. u pravilu se nosi laganija obuća. Provedena istraživanja pokazala su, da podovi s površinskom temperaturom do 29° C, po kojima se hoda laganijom obućom, niti kod dužeg boravka ni na koji način ne utječu na udobnost i zdravlje. Naprotiv, takvo rješenje dovodi do najvećeg mogućeg osjećaja ugode. U spavaćim sobama, kupaonicama, kupalištima itd., u kojima se hoda bosih nogu, za udobnost nije bitna samo temperatura poda, već i materijal podne obloge. Keramička ili plastična tvrda obloga primjerice ima znatno veći „koeficijent prolaza topline“ od tekstilne obloge ili drvenog poda i tako se pri istoj površinskoj temperaturi doima mnogo hladnije. Zbog fizioloških i higijenskih saznanja iz tog razloga temperature površine poda ne bi smjele prekoračiti maksimalne vrijednosti navedene u EN 1264-3. zona boravka rubna zona kupaonica max. 29° C max. 35° C max. 33° C

maksimalne dozvoljene temperature površine poda

rubne zone

valovitost

U području rubnih zona (uzduž vanjskih zidova i prozorskih površina- širina odgovara 20% dubine prostorije, no max. 1,0 m) u praksi se može raditi s većim temperaturama. To se postiže na taj način, da se u tim zonama cijevi polažu gušće. Daljnji faktor udobnosti je valovitost površinske temperature poda. Maksimalna dozvoljena valovitost kod proračunske temperature iznosi:: za stambene prostorije za područja bosih nogu

prozor

4K 2K

4

Pod valovitosti se podrazumijevaju nastajanja temperaturnih razlika na površini poda, mjereno s jedne strane direktno preko tjemena cijevi , a s druge strane između cijevi. Kako bi se valovitost držala što manjom, bolje je upotrijebiti manju temperaturu grijane vode uz gušće postavljanje cijevi, nego veći razmak cijevi uz veću temperaturu grijane vode.

Opis sustava

PIPELIFE nudi sustave postavljanja na mokro, kao i sustave postavljanja na suho. Kod sustava postavljanja na mokro grijaće cijevi su postavljene potpuno ili djelomično u estrih.

• sustav postavljanja na mokro • sustav postavljanja na suho

Razlikuju se 2 vrste sustava postavljanja:

Sustavi postavljanja

1

Sustav postavljanja na mokro

2 3
1 2 3 4 5 podna obloga estrih grijaća cijev i učvršćenje topl. i izolacija od buke koraka temeljna ploča

4 5

Ugradnja kod sustava postavljanja na mokro TIP A u skladu s EN.1264-1 Omatanje estrihom dovodi do podupiranja grijaće cijevi i time do rasterećenja napetosti materijala. Budući da se toplina može optimalno provoditi, srednje su temperature stijenke cijevi oko 1,5 °C niže nego kod sustava postavljanja na suho.

Time se radna temperatura može malo smanjiti. To vodi do termičkog rasterećenja grijaće cijevi. Kako bi se zadovoljili svi zahtjevi, PIPELIFE svojim kupcima nudi 3 varijante ugradnje podnog grijanja za sustave polaganja na mokro. Ovisno o građevinskoj situaciji ili potrebi može se birati između varijanti: • postavljanje na rešetkastu konstrukciju • postavljanje na sustav TACKER • postavljanje na ploču s čepovima

5

Sustav polaganja na suho
1 2 3 4 5 6 7 podna obloga suha estrih ploča folija grijaća ploča ploča za polaganje lim za topl. provo enje temeljna ploča

Kod sustava polaganja na suho grijaće cijevi postavljene su u kontaktu s elementima za toplinsku provodljivost ispod estriha.

1 2 4 5 6 7
(Ugradnja kod sustava postavljanja na suho TIP B u skladu s EN.1264-1)

3

PIPELIFE Vam nudi sustav polaganja na suho višestrukim pritezanjem. Kod tog je sustava sloj topl. provodljivosti već ugrađen na ploče.

podloga

1 topl. izolacija, izolacija od buke koraka 2 plastična folija 3 rešetka za učvršćivanje 4 pričvrsna kvačica za cijevi 5 cijev za podno grijanje 6 estrih 7 rubna izol. traka

Nosiva podloga mora biti dovoljno čvrsta i suha, te imati ravnomjernu površinu za prijem plivajućeg estriha i za toplinsku izolaciju. Ne smije pokazivati uzdignuća veća od 5 mm koja mogu izazvati zvučne mostove i/ili kolebanja u debljini estriha. Cjevovodi i kanali moraju biti učvršćeni i izjednačeni, kako bi se osigurala ravnomjerna podloga za prijanjanje izolacijskog sloja/ izolacije od buke koraka. Mora se predvidjeti za to potrebna konstrukcijska visina. Nevezani nasipi od prirodnog ili drobljenog pijeska, te zaštita od buke koraka ne smiju se upotrebljavati za izjednačavanje. Izolacijski slojevi od čvrste pjene moraju dokazivati gustoću sirove tvari određenu u ÖNORM B 3000 i B 3501. Izolacijski slojevi od mineralnih vlakana moraju odgovarati ÖNORM B 3480 i smiju se polagati samo u jednom sloju uz minimalnu debljinu predviđenu za izolaciju od buke koraka. Kako bi dodatno uz izolaciju od buke koraka postigli potrebne toplinskoizolacijske vrijednosti, preporučamo izradu u više slojeva. Izolacija od buke koraka treba se postaviti ispod toplinske izolacije. To ne vrijedi za grijaće ploče sustava koje izoliraju od buke koraka. Kod keramičkih podnih obloga smiju se upotrebljavati samo izolacijski materijali s većom dinamičkom krutosti.

Kao podna konstrukcija označava se dio od betonske deke do gornjeg ruba podne obloge konstrukcije deke. Izvođenje podne konstrukcije ovisno je o uvjetima ispod prostorije s podnim grijanjem (zemlja, negrijana prostorija itd.) i otporu propuštanja topline podne obloge.

Podna konstrukcija

7
6 5 4 3 2 1

Primjer sustava izgradnje poda s rešetkastom konstrukcijom uz grijane prostore

6

Izolacijski slojevi moraju u ovisnosti s termičkim rubnim uvjetima ispod podnog grijanja imati slijedeće minimalne otpore topl. provodljivosti prema EN 1264-4: temperatura vanjskog zraka ispod negrijani ili periodigrijani pro- čki grijani prostor projektna vanjska projektna vanjska projektna vanjska stor ispod ispod ili direktno na temperatura temperatura temperatura zemlji* Td ≥ 0 C° 0 C°>Td ≥ -5 C° -5 C°>Td ≥ -15 C° 0,75 1,25 1,25 1,50 2,00

otpor topl. provodljivosti(m²K/W)

*kod razine podzemne vode ≤ 5 m ova vrijednost treba biti povećana Stlačivost svih izolacijskih slojeva ne smije iznositi više od 5 mm. Odavanje topline podnog grijanja prema dolje smije iznositi max. 25 % grijaćeg kapaciteta, ali ne više od 20 W/m². Ukoliko se kod podnih obloga s visokim otporom toplinske provodljivosti ne može ispuniti navedeni zahtjev, toplinsku je izolaciju ispod podnog grijanja potrebno odgovarajuće pojačati. Izolacijske ploče moraju biti gusto zbijene i postavljene u ravninu. Višeslojne izolacijske slojeve postavljajte tako, da spojevi između ploča jednog sloja nisu u istoj liniji sa spojevima drugog sloja. Na zidove i ostale uzlazeće građevinske elemente (npr. okvirima vrata i stupovima) prije ugradnje estriha postavite rubne izolacijske trake (rubne fuge). Rubne izolacijske trake moraju sezati do površine gotove obloge i omogućiti kretanje od najmanje 5 mm. Kod višeslojnih izolacijskih slojeva rubne izolacijske trake postavite prije nanošenja zadnjeg izolacijskog sloja.

odavanje topline prema dolje

rubne izolacijske trake

Prije nanošenja estriha izolacijski sloj pokrijte najmanje 0,15 mm debelom folijom od polietilena, osim ako izolacijski sloj ne ispunjava istovrijednu zaštitnu funkciju. Pojedinačne trake moraju se na dodirima preklapati najmanje 80 mm. Pokriv voditi do gornjeg ruba izolacijske trake, ukoliko ona sama ne ispunjava funkciju pokrivanja. Kod tekućeg estriha (anhidritnog estriha) pokrov izolacijskog sloja treba izraditi tako, da se ne utječe na funkciju izolacijskog sloja. Pokrovi nisu zaštita od prodora vlage.

Suvišni dijelovi rubne izolacijske trake smiju se odrezati tek nakon završetka podne obloge, odnosno kod tekstilnih i elastičnih obloga tek nakon stvrdnjavanja mase za izravnavanje. zaštita od vlage

Kod nanošenja estriha temperatura estriha i temperatura prostorije ne smije biti niža od 5°C. Debljina estriha proračunava se iz podataka o sposobnosti preuzimanja tereta i klase savojne čvrstoće prema normama. Primjenjivati nacionalne norme, do pojavljivanja europskih normi.

Nominalna debljina preko grijaćih cijevi (visina prekrivanja) mora iznositi najmanje trostruko od maksimalne granulacije, no najmanje 30 mm. Kod estriha od lijevanog asfalta debljina mora iznositi najmanje 15 mm. Kod estriha sa cijevnim sustavima unutar estriha, čija je debljina manja od 0,1 m, vanjski se promjer cijevi mora pribrojati proračunatoj debljininajmanje 30 mm. Kod estriha od lijevanog asfalta debljina mora iznositi najmanje 15 mm. Kod estriha sa cijevnim sustavima unutar estriha, čija je debljina manja od 0,1 m, vanjski se promjer cijevi mora pribrojati proračunatoj debljini.

estrih

7

zaštitna cijev

Maksimalna temperatura u blizini grijaćih elemenata u estrihu ne smije prekoračiti 55°C. Kod estriha, izuzev cementnog estriha, ta se vrijednost smije smanjivati, kod npr. asfaltnog estriha na 45 °C, a kod anhidritnog estriha na temperaturu koju navodi proizvođač.

estrih- aditiv

Estrih-aditivi od tvrtke PIPELIFE (FT-ZUSATZ i FT-ZUSATZ 10) testirani su od strane nadležnih instituta i dozvoljeni za uporabu. Dodatkom estrih aditiva znatno se smanjuje udio vode u estrihu, time je znatno manji udio pora u suhom stanju. Na taj se način povećava gustoća sirove tvari estriha. S time je nužno povezano i poboljšanje toplinske provodljivosti estriha i povećanje savojne čvrstoće. Estrih aditivi moraju biti kompatibilni s upotrijebljenom plastičnom cijevi. Podne obloge

U zonama isprekidane podne obloge (npr. fuge, vrata, zid) kao i kod samostojećih priključaka na razdjelnik zaštitite grijaću cijev zaštitnom cijevi koja preuzima gibanja estriha do 5 mm bez oštećenja grijaće cijevi. Zaštitna cijev mora sezati 25 cm s obje strane prekida. Kod transporta estriha preko instaliranog sustava cijevi treba ispod podložiti daske ili slično.

