Free Essay

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin

In: Business and Management

Submitted By ptss
Words 5139
Pages 21
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Pauh Putra, 02600 Arau, Perlis (Tel: 04-9886200 / Fax: 04-9886300)

MAKLUMAT AM PENDAFTARAN
ARAHAN: Sila baca panduan ini dengan teliti dan ambil tindakan sewajarnya agar urusan pendaftaran dan lapor diri berjalan lancar.

1

ISI KANDUNGAN
Bahagian Perkara A1. - Hari Pendaftaran A2. - Dokumen Yang Perlu Dibawa A3. - Maklumat Yuran A4. - Cara Membuat Bayaran Melalui Bank A5. - Jadual Yuran dan Bayaran Pendaftaran Pelajar Baharu Sesi Jun 2012 A6. - Senarai Singkatan Nama Program A7. - Panduan & Kaedah Bayaran Yuran Pengajian dan Asrama di Bank Islam (BIMB) a)- Pembayaran Di Kaunter BIMB b) - Pembayaran di Mesin ATM BIMB c) - Pembayaran Melalui Perbankan Internet (bankislam.biz) B1. - Latarbelakang Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) B2. - Panduan Lokasi dan Pengangkutan B3. - Kemudahan Penginapan (Asrama/ Kamsis) B4. - Keperluan Perbelanjaan dan Sara Hidup di Politeknik B5. - Peraturan Pakaian dan Rupa Diri Pelajar a) - Pakaian dan Rupadiri Pelajar Semasa Hari Pendaftaran b) - Pakaian dan Rupadiri Pelajar Politeknik c) - Jadual Bergambar Contoh Jenis Pakaian Yang Dibenarkan B6. - Hal-Hal lain a) - Peraturan dan Disiplin Pelajar b) - Program Laluan Kecemerlangan (PLK) Pelajar Baharu c) - Gambar Pelajar d) - Penginapan Ibubapa & Penjaga Semasa Hari Pendaftaran C1. - Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) C2. - Maklumat Penaja Pendidikan Lain C3. - Bantuan Kewangan Pelajar OKU (Orang Kurang Upaya) D1. - Senarai Semak Dokumen Pendaftaran (Kegunaan Pelajar) D2. - Soal dan Jawab D3. – Borang Keahlian Koperasi Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. D4. – Borang Permohonan Kediaman Pelajar di Asrama. D5. – Borang Senarai Inventori Bilik Kediaman Pelajar.

A MAKLUMAT PENDAFTARAN

B MAKLUMAT PTSS

C MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN D. LAMPIRAN

2

A: MAKLUMAT PENDAFTARAN PELAJAR
Sila baca maklumat berikut dengan teliti dan ambil tindakan yang sewajarnya agar proses pendaftaran anda dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya memulakan pengajian di Politeknik dengan selesa. (Pendaftaran anda akan terganggu sekiranya mana-mana perkara yang disebutkan di bawah tidak dipenuhi.)

A1. HARI PENDAFTARAN
Anda hendaklah hadir untuk mendaftar diri sebagai pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin seperti maklumat berikut: Pelajar Program Diploma Lulusan SPM Lulusan Sijil Politeknik KPT Lulusan Sijil Kolej Komuniti KPT Pelajar Program Sijil Kemahiran Hotel & Katering Lulusan Sekolah Pendidikan Khas KPM

Maklumat Pendaftaran Tarikh Hari Masa Tempat Penginapan

10 Disember 2012 Isnin 8.00 - 10.00 pagi Asrama Semua pelajar baharu disediakan penempatan penginapan di Asrama Politeknik. Pihak Asrama tidak menyediakan Bantal untuk Pelajar. (rujuk B3 – Kemudahan Penginapan)

A2. DOKUMEN YANG PERLU DIBAWA Sila rujuk pada lampiran ’SENARAI SEMAK DOKUMEN-DOKUMEN PENDAFTARAN’ untuk mengetahui dokumen yang perlu dibawa semasa hari melapor diri.
PENTING : Sekiranya kehilangan sijil SPM/SPMV, anda perlu mendapatkan salinan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Jika tidak, anda tidak dibenarkan mendaftar. Bagi lulusan Sijil Politeknik atau Kolej Komuniti, sebarang kehilangan sijil/transkrip perlu dirujuk kepada Politeknik atau Kolej Komuniti yang mengeluarkan sijil/transkrip mereka. PERINGATAN : Jika anda tidak mengemukakan dokumen-dokumen ASAL dan tidak membuat pembayaran seperti yang dinyatakan maka pendaftaran anda AKAN DITOLAK dan TIDAK DIBENARKAN MENDAFTAR.

A3. MAKLUMAT YURAN
Semua pelajar MESTI membuat bayaran di bank berkenaan sebelum datang mendaftar pada hari pendaftaran. Pembayaran di kaunter pendaftaran secara tunai pada hari pendaftaran tidak akan diterima. (a) Maklumat Am Pembayaran a. Pelajar perlu membuat empat (3) jenis bayaran iaitu: Bayaran 1 (Yuran Pengajian) Bayaran 2 (Yuran Asrama) Bayaran 3 (Yuran Pendaftaran) Bayaran 4 (Deposit Kunci) 3

b. Walaupun bayaran dibuat di bank yang sama, setiap pembayaran perlu dibuat dalam slip yang berasingan. Ini untuk memudahkan urusan semasa penyemakan dan penyimpanan dokumen di dalam fail peribadi pelajar nanti. c. Slip bayaran bank yang telah dibuat perlu dibawa untuk ditunjukkan semasa pendaftaran nanti. Sila catatkan nama, no kad pengenalan dan nama Program di setiap Slip Bank anda. Anda dinasihatkan untuk membuat satu salinan fotostat bagi simpanan sendiri.

d. Calon tidak boleh didaftarkan sebagai pelajar politeknik sekiranya gagal menunjukkan resit pembayaran yang telah dibuat pada hari pendaftaran. Semua Bayaran 1, 2 dan 3 perlu dibuat secara „bank-in‟ di bank berkenaan sebelum hari pendaftaran sebenar. e. Pelajar yang mendapat tajaan/pembiayaan daripada mana-mana agensi kerajaan atau swasta DIMESTIKAN membawa bersama surat pengesahan penajaan semasa mendaftar. Mana-mana bayaran yang tidak ditanggung oleh penaja ataupun dalam proses permohonan kepada penaja hendaklah dijelaskan oleh calon sebelum hari pendaftaran. Sekiranya tajaan/pembiayaan sebahagian sahaja, calon perlu menjelaskan dahulu yuran pengajian dan asrama.

