Free Essay

Political Science

In: Social Issues

Submitted By JONHilario
Words 2171
Pages 9
Paghahambing ng misyon at bisyon ng Roosevelt College Cubao at Far Eastern University

__________________________________________

Ni:
HILARIO, JOSE NOEL B.

Isinumite bilang pangangailangang papel sa Final
Tag-init 2011-2012

Isinumite kay: G. Jorge P. Cuibillas
Guro sa Fil 2A

FAR EASTERN UNIVERSITY
KALYE N. REYES, SAMPALOK, MAYNILA

16 MAY 2012

I. INTRODUKSYON:

A. Hangad na tagapakinig at pagpapakilala

Ang naturang pananaliksik at pag-aaral ay inilatag at isinagawa upang magkaroon ng masusing obserbasyon ukol sa misyon at bisyon ng kapwa pinag-aaralang institusyon ng Roosevelt College at Far Eastern University. Bukod pa dito ay ang mailarawan at mabigyan ng sapat na substansya ang pag-aaral sa pamamagitan ng paglalatag at pagkalap ng sapat na impormasyon gaya ng pagbibigay ng kasaysayan ng Roosevelt College at iba pa na makatutulong upang mas lalong maipakilala at mabigyang laman ang naturang pag-aaral. Ang makapagtatag ng maka agham na pagsusuri upang makabuo ng analisis tungo sa mabisang paghahambing at pagkakaiba na maghahatid sa isang mabisang aplikasyon. At dahil dito masasabing ang papel na ito ay hangad na maibahagi para sa lahat ng estudyante at mag-aaral, mga guro at propesor, at iba pang mga kagayang mag-aaral at mga dalubhasa. Bigay na ang mga gabay, ang mga sapat na pag-alalay at mga pagbubuyo ng aking guro at propesor na si G. Jorge Cuibillas ako ay nagnanais at umaasa na ang papel na ito ay magkaroon lamang ng kakaunting pagkukulang at pagkakamali o kaya naman ay tuluyan ng walang pagkakamali upang makapagbigay at maging mas mabisa, maganda at mabuti ang inaasahang resulta. Gayon pa man dahil sa likas na katangian ng ilan o karamihan sa mga tao o estudyante’t mag-aaral na katulad ko na maging tamad at mapagpaliban, ako ay handa sa mga responsibilidad at konsikwens na maaari kong harapin.

Dahil ang papel at pananaliksik na ito ay nauukol narin mismo sa mga misyon at bisyon ng aking aking hayskul at kasalukuyang pinapasukang Unibersidad ng Malayong Silanganan, aking espesyal na inihahandong ang papel na ito mismo sa mga naging guro ng aking buhay unang-una ay ang Diyos na maykapal hanggang sa aking mga magulang, kaibigan at ekspiryens na siyang gumugol at naghasik sa akin ng kaalaman at dunong na ang pinakamabuting puhunan sa buhay na kailan man wala kang talo ay ang edukasyon.

B. Halaga ng naturang pag-aaral: Ang mananaliksik ay higit na naniniwala na ang naturang papel na ito ay makatutulong sa mga sumusunod: * Kapwa mananaliksik- Ang pag-aaral ay masasabing makatutulong sa mga kapwa mananaliksik na may naturang katulad na pag-aaral at sa mga susunod pang nagnanais na maglatag ng pananaliksik at pag-aaral tungkol sa paghahambing ng misyon at bisyon ng kanilang mga paaralan at bilang espisipiko ay ang sa Roosevelt College at Far Eastern University. * Mga mag-aaral- ang pag-aaral ay siyang magsisilbing gabay at tulong sa mga mag-aaral hindi lamang dahil sa ito ay nakatutulong upang mamulat at muling maisakatuparan ang mga misyon at bisyon sa bawat mag-aaral ngunit dahil ito rin ay tumatayo bilang paghahanda at ensayo sa bawat mag-aaral upang mas mapagbuti ang kanilang buong katauhan. * Pamayanan- Ang pag-aaral ay makapag bibigay halaga at benepisyo di lamang sa mga mag-aaral at mananaliksik ngunit ito din ay makapag dudulot ng mga kongkretong bunga sa buong pamayanan. Dahil masusuring ang mga layunin mismo ng paghahambing at ng masusing pag-aaral sa mga misyon at bisyon ng kapwa institusyong pampaaralan ay ang magkaroon ng mabisang aplikasyon sa bawat kaalaman at gabay na inilalatag nito tungo mismo sa mabisa at produktibong pamayanan.