maks toplinski otpor

Prije polaganja podne obloge potrebno je provjeriti kompatibilnost estriha s podnom oblogom. U pravilu je moguće upotrebljavati bilo koju vrstu podne obloge, ukoliko su zahtijevane temperature označene kao prikladne, te ako se ne prekoračuje maksimalni toplinski otpor R B od 0,15 m²K/W. Isto tako, ljepila moraju biti prikladna za odgovarajuće temperature u spoju s grijaćim estrihom. Svaki završni sloj ima određeni toplinski otpor koji utječe na odavanje topline u prostoriju. Iz tog razloga se prije proračuna potrebnog razmaka cijevi mora poznavati vrsta podne obloge. U slijedećoj tabeli navedeni su toplinski otpori najčešće upotrebljavanih podnih obloga.

toplinski otpor

toplinski otpor R B [m²K/W] obloga vrsta obloge toplinski otpor [W/mK] estrih 1,40 pločice 1,00 mramor 3,50 tepih 0,08 tepih 0,08 tepih 0,08 parket (hrast) 0,19 mozaični parket (hrast) 0,21 gotovi parket 0,14 laminat 0,20 PVC 0,23 linoleum 0,17 pluto 0,05

debljina d [mm] – 15 20 5 8 12 20 8 15 8 2 2 5

R B [m²K/W] – 0,015 0,006 0,063 0,100 0,150 0,105 0,038 0,107 0,040 0,009 0,012 0,100

8

Uzmite u obzir da se u stambenim prostorima često na keramičke podne obloge stavljaju tepisi. Time nastaje povećani toplinski otpor koji se može izjednačiti kao i kod podova s tepihom, odnosno drvenih podova, većom temperaturom grijane vode, ili gušćim postavljanjem cijevi, te većim volumenom strujanja grijaće vode. Temelj proračuna podnog grijanja je zbog toga uvijek poznavanje vrste podne obloge. Zbog svoje karakteristike tromosti je, međutim, keramička podna obloga u prednosti nad tepihom ili drvenom oblogom. Tekstilne podne obloge

Materijal korištenih podnih obloga mora biti prikladan za temperature koje će nastupiti. Šupljine između završne obloge i estriha nekontrolirano utječu na protok topline, te ih iz tog razloga treba izbjegavati.

Kod kombiniranja podnog grijanja i tekstilnih podnih obloga treba se pridržavati nekih osnovnih načela. Podne obloge od tekstila moraju na pečatu tepiha sadržavati oznaku „prikladno za podno grijanje“. Pozorno čitajte preporuke proizvođača tepiha.

S postavljanjem tekstilne podne obloge smije se početi tek, kada izvođač temeljem protokola o grijanju utvrdi da je grijanje izvedeno u skladu s normama i funkcijom.

Za odavanje topline sloja grijaćih cijevi na zrak u prostoriji odgovoran je zbroj toplinskih otpora svih slojeva iznad grijaćih cijevi (estrih, podna obloga) Ri i otpor prijelazu topline Re (površina podna obloga - prostorija). Kod izbora podne obloge stoga treba uzeti u obzir, da tekstilna obloga s toplinskim otporom od cca. 0,11 m² K/W u usporedbi s keramičkom podnom oblogom sa cca. 0,015 m² K/W ne pokazuje 7 puta veći otpor, već, uzimajući u obzir druge slojeve, samo dvostruko veći otpor. Tom „nedostatku“, međutim, nasuprot stoji jedna prednost. Ako je podno grijanje u pogonu, na gornjoj strani podne obloge nastaje valovitost površinske temperature poda, pri čemu iznad grijaće cijevi poda nastaje temperaturni maksimum, a između grijaćih cijevi temperaturni minimum. Kod podne obloge s malim toplinskim otporom ta se toplina može lako predati, tako da u estrihu između cjevovoda protječe samo manje toplinsko strujanje. Valovitost temperature na površini poda u tom je slučaju odgovarajuće velika. Ukoliko se upotrebljava „toplinsko-izolacijski“ tepih, nastaje bolja raspodjela topline u estrihu i tako manja valovitost površinske temperature poda.

Tepih u usporedbi s ostalim vrstama obloga ima prilično velik toplinski otpor. Većina tepiha pokazuje toplinski otpor između R = 0,06 – 0,15 m² K/W. Istraživanja austrijskog instituta za ispitivanje tepiha pokazala su, da pjenasta podloga i tepih imaju otprilike jednaku toplinsku provodljivost.

površinska temperatura Tepih

a

valovitost podnog grijanja

9

Tekstilne podne obloge pored karakteristike toplinske provodljivosti imaju i drugih karakteristika na koje treba obratiti pažnju. To su prije svega stabilnost mjera, te utjecaji na starenje, koje se ubrzava kroz povišenu temperaturu. Promjenjiva temperatura i vlaga zraka imaju neznatnu ulogu na stabilnost mjera kod tekstilnih podnih obloga, pa stoga mogu biti zanemarene. Budući da se tekstilne podne obloge gotovo isključivo lijepe po čitavoj površini preko podnog grijanja, mogu se tolerirati manje vrijednosti promjene mjera, kojima nasuprot djeluje sila lijepljenja. Što se tiče istraživanja o starenju trenutno nemamo rezultata. Podatke s tim u vezi potražiti kod proizvođača tekstilne podne obloge, ili na austrijskom institutu za istraživanje tekstila u Beču. Za provođenje radova postavljanja vrijede odredbe ÖNORM B 2236 dio 1. i ÖNORM B 2242-6. Keramičke podne obloge

S postavljanjem keramičke podne obloge smije se početi tek, kada izvođač temeljem protokola o grijanju utvrdi da je grijanje izvedeno u skladu s normama i funkcijom. Prikladne su sve keramičke pločice i ploče u skladu s EN14411, kao i podne ploče koje odgovaraju odredbama iz ÖNORM B 2213. Prirodni kamen koji zbog svog sastava ima sklonost nastajanju pukotina ( npr. mramor grube granulacije) u načelu nije prikladan za postavljanje na grijane podne konstrukcije. U keramičke obloge ubrajaju se: - pločice od fine keramike - keramičke ploče s procjepima - podne klinker ploče - betonske ploče od klesanog kamena - ploče od prirodnog klesanog kamena - pločice i ploče koje nisu normirane, a pokazuju istu kvalitetu.

Ovi su materijali zbog svojeg malog toplinskog otpora vrlo pogodni kao podna obloga u kombinaciji s podnim grijanjem. No, obratite pažnju na neke posebnosti, kako bi izbjegli oštećenja na estrihu, ili keramičkoj oblozi. - Kod lijepljenja završne obloge upotrijebiti prikladno ljepilo za podna grijanja. - Rubna izolacijska traka kod postavljanja završne obloge mora sezati iznad nje. - Upotrijebljeni izolacijski slojevi moraju se odlikovati dinamičkom krutosti i debljinom koja se zahtjeva u ÖNORM-i. - Pojedini slojevi imaju različite koeficijente dilatacije (rastezanja). Svaki podni materijal različito se rasteže pri zagrijavanju. U slijedećoj tabeli mogu se vidjeti neke vrijednosti. građ. materijal beton B 300 plinobeton cementni mort klinker i pločice čelik staklo poliester drvo (smjer vlakana) koef. diletacije [mm/mK] 0,010 0,011 0,011 0,005–0,008 0,011–0,014 0,004–0,005 0,025–0,040 0,007

širenje materijala

10

Mort za lijepljenje treba posjedovati odgovarajući certifikat za upotrebu kod podnih grijanja. Kod transparentnih ili svjetlo obojenih podnih ploča trebalo bi koristiti mortove za lijepljenje na bazi bijelog cementa. Za ugradnju obloga od ploča iz prirodnog ili umjetnog kamena u debeloslojnom postupku upotrijebiti najmanje mort iz grupe morta II u skladu s ÖNORM B 2213. Kod ugradnje prirodnog kamena od materijala osjetljive boje (npr. bijeli mramor, jura-mramor, higroskopni granit) mora se koristiti mort od trasnog cementa ili bijelog cementa. Kod postavljanja ploča od umjetnog kamena smije se koristiti i vapneno-cementni mort. Za provođenje radova ugradnje vrijede odredbe ÖNORM B 2207 i ÖNORM B 2242 dio 5. Plastične obloge

Kod ugradnje keramičkih obloga upotrebom morta za lijepljenje u tankoslojnom ili srednjeslojnom postupku smiju se koristiti samo mortovi za lijepljenje koji se hidraulički stvrdnjavaju, te imaju povećanu deformabilnost.

Iz ove je tabele vidljivo, da se beton rasteže dvostruko jače od pločica. Kod većih temperaturnih razlika stoga između estriha i keramičkih završnih obloga nastaju napetosti. Te se napetosti mogu neutralizirati npr. upotrebom prikladnog morta za lijepljenje.

mort za lijepljenje

S postavljanjem plastične podne obloge smije se početi tek, kada izvođač temeljem protokola o grijanju utvrdi da je grijanje izvedeno u skladu s normama i funkcijom. Ostatak vlage, izmjeren kalcij-karbidnom metodom (CM), kod cementnih estriha ne smije prekoračiti vrijednost 1,8%, a kod anhidritnih estriha vrijednost 0,3%. Sve pukotine u estrihu moraju biti zatvorene čvrstim spojem. Prije nanošenja mase za izjednačavanje („špahtla“), odnosno ljepila treba nanijeti pripremni premaz za poboljšanje prianjanja. Tijekom ugradnje plastične podne obloge, površinska temperatura estriha mora iznositi najmanje +12 °C i pri uključenom podnom grijanju ne smije prekoračiti +20 °C. Pripazite da koristite samo ljepila i mase za izjednačavanje koje su prikladne za podna grijanja. Materijali moraju podnositi trajne temperature od +50 °C. Ljepila, mase za izjednačavanje i premazi za prijanjanje moraju biti međusobno kompatibilni. Sve se plastične podne obloge u načelu lijepe po čitavoj površini: Letvice podnožja ne smiju se lijepiti istovremeno na zid i pod. Za provođenje radova ugradnje vrijede odredbe ÖNORM B 2236, dio 1. i ÖNORM B 2242, dio 6. Završne obloge od drveta

S postavljanjem drvenih podnih obloga smije se početi tek, kada izvođač temeljem protokola o grijanju utvrdi da je grijanje izvedeno u skladu s normama i funkcijom. Estrih bi trebao, mjereno neposredno prije ugradnje, sadržavati ostatak vlage od 1,5-1,8%. Vrijednost od 2% ni u kojem se slučaju ne smije prekoračiti. Kod negativnog rezultata pri testiranju, treba ponoviti funkcionalno grijanje prije početka ugradnje.