(b) Pengembalian Wang Yuran (Pelajar Tidak Melapor Diri) Bagi calon yang telah membuat pembayaran yuran tetapi tidak melapor diri pada hari pendaftaran, anda boleh mendapatkan semula wang tersebut dengan mengemukakan surat permohonan ke alamat berikut: Pengarah Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin 02600 Arau Perlis (U/P: Jabatan Hal Ehwal Pelajar) Dokumen yang diperlukan adalah: i) Surat permohonan yang ditandatangani oleh calon sendiri ii) Salinan kad pengenalan calon iii) Resit/slip bayaran (asal) iv) Salinan buku akaun bank/ slip maklumat akaun bank Sila ambil perhatian bahawa permohonan tersebut mestilah dikemukakan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pendaftaran. Permohonan yang lewat tidak akan dilayan. Semua pengembalian bayaran akan dikreditkan terus ke dalam akaun calon. .

A4. CARA MEMBUAT BAYARAN MELALUI BANK JENIS BAYARAN Bayaran 1 & Bayaran 2 (Yuran Pengajian & Yuran Asrama) Bank-in menggunakan slip bank khas yang disediakan di Bank Islam (BIMB) atas nama “POLITEKNIK KPT” (No akaun tidak diperlukan)
(Rujuk bahagian ”KAEDAH MEMBAYAR YURAN PENGAJIAN/ASRAMA di belakang)

Bayaran 3 & Bayaran 4 (Bayaran Pendaftaran & Deposit Kunci) Bank-in ke dalam akaun no.

CARA BAYARAN

090100 100431 55 atas nama “Koperasi Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin Bhd” di Bank Islam (BIMB) (buat dalam 2 slip bank yang berasingan)

4

A5. JADUAL YURAN DAN BAYARAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SESI JUN 2012 SEMUA PELAJAR BAHARU PROGRAM DIPLOMA PELAJAR BAHARU PROGRAM SIJIL KEMAHIRAN KHAS (KHK) AKAUN POLITEKNIK KPT (dalam 2 slip berasingan) JABATAN PROGRAM 1 YURAN PENGAJIAN DKM QKM DEP, DTK & DOE DPM & DAT DSK BHK / QHK DHK / DUP / DEV / DHF BUP KHK DNS, DIP & DHI Tek.Maklumat & Komunikasi (JTMK) BNS BIP / QHI Rekabentuk & Komunikasi Visual (JRKV) DDS & DDV BDV RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 RM200.00 2 YURAN ASRAMA RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 RM60.00 AKAUN KOPERASI (dalam 2 slip berasingan) 3 BAYARAN PENDAFTARAN RM493.00 RM392.00 RM493.00 RM493.00 RM493.00 RM392.00 RM493.00 RM392.00 RM458.00 RM493.00 RM392.00 RM392.00 RM493.00 RM392.00 4 DEPOSIT KUNCI (Dikembalikan) RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00 RM50.00

Kej. Mekanikal (JKM) Kej. Elektrik (JKE) Perdagangan (JPG)

Hospitaliti (JHP)

MAKLUMAN:  YURAN TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN SELEPAS PELAJAR MENDAFTAR SECARA ON-LINE  SEMUA PELAJAR SEMESTER 1 DI TAWARKAN ASRAMA.  BAYARAN DEPOSIT KUNCI HANYA AKAN DIKEMBALIKAN PADA SEMESTER TERAKHIR PENGAJIAN. SILA SIMPAN SALINAN SLIP BANK BAYARAN DEPOSIT ANDA UNTUK TUJUAN MEMBUAT TUNTUTAN DEPOSIT KUNCI PADA SEMESTER TERAKHIR NANTI.
5

MAKLUMAN:
1. BAYARAN PENDAFTARAN.
 Bayaran Pendaftaran Pelajar Baru – (bayaran tidak berulang) Bayaran untuk pelbagai keperluan MSK, peralatan pelajar baru, insurans, kad pelajar, yuran koperasi dan yuran aktiviti pelajar (kokurikulum, j/kuasa perwakilan pelajar, kebajikan, peperiksaan, aktiviti anjuran jabatan /unit).

2. BAYARAN KHAS PROGRAM - (mengikut keperluan kursus)
- Pelajar dinasihatkan untuk bersedia dengan lain-lain bayaran khas kursus (mengikuti keperluan) yang diperlukan bagi membiayai projek / tugasan / peralatan khas kursus masing-masing sepanjang pengajian.

A6.SENARAI SINGKATAN NAMA PROGRAM

DKM QKM DTK DOE DEP DPM DAT DSK DDS DDV BDV DHK

Diploma Kej. Mekanikal Diploma Kej. Mekanikal (4 sem) Diploma Kej. Elektronik - Komputer Diploma Kejuruteraan Elektronik - Optoelektronik Diploma Kejuruteraan Elektronik - Komunikasi Diploma Pengajian Perniagaan Diploma Akauntansi Diploma Sains Kesetiausahaan Diploma Seni Digital Diploma Pengajian Video & Filem Diploma Pengajian Video & Filem (4 sem) Diploma Pengurusan Hotel & Katering

DUP DEV DHF KHK BHK QHK DNS DIP DHI BNS BIP QIP

Diploma Pengurusan Pelancongan Diploma Pengurusan Acara Diploma Perkhidmatan Makanan - Amalan Halal Sijil Kemahiran Khas Politeknik - Hotel & Katering Diploma Pengurusan Hotel & Katering (4 semester) Diploma Pengurusan Hotel & Katering (4 semester) Diploma Teknologi Maklumat - Rangkaian Diploma Teknologi Maklumat - Pengaturcaraan Diploma Teknologi Maklumat - Game Technology Diploma Teknologi Maklumat Rangkaian (4 sem) Diploma Teknologi Maklumat - Pengaturcaraan (4 sem) Diploma Teknologi Maklumat - Pengaturcaraan (4 sem)

Nota:

Semua program diploma – tempoh pengajian dalah 6 smester kecuali dinyatakan. ii Kod program Q (lulusan sijil politeknik) dan B (lulusan Kolej Komuniti) – tempoh pengajian 4 semester iii Sebarang perubahan tempoh pengajian – sila rujuk surat tawaran. i 6

A7. PANDUAN & KAEDAH MEMBAYAR YURAN PENGAJIAN/ASRAMA DI BANK ISLAM (BIMB) (untuk yuran pengajian dan asrama sahaja) KAEDAH PEMBAYARAN Bayaran boleh dibuat melalui saluran berikut: a. Perkhidmatan Kaunter BIMB b. Perkhidmatan Perbankan Internet (bankislam.biz) c. Mesin ATM BIMB

I.

