Free Essay

Product Placement

In: Philosophy and Psychology

Submitted By carlijnex
Words 14921
Pages 60
Product placement
Product placement
2014
Carlijne Peeks & Marlot Stuiver
Begeleider: Ron Hobers
7-2-2014
2014
Carlijne Peeks & Marlot Stuiver
Begeleider: Ron Hobers
7-2-2014

Beste meneer Hobers,
Aan de hand van 4 deelvragen proberen wij de vraag:
Hoe worden jongeren beïnvloed door (sluik)reclame? te beantwoorden.
4 deelvragen: 1) Hoe komt een reclame tot stand? 2) Hoe werkt het brein als het gaat om reclame, neuromarketing? 3) Wat is product placement? En hoe werkt het? 4) Wat voor soorten reclame uitingen zijn er allemaal?

Ook door een enquête aan leeftijdsgenoten proberen wij uit te zoeken, hoe de gemiddelde tiener beïnvloed wordt.
Groetjes Marlot Stuiver en Carlijne Peeks

Inhoudsopgave
Voorwoord……………………………………………………………………………………..1
Inhoudsopgave……………………………………………………………………………….2
Inleiding P.P…………………………………………………………………………………….3
Geschiedenis reclame……………………………………………………………………..5
Krantenartikelen………………………………………………………………………………6
Deelvraag 1……………………………………………………………………………………..10
Deelvraag 2……………………………………………………………………………………..14
Anatomie van de verleiding…………………………………………………………….17
Deelvraag 3……………………………………………………………………………………..22
Krantenartikelen incl. Apple…………………………………………………………….28
Golden globes nominaties……………………………………………………………….32
Film verslag ‘the greatest movie ever sold’……………………………………..34
Deelvraag 4………………………………………………………………………………………40
Gouden Loekies……………………………………………………………………………....45
Conclusie………………………………………………………………………………………….47
Bronnenlijst……………………………………………………………………………………..48
Logboeken M+C……………………………………………………………………………….49
Enquête……………………………………………………………………………………………51

Waar gaat het hier eigenlijk allemaal over? Over product placement. Of te wel in het Nederlands Sluikreclame.
De media word steeds commerciëler er word nu veel meer gebruikt gemaakt van reclame dan vroeger. Maar de adverteerders zijn gaan twijfelen en gingen opzoek naar andere manier. Ze gingen nieuwe vormen ontwikkelen. Veel van deze nieuwe vormen zijn hybride boodschappen. Hybride boodschappen zijn alle pogingen doelgroepen te beïnvloeden met het doel commerciële voordelen te behalen door gebruik te maken van communicatie die een niet commercieel karakter lijkt te hebben. Onder deze omstandigheden is het publiek er vaak niet van bewust dat er reclame word gemaakt. Voor een hybride boodschap betaalt de adverteerder waardoor hij invloed kan uitoefenen op de vorm en de inhoud van de boodschap.
Een vorm van hybride boodschappen is sluikreclame. Bij deze vorm van reclame betaalt een adverteerder voor het in beeld brengen van hun product tijdens een film of een programma zonder dat het product daarbij aangeprezen wordt. Een adverteerder kiest natuurlijk voor een programma met hoge kijkcijfers. Zoals goede tijden slechten tijden.
Niet op elke zender komt sluikreclame voor. De commerciële omroepen financieren zichzelf. Ze verkopen zendtijd aan reclamemakers. Daarom zie je in verhouding tot de Publieke Omroepen meer reclames bij de commerciële omroepen. Ook zenden de commerciële omroepen reclames uit tijdens en halverwege een programma. Bij de publieke zenders gebeurt dit alleen tussen de afzonderlijke programma’s in. In de mediawet staan regels over adverteren waaraan de omroepen zich moeten houden. Toch gebeurt het nog wel eens dat tijdens een programma ‘terloops’ een product wordt aangeprezen. Als dit ontdekt wordt kan de uitzendende omroep een flinke boete verwachten. Vooral als het in een kinderprogramma gebeurt.
De doelgroep van sluikreclame zijn vaak jongeren. Enkele redenen hiervoor zijn dat jongeren vaak een bijbaantje hebben. Het verdiende geld wordt graag weer uitgegeven. Reclamemakers spelen daar handig op in. Ze proberen de jeugd zo snel mogelijk aan hun product te binden. Jongeren kunnen zelf besluiten het product uit een reclame te kopen. En jongeren worden groot. Hopelijk gaan ze het merk ook gebruiken als ze volwassen worden.
Reclamemakers proberen ook via de jeugd producten te verkopen aan volwassenen. Ze hopen dat de ouders door de invloed van hun kinderen hun product gaan kopen.

Jongeren hebben minder vaste gewoontes en hebben aardig wat te besteden. Jongeren kopen vaak bepaalde merken wel of niet, ze willen hiermee laten zien wie ze zijn. jongeren vinden dat een merk iets toevoegt aan hun persoonlijkheid. Daar maken reclame makers handig gebruik van.
Reclames laten je de goede kanten van een product zien maar de slechte kanten blijven achterwegen. Merken willen je ook graag laten geloven dat ze beter zijn dan iedereen. Maar dat is vaak niet waar. Je betaald een groot bedrag aan de naam. Reclame kosten veel geld en die kosten moeten worden terug verdient, daar betalen wij dus allemaal aan mee als we een product kopen.
Ik heb een filmpje gekeken en daarin gekeken wat het verschil is tussen A merken en huismerken.
Harry Brouwer directievoorzitter Unilever zegt: een A merk is een product die de trend zet en voorop loopt. Ze maken veel gebruik van advertenties, commercials etc. dit kost veel geld. Het huismerk probeert zoveel mogelijk op een A merk te lijken. Maar ze betalen geen geld aan reclames daarom is het product goedkoper.

Ik heb een aflevering van GTST terug gekeken en ben nagegaan welke producten er veel in beeld worden gebracht. 1) Coca cola – In een club in GTST werd vaak coca cola besteld, dit werd dan uitgebreid in beeld gebracht. En er werd va de Coke overduidelijk genoten. 2) Amstelbier – ook werd er veel Amstel bier gedronken. Dit werd ook uitgebreid in beeld gebracht. En weer overduidelijk van genoten. 3) Pringles – Een acteur ging uitgebreid Pringles eten op de bank. Er werd vaak ingezoomd op de doos. En smullen dat hij deed. 4) Ook lag er bij drama’s en huilbuien altijd wel een pakje Tempo Tissues.
Wat me ook opviel is dat er aan het begin van de aflevering 3 reclamespotjes komen en tijdens de aflevering ook 3 spotjes worden laten zien van ongeveer 60 seconden samen. Terwijl je eigenlijk verwacht ik kijk het terug ZONDER reclame. De spotjes zijn nog niet heel lang om de hoek komen kijken, want even geleden waren ze er nog niet. Of in ieder geval in veel matiger gebruik.

Maar hoe begon het eigenlijk allemaal? Hoe ontstond het principe reclame? Voordat we verder de grote PP revolutie van de reclame behandelen eerst een korte samenvatting van de geschiedenis van ‘Reclame’.
Reclame bestaat al eeuwenlang. Het bestond al in de Romeinse tijd. Het woord reclame komt dan ook van het Latijnse woord ‘clamare’. Dit betekent in het Nederlands schreeuwen. In de middeleeuwen was er zelfs al reclame. Dit ging natuurlijk niet door middel van televisiereclames, maar dit gebeurde door middel van stadsomroepers en reclameborden.
Het eerste reclame bord is ontstaat in 1843 in Philadelphia. Toen de industriële revolutie in Nederland op gang kwam moesten de fabrikanten hun naam bekend maken en dit deden ze door middel van reclame.
In de 20 eeuw kwam de reclame pas echt grootschalig op gang. Ze deden dit vooral door middel van acties. Een voorbeeld hier van is de Douwe Egberts. Als je wasmiddel kocht krijg je een bon van de Douwe Egberts. Dit stimuleerde mensen om deze wasmiddel te gaan kopen. Het ging dus heel erg goede met de reclame wereld. Er werd zelfs in 1917 de vereniging van Erkende Advertentiebureaus opgericht.
Na het uitbreken van de eerste wereldoorlog ging de reclame een stuk achteruit. Er was gebrek aan grondstoffen. Maar na de bevrijding werd de draad weer op gepakt en werd er weer volop reclame gemaakt. Er komen steeds meer nieuwe bedrijven bij die reclame maken. Eerst deden alleen de echte groten merken dat maar dit veranderen.

Er kwamen ook steeds collectieve reclame. Hiermee bedoel ik, dat er reclame werd gemaakt voor een bepaalde doelgroep. Een voorbeeld hier van is, dat bier weer best was en dat je van melk meer mans werd en dat een sigaar toch maar je ware was.

In de loop der jaren zijn er een grote veranderingen in de reclame geweest. Er kwam een nieuwe generatie reclamemakers, die naar de manier van het leven van de mens keken en vooral naar de manier waarop de jongeren leefden. Met deze informatie gingen ze reclame maken. Ze hoopten hierdoor de mens beter te kunnen beïnvloeden.

De huidige reclame is vooral te zien: in films, op bushokjes, internet, folders en als belangrijkste medium de televisie. In plaats van de reclame van 25 jaar geleden zie je nu commercials voor, tussendoor en na elk programma.
Bron: http://www.delijn.nl/de%20geschiedenis%20van%20de%20reclame%20in%20Nederland.html

Hoe amper 10 tabaksreclames een tiener aanzetten tot roken

Het zien van amper tien tabaksreclames kan het risico dat een tiener begint te roken met zo'n 40 procent verhogen. Hetzelfde aantal verhoogt het risico dat een tiener dagelijks rookt met 30 procent. Dat blijkt uit een Duits onderzoek, waarbij meer dan 1.300 15-jarige niet-rokers gedurende 2,5 jaar gevolgd werden.
In 2008 werd aan de kinderen gevraagd hoe vaak ze bepaalde reclames hadden gezien. Daarbij ging het om de zes meest populaire sigarettenmerken in Duitsland en acht andere producten, zoals chocolade, kleren, gsm's en auto's. In 2011, 30 maanden later, kregen ze dezelfde vraag. Op dat moment werd ook gepeild naar hoeveel sigaretten ze tot dan al hadden gerookt en of ze regelmatig rookten.

De blootstelling aan de sigarettenreclames was een stuk lager dan die aan de andere producten, maar de advertentie voor één populair merk werd door de helft van de jongeren minstens één keer gezien. 13 procent kwam meer dan 10 keer in aanraking met die reclame.

Invloed
Een op de drie kinderen bekende dat hij of zij had gerookt in de afgelopen 2,5 jaar, met een op tien bij wie dat in de voorgaande maand gebeurde. Een op twintig zei meer dan 100 sigaretten gerookt te hebben, wat hen een 'gevestigde roker' maakte. Eenzelfde aantal gaf aan nu dagelijks te roken. Een derde van die dagelijkse rokers waren 14 jaar of jonger, een op vier was 16 jaar of ouder.
De grootste invloed om te beginnen met roken kwam van de druk van vrienden, maar dat werd op de voet gevolgd door de blootstelling aan tabaksreclames. Tieners die daar het meest mee in aanraking kwamen (11 tot 55 reclames), hadden ongeveer dubbel zoveel kans om een dagelijkse roker te worden dan degene die er het minst zagen (0 tot 2,5).

Factoren
Voor elke tien bijkomende aanrakingen met tabaksreclames had een tiener 38 procent meer kans om een gevestigde roker te worden en 30 procent meer kans om een dagelijkse roker te worden.
Nadat alle andere factoren met invloed werden uitgesloten, bleek het algemene risico om een gevestigde roker te worden tussen 3 en 7,3 procent groter. Het risico om een dagelijkse roker te worden was 3 à 6,4 procent hoger, afhankelijk van hoeveel reclames de tiener had gezien.

Samenvatting in mijn eigen woorden:
In 2008 werd aan kinderen gevraagd hoe vaak ze bepaalde reclames hadden gezien. Daarbij ging het over de 6 bekendste sigarettenmerken in Duitsland en 8 andere producten. De reclames van de sigaretten merken werd een stuk minder vaak gezien dan de andere merken. Vooral de reclames over merkproducten werden vaak gekeken door jongeren.

Invloed
1 op de 3 kinderen heeft bekend, dat hij of zij gerookt heeft in de afgelopen 2,5 jaar. Bij 1 op 10 gebeurde dat die maand ervoor. Een op de twintig zei, dat hij meer dan 100 sigaretten had gerookt. Eenzelfde aantal rookte dagelijks. De grootste invloed om te gaan roken kwam door de druk van de vrienden, maar ook door bloostelling van tabaksreclames. Degene die het meest in aanraking komen met die reclames hadden ongeveer dubbel zoveel kans om een dagelijkse roker te worden.

Factoren
Door de aanraking met de tabaksreclames had een tiener 38 procent meer kans om een gevestigde roker te worden en 30 procent meer kans om een dagelijkse roker te worden.
Nadat alle factoren met invloed werden uitgesloten bleek het algemene risico om een gevestigde roker te worden tussen de 3 en 7,3 procent groter.

Mijn mening:
Door deze advertenties wordt meer duidelijk dat jongeren sterk worden beïnvloed door reclame. Het risico door de reclames om een dagelijkse roker te worden is 3 á 6 procent groter. Ik vind dit een heel groot getal. Dit maakt duidelijk dat een reclame invloed kan uitoefen op jongeren en dat dus soms leiden tot ernstige gevolgen

Strengere regels rond reclame op alcohol in zicht
Een verbod op alcoholreclame in kranten en tijdschriften die zich op jongeren richten en een verbod op het gratis of tegen een symbolische prijs aanbieden van alcohol op de openbare weg. Dat zijn enkele van de meest in het oog springende afspraken uit een convenant dat minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx en tal van spelers uit de betrokken sectoren vandaag hebben ondertekend. Bedoeling is dat de tekst de komende maanden in een kb zal worden gegoten.
In de marge van de ondertekening herinnerde minister Onkelinx eraan dat overmatig drinken tot medische, psychologische of sociale problemen kan leiden. Niemand betwist ook nog dat de blootstelling van de hersenen aan alcohol tijdens de jonge jaren sommige sleutelprocessen van de hersenontwikkeling kan verstoren, aldus de minister, die meteen een aantal cijfers aanhaalde over alcoholgebruik bij jongeren. Volgens de gezondheidsenquête 2008 gaf 12 procent van de 15- tot 24-jarigen toe zich geregeld over te geven aan "binge drinking", terwijl volgens het Europees Andersonrapport 1 op 4 overlijdens in die categorie te wijten is aan alcohol.