11

paziti na prikladnost ljepila

prethodni premaz

Drvo i drveni materijali moraju odgovarati dotičnim odredbama iz ÖNORM-i, te imati mogućnost lijepljenja na estrih. Drveni podovi debljine preko 24 mm, kao i drvene kaldrme (prema ÖNORM B 3000, dio 8.) nisu prikladni. Radi smanjivanja pukotina u parketu treba birati klasu parketa s pretežnim udjelom uspravnih godova. Vlaga drva tijekom postavljanja prema ÖNORM B 2242 dio 7. mora iznositi između 7% - 9%. Parket se može lijepiti u plivajućem postupku ili po čitavoj površini. Kod plivajućeg postupka prvo se postavlja sloj za izjednačavanje (rebrasti karton ili sl.). Elementi se lijepe pažljivo u spoju na pero i utor uz korištenje uobičajenog bijelog ljepila. Rubne izolacijske trake kod postavljanja parketa moraju viriti iznad njega, kako bi se postavljena parketna površina mogla nesmetano rastezati. Kod lijepljenja gotovih parketnih elemenata po čitavoj površini koristite ljepilo koje za lijepljenje gotovog parketa na podno grijanje preporučuje proizvođač. Prethodno tretiranje estriha razrijeđenim ljepilom (1 dio ljepila, 2 dijela razrjeđivača, odnosno vode kod ljepila topivih u vodi) obavezno je. Taj prethodni premaz stvara dobar vezivni most na nanos ljepila koji slijedi, te doprinosi učvršćivanju površine estriha. Prethodni se premaz kod ljepila s otapalima mora sušiti najmanje 25 minuta, a kod disperzivnog ljepila oko 24 sata, prije nanošenja ljepila. Korišteno ljepilo mora tolerirati trajne temperature od 60 °C. Za provođenje radova postavljanja vrijede odredbe ÖNORM B 2218, odlomci 2.3.4.1 do 2.3.4.6 i ÖNORM B 2242, dio 7

12

Upute za ugradnju
Prije početka ugradnje provjerite kakvoću sirove deke u skladu sa smjernicama ÖNORM-e B 2232 i ÖNORM-e B 2242 dio 2. Gola betonska deka treba se očistiti metlom. Potrebno je ukloniti prljavštinu ili nejednakosti. Sanirati pukotine od slijeganja ili napetosti. Moraju se izravnati eventualni padovi. Nanošenje slojeva za izravnavanje moguće je samo s vezanim materijalima (mršavi"beton, toplinsko-izolacijski lagani beton, nasipna izo" lacija, ni u kojem slučaju pijesak). Svi građevinski dijelovi koji graniče s podom moraju biti izgrađeni i, ako je predviđeno ožbukani. Montaža prozora, vrata i okvira, te električnih vodova i sličnog, mora biti završena. Mokri čvorovi, kao i prostorije s podovima koji graniče sa zemljom moraju imati predviđenu izolaciju od vlage. Ukoliko nedostaje izolacija od vlage, potrebno je to razjasniti prije početka montaže s naručiteljem! U svezi s veličinom polja estriha, postavljanjem dilatacijskih fuga i rezovima potrebno se sporazumjeti s tvrtkom koja postavlja estrih. Mora postojati važeći plan fugiranja. Načelno vrijedi: Površine estriha smiju iznositi maksimalno 40 m². Bočna dužina ne smije prekoračiti 8 m. Ako su prostorije veće od 40 m² potrebno je uz rubne fuge postaviti dilatacijske fuge i to tako, da nastanu pravi kutovi, odnosno kvadrati s prethodno navedenim mjerama. Odnos strana polja estriha ne smije prekoračiti odnos od 2:1.Veličinu grijaćih registara prilagodite poljima estriha. Kod prolaza dilatacijskih fuga moraju se upotrijebiti zaštitne cijevi koje sežu cca. 25 cm u svako polje estriha. Priprema testirati podlogu sloj za izjednačavanje

dilatacijske fuge polja estriha

Zadržite dilatacijsku fugu kod postavljanja keramičkih podnih obloga uz pomoć ljepila za pločice. Kod postavljanja pločica u posteljicu od morta, dilatacijska fuga mora biti zadržana samo u posteljici.

13

visina ugradnje

luk vodilice cijevi isporuka

U pravilu se vertikalne grijaće cijevi i razdjelnik podnog grijanja postavljaju, odnosno montiraju na žbuku ili s ugradbenim ormarom prije radova unutarnjeg žbukanja. Kod montaže razdjelnika na žbuku učvrstite donju šinu razdjelnika cca. 30 cm iznad gotovog poda. Kako bi postigli, ravne (okomite) spojeve cijevi na razdjelnik, preporučamo upotrebu našeg luka vodilice cijevi tipa FT-RFB1618. PIPELIFE kružni grijaći razdjelnik FT-V...A je spreman za montažu, prethodno montiran na pocinčanim, zvučno izoliranim konzolama. Proizvodi se od visokovrijednog mesinga MS63. Obostrani, plosnato izolirajući priključak 1“ omogućava najveću moguću fleksibilnost tijekom ugradnje. Kuglaste slavine za polaz i povrat, kao i završni komadi s odzrakom i ventilom za pražnjenje također su uključeni. Sukladno ÖNORM-i EN 1264-4 svaki grijaći krug mora sadržavati dva zaustavna ventila i jednu napravu za uravnoteženje. Funkcije zaustavljanja i uravnoteženja moraju biti međusobno neovisne. Svaka grijana prostorija mora biti opremljena najmanje jednim grijaćim krugom, kako bi se omogućilo manualno, ili automatsko reguliranje temperature. Polazne cijevi razdjelnika opremljene su pokazivačima količine protoka 0-4 l/min s integriranim zaustavnim mehanizmom, a povratne sa zaustavnim, pret hodno podesivim ventilima za finu regulaciju. Priključne spojnice za priključak cijevi su G3/4“ eurokonus. Priključke za plastične cijevi potrebno je zasebno naručiti. Montaža razdjelnog ormara

Razdjelnik i razdjelni ormar

podesivo po visini podesivo po dubini

visina montaže

Kod montaže razdjelnika u PIPELIFE razdjelni ormar FT-VK.. učvrstite držače na pomične šine u ormaru. Ugradbeni ormar postavite direktno na golu betonsku deku. Svi ormari ove serije podesivi su po visini između 740 - 855 mm. Dubinu ugradnje možete podesiti između 85-130 mm, te prilagoditi okolnostima. Zbog male ugradbene dubine od 85 mm razdjelni je ormar najprikladniji za ugradnju u zidove suhe gradnje. Univerzalni držači koji su predviđeni u ormaru omogućuju montažu na i ispod žbuke. Također se isporučuje i zaštitni karton protiv prljanja tijekom zidanja. Raster-mjera, utisnuta u UP-okvir, služi podešavanju određene FB-visine ugradnje od 80-170 mm. Na taj način vrlo lako možete odrediti visinu montaže ormara. Za dovode razdjelnika predviđene su uklonjive pločice bočno, gore i na stražnjoj strani ormara. Za provođenje strujnih kablova za regulaciju također su predviđeni otvori.

14

PIPELIFE kružni grijaći razdjelnik FT-V...A je spreman za montažu, prethodno montiran na pocinčanim, zvučno izoliranim konzolama. Proizvodi se od visokovrijednog mesinga MS63. Obostrani, plosnato izolirajući priključak 1“ omogućava najveću moguću fleksibilnost tijekom ugradnje. ULAZ Kuglaste slavine za polaz i povrat, kao i završni komadi s odzračivačem i ventilom za pražnjenje također su uključeni. Sukladno ÖNORM-i EN 1264-4 svaki grijaći krug mora sadržavati dva zaustavna ventila i jednu napravu za uravnoteženje. Funkcije zaustavljanja i uravnoteženja moraju biti međusobno neovisne. Svaka grijana prostorija mora biti 62 opremljena najmanje jednim grijaćim krugom, L kako bi se omo ' Mjere razdjelnika veličina razdjelnika (izlazi) (mm) dužina L (mm) ukupna dužina

U pravilu se vertikalne grijaće cijevi i razdjelnik podnog grijanja postavljaju, odnosno montiraju na POVRAT s ugradbenim ormarom prije radova žbuku ili unutarnjeg žbukanja. Kod montaže razdjelnika na žbuku učvrstite donju šinu razdjelnika cca. 30 cm iznad gotovog poda. Kako bi postigli, ravne (okomite) spojeve cijevi na razdjelnik, preporučamo upotrebu našeg luka vodilice cijevi tipa FT-RFB1618.

Razdjelnik i razdjelni ormar

'

55

'

2 190 307

3 245 362

4 300 417

5 355 472

6 410 527

7 465 582

8 520 637

9 575 692

10 630 747

11 685 802

12 740 857

Mjera H1 podesivo po visini od 740 do 855 mm

mjere razdjelnog ormarića (mm) Tip FT-VK1 FT-VK2 FT-VK3 B1 510 760 1060 H1 740 740 740 855 855 855 B2 555 805 1105 H2 622 622 622 B3 491 741 1041 H3 560 560 560 X 100 100 100

podesivo po dubini od 85 do 130 mm

15

• Učvrstite razdjelnik isporučenim materijalom za učvršćivanje na zid. • Kuglaste slavine 1“ i završne komade 1“ sa brtvama postavite na razdjelnik. Pritegnite ih ključem SW38. • Označite grijaće krugove isporučenim samoljepivim natpisima na razdjelnu bazu • Za punjenje razdjelnika utaknite crijeva s tuljcem ven tila na slavine za punjenje i pritegnite ih. Ventile možete otvoriti okretanjem ulijevo, a okretanjem udesno zatvoriti. Rubna izolacijska traka

Montaža razdjelnika

perforacija

Grijaći se estrih zbog toplinskog opterećenja više rasteže od negrijanog estriha. Zbog toga je potrebna veća mogućnost rastezanja na sve strane. Ona se omogućuje postavljanjem rubnih izolacijskih traka najmanje debljine 10 mm. Postavlja se na svim zidovima koji obuhvaćaju prostoriju. Također i na stupovima, kaminima itd. Kako bi se izbjegli toplinski, odnosno zvučni mostovi, rubne izolacijske trake se na spojevima moraju preklapati cca. 510 cm. U uglovima prostorije odrežite rubne izolacijske trake, te ih postavite preklapajući jednu preko druge. Time ćete postići da zasigurno estrih neće otjecati u zid, te zajamčiti mogućnost širenja estriha. Presavinite rubnu izolacijsku traku na perforiranoj oznaci i postavite je u kutnom obliku na deku zida.

Kod dvoslojnog izolacijskog sloja, rubna izolacijska traka postavlja se na donji izolacijski sloj.

• Učvrstite razdjelnik isporučenim materijalom za učvršćivanje na zid. • Kuglaste slavine 1“ i završni komadi 1“ brtve plosnato. Pritegnite ih ključem SW38. • Označite grijaće krugove isporučenim samoljepivim natpisima na razdjelnu bazu • Za punjenje kružnog grijaćeg razdjelnika utaknite crijeva s tuljcem ventila na slavine za punjenje i pritegnite ih. Ventile možete otvoriti okretanjem ulijevo, a okretanjem udesno zatvoriti. Rubna izolacijska traka

Grijaći se estrih zbog toplinskog opterećenja više rasteže od a sve strane.