C. Layunin ng papel na ito ang: * Maipakita at mailatag ang misyon at bisyon ng Roosevelt College upang makabuo ng konseptong papel albeit sa kasalukuyang paaralan ng Far Eastern University. * Mapag-usapan sa pamamagitan ng pagkakaiba at paghahambing ng RC MB at FEU MB * At makagawa ng maka-agham na aplikasyon at persepsyon magmula sa masusing obserbasyon sa misyon at bisyon ng Roosevelt College at Far Eastern University D. Maikling kasaysayan at pagpapakilala ng Hayskul: Ang Roosevelt College ay nabuo at naitatag noong 1945 na siyang inisyal na tinatawag na Marikina Academy na itinatag ni mayor Wenceslao C. Dela Paz isang prewar town executive na masasabing may busilak na puso dahil sa kanyang pagpapahalaga sa kanyang lipunan at kapwa mamamayan. Kung gayon ng kanyang mapaghulo na hindi pang habang buhay na sa agrikultura aasa at kakapit ang taong bayan bilang tugon sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay, kanya ngang itinatag noong 1933 ang “Marikina Academy” isang non-sectarian at pribadong institusyong paaralan bilang sagot sa kanyang pananaw at agam-agam ukol sa kinabukasan ng nakararami. Kung saan marami sa kabataan ang magkakaroon ang tiyansa na makamit ang edukasyon kung saan maaari silang matuto ng marami pang bagay at disiplina higit sa simpleng pagtatanim at paggawa ng sapatos. Ngunit noong 1944 ang Marikina Academy ay nahinto sa operasyon dahil sa pagkamatay ng tagapagtatag nito. Habang isang pangkat na binubuo ng kilalang mga mamamayan at mga tagapagturo naman ang nabuo na inaasahang tutugon sa isang malaki at importanteng misyon ng muling pagsasaayos at paggawa ng mga establisyimento at estrakturang pampaaralan na nasira at nawasak matapos ang giyera At bilang pagbibigay pugay sa katapatan at paghahandog ng utang na loob sa mga Amerikano, ang paaralan ay pinangalanang Roosevelt Memorial High School bilang parangal sa yumaong wartime US President Franklin D. Roosevelt. Engr. Deogracias F. Dela Paz ang pangalan ng isa sa mga bagong tagapaglakip ng institusyon ang napili bilang pinaka unang presidente ng Board of trustees kung saan hinawakan niya ang posisyong ito ng 33 taon. Ang Roosevelt Memorial High School ng Cubao na matatagpuan sa Lungsod ng Quezon ay isa sa pitong mga unit/pangkat ng Roosevelt College system na naitatag dalawang taon lamang ang nakalipas matapos unang maitatag ang inang sangay ng Roosevelt Memorial High School ng San Roque. Sa gayon ang R.M.H.S cubao unit ay naitatag noong 1947 sa ilalim ng pamamalakad ni G. Irineo M. Cruz, na siyang kasalukuyang Superintendent of Roosevelt College sa isang makasaysayang lugar at establisyimento sa kanto ng Highway 54, na kasalukuyang kilala bilang EDSA at Aurora Boulevard, kung saan sa kaparehong lugar din matatagpuan ang dating Q.C. Hall noong panahon ng giyerang pandaigdig hanggang sa pagtatapos nito noong 1945. Katulad din ng iba pang paaralang pambata, ang Cubao unit ay nagsimula lamang bilang payak at tipical na institusyon na binubuo ng tapat na dami ng mag-aaral at tagapagturo na masasabing sapat upang itoy mabuhay. Ngunit dahil sa husay, tiyaga, at talino ng noong Directress na si Gng. Francisca F. Cruz, kanyang natulungang mabago ang imahe ng paaralan at maani ang karapatdapat na pagkilala magmula sa gobyerno at lipunan. Kasama na din ang tulong magmula sa mga guro at pamamatnubay mula kay G. Irineo M. Cruz ang numero at dami ng enrolment ay