Een rapport van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) uit 2011 toont aan dat het alcoholgebruik bij jongeren tussen twaalf en veertien aanzienlijk vermindert. Het aantal jongeren dat alcohol had gedronken, ging van 79 procent in 2000 naar 51,3 procent in 2010. Vanaf 15-16 jaar neemt dat echter minder af. Hoewel die cijfers bemoedigend zijn, meent minister Onkelinx dat enkel samenhangende maatregelen het alcoholgebruik bij jongeren efficiënt kunnen bestrijden.

Uitbreiding
De ondertekening van het "convenant inzake reclame en verkoop van alcoholhoudende dranken" gaat die richting uit. De tekst - die de bescherming van alle consumenten beoogt, maar in het bijzonder de jongeren - zag reeds in 2005 het levenslicht, maar vandaag werd een aantal begrippen verduidelijkt en werd een en ander uitgebreid. Het convenant werd ondertekend door alle marktspelers, dus zowel de sectoren van de alcoholhoudende dranken als de operatoren van de commerciële circuits, de reclamemensen en de consumentenorganisaties.

In de tekst verbindt de sector zich er onder meer toe het verbod op het gratis of tegen een symbolische prijs verdelen of aanbieden van alcohol op de openbare weg na te leven. Een andere uitbreiding houdt in dat de sector zich engageert alcoholhoudende dranken afzonderlijk te verkopen, indien mogelijk door een fysieke scheiding, om zo elke verwarring met niet-alcoholhoudende dranken te vermijden. Er geldt ook een verbod op alcoholreclame in kranten, tijdschriften en digitale media die zich op een minderjarig publiek richten.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) moet op de toepassing van het convenant toezien. Hij zal periodes kunnen opleggen waarin een adverteerder die al een verwittiging heeft gekregen, verplicht zal worden gedurende minstens twaalf maanden zijn volgende reclamecampagne vooraf en voor gunstig advies te moeten voorleggen.
Samenvatting in mijn eigen woorden
De ondertekende minister Onkelinx herinnert mensen eraan dat overmatig drinken tot medische, psychologische en sociale problemen kan leiden. Veel jongeren zijn zich nog niet bewust van het feit dat de alcohol je hersenen aantast.
Het alcohol gebruik van jongeren tussen de 12 en 14 jaar is aanzienlijk gedaald. Het alcohol gebruik van jongeren van 15/16 jaar is daarentegen een stuk minder gedaald. Onkelinx denk dat enkele maatregelen die met alle betrokken partijen worden afgestemd het alcoholgebruik van jongeren kunnen bestrijden. Een onafhankelijke partij zal afgesproken en overeengekomen maatregelen moeten controleren.

Ik ben van mening, dat alcoholmisbruik zou moeten worden voorkomen. Het is wel aantrekkelijk voor jonge mensen om alcohol te gaan gebruiken vooral ook omdat het stoer gevonden wordt. Dit wordt ook veroorzaakt door reclames en het makkelijk verkrijgen van alcohol. Echter het is ook de verantwoordelijkheid van de jongere zelf om geen alcohol te gaan gebruiken. Dit is ook een onderdeel van het volwassen worden.

Deelvraag 1:
Hoe komt een reclame tot stand?
De stappen die nodig zijn om een reclame te maken:
Ten eerste huur je een reclame bureau in, dit is niet makkelijk. Als je dat hebt gedaan begint het echte werk.

Het proces begint bij brainstorm sessies
Als er een reclame bureau is gevonden dan gaat de producent samen met het reclame bureau brainstormen. Er moet natuurlijk gekeken worden naar welke doelgroep je wilt bereiken, welke boodschap je wilt overbrengen etc. Er worden tijdens het brainstormen allerlei ideeën bedacht en alles word op geschreven. Bij dit proces horen 4 basisregels: * Er mag geen kritiek worden gegeven op andermans ideeën. * Er moeten zoveel mogelijk ideeën worden bedacht. * Wilde ideeën kunnen altijd gebruikt worden. * Bestanden ideeën combineren werkt.
Er word tijdens die sessies nagedacht over de boodschap, het doel en de manier waarop je het doel wilt bereiken.
Ook word er dan gekeken naar het soort reclame.
Je hebt verschillende soorten reclame:

1. Mooie naam reclame
Deze reclame methode is vooral populair onder schoonheid- , gezondheids- en verzorgingsproducten. Er worden in deze reclame’s gebruik gemaakt van wetenschappelijk-aandoende namen. Voorbeeld hiervan is, in een reclame van een gezichtcrème word bijvoorbeeld gezegd dat er huideigenQ10 in zit en dat dit heel goed is voor je huid. Het klinkt wetenschappelijk waardoor mensen gaan denken dat dit goed voor je is. terwijl ze vaak helemaal niet weten wat het inhoud.

2. Onderzoeksreclame
Een andere vorm van reclame is onderzoeksreclame. Het is vergelijkbaar met mooie naam reclame. En word vaak gebruik door dezelfde fabrikanten. Dus de fabrikanten van schoonheid- , gezondheids- en verzorgingsproducten. Bij onderzoeksreclame word verteld dat er een onderzoek is verricht en daar de resultaten van. Voorbeeld, bij een gezichtscrème voor bijvoorbeeld rimpels, word dan gezegd bij 79% van de vrouwen verdwenen de rimpels na 6 weken. Vaak staat er bij dit soort reclames te klein bij hoeveel mensen er hebben meegedaan aan het onderzoek. Er moet minimaal 30 mensen meedoen, maar dat is dat ook echt het minimale. Ook is er niet te achterhalen of het onderzoek wel betrouw is. misschien zijn er mensen uit het onderzoek gezet omdat ze niet aan de juiste resultaten verdeden.

3. Expertreclame
In dit soort reclames word een expert gebruikt om het product te ondersteunen. Een bekend voorbeeld hiervan is de slogan ‘aanbevolen door tandartsen’.

4. Tevreden leek reclame
De tevreden leek reclame is het tegenovergestelde van de expertreclame. Hier beschrijft een persoon, die het product zelf heeft gebruikt, hoe het hem of haar beviel. Dit trekt mensen heel erg aan, want mensen wil ook graag weten wat normale mensen , behalve experts en de producenten zelf, ervan vinden.

5. Bekende persoon reclame
Dit is een veel gebruikte techniek. Een bekend persoon verteld wat over een product. Omdat veel mensen het gezicht herkennen zijn ze sneller verkocht. Ook als ze heel erg fan van iemand zijn, en die beveelt een product heel erg aan, gaan ze het ook sneller kopen. Want hun idool zal wel gelijk hebben. een goed voorbeeld hiervan is George Clooney. In de reclames van Nespresso.

6. Vergelijkingsreclame
In dit soort reclames word het product vergeleken, met een andere product van een concurrent. In Nederland mag dat eigenlijk niet. De naam van het andere product mag niet genoemd worden. Een goed voorbeeld hiervan is de reclame van Dreft en het eigenhuis merk van Albert Heijn.

7. Actiereclames
Dit zijn speciale reclames die voor een korte periode mensen naar de winkel toe lokken.
Het gaat hier bijvoorbeeld over kortingen of als je iets koopt kun je iets winnen en meestal spaaracties van voetbalplaatjes, mini’s of de welbekende wuppies. Deze acties zijn meestal maar een aantal dagen of weken geldig. Dus dit is meestal een tijdelijke reclame. 8. Aanhaakreclame
In deze speciale soort reclame worden 2 producten aan elkaar verbonden. Dit is natuurlijk wel gevaarlijk want als je een product maar niks vind lijdt het andere product daaronder.

9. Sfeerreclame
Het is hierbij de bedoeling om een bepaalde sfeer af te roepen die bij het product past. Veel reclame makers maken hier gebruik van. Sportfabrikanten gebruiken vaak snelle beelden met een fietser en een mooie achtergrond en de drankfabrikanten maken vaak gebruik van feestmomenten.

Strategie
Uit de brainstorm sessies worden van een aantal ideeën concepten gemaakt. In deze concepten wordt ook vastgelegd hoe jij nog meer behalve via televisie reclame gaat maken, bijv. via radio of/en het internet.
Uitwerking
Je kan dus uit een aantal concepten kiezen. Het concept dat jij kiest word uitgevoerd door het reclame bureau. Zij huren een productiemaatschappij in, en selecteren acteurs. Dit gebeurt uiteraard allemaal in de overleg met de producent. Daarna worden er opnames gemaakt, dus kost heel veel tijd. Voor een commercial van 20 seconden zijn ze al 2 dagen bezig. Na het opnemen word het filmpje gemonteerd.
Het filmpje komt op tv
Voordat jou reclame op tv komt moet je zendtijd kopen. Dit word ook geregeld door het reclame bureau. De prijs die je betaald voor de zendtijd hangt af van de lengte van je commercial. Hoe populairder het tijdstip hoe duurder het is. s ’avonds is de zendtijd dus veel duurder.
Beeld en geluid
Geluid:
Geluid is erg belangrijk. De producten proberen bij een reclame een bepaald deuntje te maken. Een deuntje dat in je hoofd blijft hangen. Hierdoor zijn mensen sneller geneigd het product te kopen.

Keith l. Reinard had een brochure gemaakt over I believe in Music, hij schreef hierin een aantal ervaringen op over het gebruik van muziek in een commercial: * Muziek verhoogt de attentiewaarde * Muziek werkt merk onderscheidend * Muziek verhoogt de herinneringswaarde van de productbelofte * Muziek draagt bij aan de sfeer rondom de verkoop van het product. * Muziek werk versnellend op het verkrijgen van de gewenste merkpersoonlijkheid. * Het muzikale thema kan worden aangepast aan de onderscheidene doelgroepen.
Ook worden top 40 hits vaak gebruikt in reclames. Dit is voor de consument een bekend deuntje. En hiermee probeert de producent ook jongeren aan te sporen om het product te kopen.

Beeld:
Op de radio is alleen het geluid belangrijk maar op de televisie is het beeld ook van belang. In de meeste tv reclames zit humor. Als mensen hard moeten lachen om een reclame heeft de maker goed werk geleverd. Een goed voorbeeld hiervan is de reclame ´even Apeldoorn bellen´. Een andere manier is mensen schokken met schokkende beelden. Dit doen ze bijvoorbeeld als ze willen dat de mensen geld doneren. Vooral WNF en Greenpeace maken hier gebruik van. Als mensen zien hoe erg de wereld verandert door het klimaat, of hoeveel leed onschuldige dieren word aangedaan zijn ze sneller geneigd om geld te doneren. Seks word ook vaak gebruikt in tv reclame´s. Seks is een behoefte die elk mens heeft, daarom slaat dit zo aan.

Korte samenvatting: je huurt een reclamebureau in, zij brainstormen over ideeën dan kijk je naar het soort reclame, dan wordt er een concept gemaakt. Dan ga je het decor, sfeer en acteurs regelen. De scene wordt opgenomen. Er wordt gemonteerd tot een kort duidelijk spotje, dat wordt overgedragen aan de producent. Die kopen zendtijd op het moment dat zij het aantrekkelijkst vinden en dan wordt het spotje uitgezonden en krijgen de consumenten het te zien.

Bronnen: 1) http://www.reklamerakkers.nl/hoe-komt-een-commercial-tot-stand/ 2) http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/de-maatschappij/hoe-maak-je-een-reclamefilmpje

Deelvraag 2:
Neuromarketing
Neuromarketing is een techniek die onderzoekt hoe de hersenen reageren op stimuli middels neurowetenschappelijke techniek”. Officieel houdt dit in dat neuromarketing gebruik maakt van fMRI onderzoek.
Er zijn twee stromingen in neuromarketing. De “medische” die werkt aan de hand van fMRI scans en de psychologische die uitgaat van werkingsmodellen. Momenteel zijn er twee belangrijke werkingsmodellen te benoemen op het gebied van neuromarketing namelijk de ZMET methode en Facial Coding. Deze methoden zijn ontstaan uit het inzicht dat wij mensen, emotioneel handelen en rationeel rechtvaardigen. Het zijn dus diepgaande “ladderingstechnieken” die dieper proberen te infiltreren in het emotioneel verwerkingsproces van de consument. ZMET en Facial Coding maken zelf geen gebruik van fMRI scanners.
Bij fMRI onderzoek gaat men via hersenscans na welke delen van de hersenen oplichten en met welke emotie deze correspondeert. Aan deze methode zitten nog veel beperkingen omdat: * Het kostbaar is. Een fMRI-scanner kost ongeveer $1.000 dollar per uur. * Vanwege de hoge kosten is het alleen nog maar toegankelijk voor bedrijven en overheden. * fMRI houdt te weinig rekening met het feit dat de hersenen gebruikmaken van netwerken die zich over verscheidene hersengebieden uitstrekken en te veel de nadruk legt op plaatselijke activiteit. * De proefpersoon moet langere tijd stil blijven liggen. * Onderzoekers kunnen geen onderzoek verrichten op mensen in hun natuurlijke omgeving. * Neuro imaging verschaft ons veel inzicht op het gebied van cognitieve basisprocessen. Affectieve processen en motivationele processen hebben nog weinig aandacht gekregen
Kortom, leuk en aardig allemaal maar we kunnen er voorlopig nog niet veel mee en ik betwijfel of we er in de aankomen 5 - 10 jaar wél iets mee kunnen.
Betere technieken zijn ZMET en Facial Coding.