16

Ovu rubnu izolacijsku varijantu koristiti kod varijante „rešetkaste konstrukcije“. Plastična folija, koja se postavlja po čitavoj površini, izvuče se na rubovima, te u tom slučaju sprječava prodiranje estriha između zida i izolacije. Rubna izolacijska traka s trakom folije:

Rubna izolacijska traka bez trake folije:

Ova se rubna izolacijska traka koristi kod varijanti „ploče sa čepovima“ i „sustava koluta +“. Dodatna traka folije postavlja se iznad izolacijskog sloja i sprječava prodiranje estriha između zida i izolacije. Sustavi polaganja na mokro

Easy-Clip sustav ugradnje sa spajalicom za „rešetkastu konstrukciju“

sustav rešetkaste konstrukcije „Easy-Clip“

Novi Pipelife sustav ugradnje sa spajalicom za rešetkastu konstrukciju omogućava jednostavnu i brzu montaže cijevi na konstrukciju uz pomoć patentiranih spajalica (FT-Clip). đ Toplinska izolacija i izolacija od buke koraka nanose se ovisno o gra evinskoj situaciji na golu deku, kao ploče, ili kao nasipna izolacija. U mokrim čvorovima i kod podnih površina, koje graniče sa zemljom, treba ispod izolacije postaviti prepreku za vlagu. Ovisno o situaciji, može biti potrebna i višeslojna izrada izolacijskog sloja; pri tome je, ukoliko je moguće, potrebno izolaciju od buke koraka postaviti ispod toplinske izolacije. Plastična folija (FT-FOLIE) služi kao izolacija od vlage, kako toplinsku izolaciju i izolaciju od buke koraka ne bi promo io estrih. Ona ne služi kao prepreka za č vlagu. Trake folije (polietilenska folija debljine najmanje 0,15 mm) potrebno je preklopiti cca. 10 cm, te uzdi i na zidovima preko visine rubne izolacijske trake. Time se jamči, da estrih leži plivaju i na izolaciji, te ne stvara zvučne mostove ć prema uzdužnim građevinskim elementima. Čelične rešetkaste konstrukcije (FT-GITTER) imaju veličinu polja od 100 x 100 mm i debljinu žice od 3,4 mm (tip AQ34). Rešetkasta konstrukcija (isporuka 2400 x 1500 mm) postavlja se po čitavoj površini prostorije. Za stabilizaciju se preporuča međusobni spoj rešetki s poveznicima cijevi (FT-RB). Na dodiru dviju rešetki treba paziti na liniju štapova rešetke. Treba se pridržavati razmaka od 10 cm od zida. Ukoliko je potrebno, rešetke se mogu plastičnim pričvrsnicama (FT-GH 100) pričvrstiti za podlogu. 17

Easy-Clip

Postavljanje alatom

Kod postavljanja podnog grijanja prema varijanti „rešetkasta konstrukcija“ pri stavljanju montažnih obujmica postupati prema slijedećoj shemi: Odredite sjecišta cijevi. Polazeći od njih postavite u svakom smjeru dvije montažne obujmice u razmaku od 20 cm. Na taj način je osigurano pridržavanje najmanjeg dozvoljenog savojnog polumjera. Kod ravnih komada cijevi između dva kuta prostorije postavite montažne obujmice tako, da se zasigurno spriječi uzdizanje cijevi.

Na rešetku se postavljaju Pipelife cijevi za podno grijanje uz pomoć specijalne spajalice (FT-EASYTACK). Mogu se koristiti cijevi dimenzija 16-18 mm vanjskog promjera. Cijevi se na rešetku pričvršćuju novim sustavom EasyClip uz pomoć spajalice. U spremniku spajalice nalazi se 30 kom kvačica za spajanje. Ljepljivu traku, koja pridržava kvačice nije potrebno uklanjati tijekom postavljanja. Spajalica se postavlja iznad cijevi na žicu rešetke. Uz pomoć odgovarajućeg , kvačica se montira na rešetku. Cijevi se mogu učvršćivati u alata rasteru mjere 5 cm, što znači da se cijev ne mora učvršćivati samo na križu rešetke, već i između njega. Tako nismo vezani uz raster-mjeru rešetke, već možemo polagati u bilo kojem razmaku cijevi. Još jedna velika prednost sustava je, da se polaganje i učvršćivanje cijevi može odvijati u jednom radnom koraku. To Vam, u odnosu na druge sustave rešetki, štedi mnogo vremena. Cijevi se kod cementnih estriha treba učvršćivati svakih 500 mm, a kod anhidritnih estriha otprilike svakih 300 mm.

Easy-Clip postavljanje na križanju rešetke

mjesto odvajanja

integr. rubna zona Easy-Clip postavljanje na poprečni dio rešetke

18

SUSTAV TACKER

sustav TACKER

PIPELIFE sustav TACKER je toplinska izolacija i izolacija od buke koraka od polistirol-pjene, grupe toplinske provodljivosti 040, debljine 32/30 mm. Toplinski otpor iznosi 0,67 m²K/W i ispunjava zahtjeve ÖNORM EN 12644. Korekturna vrijednost za buku koraka iznosi 29dB. Učvršćivanje cijevi na podlogu TACKER sustava izvršiti spojnim iglama (FT-TACKNAD). Otisnuti raster od 5 cm olakšava pridržavanje proračunatog razmaka ugradnje. Moguće su sve vrste polaganja. Kolut sustava TACKER odmotajte na pripremljenu golu deku. U mokrim čvorovima i kod podnih površina, koje graniče sa zemljom, treba ispod izolacije postaviti prepreku za vlagu. Ovisno o situaciji, može biti potrebna i višeslojna izrada izolacijskog sloja. Preklapanja koluta su samoljepiva. Zalijepite uzdužne fuge između traka koluta bez preklapanja sa samoljepivom trakom (FT-KLBAND). Tako nastaje potpuno zabrtvljena površina koja izbjegava prodor vode od estriha, te tako sprječava toplinske i zvučne mostove. Po specijalnoj foliji smije se hodati bez opasnosti od oštećenja. Dovoljno je stabilna i ne puca. Ne vrijedi kao prepreka za vlagu.

postavljanje spajalicom

samoljepivo preklapanje

Uzdužna fuga između rubnih izolacijskih traka i PIPELIFE-sustava koluta plus brtvi se preklapanjem trake folije koja je nalijepljena na rubnu izolacijsku traku. 19

integrirana folija sprečava prodiranje estriha između rubnih traka i ploče TACKER sustava

Ako se ugrađuje tekući estrih, traka folije mora biti čvrsto zalijepljena na sustav koluta TACKER. Na tako postavljenoj površini učvrstite PIPELIFE cijevi podnog grijanja sukladno proračunatom razmaku cijevi uz pomoć spojnih igala (FT-TACKNAD). Razmak spojnih igala treba iznositi cca. 500 mm. Pripazite, međutim, da se kod upotrebe tekućih estriha cijevi moraju učvrstiti tako, da ne mogu isplivati (svakih 250-300 mm). Utisnite spojne igle uz pomoć spec. alata (FT-TACKGERÄT) preko cijevi u podlogu. Tehnički podaci sustav koluta plus materijal EPS-T-Typ ÖN B 6015 debljina u mm 32/30 2 prostorna težina u kg/m 20 toplinska provodljivost W/mK 0,038 grupa toplinske provodljivosti WLG 040 toplinski otpor u m2K/W 0,79 vlačna čvrstoća u kPa 109 ponašanje kod požara prema ÖN B 3800 – T1 B1 dinamička krutost MN/m3 16,33 max. prometno opterećenje kN/m2 5,0 korekturna vrijednost buke koraka u dB 30–33 dimenzije u mm 10.000 x 1.000 edinica pakiranja u m2/Karton 10,0

20

SUSTAV "PLOČA SA ČEPOVIMA"

PIPELIFE ploča sa čepovima je moderna konstrukcija za površinske grijaće sustave u novogradnji ili kod renoviranja. Odlikuju je sigurno fiksirane cijevi, a istovremeno je omogućena jednostavna korektura kod postavljanja. Ploča sa čepovima od ekološkog polistirola čvrsta je, te je prohodna zbog svoje visoke površinske čvrstoće.

Postavljanje je brzo i to može činiti čak i jedna osoba. Ploča sa čepovima se polaže preklopljena i spaja se „pritisnim gumbom“ . Prikladna je i za cementne i za tekuće estrihe. Kod ugradnje tekućeg estriha prijelaz na rubnu izolacijsku traku mora biti zabrtvljen.

Čepovi su prikladne za prihvat cijevi dimenzija od 14-17 mm. Pipelife preporučuje korištenje 16 mm-višeslojne cijevi RP16x2-200. Za razmak postavljanja mogući su razmaci od 50 mm na više. Tehnički podaci kvržaste ploče promjer cijevi u mm razmak postavljanja u mm klasa građ. materijala prema EN 13501-1 klasa građ. materijala prema DIN 4102-1 zaštita od vlage prema DIN 18560-1 materijal folije preklapanje folije u mm dimenzije u mm iskoristiva površina u m²: jedinica pakiranja u kom/karton za površinu postavljanja u m² 14–17 50, 100, 150, 200, 250 E B2 da Polystyrol (PS) 50 1400 x 800 1,12 18 20,16

Izolacija ispod ploče sa čepovimamože se individualno oblikovati.U mokrim čvorovima i kod podnih površina, koje graniče sa zemljom, treba ispod izolacije postaviti prepreku za vlagu.

spajanje “pritisnim gumbom”

21

nepropusnost na kisik

Nova, vrlo fleksibilna PIPELIFE Floortherm PE-Xc cijev za podno grijanje od srednje gustog, fizikalno umreženog polietilena je cijev od pet slojeva s unutrašnjom preprekom za kisik od EVOH (Ethylenvinylalkohol). EVOH sloj je polimer s funkcijom prepreke. Nepropusnost na kisik je testirana sukladno DIN 4726. Cijev je tamnocrvene boje. Cijev se isporučuje u slijedećim dimenzijama i dužinama koluta: Da 16 x 2,0 mm 200 m 600 m Da 18 x 2,0 mm 120 m 400 m Da 20 x 2,0 mm 240 m

PE-Xc cijev

kemijska otpornost posebno visoka fleksibilnost

PE-Xc cijev ljepljivi sloj EVOH sloj ljepljivi sloj PE-Xc cijev

5-slojna PE-Xc cijev

PE-Xc cijevi nude slijedeće prednosti: • dugotrajnost • visoka fleksibilnost • jednostavnost ugradnje • testirane sukladno DIN 16894 • visoka otpornost na kemikalije (sukladno dodatku 1 DIN 8075) • nepropusnost kisika sukladno DIN 4726 • glatke površine, mali gubici tlaka • visoka čvrstoća na abraziju • bez korozije • bez inkrustacije Tehnički podaci dimenzije vanjski promjer u mm 16 18 debljina stijenke u mm 2 2 unutarnji promjer u mm 12 14 težina cijevi u g/m 96 108 težina cijevi s vodom u g/m 206 258 unutarnji volumen u l/m 0,11 0,15 max. tlačno opterećenje u bar kod 90°C 7,6 6,7 koeficijent dilatacije u mm/mK 1,5*10 -4 gustoća u g/cm³ 0,93 čvrstoća na paranje u N/mm² 17–25 vlačna čvrstoća u N/mm² 22–26 modul elastičnosti u N/mm² 500–600 nepropusnost kisika u g/m³.d 25 µm. Kemijski parametri vode trebaju odgovarati odredbama ÖNORM H 5195, dio 1, točka 5.2, 5.3, 5.4. i treba ih dokumentirati aktualnom analizom. • ukupna tvrdoća do 1000 l sadržaja vode do 3 mmol *l0-1(17 stupnjeva njemačke tvrdoće) • sadržaj klorida ispod 30 mg *l-1 • promatranje sadržaja amonija

Nakon ispiranja u sustav grijanja treba sukladno ÖNORM H 5195 napuniti vodom odgovarajuće kvalitete.

Punjenje postrojenja

31

minimalno vrijeme stvrdnjavanja zagrijavanje

hlađenje

Hlađenje se mora odvijati u fazama od maksimalno 10 K dnevno. Tijekom zagrijavanja i hlađenja prostoriju treba prozračivati, pri čemu treba izbjegavati propuh.

Maksimalna ulazna temperatura mora se držati toliko dugo dok vrijeme zagrijavanja (vrijeme zagrijavanja, držanja temperature i hlađenja) ne dosegne 11 dana.

Zagrijava se ulaznom temperaturom, koja odgovara površinskoj temperaturi estriha, ali iznosi najmanje +15°C i to u fazama od 5 K na 24 sata do dostizanja maksimalne ulazne temperature.

Cementne estrihe se smije, sukladno ON 2242-2, zagrijavati tek nakon stvrdnjavanja u trajanju od cca. 3 tjedna, a anhidritno vezane estrihe nakon stvrdnjavanja od najmanje 10 dana. Kod utvrđivanja vremena stvrdnjavanja dani sa srednjom temperaturom prostorije višom od +12°C računaju se kao cijeli dani, a dani sa srednjom temperaturom prostorije između +5°C i +12°C kao 0,7 dana.