umusbong. Makalipas ang ilang mga taon kasabay ang patuloy na pag-unlad at pag-usbong ng paaralan at ilang pagbabago sa mga personalidad na namamamahala at nagsisilbing kapitan tungo sa patuloy na pagusbong bilang matatag na istitusyong paaralan. Noong 1950, si Gng.Molina ang pumalit bilang bagong Directress habang si Gng. Nuval naman bilang bise, at noo’y kasalukuyang na pwersa at napag usapan ng mga tagapamahala at may-ari na lisanin ang inuupahang establisyimento at magtayo ng bagong estraktura sa panibagong inuupahang lupa, na kung saan matatagpuan din sa kaparehong lugar ang nooy Diamond Theater. Mula doon nagkaroon muli ng panibagong mga silid aralan at estraktura at muli na ring nagbalik sa dating operasyon ang paaralan. Gayunpaman, ilang taon lang ang makalipas ang Board of trustees ng RC ay napilitang isuko ang lugar dahil sa urbanization ng Cubao. Ang school ay inilipat sa panibagong lugar sa gilid ng 10th Avenue, kung saan ang kasalukuyang Cubao unit ay nakatayo. Isang tatlong palapag na estraktura ang itinayo bilang sagot sa patuloy na pagdami ng populasyon. At katamtamang lawak ng lupain na sapat para palooban pa ng kainan o canteen, isang basketball, at volleyball kort at entablado na nagsisilbi bilang dausan ng ibat-ibang gawaing pampaaralan. Noong 1962 nagsimula nading mag handog ng mga collegiate courses ang R.M.H.S kaya naman pansamantalang tinaguriang Roosevelt Junior College at naging Roosevelt College matapos magkaroon ng unang pangkat na nakapagtapos. At noong 1973, Si G. Ricardo S. Cruz ang nagsilbing panibagong director ng paaralan Cubao unit matapos magretiro ng Gng. Molina matapos ang mahabang taon ng desididong pagtuturo, habang kasabay ng mga pagbabago at pagpapalit-palit ng mga namamahala ay ang patuloy na pagtamo ng Cubao unit ng samot-saring parangal at pagkilala upang patuloy na mapanatili ang maayos at mabuti nitong anyo at porma bilang isang institusyong pampaaralan. 1996 ng itinutok at binigyan at mas dinagdagan tuon pa ng Roosevelt College ang patuloy na pagsasakatuparan ng bisyon nitong mag ani ng mga graduates o mag-aaral na pinalolooban ng kasanayan at kaalaman at bilang isang pangangailangan nagatayo ito ng mga karagdagang establisyimento, instrumento, at kompyuters kasabay ang pagdaragdag ng mga laboratory equipment at gadgets upang sa mas mahusay at mabisang pagtuturo. Samakatuwid ang Roosevelt College Cubao sa paglagos ng panahon ay patuloy na nagbabago tungo sa kung anu ito sa kasalukuyan na masasabing isang nauukol, mahalaga, responsable at dinamikong institusyon na handang maglingkod sa lipunan ng dedikasyon at komitment upang maisakatuparan lamang ang misyon at bisyon nito. Kasama ang Roosevelt College System Board of Trustees at ang school administration, mga guro, at mga tauhan ng paaralan ay patuloy na haharapin ang mga kagustuhan at pangangailangan ng komunidad at lipunan. Kasalukuyang hinaharap ng Roosevelt College system ang mga pagsubok ng 21st century ng may dunong, magmula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan ng may komitment na ipagpatuloy ang bisyon nitong makagawa ng mataas na batayan ng kahusayang pang-akademiko sa pamamagitan ng pagbibigay ng pundasyon tungo sa tagumpay at gawing responsable ang bawat miyembro ng lipunan ng maisakatuparan nito ang pinaka pilosopiya nitong “ The essence of education is liberation from the bondage of ignorance and poverty”.- Romeo P. Dela Paz.