ZMET
ZMET staat voor Zaltman Metaphor Elicitation Theory en onderzoekt proefpersonen op basis van foto’s. De proefpersoon neemt zelf een aantal foto’s mee die zijn gevoelens het beste omschrijven. Dit diepte onderzoek vloeit uiteindelijk uit in een collage van foto’s waarna een consensus map wordt samengesteld. De consensus map is een grafische weergave waar duidelijk op te zien is welke hoofdassociaties de proefpersoon heeft over een bepaald onderwerp en welke bij-associaties. Vervolgens kan de klant bepalen welke associaties versterkt, gehandhaafd of verzwakt dienen te worden om zijn uiteindelijke doel te kunnen bereiken.
ZMET is voornamelijk geschikt voor associatief en conceptueel onderzoek (bv bij beeldvorming over je bedrijf, logo etc.) en wordt momenteel ingezet door Altuition.
Facial Coding
Facial Coding is een real time data methode die de gezichtsuitdrukkingen leest van de consument. Deze gezichtsuitdrukkingen worden terug herleidt naar de 7 basisemoties van de mens. Emotie treedt op in het oude brein en het limbisch systeem, oftewel in de onbewuste emotionele systemen. Facial Coding meet dus de non-verbale respons en gaat na wat de discrepantie is van wat men ZEGT en wat men VOELT.
Via de computer kan de Facial Coder (degene die de gezichtsuitdrukking leest) in frames van 1/30ste seconde de emoties van de proefpersoon analyseren. Het resultaat is een grafiek waarin de gemeten respons en de geverbaliseerde respons worden afgezet tegen impact en appeal. Facial Coding is geschikt voor pretesten, posttesten, bruikbaarheidsonderzoek en het samenstellen van emotionele profielen (voor bijvoorbeeld managers, leiders, sollicitanten en personen die vaak in het nieuws zijn). Facial Coding is ontwikkeld door Dan Hill.
Bron: http://www.marketingfacts.nl/berichten/neuromarketing_wat_is_neuromarketing_deel_i

Neuromarketing, (neuro-economie), is een relatief nieuw vakgebied waarbij medische technieken en inzichten uit de neurowetenschap worden toegepast op het terrein van marketing. Het doel van neurowetenschap is inzicht te krijgen in: 1. hoe onze hersenen het mogelijk maken dat wij de wereld om ons heen waarnemen, 2. de herinnering daaraan uit het geheugen oproepen en 3. handelen naar die waarneming of herinnering.
Neurowetenschap bestudeert ook de werking van ons emotionele leven. Zo proberen neurowetenschappers vast te stellen hoe emoties het denken beïnvloeden en hoe de regulering van emotie, denken en handelen mis gaat bij ziekten, zoals depressie, manie, schizofrenie en de ziekte van Alzheimer.
Neuromarketing past deze kennis en de bijbehorende onderzoeksmethoden (zoals hersenscans) toe op het gebied van marketing. Doel is producten en diensten beter te laten aansluiten bij behoeftes van consumenten en om marketingactiviteiten (bijvoorbeeld reclamecampagnes) effectiever te maken. Juist omdat neurowetenschap oorspronkelijk een medisch vakgebied is, gericht op het genezen van ziekten, menen sommige tegenstanders dat het onethisch is om die kennis en technieken in het bedrijfsleven toe te passen. Met name in de Verenigde Staten is neuromarketing controversieel. Tegenstanders zijn bang dat onderzoekers een gebied in het brein zullen ontdekken waar consumenten beslissingen worden genomen (de zogenaamde “buy button”) en dat marketers dit gebied zullen exploiteren. Voorstanders menen dat dit overdreven is. Grote bedrijven en Hollywood filmstudio's gebruiken hersenscans tegenwoordig om reclamecampagnes te testen of de reacties te onderzoeken op "trailers" van nieuwe films.
Er zijn binnen neuromarketing drie deelgebieden te onderscheiden.
1) De eerste is de wetenschappelijke invalshoek. Hierbij wordt onderzocht hoe we als consumenten keuzes maken tussen producten en hoe merken zoals Coca Cola vanuit ons geheugen invloed uitoefenen op onze beslissingen. Vaak gaat het hier niet om praktische toepassing maar om wetenschappelijk onderzoeken die worden gepubliceerd in vakbladen als Nature, Science, Cell of Neuron Magazine. Voorbeelden zijn het Pepsi-test onderzoek van McLure uit 2004 en het prijsonderzoek van Knutson uit 2007.
2) De commerciële toepassing. Hierin gebruiken onderzoeksbureaus en universiteitsinstellingen technieken zoals functional magnetic resonance imaging (fMRI), waarmee hersenscans worden gemaakt, om de reacties van consumenten op reclamecampagnes te onderzoeken. Waar het vorige stukje ook over ging.
3)Dit betreft technieken die meer op psychologische dan op medische kennis van emoties en de hersenen zijn gebaseerd. Facial coding, commercieel toepasbaar gemaakt door onder andere Dan Hill, is een onderzoekstechniek die gelaatsreacties op een reclame of een nieuw product analyseert vanuit de hypothese dat emoties doorgaans onmiddellijk zichtbaar zijn in het gezicht. Ook al een eerdere term.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing
De anatomie van de verleiding
Genomineerd voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2013
In ‘De anatomie van de verleiding’ wordt op overzichtelijke wijze duidelijk gemaakt wat neuromarketing inhoud, hoe ons brein werkt, welke methoden er bestaan om de werking van het brein te onderzoeken en wat we met deze informatie in de marketingpraktijk kunnen bereiken. Postma onderbouwt zijn verhaal uitstekend met behulp van een indrukwekkend aantal bronnen. Hij plaats neuro-onderzoek in een breed perspectief en beperkt zich bepaald niet alleen tot de fMRI methode, de methode waar momenteel zo opgewonden over wordt gedaan. Tot slot komt hij tot gedegen en genuanceerd advies over de wijze waarop Neuromarketing in de praktijk kan worden toegepast.
Anatomie van de Verleiding is het enige boek over neuromarketing dat verder gaat dan marketing- en communicatieonderzoek voor merken met neuroscans. Anatomie van de Verleiding onthult 3 methoden die toegang geven tot het brein. En die direct praktisch toepasbaar zijn. De toepassingen gaan over communicatieonderzoek, maar ook over productontwikkeling, over toepassingen bij verkoop en bij klantrelatiemanagement, CRM. Dat is nieuw en uniek. Neurotechnieken zijn fascinerend, maar het gaat om de praktische toepassingen, de kosten en opbrengsten. Daarom bestaat de helft van het boek uit cases: van neurotoepassingen bij sales via persoonlijke verkoop tot en met webwinkels. En cases over merken en commercials. Aangeleverd door 9 topspecialisten. Van de 3 methoden die Postma beschrijft, is op elke stap in het commercieel proces altijd tenminste een toepasbaar.
Dit boek geeft een blijvende voorsprong aan managers die over hun eigen schaduw heen springen. * Je leert waarom weinig informatie leidt tot betere beslissingen dan veel informatie. * Je herkent rare fouten van het brein waar je als manager en marketeer gebruik van kunt maken. * Je begrijpt wanneer intuïtie je wel en niet bedriegt. * Je leert hoe jouw informatie anderen het beste overtuigt.
Met Anatomie van de Verleiding leer je de klant beter kennen dan hij zichzelf kent. En weet je wat hij gaat kopen voor hij het zelf weet. Want klanten verleiden kun je leren.

Uit de inhoudsopgave kan ik een beetje een conclusie trekken over waar het boek over gaat.
Hoofdstuk 1) Koopgedrag en de constructie van de brein, de kern van neuromarketing.
Hoofdstuk 2) Neurologie voor marketeers, neuromarketing beter begrijpen. De fouten in ons brein en het placebo effect.
Hoofdstuk 3) De 3 methoden die toegang tot het brein geven.
Hoofdstuk 4) Toepassing van de drie neuromarketingmethoden Welke methoden waar, welke verschillende toepassingen etc.
Hoofdstuk 5) ervaringen, praktijk en cases

Case lichaamstaal: verbeteren van resultaten in de persoonlijke verkoop
Case Eye Tracking: Four Roses Bourbon
Case eye tracking: Reformatorisch Dagblad
Case facial coding: Het voorspellen van de effectiviteit van tv-commercials
Case facial coding: Het voorspellen van de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen van 2012

Case input-/outputmodel: Start een webwinkel
Case input-/outputmodel: Center parcs verhoogt de conversie dankzij de toepassing van neuromarketing.
Case input-/outputmodel: Hoe verleid je kinderen het beste tot een museumbezoek
Case input-/outputmodel + eye tracking: Kinderen met gamen verleiden tot cultureel erfgoed

Inwendige reflexen
Case FMRI: Drie covers van de Cosmopolitan
Case FMRI: Commercial van Chanel met Brad Pitt
Case FMRI: Eneco-commercial en de kenmerken van de Effie Award
Case FMRI: Scans van radioreclame
Bron http://www.managementboek.nl/boek/9789491560125/anatomie-van-de-verleiding-neuromarketing-succesvol-toegepast-paul-postma

Boekrecensie: Anatomie van de Verleiding
29 Oktober 2013
Neuromarketing is een hype, zoals direct blijkt als er binnen één maand twee Nederlandse boeken over dit onderwerp verschijnen. Van één van de twee boeken, namelijk ‘Anatomie van de Verleiding – Neuromarketing succesvol toegepast’ van Paul Postma, vatten we de essentie voor u samen. Slaat dit boek al de brug tussen neuromarketing als hype en neuromarketing als serieus werkveld?
Postma stelt dat de (commerciële) keuzes gebaseerd op neuromarketing om 3 redenen beter zijn dan de keuzes die we zouden maken zonder neuromarketing: 1. Logica leidt tot een dwaalspoor
Mensen maken nu eenmaal geen logische keuzes, maar volgen hun hart... Of beter gezegd: hun hoofd. En dan meer specifiek het oude brein, waar we onberedeneerd onze keuzes maken, die we achteraf rationaliseren. 2. Luister nooit naar een klant, maar kijk wat hij doet
Deze uitspraak sluit aan bij het beroemde citaat van David Ogilvy: "The trouble with market research is that people don't think how they feel, they don't say what they think and they don't do what they say".
Postma verklaart dit verschil door te stellen dat bij het beantwoorden van vragen de cortex, een hersengebied waar we beredeneren (rationeel), een cruciale rol speelt, terwijl bij de meeste handelingen waarover we rapporteren het oude brein doorslaggevend is. 3. Doelgroepen lijken meer op de marketingmanager dan op de klanten
Meestal heeft een (marketing)manager een sterk beeld van de doelgroep en de meest waardevolle klanten van de organisatie. Vaak echter is dit beeld eerder zelfprojectie dan waarheid. Het is daarom van groot belang om open te staan voor resultaten: kies niet voor een campagne of een doelgroep die je zelf prettig vindt, maar kijk naar de daadwerkelijke resultaten uit de markt.
Bron http://www.icsb.nl/nl/innovatie/publicaties/boekrecensie-anatomie-van-de-verleiding

Masterclass: Anatomie van de Verleiding

De voorkeuren en emoties op basis waarvan consumenten handelen, wijken sterk af van wat ze daarover aan anderen – zoals marktonderzoekers – vertellen. In praktisch alle gevallen gaat het om beredeneerd gedrag. We houden onszelf en anderen een andere werkelijkheid voor, dan wat blijkt uit wat we kopen. De oorzaak schuilt in de verschillende delen van het brein en hun onderlinge krachtverhouding die enerzijds een rol spelen bij ons handelen, en anderzijds een rol spelen bij ons redeneren. Omdat het bij marketing uiteindelijk gaat om wat we kopen, en ons professioneel baseren op wat we beredeneren, ontstaat een merkwaardige mis match.
Paul Postma laat deze middag zien dat er drie methoden zijn om het brein te leren kennen. En hoe je met die kennis alle stappen van het commerciële proces beter kunt managen: productontwikkeling, reclame, verkoop en klantrelatiemanagement. Met talloze praktijkcases. Deze middag leer je klanten beter kennen dan deze zichzelf kennen.
Drs. Paul Postma is directeur van Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC). Hij is een internationaal erkende marketingautoriteit en auteur van onder meer 'Het Nieuwe Marketing Tijdperk', waarmee hij als eerste het verband legde tussen koopgedrag en ons brein: neuromarketing. Met zijn opmerkelijke ontdekkingen over de verbanden tussen ons brein en ons gedrag als manager en marketeer, trok hij internationaal aandacht. Najaar 2013 verscheen 'Anatomie van de Verleiding –Neuromarketing succesvol toegepast'.
Bron http://www.eurib.org/opleidingen-bijeenkomsten/masterclasseseurib/teacher/masterclass-anatomie-van-de-verleiding.html

Dit is een uitleg over wat Postma verteld in een Masterclass, een les die hij geeft over zijn boek aan bedrijven etc.

Een interview met Paul Postma, de schrijver van het boek.
Waarom was dit boek nodig? 'Dit is het eerste boek met alle methoden die je als marketeer kunt toepassen om door te dringen tot het oude brein. Dat het oude brein overwegend bepalend is voor koopgedrag is intussen wel bekend, maar hoe je toegang krijgt tot dat oude brein is minder bekend. Laat staan hoe je dat praktisch en met succes toepast. Hoewel er intussen veel is geschreven over koopgedrag en neurologie, bestaat er geen boek dat alle methoden op een rij zet en laat zien hoe je die kennis als marketeer en als manager kunt toepassen. Vandaar: Neuromarketing praktisch toegepast.'
Wat is de grootste misconceptie over neuromarketing? 'Er zijn verschillende. De schadelijkste is dat al dat neurogedoe modieuze onzin is. Ik ben de laatste om te ontkennen dat er veel modieuze onzin is in marketing, maar de neurobenadering hoort daar niet bij. De wetenschappelijke ontwikkelingen in neurologie zijn fascinerend, en geven ook voor marketing nieuwe toepassingen. Die kunnen een hoop rendement opleveren, omdat je eerder en nauwkeuriger vaststelt hoe een klant zal reageren. Daar komt niet altijd uit wat je eigen voorkeur is, en een mens vindt zijn eigen voorkeur graag de beste. Als je met neuromarketing vaststelt dat klanten er heel anders over denken dan jij, is dat niet altijd welkom. Dat wil je niet horen. Dan zeg je graag dat al dat neurogedoe niks voorstelt. Maar daarmee snij je jezelf wel in je vingers.
'Een andere populaire misvatting is dat neuromarketing alleen neuromarketing is als je een fMRI scan maakt. Dat is een prima methode, maar een van de vele.'
Ben je na het schrijven van dit boek eigenlijk achter de definitie van verleiding? 'Nou, dat was ik daarvoor ook al. Dat is een van de redenen om dit boek te schrijven. Het zijn allemaal processen in je brein, die maar heel beperkt worden bijgestuurd door je bewuste rationele processen. Terwijl je jezelf voorhoudt dat je zo bewust kiest. Verleiding lijkt ongrijpbaar: je had je nog zo voorgenomen om niet meer dan een tientje uit te geven, en kijk eens wat je hebt uitgegeven als je thuiskomt. Hoe kan dan nou? Dat is nu te analyseren in stroompjes in je brein. En die zijn nog te voorspellen ook. Data van social media zijn daarbij een interessante input. Vandaar: Anatomie van de Verleiding. '
Waarom zouden marketeers dit boek moeten lezen? 'Heb ik dat intussen niet beantwoord? Je krijgt direct een voorsprong op concurrenten die neuromarketing laten liggen. En omgekeerd: als je concurrenten deze methoden wel toepassen en jij niet, krijg je beslist een probleem. Neuromarketing geeft je de ultieme kennis van de klant. Met dit boek kun je die kennis toepassen. Dat is toch waar we het als marketeers voor doen.'
Heb je zelf wel eens gehad dat de uitkomst van neuromarketing haaks stond op je eigen voorkeur? 'Bij de cover van dit boek! De indeling is op zich goed, maar we hebben verschillende vrouwenfiguren getest. Wat nu op de cover staat, kwam met kop en schouders boven de andere uit. Ik zou die nooit gekozen hebben.' Waarom niet? 'Een van de andere vrouwen was véél aantrekkelijker…'
Geïnteresseerden die het boek voor 20 september bestellen , ontvangen 5 euro korting én een gesigneerd exemplaar van de auteur. (Hoezo neuromarketing gelijk toegepast in dit stuk!)
Bron http://www.marketingonline.nl/bericht/gm-c13-neuromarketing-verleiden-doe-je-zo
Deelvraag 3:
Product placement
Opgevallen in televisieprogramma’s:
Vrijdag: the Voice of Holland, ze drinken daar Coca-cola en hebben zo’n naam-machine en ze eten daar heel vaak een Twix. En ze gebruiken overal Vodafone. Ook met het bellen naar gasten. En in The Red Room gebruiken ze allerlei technische spullen waar dan Vodafone op staat.
Donderdag: Expeditie Robinson, ze dragen Teva’s en dat is ook tevens hun sponsor.
(Elke werkdag) GTST: ze hebben een actie dat als je een “Breakerz” koopt je een gastrol kan krijgen in de serie. (droom van elke jonge kijker). Ook drinken ze daar vaak een Breaker en ook eten ze vaak Haribo.
Ook zag ik op de site van RTL staan dat je je als bedrijf kunt opgeven om je product in de serie te laten zien. Denk dan bijv. aan zakdoekjes op tafel, een Samsung waarnaar gebeld wordt. Een Apple laptop en ga zo nog maar even door.
Maandag: bij Hollands next topmodel poetsen de meisjes hun tanden met Colgate Max White One. En dat is natuurlijk hartstikke goeie reclame want welk jong beïnvloedbaar meisje wil nou niet zo’n mooie witte lach als alle modellen van de televisie.