Postupak zagrijavanja

protokol zagrijavanja

Ukoliko nakon zagrijavanja test na ostatak vlage daje previsoke iznose, treba ponoviti postupak zagrijavanja.

Kod paronepropusnih podnih obloga (npr. PVC, keramičke pločice ili ploče) i drvenih podnih obloga potrebno je nakon završavanja prvog postupka zagrijavanja i nakon trodnevnog hlađenja, još jednom zagrijati do maksimalne ulazne temperature, te istu zadržati 24 sata.

Nakon postupka zagrijavanja grijanje se isključuje, odnosno zadržava se ulazna temperatura koja osigurava potrebnu površinsku temperaturu estriha za postavljanje podne obloge. Zaštita od korozije

Sa zagrijavanjem se ne smije započeti bez utvrđivanja pravila. Postupak zagrijavanja bilježi se u protokol, koji se nakon završetka postupka predaje nalogodavcu.

ÖNORM H 5195, dio 1

Grijaća voda ne smije sadržavati lebdeće tvari, mora biti bistra i bez vidljivih onečišćenja. Boja i miris mogu se promijeniti dodatkom aditiva. Grijaća voda mora odgovarati specifikacijama iz ÖNORM H 5195, dio1, točka 5.3, 5.4, 5.5 i 5.6. • sadržaj klorida ispod 30 mg*l-1 • promatranje udjela amonija • pH-vrijednost od 8 do 9,5 (kod aluminijskih materijala 8-8,5) • pridržavanje udjela koncentracije kod korištenja zaštitnih tvari ili inhibi tora

Za zaštitu od oštećenja nastalih korozijom, kamencem ili naslagama u zatvorenim sustavima tople vode do 100 °C treba se pridržavati ÖNORM H 5195, dio 1.

Ugradnja i pogon postrojenja trebaju se vršiti tako, da se što više spriječi pristup zraku u zatvoreni sustav grijanja, npr. pravilnim dimenzioniranjem i smještanjem cirkulacijske crpke, te pravilnim pogonom postrojenja za održavanje tlaka.

32

Za svako postrojenje potrebno je kod prve upotrebe, ili ponovne upotrebe nakon stanke, sastaviti protokol postrojenja i protokol ispiranja, sukladno prilogu A i prilogu B ÖNORM B 5195, dio 1. Priručnik postrojenja „Grijaća voda“ važan je sastavni dio dokumentacije postrojenja i sastoji se od zbirke protokola postrojenja i ispiranja.

Izvođač radova ugradnje postrojenja je obavezan korisniku postrojenja ,iscrpnim i razumljivim uputama za upotrebu, koje ostaju kod korisnika, objasniti kojih se posebnih mjera za održavanje treba pridržavati, te kako se služiti postrojenjem. Inhibitori su potrošna roba, te stoga redovito treba provjeravati njihovu koncentraciju. Po potrebi je korigirati.

uputa za upotrebu

protokol postrojenja priručnik postrojenja kontrolni intervali

Kod periodičkog kontroliranja postrojenja potrebno je sastaviti protokol postrojenja. Pritom je posebno važno dokumentirati promjene. Za provođenje kontrole stanja grijaće vode je odgovoran korisnik postrojenja.

33

Potrebnu količinu protoka pojedinog grijaćeg kruga provjeriti u uputama za podno grijanje (vidi upute i dimenzioniranje)

Podešavanje količine protoka

1. Otkloniti zaštitni poklopac. Zatvoriti ventil okretanjem regulacijskog vretena u desno s ključem za odzračivanje SW5.

povrat

polaz

2. Podesiti volumenski protok okretanjem regulacijskog ventila u lijevo uz pomoć uputa ili prema dijagramu gubitka tlaka.

povrat

polaz

Fini navoj podesnog vretena ne smije se vidjeti iznad matice! S 2 1/2 – 3 okreta u lijevo ventil je potpuno otvoren!

točno

krivo

3. Očitati volumenski protok na skali mjerača količine protoka, te regulirati prema potrebi.

povrat

polaz

34

4. Montirati zaštitni poklopac, odnosno podesni pogon. Time se sprječava neželjeno mijenjanje postavki, te prljanje ventila. Zaštitni poklopac lagano pritegnuti.

povrat

polaz

5. Po potrebi se svaki grijaći krug može zatvoriti zaštitnim poklopcem. Postavke ostaju sačuvane!

povrat

polaz

35

senzor

PIPELIFE regulatorom pojedinačnih prostorija mogu se kontrolirati temperaturna kolebanja. Pipelife Vam nudi 2 sustava regulacije pojedinačnih prostorija • sustav umrežen žicama • bežični sustav

Sobna se temperatura mijenja utjecajem topline izvana, poput npr. sunca, električnih uređaja, okupljanja mnogo ljudi itd.

Regulator pojedinačnih prostorija

PIPELIFE regulator pojedinačnih prostorija je regulacija u 2-točke, što znači kod prekoračivanja zadane vrijednosti ventil se kompletno zatvara, u suprotnome se otvara.

Senzori neprestano mjere temperaturu prostorije i uspoređuju je sa zadanom vrijednosti. Kod odstupanja od zadane vrijednosti senzor šalje odgovarajuće električne signale preko regulacijskog razdjeljivaća u podesni pogon, koji na povratu razdjelnika grijaćih krugova regulira protok kroz ventil grijaćeg kruga.

razmještaj senzora regulacijski razdjelnik

Termostat sa satom je senzor s integriranim satom. On omogućava podešavanje vremena i faza temperature, te raznih programa. Za jednostavno spajanje senzora sa podesnim pogonima prikladan je regulacijski razdjelnik. On zamjenjuje inače uobičajen sustav umrežavanja električnim žicama. Povrh reguliranja temperature korištenjem regulacijskog razdjeljivaća sa satom postoji mogućnost zagrijavati različite prostorije u različito vrijeme. Time je moguće individualno prilagođavanje grijanja na ritam života. Uz pomoć digitalnog sata mogu se pohraniti različita vremena za grijanje i snižavanje temperature. PIPELIFE regulator pojedinačnih prostorija tako naravno pomaže štedjeti energiju. Nadalje, u regulacijskom razdjelniku sa satom integrirano je isključivanje crpke. Ukoliko nema potrebe za grijanjem i svi su podesni pogoni zatvoreni, isključuje se crpka grijanja. Time se štedi električna energija.

termostat

spoj za sat ili dodatne module

pumpa

N N L 230V

pe pe L N

podesni pogon 230V

36

Regulator pojedinačnih prostorija umrežen žicom je elektronički termostat za korištenje kod grijanja s niskim temperaturama vode Upravljanje putem elektroničkih podesnih pogona FT-STAG Prednosti: • povoljna cijena • bešuman (Triac-izlaz) • visoka preciznost regulacije (0,5°K) • za direktno priključenje na podesne pogone ili na regulacijski razdjeljivač • regulacija preko ugrađenih senzora temperature Tehnički podaci radni napon radna temperatura područje regulacije upravljačka diferencijacija priključak senzor temperature izlazna snaga električni priključak Termostat za prostorije FT-ART1

230 V 0°–50° C 5°–30° C 0,5° C Triac NTC (10 K) Maximal 10 W 2 x 1,0–2,5 mm2

60 mm

31 mm

80 mm

80 mm

Termostat za prostorije FT-ART2

dimenzije FT-ART 1 i FT-ART2ART2

Termostat dodatno posjeduje mogućnost snižavanja temperature, kojom se upravlja putem eksternog upravljačkog sata, ili preko regulacijskog razdjeljivaća sa satom. Opremljen sa preklopnikom za biranje između programa komfora, noćnog snižavanja temperature i uključivanja u zadano vrijeme. Prednosti: • bešuman (Triac-izlaz) • visoka preciznost regulacije (0,5°K) • za direktno priključenje na podesne pogone ili na regulacijski razdjelnik • regulacija preko ugrađenih senzora temperature • eksterni priključak za upravljački kabel za noćno snižavanje temperature • opremljen preklopnikom za biranje između programa komfora, noćnog snižavanja temperature i uključivanja u zadano vrijeme 230 V 0°–50° C 5°–30° C 0,5° C Triac NTC (10 K) Maximal 10 W 2 x 1,0–2,5 mm2
P (0V) N (0V)

je elektronički termostat za korištenje kod grijanja s niskim temperaturama vode. Upravljanje putem elektroničkih podesnih pogona FT-STAG

električni priključak bez regulacijskog razdjeljivača

podesni pogon

Tehnički podaci radni napon radna temperatura područje regulacije upravljačka diferencijacija priključak senzor temperature izlazna snaga električni priključak

A ili B (opcija)

električni priključak s regulacijskim razdjeljivača

razdjelnik

37

je elektronički termostat s mikroprocesorom i digitalnim prikazom za korištenje kod grijanja s niskim temperaturama vode. Digitalni prikaz pokazuje aktualnu temperaturu prostorije, te aktualne postavke. Upravljanje putem elektroničkih podesnih pogona FT-STAG

Termostat za prostorije FT-DRT1 s digitalnim prikazom

60 mm

31 mm

80 mm

80 mm

dimenzije FT-DRT 1

Prednosti: • bešuman (Triac-izlaz) • mikroprocesor tehnika • visoka preciznost regulacije (0,5°K) • za direktno priključenje na podesne pogone ili na regulacijski razdjelnik • pokazivač postavki preko digitalnog prikaza • podni senzor s podesivim ograničenjem temperature 10°C do 40°C • pojedinačno biranje programa • regulacija preko ugrađenih senzora temperature • regulacija preko eksternih senzora • regulacija preko ugrađenih senzora temperature i ograničenje temperature podnog grijanja uz pomoć podnog senzora (upravljanje putem ugrađenog potenciometra) • ulazna temperatura kod isključenog termostata u prostoriji • sklopka za uključivanje/isključivanje. Tehnički podaci radni napon radna temperatura područje regulacije upravljačka diferencijacija priključak senzor temperature izlazna snaga podesivo ograničenje temp. električni priključak 230 V 0°–50° C 5°–30° C 0,3° C Triac NTC (10 K) max 10 W 10°–40° C 2 x 1,0–2,5 mm2

Termostat dodatno posjeduje mogućnost snižavanja temperature, kojom se upravlja putem eksternog upravljačkog sata, ili preko regulacijskog razdjelnika sa satom. Izbornik: program komfora, noćnog snižavanja temperature i uključivanja u zadano vrijeme. Sklopka za uključivanje/isključivanje.

podni osjetnik 4 421 eksterni senzor

električni priključak bez regulacijskog razdjelnika

PODESNI POGON

Pribor: Uz termostat isporučuje se i podni senzor temperature uključujući 3 m kabla

44 2 1

A ili B (opcija) RAZDJELJIVAÿ

električni priključak s regulacijskim razdjelnikom
PODESNI POGON

38

je moderan elektronički termostat sa satom i LCD-prikazom, lijepog dizajna za individualno podešavanje u stanovima, dućanima, uredima, radionicama itd. Raspolaže s 9 integriranih standardnih i 4 varijabilna korisnička programa, zaštitom od smrzavanja i funkcijom za godišnje odmore, zaključavanjem tipkovnice i reset-funkcijom. Područje podešavanja 5-35°C u normalnom pogoni i pogonu snižavanja. Programiranje i podešavanje proučite u uputama za korištenje koje su isporučene s uređajem. Prednosti: • pogon na baterije • 9 fiksnih temperaturnih i vremenskih faza • 4 varijabilne temperaturne i vremenske faze • zaštita od smrzavanja • funkcija za godišnje odmore Tehnički podaci 3 baterije (AA) 1,5 V upravljačka snaga 8 A – 250 V AC vrsta zaštite IP 30