II. Nilalaman:

The key components of 'strategic planning' include an understanding of the firm's vision, mission, values and strategies. The vision and mission are often captured in a Vision Statement and Mission Statement. * Vision: outlines what the organization wants to be, or how it wants the world in which it operates to be (an "idealised" view of the world). It is a long-term view and concentrates on the future. It can be emotive and is a source of inspiration. For example, a charity working with the poor might have a vision statement which reads "A World without Poverty." * Mission: Defines the fundamental purpose of an organization or an enterprise, succinctly describing why it exists and what it does to achieve its vision. For example, the charity above might have a mission statement as "providing jobs for the homeless and unemployed". * Values: Beliefs that are shared among the stakeholders of an organization. Values drive an organization's culture and priorities and provide a framework in which decisions are made. For example, "Knowledge and skills are the keys to success" or "give a man bread and feed him for a day, but teach him to farm and feed him for life". These example values may set the priorities of self sufficiency over shelter. * Strategy: Strategy, narrowly defined, means "the art of the general." A combination of the ends (goals) for which the firm is striving and the means (policies) by which it is seeking to get there. A strategy is sometimes called a roadmap which is the path chosen to plow towards the end vision. The most important part of implementing the strategy is ensuring the company is going in the right direction which is towards the end vision.
Organizations sometimes summarize goals and objectives into a mission statement and/or a vision statement. Others begin with a vision and mission and use them to formulate goals and objectives.
Many people mistake the vision statement for the mission statement, and sometimes one is simply used as a longer term version of the other. However they are meant to be quite different, with the vision being a descriptive picture of future state, and the mission being an action statement for bringing about what is envisioned (i.e. the vision is what will be achieved if the company is successful in achieving its mission).
For an organisation's vision and mission to be effective, they must become assimilated into the organization's culture. They should also be assessed internally and externally. The internal assessment should focus on how members inside the organization interpret their mission statement. The external assessment — which includes all of the businesses stakeholders — is valuable since it offers a different perspective. These discrepancies between these two assessments can provide insight into their effectiveness.
The Department of Education envisions an ICT-supported system of quality basic education for all. It is committed to the appropriate, effective, and sustainable use of ICTs to achieve nationwide information fluency and broaden equal access to and improve the quality, equity and efficiency of basic education service delivery for all.

Similar Documents

Premium Essay

Political Science

...Gabriel Laurencin Jr Political Science Assignment VI April 17, 2015 The last three months of college have offered me opportunity to learn and understand the science that is involved in politics. Politics can be simplified into smaller components and an easier understanding by studying how it works and the systems of which they operate. This is what we call a social science. According to Britannica Encyclopedia Political science is a social science discipline that deals with systems of government and the analysis of political activity and political behavior. It deals extensively with the theory and practice of politics which is commonly thought of as the determining of the distribution of power and resources. When I started the political science class my views on politics were negative. Negative in the sense that I wanted little to do with politics. My view of politics was a form of corruption were citizens were robbed. My recent studies of the political science have changed my views, interest, and expectations of politics. Growing up in the Virgin Islands my generation has heard and seen very little positive talks about politics. My definition of politics before my political science class was fairly simple. I thought politics were a group or an entity of elected officials that controlled government money. I learned that I was not one 100% right but there was way more to that one simple word. The very first thing that political science made me understand is the......