Ik kan echt nog wel een tijdje doorgaan over alles wat me opvalt. Als je het eenmaal weet gaat het je echt irriteren, maar wat me dus wel opvalt is dat ik hiervoor me er niet aan irriteerde dus dat het heel onbewust toch op me af kwam.

Als je product placement invoert bij google, geeft google gelijk de suggestie: product placement gtst

Sluikreclame

Sluikreclame is een marketingtactiek waarbij er in een toneelstuk, film, televisieserie of boek reclame wordt gemaakt voor een bestaand commercieel product terwijl er tegenover de kijker of lezer niet volledig duidelijk is gemaakt dat het om reclame gaat.
De meest voorkomende vorm is het beschikbaar stellen van producten voor televisieprogramma's zodat deze producten zichtbaar en identificeerbaar zijn voor de kijker. Over het algemeen wordt sluikreclame samengenomen met het begrip product placement, ware het niet dat sluikreclame verboden is: “Op grond van art. 6 van de Richtlijn Elektronische handel moeten commerciële communicaties al duidelijk herkenbaar zijn. De Richtlijn Elektronische handel bevat geen expliciet verbod van sluikreclame, zoals de Televisierichtlijn en haar opvolger, maar het fenomeen sluikreclame staat op gespannen voet met de eis van herkenbaarheid. Bovendien moet op grond van art. 6 van de Richtlijn Elektronische handel duidelijk zijn op wiens rekening reclame wordt gemaakt. Dat is bij sluikreclame niet het geval, zodat sluikreclame onder de Richtlijn Elektronische evenmin toelaatbaar is.” Het is dus van belang dat men bij aanprijzing van producten duidelijk laat zien wat de producten zijn en van wie ze afkomstig zijn. Dit staat in de nieuwe richtlijnen (sinds 2007) van audiovisuele mediadiensten.
Sluikreclame is verboden op de Nederlandse publieke omroep en radio, toch stond er in de jaren tachtig een IKEA-bank in de populaire serie Zeg 'ns AAA, dezelfde bank stond op de voorpagina van de catalogus van de meubelketen. Het was het eerste voorbeeld van sluikreclame in Nederland. Vooral op de commerciële zenders, in Nederland actief sinds 1989, doen omroepen in hun programma's aan sluikreclame.
Bijvoorbeeld, een frisdrankenfabrikant betaalt een filmstudio om zijn product in de film te laten zien. Het label van de fles of het blikje wordt naar de camera gericht zodat het duidelijk in beeld komt en voor de kijker goed zichtbaar is. De betalingen zijn gebaseerd op vertoning, dat wil zeggen het aantal keren dat het product is getoond/genoemd, de duur van de vertoning en de mate waarin het product in de verhaallijn is verwerkt. Als het product actief wordt gebruikt - zoals wanneer een acteur duidelijk een slok neemt van de fles of het blikje - wordt daar extra voor betaald. Filmproducenten werven bedrijven voor een extra inkomstenbron van een film, met deze bedrijven wordt tevens samengewerkt bij de promotionele activiteiten gericht op de film én gericht op het product.
Het doel van sluikreclame in televisieprogramma’s kan liggen in het creëren van bekendheid van een merk of product. Soms probeert een fabrikant nieuwe gebruiksmogelijkheden van een product op subtiele wijze onder de aandacht te brengen. Zo betaalde Coca-Cola het programma Goede tijden, slechte tijden om hun frisdrank aan de ontbijttafel (!) te gebruiken. Veel gesponsorde televisieseries brengen uitgebreid in beeld wat de mogelijke toepassingen van huis-, tuin- en keukenproducten zijn.
Het meest voorkomende sluikreclameproduct in de Verenigde Staten is de auto. Vaak worden alle belangrijke voertuigen in een film of televisieserie geleverd door dezelfde fabrikant. Sinds het prille begin van de televisie hebben autofabrikanten op deze manier voertuigen ter beschikking gesteld. James Bond films spannen de kroon, leveranciers betalen vele miljoenen dollars om op deze wijze reclame te kunnen maken.
Bron: (www.wikipedia.org/wiki/Sluikreclame)
Voorbeelden van sluikreclames op RTL4 * Goede tijden, slechte tijden, met onder meer de Apple iMac, Tempo Tissues, Samsung en Breaker * Koffietijd met elke keer weer ander merk * Baantjer, met onder meer Yakult * Vrienden voor het Leven, met de winkelketen Zeeman etc. * Eigen Huis en Tuin, met bouwmarkt Praxis en Upstairs Traprenovatie etc. * Life 4 You, met producten van Campina's Optimel etc.

Ik ben verder ingegaan op GTST want dat lijkt ons een goed en duidelijk voorbeeld van product placement ik heb het volgende artikel gevonden:
Wie regelmatig de populairste soap van Nederland kijkt, zal het veelvuldige en opvallende gebruik van product placement zeker niet zijn ontgaan. Zo bestelden de personages uit Goede Tijden, Slechte Tijden een tijdlang uitsluitend hun eten bij Thuisbezorgd.nl, lurkten ze regelmatig aan zakjes Breaker van Friesche Vlag en was het recentelijk een grote trend in Meerdijk (de fictieve plaats waar de soap zich afspeelt) om broodjes van Subways te eten.
Er is een onderzoek gedaan naar subtiele product placement, en het blijkt dat als je op de achtergrond af en toe het merk ziet verschijnen en je vind de film positief je betere associaties hebt bij het merk na het zien van de film.
Het onderzoek:
Wat zijn de effecten van een meer subtiele plaatsing van producten? Deze vraag vormde de basis voor een recente publicatie van de Amerikaanse onderzoekers Redker, Gibson en Zimmerman. In hun onderzoek is gekeken naar hoe op subtiele wijze ingezette product placement kan leiden tot veranderende merkattitudes. De auteurs suggereren dat plaatsing van producten op de voorgrond van een programma merkattitudes op een andere manier beïnvloedt dan plaatsing van producten op de achtergrond.
Automatische invloed?
De onderzoekers veronderstellen dat centrale plaatsing van een product – bijvoorbeeld het opvallende gebruik van een product door een hoofdpersoon – ertoe leidt dat kijkers bewust over hun evaluatie van het merk gaan nadenken. Of deze evaluatie positief of negatief is, zal dan bijvoorbeeld afhangen van of ze het personage dat het product gebruikt leuk vinden of niet.
Echter, bij plaatsingen van producten op de achtergrond van het programma – waarbij het product geen directe relatie heeft met het verhaal of de personages – zouden kijkers minder bewuste overwegingen over de merken moeten hebben.
Volgens de onderzoekers zouden deze plaatsingen toch gunstig voor het merk kunnen zijn als het merk in verband wordt gebracht met positieve aspecten van de kijkervaring. Er zijn namelijk al wat aanwijzingen in de literatuur dat subtiele product placement ook effecten kan hebben op consumenten, maar er was nog relatief weinig bekend over dit meer automatische proces van beïnvloeding.
Producten op de achtergrond
In hun experiment lieten Redker en collega’s 105 studenten (waaronder zowel liefhebbers als haters van science fiction) naar een fragment uit de science-fictionfilm Blade Runnerkijken. Dit filmfragment bevatte bij de ene helft van de deelnemers op de achtergrond billboards van Coca-Cola, terwijl Coca-Cola bij de andere helft van de deelnemers geen plaats had in het fragment. Na het bekijken van het filmfragment werd de attitude ten opzichte van Coca-Cola gemeten met een expliciete en een impliciete attitudemeting (er waren alleen mensen geselecteerd die vooraf geen uitgesproken voorkeur voor Coca-Cola hadden). In de expliciete meting werden deelnemers directe vragen over hun attitude gesteld. Daarna deden de deelnemers een 'impliciete associatie test' (IAT). Hierin werd gemeten of ze vooral positieve of negatieve associaties met Coca-Cola hadden, in vergelijking met een ander cola-merk (Pepsi). Zij werden hierbij niet gevraagd zelf hun associaties te rapporteren, maar deze werden afgeleid uit hun reactiesnelheid bij het reageren op Pepsi of Coca-Cola in combinatie met positieve en negatieve woorden.
De resultaten lieten geen effecten zien van product placement op de expliciete attitude ten opzichte van Coca-Cola. In de meeste onderzoeken naar dit onderwerp worden alleen expliciete attitudes gemeten en op basis van deze uitkomst zou besloten worden dat het plaatsen van producten op de achtergrond van een film geen effect heeft. Echter, in dit onderzoek werd ook een impliciete attitudemeting gedaan en hiermee werden wel effecten van product placement gevonden. Voor de deelnemers die van science fiction hielden, resulteerde de subtiele product placement in positieve associaties bij Coca-Cola. Voor mensen die een hekel aan science fiction hadden, gingen de associaties met Coca-Cola de negatieve kant op.
Op de achtergrond, maar niet onbelangrijk!
Plaatsing van producten op de achtergrond van een film lijkt dus wel degelijk invloed te hebben op consumentenreacties. De deelnemers van dit onderzoek zagen in drie kwartier slechts vier keer een billboard van Coca-Cola voorbij komen. Ook al konden de meeste deelnemers zich niet eens herinneren het merk te hebben gezien, de product placement leidde tot meer positieve merkassociaties bij mensen die fan waren van het genre van de film en tot meer negatieve associaties bij haters van het filmgenre.
Het onderzoek laat dus zien dat een voorkeur voor filmgenres invloed kan hebben op de effectiviteit van subtiele product placement. Deze kennis kan van belang zijn voor bedrijven die merken in films plaatsen. Het goede nieuws is dat mensen die een hekel hebben aan een bepaald filmgenre over het algemeen uit zichzelf weinig films van dit genre bekijken. Er kan dus verwacht worden dat de meeste kijkers van een film na een subtiele plaatsing van een merk een positieve verandering in impliciete merkattitudes laten zien. Daarnaast kan deze kennis bedrijven helpen bij het selecteren van films waarin producten het beste geplaatst kunnen worden, door te kijken naar de demografische kenmerken van liefhebbers van bepaalde genres.
Het onderscheid tussen expliciete en impliciete attitudes speelt momenteel een prominente rol in (psychologische) literatuur over gedrag en beïnvloeding. Het huidige onderzoek laat zien dat dit onderscheid ook voor marketing en communicatie belangrijk kan zijn. Toekomstig onderzoek moet laten zien hoe vergaand de effecten van subtiele product placement kunnen zijn, bijvoorbeeld door effecten op merkkeuze te onderzoeken. Impliciete attitudes blijken met name invloedrijk voor snelle en impulsieve aankoopbeslissingen, terwijl weloverwogen keuzes vaak gebaseerd zijn op expliciete attitudes. Wellicht lenen subtiele plaatsingen van merken zich dus vooral voor low involvement-producten als frisdrank, maar niet voor high involvement-producten als verzekeringen.
Misschien hoeven de GTST-acteurs dus niet meer een overdosis aan Subways-broodjes te eten en is het genoeg als ze af en toe langs een winkel of billboard lopen…
Bron: www.marketingfacts.nl/berichten/achtergrondeffecten-op-de-voorgrond-background-product-placements

Een filmpje op youtube van een klein halfuurtje over de beïnvloeding van kinderen tussen de 2 en 11 d.m.v. advertenties (vooral op de televisie). Het is een filmpje geproduceerd door de University of Wisconsin-Madison. www.youtube.com/watch?v=9j4Q3sPUQdA
Titel: Office Hours: Children and Advertising
Er zijn twee professors die het er met elkaar over hebben en hun ondervindingen over het onderwerp delen:
Kinderen zitten voor de televisie en kijken een tv-show en dan zit er een familie aan de ontbijttafel en er is een doos met ontbijtgranen en iedereen ziet het merk. Typische vorm van product placement.
Of ze spelen een game en ze rennen met hun karakter langs een billboard. Of een spelletje als Tetris of Bubble shooter alleen zijn de blokjes/bubbels van M&M’s of andere lekkernijen.
En er wordt meer tv gekeken omdat ouders steeds vaker allebei werken en dan moeten koken of huishouden en dan is het makkelijk om je kinderen voor de tv te zetten.
Er wordt meer sluikreclame gemaakt omdat kinderen bij hun ouders afkijken hoe ze omgaan met de reclames tussen de programma’s door kinderen zappen door naar de een andere zender als er reclame is bij het programma waar ze naar kijken.

Product placement door Apple

A whole bunch of Apple products appear on House of Cards, a Netflix exclusive.
Lindbergh, a marketing specialist, had the official title of “Worldwide Director of Buzz Marketing” at Apple, which put her in charge of making sure Apple products made their appearance front-and-center in both big and small screen entertainment.
-------------------------------------------------
Her role seems to have focus on making sure that Apple products were strategically used and in use by the right people. Apple, unlike other companies, does not pay to get their products into movies and TV shows. Instead, they simply make free products available to productions for their use.
-------------------------------------------------

Ik heb een aflevering van Modern Family gezien dan is Phil jarig en hij wil dolgraag de nieuwe Ipad die net uit is. En verteld hij de hele aflevering hoe geweldig die Ipad wel niet is. En dan gaat zijn vrouw Claire als cadeau voor hem in de rij staan zodat hij het niet hoeft en dan valt ze in slaap. En dan is hij super ongelukkig etc. en dan krijgt hij hem uiteindelijk toch nog en dan laat hij alle functies zien, kan hij er kaarsje op uitblazen etc. Hij laat dan eigenlijk gewoon een reclame van 45 minuten zien. Want de hele aflevering draait om die Ipad.
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
RTL meldt product placement bij GTST

Door Herman Roggeveen op 3 februari 2011 om 12:05, in de categorie Reclame.