PEMBAYARAN DI KAUNTER BIMB 1. Calon boleh membuat bayaran di mana-mana kaunter cawangan BIMB dengan melengkapkan Borang Slip Pembayaran Bil seperti berikut (lihat rajah 1): 1. 2. 3. 4. 5. Nama Pelajar No. KP Bayar Kepada Jenis Bayaran Amaun : : : : : AISY QAYYUM BIN MUHD ZAKI 110510-16-0037 POLITEKNIK KPT YURAN PENGAJIAN atau YURAN ASRAMA RM200/RM60

(Sila simpan salinan pendua Borang Slip Pembayaran Bil yang akan dikembalikan oleh pihak bank sebagai bukti pembayaran)

1 2 3 4 5

Rajah 1 : contoh slip bank II. PEMBAYARAN DI MESIN ATM BIMB (Pembayar mempunyai akaun BIMB) Pilihan menu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lain-lain Pembayaran Bil/Yuran IPT Yuran IPT Masukan NO KAD PENGENALAN pelajar Pilih bil bayaran yuran Masukkan amaun pembayaran yang betul Transaksi selesai, ambil resit.

(Sila simpan resit anda sebagai bukti pembayaran dan buat salinan fostostat) 7

III.

PEMBAYARAN MELALUI PERBANKAN INTERNET (bankislam.biz) 1. Calon perlu mempunyai akaun BIMB dan ID untuk mengakses perbankan internet Bank Islam. Sila layari www.bankislam.com.my a) b) c) d) e) f) g) h) i) Klik logo "Internet Banking Login" dan tekan butang "ok" pada "Security Alerts". Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki sistem Perbankan Internet Bank Islam. Pilih "Bill Presentment" pada menu "Bill Payment". Pilih “Politeknik KPT” pada senarai payee corporation. Masukkan “No Kad Pengenalan” pada ruang IC/Passport number dan klik "next". Klik „select‟ pada bill reference untuk paparan maklumat pembayaran Maklumat bil yang hendak dibayar akan dipaparkan. Pilih "source account" yang hendak didebitkan dan masukkan jumlah amaun yang hendak dibayar dan klik "pay" Maklumat bayaran dipamerkan untuk tujuan verifikasi. Klik „confirm‟ untuk pengesahan pembayaran. Cetak pengesahan pembayaran sebagai bukti pembayaran.

(Sila buat salinan fotostat makluman bayaran yang dilakukan sebagai rujukan. Caj perkhidmatan sebanyak RM0.50 akan didebitkan daripada akaun pembayar) SELEPAS PEMBAYARAN YURAN DIBUAT, MEMBUAT PENDAFTARAN SECARA ONLINE. CALON PELAJAR DIKEHENDAKI

SILA LAYARI www.ptss.edu.my UNTUK CAPAIAN KE LAMAN WEB PENDAFTARAN ONLINE.

8

B: MAKLUMAT PTSS
B1. LATAR BELAKANG POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN (PTSS) Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) merupakan sebuah politeknik di bawah Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) yang ke-18 ditubuhkan. Pada awalnya, politeknik ini dikenali sebagai Politeknik Perlis dan mula beroperasi dengan kemasukan staf pertama pada 16 Mei 2003 menggunakan pejabat sementara di Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Jitra, Kedah. Kampus tetap ini telah siap sepenuhnya pada tahun 2004. Pada 22 Mei 2006, Politeknik Perlis telah dirasmikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Yang Dipertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin. Semenjak daripada itu, nama Politeknik Perlis dengan rasminya ditukar kepada Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Kampus PTSS terletak dalam kawasan Pauh Putra dengan pekan terdekatnya ialah Arau iaitu sejauh 9 km. Kampus ini juga terletak bersempadan dengan Negeri Kedah iaitu kira-kira 10 km dari pekan terdekat Changlun. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin boleh dikunjungi dengan mudah menggunakan Lebuhraya Kuala Perlis – Changlun.

B2.

PANDUAN LOKASI DAN PENGANGKUTAN

Maklumat lokasi Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin anda boleh melayari laman web www.ptss.edu.my.

B3.

KEMUDAHAN PENGINAPAN (ASRAMA/KAMSIS)

Bagi memastikan para pelajar baharu dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran di politeknik, mereka DIWAJIBKAN untuk tinggal di asrama yang disediakan. Manakala bagi pelajar senior semester 2 dan keatas, mereka yang ingin kemudahan penginapan asrama perlu membuat permohonan pada setiap hujung semester. Tawaran penginapan adalah tertakluk kepada kekosongan tempat dan syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak pengurusan asrama. Untuk keselesaan pelajar baharu tinggal di kamsis politeknik, barangan-barangan berikut perlu disediakan sendiri: Bantal 1 helai selimut. 1 set sarung bantal dan cadar saiz bujang warna biru muda (corak bebas). 1 pasang lengkap Baju Melayu (warna bebas) – siswa Muslim. 1 pasang Baju Kurung (warna bebas) – siswi Muslim. Songkok berwarna hitam – siswa Muslim. Kain tudung (skaf) berwarna putih – siswi Muslim. Kasut ke kuliah dan kasut sukan. Pakaian harian secukupnya untuk ke kuliah. Sila rujuk perkara B5 – Peraturan Pakaian dan Rupadiri di muka surat selanjutnya. Barang kemas tidak digalakkan. Kedai Koperasi Politeknik (mini market) ada menjual semua keperluan para pelajar meliputi keperluan peribadi (seperti baldi, berus & ubat gigi, sabun mandi dan lain-lain) dan keperluan untuk ke kuliah (seperti alatulis, kalkulator saintifik dan lain-lain). Pelajar boleh mendapatkan segala keperluan mereka di situ dan harga barangan yang dikenakan adalah pada kadar yang berpatutan.