Words: 1181 - Pages: 5

Premium Essay

Political Science

... on  meals that wouldn’t suffice their hunger, eventually leading to extreme malnourishment.  Nevertheless, they were burned and exterminated from a series of camps controlled by the “all  superior Nazi’s,” as a cause of their inability to manage the labor tasks they were given as a part  of their daily lives. However, one Jewish lady Helga Weissova was able to escape during the  time of horror and the extermination of the Jewish race.   Helga Hoskova Weissova was born 1929 in the largest capital which is Prague. Helga  later departed from her home and was transferred to Terezin at the age of 12 living her daily life  there for 3 years before she was transferred to Auschwitz. As a young naive child, Helga wasn’t  aware of the political issues and beliefs the Nazis came across towards the Jews. Helga had a  passion of drawing where she would draw the world around her as she gave a broader spectrum  of what she was experiencing during the Holocaust. As Helga began to grow and develop she  wasn’t able to fully experience the ”normal childhood” as opposed to a child who wasn’t Jewish.        Myers 2  At a very young age, she had experienced that the world around her was slowly coming to an  end, because the Nazis began to  take her rights and others away, peace by peace.   Long before the...

Words: 1851 - Pages: 8

Premium Essay

Political Science

...Student’s Name: Professor’s Name Course: Date: Political issue The political issue that is being currently debated in the United States is the issue of the Syrian refugees crossing the American border. The issue of the refugees crossing into the United States has occurred as a result of the civil war that is currently taking place in Syrian. Many of the refugees are fleeing from the ongoing war with the majority of those crossing being women, children, the elderly as well as those who have been injured. The debate is being carried out by the Democrats and the Republicans. The Republicans are arguing that the refugees should not be allowed to enter the American border. The reasons for championing for the restriction is that, one, those who are crossing the borders are terrorists and that they could endanger the security of the Americans (Akram et al. 287). They further argue that those wounded are the ISIS, a terrorist group that is fighting in Syria and are trying to run away from the war. Additionally, they are blaming the recent attacks in France on the terrorists who had gained access through the same borders posing as refugees who are fleeing from war. On the other hand, the Democrats have their side of the story concerning the same issue. Democrats are arguing that these refugees should not be prohibited from crossing the borders as they are seeking refuge from the war-torn country...

Words: 913 - Pages: 4

Premium Essay

Political Science

...What does politics mean to me? At the beginning of this course I stated that defining politics as just a body of government is such a difficult task to do, because it is so much more than that. Before taking this course I despised anything that dealt with politics. I thought politics was a boring and an irrelevant topic, that is in my world of course. When I started to engage in the Discussion Board questions, it exercised my mind to view politics from a different perspective. At first I felt as though politics was something someone invented to be able to control people in society and that it was a way to control who becomes rich and who becomes poor, but now I have realize that there is more to politics than I thought. According to Merriam-Webster (2015), politics is defined as, activities that relate to influencing the actions and policies of a government or getting and keeping power in a government. Personally, I feel as though politics on a whole may seem as though it is the best way for society to live by, but honestly more than half of the people associated in politics are not there to help nor do they care or try to understand the struggle people go through, as I stated at the beginning of the semester. They only care about themselves and their pockets. As students, I believe we can and should reinforce the origins of politics. It sounds a tad easy than it actually is, but I strongly believe that if given the chance not only could society put a stop to the dirty......

Words: 1128 - Pages: 5

Free Essay

Political Science Process Essay

...little ignorant when it came to knowledge about the government or political issues, but have always wished that I knew more, especially with the economic problems we are facing today. I never really did form many political opinions, one way or the other. I vote every election, but never really understand the bigger picture at hand. Such as, all the issues that a candidate stands for or the impact of proposals on the government. When people around me have conversations about American politics, I am embarrassed that I either do not understand what they are saying, or cannot add to the conversation because I don’t know what to say. I guess you could say that I have always been a little cynical when it came to politics. Part of this reason is because I have always felt that the political game played in American politics was just a bunch of people talking baloney, making empty promises, trash talking their opponents, and trying to persuade people to think their way. And whoever does this the best wins, end of story. I’ve always known that there was more to American politics that this, but never really tried to find out more. So, when I signed up for this class, I wanted to shed my ignorance and learn more about my government and how it operated. I am proud to say that my knowledge of our government has been expanded to the point where I am fully capable of understanding the full context of our government its political system and understand why our government operates the way it......