Wie deze week Goede Tijden Slechte Tijden heeft gezien, is het vast opgevallen: aan het begin van de uitzending verschijnen er twee p’tjes in de rechterbovenhoek en kort de boodschap ‘Dit programma bevat product placement’. Hoewel de Meerdijkers al sinds jaar en dag met Apple computers werken en bij vlagen massa’s producten van Maitre Paul, Dorito’s, Haribo en Yakult nuttigen, is het niet voor iedereen duidelijk wat product placement (pp) nu precies behelst.
Het betekent dat adverteerders hebben betaald om hun product in GTST op natuurlijke wijze te uiten. Voor de consument moet duidelijk zijn dat voor deze productplaatsing is betaald.
En dat het iets anders is dan een commercial.
Een woordvoerder legt aan Zappen.blog.nl uit: “Vanuit een nieuwe mediawet en richtlijnen moeten we de consument hier op attenderen. Het gebeurt internationaal al veel. Wij gebruiken Goede Tijden Slechte Tijden nu als testcase.”
Vooralsnog is gekozen voor pp, wat in het buitenland ook veel gebeurt. Mogelijk gaat RTL hier nog van afwijken, maar dat moet in de nabije toekomst duidelijk worden. Gaandeweg zal het gebruik van de p’tjes ook worden uitgerold over andere programma’s waarin product placement plaatsvindt. En dat zijn er heel wat. Op termijn zal de melding verplicht worden en moeten alle commerciële zenders product placement melden.
Wat grappig is, is dat ik als een van de reacties lees op dit artikel:
“Hoeveel P’tjes moeten er wel niet in beeld komen als ze nu nog een aflevering Baantjer herhalen, met al die Yakult flesjes en Cup A Soup mokken in beeld”
Bron: www.zappen.blog.nl/reclame/2011/02/03/rtl-meldt-product-placement-bij-gtst

Pak product placement slim aan
Steeds meer merken maken gebruik van product placement om de vluchtige en reclame mijdende consument te bereiken. Maar werkt het wel? En hoe kun je de effectiviteit van product placement maximaliseren? Een aantal bruikbare tips uit wetenschappelijk onderzoek.
Auteurs Rick Wilson en Brian Till onderzochten product placement in twee verschillende mediacontexten: bioscoopfilms en musicals. In een eerste studie vroegen zij bioscoopgangers welke merken zij zich konden herinneren uit de zojuist bekeken film, hierbij geholpen door het noemen van de productcategorie (bijvoorbeeld: kleding & accessoires, eten & drinken, etc.). Het bleek dat 23,8% van de merken die een audiovisuele placement in de film hadden werd onthouden. Dit is een veel betere score dan merken die alleen audio (4,5%) of alleen visueel (4,1%) in de film voorkwamen.
Ook het aantal seconden dat het merk in beeld was bleek van invloed: merken die langer dan twee seconden te zien waren, werden significant beter herinnerd (11,2%) dan merken die slechts vluchtig getoond werden (2,2%). Als een product prominenter in beeld was, bijvoorbeeld op de voorgrond of als close-up, bevorderde dit ook de merkherinnering (12,2% versus 2,9%). Fysieke interactie met het product door de acteur, bijvoorbeeld oppakken, droeg eveneens bij aan de merkherinnering (13,5% versus 2,9%). Tot slot: hoe vaker het merk genoemd werd, hoe beter het werd onthouden. Tweemaal vermelde merken zorgden voor een herinneringsscore van 27,7%, tegenover 6,4% voor één vermelding en 4,1% voor geen vermelding.
Voor hun tweede studie bezochten Wilson en Till een Broadway-theater in New York, waar de bezoekers na afloop van de musical dezelfde vragenlijst kregen voorgeschoteld. De resultaten vertoonden hetzelfde patroon als in de eerste studie, met één afwijking: het maakte geen verschil of het product lang of kort op het podium te zien was. Bij films had de on-screen-time wel een positief effect op de merkherinnering. Een mogelijke verklaring voor dit onderscheid is dat er op een musicalpodium veel meer gaande is, waardoor de kijker zijn aandacht verdeelt over verschillende punten, ten koste van de product placement. Bij film is de blik van de kijker veel meer te sturen.
Belangrijk is dat deze studies in een real-life setting plaatsvonden: hierdoor bieden ze een realistisch beeld van de effectiviteit van product placement. Waar labonderzoek soms herinneringsscores van bijna 100% produceert, tonen Wilson en Till aan dat een score van rond de 20% waarschijnlijk accurater is. Ook hebben de onderzoekers bewezen dat je met enkele simpele ingrepen de impact van product placement kunt vergroten.

Learnings voor de praktijk: * Je kunt de merkherinnering als gevolg van product placement maximaliseren als je ervoor zorgt dat:
- De placement audiovisueel is
- Het merk langer in beeld is (bij film)
- Het merk prominenter in beeld is
- Acteurs iets doen met het product (bijvoorbeeld oppakken, eruit drinken)
- Het merk twee keer of vaker wordt genoemd * „Product placement is ook effectief bij musicals in een theatersetting
Het volledige artikel van Wilson en Till is getiteld ‘Product placement in movies and on Broadway’ en verscheen in International Journal of Advertising, volume 30(3), pp. 373-398.

The Golden Globe Nominees for Best Product Placement in a Television Series
In this age of the DVR, Netflix, and on-demand television via Amazon or iTunes it’s becoming easier and easier to completely avoid commercials. Viewers like myself are spending much less of their lives watching commercials and that’s both driving down the value of traditional 30-second spots and contributing to the rise of paid product placements within the shows themselves. Paid product placement is nothing new (this handy infographic can give you a brief primer on their history) but the amount of money spent by brands on these placements has risen dramatically in recent years and it is now a multi-BILLION dollar market.

With that in mind I believe it’s time we began acknowledging products for the role they play in our entertainment landscape. Now I don’t want to start giving out Emmys or Oscars to products (let’s not get crazy here) nor should they be relegated to the People’s Choice Awards (that would be just mean). However the Golden Globes (otherwise known as the awards show that everybody gets drunk at) seems like a perfect fit.
Purell – Big Bang Theory

The Big Bang Theory executed three of the most memorable product placements of the year according to a recent Nielsen report. And the October 27th episode featuring Sheldon’s use of Purell after handling another guy’s snake (just go ahead and process that for a second) was the most memorable placement for both the show and the year.

Coca-Cola – American Idol
You know what's inside Paula's cup? Pills...it's just pills all the way down.
Coca-Cola has pledged repeatedly that it will not market its sugar water/industrial strength solvent to children out of respect towards the ever worsening childhood obesity epidemic. However a recent study from the Yale’s Rudd Center for Food Policy and Obesity has shown that children were exposed to the Coca-Cola brand through product placement 5 TIMES as much as through traditional forms of advertising. In the Nielsen report referenced earlier American Idol ranked as the most active primetime television show when it comes to product placements, chalking up nearly 600 product integrations in the 2011 season. Congratulations Coca-Cola and American Idol, you’re leading the charge in keeping America’s children fat and taste in music bland and uninspired.

Bad Teacher (The Movie) – How I Met Your Mother

How I Met Your Mother, and to a lesser extent My Name is Earl, are pioneers in the field of product placement. Through a collaboration with a company called Seamless Brand Integration they have actually started going back and inserting ad placements into the background of shots in reruns. They’ve found a way to take the ATM machine that is syndicated television and pump even more money out of it, like when oil companies take refined petroleum byproducts and turn them into pantyhose, toothpaste, and the coating on aspirin (for realz).
HP – Project Runway
The sad thing about this picture is that he WASN'T paid to wear the Kangol. Competition reality TV shows like Project Runway, The Apprentice, The Amazing Race, and the aforementioned American Idol are fertile ground for “branded moments”. Whether competitors are creating a promotional brochure for the Pontiac Solstice, using an HP computer to design a textile print, or sculpting the Travelocity Gnome completely out of Nestle chocolate, competition reality shows find a way to “make it work”. The people at Project Runway are seasoned masters at this with their HP sponsored design room, Bluefly.com accessory wall, and official Kleenex Tissue cry room.

Bron: http://myopia.me/?p=73

The greatest movie ever sold
Maar ik heb een film gevonden erover genaamd: The greatest movie ever sold een documentaire van Morgan Spurlock die ook de film Super size me heeft gemaakt.
Het was een film van anderhalf uur maar het heeft me bijna drie en half uur gekost om er naar te kijken, 11 kantjes aantekeningen en 40 printscreens die mijn indruk van de film moesten laten zien aan iemand die alleen via papier mijn ontzettend verassende indruk van deze film moest begrijpen.
Uit al die papieren en printscreens ga ik nu proberen te verwoorden waar ik zojuist naar heb gekeken. Uiteindelijk is de 1,5 miljoen die de film gekost heeft volledig gefinancierd. Inclusief al zijn reizen, gesprekken, hulp, overnachtingen, kleding, vervoer etc.

Overal proberen ze reclame te maken, overal kom je het tegen. In toiletten, billboards, liften, tankstations, kleerhangers, bekers en noem het maar op. En nu heeft Morgan besloten om een inside-film te maken over een specifiek onderwerp product placement. Morgan Spurlock onderzoekt het gebruik van marketing, reclame en product placement die inmiddels ingeburgerde begrippen zijn geworden in de entertainmentindustrie. Zo stond het aangegeven op Netflix. En yes he did. Hij heeft er een fenomenale film van gemaakt, waardoor alles op zijn plaats viel alles wat ik voor dit werkstuk heb gedaan, heb opgezocht en alles wat ik heb gelezen werd allemaal zo logisch, alles ging ik begrijpen. De film laat zien hoe verkloot de reclame wereld eigenlijk is geworden na de invloed van sluikreclame en het internet. Vroeger waren er alleen maar tv-reclames en nu zaten er in de film Iron Man ruim 14 merkpartners. Zijn grote vraag ; Heeft die co-promotie echt invloed op de keuzes die we maken? Wil ik door de Burger King Twilight zien? En wil ik door Twilight Burger King eten? Elk jaar wordt er 412 miljard besteed aan marketing. 4 bedrijven hebben samen 75% van deze in handen. Dat is onwerkelijk, daar zit zoveel geld in. Ik ben nu bij de 7e minuut met kijken en het valt me al gelijk op dat bij een gesprek MOET champagne staat en er op de achtergrond voor van alles reclame wordt gemaakt. Op de achtergrond staat “media placement” het bedrijf waar zijn eerste gesprek plaatsvindt.

Brand collateral dat is het eerst wat je moet uitzoeken, wat maakt jou uniek en aantrekkelijk als merk. Na een groot onderzoek kwam eruit dat Morgan playfull & mindfull was en dat was “zijn merk”.

Hij zoekt honderden misschien wel duizend merken die hem willen sponseren, iedereen negeert of bedankt vriendelijk. Maar dan heeft een vriend van hem 1 pitch geregeld die Morgan mag houden voor het bedrijf Ban. En dat is dan zijn eerste merk sponsor, ze geven hem $50.000 als hij hun voordelen benadrukt en het frisse product gebruikt.

Dan gaat hij opzoek naar juridisch advies, een man die $770 per uur vraagt. Maar natuurlijk is hij ook sluikreclame. Morgan vraagt waar hij zich allemaal aan moet houden, en hij mag alles zeggen alleen geen speculaties doen.

En dan gaat het sneller, Sheetz een groot tankstation bedrijf laat hem met hun privévliegtuig overvliegen. Na ook een goed gesprek sluit hij een deal dat hij $100.000 krijgt en 4 bekers die ze bij Sheetz verkopen die je kunt sparen met een print erop van de film.

Na Sheetz komt POM, POM wonderful. Zij worden de dranksponsor van de film. Hij drinkt alleen nog maar POM. Aan het begin waren ze bang dat ze van een te hoog niveau waren vergeleken de andere sponsors, maar ze wilde toch graag risico’s nemen. Ze worden de titelsponsor en geven hem een miljoen dollar.

Maar die $1.000.000 geven ze niet zomaar. Er zijn wat voorwaarden: * De film moet in 250 bioscopen wereldwijd draaien * 500.000 dvd’s verkopen * 600.000 media-impressies regelen * 10.000.000 kaartje verkopen, 10 miljoen!
En niet alleen van POM zijn er voorwaarden, er moet een gesprek in een JetBlue toestel plaatsvinden, er moet bij Hyatt gelogeerd worden bij alleen de Sheetz mag er getankt worden en bij alleen Amy’s mag er pizza worden gegeten.
Maar er zijn ook weer voordelen van Mini krijgt hij 7 auto’s en van Hyatt allemaal hotelovernachtingen, van JetBlue vluchten en van Carrera zonnebrillen en ga zo maar door.

Merken in de film: * POM wonderful (drinken) * Hyatt (hotel) * Mini (auto) * Sheetz (tankstation) * Old Navy (kleren) * BAN (verzorgingsproducten) * Carrera (zonnebrillen) * Aruba ( eiland) * JetBlue (vluchten) * Amy’s (pizza)
En ga zo nog maar even door.

De hele film lang zijn er gesprekken en kleine reclamespotjes, maar ook tijdens de gesprekken is er sluikreclame. Tijdens een gesprek met een advocaat zegt hij opeens: Heb je deze schoenen al? Van Merell’s? Ze zijn zo comfortabel. En aan het einde zie je ook nog zo’n stukje dat die advocaat de schoenen heeft gekregen en hij zo zegt oh eindelijk waar vindt je anders van zulke goede schoenen. En dat maakt het eigenlijk grappig en slim tegelijk. Het blijft je bij.

Daarna rijd hij in zijn mini naar een Sheetz tankstation en zegt hij:

En verteld hij over de mini hoe fantastisch en zuinig de auto wel niet is.
Vreemdste reclame, waar ze echt te ver gaan is in ‘90210’:
“zonder Dr. Pepper zat ik hier niet” en er wordt ongeveer 5 keer Dr. Pepper in 3 zinnen gezegd.

Een schrijver van een bepaald programma heeft meer invloed dan een merk maar het duurt niet land meer voordat de grote merken, de grote adverteerders de zenders gaan opleggen hoe ze willen adverteren.