Termostat sa satom FT-CLT1

Prednosti: • jednostavna instalacija • 4(3) podesna pogona po zoni priključivanja • max. 24 podesna pogona (1 baza 6 zona + 1 proširenje 6 zona) • modul za 4 ili 6 zona • mogućnost proširenja s dodatnim modulima • mogućnost proširenja sa satom • kontakti za automatsko isključivanje crpke Tehnički podaci radni napon radna temperatura kontakt crpke 230 V 0° C–50° C 8 Amp.

su regulacijski modularni razdjelnici za korištenje kod grijanja s niskim temperaturama vode. Regulacijski razdjelnici raspolažu svim relevantnim električnim priključcima. Mogu se montirati na DIN-tračnicu, direktno na zid, ili u razdjelnom ormaru. Regulacijski razdjelnik povezuje termostate u prostorijama sa podesnim pogonima. Uz pomoć priključka A i B upravljačkim vodom termostata može se upravljati preko eksternog sata. Čim jedna zona (prostorija) zatreba toplinu, aktivira se jedan sklopnik s dva potencijalno slobodna kontakta (crpka, generator topline itd.). Daljnje zone mogu se dodati priključivanjem dodatnih regulacijskih modula razdjelnika. Upravljanje putem elektroničkih podesnih pogona FT-STAG (bez napajanja zatvoren).
187,5

Regulacijski razdjeljivač-osnovni FT-RV4BA i FT-RV6BA

4
78

dimenzije FT-RV6BA i FT-RV6EW

39

Prednosti: • jednostavna instalacija • 4(3) podesna pogona po zoni priključivanja • modul sa 4 ili 6 zona • mogućnost proširenja sa satom Tehnički podaci radni napon radna temperatura kontakt

su proširenja osnovnih regulacijskih modularnih razdjelnika za korištenje kod grijanja s niskim temperaturama vode do 12 zona. Upravljanje putem elektroničkih podesnih pogona FT-STAG (bez napajanja zatvoren).

Regulacijski razdjeljivač - dodatni regulacijski moduli FT-RV4EW i FT-RV6EW

230 V 0° C–50° C direktno s termostata

dimenzije FT-RV4BA i FT-RV4EW

je proširenje osnovnih regulacijskih modularnih razdjeljivača za korištenje kod grijanja s niskim temperaturama vode; sadrži sat sa 2 zone (dan/noć) koji se može programirati. Programiranje i podešavanje proučite u uputama za korištenje koje su isporučene s uređajem. Prednosti: • jednostavna instalacija • 2 podesna pogona po zoni priključivanja • modul za 4 ili 6 zona • može se proširiti • mogućnost proširenja sa satom • kontakti za automatsko isključivanje crpke Tehnički podaci radni napon radna temperatura kontakt crpke

Regulacijski razdjeljivač –dodatni regulacijski modul sat FT-RV/UHR

230 V 0° C–50° C 8 Amp.

Podesni pogon FT-STAG

Aktualno podešenje ventila trajno se prikazuje na prozoru u kućištu. crveno: ventil je zatvoren crno: ventil je otvoren

Podesni pogon kompatibilan sa svim uobičajenim grijaćim razdjelnicima i ventilima grijaćih tijela direktno ili s adapterom. Direktno se može koristiti za sve ventile s navojnim priključkom M30 x 1,5 mm i nominalnom dužinom zatvarača ventila 11,8 mm. (Heimeier)

PIPELIFE podesni pogon FT-STAG je elektrotermički podesni pogon za grijaća postrojenja. Podesni pogon je bez napajanja zatvoren.

40

Ovaj uređaj pojednostavljuje kontrolu korektnog načina rada. Ovaj novi koncept prikaza zahtijeva dodatne dijelove vidljive prema van. Budući da nema procjepa provođenja, postiže se odgovarajuće visoka vrsta zaštite IP 44. Podesni pogon se može montirati u uspravnom, vodoravnom ili visećem položaju. Montaža/demontaža je brza i bez upotrebe snage. položaj ugradnje

Ugrađeni varistor štiti pogon od visokih napona u opskrbnoj mreži. Bešuman je i ne zahtjeva održavanje. Tehnički podaci nominalni napon max. struja uključivanja trajna snaga vrijeme otvaranja/zatvaranja nominalni hod nominalna snaga zatvaranja temperatura okoline priključni kabel pokazivač položaja vrsta zaštite vodoravna/okomita klasa zaštite težina vijčani prsten nomin. dužina zatvarača ventila

230 V AC 0,25 A x 0,5 sec. 2,5 W ca. 3 min 3,5 mm 140 N 0...50° C 2 x 0,75 mm2; dužina 1 m vizualni IP 44 II ca. 145 g M30 x 1,5 mm kompatibilno Heimeier 11,8 mm

Dodatno opremanje u već postojećim zgradama uz pomoć bežičnih regulacijskih sustava preko radio signala posebno je praktično i jednostavno. Ugradnja je brza i ne stvara prašinu i prljavštinu. Čak i u novogradnji je trošak materijala i vremena rada reduciran na minimum. osigura č

Bežično podešavanje pojedinačnih prostorija

2 kontakta bez potencijala npr. za regul. pumpe ili bojlera

shema priključivanja

a

samo kod 24V:

maksimalan broj podesnih pogona nije ograničen!

41

smještanje senzora
60 mm 31 mm

Prednosti: • visoka preciznost regulacije (0,3°K) • prijenos signala na regulacijski razdjeljivać preko radio-signala • normalni pogon/pogon snižavanja temperature • ON/OFF-sklopka Tehnički podaci radni napon trajanje baterija radio-frekvencija doseg (bez prepreka) radna temperatura područje regulacije senzor temperature

je elektronički termostat s radio signalom za korištenje kod grijanja s niskim temperaturama vode. Upravljanje putem elektroničkih podesnih pogona FT-STAG (bez napajanja zatvoren). Termostat radi pomoću baterija čije je trajanje cca. 2 godine.

Termostat za prostorije FT-FRT1

80 mm

80 mm

dimenzije FT-FRT1 i FT-FRT2FRT2

2 Li - baterije 3 V (CR2430) 2 godine 433 MHz 50 m 0°–50° C 5°–30° C NTC (100 K)

je elektronički termostat s radio signalom i digitalnim prikazom za korištenje kod grijanja s niskim temperaturama vode. Upravljanje putem elektroničkih podesnih pogona FT-STAG (bez napajanja zatvoren). Termostat radi pomoću baterija čije je trajanje cca. 2 godine. Prednosti: • visoka preciznost regulacije (0,3°K) • prijenos signala na regulacijski razdjeljivač preko radio-signala • normalni pogon/pogon snižavanja temperature • ON/OFF-sklopka Tehnički podaci radni napon trajanje baterija radio-frekvencija domet (bez prepreka) radna temperatura područje regulacije senzor temperature

Termostat za prostorije FT-FRT2

2 Li - baterije 3 V (CR2430) 2 godine 433 MHz 50 m 0°–50° C 5°–30° C NTC (100 K)

42

Radio prijemnik sa satom je opremljen aktivnom antenom koja korespondira sa bežičnim termostatima. Kod slobodnog prijenosa domet cca. 50 m. Antena se ne bi se smjela montirati u razdjelni ormar ili sličnim kućištima. Time se reducira mogućnost prijenosa. Montaža mora biti okomita. Prednosti: • bežična komunikacija preko radio-signala s termostata preko aktivne antene u radio-prijemnik • domet cca. 50 m • program od 7 dana • 9 integriranih, te 12 od korisnika definiranih programa • grafički prikaz programa • prikaz zone i vremena. Pritiskom na tipku OK pokazuje se zahtijevana vrijednost i stvarno stanje. • automatski ili manualni pogon (normalno, snižavanje, zaštita od smrzavanja) • funkcija za godišnje odmore • reset-funkcija • neograničeno pohranjivanje programa • 3 sata rezerve za rad pri nestanku struje Tehnički podaci radni napon radio frekvencija radna temperatura domet 230 V 433 MHz 50 m 0°–50° C

Bežični regulacijski razdjeljivač je tako koncipiran, da se montira neposredno kod razdjelnika grijaćih krugova. Priključuje se na struju od 230 V. Može se koristiti za upravljanje 6 zona. Broj podesnih pogona po termostatu nije ograničen. Oni se spajaju direktno na bežični regulacijski razdjelnik. Termostati su preko radio signala povezani s regulacijskim razdjelnikom preko aktivne radio-antene. Bežični regulacijski razdjelnik, osnovni, mora se uvijek kombinirati sa radio prijemnikom i satom. Kontakti slobodnog potencijala za isključivanje crpke, odnosno upravljanje kotlom isto su tako integrirani u bazu. Bežični regulacijski razdjeljivač, osnovni, može se proširiti za 4 zone.

Regulacijski razdjelnik-osnovni bežični FT-FRV6BA

187,5

4
78

dimenzije FT-FRV6BA

dimenzije radio-prijemnika sa satom

Dodatni bežični regulacijski modul sam za sebe nije funkcionalan. U načelu radi zajedno sa osnovnim modulom i radio-prijemnikom sa satom. Na taj se način baza može proširiti za 4 zone. Tehnički podaci radna temperatura 0°–50° C dimenzije FT-FRV4EW

Regulacijski razdjeljivač – bežični - dodatni regulacijski modul FT-FRV4EW

43

PIPELIFE podesni pogon FT-STAG je elektrotermički podesni pogon za grijaća postrojenja. Podesni pogon je bez napajanja zatvoren.

Podesni pogon FT-STAG

Aktualno podešenje ventila trajno se prikazuje na prozoru u kućištu. crveno: ventil je zatvoren crno: ventil je otvoren Ovaj uređaj pojednostavljuje kontrolu korektnog načina rada. Ovaj novi koncept prikaza zahtijeva dodatne dijelove vidljive prema van. Budući da nema procjepa provođenja, postiže se odgovarajuće visoka vrsta zaštite IP 44. Podesni pogon se može montirati u uspravnom, vodoravnom ili visećem položaju. Montaža/demontaža je brza i bez upotrebe snage. Ugrađeni varistor štiti pogon od visokih napona u opskrbnoj mreži. Bešuman je i ne zahtjeva održavanje. Tehnički podaci nominalni napon max. struja uključivanja trajna snaga vrijeme otvaranja/zatvaranja nominalni hod nominalna snaga zatvaranja temperatura okoline priključni kabel pokazivač položaja vrsta zaštite vodoravna/okomita klasa zaštite težina vijčani prsten nomin. dužina zatvarača ventila

Podesni pogon kompatibilan je sa svim uobičajenim kružnim grijaćim razdjeljivačima i ventilima grijaćih tijela direktno ili s adapterom. Direktno se može koristiti za sve ventile s navojnim priključkom M30 x 1,5 mm i nominalnom dužinom zatvarača ventila 11,8 mm. (Heimeier)

230 V AC 0,25 A x 0,5 sec. 2,5 W ca. 3 min 3,5 mm 140 N 0...50° C 2 x 0,75 mm2; dužine1 m vizualni IP 44 II ca. 145 g M30 x 1,5 mm kompatibilno Heimeier 11,8 mm

44

Regulacijski set za postizanje konstantne vrijednosti FT-FWR/N
Regulacijski set za postizanje konstantne vrijednosti IsoTherm koristi se za održavanje konstantnosti ulazne temperature kod grijanja površina na niskim temperaturama. Ulazna temperatura može se podesiti na regulacijskoj stanici za konstantne vrijednosti nestupnjevito između 30°C i 50°C. Primjena

+

Regulacijski set za postizanje konstantne vrijednosti može se montirati plosnato brtveći na lijevu ili desnu stranu razdjelnika. Montaža i priključak kompaktne regulacijske stanice Hidrauličke priključke izvesti prema slijedećem prikazu:

IsoTherm se upotrebljava u postrojenjima čije davanje topline s jedne strane protječe kroz potrošače s visokom ulaznom temperaturom (npr. radijatori, grijaći zraka i sl.), a s druge strane kroz potrošače niske ulazne temperature (podna/zidna grijanja). Opskrba dvaju grijaćih krugova pritom protječe zajedničkim uzlaznim/vertikalnim cijevima.