Words: 2201 - Pages: 9

Premium Essay

Introduction to Political Science.

...POLITICAL SCIENCE One of the 3 core subjects offered in a triple main combination to BA- (EPS & HEP) The discipline aims at imparting knowledge of indispensable institutions, concepts and ideals. The study of the subject enables an individual to learn the art of government and administration. The courses in the first two semester focus on basic concepts of political science and major political ideologies. The next two, third and fourth, puts emphasis exclusively on the Indian political system. The fifth and sixth semesters courses deal with public administration and International relations. Course objectives 1. Imparting value based education. 2. Preparing responsible and politically conscious citizens. 3. Building good leadership qualities and responsible future leaders. 4. Understanding the art of government and administration. 5. Motivating students to take competitive examinations. 6. Creating civic sense COURSE STRUCTURE I Semester Course Code POL 131 II Semester Course Code POL 231 III Semester Course Code POL 331 IV Semester Course Code POL 431 V Semester Course Code POL 531 POL 532 VI Semester Course Code POL 631 POL 632 Title Core Concepts of Political Science. Title Major Political Ideologies Title Indian Government and Politics- I Title Indian Government and Politics- II Title International Relations- I Principles of Public Administration Title International Relations- II Personnel and Financial Administration Hrs/ wk 5 Hrs/ wk 5 Hrs/ wk 5 Hrs/ wk 5 Hrs/ wk 4 4......

Words: 3092 - Pages: 13

Premium Essay

Political Science

...University of Lagos, Akoka. Department: Bachelor of Science [Economics] Matric No: 131008002 Course: Political Science [POL 101] 1. What do you understand by Politics? The term ‘Politics’ is broad. Politics is concerned with the affairs of the society involving the citizens and the government of a State. It is the interaction of people in the society with a view of forming an opinion in order to influence others. It is concerned with the affairs of the people in the society and how they seek for powers and influence. Politics can be traced to all endeavors; in all spheres of life such as families, companies, schools, organizations, even church, etc. It is everything that makes life. In fact, Politics is L.I.F.E [Living, Interacting, Fellowshipping and Expression of views], all geared towards the acquisition of power or the position of authority or position of high status so as to utilize same to influence people. In a nutshell, Politics is seeking to acquire powers and position of authority with the purpose of commanding obedience and influencing others, and it is the people’s interaction with one another with the view of affecting others opinions. 2. Do you agree that there is science of politics? Yes! I agree! Although, political science is not an exact science as physics or chemistry which are pure or natural sciences but it is a social science as Economics and Sociology. Why I agree that there is science of politics is because politics......

Words: 425 - Pages: 2

Premium Essay

Political Science

...casual questions in the realm of politics and government is what political science and this book are all about. 4. Knowing the fundamentals of your political system and good thinking is important because it allows you to keep your leaders, and family and friends accountable. 5. Single cause explanations flow from a particular or partisan posture or in the need to explain something in a sound bite 6. Correlation- a relationship between factors such that change in one is accompanied by change in one is accompanied by change in the other Causation- a relationship between variables such that change in the value of the others Spurious relationship- a relationship between variables that reflects correlation but not causation 7. Government- intuitions that have the authority and capacity to create and enforce public policies (rules) for a specific territory and people. There are about 89,000 governments 8. Government is different from other institutions in society in that it has a broad right to force, government can make citizens do things they otherwise might not do (such as pay taxes, educate their children, carry car insurance, and pay for lost library books) 9. Social contract- an agreement among members of a society to form and recognize the authority of a centralized government that is empowered to make and enforce laws governing the members of that society Authoritarian system- a political...