De regisseur van Rush Our – “er kwam opeens mannen in pak die zeiden: Dit moet in de scene!”
Maar hij zegt het is de filmindustrie het gaat om hoe goedkoop je een film kunt maken en hoeveel winst je kunt maken. Waarom zou je als je een auto gaat gebruiken in je scene geen gesponsorde auto gebruiken die veel geld in het laatje brengt?
Hij is een duidelijk voorbeeld van een regisseur die het allemaal doet voor het geld en bij hem is de lijn tussen kunst en commercieel heel dun. Bij andere regisseurs als Paul T. Anderson willen er niks van weten en een pure film maken. Andere regisseurs als de director van Inglorius Basterds gebruikt weinig product placement omdat de merken niet wilden. In volgens mij 4 van zijn films als bijv. Pulp fiction begint de film in Denny’s een restaurant. En hij wilde dolgraag gesponsord worden door hun. Maar Denny’s wilde niet.

meest misleidende reclame:
Ik zei toch dat ik gezond wilde eten? “well it starts today!” een KFC reclame.
Ze beweren dat producten ons gelukkiger maken en ons welzijn bevorderen, de ultieme leugen.
Want de producten maken ons niet gelukkig maar datgene waar die producten toe leiden.
De reclames zeggen: Je bent een loser als je dit product niet koopt, je blijft dan lelijk en een niksnut.

Na dit stuk rijd hij met zijn Mini naar huis daar doet hij zijn Carrera zonnebril af en zijn Merell’s schoenen uit. Dan eet hij zijn Amy’s pizza op samen met POM sap erbij. En dan verteld hij weer een mooi verhaal over een vis die naast hem staat, wat natuurlijk nergens op slaat. Hij maakt onderhand wel heel goed zijn punt duidelijk. Hierna reist hij naar het ozó mooi Sao Paolo, waar hij logeert in het Hyatt hotel.

In Sao Paolo is het verboden om in de openlucht reclame te maken. Geen billboards, geen borden, geen teksten, niks. Het ziet er zo anders uit. Hij vergelijkt dan New York met Sao Paolo en het is zo anders. Ze hebben niet zo veel natuur maar je ziet wel de mooie gebouwen en het geeft wel rust. 90% van de bevolking is harstikke blij met het uitzicht wat ze nu hebben. En overal is nu mooie graffiti en echt kunstwerken en kleur. Niet meer overal die mega teksten etc. Burgemeester Kassab: “Mensen werden ervan bewust dat vervuiling het grootste probleem was van de stad, en dan niet alleen watervervuiling en het verkeer etc. maar ook de visuele vervuiling. Je zag de stad niet meer, je bleef lezen.” Bedrijven maken nu reclame via mond-tot-mond reclame en via internet, winkeleigenaren spraken van een compleet nieuwe opzet van hun marketing.
Maar de reactie van Morgan op de stad als hij naar de straat kijkt: “It’s AMAZING!! No ads on busses, no ads on taxi’s and no ads on any building!

-------------------------------------------------
Ook hier zie je een POM flesje tijdens een interview
-------------------------------------------------
Ook hier zie je een POM flesje tijdens een interview

Maar nu moet Morgan nog 600.000 media- impressies halen, eerst een filmposter regelen ook weer bij grote namen. En dan nog een trailer voor zijn film. Hij gaat via Neuromarketing die trailer maken, een onderwerp dat eigenlijk bij deelvraag 2 hoort maar ik toch bij dit hou omdat het bij het verhaal hoort. Martin Lindstorm een genie als het gaat om trailers maken. Hij maakt al zijn trailers op basis van neuromarketing. Een trailer is cruciaal voor een goed lopende film. Je moet op zoek naar de emotionele piek en de hoogte/diepte punten van je verhaal. Morgan vraagt of neuromarketing eindelijk slecht is, maar Lindstorm reageert: Er zijn altijd mensen die het misbruiken maar het is gewoon onderdeel van marketing.

Morgan ondergaat een neuromarketingtest.
Hij gaat onder de scanner en hij moet allemaal reclames bekijken er zijn 3 thema’s: 1. Angst 2. Verlangen 3. Seks
Hij komt eruit en verteld “Tussen de reclameblokken in viel ik in slaap en droomde van reclame, al mijn dromen waren net reclame spotjes.”
Martin vraagt dan had je zin in Coca-cola na de test? – Ja. Ik had zin een Coke.
Hadden ze in alle spotjes op de achtergrond Coke verwerkt waardoor hij daar onbewust zin in kreeg.

Morgan: “worden mensen door dit soort manipulatie tot ’n keuze gedwongen? – Reclame is een vorm van manipulatie maar als je een winkel binnengaat en je denkt dat je veilig bent dan ben je ontzettend kwetsbaar. Alleen in je slaap kom je geen reclame tegen. Er zijn geen grenzen, no limits binnen de reclame wereld. Kinderen worden gevoed door de McDonalds en vermaakt door Disney.

Als de film tieners aantrekt en raakt dan zit een film echt goed. Sinds 1989 is dat het doel en lukt dat voornamelijk. Als je kijkt naar het succes van films als the hunger games en twilight komt dat voornamelijk door de tieners. En de tienermeisjes die dan allemaal verliefd worden op Robert Pattison. Al 20 jaar zendt Channel One op 8000 scholen nieuws uit en in ruil geeft Channel 1 alle scholen nieuwe televisie toestellen. Er worden op deze manier 6 miljoen kinderen bereikt. En de reclame die in het nieuws is, is even duur als een reclame tijdens spitsuur op de televisie.
Daarom willen bedrijven ook graag adverteren op scholen, en dat snap ik harstikke goed. Als er allemaal posters met verlekkerde hamburgers met vette kortingen in de schoolbus hangen dan krijgen die kinderen er natuurlijk zin in. Maar dat heeft de wet verboden in Amerika.

Nu moet Morgan zelf nog reclame gaan maken voor zijn film. Hij wilt dat dolgraag doen op scholen.
Hij regelt een aantal reclames op school, waaronder die van hiernaast. Hij regelt een student film festival, de manier om op een school reclame te maken. Hij mag op het baseball veld adverteren enzovoort.
De studenten zijn erg onder de indruk over hoe erg ze eigenlijk beïnvloed worden, wij hebben dit zelf onderzocht met enquêtes door leeftijdgenootjes.

Hij gaat verder met het proces van reclame maken voor zijn film. Want hij moet natuurlijk wel die miljoen van POM ontvangen. En dat krijgt hij alleen maar als er veel mensen de film bezoeken/kopen. Hij gaat naar talkshows met een pak vol reclames en ook zijn mini is volgedrukt:

Overal kwamen posters, op alle producten kwamen labels en stickers en op de Amy’s pizza zat een kortingsbon voor een ticket. Bij Sheetz kwamen zijn verzamel –bekers. En bij het tankstation kwamen ook allemaal borden en overal grote billboards. Bij de kledingwinkel allemaal posters en stickers en in de vliegtuigen van JetBlue zit bij elke stoel een tv’tje en op elke tv kwam 6 weken lang de reclame van ‘the greatest movie ever sold’ op. Daarna zie je op allerlei vrachtwagens en bussen allemaal reclames en door alle straten hingen deze posters en toen was het hem allemaal gelukt. Groot succes. Met 4 award nominaties, prijzen en film festivals etc. Conclusie over de film:
Het proces

Figuur [ 1 ] uitleg: met P.P bedoel ik product placement en onder film promoten bedoel ik o.a. de trailer, de filmposters en alle talkshows etc. en de voorwaarden staan eerder beschreven.
Mijn conclusie, hij heeft ontzettend goed neergezet hoe de reclame wereld in elkaar zit. Er vind meer sluikreclame plaats dan dat je door hebt. En via neuromarketing wordt alles zo gedraaid dat de consument geïnteresseerd raakt. De film vond ik een ontzettend groot succes.
Samenvatting
Selling out of buying in? In deze film over merken, advertenties en sluikreclame - nadrukkelijk mogelijk gemaakt door merken, advertenties en sluikreclame - onderzoekt Spurlock het fenomeen branding. Net als in Super Size Me werpt de regisseur een ironisch licht op een overheersend element van de consumptiemaatschappij, en gebruikt daarbij zichzelf als onderzoeksobject. Geïnspireerd door het idee van co-promotion (de promotionele samenwerking tussen films en merken), gaat Spurlock op zoek naar brand partners om van zijn film 'de eerste docbuster ooit' te maken. Zijn zoektocht brengt hem over de drempel van uiteenlopende partijen: marketingbureaus, het ministerie van cultuur, advocaten, bekende regisseurs, Donald Trump, potentiële klanten en onverwachte mediapartners. Tussen pitches en het zoeken naar zijn brand personality door, wijst Spurlock op de aanwezigheid van een ongelooflijke hoeveelheid reclame om ons heen en geeft hij op vlotte wijze een uitgebreide inkijk in de wereld die daarachter schuilgaat. "Deze film is documentair bewijs van hoe verrot marketing is", zegt een van de geïnterviewden aan het begin, en Spurlock krijgt onvermijdelijk te maken met zowel de voors als de tegens van deze industrie.

Dit vond ik op een site en ik had het eigenlijk niet beter kunnen verwoorden daarom zet ik het erbij.
Bron: http://www.idfa.nl/nl/tags/project.aspx?id=69249240-cc2b-43b3-a1ed-6df339186f40

Deelvraag 4:
Reclame uitingen
Voorbeelden: (http://www.uitingreclame.nl/mogelijkheden/)

* Reclameborden * Bewegwijzering * Reclamezuil * Bouwborden * Verhuur reclamewagen * Bouwhekbanner * Voertuigbelettering * Carwrapping * Gevel- & lichtreclame * Wandbekleding * Spandoeken * Vlaggen en banieren
Je kunt op allerlei manieren reclame uiten, via spandoeken via reclameborden, en dat kan gewoon via een bedrijfsnaam. Maar dat kan natuurlijk ook op allerlei grappige manieren en manieren dat het echt blijft hangen bij de consument. Want dat is natuurlijk niet altijd het geval. We hebben al een aantal manieren om een reclame te maken besproken in deelvraag 1. Die herhalen we hier niet.

Verspreiden kan via stickers, social media, ik las veel meldingen dat mensen met boten zich aanboden rond te varen met een sticker of vlag van een bedrijf. Ook mensen met fietstaxi’s wilden best voor een centje rond rijden met reclame. Maar je kunt het ook doen via product placement, gewoon je product opdringen.
Ik heb ook nog een hele interessante vorm van P.P. gezien als uiting eigenlijk. Je hebt op Facebook altijd van die reclames aan de zijkant, door de statussen heen. En als je gewoon op een site zit als scholieren.com of startpagina.nl dan krijg je ook allemaal van die zij reclames. En het grappige is dat als je een keer op Supertrash.nl naar schoenen hebt zitten kijken je allemaal soort gelijke schoenen krijgt van o.a. Zalando en Supertrash zelf. Klik je één keer op de web-shop van Bulls&birds krijg je allemaal advertenties van waar je op hebt geklikt. Ik vindt dit zo’n bijzondere maar eigenlijk ook zo’n slimme manier. Want telkens weer kijk ik naar die advertenties en denk ik ja het waren wel hele leuke schoenen moet ik er echt niet nog een keer op klikken en even kijken.
Ik ben eens gaan zoeken naar wat zijn nou leuke ideeën, andere vormen dan letterlijk je bedrijfsnaam ergens op te zetten. Nou ik kwam erachter:
Via ontzettend veel.
Er zitten veel verschillen in, sommige zijn grappig, sommige zijn erg diep en zijn er voor bedoeld mensen echt te raken, en mensen aan het denken te zetten en sommige zijn stom.
Hier wat voorbeelden:

Dit is een WNF reclame, die super mooi gemaakt is vind ik persoonlijk.
Je ziet heel snel en heel duidelijk de boodschap, deze reclame uiting is via een poster.
Maar ook via social media is dit verspreid.

Dit is een Coca-Cola reclame, ik vind hem erg grappig.
Mensen worden door de bus poster aangetrokken er wel naar te kijken.
En ze worden ook nog een soort geëntertaind.
Je reclame in de bus hangen vindt ik persoonlijk echt een slim idee.
Wachtende mensen kijken altijd om zich heen en lezen sowieso bewust of onbewust de poster.

Hier is heel slim gebruik gemaakt van ook een leuk experiment. Je ziet inderdaad niet de andere kleine fouten die er zijn in de foto. Je ziet echt alleen dat stukje eten.
Dus ook dit is weer een slimme reclame.

Ook dit is weer een hele leuke, een hele andere soort ook eigenlijk weer. Een weer site die letterlijk altijd plaatselijk precies laat zien wat voor weer het is.
Een ontzettend groot doorzichtig scherm wordt neergezet. Maar mensen zien het denk ik toch wel . en dit is wel iets wat je onthoud. Of iets waar je een foto van maakt en het deelt met je vrienden op social media.

En dan deze, degene die ik het minst leuk vind en ik denk na ons onderzoek dat we nu zelf een beetje kunnen zien wat blijft hangen bij de consument en wat niet. Hij is leuk bedacht maar een beetje dunnetjes en niet geheel overtuigend uitgevoerd. Het is van een scheermesjes merk waarvan ik de naam niet meer kan vinden..

McDonalds heeft tijdens het tweedaagse ‘ZüriFäscht’ in Zürich een leuke reclame-actie. In het centrum van de Oostenrijkse stad is een zebrapad nabij de hamburgerketen creatief bewerkt tot een Franse frites verpakking. Het is niet te zien maar een paar meter verderop zit de McD. Ik vind dit een hele leuke want als je als kind over de frietjes kan springen om de straat over te springen ben je dolgelukkig. En dan krijg je zin in de frietjes en dan kan je je moeder echt wel overhalen, van mam kunnen we alsjeblieft even wat eten bij de McDonalds.

Voor reclame uitingen zijn soms ook vergunningen nodig, in de gemeente Arnhem geldt het volgende:
Een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen geeft toestemming voor het aanbrengen van reclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is. Welstandscriteria
Als u vergunning plichtig bent, dan vindt u in de Welstandsnota de uitgangspunten en criteria waaraan een reclame-uiting moet voldoen. Alle Arnhemse wijken hebben een eigen welstandsniveau (zwaar, normaal of licht) waarvoor aparte gebiedsgerichte criteria gelden. Om te bepalen tot welk welstandsniveau uw woning, bedrijf of instelling behoort, kijkt u op de welstandskaart. Algemene plaatselijke verordening (Apv)

De Algemene Plaatselijke Verordening van Arnhem geeft een aantal uitzonderingen op het verbod om zonder vergunning reclame-uitingen aan te brengen. De meest voorkomende uitzonderingen zijn: * reclame-uitingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak; * opschriften en aankondigingen op door de overheid aangewezen zuilen, borden, muren, etc.; * opschriften en aankondigingen met betrekking tot het verkopen of verhuren van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben; * opschriften en aankondigingen met betrekking tot het beroep, de dienst, of het bedrijf dat in of op het onroerende zaak wordt uitgeoefend; * opschriften en aankondigingen van tijdelijke aard (max. negen weken), voor zolang zij feitelijke betekenis hebben.