9

B4.

KEPERLUAN PERBELANJAAN DAN SARA HIDUP DI POLITEKNIK

Pelajar perlu menanggung sendiri perbelanjaan seharian mereka semasa mengikuti pengajian di Politeknik. Antara kos yang terlibat termasuklah perbelanjaan makan dan minum seharian, keperluan pembelajaran seperti buku nota, alatulis & fotostat dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pelajar boleh memohon pinjaman/biasiswa pendidikan daripada senarai penaja pinjaman yang bersedia memberi kemudahan tersebut. Perkara tersebut akan diuruskan oleh pihak Politeknik selepas pelajar mendaftar. Namun begitu, pelajar bolehlah melayari www.ptss.edu.my untuk mengetahui maklumat penaja pinjaman/biasiswa yang tersenarai.

B5.

PERATURAN PAKAIAN DAN RUPADIRI PELAJAR

Semua pelajar adalah tertakluk kepada Akta Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib), 1976 (Akta 174) dan pindaan-pindaannya serta semua peraturan bertulis di Politeknik. Secara umumnya pelajar-pelajar hendaklah sentiasa berpakaian kemas, bersih, menutup aurat (bagi pelajar beragama Islam) dan sopan seperti pakaian ke pejabat. Semua jenis pakaian yang menjolok mata adalah dilarang. Pelajar lelaki mesti berambut pendek dan tidak dibenarkan memakai sebarang barangan kemas. Peraturan-peraturan ini perlulah diikuti oleh semua pelajar pada hari pendaftaran nanti dan juga di sepanjang pengajian di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Berikut adalah pakaian dan rupadiri yang dibenarkan dan peraturan rambut sepanjang masa sebagai pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Pelajar yang melanggar akta/peraturan yang ditetapkan oleh politeknik boleh dikenakan tindakan disiplin atau denda seperti yang termaktub di dalam Akta 174.

a). Pakaian dan Rupadiri Pelajar Semasa Hari Pendaftaran

JANTINA PELAJAR Pelajar Lelaki o o o o o o o o o

PERKARA Baju Kemeja dan bertali leher. Seluar panjang (slack-berwarna hitam). Kasut kulit (warna gelap). Rambut pendek, kemas dan tidak diwarnakan. Baju kurung ATAU blouse dan berkain labuh. Kain Baju Kurung – berwana hitam wajib semua pelajar Bertudung (bagi muslim) Pakaian mestilah sopan di mana ianya tidak ketat dan labuh. Kasut kulit (warna gelap).

Pelajar Perempuan

b). Pakaian dan Rupadiri Pelajar Politeknik

PERKARA a) Pakaian - ke kuliah (semua pelajar)

PELAJAR LELAKI o Kemeja lengan panjang/pendek. o Tali leher (pilihan). o Seluar panjang (slack) yang tidak ketat. o Seluar jeans / ketat dilarang.

PELAJAR PEREMPUAN o Baju kurung/Blouse o Kain/Maxi/Skirt labuh & longgar o Seluar panjang (slack) yang tidak ketat o Seluar jeans / ketat dilarang.

10

b) Pakaian - ke bengkel (Pelajar Kejuruteraan) c) Kasut

o o o o

Kemeja lengan panjang/pendek. Baju T berkolar. Seluar panjang (slack). Seluar jeans / ketat dilarang.

o o o o

Baju kurung/Blouse Kain/Maxi/Skirt labuh dan longgar. Seluar panjang (slack). Seluar jeans/ketat/jarang dilarang.

o Kasut yang sesuai dan berstokin (kulit/kain/sukan). o Selipar, terompah, capal, selipar dan sebagainya adalah dilarang. o Kasut Keselamatan / safety boots (wajib bagi pelajar Kejuruteraan Mekanikal) - boleh diperolehi di kedai hardware. o Pendek, kemas dan tidak diwarnakan. o Aras belakang tidak melebihi paras kolar baju. o Aras tepi tidak melebihi paras setengah telinga. o Aras depan tidak melebihi dahi o Tidak botak kecuali syariat agama o Sebarang bentuk perhiasan adalah dilarang kecuali cincin daripada bahan bukan emas.

o Kasut yang sesuai dan berstokin (kulit/kain/sukan). o Selipar, terompah, capal, selipar dan sebagainya adalah dilarang. o Kasut Keselamatan / safety boots (wajib bagi pelajar Kejuruteraan Mekanikal) - boleh diperolehi di kedai hardware. o Kemas dan beridentitikan pelajar perempuan. o Pelajar Islam dimestikan bertudung seperti syariat agama. o Tidak mewarnakan rambut.

d) Rambut

e) Perhiasan

o Tidak digalakkan memakai barang kemas. o Dilarang mencukur bulu kening dan solekan yang berlebihan.

c). Jadual Bergambar Contoh Jenis Pakaian Yang Dibenarkan Jenis Pakaian Yang Dibenarkan (Pakaian Hendaklah Sentiasa Kemas)

PELAJAR LELAKI

Baju Jenis T-Shirt Berkolar Dan Berlengan Pendek

Baju Kemeja Berlengan Pendek/Panjang Dan Bertali Leher/Tidak Bertali Leher

Baju Melayu (Lengkap)

11

RAMBUT YANG KEMAS DAN PENDEK

RAMBUT YANG TIDAK KEMAS (kesalahan yang boleh dikenakan denda)