Words: 1341 - Pages: 6

Free Essay

Scope of Political Science

...Essay on the Scope of Political Science by Suhana Dhawan There is no general agreement on the nature and scope of Political Science, “the master science” as Aristotle described it, since there is no generally accepted definition of the discipline, and its organising concept the State. The definitions of both Political Science and the State, the latter in particular, reveal the bias of the thinkers, for example, the metaphysical (Hegel), the juridical (Austin), the sociological (Maclver), the descriptive (Garner) and many others with their own distinctive labels. In fact, there are as many definitions as there are writers on the subject and all these definitions give to the entity — the State — different meanings and conflicting roles. This tendency continues even now though in a slightly different form. “The recent definitions of politics (as a study),” writes Frank Thakurdas, “are not so much cast in the discipline of the thinker (easily detectable) but in the conceptual framework that he has worked out in advance (as it were) the basic presupposition of his personal manner of interpreting the complete phenomenon of politics. But also including the ‘purpose’ that the studies involve in terms of the practical ends they sub serve.” Some writers restrict the scope of Political Science to the study of the State alone, for example, Bluntschli. All such writers exclude the study of government from the scope of Political Science, for the State for them obviously includes the......

Words: 2288 - Pages: 10

Premium Essay

Political Science

...Political science Students Name University Affiliation Political cultures definition can be a country’s psychology. Political culture is the set of beliefs attitudes and sentiments responsible for giving order to a process that is political. Studies of political culture attempt to uncover underlying long held values and characteristics of societal groups rather than their attitudes that are short-lived towards issue of public surveys on the latter’s opinions. Political culture is thus a manifestation in aggregate form of the subjective and psychological forms of politics. Political culture attempts to make more explicit and systematic understanding of long-standing concepts that are in association with ideologies, political psychology of the nation and the people's fundamental values. There are no means that freedom and equality can stop disagreeing. Freedom is when one has the right to do something without asking for permission whereas equality is getting treatment that is similar to everyone else and equality differ in that freedom and using them in infringing equality and equality can help in undermining freedom. A good example is a situation where one can use their freedom to insult people from other races. Insulting of others goes against the fact that they are all equal. An example of equality is a situation where traffic is cleared in order for a political leader to be the priority. Freedom and equality can never lack conflict this is...

Words: 954 - Pages: 4

Free Essay

Political Science

...Political science midterm notes Machiavelli “He instructed the prince to think about politics in new ways and to reject notions of morality and ethics that blind leaders to the truth about effective leadership” (Dooley and Patten 57). “In his view, it is no more sinful for people to seek power and pursue self-interest than it is sinful for the earth to orbit the sun. The new empirical prince must understand that people will only follow if they perceive it to be in their best interest to do so” (D& P 58). “Machiavelli contended it is better to be feared because the prince is better able to control those who fear him than those who love him, as “men love at their own free will, but fear at the will of the prince . . . a wise prince must rely on what is in his power and not on what is in the powers of others”. Fear, for Machiavelli, is a strong and long-lasting emotion, whereas the love emotion is occasionally fickle—here today and at times gone tomorrow” (D & P 60). “Machiavelli directs the prince to only ‘take the life’ of someone when there is ‘proper justification and manifest reason for it,’ and when using violence to do so swiftly and brutally because people ‘will revenge themselves for small injuries, but cannot do so for great ones.’” (D & P 61). “A wise prince should furthermore impose all necessary pain early in his tenure and in one fell swoop, rather than spread small doses of pain over a long period of time” (61) “…inflicting necessary injury on...

Words: 407 - Pages: 2

Premium Essay

Political Science

...World History II Nationalism & Imperialism of the 19th century Nationalism is a positive feeling of belonging to a particular nation, often including a desire to serve the nation, based on such elements as birth and ancestry, later choice and naturalization, acceptance of a common future, and or material and cultural benefits of membership in the nation. In order to better understanding what nationalism is, one must learn the meaning of nationalism. Nationalism is the devotion to the interests or culture of a particular nation. Nationalism is a striving force that can help a country thrive. To be a bit more specific, nationalism promises to unite and empower the masses of a nation to work together for a common good. As a positive force, it views other nations as potential allies or as friendly competitors. As a negative force, it threatens to force the masses to serve the state and to turn one nation against another in destructive warfare. Nationalism was a debatable issue in 19th century. had developed differently in Western Europe and Eastern, Central Europe. Western Europe was identified with Civic Nationalism, and nationalism was also seen as an imperialist and economic movement. The first goal of nationalism was to create a modern, independent nation where none existed. Independent movements within the Ottoman Empire fought in battle to free their regions from imperial dictatorship. The American colonies fought to create a new nation, independent from England...