Gouden Loekie’s
Ook dit jaar werden weer de gouden loekies uitgedeeld en dat is de Nederlandse reclame prijs. Ik heb de hele avond gevolgd en aantekeningen gemaakt.
Hier de uitwerkingen van het programma, het is een combinatie van de uitslagen van de prijs wat feiten over de reclame wereld etc.
Ten eerste kwam Karin Bloemen tevoorschijn, zij zit in vele reclames. BN’ers zijn inmiddels onmisbaar bij reclames, meer dan 300 BN’ers zijn verschenen in reclames. Bijv. Karin Bloemen, volgens onderzoeken wekt zij vertrouwen op bij de consument. Voor haar heeft het haar carrière geholpen. Ze kon met het geld van de reclames haar theatershows financieren en mooie jurken kopen. Net als Chris Zegers. Hij was erg reislustig en droomde van een leven met mooie vakanties en bier. Hij deed half jaren 90 dan ook een reclame met een biertje. En dat was een grote hit. Hij vond het zo leuk dat hij er echt zijn brood mee wilde verdienen.
Toen kwam Peter Heerschop aan het woord en hij noemde een paar dingen over reclames: * naam straalt op je af * iemand noemde één keer het woord pap en de pap was niet aan te slepen * persoon kleurt aan het merk * George Clooney zorgde voor een stijging van Nespresso’s omzet, wel 20% * Dieren zorgen voor een betrouwbaar beeld in een reclame * Het grootste commercieel bureau zit in London en zij hebben heel veel dieren in hun bestand. * Consument ziet ongeveer 50 reclames op een dag en daar zitten sowieso huisdieren bij

Best wel interessante dingen zij hij, allemaal weetjes waar ik wijzer van werd.

Er zitten wel 2000 honden in Engeland in de database

Beste reclames genomineerd:
Opa & Oma – Toyota
Hond – Opel
Judomeisje – Campina
Baby – Gamma
Olli – Samenwerking Diergaarde Blijdorp en Feyenoord

Taal in reclame: * Als je me nou * Foutje bedankt

Michiel Vos onderzocht taalgebruik in reclames. * Meisje in zeeland van de margarine * goeie moggel
Er wordt een slogan herhaald
Rijk de gooi foutje bedankt en goed gedoen jongen * ze zij meneer tegen me * geen bommetje * het komt wel goed schatje * even Apeldoorn bellen

Je moet als bedrijf echt een slogan achterlaten die mensen echt onthouden.
Ook wel een ‘aha’ slogan genoemd. Dit kan d.m.v. emotie, comedy etc.
Zo heb je de – Whazzzsup – reclame. Deze is zelfs overgenomen door scary movie, en door de hele wereld werd het overgenomen, het bleef de mens bij en het werd verspreid.
George Bush werd zelfs slachtoffer van zijn eigen slogan. In het programma gingen ze hier niet echt op in. Maar ik heb het even gegoogled en wat blijkt: George Bush deed reclame voor "I love the new millenium" waar hij met zijn vrienden/collega’s aan de telefoon hangt en zegt Whazzzzzzzap. http://www.ebaumsworld.com/video/watch/1012336/ Er zijn zelfs mensen groot geworden met reclame slogans,
Bijv. kind sterren * meisje van danoontje * duo penotti het jongetje

Je moet als bedrijf inhaken op de actualiteit
Bijvoorbeeld:
* Martine Bijl als Beatrix toen ze wegging * Mora die zich refereerde aan het Oranjehuis * Olympische kampioenen * Er zijn voor het Nederlands Elftal het EK, 71 commercials gemaakt
Sport brengt mensen emotioneel samen * De wissels zijn goed van de NS dat wordt dan gelinkt aan Sven Kramer * En bijv. de oranje wuppies bij de AH dat is ook een reclame
De rolverdeling tussen man en vrouw wordt als stom beschouwd aangezien 46% van de WK-kijker vrouw is.

Dingen in slow motion doen
Je hebt de McDonalds reclame en vele bierreclames die dit doen. Door hun product en alle ingrediënten heel langzaam neer te laten vallen of het extra koud te laten lijken en in slow motion alles voor bij te laten komen zodat bij de kijker thuis het water uit de mond loopt.
Je hebt een man de “liquid genius” hij heeft in 2000 reclames voor mooiere producten gezorgd. * Hij laat het koud lijken door het glas waterafstotend te maken * Hij maakt nepbiertjes die er super mooi uitzien, dus als je een reclame ziet met bier is het vaak gewoon een nagemaakte van mooi uitziend vloeistof. * Hij kan alles mooi maken ze hebben hem de gouden Loekie om zijn mooist laten maken, en het zag er harstikke gaaf uit hoe hij dat deed.

Uiteindelijk is de Gouden Loekie winnaar 2013 geworden:

OLLI van Feyenoord/Blijdorp/ ASR

Met in de hoofdrol Giovanni van Bronckhorst en zijn zoontje

Conclusie:

Bronnenlijst: * http://nl.wikipedia.org/wiki/Sluikreclame * http://www.marketingfacts.nl/topic/product-placement * http://www.marketingfacts.nl/berichten/achtergrondeffecten-op-de-voorgrond-background-product-placements/ * http://blog.friendseat.com/junk-food-advertsing-product-placement/ * http://www.youtube.com/watch?v=9j4Q3sPUQdA * http://zappen.blog.nl/reclame/2011/02/03/rtl-meldt-product-placement-bij-gtst * http://www.ipsis.nl/nieuws/drinkt-batman-coke-of-pepsi-product-placement-in-de-moderne-media.html * http://www.rtl.nl/service/rtlnederland/components/adverteren/televisie/brandedcontent/articles/Product_Placement.xml * http://www.swocc.nl/pak-product-placement-slim-aan-2/ * De film: “the greatest movie ever” 1. http://www.imdb.com/title/tt1743720/ 2. http://www.idfa.nl/nl/tags/project.aspx?id=69249240-cc2b-43b3-a1ed-6df339186f40 3. http://www.youtube.com/watch?v=T4Ng2P3zxfM (trailer) 4. http://nerdreactor.com/wp-content/uploads/2011/04/MG_2610.jpg (foto pak+mini) * http://www.marketingfacts.nl/berichten/neuromarketing_wat_is_neuromarketing_deel_i * http://nl.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing * http://www.managementboek.nl/boek/9789491560125/anatomie-van-de-verleiding-neuromarketing-succesvol-toegepast-paul-postma * http://www.uitingreclame.nl/mogelijkheden/ * http://www.flabber.nl/linkdump/plaatjes/25-briljante-reclame-uitingen-14791 * http://www.arnhem.nl/digitaal_loket/producten_a_z/r/reclame_uitingen_omgevingsvergunning * http://creativecriminal.blogspot.nl/ * http://www.managementboek.nl/boek/9789491560125/anatomie-van-de-verleiding-neuromarketing-succesvol-toegepast-paul-postma * http://www.icsb.nl/nl/innovatie/publicaties/boekrecensie-anatomie-van-de-verleiding * http://www.frankwatching.com/archive/2013/10/14/social-media-e-business-marketing-whats-next/#more-263667 * http://www.eurib.org/opleidingen-bijeenkomsten/masterclasseseurib/teacher/masterclass-anatomie-van-de-verleiding.html * http://www.marketingonline.nl/bericht/gm-c13-neuromarketing-verleiden-doe-je-zo * http://www.briskmagazine.nl/boeken/146/anatomie-van-de-verleiding-.html * http://myopia.me/?p=73 * http://www.delijn.nl/de%20geschiedenis%20van%20de%20reclame%20in%20Nederland.html

Logboek Carlijne Wat | Wanneer | Hoeveel uur | Inhoudsopgave | 4-2-14 | ½ uur | Deelvraag 2 begin | Verspreid stukje voor stukje | 5 uur | * Boek anatomie | Na 2e gesprek met u | 2 uur | * Uitwerken | 6-1 | 1 uur | * Informatie opzoeken | 2-1 | 2 uur | * Alles lezen | 23-12-13 | ½ uur | * uitwerken | 25-1 | 2 ½ uur | Deelvraag 3 begin | Verspreid stukje voor stukje | 5 uur | * apple gedeelte (modern family afl.) | Apple g. – 21-10Modern f. – 17-11 | 45 min aflevering +Uitwerking = 1 ½ uur | * krantenberichten etc. | 13-11 | 2 uur incl. opzoeken | * golden globes | 23-1 | 1 uur | * de film kijken | 2-2 | 3 uur met alle pauzes | * 11 kantjes aantekeningen film uitwerken | 3-2 | 3 uur en alle printscreens en foto’s aanpassen etc. ook 1 uur = 4 uur | * Verslag schrijven film | 4-2 en 5-2 | 4 uur | Deelvraag 4 | Verspreid stukje voor stukje | 5 uur | * Reclame uitingen zoeken | 1-12 | 2 uur | * Geschikte fotos zoeken | 1-12 | 1 uur | * Foto’s uitwerken met tekst en juiste lay out | 3-12 | 1 ½ uur | Gouden loekies kijken | 19-12 | 2 uur met pauzes en terugspoelen | Gouden loekies 6 kantjes aantekeningen uitwerken | 22-12 | 3 uur | Er een verhaal van schrijven | 27-12 | 1 uur | Conclusie samen met Marlot | 4-2 | 2 uur | Bronnenlijst | Over het jaar verspreid | Constant bijhouden in totaal een half uur/uur | Logboek maken en bijhouden | Over het jaar verspreid | 1 ½ uur | 1e fase | 14-6 ingeleverd | 10 uur in totaal | Inlezen onderwerp | 2 weken lang na het 1e gesprek op school met u | Ong. 5 uur incl. korte filmpjes | Interview professors | 12-12 | Half uur | Afleveringen kijken om te kijken of ik P.P zag | Verspreid over het jaar | 5 uur in totaal denk ik | Hele lay out maken | 5-2 | 3 uur | Verslag in een bundelen en helemaal lopend verhaal maken van alle delen | 5-2 | 3 uur | | | 80 uur |

Logboek Marlot

Hier hebben we nog de enquête die we hebben afgenomen bij onze leeftijdsgenoten.
In de andere map zitten de ingevulde en alle grafieken en uitwerkingen ervan.
Bij de conclusie hebben we ook rekening gehouden met de uitkomsten van deze enquête.
Enquête
Omcirkel het juiste antwoord.
Geslacht?
Man / vrouw.
Leeftijd?
- 15 - 16 -17 -18 -19
Als er reclame op tv komt blijf je dan kijken of zap je naar een andere zender? - ik blijf kijken. - ik zapp altijd door. - ik zapp meestal door.
Lees je vaak reclame folders?
- Ja 1x per week
- Ja 2x per week
- Ja 1x per 2 weken
- Nee nooit
- Anders namelijk……..

Ben jij na een reclame sneller geneigd een product te gaan kopen? Ja / nee
Koop je een product sneller als een reclame grappig is?
Ja / nee
Heb jij wel iets gekocht na aanleiding van een reclame?
- Nooit
- Ja ongeveer 1x
- Dat doe ik vaker
Wat vind jij van reclame?
- Stom
- Leuk
- Ligt er aan welke reclame
- Anders, namelijk…..
Vind je reclame misleidend?
- Soms
- Altijd
- Nee nooit
Word jij sneller geneigd een product te kopen als een bekende Nederlander het gebruikt op tv?
- Ja heel vaak
- Ja soms
- Nee nooit

Bedankt voor het invullen.

Similar Documents

Premium Essay

Product Placement

...Research Product placement effectiveness: revisited and renewed Kaylene Williams California State University, Stanislaus Alfred Petrosky California State University, Stanislaus Edward Hernandez California State University, Stanislaus Robert Page, Jr. Southern Connecticut State University ABSTRACT Product placement is the purposeful incorporation of commercial content into noncommercial settings, that is, a product plug generated via the fusion of advertising and entertainment. While product placement is riskier than conventional advertising, it is becoming a common practice to place products and brands into mainstream media including films, broadcast and cable television programs, computer and video games, blogs, music videos/DVDs, magazines, books, comics, Broadway musicals and plays, radio, Internet, and mobile phones. To reach retreating audiences, advertisers use product placements increasingly in clever, effective ways that do not cost too much. The purpose of this paper is to examine product placement in terms of definition, use, purposes of product placement, specific media vehicles, variables that impact the effectiveness of product placement, the downside of using product placement, and the ethics of product placement. Keywords: Product placement, brand placement, branded entertainment, in-program sponsoring Product placement effectiveness, Page 1 Journal of Management and Marketing Research INTRODUCTION In its simplest form, product placement consists of......

Words: 12521 - Pages: 51

Premium Essay

Placement Products

...1.1 Background Product placement is increasing into movies, TV programs, and computer games. The marketers and movie producers now frequently use placement as the promotion medium for products or brands. They communicate the product properties to targeted customers by the way of involving the actors or actress with marketing use of the product or with mention of the brand to eliminate the audiences’ resistance and also enhance consumer preference for the product or brand. 1.2 Conceptual Underpinnings of the Study Our study is focus on what product placement strategies should be employed by marketers and used in different media. A general definition of product placement for different media such as movie, television program, magazines, radio, and etc... , that product placement is a paid product message aimed at influencing audience by the planned into different media. In the literature most of the research focused on categorization or characteristics of different placement or their impact in consumers’ brand memory. Gupta and Lord (1998) propose that any of those modes can be distinguished. In the scene or where the product is made highly visible by size or power and the position on screen. Babin and Cater (1996) found evidence of product recognition in film whereas the research of Gupta and Lord (1998) is more fine-tuned; they found a higher recall of the product after distinguished product placement than after subtle product placement. Chartier (2000) brand......

Words: 1539 - Pages: 7

Free Essay

Product Placement

...The most prominent product with movies nowadays is Apple. Every movie and international sitcom in the US has an Apple perched on their table or their laps. It began on the 1994 movie, Forrest Gump, when Lieutenant Dan invested his money in "some kind of fruit company" – the letterhead bearing the Apple logo. According to Ed Reily for Suite101.com, “In the last 10 years the onscreen placement of Apple products has become increasingly conspicuous. Perhaps it's the "coolness" factor that has long been associated with Apple being "maverick" in a corporate market (e.g. "I'm a Mac, I'm a PC"), a company that has a cult-like following of devotees to its superior industrial design and intuitive user-friendly engineering.” In the 44 films in 2009 that topped the box office for at least one weekend, an Apple logo or device could be seen in at least 18 of them. The surprising thing about Apple is that even though they’re literally appearing in every show in the US, they’re not charging anyone for the placement. This proves Apple’s and any other smart brand of effective Product placement. Although Product Placement seems to be successful in a lot of movies, it's not a hundred-percent effective. Some product placements done don’t affect the brand or the brand's recognition. The Sex and the City movie may have a lot of brands placed in their movies, but it didn't necessarily boost the brand's popularity since some of the products were already popular. There was a wave of promoting......