L = 216 mm L1 = 278 mm

80

210

-

2

hidraulički priključak

Regulacijski set za postizanje konstantne vrijednosti tvornički se isporučuje za montažu na razdjelnik grijaćeg kruga s lijeve strane. Kako bi stanicu ugradili s desne strane, samo se mora prespojiti termometar na ventilu ubrizgavanja. Ovisno o prostornim odnosima i dimenzijama razdjelnika grijaćih krugova može biti potrebno, crpku okrenuti u os spajanja vijcima. Kako bi se to postiglo, prvo se moraju otpustiti obje zatvorene matice na crpki, kako bi se zatim crpka okrenula u potrebnu poziciju. Ponovno pritegnuti vijke, pritom i crpku i vijčani dio držati u suprotnom smjeru. Oprez: U kombinaciji s regulacijskim setom za postizanje konstantne vrijednosti razdjelnik treba tako adaptirati da se povrat nalazi dolje!

okrenuti crpku

45

zamijeniti razdjelne grane električni priključak

Kod Pipelife grijaćeg razdjelnika se montirana ulazna grana mora zamijeniti s povratnom granom.

graničnik temperature

Graničnik temperature u slučaju smetnji isključuje cirkulacijsku crpku i tako sprječava pregrijavanje podnog grijanja. Kako bi izbjegli nepotrebno uključivanje, temperaturu na graničniku treba postaviti za nekoliko stupnjeva više od željene ulazne temperature. Stavljanje u pogon

Cirkulacijska crpka i graničnik temperature već su tvornički spojeni žica m a . Kako bi crpka radila samo kada postoji potreba za toplinom, preporučamo spajanje crpke na sklopnik (logika električnog regulacijskog razdjeljivača).

Sve električne priključke mora izvoditi autorizirani stručnjak u skladu s lokalnim elektro-instalacijskim propisima. Električni vodovi ne smiju dodirivati vruće dijelove.

IsoTherm zatvoriti prema mreži cijevi (kuglastim slavinama iz asortimana isporuke razdjelnika ili ugraditi zasune). Crpku isključiti i na razdjelniku zatvoriti sve grijaće krugove. Priključiti vodove za ispiranje i pražnjenje na za to predviđena mjesta na razdjelniku. Isprati regulacijsku stanicu. Oprez: Pražnjenje mora uvijek biti otvoreno, jer bi inače veliki pritisak vode oštetio grijaće postrojenje. Ispiranje grijaćih krugova

Ispiranje regulacijske stanice za konstantne vrijednosti

Regulacijski set za konstantne vrijednosti zatvoriti prema razdjelniku. Isključiti crpku i zatvoriti sve grijaće krugove na razdjelniku. Priključiti sve uređaje na razdjelniku za ispiranje, punjenje i pražnjenje. Otvoriti grijaći krug koji se ispire i isprati, dok potpuno ne izađe zrak i sva onečišćenja iz kruga. povratni polaz povrat ulaz

volumen ubrizgavanja

povrat

Važno: Smije se ispirati samo u smjeru protoka grijaćih krugova, tj. ulaz vode mora biti na ulaznom razdjelniku, a istjecanje na povratu! Pražnjenje mora uvijek biti otvoreno, jer bi inače veliki pritisak vode oštetio grijaće postrojenje. Pridržavati se naputaka za ispiranje iz uputa za montažu i pogon. Podešavanje ulazne temperature podnog grijanja

shema principa FT-FWR/N

Kod potrebe za maksimalnim učinkom (nominalnim učinkom) ulazna temperatura kotla mora biti najmanje 15°C viša od željene ulazne temperature!

46

Smanjenje zadane vrijednosti ulazne temperature: Okrećite podesni kotačić u smjeru kazaljke na satu. Ukoliko se pokazivač uzdiže iz kotačića, snižava se zadana temperatura. Svaki „škljocaj“ u smjeru kazaljke na satu snižava zadanu temperaturu za 1°C. Regulacijsko područje temperature je u rasponu od 30°C do 50°C. Podesni kotačić može se međutim dalje okretati prema gore i prema dolje. To izvan regulacijskog područja ima za posljedicu samo još manje promjene zadane temperature.

Kotačić škljoca pri okretanju. Svaki „škljocaj“ znači promjenu ulazne temperature zadane vrijednosti za 1°C.

Ulazna temperatura je tvornički podešena na 44°C. Pokazivač je u toj poziciji na istoj ravnini s podesnim kotačićem. Okretanjem podesnog kotačića u plus ili minus smjer odgovarajuće se mijenja i temperatura.

Svaki „škljocaj“ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu povisuje zadanu temperaturu za 1°C. Ubrizgavajući ventil je koncipiran kao proporcionalni regulator i radi bez pomoćne energije. Termostat smješten direktno u medij u trajnom je kontaktu s aktualnom ulaznom temperaturom. Funktionsweise der Kompakt-Regelstation

Povisivanje zadane vrijednosti ulazne temperature: Okrećite podesni kotačić u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Ukoliko se pokazivač uvlači u kotačić, povisuje se zadana temperatura.

smanjiti temperaturu

Ubrizgana količina vode na ulazu se miješa u cirkulacijsku crpku s povratnom vodom iz razdjelnika i tako održava ulaznu temperaturu u uskom temperaturnom području konstantnom. Tehnički podaci max. dozvoljena radna temperatura max. dozvoljeni radni pritisak reg. područje temperature tvorničke postavke temp. nominalni toplin. učinak učinak crpke armature cijevi opruge O-prsteni plosnata brtvila dosjedi kuglaste slavine 90° C 10 bar 30–50° C 44° C ca. 10 kW ca. 100 W mesing Ms 58 mesing Ms 63 nehrđajući čelik EPDM AFM 34 bzw. EPDM PTFE

Odstupanja od zadane vrijednosti imaju za neodgodivu posljedicu promjenu hoda ventila, tako da se sukladno tome mijenja i količina vruće vode koja se ubrizgava iz kruga kotla.

povećati temperaturu

47

Osnova za planiranje podnog grijanja je izračunavanje grijaćeg opterećenja za projektirani objekt. Nakon proračuna grijaćeg opterećenja- primjenom ÖNORM M 7500, grijaće opterećenje zgrada- može se provesti određivanje razmaka cijevi. Temeljem veličine površina koje se griju podnim grijanjem može se izračunati potrebna količina cijevi u ovisnosti o razmaku cijevi za pojedine prostorije. Zaključno, ovisno o broju izračunatih grijaćih krugova, može se odrediti razdjelnik. Završetak proračunskog postupka predstavlja sastavljanje popisa materijala kao temelj za sastavljanje troškovnika. grijaće opterećenje grijaće opterećenje prostorije s podnim grijanjem 1. Proračun grijaćeg opterećenja za zgrade sukladno EN 12831 i prilogu H 7500 2. Pročišćenje grijaćeg opterećenja, grijaće opterećenje prostorije grijane podnim grijanjem QN,f

U pravilu se kod planiranja grijanja započinje s proračunom potrebnog grijaćeg opterećenja. Prostorija s postojećom unutarnjom temperaturom zbog graničnih površina gubi toplinski učinak prema van. U danima kada je vanjska temperatura niža, unutarnja se temperatura može izjednačiti samo uz pomoć grijanja.

Manualna metoda

Proračun i dimenzioniranje

specifično opterećenje

Nadalje, dobitak topline, poput davanje topline kroz strop i ostale toplinske utjecaje (dodatni izvor topline, sunce, mnoštvo ljudi, intenzivno osvjetljenje itd) treba uzeti u obzir. 3. Proračun specifičnog opterećenja q des qdes = specifično opterećenje QN,f = pročišćeno grijaće opterećenje AFB = grijaća površina poda 4. Izračun srednje grijaće nadtemperature DuH QN,f qdes =–––– AFB

Od nominalnog grijaćeg opterećenja oduzima se udio grijaćeg opterećenja grijanog poda. Budući da je kod površinskog grijanja temperatura površine poda viša od temperature prostorije, ne može doći do protoka topline kroz pod. Zbog toga se mora oduzeti gubitak topline kroz pod; za planiranje kotla, međutim, treba uzeti u obzir ukupnu potrebu za toplinom.

srednja grijaća nadtemperatura

To je logaritmički određena srednja razlika između srednjih grijaćih temperatura i normirane unutarnje temperature. uV – uR DuH = –––––– [K] uV – u ln ––––– i uR – ui = = = =

DuH uV uR ui 48

srednja grijaća nadtemperatura [K] srednja grijaća ulazna temperatura [°C] srednja grijaća povratna temperatura [°C] temperatura prostorije [°C]

Sustav PLOČA SA ČEPOVIMA: Razmaci cijevi: 7,5, 15, 22,5, 30 cm

Sustav TACKER: Razmaci cijevi: 10, 15, 20, 25, 30 cm

Sustav REŠETKASTA KONSTRUKCIJA Razmaci cijevi: 10, 15, 20, 25, 30 cm

5. Odabir sustava postavljanja

sustav postavljanja

6. Izračunavanje razmaka cijevi podnog grijanja uz pomoć dijagrama opterećenja (vidi str. 56) uzimajući u obzir toplinski otpor podne podloge (vidi tabelu str.8). Krivulje graničnih vrijednosti opisuju granični slučaj, kod kojeg se prekoračuje maksimalna temperatura površine poda koja proizlazi iz vrijednosti dobivene iz fizioloških razloga (vidi str.4). Granične vrijednosti za Du0 = 9 K vrijede za boravišne prostore i kupaone (24°C). Granične vrijednosti za Du0 = 15 K vrijede za rubne zone. Razlika između maksimalne temperature površine i temperature prostorije ne smije prekoračiti graničnu vrijednost. Pomoću odabranog razmaka cijevi može se izračunati potrebna količina cijevi po m² iz slijedeće tabele: RA [cm] lfm/m2 7,5 13,33 10 10 15 6,67 20 5 22,5 4,44 25 4 30 3,33 7. Izračun potrebne količine cijevi i broja grijaćih krugova Pritom se ne smiju prekoračiti krivulje graničnih vrijednosti.

razmak cijevi

dijagram opterećenja granične krivulje

potrebna količina cijevi

Množenjem ove vrijednosti s površinom grijaće površine dobiva se dužina grijaćih krugova. Kod ukupne dužine grijaćih krugova treba uzeti u obzir priključne vodove na razdjelnik. Dužina grijaćih krugova ne smije prekoračiti 120 m i može se smanjiti kod velikih protoka. 8. Određivanje količine protoka- trenja u cijevima-gubitka pritiska ˙ Potrebna količina protoka m HK u grijaćim krugovima izračunava se slijedećom formulom: qdes · AHK Ro ui – uu ˙ m HK = ––––––––· 1+––+––––– 4190 · s Ru q · Ru 1 u R0 =– +Rl B + Su – a lu = = = = = = = = = 1 ( a– = 0,093 m