Words: 831 - Pages: 4

Free Essay

Political Science

...A. Define Political Ideology and explain what is meant by the Political Spectrum. Political Ideology is an integrated system of ideas or beliefs about political values in general and the role of government in particular. The Political Spectrum classifies different political positions. B. How did the Quiz results classify you? Your PERSONAL issues Score is 50%. Your ECONOMIC issues Score is 90%. I am classified as Conservative. The dot showed me between being a Libertarian and right conservative. C. Based on the Quiz classification and the political ideologies explored in Chapter 1 of your text, do you feel that the Quiz was accurate? No, I do not feel I am on the cusp of being a Libertarian according to the description of beliefs within that group. Libertarianism does not align with my personal religious beliefs. D. Are you surprised by the findings of the Quiz? I’m somewhat surprised. However, I have always voted Conservative because the candidate in that position had similar beliefs as mine, and represented those beliefs with integrity. E. Do you feel that a Quiz has the ability to adequately describe one's ideology? I feel that there are too many variables in political beliefs that are gray areas and are subjective. Learning to discern a person’s stance on each and every political issue in the world today would take many things. These include a good bit of research in defining all positions surrounding each issue, the effects each would have, and how they align......

Words: 287 - Pages: 2

Premium Essay

Political Science

...which decisions are made that resolve conflicts or allocate benefits and privileges Collective Action Prisoner’s Dilemma Free Riding Tragedy of the Commons Transaction Costs Conformity Costs Direct Democracy Indirect/Representative Democracy John Locke Fascism Politics: who gets what when and how Totalitarianism: A form of government that controls all aspects of the political and social life of a nation. Authoritarianism: A type of regime in which only the government itself is fully controlled by the ruler. Social and economic institutions exist that are not under the government's control. Republic: A form of government in which sovereign power rests with the people, rather than with a king or a monarch. Popular Sovereignty: The concept that ultimate political authority is based on the will of the people. Consent of the Governed Communism Conservatism Liberalism Important Concepts – you should be able to identify and explain the ideas and traits associated with the following. What are the defining characteristics of democracy in America? What is the fundamental purpose of government? Why is it fundamental? Why must government have both right and power? As a......

Words: 254 - Pages: 2

Premium Essay

Scope of Political Science

...POLITICAL SCIENCE: DEFINITION AND SCOPEIntroduction: It can be argued that the discovery of the laws of evolution has, theselast two centuries, revolutionised the study of Man. Evolution has givena sort of scientific sanction to the idea of human progress of whichmodernity aims at being the concrete expression. Progress, in thispeculiar sense, not only means the advancement of scientific learningbut also the improvement of human society. The growingconsciousness of Man from little more than an ape to a fully thinkinganimal has led to a higher level of organisation and stability within hiscommunities, which were to become later on villages and cities. Overtime, with the development and expansion of human activities, theorganisation of these local units became more defined, and norms andlaws were developed to control them. Again, all along History, we findmany systems devised by various civilisations and peoples for thepurpose of ruling and governing, we observe the influence of personalor collective interests on the policies of governments and the outcomeof conflicts, and we hear of and sometimes witness the contribution of individuals either to the prosperity or ruin of a particular state orcountry. Such evolutions and variations, past and present, in the ideasand practices behind the organisation and administration of humansocieties are the proper subjects of Political Science. Definition and Scope of Political Science. 1. According to the Oxford English Dictionary,......

Words: 1121 - Pages: 5