Words: 488 - Pages: 2

Free Essay

Product Placement

...understand how film presents the world of the past. Words aren’t fully up to the task of comprehending the film experience” (2006, p.1). Product placement (also sometimes referred to as“brand integration”) is the inclusion of branded products or identifiers through audio or visual means within mass-media programming (Balasubramanian 1994). This paper is aim to discuss the affect of product placement on film’s content and production company. With the development of society and technology, there is no denying that the film industry has formed its own unique business model in modern world. In order to product high quality films and obtain greater profits, the film production companies have to invested heavily in its films. In other words, it is impossible to product a high level and appealing film without the support of abundant capital in some extent. In this context, a large number of sponsorship of big brand company plays a significant role in film industry. As a typical representative of new advertisement, product placement is deeply affect films in terms of content, structure, production and so on. According to the data of PQ Media (2007), it spent $885.1 million on product placement embed into the film in the world in 2006. In the meantime, the product placement which means the combination of art and commerce. It is the existence of product placement that the film production team obtained sufficient funds to achieve their expected design plan rather than trade-off......

Words: 1888 - Pages: 8

Free Essay

Product Placement

...植入式广告对消费者行为影响研究评介 陈翠,宋思根 (安徽财经大学工商管理学院,安徽蚌埠 233030) 摘要:作为一种隐性广告,植入式广告策略性地融入各类载体中,以一种“润物细无声”的方式影响着受众对植入产品或服务的态度,继而通过“移情效应”或内隐启动影响消费者购买决策。通过梳理国外学者关于消费者对植入式广告的记忆认知、态度及购买行为的启动研究和植入式广告效果的评价标准研究,旨在为本土化研究提供理论基础和方法借鉴。植入式广告信息处理模式及其效果发生机制的探讨有助于理解我国消费者行为特征。 关键字:植入式广告;消费者行为;内隐记忆 A Critical Review on the Influence of Product Placement on Consumer Behavior Chen Cui, SONG Si-gen (School of Business Administration, Anhui University of Finance & Economics, Bengbu, Anhui 233030) Abstract:As a kind of recessive advertisement, product placement influences not only consumers' attitude to the branded products or services in a subtle way but also consumers' purchase decisions by means of empathy or implicit priming.This article critically reviews and summarizes the effects of product placement,including cosumers' awareness,recall,attitude and purchase behavior priming as well as evaluation standards offering the fundamental references for the empirical and localization research.Discussions on information processing of product placement and mechanisms of advertising effect are benefit to understand consumer behavior in our country. Key Words: product placement; consumer behavior; implicit memory 基金项目:安徽省自然科学基金“产品信号内隐认知对消费者决策的影响研究”(11040606M21);安徽财经大学研究生科研创新基金项目“植入式广告对儿童购买决策的影响研究”(ACYC2010AL008)。 作者简介:陈翠(1987-),女,湖南岳阳人,安徽财经大学硕士研究生;宋思根(1972-),男,教授,管理学博士。研究方向为消费者行为。 通讯作者:陈翠 通信地址:安徽省蚌埠市安徽财经大学西校区224号信箱 邮政编码:233041 ......

Words: 2121 - Pages: 9

Free Essay

Product Placement Industry

...Strategic Computing and Communications Technology | | |New Trends in Product Placement | | | |Lilia Gutnik, Tom Huang, Jill Blue Lin, Ted Schmidt | |Spring 2007 | INTRODUCTION The traditional broadcast television advertising model is based on the 30-second ad that regularly interrupts TV shows. Most viewers find these ads boring and intrusive, but until recently were forced to endure them in order to watch the show. With the advent of digital video recording (DVR) and the growing popularity of TiVo, television viewers are no longer a passive audience. DVR technology allows viewers to fast-forward or skip ads. According to a study done by the major television networks in 2005, 90% of viewers surveyed said they skipped all or most of the commercials. In addition, one of the most desirable demographics (18-34 year old males) are moving away from television all together, and spending more time using more interactive forms of media, such as video games. The peak time of day for game console usage coincides directly with primetime network programming, much to the chagrin of network executives as well as advertisers. Attempting to fight......

Words: 4242 - Pages: 17

Premium Essay

Mmi Product Placement

...[pic] MMI Product Placement, Inc. Marketing Plan Marketing Plan Executive Summary MMI Product Placement Inc. (MMI), with over 20 years of experience is a forerunner of product placement in Canada. MMI has tasked themselves with selecting the best placements for their clients, negotiating contracts for the brands and offering value by providing exposure at an extremely attractive cost per thousand viewers. MMI is currently working to attract the business of Greyhound Canada, who requires cost-effective marketing champagnes in order to effectively communicate their message. There are three significant issues that must be addressed: 1. MMI must develop a promotional vehicle to achieve the best exposure for its potential client, Greyhound Canada. 2. MMI must convince Greyhound Canada that there are positive benefits to product placement, so that a contract between the two parties can be signed. 3. MMI must prove the results of how using product placement can increase product exposure and awareness. With the growth of product placement in the film and television industry MMI has a greater chance of succeeding. That is proactive product placement is becoming more popular. In order to satisfy Greyhound Canada the following five alternatives were presented: 1. Promote the Greyhound brand within the reality-based TV Serial “Making the Cut”. 2. Promote the Greyhound brand within an established TV show such as Corner Gas. ......

Words: 6246 - Pages: 25

Free Essay

Mmi Product Placement Case

...Plan 11 Appendix A Exhibit 1 Segmentation Chart 12 Bibliography 12 Executive Summary MMI Product Placement Inc., established in 1985, is the pioneer in the business of product placement in Canada. MMI leveraged its relationship with the Canadian entertainment industry to incorporate its clients’ brands into films and TV shows. Greyhound, the country’s largest provider of intercity bus transportation, recruited MMI services to provide cost-effective ways to communicate its marketing message to consumers. Philip Hart, president of MMI, was preparing to make a final pitch to sign up Greyhound as client. For Greyhound, the major competitors include VIA Rail, owned automobile, and airline transportation companies. The consumer segmentation can be divided into three groups including college and university students, newer professionals and established professionals. The target market will be age 18 to 24 college and university young professionals. Philip Hart needs to decide which promotional vehicle would be best for Greyhound’s product placement. The alternative choices include to stick with traditional advertising, or product placement on TV series shows like “Corner Gas” or “Canadian Idol”. We would recommend that MMI present Greyhound in the TV series called “Making the Cut”. Problem Statement Philip Hart, president of Toronto based MM1 Product Placement (MM1) is close to signing Greyhound Canada as a client. The main issue is to find the best......

Words: 2713 - Pages: 11

Free Essay

Pick Me: Negotiation for Product Placement

...Pick Me: negotiation for Product Placement Entertainment Business Negotiation and Deal Making December 19, 2010 One month prior to the release of Apple’s iPad in local stores it was possible for consumers to obtain a demonstration of the functionality of the product itself. This demonstration was available simply by viewing a prime time television sitcom. It became impossible to just watch television without the saturated marketing of the iPad. No one can watch television with seeing a product placed strategically in the show. Both the television and print industries alike seemed to thrive on this campaign. A recent article in Campaigns & Elections, states that these mediums are constantly pretentious and it is evident within the inventory, rates, demographics and geography. Only seasoned professionals can fully understand how to manipulate and maneuver it (Brooks, 2005). Therefore, the question is proposed; has the consumer become overly saturated with ads what are the powers of negotiation associated with these advertisements in various locations? To watch a favored show on television is a pass time, which is, pleasured however the shows are engrossed with product placement and many mini-commercials and advertisements. At one time there was an effort to make for consumers to be able to watch shows lacking placement; case in point the name on a cereal or oatmeal box at the breakfast table was removed of the known label and replaced with a......

Words: 1084 - Pages: 5

Free Essay

Journal Review: Cross-Cultural Challenge in Product Placement

...Fundamentally, product placement roots in the USA, which is commonly considered to be an American phenomenon, and used primarily as a movie-based tactic. To define, product placement is the deliberate placement of branded products or services within media content. For example the scene where Will Smith drink Coca-Cola in film. As a result of global flow, and access to media content and technology, the practice of product placement has become media-neutral and spread across other cultures. Due to this circumstances, there is a need to develop an expanded understanding of how non-US consumers perceive such placements. Product placement like traditional forms of advertising, transmit and reflect the important symbolic meanings and values within a culture. To add in, consumer attitudes toward product placement may also vary depending on the fundamental cultural orientations and values of a particular society. In general, there are abundant cross-cultural comparisons of advertising and promotion but little is known regarding how consumers from different cultures perceive and process product placement in their mind. Other than that, there has also been very limited knowledge on how and to what extent the medium of placement affects perceptions of the tactic. The main purpose of this research is to examine: i. US and Korean college student consumers’ attitudes towards product placements in three different media (films, TV shows, and songs). ii.......

Words: 3077 - Pages: 13

Free Essay

Product Placements in Lady Gaga’s “Telephone” Music Video

...That explains why once her “Telephone” video co-starring with Beyoncé was premiered, Gaga’s obsessive fans and many pop-culture observers began to break it down frame by frame. Surprisingly, it was not the blatant nudity, lesbianism or poison, but the product placement sprinkled throughout the video that garnered viewers’ attention most. The video’s remarkable number of product placements showcases the consumerist culture we are in, where advertisers strive to revitalize and raise public awareness of their brands by incorporating their products into popular music, movies, TV shows and sports besides traditional advertising. The 9-minute video is packed with at least eight different brands, including Virgin Mobile, Monster Heartbeats by Lady Gaga headphones, Hewlett Packard laptop, Polaroid, Diet Coke, Wonder Bread, Miracle Whip, and dating site PlentyOfFish.com. Although the frequency of product placement in this music video has been to a ridiculous level, the way that brands listed above are inserted into each scene is quite coherent. For example, Gaga steals the Virgin cellphone to contact Beyoncé to bail her out of jail. Food brands like Miracle Whip and Wonder Bread feature in the kitchen scene. The production placement in “Telephone” is interesting and worth studying since it shows viewers that the boundaries between entertainment and advertising have been blurred because of pop culture phenomena and that these two industries’ purposes are getting intertwined.......

Words: 505 - Pages: 3

Free Essay

Brand Placement in Movies

...In recent years a lot of research is done on Brand/Product placement in Bollywood films by marketers and advertisers so as to understand the concept and strategies of brand placement in movies. Although not many academic researches can be seen in the field of product placement in Bollywood, the practical usage of the practice of Brand Placement has grown significantly. Lehu in his work defines, “The expression ‘Product Placement' or, ‘Brand Placement' essentially describes the location, or more accurately, the integration of a product or a brand into a film or televised series.” Lehu (2007, pp.1) it can be understood from the work of other scholars like Kalish (1988), Gupta and (Gould 1997) Balasubramanian (1994) that brand placement is planned consolidation of brand with the elements of a feature film in return for money, service, barter, or any other kind of consideration. The research also focuses on the strategies of brand placement in Hollywood as no substantial academic can be found on classification of brands in the Indian cinema. The literature looks and analyzes the Tripartite typology of product placement by Russell (1998) , two dimensional approach to classify brand placement by Gupta and Lord (1998), Classification on the basic on Integration and explicitness by d'Austos and Seguin (1999) and finally Shapiro's (1993) classification of brand placement. Over the years Advertising has emerged as a key component of integrated Marketing communication. Moreover, it has...

Words: 743 - Pages: 3

Free Essay

Mmi Case Study

...Market Analysis Product placement is the form of advertisement where a product is placed in a context of ads in movies or TV shows. Since the first instance of formal product placement occurred in 1951, there have been countless placements in thousands of movies and TV shows. Product placement has experienced a surge in the mid-1980s and strong growth ever since. In 2005, estimated total global spending on paid product placements is about US$2.21 billion. Forecasted that by 2010, 75% of scripted shows will include product placement and the revenues will reach US$50 billion. Competitive Analysis MMI The product placement segment of the industry is dominated by small business typically run by their owners who have experience in the entertainment industry. A few larger ad agencies offer the same service with the intention of offering one-stop-shopping for their clients. These are typically the result of acquisitions of smaller specialty firms. The smaller firms tend to have the advantage because they typically have experience and a background with film and TV producers whereas the large firms often do not. In addition, the small firms like MMI offer more personalized service and build ongoing relationships with their clients. Greyhound Greyhound is currently Canada’s largest provider of intercity bus transportation and serves 6.5 million passengers each year, which constitutes about 40% of the market. Its brand logo, the running dog, is highly recognized. In......

Words: 615 - Pages: 3

Free Essay

Consumer Behaviour

...use their memory. How does this knowledge inform what we know and what we could study for product placement?  Introduction – 200- 300 words Product placement Product placements can be defined as paid product information targeted affecting the viewers via the planned of a branded product into a television program, movie (Balasubramanian, 1994), computer and online game. As it is not totally stated in this definition, product placements have been applied for persuasive motivations, such as increasing product awareness and sales. Some of the merits of product placements include overcoming the difficulty of zapping because viewers are less likely to change the channel or leave the place when a product shows in a movie like they may for advertisements (d’Astous & Chartier, 2000). Moreover, product placements allow marketers to aim very particular audiences because the demography of who attends which type of movie is well understood (Nebenzhal & Secunda, 1993). Product placements also have a longer life time than traditional advertisements (d’Astous & Chartier, 2000). When the movies are released as DVD or shown on TV, the brand placements are typically still present. Finally, surveys have demonstrated that viewers like product placements due to the realistic improvement of the movie or TV show ( Nebenzahl & Secunda, 1993). In its most basic understanding, product placements are the incorporation of brand components in entertaining media programing for......

Words: 3246 - Pages: 13

Free Essay

Final Year Project

...study. The definition concept of product placement is also discussed. 2 1.2 Background of the study According to PQ Media (2007) the practice of placing branded products within films for commercial purposes has developed into a distinct marketing tactic and has truly gone global. This situation happens due to product placement is cost-effective compared to other types advertising and it allows marketers to avoid clutter. Placing product in film is not new, it has becoming established in North America in the 1980s, on television program but began to receive serious attention in the UK in the late 1990s.(Chris Fill,2004).One of the example is the increase in sales of Reese’s Pieces chocolate after an on-screen in E.T on 1980s (Karh,1998). Generally product placement is about placing brands in films or TV show. Chris Fill (2004), defined product placement as the inclusion of products and services in films for deliberate promotional exposure, in return for an agreed financial sum. It is a cheap way to obtain some brand exposure in a mainstream without paying for airtime like any other promotion. Placing a product in film can overcome the irritation factor associated with advertisements screened in cinemas. There are varieties of product can be place including drinks, foods, sports equipment and even holiday destinations. Product placement can create a positive image to the firm (Jim Blythe, 2006), by positioning a product in a very good way in......

Words: 7602 - Pages: 31