(

)

količina protoka

2

· K/W

)

˙ m HK qdes AHK s ui uu Ro RlB

Ru = Rl,ins + Rl,Decke + Rl,Putz + Ra,Decke (Ra,Decke = 0,17 m2 · K/W)

količina protoka grijaćeg kruga [kg/s] specifično opterećenje [W/m2] površina grijaćeg kruga [m2] razlika ulazne i povratne temperature [K] temperatura prostorije [°C] temp. u prostoriji ispod prostorije s podnim grijanjem [°C] gornji djelomični otpor prolaza topline poda [m2 · K/W] otpor toplinske provodljivosti podne obloge [m2 · K/W] Dicke der Überdeckung über dem Rohr [m] 49

Nakon izračuna količine protoka u grijaćem krugu određuje se gubitak zbog trenja u cijevi R uz pomoć dijagrama gubitka pritiska (vidi str. 57). Ukupni gubitak pritiska DpHK grijaćeg kruga dobivamo iz: gubitak pritiska DpHK = R x l + DpV DpHK R l DpV = = = = pritiska grijaćeg kruga [mbar] gubitak zbog trenja u cijevima po dužnom metru [mbar/m] dužina cijevi grijaćeg kruga [m] gubitak pritiska na otvorenom ventilu [mbar] (vidi dijagram na str. 58)

lu Ru Rl,ins Rl,Decke Rl,Putz

= = = = =

toplinska provodljivosti pokriva [W/m · K] donji djelomični otpor prolaza topline poda [m2 · K/W] otpor toplinske provodljivosti izolacije [m2 · K/W] otpor toplinske provodljivosti deke [m2 · K/W] otpor toplinske provodljivosti žbuke [m2 · K/W]

prilagođavanje pritiska

Gubitak pritiska najnepovoljnijeg grijaćeg kruga podnog grijanja ne smije biti veći od 250 mbar. Grijaći krugovi moraju se prilagoditi najnepovoljnijem krugu. Nakon što je određen gubitak pritiska za sve krugove, izračunava se najnepovoljniji. Višak pritiska mora se razgraditi na povratnim vijcima. Tim gubitkom pritiska povratnih vijaka određuju se postavke ventila prema dijagramu na str. 58. DpRV = DpHKU – DpHK DpRV = gubitak pritiska- povratni vijak DpHKU = gubitak pritiska- najnepovoljniji grijaći krug DpHK = gubitak pritiska- grijaći krug za prilagodbu 10. Izračun količina

9. Prilagođavanje grijaćih krugova

izračun količina

• Potrebna količina cijevi opisana u točki 7.

• Veličinu razdjelnika odrediti prema broju grijaćih krugova. 2 kom. priključnih vijaka 2 kom. vodilica cijevi FT-RFB 18 2 m zaštitne cijevi i po želji 1 kom. termometar-međukomad FT-KV-THERMO.

• Dodatak zaštite od korozije FT-SENTINEL 100 po potrebi ovisno o koncentraciji: 1 % u odnosu na sadržaj vode čitavog grijaćeg postrojenja (1 dužni metar PB-R18DS2,0 sadrži 0,154 l/m'). • Izračun količine materijala za konstrukciju ovisno o odabiru sustava polaganja

• Potrebna količina dodataka estrihu FT-DODATAK (10) izračunava se prema slijedećem: 0,21 kg/m² kod 7 cm debljine estriha 0,18 kg/m² kod 6 cm debljine estriha

50

Varijanta rešetkaste konstrukcije

Količina materijala po 1 m² grijaće površine poda: Oznaka Količina Opis FT-FOLIE 1,10 m2 pokrivna folija FT-GITTER 1,05 m2 rešetka od čeličnih žica FT-RAND16K 1,2 m’ rubna izolacijska traka FT-GH100 0,3 kom pričvrsnice ako je potrebno FT-CLIP 2–3 kom/m' montažna obujmica prema cijevi proračunatoj količini cijevi Varijanta sustav koluta plus

Količina materijala po 1 m² grijaće površine poda: Oznaka Količina Opis FT-ROLLE+ 1,00 m2 topl. izolacija i izo. od buke koraka FT-KLBAND 1,00 m ljepljiva traka FT-RAND16KF 1,2 m’ rubna izolacijska traka s folijom FT-TACKNAD 3 kom/m’ spojne igle Varijanta kvržasta ploča

Količina materijala po 1 m² grijaće površine poda: Oznaka Količina Opis 2 FT-NOPPLA16 1,00 m topl. izolacija ploča sa čepovima FT-RAND16KF 1,2 m’ rubna izolacijska traka s folijom

Podaci: dnevna soba temperatura prostorije : pročišćeno grijaće opterećenje: grijaća površina poda: podna obloga: ulazna temperatura razlika gubitak pritiska najnepovoljnijeg grij. kruga:

Primjer manualnog izračuna:

21°C 1320 W 22,00 m² gotovi parket 15 mm 45°C 8K 120 mbar

1. Izračun grijaćeg opterećenja sukladno ÖNORM EN 12831 2. Izračun normiranog grijaćeg opterećenja prostorije s podnim grijanjem

normirano grijaće opterećenje prema podacima 1320 W 3. Izračun specifičnog opterećenja:

qdes =

normirano grijaće opterećenje 1320 –––––––––––––––––– = –––– = 66 W/m2 grijaća površina poda 20

51

4. izračun srednje nadtemperature u – uR DuH = V ––––– [K] uV – u ln –––––i uR – ui

Izračun otpora topl. provodljivosti podne obloge: vidi tabelu na str. 8 RlB = 0,107 m2K/W

45 – 37 Du H = – ––– ––– = 19,73 ––– –– 45 – 21 ln 37 – 21

C

5. Odabir sustava polaganja: Sustav koluta plus

6. Izračun razmaka cijevi iz dijagrama opterećenja na str.56 Gewählt: RA 15 cm

7. Izračun potrebne količine cijevi:

Podatak: razdjelnik grijaćih krugova udaljen 5 m

grijaća površina poda x vrijednost iz tabele (str.49) za RA 15 cm=dužina cijevi 20 x 6,67 = 133,4 m Dobivamo 2 kruga po 66,7 m + 10 m spoja što odgovara 2 kruga po 76,7 m.

66 · 10 ˙ m HK = ––––––––· 4190 · 8

qdes · AHK ˙ m HK = ––––––––· 4190 · s

8.Određivanje količine protoka- trenja u cijevima-gubitka pritiska R u –u ( 1+––+––––– ) R q·R o u i u u

Gubitak pritiska za ventil iznosi prema dijagramu na str. 58: DpV = 6 mbar Gubitak pritiska grijaćeg kruga iznosi:

R = 0,42 mbar/m

S ovom količinom vode iz dijagrama o gubitku pritiska (str. 57) dobivamo gubitak trenja u cijevima od

0,05 0,25 0,02 Ru = –––– + –––– + –––– + 0,17 = 1,612 m2 · K/W 0,04 1,5 0,8

0,045 Ro = 0,093 + 0,107 + ––––– = 0,232 m2 · K/W 1,4

0,232 –5 ––––––––– ( 1+–––––+ 66211,612 ) 1,612 ·

= 0,025 kg/s

i 9. Izjednačavanje grijaćih krugova

DpHK = 0,42 x 76,7 + 6 = 38,2 mbar

DpRV = DpHKU – DpHK = 120 – 38,2 = 81,8 mbar Iz dijagrama na str. 58 dobiva se postavka ventila za grijaći krug od 0,25. ˙ m HK = 90 kg/h = 1,5 kg/min = 0,025 kg/s

52

DIJAGRAM ISKORISTIVOSTI

18 x 2,0 mm

53

Diagram pada tlaka u cijevi

d18 x 2,0 mm
2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2

0,1

Protok [l/s]

0,1

0,01 0,1

1

10 pad tlaka [mbar/m]

brzina [m/s]

54

Diagram pada tlaka na reg. ventilima u razdjelniku
FT-V.. Podešavanje protoka
Mjerač protoka

Okretaji

Pad tlaka

Ventil otvoren

Protok

55

Diagram pada tlaka na razdjelniku
FT-V..Ukupni pad tlaka na razdjelniku (polaz+povrat)
Regul. ventili otvoreni

Krugovi

Krug

Pad tlaka

Krugovi

Protok

56

Pipelife HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.
Zagrebačka 19, 47000 Karlovac Tel.: +385 (0)47 637 663 Fax: +385 (0)47 637 561 e-mail: pipelife@ka.t-com.hr http://www.pipelife.hr

Distrubutivno prodajni centri:
PIPELIFE - ZAGREB Slavonska avenija 92, 10040 Zagreb PIPELIFE - SPLIT Bana Jelačića 32, 21204 Dugopolje

Tel.: +385 (0)1 2056 662 Fax: +385 (0)1 2056 717 e-mail: DDS.Zagreb@pipelife.hr

Tel.: +385 (0)21 382 332 Fax: +385 (0)21 382 335 e-mail: ivica.dzeko@pipelife.hr

PIPELIFE - OSIJEK Južna obilaznica bb, 31000 Osijek

Tel.: +385 (0)31 271 260 Fax: +385 (0)31 271 697 e-mail: DDS.Osijek@pipelife.hr

PIPELIFE - PULA Valmade 1, 52100 Pula

Tel.: +385 (0)52 545 323 Fax: +385 (0)52 545 324 e-mail: DDS.Pula@pipelife.hr

PIPELIFE - ZADAR Donja Murvica bb, 23000 Murvica

Tel.: +385 (0)23 628 646 Fax: +385 (0)23 628 645 e-mail: DDS.Zadar@pipelife.hr

PIPELIFE - VIROVITICA Poduzetnička zona II, 33000 Virovitica

Tel.: +385 (0)33 800 200 Fax: +385 (0)33 800 201 e-mail: DDS.Virovitica@pipelife.hr

Similar Documents

Free Essay

Alternative Energy

...------------------------------------------------- Geotermalna energija Ispod Zemljine površine nalaze se ogromne zalihe toplinske energije - geotermalna energija. Naziv geotermalno dolazi od grčkih riječi geo, što znači zemlja itherme, što znači toplina. Geotermalna energija je toplinska energija koja se stvara u Zemljinoj kori polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa. Količina takve energije je tako velika da se može smatrati skoro neiscrpnom, pa je prema tome geotermalna energija obnovljivi izvor energije. Država koja u postotku najviše koristi geotermalnu energiju je Island. Sadržaj  [sakrij]  * 1 Prednosti * 2 Nedostaci * 3 Potencijal * 4 Korištenje * 4.1 Grijanje * 4.2 Proizvodnja električne energije * 5 Geotermalna energija u svijetu * 5.1 Afrika * 5.2 Čile * 5.3 Island * 5.4 Novi Zeland * 5.5 Filipini * 6 Geotermalna energija u SAD-u * 6.1 Elektrane * 6.2 Proizvodnja i razvoj * 7 Geotermalna energija u Hrvatskoj * 8 Izvori | ------------------------------------------------- Prednosti [uredi] Geotermalna energija ima brojne prednosti pred tradicionalnim izvorima energije baziranim na fosilnim gorivima. Najveća prednost geotermalne energije je to što je čista i sigurna za okoliš. Metoda koja se koristi za dobivanje električne energije ne stvara emisije štetne za okoliš. Smanjuje se korištenje fosilnih goriva, što također smanjuje......

Words: 9158 - Pages: 37