Rambut Tidak Menutupi Telinga

Rambut Tidak Menutupi Dahi

Rambut Menutupi Dahi

Rambut Melebihi Kolar Baju

PELAJAR PEREMPUAN

Pakaian Tradisional Yang Dibenarkan B6. HAL-HAL LAIN

Baju Blouse / Kemeja Lengan Panjang Dan Berkain Labuh

Baju Kurung / Kebaya Labuh

a) Peraturan dan Disiplin Pelajar Selepas selesai mendaftar, pelajar secara rasminya tertakluk kepada peraturan disiplin politeknik termasuk peraturan asrama (bagi pelajar yang tinggal di asrama). Kegagalan mematuhi peraturan disiplin ini boleh mengakibatkan pelajar dikenakan tindakan denda, disekat daripada menggunakan kemudahan politeknik, digantung pengajian atau diberhentikan pengajian. Pelajar dipohon agar sentiasa mematuhi peraturan dan disiplin sepanjang masa bergelar pelajar politeknik. Peringatan: Pelajar bertanggungjawab menjaga nama baik politeknik sepanjang masa dan wajib mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkuatkuasa termasuk Akta 174 sepanjang masa samada di dalam kampus atau di luar kampus. b) Program Laluan Kecemerlangan (PLK) Pelajar Baharu Semua pelajar baharu WAJIB mengikuti Program Laluan Kecemerlangan (PLK) Pelajar Baharu selepas mereka mendaftar. Sila rujuk aturcara program seperti yang terdapat di dalam buku program yang akan diedarkan pada hari pendaftaran nanti. c) Gambar Pelajar Sediakan 10 keping gambar warna terbaharu anda yang bersaiz pasport atau kad pengenalan untuk dibawa pada hari pendaftaran nanti. Sila catatkan nama penuh dan program anda di belakang setiap gambar. Panduan gambar adalah seperti berikut: Pelajar lelaki hendaklah berbaju kemeja & bertali leher serta berambut pendek dan tidak diwarnakan. Pelajar perempuan hendaklah berbaju kurung atau blouse. Bagi pelajar perempuanIslam hendaklah bertudung. d) Penginapan Ibubapa & Penjaga Semasa Hari Pendaftaran Penginapan untuk ibubapa dan penjaga yang datang menghantar pelajar pada hari pendaftaran perlu diuruskan sendiri. 12

Berikut adalah maklumat penginapan yang terdapat di sekitar PTSS: PAUH INN – EDUCATIONAL TRAINING CENTER Di PTSS 04-988 6259 Manager on Duty

Jenis Bilik 1. Suite 2. Triple 3. Double 4. Single 5. Apartment (3 bilik)

Harga Standard RM150.00 RM130.00 RM80.00 RM60.00 RM 160.00

Selain itu, terdapat beberapa hotel di sekitar kampus politeknik iaitu :
ARAU, PERLIS (ANGGARAN 10 KM) Metro Inn Sooguan Villa Motel Arau MLC Motel KANGAR, PERLIS (ANGGARAN 20 KM) Hotel Putra Palace Hotel Federal Hotel Kayangan Inn Hotel Sri Garden Hotel Darul Farah Saloma Villa Homestay & Roomstay KUALA PERLIS, PERLIS (ANGGARAN 27 KM) Hotel Putra Brasmana Hotel T Kuala Perlis Hotel Q, Kuala Perlis SINTOK, KEDAH (ANGGARAN 20 KM) Hotel EDC-UUM JITRA & CHANGLUN, KEDAH (ANGGARAN 15 KM) Hotel Changlun Inn Hotel T Changlun Seri Kedah Gardeniaa Resort PADANG BESAR, PERLIS (ANGGARAN 30 KM) Tasoh Lake Resort and Retreat TELEFON 04-9866555/ 04 - 9861001 04-9772250 04-9869928 012-5468927 TELEFON 04-9767755 04-9766288 04-9768121 04-9773188 04-9763903 04-9782230 / 017-5017476 TELEFON 04-9855900 04-9853888 012-5876054/04-985 1770 TELEFON 04-9288888 TELEFON 019-4084988 04-9248888 04-9161977 / 04-9172381 TELEFON 04-9387186

13

Kedudukan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS)

14

C: MAKLUMAT PINJAMAN PENDIDIKAN
Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin TIDAK menyediakan biasiswa atau sebarang bantuan kewangan.Oleh yang demikian, pelajar hendaklah memohon sendiri untuk mendapatkan biasiswa/pinjaman/bantuan kewangan daripada penaja berkenaan. Pelajar boleh merujuk iklan dari penaja yang ditampal di papan notis Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Seorang pelajar hanya dibenarkan menerima SATU tajaan sahaja sepanjang tempoh pengajian di PTSS. Pelajar dikehendaki memaklumkan kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar jika ditawarkan lebih daripada satu penajaan. C1. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Taraf : Pinjaman Pendidikan (Setahun RM5,000 – Pinjaman Penuh) Pihak Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) menyediakan pinjaman pendidikan untuk pelajar-pelajar politeknik yang mengikuti program Diploma. Untuk keterangan lanjut mengenai permohonan pinjaman ini, sila layari laman web www.ptptn.gov.my. **Permohonan mesti dibuat secara online sebelum datang mendaftar ke politeknik. Semua pemohon mesti membuka akaun SSPN (minima RM20.00) sebelum memohon pinjaman. Walaupun permohonan dibuat secara online, serahan salinan dokumen yang berkaitan akan dilakukan secara berkelompok di PTSS pada satu tarikh yang akan ditetapkan. Sehubungan itu, bagi memastikan semua permohonan dapat diproses dengan lancar, sila bawa bersama salinan dokumen-dokumen terbabit pada hari pendaftaran di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin nanti. Perhatian: Semua salinan dokumen-dokumen terbabit hendaklah dibawa ke politeknik dan disahkan oleh pensyarah atau penasihat akademik masing-masing. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Satu salinan kad pengenalan pelajar. Satu salinan kad pengenalan ibu/bapa/penjaga. Satu salinan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Satu salinan surat tawaran kemasukan ke politeknik. Satu salinan penyata maklumat nombor akaun Bank Islam (M) Berhad (BIMB). Satu salinan penyata pendapatan ibu/bapa/penjaga iaitu: a. Slip gaji terkini (yang bermajikan) atau Borang J (yang tiada bermajikan) atau b. Surat pengesahan pendapatan bagi yang tidak mempunyai slip gaji atau Borang J atau yang bekerja sendiri. 7. Surat kelulusan cuti belajar dan akuan Ketua Jabatan jika kakitangan kerajaan. 8. Satu salinan sijil kematian ibu/bapa (sekiranya berkaitan) C2. Maklumat Penaja Pinjaman Pendidikan Lain Selain daripada PTPTN sebagai penaja utama pinjaman pendidikan, pelajar-pelajar juga boleh memohon pinjaman/biasiswa pendidikan dari pelbagai pihak seperti : badan-badan berkanun meliputi agensi kerajaan persekutuan (contoh JPA, JHEOA) kerajaan negeri (contoh Yayasan Selangor, Lembaga Biasiswa Negeri Kedah) syarikat-syarikat swasta (contoh Kuok Foundation, Golden Hope Plantation) Penawaran tajaan ini adalah dalam bilangan yang terhad. Para pelajar bolehlah berusaha sendiri mendapatkan mana-mana penajaan lain atau menghubungi terus mana-mana penaja pinjaman pendidikan yang berkaitan atau boleh juga menghubungi pegawai biasiswa Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin untuk maklumat lanjut. Maklumat berkaitan penaja pinjaman pendidikan juga boleh diperolehi di laman web www.ptss.edu.my. C3. Bantuan Kewangan Pelajar OKU (Orang Kurang Upaya) Pihak KPT telah menyediakan kemudahan bantuan kewangan dengan kadar sebanyak RM300.00 sebulan kepada semua pelajar OKU di politeknik. Ianya meliputi kemasukan pelajar bagi: Program Sijil Kemahiran Hotel & Katering (Lulusan Sekolah Pendidikan Khas) Program Diploma (Lulusan SPM) Semua pelajar OKU boleh mengemukakan permohonan bantuan kewangan ini di politeknik 15

dengan menyertakan dokumen seperti berikut: Salinan Kad Pengenalan pelajar Salinan Kad Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Salinan Kad Matrik pelajar Salinan no. akaun Bank CIMB Salinan surat tawaran pengajian Pembayaran dibuat secara sekaligus pada setiap semester dan akan dikreditkan terus ke akaun pelajar.

16

D: LAMPIRAN
D1. SENARAI SEMAK DOKUMEN-DOKUMEN PENDAFTARAN (KEGUNAAN PELAJAR) Arahan: 1. Sila pastikan semua borang / dokumen anda lengkap diisi seperti senarai dibawah. 2. Sila susun semu dokumen pendaftaran anda mengikut turutan yang dinyatakan bagi memudahkan proses pendaftaran berjalan lancar. Nombor Susunan 1. 2. Senarai Dokumen Hari Pendaftaran Pamer Sticker Siswa / Siswi Slip pendaftaran on-line Pamer di disboard kereta Serahkan dikaunter pendaftaran semasa Program Laluan Kecemerlangan Catatan Tandakan /

3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

Dokumen Asal Gambar terkini berukuran pasport atau kad pengenalan (10 keping) - Tulis nama, KP dan Kod Program di belakang gambar) Perlu dibawa dan masa serahan dan semakan Kad Pengenalan akan dibuat semasa Surat Tawaran ke Politeknik Sijil /Slip Keputusan peperiksaan SPM (bagi lulusan Program Laluan Kecemerlangan SPM) atau Transkrip Sijil Politeknik / Kolej Komuniti) Sijil Berhenti sekolah Sijil-sijil Ko kurikulum yang berkaitan (wakil negeri /negara) Surat Akuan / Testimonial Sekolah (jika berkaitan) BORANG-BORANG PENDAFTARAN BHEP 1: Borang Maklumat Pribadi pelajar BHEP 2: Laporan Pemeriksaan Doktor Serahkan dikaunter BHEP 3: Kebenaran Ibubapa Untuk Rawatan pendaftaran semasa Pembedahan Program Laluan BHEP 4:Ikrar pelajar & Lepas Tanggung Kecemerlangan. BHEP 5: Akuan pelajar BHEP 6: Akujanji pelajar Borang rekod pendaftaran Pelajar Asrama Serah di kaunter Blok Asrama / kamsis Borang Inventori - senarai semak perabot / peralatan yang ada dalam bilik asrama (maklumat diisi selepas masuk ke bilik asrama) Borang permohonan keahlian Koperasi serah di kaunter koperasi BAYARAN Salinan Slip bayaran yuran di BIMB – 4 jenis slip Slip bank asrama dan YuranPengajian, Asrama, Pendaftaran dan Deposit deposit kunci serah di Kunci) blok asrama / kamsis

17

D2. – SOAL DAN JAWAB 1. Adakah politeknik menawarkan program sijil? Tidak. Politeknik hanya menawarkan program diploma dan diploma lanjutan sahaja. 2. Bagaimana pelajar politeknik mendapatkan sumber pembiayaan pendidikan? Pemohonan pembiayaan pendidikan (pinjaman/basiswa) boleh dibuat terus oleh pelajar kepada pihak yang menawarkan. Permohonan boleh dibuat secara on-line atau melalui borang yang boleh di perolehi melalui iklan / hebahan dalam surat khabar, web PTSS atau JHEP. Antara pihak yang menawarkan pinjaman pendidikan adalah seperti berikut:a. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) b. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) c. Yayasan Kerajaan Negeri d. Pihak Swasta – Kuok Foundation dll 3. Bolehkan calon pelajar memohon pertukaran politeknik / program sebelum kemasukan ke politeknik? Tawaran kemasukan ke politeknik adalah MUKTAMAD (rujuk surat tawaran). Calon berhak menerima atau menolak tawaran ini. Bagaimana pun sekiranya masih ingin membuat rayuan (sebelum pendaftaran) sila kemukakan terus ke Bahagian Pengambilan Pelajar di Jabatan Pengajian Politeknik KPTM di Putrajaya (rujuk www.politeknik.edu.my). 4. Apakah kemudahan yang ada di PTSS? Kemudahan Pengajian a. Dewan & Bilik Kuliah b. Dewan Serbaguna c. Unit Multimedia dan Pembangunan Instruksional d. Perpustakaan e. Kampus Wi-Fi f. Pusat Keusahawanan g. Studio Pembelajaran h. Bengkel / makmal komputer i. Simulasi Pejabat Kemudahan lain Pusat Islam / Masjid Kafeteria Pusat Sukan Pusat Rekreasi Air Kamsis (penginapan pelajar) Hotel Pauh INN Kolam Renang Kedai Koperasi & siber cafe Mesin ATM - BIMB Pengangkutan awam - bas / taksi (PTSS – Kangar). Kedai / Kios Keusahawanan (saloon, bakery, fotografi, komputer dll)

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

5. Sekiranya pelajar mengalami masalah dalam pembelajaran dan masalah peribadi di manakah mereka boleh merujuk dan mendapat khidmat nasihat? Pelajar boleh memohon bantuan daripada mana-mana pihak yang berikut: a. Pensyarah Kursus / Penasihat Akademik / Ketua Program / Ketua Jabatan b. Pegawai Kaunselor (Unit Kaunseling) c. Warden Asrama d. Jabatan Hal Ehwal Pelajar. 6. Adakah pelajar baharu perlu mengikuti Minggu Suaikenal? Semua pelajar baharu DIWAJIBKAN mengikut minggu suaikenal atau dikenali dengan nama Program Laluan Kecemerlangan (PLK) di PTSS 7. Adakah pelajar-pelajar dijamin mendapat penginapan asrama setiap semester? Pada hujung semester semua pelajar dikehendaki memohon untuk menduduki asrama. Keutamaan akan diberikan kepada pelajar semester 1, pelajar perempuan dan pelajar lelaki yang aktif dalam aktvtiti ko kurikulum dan tiada masalah disiplin. 18

8. Bagaimana ibu bapa/waris boleh melawat pelajar. Ibu bapa/waris boleh melawat pelajar bila-bila masa asalkan tidak mengganggu pembelajaran dan perlu mematuhi peraturan lawatan yang ditetapkan serta melapordiri pada pengawal keselamatan yang bertugas. 9. Bilakah pelajar-pelajar asrama dibenarkan keluar / pulang ke rumah. Pelajar asrama perlu memohon kebenaran warden untuk menginap di luar asrama (balik kampung) pada hujung minggu sahaja. Bagaimanapun pelajar perlu peka dan mamatuhi peraturan / arahan-arahan berhubung kebenaran keluar masuk asrama atau balik kampung. Ini bagi memastikan keselamatan semua pelajar dan bagi mengelakkan dari dikenakan tindakan disiplin. 10. Bolehkah pelajar asrama membawa kenderaan ke politeknik? Pelajar dibenarkan membawa kenderaan dengan syarat mematuhi peraturan lalulintas di PTSS di mana kenderaan hendaklah didaftarkan di JHEP. Pelajar perlu mematuhi peraturan dan arahan meletak kenderaan setiap masa. Keselamatan kenderaan adalah tanggungjawab pelajar. Kegagalan mematuhi peraturan lalulintas boleh dikenakan denda terus tidak melebihi RM100 bagi setiap kesalahan dan boleh menjejaskan peluang menduduki asrama pada semester berikutnya. 11. Sekiranya ibubapa / waris mempunyai persoalan / pertanyaan, siapakah pihak yang harus dihubungi? Politeknik Tuanku Syed Sirajuddn, 02600 Arau Perlis Tel: 04-9886200 Faks: 04-9886300 Website: http://www.ptss.edu.my Jabatan / Unit / Pegawai Pejabat Pengarah Timbalan Pengarah Akademik Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Pejabat Perhubungan Awam PTSS (PRO) Pejabat Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP) Ketua Jabatan HEP Pegawai HEP (Pendaftaran Pelajar) Pegawai HEP (Pinjaman/Biasiswa) Pegawai HEP (Disiplin & J/K Perwakilan Pelajar) Pegawai HEP (Kebajikan & Insurans) Pejabat Unit Kediaman Kolej/Asrama Unit Kaunseling Unit Peperiksaan Unit Latihan Industri Unit Kebudayaan, Sukan dan Ko-Kurikulum Ketua-ketua Jabatan Akademik: Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE) Ketua Jabatan Perdagangan (JPG) Ketua Jabatan Pelancongan & Hospitaliti (JPH) Ketua Jabatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (JTMK) Ketua Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual (JRKV) Ext: 6212 6292 6222 6228 6206/ 6207 / 1049 6202 6204 6209 6203 1041 6356 6208 / 6205 / 1051 6386 / 1030 / 6388 6278 / 6279 6344 / 1988 6288 6233 6255 6266 6299 6366

-

-

*Ibubapa / waris dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat / No Telefon Penasihat Akademik para pelajar.

19

KOPERASI POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN PERLIS BERHAD
D/A Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin KM 25 Lebuhraya Changlun-Kuala Perlis Pauh Putra, 02600 Arau, PERLIS Tel : 04-9886370 / Fax : 04 – 986 7176 Web : www.ptsscoop.com.my

NO. AKAUN BANK ISLAM MALAYSIA BHD : 09010010060035 BORANG DAFTAR ANGGOTA :
Nama Penuh: ……………………………………………………......... Program :…………………………………………................................ No KP:…………………………………………………………................ No Pendaftaran : 18…….…..………………….............................. Sesi Kemasukan : ………………………………….......................... Alamat: …………………………………………………………….......... ……………………………………………………………………................ ……………………………………………………………………................ No Telefon: ………………………..................................................... Modal Saham (RM10) + Yuran Masuk (RM5) = RM15.00 (sudah termasuk dalam bayaran yuran pendaftaran)
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT : Tarikh: ……../…../……….. No Slip Bank/Tunai: ………………………….. Jumlah :RM ………………… No Ahli: …………….. Tanda Tangan Penerima; ………………………….. (…………………………)

Nota: Jika sekiranya saya tidak menuntut modal saham/dividen yang diisytiharkan (apabila berhenti/menamatkan pengajian), saya bersetuju menyerahkan modal saham/dividen yang diisytiharkan kepada koperasi sebagai hasil. Sekiranya saya diterima menjadi anggota, saya akan sentiasa patuh dan terikat kepada undang-undang kecil koperasi dan aturan dan apa-apa pindaan yang dibuat dari semasa kesemasa. Saya dengan ini melantik nama berikut sebagai penama/waris : Nama Waris:…………………………………………............................................. No KP : ………………………………………………................................................ Alamat Waris: ………………………………………............................................. ………………………………………………………….................................................. No. Tel : …………………………………………………………................................

PENERIMAAN BARANGAN PELAJAR BARU (Jika Berkaitan) Sila (√) untuk ruang terima atau belum. BIL 1 2 3 4 JENIS BARANGAN BAJU KO-KURIKULUM POLIBRIGED JAKET / BLAZER POLITEKNIK TERIMA BELUM CATATAN

Tanda Tangan Pelajar/Anggota;

Tanda Tangan Petugas; ………………………….. Nama: Tarikh:

…………………………

Nota: Sila simpan salinan ini untuk rujukan tuan/puan di masa hadapan. Nama: 20
Tarikh:

PERMOHONAN KEDIAMAN PELAJAR POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN SESI …………………………. TAHUN………………..

GAMBAR TERKINI UKURAN KAD PENGENALAN

BAHAGIAN A : Maklumat Pemohon Nama Pelajar : No. Pendaftaran Semester Alamat Tetap : 18
(Diisi semasa mendaftar)

No. K/P : Jantina No. Bilik:
(Diisi semasa mendaftar)

No. Tel (R) : Pekerjaan Ibu : Pekerjaan Bapa / Penjaga:

No.Tel (HP): Pendapatan Ibu: RM

Pendapatan Bapa / RM Penjaga: Jarak Rumah dari Bil. Tanggungan orang Politeknik (km): Nota: Sertakan salinan slip gaji yang disahkan / pengesahan pendapatan (bekerja sendiri) yang terkini. PENGAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah benar. Permohonan ini terbatal jika sekiranya terdapat maklumat palsu. Saya berjanji untuk mematuhi segala peraturan kolej kediaman pelajar sekiranya permohonan saya berjaya.

..............................

......................

(Tandatangan Pelajar) Tarikh ____________________________________________________________________________________ UNTUK KEGUNAAN PEJABAT: Keputusan: Berjaya Gagal Simpanan PS-14(2) (06-07-09) (Ketua Warden / Warden) Ulasan: Tandatangan:

21

Lampiran 9 BORANG SENARAI INVENTORI BILIK KEDIAMAN PELAJAR (CHECK-IN) SESI.............................. TAHUN.................. BLOK: ................... NO. BILIK: ..................... Dengan ini saya....................................................................................................... No. Pendaftaran 18........................................ mengaku menerima perkara di bawah dalam keadaan baik. BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PERKARA KUNCI BILIK TOMBOL PINTU PANEL PINTU KATIL TILAM BANTAL ALMARI PAKAIAN KERUSI PELAJAR MEJA DAN LACI MEJA
PELAJAR

BILANGAN

CATATAN

CERMIN TINGKAP LANGSIR SUIS LAMPU DAN
KIPAS

LAMPU KALIMANTANG LAMPU PELAJAR SOKET 3-PIN KIPAS SILING

Saya mengaku bahawa semua pernyataan di atas adalah benar. Sekiranya saya didapati melaporkan perkara yang tidak benar, saya boleh didakwa di hadapan Jawatankuasa Lembaga Tatatertib Politeknik.

Saya yang benar,

................................ (Nama: ...............................................................................) Tarikh:...............................
*Diisi dalam dua salinan. Satu salinan disimpan di dalam bilik dan satu lagi dikembalikan ke pejabat Kediaman Pelajar* PS-14(9) (06-07-09)

22

Similar Documents

Free Essay

Paperwork

...KERTAS KERJA PROGRAM “Team Building Workshop” TARIKH: 15- 16 JULAI 2016 TEMPAT: Pauh Inn, Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Pauh Putra, Arau ANJURAN: Kelab Pidato Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin DILULUSKAN OLEH: ……………………………………………… TEAM BUILDING WORKSHOP 1.0 PENGENALAN Kursus teambuilding ini merupakan kursus pengukuhan kerja berpasukan di kalangan warga politeknik. Bertepatan dengan saranan untuk melaksanakan lagi program yang bekesan serta melahirkan rasa kebersamaan dan berpasukan di kalangan ahli kelab merupakan antara inti pati penting dalam pelaksanaan misi ini. Selain itu, pertambahan ahli dari semasa ke semasa bagi meningkatkan kreativiti dalam memenuhi objektif kelab ahli kelab memerlukan satu ruang masa untuk mengeratkan ikatan persahabatan dan persefahaman antara mereka. Justeru, program ini dianjurkan bertujuan melahirkan dan seterusnya mengukuhkan pasukan kerja di Kelab Pidato Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. 2.0 OBJEKTIF PROGRAM Diantara objektif program ialah: • Untuk meningkatkan semangat berpasukan antara ahli kelab Pidato Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin • Meningkatkan kemahiran kepimpinan diri dan organisasi. • Memupuk budaya kerja yang lebih positif dan pro-aktif • Memperkukuh pasukan kerja dan mewujudkan kumpulan kerja yang lebih dinamik 3.0 BUTIRAN PELAKSANAAN Tarikh pelaksanaan : Program secara berterusan selama 2...

Words: 538 - Pages: 3

Free Essay

Empowerment in Nursing

...Syarat-syarat pengeluaran wang melalui Akaun II (KWSP) adalah seperti berikut: Permohonan pengeluaran oleh Ahli sendiri: - Bagi peringkat pengajian Ijazah dan Diploma : perjanjian pinjaman/ pembiayaan pendidikan adalah bagi 2  Januari 2001 dan ke atas.  Permohonan pengeluaran oleh ibu/ bapa peminjam:- Bagi peringkat pengajian Ijazah : perjanjian pinjaman/ pembiayaan pendidikan adalah bagi April 2000 dan ke atas.- Bagi peringkat pengajian Diploma :  perjanjian pinjaman/ pembiayaan pendidikan adalah bagi 17 Januari 2006  dan ke atas. | Panel Bank IPTABANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) * POLITEKNIK BALIK PULAU, PULAU PINANG * POLITEKNIK BANTING, SELANGOR * POLITEKNIK HULU TERENGGANU * POLITEKNIK JELI, KELANTAN * POLITEKNIK KOTA BHARU * POLITEKNIK KOTA KINABALU * POLITEKNIK KOTA KUALA TERENGGANU * POLITEKNIK KOTA MELAKA * POLITEKNIK KUCHING * POLITEKNIK MERLIMAU * POLITEKNIK MERSING,...

Words: 3207 - Pages: 13